Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення обласної приймальної (дегустаційної) комісії

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Про створення обласної приймальної (дегустаційної) комісії

Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
від 29 грудня 2000 року N 697

Зареєстровано в Запорізькому обласному управлінні юстиції
29 січня 2001 р. за N 3/616

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Запорізької обласної державної адміністрації
 від 17 квітня 2003 року N 139

З метою спрощення поставлення на виробництво нових видів харчової продукції та у зв'язку з введенням в дію з 01.01.2001 Державного стандарту України "Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Продукція харчова. Основні положення" (ДСТУ 3946-2000):

1. Створити обласну приймальну (дегустаційну) комісію Запорізької обласної державної адміністрації.

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з розпорядженням Запорізької
 обласної державної адміністрації від 17.04.2003 р. N 139)

3. Затвердити Положення про обласну приймальну (дегустаційну) комісію Запорізької обласної державної адміністрації з питань прийняття рішень про поставлення на виробництво нових видів харчової продукції (додається).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Буцанова В. П.

5. Розпорядження набуває чинності з моменту оприлюднення.

 

Виконуючий
обов'язки голови
облдержадміністрації 

 
 
С. В. Сазонов 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Запорізької обласної державної адміністрації
від 29 грудня 2000 р. N 697 

СКЛАД
обласної приймальної (дегустаційної) комісії Запорізької обласної державної адміністрації

Склад втратив чинність
(згідно з розпорядженням Запорізької обласної державної адміністрації
 від 17 квітня 2003 року N 139)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Запорізької обласної державної адміністрації
від 29 грудня 2000 р. N 697

Зареєстровано
в Запорізькому обласному управлінні юстиції
29 січня 2001 р. за N 3/616  

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну приймальну (дегустаційну) комісію Запорізької обласної державної адміністрації з питань прийняття рішень про поставлення на виробництво нових видів харчової продукції

1. Загальні положення

1.1. Обласна приймальна (дегустаційна) комісія (далі - Комісія) створена відповідно до ДСТУ 3946-2000 "Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Продукція харчова. Основні положення" з метою прийняття рішень про поставлення на виробництво нових видів харчової продукції.

1.2. Комісія приймає рішення щодо поставлення на виробництво нових видів продукції, що виробляються та реалізуються в межах області підприємствами всіх форм власності, за винятком продукції, порядок затвердження якої встановлений рішеннями державних органів влади, продукції спеціального призначення, консервів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, біологічно активних речовин-добавок до харчової продукції, а також продукції, створеної на основі нових видів нетрадиційної сировини; поставлення на виробництво продукції, освоєної раніше іншим підприємством, з застосуванням документації, що придбана у власника оригіналу.

1.3. У своїй діяльності Комісія керується чинним законодавством України, нормативними актами міністерств та відомств, розпорядженнями голови облдержадміністрації та цим Положенням.

1.4. Комісія утворюється розпорядженням голови облдержадміністрації в складі голови, двох заступників голови, секретаря та 8 членів. Особи, які входять до її складу, працюють на громадських засадах.

1.5. До складу Комісії обов'язково входять представники обласної державної адміністрації, Запорізького державного центру стандартизації, метрології та сертифікації, Запорізької обласної санітарно-епідеміологічної станції, управління ветеринарної медицини облдержадміністрації.

1.6. При необхідності для участі в роботі Комісія має право залучати інших експертів та фахівців організацій і установ, без урахування їх оцінки при підрахуванні середнього балу.

2. Функції Комісії

2.1. Комісія розглядає подані проекти нормативної та технологічної документації і проводить перевірку якості зразків харчової продукції:

2.1.1. При поставленні на виробництво нових видів продукції.

2.1.2. При поставленні на виробництво продукції, освоєної раніше іншими підприємствами.

2.1.3. При зміні діючих рецептур у разі зміни складових компонентів на інші вітчизняного або імпортного виробництва.

2.1.4. При розробці та використанні у виробництві харчової продукції нової технології.

2.1.5. При використанні у виробництві харчової продукції нової сировини.

2.1.6. Представлених для участі в обласних, вітчизняних виставках і конкурсах.

2.1.7. Споживчих властивостей фірмових страв, що розроблені і виготовлені на підприємствах громадського харчування і пропонуються до затвердження.

2.2. Оцінка якості харчової продукції проводиться по групах продукції:

2.2.1. Хліб і хлібобулочні вироби.

2.2.2. Молочні продукти та морозиво.

2.2.3. Жири тваринні та олії.

2.2.4. М'ясні та ковбасні вироби.

2.2.5. Кондитерські вироби.

2.2.6. Рибна продукція.

2.2.7. Пиво, безалкогольні напої та мінеральні води, сиропи, есенції.

2.2.8. Кулінарна продукція, що виготовлена на підприємствах громадського харчування і реалізується в торговельній мережі.

3. Порядок роботи Комісії

3.1. Засідання Комісії скликаються головою, а в разі його відсутності - заступником. За згодою голови або його заступника, у виняткових випадках, замість відсутнього члена Комісії може брати участь в її засіданнях представник організації, яку представляє відсутній, з правом вирішального голосу при голосуванні.

На засідання можуть запрошуватися спеціалісти зацікавлених організацій.

3.2. Засідання Комісії проводяться в останню середу кожного місяця. Заявки на проведення дегустації зразків продукції подаються не пізніше ніж за 7 днів до проведення засідань на адресу Головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації (69107, пр. Леніна, 164, м. Запоріжжя).

3.3. Комісія оцінює подані проекти нормативної та технологічної документації на відповідність чинному законодавству країни, державним або міждержавним стандартам на подану харчову продукцію щодо вимог безпеки для життя і здоров'я населення та охорони довкілля, умов реалізації і споживання харчової продукції.

3.4. Визначення якості продукції, поданої на дегустацію, проводиться на підставі органолептичної оцінки зразків та візуального огляду в обсязі, передбаченому проектами нормативної документації.

3.5. У своїй роботі Комісія використовує "бальну систему оцінок" органолептичних показників, визначену в нормативній документації, що розроблена й затверджена відповідними відомствами. При її відсутності дана система розробляється й затверджується в робочому порядку Комісією.

3.6. Дегустатори записують бальні оцінки в особистих "Дегустаційних картах". До кожної "Дегустаційної карти" додається "Пам'ятка дегустатора", у якій визначаються всі органолептичні показники та їх відповідна бальна оцінка.

3.7. За результатами розгляду представлених матеріалів та дегустації зразків продукції Комісія приймає рішення не менше чим 2/3 голосів фактичного її складу та складає акт (протокол) про прийняття одного з рішень за формою, що додається:

3.7.1. Рекомендувати продукцію до постановки на виробництво та затвердження нормативної документації.

3.7.2. Рекомендувати доробку продукції.

3.7.3. Відхилити постановку продукції на виробництво з поясненням причин.

У випадках розбіжностей члени Комісії, що незгодні з рішенням, записаним в акті (протоколі), підписують його з позначкою "З особистою думкою" та інформують письмово про свою особисту думку.

3.8. Один примірник акта (протоколу) приймальної (дегустаційної) комісії подається виробнику продукції.

3.9. У випадку необхідності доробки продукції або при відхиленні постановки продукції на виробництво, виробник вживає необхідні заходи щодо усунення вказаних недоліків. Після цього проводиться повторне представлення матеріалів і зразків на Комісію.

3.10. Затверджений акт приймальної (дегустаційної) комісії є дозволом на поставлення продукції на виробництво.

4. Порядок подання та витрачання зразків

4.1. На Комісію виробник представляє зразки нової продукції, проекти нормативної документації (технічних умов та інші), проекти технологічної документації (технологічні інструкції та рецептури та інші), протоколи випробувань продукції, пояснювальну записку.

4.2. Зразки нової продукції відбираються від дослідної партії відповідно до вимог діючого нормативного документа на методи відбору проб (зразків), а в разі його відсутності - відповідно до вимог проекту нормативної документації в кількості, передбаченій названими документами, але не менш ніж 50 г на кожного дегустатора. Зразки продукції представляються на дегустацію в тому вигляді, у якому вона є готовою до вживання, фасована - у споживчій тарі.

4.3. На розгляд Комісії представляються зразки від партії продукції, випробуваної акредитованими лабораторіями на відповідність до вимог проектів нормативної документації. У разі обмежених термінів зберігання продукції, що подається на дегустацію, зразки направляють на випробування в день засідання Комісії. Остаточне рішення про якість продукції приймається після отримання протоколів випробувань.

4.4. Випробування дослідних зразків продукції (дослідних партій) на їхню відповідність вимогам безпеки життя та здоров'я людей і охорони довкілля є обов'язковим і проводиться незалежними випробувальними лабораторіями (органами, центрами), що атестовані та акредитовані згідно з чинним законодавством.

4.5. Проекти нормативної документації, що надаються Комісії для затвердження, повинні бути заздалегідь узгодженими із замовником (споживачем) при його наявності, а також з органами Міністерства охорони здоров'я України.

4.6. У пояснювальній записці виробник повинен повідомити про характерні особливості нової продукції щодо смаку, аромату тощо.

4.7. Витрати по виготовленню зразків продукції, що подаються на розгляд Комісії, та по доставці їх до місця призначення відшкодовуються за рахунок виробника нової продукції.

5. Матеріально-технічне забезпечення роботи приймальної комісії

5.1. Матеріально-технічне забезпечення роботи Комісії здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету шляхом оплати рахунків за виконані роботи, послуги згідно з відповідним розпорядженням голови облдержадміністрації.

 

Керівник
апарату обласної
державної адміністрації 

 
 
Т. В. Чабаненко 

 

Додаток
до Положення про обласну приймальну (дегустаційну) комісію

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова приймальної
(дегустаційної) комісії
"___" _______________ 200 __ р. 

Акт (протокол) N ___ приймальної комісії

Приймальна комісія (дегустаційна комісія), призначена розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації

від _______________ N ___, розглянувши зразки ________________ 
__________________________________________________________
                                                      назва продукції 

нормативну документацію ___________________________________
                                                                         назва документів 

подану ____________________________________________________
                                     назва підприємства (організації-розробника) 

ВВАЖАЄ:

1. Розроблена продукція за показниками якості відповідає (не відповідає) вимогам споживача і промисловості.

2. Показники якості і продукції, що їх містить рецептура, відповідають
___________________________________________________________
                 назва класифікаційного стандарту на цю групу продукції (ТУ) 

РЕКОМЕНДУЄ:

1. Продукцію ________________________________________________
                     (до виробництва, передати замовнику для доопрацювання і повторного подання, не виробляти тощо) 

2. Документи ___________________________________ до затвердження.
                                                       (рецептура, ТУ тощо) 

3. Виявлені недоліки продукції та документів _____________________

______________________________________________________ усунути.
                                           (назва документів) 

Додаток до акта. У додатку можуть бути наведені особисті думки членів приймальної комісії, перелік недоліків продукції та документів і т. ін.

Члени комісії

Посада, організація 

Особистий підпис 

Розшифрування підпису 

____________

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка