Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження "Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск N 9. Виробництво консервів"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 277 від 30.12.2000
   м.Київ
 
 vd20001230 vn277
 
      Про затвердження "Довідника кваліфікаційних
        характеристик професій працівників,
        випуск N 9. Виробництво консервів"
 
   Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити і запровадити для застосування з 01.01.2001 р.
погоджений з Міністерством праці та соціальної політики України
"Довідник  кваліфікаційних характеристик професій працівників,
випуск N 9 Виробництво консервів", що додається.
   2. Вважати таким, що втратив чинність і не застосовується у
харчовій, молочній, м'ясній, рибній, консервній промисловості,
"Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих", затверджений постановою Державного комітету СРСР з праці
та соціальних питань і ВЦРПС від 22 жовтня 1984 р. N 307/20-109
(випуск N 53 ЕТКС, раздел: Производство консервов. (Видання перше,
1985 р.), (Видання друге, із змінами та доповненнями, 1989 р.).
   3. Усім користувачам застосовувати "Довідник кваліфікаційних
характеристик  професій працівників, випуск N 9. Виробництво
консервів"  відповідно  до  загальних  положень  "Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників", затвердженого
наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 16
лютого 1998 р. N 24 і вміщених у "Довіднику кваліфікаційних
характеристик професій працівників", випуск  1  (Краматорськ:
Видавництво Центру продуктивності, 1998 р.).
   4. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Ніколаєнко)  передбачити  кошти  на  видання  "Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск N 9.
Виробництво консервів".
   5. Подальше ведення "Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників, випуск N 9. Виробництво консервів" покласти
на Науково-дослідний центр нормативів праці "Агропромпраця" (03035
м.Київ, вул. Урицького, 45, тел. 244-08-53).
   6. Контроль за впровадженням та відповідальність за випуск
"Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників,
випуск N 9. Виробництво консервів" покласти  на  Управління
реформування  управління  АПК  та соціально-трудових відносин
(Савицька).
 
 В.о. Міністра                      Ю.Я.Лузан
       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
     Погоджено               Затверджую
 Заступник міністра праці        Перший заступник Міністра
 та соціальної політики         аграрної політики
 України                 України
 О.В.Гаряча               Ю.Я.Лузан
 01.09.2000 р.              08.09.2000 р.
               Довідник
       кваліфікаційних характеристик професій
              працівників
 
               Випуск 9
           "Виробництво консервів"
              Київ 2000
   Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
(ДКХП). Випуск 9. "Виробництво консервів".
   Випуск 9 ДКХП "Виробництво консервів" затверджений наказом
Міністерства аграрної політики України від 30 грудня 2000 р. N 277
за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики
України.
   Випуск розроблений  фахівцями  Науково-дослідного  центру
нормативів праці Міністерства аграрної політики України кандидатом
економічних наук В.В. Вітвіцьким, В.П. Слупським, З.С. Жоган, В.В.
Рибалко, за участю спеціалістів Центру продуктивності Міністерства
праці та соціальної політики України.
   Кваліфікаційні характеристики  професій  з  виробництва
консервів обов'язкові для встановлення кваліфікаційних розрядів,
під час тарифікації робіт на підприємствах усіх галузей економіки,
де є зазначені у цьому випуску виробництва та види робіт, а також
у різних сферах управління персоналом відповідно до чинного
законодавства України.
 
 Відповідальна за випуск               О.П.Савицька
               Вступ
   Випуск 9 "Виробництво консервів" Довідника кваліфікаційних
характеристик  професій  працівників  (ДКХП)  переопрацьовано
відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення ДКХП з
уточненням кваліфікаційних характеристик професій робітників з
урахуванням змін і доповнень до змісту робіт, які виникли під
впливом  впровадження  досягнень  науки, техніки, технології,
організації виробництва та праці, сучасних вимог до  якості
продукції.  У  випуску  враховані нові вимоги щодо розробки
кваліфікаційних характеристик і одночасно збережені наступність,
традиції застосування і особливості побудови випуску 53 ЕТКС
видання 1985 р., 1989 р. (Друге  видання  зі  змінами  та
доповненнями).
   Відповідно до  Класифікатора  професій  (ДК   003-95)
( v0257217-95,  va257217-95,  vb257217-95  ) внесені зміни в
найменування  трьох  професій.  Замість  професії  "Апаратчик
стерилизации консервов" у випуску наведено три професії "Апаратник
стерилізації консервів (виробництво м'ясних та рибних продуктів)",
"Апаратник  стерилізації  консервів (виробництво фруктових та
овочевих консервів)", "Апаратник стерилізації консервів (молочне
виробництво)"; замість професії "Машинист закаточных машин" - три
професії: "Машиніст закупорювальних машин (виробництво м'ясних та
рибних консервів)", "Машиніст закупорювальних машин (виробництво
фруктових та овочевих консервів)", "Машиніст закупорювальних машин
(молочне виробництво)"; замість професії "Оператор сублимационной
установки" - дві професії: "Оператор сублимаційної установки
(виробництво  м'ясних  продуктів)",  "Оператор  сублимаційної
установки (перероблення фруктів, овочів, олієнасіння та горіхів)".
   Кваліфікаційні характеристики професій робітників розроблені
відповідно  до шестирозрядної сітки кваліфікаційних розрядів.
Розряди робіт встановлені відповідно до їх  складності  без
урахування небезпечних і шкідливих виробничих факторів, важких
умов праці. Усі робітники, крім завдань, обов'язків та знань, які
передбачені  відповідними  кваліфікаційними  характеристиками,
повинні знати, виконувати та додержувати правил і норм охорони
праці, безпечного ведення робіт, техніки безпеки, виробничої
санітарії  та  протипожежного  захисту,  виконувати  правила
внутрішнього  трудового  розпорядку, відповідні підготовчі та
завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).
   Порядок застосування   кваліфікаційних   характеристик,
встановлення і підвищення розрядів, внесення змін і доповнень
викладено  в  "Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників", які подані у випуску 1 ДКХП.
         Кваліфікаційні характеристики
              Робітники
          1. Апаратник гомогенізації
           (виробництво консервів)
                            2-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес гомогенізації протертих
фруктових та овочевих однокомпонентних продуктів у гомогенізаторах
за заданим режимом з метою одержання гомогенізованих соків з
м'якоттю. Перевіряє робочий стан гомогенізатора, вмикає його і
стежить за роботою, забезпечує рівномірне подавання в нього
продуктів. Додержує встановленого технологічною інструкцією режиму
роботи. Додержує правил і норм охорони праці виробничої санітарії
та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип дії і режим роботи гомогенізаторів;
технологію  гомогенізації;  технологічні  інструкції;  правила
санітарної обробки устаткування; правила і норми охорони праці
виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
                            3-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес гомогенізації протертих
фруктових, овочевих і м'ясних багатокомпонентних продуктів у
гомогенізаторах  за  заданим  режимом  з  метою  одержання
гомогенізованих консервів для дитячого і дієтичного харчування.
Додержує встановленого технологічною інструкцією режиму роботи.
Регулює роботу гомогенізатора залежно від видів сировини і усуває
дрібні несправності. Додержує правил і норм  охорони  праці
виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ:  будову  і  правила  регулювання  роботи
гомогенізаторів; правила гомогенізації відповідно до технологічної
інструкції; правила і норми охорони праці виробничої санітарії та
протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта.  Одержання  професії  безпосередньо  на  виробництві.
Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника
гомогенізації 2 розряду не менше 1 року.
        2. Апаратник стерилізації консервів
      (виробництво м'ясних та рибних продуктів)
                            2-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес миття і стерилізації банок
у сушильній шафі при певній температурі. Виймає і укладає банки.
Додержує правил і норм охорони праці виробничої санітарії та
протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: суть процесу стерилізації; режим стерилізації
банок; будову сушильної шафи; правила регулювання температурного
режиму; правила і норми охорони праці виробничої санітарії та
протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
                            4-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес стерилізації м'ясних та
рибних консервів у стерилізаторах різних  систем  згідно  з
технологічною інструкцією і застосовуваними формулами стерилізації
під  керівництвом  апаратника  вищої  кваліфікації.  Складає
контрольний ярлик стерилізації на кожен оберт стерилізатора.
Підналагоджує устаткування і арматуру. Усуває дрібні несправності.
Періодично перевіряє справність контрольно-вимірювальних приладів,
комунікацій. Заряджає термографи і оформлює термограми. Завантажує
і вивантажує продукцію за допомогою тельфера або крана. Закриває і
відкриває стерилізатор. Веде журнал процесу стерилізації. Додержує
правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного
захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологію стерилізації м'ясних та рибних
консервів; принцип роботи обслуговуваних стерилізаторів, мостових
кранів і електротельферів; правила  роботи  на  апаратах  і
вантажопідіймальних  машинах;  порядок  перевірки  справності
контрольно-вимірювальних приладів, комунікацій; способи заряджання
термографів; види браку м'ясних та рибних консервів під час
стерилізації; причини виникнення і способи запобігання браку;
систему комунікацій і арматури; правила і норми охорони праці
виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією апаратника стерилізації консервів (виробництво
м'ясних та рибних продуктів) 2 розряду не менше 1 року.
                            5-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес стерилізації м'ясних та
рибних консервів у стерилізаторах різних систем згідно з вимогами
технологічної інструкції і застосовуваними формулами стерилізації.
Регулює за показаннями контрольно-вимірювальних та регулювальних
приладів  тиск  пари, подавання і спускання води. Контролює
своєчасне завантаження консервів у стерилізатори, вивантаження з
них і початок процесу стерилізації. Налагоджує устаткування і
арматуру. Додержує правил і норм охорони  праці  виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову стерилізаторів різних систем, мостових
кранів і електротельферів; систему комунікацій  і  арматури;
температуру і тривалість її впливу залежно від розміру банок і
характеру м'ясних та рибних консервів; формули стерилізації;
способи  регулювання  процесу  стерилізації  за  показаннями
контрольно-вимірювальних приладів і принцип роботи регулювальних
приладів; припустимі норми браку, причини його виникнення і методи
запобігання; правила і норми охорони праці виробничої санітарії та
протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший  спеціаліст,  кваліфікований  робітник).  Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника стерилізації
консервів (виробництво м'ясних та рибних продуктів) 4 розряду не
менше 1 року.
                            6-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес стерилізації м'ясних та
рибних консервів у стерилізаторах з  програмним  керуванням.
Контролює правильність роботи регулювальних приладів і програмних
регуляторів. Оформляє термограми й аналізує процес стерилізації
м'ясних та рибних консервів. Приймає продукцію на стерилізацію і
здає готову продукцію за всіма вимогами технологічної інструкції.
Веде облік за встановленими формами. Керує та контролює роботу
апаратників та машиністів крана. Додержує правил і норм охорони
праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ:   будову   і   кінематичні   схеми
контрольно-вимірювальних та регулювальних приладів; кінематичні та
електричні схеми обслуговуваного устаткування; якісні показники
вироблюваної продукції та її сортність; правила і норми охорони
праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший  спеціаліст,  кваліфікований  робітник).  Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника стерилізації
консервів (виробництво м'ясних та рибних продуктів) 5 розряду не
менше 1 року.
        3. Апаратник стерилізації консервів
     (виробництво фруктових та овочевих консервів)
                            2-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес миття і стерилізації банок
у сушильній шафі при певній температурі. Виймає і укладає банки.
Додержує правил і норм охорони праці виробничої санітарії та
протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: суть процесу стерилізації; режим стерилізації
банок; будову сушильної шафи; правила регулювання температурного
режиму; правила і норми охорони праці виробничої санітарії та
протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
                            4-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес стерилізації фруктових та
овочевих  консервів у стерилізаторах різних систем згідно з
технологічною інструкцією і застосовуваними формулами стерилізації
під  керівництвом  апаратника  вищої  кваліфікації.  Складає
контрольний ярлик стерилізації на кожен оберт стерилізатора.
Підналагоджує устаткування і арматуру. Усуває дрібні несправності.
Періодично перевіряє справність контрольно-вимірювальних приладів,
комунікацій. Заряджає термографи і оформляє термограми. Завантажує
і вивантажує продукцію за допомогою тельфера або крана. Закриває і
відкриває стерилізатор. Веде журнал процесу стерилізації. Додержує
правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного
захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологію стерилізації фруктових та овочевих
консервів; принцип роботи обслуговуваних стерилізаторів, мостових
кранів  і  електротельферів;  правила  роботи на апаратах і
вантажопідіймальних  машинах;  порядок  перевірки  справності
контрольно-вимірювальних приладів, комунікацій; способи заряджання
термографів; види браку фруктових та овочевих консервів під час
стерилізації; причини виникнення і способи запобігання браку;
систему комунікацій і арматури; правила і норми охорони праці
виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією апаратника стерилізації консервів (виробництво
фруктових та овочевих консервів) 2 розряду не менше 1 року.
                            5-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес стерилізації фруктових та
овочевих  консервів у стерилізаторах різних систем згідно з
вимогами технологічної інструкції і застосовуваними формулами
стерилізації. Регулює за показаннями контрольно-вимірювальних та
регулювальних приладів тиск пари, подавання і спускання води.
Контролює своєчасне завантаження фруктових та овочевих консервів у
стерилізатори, вивантаження з них і початок процесу стерилізації.
Налагоджує устаткування і арматуру. Додержує правил і норм охорони
праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову стерилізаторів різних систем, мостових
кранів  і  електротельферів; систему комунікацій і арматури;
температуру і тривалість, її впливу залежно від розміру банок та
характеру фруктових та овочевих консервів; формули стерилізації;
способи  регулювання  процесу  стерилізації  за  показаннями
контрольно-вимірювальних приладів і принцип роботи регулювальних
приладів; припустимі норми браку; причини виникнення і методи
запобігання  йому; правила і норми охорони праці виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший  спеціаліст,  кваліфікований  робітник).  Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника стерилізації
консервів (виробництво фруктових та овочевих консервів) 4 розряду
не менше 1 року.
                            6-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес стерилізації фруктових та
овочевих консервів у стерилізаторах з програмним керуванням.
Контролює правильність роботи регулювальних приладів і програмних
регуляторів. Оформлює термограми і аналізує процес стерилізації
фруктових та овочевих консервів. Приймає продукцію на стерилізацію
і  здає  готову  продукцію  за всіма вимогами технологічної
інструкції. Веде облік за встановленими формами.  Керує  та
контролює роботу апаратників та машиністів крана. Додержує правил
і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного
захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ:   будову   і   кінематичні   схеми
контрольно-вимірювальних та регулювальних приладів; кінематичні та
електричні схеми обслуговуваного устаткування; якісні показники
вироблюваної продукції та її сортність; правила і норми охорони
праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший  спеціаліст,  кваліфікований  робітник).  Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника стерилізації
консервів (виробництво фруктових та овочевих консервів) 5 розряду
не менше 1 року.
        4. Апаратник стерилізації консервів
           (молочне виробництво)
                            2-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес миття і стерилізації банок
у сушильній шафі при певній температурі. Виймає і укладає банки.
Додержує правил і норм охорони праці виробничої санітарії та
протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: суть процесу стерилізації; режим стерилізації
банок; будову сушильної шафи; правила регулювання температурного
режиму; правила і норми охорони праці виробничої санітарії та
протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
                            4-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес стерилізації консервів
молочного виробництва у стерилізаторах різних систем згідно з
технологічною інструкцією і застосовуваними формулами стерилізації
під  керівництвом  апаратника  вищої  кваліфікації.  Складає
контрольний ярлик стерилізації на кожен оберт стерилізатора.
Підналагоджує устаткування і арматуру. Усуває дрібні несправності.
Періодично перевіряє справність контрольно-вимірювальних приладів,
комунікацій. Заряджає термографи і оформлює термограми. Завантажує
і вивантажує продукцію за допомогою тельфера або крана. Закриває і
відкриває стерилізатор. Веде журнал процесу стерилізації. Додержує
правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного
захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологію стерилізації консервів молочного
виробництва;  принцип  роботи  обслуговуваних  стерилізаторів,
мостових кранів і електротельферів; правила роботи на апаратах і
вантажопідіймальних  машинах;  порядок  перевірки  справності
контрольно-вимірювальних приладів, комунікацій; способи заряджання
термографів; види браку консервів молочного виробництва під час
стерилізації; причини виникнення і способи запобігання браку;
систему комунікацій і арматури; правила і норми охорони праці
виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією апаратника стерилізації консервів (молочне
виробництво) 2 розряду не менше 1 року.
                            5-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес стерилізації консервів
молочного виробництва у стерилізаторах різних систем згідно з
вимогами технологічної інструкції і застосовуваними формулами
стерилазації. Регулює за показаннями контрольно-вимірювальних та
регулювальних приладів тиск пари, подавання і спускання води.
Контролює  своєчасне  завантаження консервів у стерилізатори,
вивантаження з них і початок процесу стерилізації. Налагоджує
устаткування і арматуру. Додержує правил і норм охорони праці
виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову стерилізаторів різних систем, мостових
кранів і електротельферів; систему комунікацій  і  арматури;
температуру і тривалість її впливу залежно від розміру банок та
характеру консервів; формули стерилізації; способи регулювання
процесу  стерилізації  за показаннями контрольно-вимірювальних
приладів і принцип роботи регулювальних приладів; припустимі норми
браку; причини його виникнення і методи запобігання йому; правила
і норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного
захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший  спеціаліст,  кваліфікований  робітник).  Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника стерилізації
консервів (молочне виробництво) 4 розряду не менше 1 року.
                            6-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес стерилізації консервів
молочного виробництва у стерилізаторах з програмним керуванням.
Контролює правильність роботи регулювальних приладів і програмних
регуляторів. Оформляє термограми і аналізує процес стерилізації
консервів молочного виробництва. Приймає продукцію на стерилізацію
і здає готову продукцію  за  всіма  вимогами  технологічної
інструкції. Провадить облік за встановленими формами. Керує та
контролює роботу апаратників та машиністів крана. Додержує правил
і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного
захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ:   будову   і   кінематичні   схеми
контрольно-вимірювальних та регулювальних приладів; кінематичні та
електричні схеми обслуговуваного устаткування; якісні показники
вироблюваної продукції та її сортність; правила і норми охорони
праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший  спеціаліст,  кваліфікований  робітник).  Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника стерилізації
консервів (молочне виробництво) 5 розряду не менше 1 року.
      5. Апаратник сульфітації овочів та фруктів
                            3-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес сульфітації овочів і
фруктів на устаткуванні періодичної дії. Приготовляє розчини
бісульфіту натрію або сірчистого ангідриду та сульфітованого
продукту. Регулює процес насичення продукції сірчистим ангідридом.
Наповнює місткості сульфітованою продукцією. Додержує правил і
норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ:   будову   обслуговуваного  устаткування
періодичної дії; технологічний процес сульфітації; норми доз для
приготування розчину бісульфату натрію, сірчистого ангідриду і
правила користування розчином; правила і норми охорони праці
виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта.  Професійно-технічна  освіта  або  одержання професії
безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
                            4-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес сульфітації овочів і
фруктів  на  безперервнодіючому  устаткуванні.  Стежить  за
надходженням у  сульфітатор  сировини  та  її  охолодженням,
надходженням і процесом насичення продукції сірчистим ангідридом,
контролює ці процеси. Наповнює місткості сульфітованою продукцією.
Регулює  роботу автоматичного безперервнодіючого сульфітатора.
Обслуговує балони зі зрідженим газом. Робить прості аналізи щодо
вмісту газу в розчині. Додержує правил і норм охорони праці
виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову обслуговуваного безперервно діючого
устаткування; норми доз сірчистого ангідриду для різної сировини і
напівфабрикатів; правила приготування розчинів і поводження з
балонами зі зрідженим газом; правила користування протигазом;
правила  і  норми  охорони  праці  виробничої  санітарії та
протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією апаратника сульфітації овочів та фруктів 3
розряду не менше 1 року.
        6. Апаратник томатосокового агрегата
                            4-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес виробництва томатного соку
на томатносоковому агрегаті. Забезпечує надходження на лінію
сировини, передбаченої технологічною  інструкцією  якості,  і
рівномірне завантаження томатів у бункер дробарки. Регулює роботу
вакуум-підігрівника, екстрактора і протиральної машини. Контролює
подавання пари у вакуумпідігрівник і підтримує задані температуру
й тиск. Забезпечує повне віджимання томатного соку і суворе
виконання технологічних інструкцій. Пускає і зупиняє насос для
перекачування томатного соку і забезпечує своєчасне подавання
готового соку в розфасувальне відділення. Перевіряє технічний стан
томатносокового агрегату, готує його  до  роботи.  Запобігає
потраплянню  в  устаткування  сторонніх  предметів,  поломці
протиральних сит та іншим несправностям. Замінює сита. Усуває
виявлені  дефекти  в  роботі  агрегату. Перевіряє справність
контрольно-вимірювальних приладів. Додержує правил і норм охорони
праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес виробництва томатного
соку;  будову  агрегату  і контрольно-вимірювальних приладів;
послідовність вмикання та вимикання вузлів агрегату; способи
усунення несправностей у роботі устаткування; методи контролю
заданих температури і тиску у вакуум-підігрівнику; правила і норми
охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1
року.
         7. Виробник глазурованих фруктів
                            1-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА  ОБОВ'ЯЗКИ.  Відокремлює  фрукти від сиропу.
Вивантажує варення-напівфабрикат з місткостей ківшами в лотки з
отворами для стікання сиропу. Додержує правил і норм охорони праці
виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи відокремлення фруктів від сиропу;
правила вивантаження і виливання в лотки варення-напівфабрикату;
правила  і  норми  охорони  праці  виробничої  санітарії та
протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж.
Без вимог до стажу роботи.
                            2-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА  ОБОВ'ЯЗКИ.  Глазурує  фрукти  спеціальними
формочками або ножами. Розбирає фрукти для глазурування. Укладає
фрукти на лотки і сортує їх за якістю й розмірами. Ріже фрукти для
глазурування. Додержує правил і норм охорони праці виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила сортування фруктів за  якістю  й
розмірами  для  глазурування;  основи технології глазурування
фруктів; правила і норми охорони праці виробничої санітарії та
протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж.
Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією  виробника
глазурованих фруктів 1 розряду не менше 0,5 року.
                            3-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес глазурування фруктів у
варильних казанах. Варить сироп заданої концентрації. Завантажує
фрукти  в  казан і вивантажує з нього. Обслуговує варильне
устаткування, перевіряє його справність. Регулює за показаннями
контрольно-вимірювальних приладів температуру, тиск пари. Чистить
і миє устаткування. Додержує правил і норм  охорони  праці
виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологію глазурування фруктів у варильних
казанах;  співвідношення  сиропу для різних фруктів; ступінь
готовності сиропу; будову варильного устаткування; правила і норми
охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією  виробника
глазурованих фруктів 2 розряду не менше 1 року.
          8. Готувач харчової сировини
                            1-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Готує сировину для харчових виробництв
вручну. Чистить овочі та фрукти за допомогою ножів до і після
миття. Зрізує бадилля, корінці, кореневі мички, черешки. Виймає
камінчики, знімає шкірку. Видаляє вічка з бульб. Вибраковує
дефектні й недозрілі овочі та фрукти. Наколює овочі й фрукти
вручну спеціальними наколювачами. Укладає  в  тару  або  на
транспортер. Передає на подальшу обробку чи на склад. Додержує
правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного
захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи  застосовуваних  пристроїв;
правила  очищення й вибраковування овочів та фруктів; норми
допустимих відходів; правила укладання в тару або на транспортер;
правила  і  норми  охорони  праці  виробничої  санітарії та
протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж.
Без вимог до стажу роботи.
                            2-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Готує сировину для харчових виробництв
за допомогою машин, пристосувань та устаткування. Очищає овочі і
фрукти. Наколює плоди на машинах. Висвірдлює качани головок
капусти на свердлильних верстатах.  Підігріває  продукти  за
допомогою різних підігрівників для підготовки до консервування.
Розкладає морожені субпродукти на стелажах або на столах для
розморожування.  Стежить за процесом розморожування. Вимочує,
промиває продукцію до повного видалення забруднень у ваннах,
підготовляє її і заливає водою з додаванням кислоти. Стежить за
процесом обробки. Регулює обслуговуване устаткування. Додержує
правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного
захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, правила обслуговування й регулювання
застосовуваних  машин,  пристроїв  і  устаткування;  режими
розморожування, вимочування, промивання оброблюваної сировини;
правила приготування розчинів потрібної концентрації; температурні
режими  підігрівання різних продуктів; необхідний тиск пари;
правила експлуатації посудин під тиском; правила очищення лугом і
промивання  від  нього овочів та фруктів; вимоги до якості
оброблюваної сировини та її обробки; правила і норми охорони праці
виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж.
Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за  професією  готувача
харчової сировини 1 розряду не менше 0,5 року.
                            3-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Готує до розморожування і веде процес
розморожування м'ясопродуктів. Сортує за категоріями і розподіляє
по камерах розмороження. Стежить за розморожуванням. Додержує
правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного
захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ:  технологію  і  режими  розморожування
м'ясопродуктів; правила їх підготовки до розморожування; категорії
м'ясопродуктів і правила розсортовування їх за  категоріями;
правила  і  норми  охорони  праці  виробничої  санітарії та
протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Підвищення  кваліфікації.  Стаж роботи за професією готувача
харчової сировини 2 розряду не менше 1 року.
       9. Ексгаустерувальник банок з консервами
                            2-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ Веде процес видалення повітря з банок з
консервами за допомогою ексгаустера. Наповнює ексгаустер водою.
Регулює подавання пари і додержує установленого температурного
режиму, який забезпечує якість готової продукції, за допомогою
контрольно-вимірювальних  приладів.  Вилучає  з  ексгаустера
деформовані банки. Виявляє і усуває дрібні несправності в роботі
ексгаустера, чистить і змащує його. Додержує правил і норм охорони
праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи і призначення ексгаустера та
контрольно-вимірювальних приладів; температурний режим і вимоги до
якості  готової  продукції;  способи  виявлення  й  усунення
несправностей у роботі ексгаустера; правила і норми охорони праці
виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
       10. Заливальник продуктів консервування
                            2-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Заливає гриби, овочі, фрукти, ягоди,
рибу, морепродукти та інші продукти консервування в бочках,
скляних і бляшаних банках, суліях, балонах маринадом, олією,
бульйоном, соусом, сиропом на напівавтоматичних і неавтоматичних
заливальних машинах і вручну за допомогою ківшів, комплекту мірок,
із застосуванням кранів та фільтрів. Заливає спирт у місткості з
фруктовими чи ягідними соками і перемішує. Наповнює місткості
соками. Розливає проспиртований сік у тару. Підготовляє до роботи
застосовувані інструменти і пристрої. Перевіряє точність ваги
заливки в процесі роботи. Додержує правил і норм охорони праці
виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову обслуговуваних  заливальних  машин,
інструментів і пристроїв; співвідношення ваги нетто заливок;
температуру заливок; інструкцію для заповнення місткості вмістом;
режим спиртування соків; правила і норми охорони праці виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
            11. Засолювач овочів
                            2-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Засолює капусту, огірки, помідори та
інші овочі під керівництвом засолювача вищої кваліфікації. Стежить
за ферментацією капусти, процесом засолювання огірків, помідорів
та інших овочів і утримуванням дошників,  чанів,  цементних
басейнів, бочок із засоленими і заквашеними овочами. Змиває
плісняву з кришок і гніту. Знімає піну, що виділяється під час
ферментації. Підтримує чистоту місткостей. Додержує правил і норм
охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: правила ферментації капусти; правила догляду
за солоними огірками і помідорами; санітарні норми утримування
місткостей; правила і норми охорони праці виробничої санітарії та
протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж.
Без вимог до стажу роботи.
                            3-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Засолює капусту, огірки, помідори та
інші овочі. Засипає шатковану капусту й укладає огірки та помідори
в  дошники, чани, цементні басейни або в бочки, відбираючи
деформовані овочі. Розрівнює,  рівномірно  посипає  сіллю  і
прянощами. Трамбує в місткостях капусту трамбівниками або за
допомогою копрів. Готує за установленою рецептурою необхідний для
засолювання овочів розсіл певної концентрації. Фільтрує його,
заливає в місткості. Додержує правил і норм охорони  праці
виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ:  технологію  засолювання  овочів;  правила
заливання розсолом місткостей з продукцією; рецептуру засолювання
овочів, приготування розсолу; визначення дози прянощів; правила
трамбування капусти в дошниках, чанах, цементних басейнах, бочках;
правила і  норми  охорони  праці  виробничої  санітарії  та
протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта.  Одержання  професії  безпосередньо  на  виробництві,
підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією засолювача
овочів 2 розряду не менше 1 року.
            12. Контролер-вагар
                            3-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Контролює, зважує і приймає наповнені
банки. Контролює відповідно до рецептури закладену сировину,
спеції, інші компоненти та їх якість. Зважує продукти або їх
напівфабрикати до заданої рецептурою ваги консервів. Подає зважені
банки на транспортер або ставить їх на лотки. Балансує ваги.
Ставить важки. Укладає, ущільнює вміст у банках і накриває
кришками.  Додержує  правил і норм охорони праці виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: асортимент вироблюваних консервів і рецептуру;
розміри банок; вимоги до якості укладених компонентів; норми
закладання у банки; будову ваг; способи зважування; правила і
норми охорони праці виробничої санітарії  та  протипожежного
захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог
до стажу роботи.
      13. Машиніст з очищення кукурудзяних качанів
                            2-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес очищення від листяного
покриву і зрізування зерен з качанів кукурудзи на обдирних і
зрізуючих зерна кукурудзи машинах. Укладає качани кукурудзи з
приймального ківша на передавальні ланцюгові конвеєри, які подають
качани в машину, вибраковує качани з перезрілими зернами. Стежить
за роботою машин, чистить і миє їх. Додержує правил і норм охорони
праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи обслуговуваних машин; ступінь
стиглості качанів для консервування; правила і способи укладання
качанів  на подавальний транспортер і передавальні конвеєри;
правила і  норми  охорони  праці  виробничої  санітарії  та
протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
        14. Машиніст закупорювальних машин
      (виробництво м'ясних та рибних консервів)
                            3-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес закупорювання наповнених
банок на автоматичних закупорювальних машинах продуктивністю до 50
банок/хв. Завантажує кришки в магазин закупорювальних машин.
Набирає маркувальні  знаки.  Контролює  якість  закупорювання
періодичною  перевіркою.  Накриває банки кришками. Налагоджує
закупорювальні машини. Чистить і змащує їх. Додержує правил і норм
охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи обслуговуваних закупорювальних
машин; асортиментні знаки на м'ясних та рибних консервних банках;
вимоги до якості закупорювання банок; розміри банок і кришок;
розміри роликів закупорювальних автоматів; правила санітарної
обробки устаткування; правила і норми охорони праці виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта.  Професійно-технічна  освіта  або  одержання професії
безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
                            4-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес закупорювання наповнених
банок на автоматичних закупорювальних машинах продуктивністю від
50 до 150 банок/хв і на закупорювальних машинах, синхронно
спарених із соусонаповнювачем (дозатором), продуктивністю до 150
банок/хв.  Веде  процес  закупорення  банок  на  ручних  і
напівавтоматичних закупорювальних машинах. Веде процес заварювання
наповнених стералконових банок на автоматах. При обслуговуванні
соусонаповнювача - регулює подавання соусу, маринаду, стежить за
рівнем його у наповнювачі; періодично наповнює розливну місткість.
Завантажує кришки у магазин закупорювальної машини або автомата.
Контролює  якість  закупорювання  періодичною   перевіркою
закупорювання і заварювання банок. Налагоджує автомати і машини в
процесі роботи, усуває дрібні несправності в їх роботі. Додержує
правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного
захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ:   будову   обслуговуваних  автоматичних,
напівавтоматичних і ручних закупорювальних машин; вимоги до якості
закупорювання і заварювання банок; відмінності у видах жерсті та
алюмінієвої стрічки для  окремих  видів  продукції;  ступінь
наповнення  банок; розміри банок, кришок; правила і порядок
маркування;    правила     користування     шаблонами,
контрольно-вимірювальним інструментом; правила і норми охорони
праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією машиніста закупорювальних машин (виробництво
м'ясних та рибних консервів) 3 розряду не менше 1 року.
                            5-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес закупорювання наповнених
банок на автоматичних закупорювальних машинах і на закупорювальних
машинах, синхронно спарених із соусонаповнювачем (дозатором),
продуктивністю понад 150 банок/хв. Контролює якість закупорювання
періодичною перевіркою, своєчасно виявляє й  усуває  причини
виникнення дефектів. Регулює закупорювальні автоматичні машини,
переставляє на різні види  тари.  Бере  участь  у  ремонті
обслуговуваного закупорювального устаткування. Додержує правил і
норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову автоматичних машин різних систем та
іншого обслуговуваного устаткування; способи виявлення й усунення
несправностей у роботі обслуговуваних машин; розміри роликів
закупорювальних машин; слюсарну справу в межах виконуваних робіт;
види закупорювання банок; правила і норми охорони праці виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією машиніста закупорювальних машин (виробництво
м'ясних та рибних консервів) 4 розряду не менше 1 року.
        15. Машиніст закупорювальних машин
     (виробництво фруктових та овочевих консервів)
                            3-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес закупорювання наповнених
фруктами та овочами банок на автоматичних закупорювальних машинах
продуктивністю  до 50 банок/хв. Завантажує кришки в магазин
закупорювальних машин. Набирає маркувальні знаки. Контролює якість
закупорювання періодичною перевіркою. Накриває банки кришками.
Налагоджує закупорювальні машини. Чистить і змащує їх. Додержує
правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного
захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи обслуговуваних закупорювальних
машин; асортиментні знаки на консервних банках; вимоги до якості
закупорених  банок; розміри банок і кришок; розміри роликів
закупорювальних  автоматів;  правила  санітарної   обробки
устаткування; правила і норми охорони праці виробничої санітарії
та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна  освіта  або  одержання  професії
безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
                            4-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес закупорювання наповнених
фруктами та овочами банок на автоматичних закупорювальних машинах
продуктивністю від 50 до 150 банок/хв і на закупорювальних
машинах, синхронно спарених із соусонаповнювачем  (дозатором,
олієнаповнювачем), продуктивністю до 150 банок/хв. Веде процес
закупорювання банок на ручних і напівавтоматичних закупорювальних
машинах. Веде процес заварювання наповнених стералконових банок на
автоматах. При обслуговуванні соусонаповнювача - регулює подавання
соусу, олії, маринаду, стежить за рівнем його у наповнювачі,
періодично наповнює розливну місткість. Завантажує кришки  у
магазин закупорювальної машини або автомата. Контролює якість
закупорювання періодичною перевіркою закупорювання і заварювання
банок. Налагоджує автомати і машини в процесі роботи, усуває
дрібні несправності в їх роботі. Додержує правил і норм охорони
праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ:  будову   обслуговуваних   автоматичних,
напівавтоматичних і ручних закупорювальних машин; вимоги до якості
закупорювання і заварювання банок; відмінності у видах жерсті та
алюмінієвої  стрічки  для  окремих  видів продукції; ступінь
наповнення банок; розміри банок, кришок; правила і  порядок
маркування;     правила     користування    шаблонами,
контрольно-вимірювальним інструментом; правила і норми охорони
праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією машиніста закупорювальних машин (виробництво
фруктових та овочевих консервів) 3 розряду не менше 1 року.
                            5-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес закупорювання наповнених
фруктами та овочами банок на автоматичних закупорювальних машинах
і  на  закупорювальних  машинах,  синхронно  спарених  із
соусонаповнювачем (дозатором, олієнаповнювачем), продуктивністю
понад 150 банок/хв. Контролює якість закупорювання періодичною
перевіркою, своєчасно виявляє й  усуває  причини  виникнення
дефектів. Регулює закупорювальні автоматичні машини, переставляє
на різні види тари. Бере участь у ремонті  обслуговуваного
закупорювального устаткування. Додержує правил і норм охорони
праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову автоматичних машин різних систем та
іншого обслуговуваного устаткування; способи виявлення й усунення
несправностей у, роботі обслуговуваних машин; розміри роликів
закупорювальних машин; слюсарну справу в межах виконуваних робіт;
види закупорювання банок; правила і норми охорони праці виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією машиніста закупорювальних машин (виробництво
фруктових та овочевих консервів) 4 розряду не менше 1 року.
        16. Машиніст закупорювальних машин
           (молочне виробництво)
                            3-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес закупорювання наповнених
банок на автоматичних закупорювальних машинах продуктивністю до 50
банок/хв. Завантажує кришки в магазин закупорювальних машин.
Набирає маркувальні  знаки.  Контролює  якість  закупорювання
періодичною  перевіркою.  Накриває банки кришками. Налагоджує
закупорювальні машини. Чистить і змащує їх. Додержує правил і норм
охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: принцип роботи обслуговуваних закупорювальних
машин; асортиментні знаки на молочних консервних банках; вимоги до
якості закупорювання банок; розміри банок і кришок; розміри
роликів закупорювальних автоматів; правила санітарної обробки
устаткування; правила і норми охорони праці виробничої санітарії
та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта.  Професійно-технічна  освіта  або  одержання професії
безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
                            4-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес закупорювання наповнених
банок на автоматичних закупорювальних машинах продуктивністю від
50 до 150 банок/хв і на закупорювальних машинах, синхронно
спарених з дозатором, продуктивністю до 150 банок/хв. Веде процес
закупорювання банок на ручних і напівавтоматичних закупорювальних
машинах. Веде процес заварювання наповнених стералконових банок на
автоматах. Завантажує кришки у магазин закупорювальної машини або
автомата. Контролює якість закупорювання періодичною перевіркою
закупорювання і заварювання банок. Налагоджує автомати і машини в
процесі роботи, усуває дрібні несправності в їх роботі. Додержує
правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного
захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ:   будову   обслуговуваних  автоматичних,
напівавтоматичних і ручних закупорювальних машин; вимоги до якості
закупорювання і заварювання банок; ступінь наповнення банок;
розміри банок, кришок; правила і порядок маркування; правила
користування  шаблонами, контрольно-вимірювальним інструментом;
правила і  норми  охорони  праці  виробничої  санітарії  та
протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією машиніста закупорювальних машин (молочне
виробництво) 3 розряду не менше 1 року.
                            5-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес закупорювання наповнених
банок на автоматичних закупорювальних машинах і на закупорювальних
машинах, синхронно спарених з дозатором, продуктивністю понад 150
банок/хв. Контролює якість закупорювання періодичною перевіркою,
своєчасно виявляє й усуває причини виникнення дефектів. Регулює
закупорювальні автоматичні машини, переставляє на різні види тари.
Бере  участь  у  ремонті  обслуговуваного  закупорювального
устаткування. Додержує правил і норм охорони праці виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову автоматичних машин різних систем та
іншого обслуговуваного устаткування; способи виявлення й усунення
несправностей у роботі обслуговуваних машин; розміри роликів
закупорювальних машин; слюсарну справу в межах виконуваних робіт;
види закупорювання банок; правила і норми охорони праці виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією машиніста закупорювальних машин (молочне
виробництво) 4 розряду не менше 1 року.
       17. Машиніст розливально-наповнювальних
              автоматів
                            3-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес наповнення банок усіма
видами  консервної  продукції,  соусами,  маринадами,  олією,
бульйоном, сиропом, жиром, водою на розливально-наповнювальних
автоматах різних систем продуктивністю до 150 банок/хв. Стежить за
безперебійним надходженням банок до приймальних механізмів, за
дозувальними пристроями. Вибраковує дефектні банки, що надходять
для наповнення. Забезпечує якість наповнення. Додержує правил і
норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ:    принцип    дії    обслуговуваних
розливально-наповнювальних   автоматів;   режим   заливання;
співвідношення  компонентів;  правила  санітарної  обробки
устаткування; правила і норми охорони праці виробничої санітарії
та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта.  Професійно-технічна  освіта  або  одержання професії
безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
                            4-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес наповнення банок усіма
видами  консервної  продукції,  соусами,  маринадами,  олією,
бульйоном, сиропом, жиром, водою на розливально-наповнювальних
автоматах  різних  систем продуктивністю понад 150 банок/хв.
Контролює якість наповнення. Регулює автоматичні  наповнювачі
залежно від виду тари і продукту. Додержує правил і норм охорони
праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ:       будову       обслуговуваних
розливально-наповнювальних  автоматів;  правила  регулювання
автоматичних наповнювачів; способи перевірки якості наповнення;
правила і  норми  охорони  праці  виробничої  санітарії  та
протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією машиніста розливально-наповнювальних автоматів
3 розряду не менше 1 року.
                            5-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес наповнення банок усіма
видами консервної продукції і компонентами в різних варіантах та
співвідношеннях згідно з установленою рецептурою на автоматичних
лініях і високопродуктивних агрегатах усіх систем. Налагоджує
обслуговуване устаткування в процесі роботи. Періодично контролює
якість  наповнення.  Веде  відповідний  облік  продукції  за
установленими формами. Керує та контролює роботу машиністів нижчої
кваліфікації. Додержує правил і норм охорони праці виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову розливально-наповнювальних автоматів
усіх  систем;  способи  запобігання,  виявлення  і  усунення
несправностей у їх  роботі;  види  консервної  продукції  і
співвідношення відповідних компонентів для її виробництва; правила
і норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного
захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією машиніста розливально-наповнювальних автоматів
4 розряду не менше 1 року.
        18. Оператор автоматизованої лінії
           варіння томатопродуктів
                            5-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес варіння томатопродуктів на
автоматизованій лінії з пульта керування або вручну в разі виходу
з ладу регуляторів. Забезпечує рівномірне, своєчасне і повне
завантаження та розвантаження вакуум-апаратів. Уварює томатну масу
до  встановленої  густини,  яка  визначається  за  допомогою
рефрактометра.  Стежить  за  роботою всіх машин, апаратів і
контрольно-вимірювальних та регулювальних приладів лінії. Чистить
і  миє  устаткування.  Усуває  дрібні несправності в роботі
устаткування лінії і бере участь у його ремонті. Додержує правил і
норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову і правила експлуатації машин, апаратів,
контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики лінії;
технологічний процес і режим варіння томатопродуктів; параметри
роботи  випарних  установок;  якісні  показники  готових
томатопродуктів; правила користування хімічними засобами  для
чищення і миття устаткування; правила і норми охорони праці
виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду не менше 1
року.
        19. Оператор сублімаційної установки
         (виробництво м'ясних продуктів)
                            5-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес сублімаційного сушіння
м'яса в сублімаційній установці. Контролює основні параметри
процесу: ступінь розрідження в камері установки, температуру в
м'ясі, камері, конденсаторі та в інших точках. Визначає й усуває
несправності  в роботі агрегатів та апаратури сублімаційних,
холодильних установок, вакуумного устаткування. Бере участь у
процесі  завантаження  м'ясом  сублімаційної  камери, вводить
установку в заданий режим. Знімає лід і сніг з поверхні випарників
змійовиків та батарей. Бере участь у всіх видах ремонтних робіт,
прийманні й випробовуванні відремонтованого устаткування, зніманні
індикаторних  діаграм,  здаванні устаткування в експлуатацію.
Додержує правил і норм охорони праці виробничої санітарії та
протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструктивну  будову  і  принцип  роботи
сублімаційної установки; вимоги до якості м'ясних продуктів;
правила ведення процесу сублімаційного сушіння, регулювання роботи
установки;  правила  користування  контрольно-вимірювальними
приладами; правила і норми охорони праці виробничої санітарії та
протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду не менше 1
року.
        20. Оператор сублімаційної установки
   (перероблення фруктів, овочів, олієнасіння та горіхів)
                            5-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде процес сублімаційного сушіння
фруктів, овочів, олієнасіння, горіхів у сублімаційній установці.
Контролює основні параметри процесу: ступінь розрідження в камері
установки, температуру в продукті, камері, конденсаторі та в інших
точках. Визначає й усуває несправності в роботі агрегатів та
апаратури  сублімаційних,  холодильних  установок,  вакуумного
устаткування. Бере участь у процесі  завантаження  фруктами,
овочами, олієнасінням або горіхами сублімаційної камери, вводить
установку в заданий режим. Знімає лід і сніг з поверхні випарників
змійовиків та батарей. Бере участь у всіх видах ремонтних робіт,
прийманні й випробовуванні відремонтованого устаткування, зніманні
індикаторних  діаграм,  здаванні устаткування в експлуатацію.
Додержує правил і норм охорони праці виробничої санітарії та
протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: конструктивну  будову  і  принцип  роботи
сублімаційної  установки;  вимоги до якості фруктів, овочів,
олієнасіння, горіхів; правила ведення процесу  сублімаційного
сушіння,  регулювання  роботи установки; правила користування
контрольно-вимірювальними приладами; правила і норми охорони праці
виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду не менше 1
року.
       21. Укладальник продуктів консервування
                            2-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Укладає вручну сирі, солоні, копчені,
варені, смажені напівфабрикати з м'яса і м'ясопродуктів, риби,
овочів, фруктів, укладає рибу для консервів, укладає гарніри з
овочів, крупів, бобових та борошняних виробів, сиропів і приправ у
жерстяні й скляні банки різних розмірів з підбиранням порцій
напівфабрикатів за розмірами, гатунками та видами і додержанням
послідовності  укладання  різної продукції в банки згідно з
технологічною інструкцією.
   Укладає зі зважуванням напівфабрикати, подрібнені в однорідну
масу. При виробництві консервів з попередньою тепловою обробкою
сировини в циліндричних формах - ріже за допомогою спеціального
пристрою зварений напівфабрикат на шматки певного розміру, форми й
укладає їх у банхи. Зважує порції й доводить вагу до потрібної за
інструкцією. Укладає спеції, прянощі, наповнює банки бульйоном,
соусом, водою, жиром, маринадом, провадить контрольне зважування
наповнених банок. Укладає шматки напівфабрикату риби або китового
м'яса, які надходять з бункера, на транспортувальний пристрій
набивальної машини з відбиранням нестандартних  і  дефектних
шматків.  Переглядає продукцію для запобігання потраплянню в
консерви сторонніх домішок. Переносить або транспортує на візках
тару, продукцію до робочого місця і наповнені банки на подальші
операції. Підготовляє обслуговуваний інвентар до роботи. Миє і
чистить інвентар. Додержує правил і норм охорони праці виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: розміри банок; види продукції, призначеної для
консервування; вимоги до її якості і до якості інших компонентів,
закладуваних у банки; норми закладання; правила відбирання й
закладення  продукції;  будову  ваг  і  способи  зважування;
транспортувальний пристрій набивальної машини і правила роботи на
ньому; інструкцію для заповнення банок; правила і норми охорони
праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Короткострокове виробниче навчання. Без вимог до
стажу роботи.
                            1-й розряд
   - у разі окремого виконання робіт з укладання в банки
пергаментних кружків і аналогічних операцій.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж.
Без вимог до стажу роботи.
                            3-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Проводить фігурне й рядкове укладання
вручну сардин, шпротів, крабового м'яса, кільки, корюшки та іншої
дрібної риби, язиків, сосисок, фрикадельок, овочів та інших
поштучних напівфабрикатів, нарізаного скибочками сала, бекону,
язика, овочів та інших напівфабрикатів, шинки і птиці (тушок,
четвертинок)  у  металеві  і  скляні  банки  з  підбиранням
напівфабрикатів за розмірами і видом. Зважує напівфабрикати і
готову продукцію, закладає спеції, прянощі, бульйони, приправи та
інші компоненти в банки. При виробництві пастеризованих консервів
- укладає м'ясосировину (без кісток) у форму, пресує продукцію в
формі, підпресовує після  варіння,  виймає  з  форми  після
охолодження,  обрізує, зачищає і укладає у фігурні банки з
доведенням маси продукції до необхідної за інструкцією або в
дрібну металеву тару. При виробництві консервів із суцільних тушок
птиці - провадить спеціальне (перед бланшуванням) формування тушок
для надання товарного вигляду і зручного укладання в банки.
Укладає рибу на набивальній машині. Регулює дозування солі,
набиває в банки напівфабрикат, усуває дрібні несправності в роботі
устаткування. Додержує правил і норм охорони праці виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ:  вимоги  до  якості закладуваної в банки
продукції; правила підбирання напівфабрикатів; правила рядкового,
фасонного та інших видів складного укладання; правила зважування;
будову набивальної машини, способи її експлуатації й усунення
дрібних  дефектів; правила і норми охорони праці виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня
освіта.  Одержання  професії  безпосередньо  на  виробництві.
Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією укладальника
продуктів консервування 2 розряду не менше 1 року.
          22. Фарширувальник овочів
                            2-й розряд
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Фарширує овочі вручну, за допомогою
спеціальних пристроїв і на фарширувальних машинах. Забезпечує
рівномірне  наповнення овочів фаршем. Вибраковує деформовані,
пошкоджені і непридатні для фарширування овочі. Регулює подавання
фаршу. При машинному фаршируванні - подає овочі для наповнення і
укладає їх після наповнення на листи. Розбирає  і  складає
фарширувальну машину й провадить її санітарну обробку. Додержує
правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного
захисту.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову і правила експлуатації фарширувальної
машини і пристроїв; правила фарширування овочів; вимоги стандарту
до фаршированих овочів; правила санітарної обробки машин  і
пристроїв; правила і норми охорони праці виробничої санітарії та
протипожежного захисту.
   КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
               Перелік
        професій, передбачених цим випуском,
  із зазначенням їх назв за випуском 53 ЕТКС видання 1985 р.
 
----------------------------------------------------------------------
| N |Професії, вміщені в |Діапазон|Професії за випуском  |Діапазон|
|з/п |даному випуску    |розрядів|53 ЕТКС видання 1985 р.|розрядів|
|----+---------------------+--------+-----------------------+--------|
| 1 |     2     | 3   |     4       |5    |
|----+---------------------+--------+-----------------------+--------|
| 1 |Апаратник гомогеніза-| 2-3  |Аппаратчик гомогениза- |2-3   |
|  |ції (виробництво кон-|    |ции          |    |
|  |сервів)       |    |            |    |
|----+---------------------+--------+-----------------------+--------|
| 2 |Апаратник      | 2, 4-6 |Аппаратчик стерилиза- |2, 4 - 6|
|  |стерилізації     |    |ции консервов     |    |
|  |консервів (виробниц- |    |            |    |
|  |тво м'ясних та    |    |            |    |
|  |рибних продуктів   |    |            |    |
|----+---------------------+--------+-----------------------+--------|
| 3 |Апаратник      | 2, 4-6 |            |    |
|  |стерилізації     |    |            |    |
|  |консервів (виробниц- |    |            |    |
|  |тво фруктових та   |    |            |    |
|  |овочевих консервів) |    |            |    |
|----+---------------------+--------+-----------------------+--------|
| 4 |Апаратник      | 2, 4-6 |            |    |
|  |стерилізації     |    |            |    |
|  |консервів (молочне  |    |            |    |
|  |виробництво)     |    |            |    |
|----+---------------------+--------+-----------------------+--------|
| 5 |Апаратник сульфітації| 3-4  |Аппаратчик сульфита-  |3-4   |
|  |овочів та фруктів  |    |ции овощей й фруктов  |    |
|----+---------------------+--------+-----------------------+--------|
| 6 |Апаратник томатосоко-|  4  |Аппаратчик томатосоко- | 4   |
|  |вого агрегата    |    |вого агрегата     |    |
|----+---------------------+--------+-----------------------+--------|
| 7 |Виробник глазурованих| 1-3  |Изготовитель глазиро- |1-3   |
|  |фруктів       |    |ванных фруктов     |    |
|----+---------------------+--------+-----------------------+--------|
| 8 |Готувач харчової   | 1-3  |Подготовитель     |1-3   |
|  |сировини       |    |пищевого сырья     |    |
|----+---------------------+--------+-----------------------+--------|
| 9 |Ексгаустерувальник  |  2  |Эксгаустировщик банок | 2   |
|  |банок з консервами  |    |с консервами      |    |
|----+---------------------+--------+-----------------------+--------|
| 10 |Заливальник продуктів|  2  |Заливщик продуктов   | 2   |
|  |консервування    |    |консервирования    |    |
|----+---------------------+--------+-----------------------+--------|
| 11 |Засолювач овочів   | 2-3  |Засольщик овощей    |2-3   |
|----+---------------------+--------+-----------------------+--------|
| 12 |Контролер-вагар   |  3  |Контролер-весовщик   | 3   |
|----+---------------------+--------+-----------------------+--------|
| 13 |Машиніст з очищення |  2  |Машинист по очистке  | 2   |
|  |кукурудзяних качанів |    |кукурузных початков  |    |
|----+---------------------+--------+-----------------------+--------|
| 14 |Машиніст закупорю-  | 3-5  |Машинист закаточных  |3-5   |
|  |вальних машин (вироб-|    |машин         |    |
|  |ництво м'ясних та  |    |            |    |
|  |рибних консервів)  |    |            |    |
|----+---------------------+--------+-----------------------+--------|
| 15 |Машиніст закупорю-  | 3-5  |            |    |
|  |вальних машин (вироб-|    |            |    |
|  |ництво фруктових та |    |            |    |
|  |овочевих консервів) |    |            |    |
|----+---------------------+--------+-----------------------+--------|
| 16 |Машиніст закупорю-  | 3-5  |            |    |
|  |вальних машин (молоч-|    |            |    |
|  |не виробництво)   |    |            |    |
|----+---------------------+--------+-----------------------+--------|
| 17 |Машиніст розливально-| 3-5  |Машинист разливочно-  |3-5   |
|  |наповнювальних авто- |    |наполнительных автома- |    |
|  |матів        |    |тов          |    |
|----+---------------------+--------+-----------------------+--------|
| 18 |Оператор автоматизо- |  5  |Оператор автоматизиро- | 5   |
|  |ваної лінії варіння |    |ванной линии варки то- |    |
|  |томатопродуктів   |    |матопродуктов     |    |
|----+---------------------+--------+-----------------------+--------|
| 19 |Оператор       |  5  |Оператор сублимацион- | 5   |
|  |сублімаційної    |    |ной установки     |    |
|  |установки (виробниц- |    |            |    |
|  |тво м'ясних     |    |            |    |
|  |продуктів)      |    |            |    |
|----+---------------------+--------+-----------------------+--------|
| 20 |Оператор       |  5  |            |    |
|  |сублімаційної    |    |            |    |
|  |установки (перероб- |    |            |    |
|  |лення фруктів,    |    |            |    |
|  |овочів,       |    |            |    |
|  |олієнасіння та    |    |            |    |
|  |горіхів)       |    |            |    |
|----+---------------------+--------+-----------------------+--------|
| 21 |Укладальник     | 1-3  |Укладчик продуктов   |1-3   |
|  |продуктів      |    |консервирования    |    |
|  |консервування    |    |            |    |
|----+---------------------+--------+-----------------------+--------|
| 22 |Фарширувальник овочів|  2  |Фаршировщик овощей   | 2   |
----------------------------------------------------------------------
               Перелік
 професій, що були передбачені випуском 53 ЕТКС видання 1985 р,
       із зазначенням їх назв за даним випуском
 
---------------------------------------------------------------------
| N |Професії за випуском |Діапазон|Професії, за цим   |Діапазон|
|з/п |     53     |розрядів|випуском       |розрядів|
|  |ЕТКС видання 1985 р. |    |           |    |
|----+----------------------+--------+---------------------+--------|
| 1 |     2      | 3   |    4      | 5   |
|----+----------------------+--------+---------------------+--------|
| 1 |Аппаратчик гомогениза-| 2-3  |Апаратник гомогеніза-| 2-3  |
|  |ции          |    |ції (виробництво кон-|    |
|  |           |    |сервів)       |    |
|----+----------------------+--------+---------------------+--------|
| 2 |Аппаратчик стерилиза- | 2,4-6 |Апаратник      |2, 4-6 |
|  |ции консервов     |    |стерилізації     |    |
|  |           |    |консервів (виробниц- |    |
|  |           |    |тво м'ясних та    |    |
|  |           |    |рибних        |    |
|  |           |    |продуктів)      |    |
|  |           |    |Апаратник      |2, 4-6 |
|  |           |    |стерилізації     |    |
|  |           |    |консервів (вироб-  |    |
|  |           |    |ництво фруктових та |    |
|  |           |    |овочевих консервів) |    |
|  |           |    |Апаратник      |2, 4-6 |
|  |           |    |стерилізації     |    |
|  |           |    |консервів (молочне  |    |
|  |           |    |виробництво)     |    |
|----+----------------------+--------+---------------------+--------|
| 3 |Аппаратчик сульфита- | 3-4  |Апаратник      | 3-4  |
|  |ции овощей й фруктов |    |сульфітації     |    |
|  |           |    |овочів та фруктів  |    |
|----+----------------------+--------+---------------------+--------|
| 4 |Аппаратчик томатосоко-|  4  |Апаратник томатосо- | 4   |
|  |вого агрегата     |    |кового агрегата   |    |
|----+----------------------+--------+---------------------+--------|
| 5 |Заливщик продуктов  |  2  |Заливальник     | 2   |
|  |консервирования    |    |продуктів      |    |
|  |           |    |консервування    |    |
|----+----------------------+--------+---------------------+--------|
| 6 |Засольщик овощей   | 2-3  |Засолювач овочів   | 2-3  |
|----+----------------------+--------+---------------------+--------|
| 7 |Изготовитель глазиро- | 1-3  |Виробник глазурова- | 1-3  |
|  |ванных фруктов    |    |них фруктів     |    |
|----+----------------------+--------+---------------------+--------|
| 8 |Контролер-весовщик  |  3  |Контролер-вагар   | 3   |
|----+----------------------+--------+---------------------+--------|
| 9 |Машинист закаточных  | 3-5  |Машиніст закупорю-  | 3-5  |
|  |машин         |    |вальних машин (ви-  |    |
|  |           |    |робництво м'ясних та |    |
|  |           |    |рибних консервів)  |    |
|  |           |    |Машиніст закупорю-  | 3-5  |
|  |           |    |вальних машин (ви-  |    |
|  |           |    |робництво фруктових |    |
|  |           |    |та овочевих     |    |
|  |           |    |консервів)      |    |
|  |           |    |Машиніст закупорю-  | 3-5  |
|  |           |    |вальних машин    |    |
|  |           |    |(молочне       |    |
|  |           |    |виробництво)     |    |
|----+----------------------+--------+---------------------+--------|
| 10 |Машинист по очистке  |   2 |Машиніст з очищення | 2   |
|  |кукурузных початков  |    |кукурудзяних качанів |    |
|----+----------------------+--------+---------------------+--------|
| 11 |Машинист разливочно- |  3-5 |Машиніст розливально-| 3-5  |
|  |наполнительных авто- |    |наповнювальних авто- |    |
|  |матов         |    |матів        |    |
|----+----------------------+--------+---------------------+--------|
| 12 |Оператор автоматизи- |   5 |Оператор автоматизо- | 5   |
|  |рованной линии варки |    |ваної лінії варіння |    |
|  |томатопродуктов    |    |томатопродуктів   |    |
|----+----------------------+--------+---------------------+--------|
| 13 |Оператор сублимацион- |   5 |Оператор       | 5   |
|  |ной установки     |    |сублімаційної    |    |
|  |           |    |установки      |    |
|  |           |    |(виробництво     |    |
|  |           |    |м'ясних продуктів)  |    |
|  |           |    |Оператор       | 5   |
|  |           |    |сублімаційної    |    |
|  |           |    |установки      |    |
|  |           |    |(перероблення    |    |
|  |           |    |фруктів, овочів,   |    |
|  |           |    |олієнасіння та    |    |
|  |           |    |горіхів)       |    |
|----+----------------------+--------+---------------------+--------|
| 14 |Подготовитель пищево- |  1-3 |Готувач харчової си- | 1-3  |
|  |го сырья       |    |ровини        |    |
|----+----------------------+--------+---------------------+--------|
| 15 |Укладчик продуктов  |  1-3 |Укладальник     | 1-3  |
|  |консервирования    |    |продуктів      |    |
|  |           |    |консервування    |    |
|----+----------------------+--------+---------------------+--------|
| 16 |Фаршировщик овощей  |   2 |Фарширувальник    | 2   |
|  |           |    |овочів        |    |
|----+----------------------+--------+---------------------+--------|
| 17 |Эксгаустировщик ба-  |   2 |Ексгаустерувальник  | 2   |
|  |нок с консервами   |    |банок з консервами  |    |
---------------------------------------------------------------------
            Абетковий покажчик
-------------------------------------------------------------------
| N |Професії, що розміщені в цьому випуску    |Діапазон|Стор.|
|з/п |                       |розрядів|   |
|----+---------------------------------------------+--------+-----|
| 1 |           2           |  3  | 4  |
|----+---------------------------------------------+--------+-----|
| 1 |Апаратник гомогенізації (виробництво     |  2-3 |   |
|  |консервів)                  |    |   |
|----+---------------------------------------------+--------+-----|
| 2 |Апаратник стерилізації консервів (виробництво| 2, 4-6|   |
|  |м'ясних та рибних продуктів)         |    |   |
|----+---------------------------------------------+--------+-----|
| 3 |Апаратник стерилізації консервів (виробництво| 2,4-6 |   |
|  |фруктових та овочевих консервів)       |    |   |
|----+---------------------------------------------+--------+-----|
| 4 |Апаратник стерилізації консервів (молочне ви-| 2, 4-6|   |
|  |робництво)                  |    |   |
|----+---------------------------------------------+--------+-----|
| 5 |Апаратник сульфітації овочів та фруктів   |  3-4 |   |
|----+---------------------------------------------+--------+-----|
| 6 |Апаратник томатосокового агрегата      |  4  |   |
|----+---------------------------------------------+--------+-----|
| 7 |Виробник глазурованих фруктів        |  1-3 |   |
|----+---------------------------------------------+--------+-----|
| 8 |Готувач харчової сировини          |  1-3 |   |
|----+---------------------------------------------+--------+-----|
| 9 |Ексгаустерувальник банок з консервами    |  2  |   |
|----+---------------------------------------------+--------+-----|
| 10 |Заливальник продуктів консервування     |  2  |   |
|----+---------------------------------------------+--------+-----|
| 11 |Засолювач овочів               |  2-3 |   |
|----+---------------------------------------------+--------+-----|
| 12 |Контролер-вагар               |  3  |   |
|----+---------------------------------------------+--------+-----|
| 13 |Машиніст з очищення кукурудзяних качанів   |  2  |   |
|----+---------------------------------------------+--------+-----|
| 14 |Машиніст закупорювальних машин (виробництво |  3-5 |   |
|  |м'ясних та рибних консервів         |    |   |
|----+---------------------------------------------+--------+-----|
| 15 |Машиніст закупорювальних машин (виробництво |  3-5 |   |
|  |фруктових та овочевих консервів)       |    |   |
|----+---------------------------------------------+--------+-----|
| 16 |Машиніст закупорювальних машин (молочне ви- |  3-5 |   |
|  |робництво)                  |    |   |
| 17 |Машиніст розливально-наповнювальних автоматів|  3-5 |   |
|----+---------------------------------------------+--------+-----|
| 18 |Оператор автоматизованої лінії варіння то-  |  5  |   |
|  |матопродуктів                |    |   |
|----+---------------------------------------------+--------+-----|
| 19 |Оператор сублімаційної установки (виробництво|  5  |   |
|  |м'ясних продуктів)              |    |   |
|----+---------------------------------------------+--------+-----|
| 20 |Оператор сублімаційної установки       |  5  |   |
|  |(перероблення                |    |   |
|  |фруктів, овочів, олієнасіння та горіхів)   |    |   |
|----+---------------------------------------------+--------+-----|
| 21 |Укладальник продуктів консервування     |  1-3 |   |
|----+---------------------------------------------+--------+-----|
| 22 |Фарширувальник овочів            |  2  |   |
-------------------------------------------------------------------
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка