Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про додаткові заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31.07.2001 р. N 406

Про додаткові заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати

Аналіз ходу виконання актів і доручень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України щодо погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат у I півріччі поточного року свідчить, що вона зменшується дуже повільно. Як наслідок, завдання, поставлені Президентом України, Урядом України та визначені у розпорядженні голови облдержадміністрації від 28.02.2001 р. N 101 "Про стан виконання актів і доручень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України щодо погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат", знаходяться під загрозою невиконання.

Сума заборгованості із заробітної плати по області з початку року скоротилась лише на 7,8 млн. грн., або 8,3 проц., і становила на 10 липня п. р. 86,1 млн. грн.

З початку року заборгованість із виплат заробітної плати зросла у сільськогосподарському секторі економіки Борзнянського, Варвинського, Бобровицького, Куликівського, Семенівського, Срібнянського районів, у промисловій сфері - Бобровицького, Ічнянського, Новгород-Сіверського, Ріпкинського, Козелецького, Ніжинського районів і м. Чернігові.

Найбільшою залишається середня глибина заборгованості у промисловому комплексі Ріпкинського району - 8,6 місяців, м. Ніжина - 3,1, Бобровицького - 2,8, Щорського - 2,7, Городнянського - 2,1, Прилуцького - 1,9 при середньообласному показнику - 0,7 місяців.

На виконання Указу Президента України від 7 травня 2001 р. N 292/2001 "Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати", з урахуванням обговорення цих питань 4 липня 2001 р. на селекторній нараді під головуванням Прем'єр-міністра України та на розширеному засіданні Колегії облдержадміністрації:

1. Визнати незадовільною роботу керівництва Бобровицького (Тимощук А. О., Гора Б. І.), Варвинського (Андрієнко В. В., Лисобиков М. А.), Борзнянського (Бикович В. М., Скабенок А. А.), Ічнянського (Шкребко А. О., Бондар І. Я.), Семенівського (Євменов С. В., Рубан М. Д.) районів, Чернігівського міського голови Косих В. А., пов'язану з погашенням заборгованості із заробітної плати на підприємствах, в установах і організаціях підвідомчих територій, та попередити їх, що в разі неприйняття рішучих заходів до виправлення становища вони будуть притягнуті до відповідальності.

2. Звернути увагу голів районних державних адміністрацій, міських голів, керівників обласних управлінь, що в разі невиконання Указу Президента України від 07.05.2001 року N 292 "Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати" буде розглядатись питання про недоцільність їх перебування на займаних посадах.

3. Затвердити додаткові заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати (додаються).

4. Персональну відповідальність за стан організаційної роботи по виконанню затверджених заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати покласти на начальника Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Уложенка М. П.

5. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації:

• спільно з райдержадміністраціями, міськвиконкомами, обласним центром зайнятості, профспілковими органами області, відділенням Національної служби посередництва і примирення в області забезпечити виконання затверджених заходів. Щомісячний моніторинг стану погашення заборгованості із заробітної плати надавати облдержадміністрації не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним;

• інформувати про роботу з цих питань Міністерство праці та соціальної політики України.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова
обласної державної адміністрації 

 
М. П. Бутко 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Чернігівської обласної державної адміністрації
від 31 липня 2001 р. N 406 

ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ
щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати

Зміст заходів 

Термін виконання 

Відповідальні 

1. Активізувати роботу районних і міських комісій з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат, залучати до роботи цих комісій представників судових органів, органів прокуратури, а також профспілкових та інших громадських організацій, встановити жорсткий контроль за виконанням прийнятих ними рішень. 

З липня
2001 року 

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми,
Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації 

2. Здійснити разом з керівниками суб'єктів господарювання та профспілками аналіз причин, що стримують погашення заборгованості із заробітної плати, вжити заходів щодо їх усунення. 

До 15 серпня
2001 року 

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми,
головні управління облдержадміністрації: праці та соціального захисту населення, сільського господарства і продовольства,
управління у справах преси та інформації облдержадміністрації 
  

Взяти під постійний контроль виконання графіків повного погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях до 1 січня 2002 року, при необхідності провести їх уточнення. 

Протягом
2001 року 

Забезпечити широке інформування громадськості про роботу, що проводиться для прискорення погашення заборгованості із заробітної плати. 

Постійно 

3. Вжити невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати на комунальних підприємствах. 

До кінця
2001 року 

Міськвиконкоми,
райдержадміністрації спільно з радами 

4. Разом із профспілками, трудовими колективами підприємств забезпечити включення в установленому порядку до колективних договорів зобов'язань власників і керівників підприємств про погашення до кінця 2001 року заборгованості із заробітної плати. 

Впродовж
поточного року 

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми,
рада Федерації профспілкових організацій області 

5. Забезпечити взаємодію з відділенням Національної служби посередництва і примирення в області у частині всебічного сприяння її діяльності та оперативному врегулюванню розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин з питань несвоєчасної виплати заробітної плати. 

Більш активно використовувати можливості залучення до участі в примирних процесах по вирішенню колективних трудових спорів посередників та арбітрів, підготовлених службою. 

Постійно 
  

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми,
Національна служба посередництва і примирення в області,
рада Федерації профспілкових організацій області 
  

6. Проаналізувати причини виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) між сторонами соціально-трудових відносин з питань несвоєчасної виплати заробітної плати та направити райдержадміністраціям і міськвиконкомам пропозиції щодо їх запобігання. 

 III квартал
2001 року 

Відділення Національної служби посередництва і примирення в області 

7. Уповноваженим з управління державними корпоративними правами господарських товариств, переданих в управління облдержадміністрації, вживати в установленому порядку заходів щодо дотримання на цих підприємствах законодавства про оплату праці. 

Постійно 

Головне управління економіки облдержадміністрації 

8. Вжити в установленому порядку заходів до погашення правонаступниками реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств заборгованості із виплати заробітної плати колишнім працівникам цих підприємств. 

До кінця
2001 року 

Райдержадміністрації,
головні управління облдержадміністрації:
праці та соціального захисту населення, сільського господарства і продовольства 

9. Суттєво посилити відповідальність державних інспекторів праці в частині застосування в повному обсязі повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності керівників підприємств, які грубо порушують законодавство про оплату праці, не виконують графіків погашення заборгованості із заробітної плати. У випадках, передбачених законодавством, з метою порушення кримінальних справ, матеріали передавати до органів прокуратури. 

3 липня
2001 року 

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації,
обласний центр зайнятості 

10. Забезпечити виявлення підприємств, неспроможних виконати зобов'язання із виплати заробітної плати та ініціювати в установленому порядку питання щодо їх досудової санації, порушення справ про банкрутство. 

Липень - серпень
2001 року 

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми,
Державна податкова адміністрація в області,
обласне управління Пенсійного фонду 

11. З метою взаємного інформування про стан соціально-трудових відносин в окремих галузях економіки області і суб'єктах господарювання практикувати участь працівників відділення Національної служби посередництва і примирення в області у загальнообласних заходах. 

Постійно 

Організаційний відділ облдержадміністрації,
Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації 

12. З метою попередження і своєчасного врегулювання трудових спорів визначити відповідальних працівників у районах, містах по організації забезпечення взаємодії з відділенням Національної служби посередництва і примирення в області.  

До 5 серпня
2001 року 

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації 

13. З метою поліпшення взаємодії у забезпеченні стабілізації соціально-трудових відносин рекомендувати укласти відповідні угоди з питань, що стосуються спільних дій соціальних партнерів по погашенню заборгованості із заробітної плати, поліпшенню стану соціально-трудових відносин, запобіганню виникненню колективних спорів (конфліктів) і страйків, прогнозуванню і своєчасному вирішенню проблемних питань у цій сфері. 

 III квартал
2001 року 

Відділення Національної служби посередництва і примирення в області,
рада Федерації профспілкових організацій області,
асоціація промисловців і підприємців Чернігівщини "Полісся",
асоціація підприємців "Дія",
обласна рада колективних сільгоспвиробників,
обласна асоціація фермерів та приватних землевласників 

14. Проаналізувати виконання керівниками підприємств укладених з ними контрактів та у разі невиконання умов цих контрактів у частині несвоєчасної виплати заробітної плати ініціювати їх розірвання. 

Липень - серпень 2001 р. 

Регіональне відділення ФДМУ, райдержадміністрації, виконкоми рад, управління з питань майна комунальної власності,
Головне управління економіки облдержадміністрації 

15. Щомісячно розглядати хід реалізації Указу Президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати" по окремих територіях і галузях під час засідань колегії облдержадміністрації та на обласних селекторних нарадах. 

До кінця
2001 року 

Організаційний відділ облдержадміністрації, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації 

 

Керівник апарату
облдержадміністрації 

 
О. М. Карцан 

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.18591
EUR30.7962
RUB0.41037
PLN7.1136
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка