Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію виконання Указу Президента України від 23 червня 2001 року N 467/2001 "Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім"ями"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, СПОРТУ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 2357 від 07.08.2001
 
    Про організацію виконання Указу Президента України
        від 23 червня 2001 року N 467/2001
  "Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи
         з дітьми, молоддю та сім'ями"
 
   На виконання Указу Президента України від 23 червня 2001 року
N 467/2001 ( 467/2001 ) "Про додаткові заходи щодо вдосконалення
соціальної  роботи  з дітьми, молоддю та сім'ями", з метою
забезпечення всебічного врахування потреб і запитів молоді при
здійсненні соціальної  роботи  з  дітьми, молоддю та сім'ями
Н А К А З У Ю:
   1. Взяти до неухильного виконання Указ Президента України від
23 червня 2001 року N 467/2001 ( 467/2001 ) "Про додаткові заходи
щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми,  молоддю  та
сім'ями".
   2. Затвердити план дій Комітету щодо реалізації положень
Указу Президента України від 23 червня 2001 року N 467/2001
( 467/2001 ) "Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної
роботи з дітьми, молоддю та сім'ями" (додається).
   3. Державному департаменту молодіжної та сімейної політики
(Кузьменко О.А.), Українському державному центру соціальних служб
для молоді (Толстоухова С.В.), Республіканському комітету  у
справах сім'ї і молоді Автономної Республіки Крим, управлінням у
справах сім'ї та молоді обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій забезпечити неухильне виконання
плану дій Комітету щодо реалізації положень Указу Президента
України від 23 червня 2001 року N 467/2001 ( 467/2001 ) "Про
додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми,
молоддю та сім'ями".
   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова Комітету                     В.І.Цибух
                    Додаток
                    до наказу
                    Держкоммолодьспорттуризму
                    від 07.08.2001 р. N 2357
               План дій
       Державного комітету молодіжної політики,
       спорту і туризму України щодо реалізації
  положень Указу Президента України від 23 червня 2001 року
    N 467/2001 ( 467/2001 ) "Про додаткові заходи щодо
 вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім'ями"
   1. Розробити та затвердити в установленому порядку:
   - Типові  професійно-кваліфікаційні  характеристики  посад
спеціалістів центрів соціальних служб для молоді.
              Український державний центр
              соціальних служб для молоді
              IV квартал 2001 року
   - Програму інформатизації системи центрів ССМ на 2002 - 2005
роки, що передбачає комп'ютеризацію центрів ССМ всіх рівнів,
впровадження єдиної інформаційної мережі, розробку відповідного
програмного забезпечення.
              Український державний центр
              соціальних служб для молоді
              Республіканський науково-методичний
              кабінет
              IV квартал 2001 року
   - Комплексну  програму  перепідготовки  та  підвищення
кваліфікації кадрів центрів ССМ всіх рівнів на 2002 - 2005 роки.
              Український державний центр
              соціальних служб для молоді
              Управління нормативно-правового та
              кадрового забезпечення
              Український інститут соціальних
              досліджень
              IV квартал 2001 року
   - Типові структуру та штати центрів соціальних служб для
молоді всіх рівнів.
              Український державний центр
              соціальних служб для молоді
              III квартал 2001 року
   - Положення про надання центрами ССМ платних послуг.
              Український державний центр
              соціальних служб для молоді
              II квартал 2002 року
   - Примірні положення про спеціалізовані служби центрів ССМ.
              Український державний центр
              соціальних служб для молоді
              IV квартал 2001 року
 
   - Положення про соціальне інспектування з метою забезпечення
соціального супроводу неблагополучних сімей.
              Український державний центр
              соціальних служб для молоді
              II півріччя 2001 року
   2. Забезпечити розробку, виготовлення  та  розповсюдження
соціальної  реклами  з  питань  здорового  способу життя та
профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі.
              Український державний центр
              соціальних служб для молоді,
              республіканський (АР Крим), обласні,
              Київський та Севастопольський міські
              центри соціальних служб для молоді
              Український інститут соціальних
              досліджень
              Постійно
   3. Завершити створення центрів соціальних служб для молоді в
усіх містах республіканського та обласного значення, районах,
районах у містах для організації комплексного надання соціальних
послуг дітям, молоді та різним категоріям сімей.
              Державний департамент молодіжної
              та сімейної політики, УДЦССМ,
              Республіканський комітет у справах
              сім'ї і молоді (АР Крим), управління у
              справах сім'ї та молоді обласних,
              Київської та Севастопольської міських
              державних адміністрацій,
              республіканський (АР Крим),
              обласний, Київський та
              Севастопольський міські центри
              соціальних служб для молоді
              2002 рік
   4. Забезпечити комплектацію кадрами центри соціальних служб
для молоді та їх спеціалізовані служби у відповідності  до
нормативів, встановлених Типовими структурою і штатами центрів
ССМ.
              Державний департамент молодіжної
              та сімейної політики, Український
              державний центр соціальних служб
              для молоді, Республіканський комітет
              у справах сім'ї і молоді (АР Крим),
              управління у справах сім'ї та молоді
              обласних, Київської та
              Севастопольської міських державних
              адміністрацій
              Постійно
   5. Створити з числа соціологів Українського державного центру
соціальних служб для молоді та регіональних ЦССМ постійно діючу
робочу групу для проведення моніторингу ефективності діяльності
центрів ССМ та вивчення громадської думки щодо потреб дітей та
молоді в соціальних послугах.
              Український інститут соціальних
              досліджень
              Український державний центр
              соціальних служб для молоді
              IV квартал 2001 року
   6. Забезпечити створення при центрах соціальних служб для
молоді спеціалізованих служб, а саме: служб соціальної підтримки
сімей  "Родинний дім", служб психологічної допомоги "Телефон
довіри", кризових  центрів  соціально-психологічної  допомоги;
центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з
функціональними обмеженнями; мобільних консультативних пунктів
соціальної  роботи  в  сільській  та  гірській  місцевості,
консультативних пунктів для ін'єкційних споживачів наркотиків
"Довіра", консультативних пунктів для роботи з молоддю, яка
повернулася з місць позбавлення волі.
              Державний департамент молодіжної
              та сімейної політики, Український
              державний центр соціальних служб
              для молоді, Республіканський комітет
              у справах сім'ї і молоді (АР Крим),
              управління у справах сім'ї та молоді
              обласних, Київської та
              Севастопольської міських державних
              адміністрацій
              Постійно
   7. Забезпечувати центри ССМ та їх спеціалізовані служби у
відповідності до діючих норм окремими приміщеннями (до складу яких
мають входити приміщення  для  індивідуальних  консультувань,
групової  роботи,  телефону довіри тощо), меблями, зв'язком,
комунікаційним обладнанням.
              Республіканський комітет у справах
              сім'ї і молоді (АР Крим),
              управління у справах сім'ї
              та молоді обласних, Київської та
              Севастопольської міських
              державних адміністрацій
              Постійно
   8. Сприяти залученню молоді до добровільної, доброчинної,
соціально-корисної діяльності, діяльності шкіл волонтерів при
центрах соціальних служб для молоді.
              Український державний центр
              соціальних служб для молоді,
              Республіканський комітет у справах
              сім'ї і молоді (АР Крим), управління у
              справах сім'ї та молоді обласних,
              Київської та Севастопольської міських
              державних адміністрацій,
              республіканський (АР Крим), обласні,
              Київський та Севастопольський міські
              центри ССМ
              Постійно
   9. При розробці і прийнятті бюджетів центрів ССМ на 2002 рік
врахувати:
   - видатки на утримання чисельності працівників центрів ССМ в
кількості не менш ніж 8 чоловік;
   - видатки на відрядження, послуги зв'язку та транспортні
послуги з урахуванням необхідності охоплення соціальною роботою
молоді всього регіону;
   - видатки на оренду приміщень, оснащення засобами зв'язку,
придбання обладнання та предметів довготривалого користування,
комунікаційними та комунальними послугами;
   - видатки на оформлення рахунків, виготовлення печатки, інші
витрати, пов'язані з відкриттям центрів ССМ;
   - витрати на реалізацію програм і заходів центрів ССМ в
регіоні у відповідності до завдань і функцій згідно з Типовим
положенням про центри соціальних служб для молоді.
              Республіканський комітет у справах
              сім'ї і молоді (АР Крим), управління у
              справах сім'ї та молоді обласних,
              Київської та Севастопольської міських
              державних адміністрацій,
              республіканський (АР Крим),
              обласний, Київський та
              Севастопольський міські центри
              соціальних служб для молоді
              II півріччя 2001 року - I квартал 2002
              року.
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка