Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення доповнень до Положення про порядок взаємодії органу приватизації з депозитарними установами при випуску цінних паперів у бездокументарній формі в процесі приватизації та корпоратизації

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 1441 від 08.08.2001        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   4 грудня 2001 р.
                   N 1006/6197
 
     Про внесення доповнень до Положення про порядок
   взаємодії органу приватизації з депозитарними установами
    при випуску цінних паперів у бездокументарній формі
       в процесі приватизації та корпоратизації
 
   Враховуючи пункт 131  розділу  XIII  Державної  програми
приватизації на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України "Про
Державну програму приватизації" ( 1723-14 ) Н А К А З У Ю:
   1. Внести до Положення  про  порядок  взаємодії  органу
приватизації з депозитарними установами при випуску цінних паперів
у бездокументарній формі в процесі приватизації та корпоратизації,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 28 квітня
1999 року N 784 ( z0310-99 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції  України  14 травня 1999 року за N 310/3603, такі
доповнення:
   Після пункту 2.8 текст доповнити пунктами 2.9 - 2.14 такого
змісту:
   "2.9. Орган приватизації в розпорядженні (додаток 3) про
виконання облікової операції з цінними паперами, яка призводить до
зміни власника, якщо є обмеження на відчуження цінних паперів,
вказує ці обмеження.
   2.10. Орган приватизації одночасно з наданням  зберігачу
розпорядження (додаток 3) про виконання облікової операції, яка
призводить до зміни власника, в якому зазначені обтяження на
відчуження  цінних  паперів,  надає  депозитарію копію цього
розпорядження разом з письмовим повідомленням про  зазначені
обтяження.
   2.11. Депозитарій після отримання від органу приватизації
документів, зазначених у пункті 2.10 цього Положення, повинен
забезпечити відокремлений облік цінних паперів, щодо яких є
обтяження на відчуження.
   2.12. Переоформлення прав власності внаслідок  подальшого
відчуження цінних паперів, щодо яких є обмеження на відчуження,
можливе лише за наявності згоди органу приватизації за підписом
керівника органу приватизації або його заступника,  яка надається
власнику цінних паперів.
   2.13. Зберігачу, у якого власник депонує цінні папери, щодо
яких є обтяження на відчуження, забороняється проводити облікові
операції з цінними паперами без надання згоди органу приватизації
власником цінних паперів.
   2.14. У разі зняття обмежень на відчуження цінних паперів
орган приватизації надає депозитарію згоду на зняття цих обмежень
за підписом керівника органу приватизації або його заступника".
   У зв'язку з цим пункти 2.9, 2.10, 2.11 вважати відповідно
пунктами 2.15, 2.16, 2.17.
   2. Начальнику   Управління розвитку фондового    ринку
Сачівку А.І. забезпечити узгодження  зазначених  доповнень  з
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та їх
реєстрацію в Міністерстві юстиції України.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду Лєдомську С.Ю.
 
 Голова Фонду                       О.Бондар
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка