Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо оцінки майна

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ
          ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
               Л И С Т
 
 N 2-222/5757 від 20.09.2001
                    Засновнику    приватного
                    підприємства     "РІО"
                    Залевському А.І.
 
 
 
   Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва розглянув Ваш лист та повідомляє.
   Згідно  зі статтею 3 Закону України від 12.07.2001 року
N 2658-III ( 2658-14 ) "Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні" оцінка майна - це процес
визначення  його  вартості  на  дату  оцінки за процедурою,
встановленою  нормативно-правовими  актами  за  (національними
стандартами) оцінки майна, що затверджуються Кабінетом Міністрів
України або Фондом державного майна України, і є результатом
практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності.
   У цьому Законі: майном, яке може оцінюватися, вважаються
об'єкти в матеріальній формі, у тому числі земельні ділянки,
будівлі та споруди (включаючи їх невід'ємні частини). Незалежною
оцінкою майна вважається оцінка майна, що проведена суб'єктами
оціночної  діяльності. Суб'єктами оціночної діяльності згідно
статті 5 Закону України від 12.07.2001 року N 2658-III ( 2658-14 )
"Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в  Україні"  є  органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, які отримали повноваження на здійснення оціночної
діяльності та у складі яких працюють оцінювачі, а також суб'єкти
господарювання - зареєстровані в установленому законодавством
порядку фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, а
також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми
та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у
складі яких працює хоча б один оцінювач та які отримали сертифікат
суб'єкта оціночної діяльності.
   Що стосується Вашого питання про тотожність понять "звичайна
ціна" та "ринкова вартість" відносно об'єктів нерухомості, то вони
не тотожні. Згідно п. 1.19 статті 1 Закону України від 28.12.94
року N  334/94-ВР ( 334/94-ВР ) "Про оподаткування прибутку
підприємств" звичайна ціна на продукцію (роботи, послуги) - це
ціна, не менша від середньозважуваної ціни на аналогічні продукції
за будь-якими іншими угодами купівлі-продажу,  укладеними  з
будь-якою третьою стороною протягом 30 календарних днів, що
передували даті реалізації. Отже, це поняття не поширюється на
об'єкти нерухомості.
   Ринкова ціна  згідно  статті  2  постанови  Правління
Національного  банку   України від 05.12.97 року    N 415
( v0415500-97 ) "Про затвердження Інструкції з бухгалтерського
обліку  основних  засобів  та нематеріальних активів установ
Національного банку України й комерційних банків України" - ціна,
за якою можна придбати основні засоби та нематеріальні активи на
поточну дату.
   Ринкова вартість  майна згідно п. 4 статті 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 22.07.98 року N 1114 ( 1114-98-п )
"Про  затвердження  Методики  оцінки вартості майна під час
приватизації" - вірогідна ціна, за яку майно може бути продане на
відкритому конкурентному ринку на дату оцінки за відсутності
додаткових інвестиційних умов його продажу.
   Згідно вищеназваної  постанови  існує  поняття  "оціночна
вартість майна" - вірогідна ціна, за яку майно може бути продане
на  ринку  на  дату  оцінки  з  урахуванням вимог договору
купівлі-продажу майна.
   Поняття "звичайні умови господарської діяльності" і "ринкові
умови" нормативно-правовими актами не тлумачаться, є економічними
категоріями, на думку Держпідприємництва України, не треба їх
ототожнювати.
   Не завжди в ринкових умовах може бути дотримано звичайних
умов для ведення господарської діяльності.
 
 Перший заступник Голови               В.Загородній
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка