Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форми статистичної картки на підсудного (обвинуваченого) та Інструкції щодо її заповнення

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 52/5 від 24.09.2001        Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 вересня 2001 р.
                   за N 835/6026
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                           юстиції
    N 20/5 ( z0217-03 ) від 19.03.2003 )
   Про затвердження форми статистичної картки на підсудного
    (обвинуваченого) та Інструкції щодо її заповнення
 
   У зв'язку з набранням чинності з 1 вересня 2001 року новим
Кримінальним кодексом України ( 2341-14 ) та прийняттям Законів
України "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу
України" від 21.06.2001 ( 2533-14 ) та від 12.07.2001 ( 2670-14 )
та відповідно до Положення про Міністерство юстиції України,
затвердженого Указом  Президента України від 30.12.97 N 1396
( 1396/97 ) (із змінами і доповненнями), Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити форму статистичної  картки  на  підсудного
(обвинуваченого), що додається.
   2. Затвердити Інструкцію щодо заповнення статистичної картки
на підсудного (обвинуваченого), що додається.
   3. Начальникам Головного управління юстиції  Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського
та  Севастопольського  міських  управлінь  юстиції,  головам
апеляційних судів, у тому числі військових, організувати вивчення
Інструкції спеціалістами управлінь юстиції, суддями, працівниками
судів,  забезпечити  її дотримання та неухильне виконання в
практичній роботі.
   4. Директору департаменту адміністрування судів  (Юрченку
В.В.) довести зазначений наказ до відома начальників Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь юстиції, голів апеляційних судів.
   5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 В.о. Міністра                 О.В.Лавринович
                        Затверджено
                        Наказ Міністерства
                        юстиції України
                        24.09.2001 N 52/5
    Статистична картка на підсудного (обвинуваченого)
   Прізвище _____________ ім'я ___________ по батькові _________
(писати друкованими літерами)
 
 Справа N  Код Автономної  Код суду Код судді Порядковий номер картки
       Республіки Крим,           на підсудного
       області                (обвинуваченого)
-----------   -----     -----   -----   -------------
-----------   -----     -----   -----   -------------
       (заповнюються при введенні в комп'ютер)
 
-----------------------------------------------------------------------------------
|I. Відомості про підсудного|11. Неповнолітній раніше |15. Злочин вчинено    |
|(обвинуваченого) на момент |----           |----           |
|  вчинення злочину    |----           |----           |
|              |- не судився, але     |- однією особою - 1    |
|1. Стать          | направлявся, в     |             |
|---- - чол. - 1;      | спеціальні навчально-  | групою осіб:      |
|----            | виховні заклади - 1   |- дорослих - 2      |
|---- - жін.- 2       |- не судився і не     |- неповнолітніх - 3    |
|----            | направлявся - 2     |- змішаною - 4      |
|              |12. Судимість       |- організованою - 5    |
|2. Вік           |----           |- злочинною        |
|              |----           | організацією - 6    |
|              |- не вчиняв злочину і не |             |
|- від 14 до 16 років - 1  | судився - 1       |16. Злочин вчинено    |
|- від 16 до 18 років - 2  |- вчинив злочин, але був |----           |
|- від 18 до 25 років - 3  | звільнений від     |----           |
|- від 25 до 30 років - 4  | кримінальної      |- у тверезому стані - 1  |
|- від 30 до 50 років - 5  | відповідальності - 2  |- у стані алкогольного  |
|- від 50 до 65 років - 6  |- судився, але визнаний  | сп'яніння - 2      |
|- від 65 років і старше - 7| таким, що не має    |- у стані наркотичного  |
|              | судимості, - 3     | чи іншого токсичного  |
|3. Заняття         |- судився, але судимість | сп'яніння - 3      |
|---- ----         | погашена чи знята - 4  |             |
|---- ----         |             |17. Злочин закінчений   |
|- робітник - 1       | судився і має незняту  |----           |
|- службовець - 2      | чи непогашену судимість |----           |
|- військовослужбовець - 3 |  - одну - 5      |- так - 1         |
|- приватний підприємець - 4|  - дві - 6       |- ні - 2         |
|- працівник господарського |  - три і більше - 7  |             |
| товариства - 5      |             |18. Злочин учинив     |
|- навчається - 6      |13. Незнята і непогашена |----           |
|- інші заняття - 7     |судимість за       |----           |
|- пенсіонер, у т.ч.    |----           |- громадянин України - 1 |
| інваліди - 8       |----           |- особа без        |
|- перебуває на обліку в  |- умисне вбивство, умисне | громадянства - 2    |
| службі          | тяжке тілесне      |- громадянин іншої    |
| працевлаштування - 9   | ушкодження - 1     | держави - 3       |
|- працездатний, який не  |- згвалтування - 2    |_______________________  |
| працює і не       |- крадіжку, грабіж,    |(вказати, якої держави)  |
| вчиться, - 10      | розбій, шахрайство - 3 |             |
|- неповнолітній до 16   |- хуліганство - 4     |19. Злочин учинено в   |
| років, який не працює  |- злочини, пов'язані з  |галузях господарства:   |
| і не навчається, - 11  | наркотиками, - 5    |---- ----         |
|              |- інші злочини - 6    |---- ----         |
|4. Керівник підприємства, |             |- промисловість - 1    |
|установи, організації   |14. Підсудній з незнятою |- сільське        |
|----            |і непогашеною судимістю  | господарство - 2    |
|----            |----           |- лісове         |
|- державного сектора - 1  |----           | господарство - 3    |
|- комунального - 2     |- відбув покарання    |- рибне          |
|- колективного - 3     | повністю - 1      | господарство - 4    |
|- приватного - 4      |             |- транспорт - 5      |
|              | звільнений від покарання|- зв'язок - 6       |
|5. Вид служби       |- умовно-достроково - 2  |- будівництво - 7     |
|військовослужбовця     |- у зв'язку з       |- торгівля, громадське  |
|----            | амністією - 3      | харчування - 8     |
|---- (цифрові       |- з інших підстав - 4   |- матеріально-технічне  |
|визначення для       |             | постачання і збут - 9  |
|військових судів      | вчинив злочин, не    |- виробничі і       |
|від 1 до 4)        | відбувши        | невиробничі види    |
|              |- покарання у вигляді   | побутового       |
|6. Звання         | позбавлення волі - 5  | обслуговування     |
|військовослужбовця     |- іншого покарання - 6  | населення - 10     |
|----            |- вчинив злочин,     |- житлово-комунальне   |
|---- (цифрові       | перебуваючи в місцях  | господарство - 11    |
|визначення для       | позбавлення волі, - 7 |- охорона здоров'я,    |
|військових судів      |             | фізична культура і   |
|від 1 до 6)        | вчинив злочин у період | соціальне        |
|              | відбуття:        | забезпечення - 12    |
|7. Військові формування  |- іспитового строку - 8  |- фінанси, кредит,    |
|----            |- іншого покарання - 9  | страхування, пенсійне  |
|---- (цифрові визначення  |             | забезпечення - 13    |
|для військових судів    |II. Відомості про злочин |- у т.ч. банківська    |
|від 1 до 15)        |   Суть обвинувачення  | діяльність - 14     |
|              |  (вказати, де вчинено |- управління - 15     |
|8. Освіта         |   злочин та при яких  |- інші галузі - 16    |
|----            |    обставинах)    |             |
|----            |________________________ |20. Злочин вчинено    |
|- повна вища - 1      |________________________ |----           |
|- базова вища - 2     |________________________ |----           |
|- професійно-технічна - 3 |________________________ |- працівником даного   |
|- повна загальна      |________________________ | підприємства, установи, |
| середня - 4       |________________________ | організації - 1     |
|- базова загальна     |________________________ |- сторонньою особою - 2  |
| середня - 5       |________________________ |             |
|- початкова загальна - 6  |________________________ |21. Об'єкти злочинних   |
|- без освіти - 7      |________________________ |посягань         |
|              |________________________ |----           |
|9. Неповнолітній      |________________________ |----           |
|виховувався        |________________________ |- державна власність - 1 |
|----            |             |- комунальна власність - 2|
|----            |             |- колективна власність - 3|
|- у родині з обома     |             |- приватна власність - 4 |
| батьками - 1       |             |             |
|- у родині з одним із   |             |22. Сума збитків (у    |
| батьків - 2       |             |гривнях)         |
|- поза родиною - 3     |             |-------------------    |
|              |             |-------------------    |
|10. Неповнолітній     |             |I інст.          |
|раніше           |             |-------------------    |
|----            |             |-------------------    |
|----            |             |апел. інст.        |
|- не судимий, але був   |             |             |
|на обліку в        |             |             |
|кримінальній міліції    |             |             |
|у справах         |             |             |
|неповнолітніх - 1     |             |             |
|- не судився і не був   |             |             |
|на обліку - 2       |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Контрольний талон                                |
|__________________________________ суд  Справа N 1-_______/_____        |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Особу:     |                                |
|- засуджено;  |П.І.Б. __________________________________________        |
|- виправдано;  |ст. КК __________________________________________        |
|- справу щодо  |                                |
| неї закрито; |Дата винесення вироку (ухвали, постанови) "__"         |
|- застосовано  |____________________ _____ р.                  |
| до неї заходи |Справа призначена до слухання в апеляційній           |
| медичного   |(касаційній) інстанції на "__" __________ ____ р.        |
| характеру   |                                |
-----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
|III. Відомості про |25. Основна міра    |IV. Відомості про    |V. Відомості про   |
|вирок (ухвалу,   |покарання       |результати розгляду   |результати розгляду |
|постанову) суду   |I інст. -----     |апеляції        |справи в касаційній |
|          |    -----     |            |інстанції      |
|Дата вироку (ухвали,|апел. інст. -----   |29. На вирок (постанову,|32. На вирок     |
|постанови)     |      -----   |----          |(постанову, ухвалу) |
|"__" _______ ____ р.|касаційна -----    |----          |суду подано     |
|          |інст.   -----    |ухвалу) суду подано   |----         |
|23. Особу      |- позбавлення волі   |апеляцію        |----         |
|I інст. -----    | на певний строк:   |- прокурором - 1    |- касаційне подання |
|    -----    |- до 1 року      |- іншими особами - 2  | - 1        |
|апел. інст. -----  | включно - 26     |- апеляції не      |- касаційну скаргу  |
|      -----  |- від 1 року до 25   | надходило - 0     | - 2        |
|касаційна -----   | років строк     |            |- касаційної скарги |
|інст.   -----   | заокруглюється    |Дата попереднього    | чи подання не   |
|- засуджено - 01  | до цілого числа і  |розгляду апеляції    | надходило - 0   |
|- виправдано - 02  | проставляється    |"__" __________ ____ р. |33. Результати    |
|- застосовано    | двома цифрами    |            |провадження     |
| заходи медичного | (якщо число -    |30. Результати     |- відмовлено в    |
| характеру - 03  | одна цифра, то    |попереднього розгляду  | задоволенні    |
|справу на особу   | першою ставиться   |----          | касаційної скарги, |
|  закрито:     | "0")         |----          | касаційного    |
|- за відсутністю  |- довічне       |- попередній розгляд  | подання - 1    |
|події, складу    | позбавлення     | не проводився - 0   |- закрито      |
|злочину чи     | волі - 27      |- відмовлено в     | провадження в   |
|недоведеністю    |- тримання в      | прийнятті апеляції  | справі в зв'язку  |
|обвинувачення - 04 | дисциплінарному   | до розгляду - 1    | з відкликанням   |
|          | батальйоні - 28   |- закрито провадження  | кас. скарги чи   |
|у зв'язку з     |- обмеження волі    | в справі в зв'язку  | подання - 2    |
|- дійовим      | на строк       | з відмовою апелянта  |- призначено     |
| каяттям - 05   |  до 3 років     | від своїх вимог - 2  | справу до     |
|- примиренням    |  включно - 29    |- прийнято до свого   | розгляду - 3    |
| винного з     |  до 5 років - 30  | провадження - 3    |           |
| потерпілим - 06  |- арешт - 31      |            | Дата розгляду    |
|- із зміною     |- службові       |Дата розгляду апеляції |"__" _______ ____ р. |
| обстановки - 07  | обмеження для    |"__" _________ ____ р. |           |
|- з передачею    | військовослужбов-  |            |34. Вирок (ухвалу,  |
| особи на     | ців - 32       |31. Вирок (ухвалу,   |постанову):     |
| поруки - 08    |- виправні роботи:   |постанову):       |Закрито провадження |
|- із        | до 1 року      |-------         |в справі в зв'язку з |
| застосуванням   | включно - 33     |-------         |відкликанням кас.  |
| примусових    | понад 1 рік - 34   |Закрито провадження   |скарги чи      |
| заходів      |- громадські      |в справі в зв'язку   |подання - 01     |
| виховного     | роботи - 35     |з відкликанням     |Залишено без     |
| характеру до   |- позбавлення     |апел. скарги чи     |змін - 02      |
| неповнолітнього  | права займати    |подання - 01      |Скасовано      |
| - 09       | певну посаду     |Залишено без      |- з направленням   |
|- з амністією - 10 | або займатися    |змін - 02       | справи на     |
|- з інших      | певною        |Скасовано        | додаткове     |
| підстав - 11   | діяльністю - 36   |- з направленням    | розслідування - 03 |
|          |- штраф - 37      | справи на додаткове |- з направленням   |
|24. Статті КК    |- інші міри - 38    | розслідування - 03  | на новий судовий  |
|України, за якими: |            |- з направленням на   | розгляд - 04    |
|а) пред'явлено   |Особу засуджено    | новий судовий     |- з направленням на |
|обвинувачення    |і звільнено від    | розгляд - 04     | новий апеляційний |
|_________________  |покарання       |- із закриттям     | розгляд - 05    |
|_________________  |- з випробуванням   | провадження в справі |- із закриттям    |
|_________________  | - 39         |- повністю за      | провадження в   |
|_________________  |- за амністією     | відсутністю події,  | справі       |
|_________________  | - 40         | складу злочину - 05  |- повністю за    |
|_________________  |- з інших підстав   |- унаслідок акту    | відсутністю    |
|_________________  | - 41         | амністії - 06     | події, складу   |
|_________________  |            |- унаслідок зміни    | злочину - 06    |
|_________________  |26. Додаткові міри   | обстановки - 07    |- унаслідок акту   |
|_________________  |покарання       |- з притягненням до   | амністії - 07   |
|б) винесено вирок  |I інст. ---------   | адміністративної   |- унаслідок     |
|(постанову, ухвалу) |    ---------   | відповідальності   | зміни обстановки  |
|_________________  |апел. інст. --------- | - 08;         | - 08        |
|_________________  |      --------- |- з інших підстав    |- з інших підстав  |
|_________________  |касаційна ---------  | - 09         | - 09        |
|_________________  |інст.   ---------  |            |Змінено:       |
|_________________  |- штраф - 1      |Змінено:        |- з пом'якшенням   |
|_________________  |- позбавлення     |- з пом'якшенням    | призначеного    |
|_________________  | військового,     | призначеного     | покарання (виду  |
|_________________  | спеціального     | покарання (виду    | примусового    |
|_________________  | звання, рангу,    | примусового заходу,  | заходу, медичного |
|в) стаття КК    | чину,        | медичного характеру) | характеру) - 10  |
|України, за якою  | кваліфікаційного   | - 10         |- без пом'якшення  |
|враховується    | класу - 2      |- без пом'якшення    | покарання     |
|особа після     |- позбавлення     | покарання змінено   | змінено      |
|набрання вироком  | права обіймати    | кваліфікацію злочину | кваліфікацію    |
|(постановою,    | певні посади або   | на ст. КК __________ | злочину на ст. КК |
|ухвалою) законної  | займатися певною   | ____________________ | ____________ - 11 |
|сили     (код) | діяльністю - 3    | ____________ - 11   |- з пом'якшенням   |
|------------------ |- конфіскація     |- з пом'якшенням    | покарання змінено |
|------------------ | майна - 4      | покарання змінено   | кваліфікацію    |
|стаття прім част- |            | кваліфікацію злочину | злочину на ст. КК |
|       ина  |27. Застосовано    | на ст. КК ________  | ____________ - 12 |
|          |- ст.70 КК - 1     | ____________________ |- зменшено      |
|в-1) інші статті  |- ст.71 КК - 2     | ____________ - 12   | (збільшено) суми, |
|_________________  |- не застосовано - 0  |- зменшено       | що підлягають   |
|_________________  |            | (збільшено) суми, що | стягненню - 13   |
|_________________  |28. Примусове     | підлягають стягненню |- з інших підстав  |
|_________________  |лікування       | - 13         | - 14        |
|_________________  |- застосовано - 1   |- з інших підстав    |Доповідач у справі  |
|_________________  |- не застосовано - 0  | - 14         |_________________  |
|_________________  |            |            |  (підпис)     |
|_________________  |Суддя ________ (підпис)|Винесено новий вирок  |_________________  |
|______________   |____________ (прізвище)|(постанову, ухвалу),  |  (прізвище)    |
|          |            |скасовуючи вирок    |           |
|в-2) у разі     |            |(постанову, ухвалу)   |           |
|засудження особи  |            |суду першої інстанції  |           |
|за ч.2 ст.115 КК  |            |в зв'язку з       |           |
|України вказати   |            |- необхідністю     |           |
|конкретно пункт   |            | застосування закону  |           |
|(1-13)       |            | про більш тяжкий   |           |
|----- ----- -----  |            | злочин чи збільшення |           |
|-----;-----;-----; |            | обсягу обвинувачення |           |
|----- ----- -----  |            | (кваліфікації     |           |
|-----;-----;-----; |            | суспільно-небезпечного|           |
|----- ----- -----  |            | діяння як більш    |           |
|-----;-----;-----; |            | тяжкого) - 15     |           |
|----- ----- -----  |            |- необхідністю     |           |
|-----;-----;-----  |            | застосування більш  |           |
|          |            | суворого покарання  |           |
|          |            | (виду примусових   |           |
|          |            | заходів виховного чи |           |
|          |            | медичного характеру) |           |
|          |            | - 16         |           |
|          |            |- необгрунтованим    |           |
|          |            | виправданням - 17   |           |
|          |            |- необгрунтованим    |           |
|          |            | закриттям справи   |           |
|          |            | щодо неосудного або  |           |
|          |            | неповнолітнього)   |           |
|          |            | - 18         |           |
|          |            |- неправильним     |           |
|          |            | звільненням від    |           |
|          |            | відбуття покарання  |           |
|          |            | - 19         |           |
|          |            |            |           |
|          |            |Доповідач у справі   |           |
|          |            |____________________  |           |
|          |            |  (підпис)      |           |
|          |            |____________________  |           |
|          |            |  (прізвище)     |           |
---------------------------------------------------------------------------------------------
                  Додаток
                  до статистичної картки
                  на підсудного (обвинуваченого)
                  (тільки для військових судів)
   Пункт 5 "Вид служби"
   - кадрова - 1
   - строкова - 2
   - за контрактом - 3
   - курсант військового навчального закладу - 4
   Пункт 6 "Військове звання військовослужбовця"
   - вищий офіцерський склад - 1
   - офіцерський склад - 2
   - молодший офіцерський склад - 3
   - прапорщик (мічман) - 4
   - сержант (старшина) - 5
   - рядовий (матрос) - 6
   Пункт 7 "Військові формування"
   - Сухопутні війська - 1
   - Військово-повітряні сили - 2
   - Війська протиповітряної оборони - 3
   - Військово-Морські Сили - 4
   - Південне оперативне командування - 5
   - Західне оперативне командування - 6
   - Північне оперативне командування - 7
   - Залізничні війська - 8
   - 43-тя Ракетна армія - 9
   - З'єднання та частини центрального підпорядкування - 10
   - Прикордонні війська - 11
   - Служба безпеки - 12
   - Внутрішні війська МВС - 13
   - Війська Міністерства надзвичайних ситуацій - 14
   - Інші військові формування - 15
                   Затверджено
                   Наказ Міністерства юстиції
                   України
                   24.09.2001 N 52/5
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 вересня 2001 р.
                   за N 835/6026
              Інструкція
    щодо заповнення статистичної картки на підсудного
             (обвинуваченого)
     I. Структура статистичної картки на підсудного
             (обвинуваченого)
   Статистична картка на підсудного (обвинуваченого) (далі -
статкартка) складається з п'яти розділів:
   I. "Відомості  про підсудного (обвинуваченого) на момент
вчинення злочину";
   II. "Відомості про злочин";
   III. "Відомості про вирок (ухвалу, постанову) суду";
   IV. "Відомості про результати розгляду апеляції";
   V. "Відомості про результати розгляду справи в касаційній
інстанції".
   Статкартка містить 34 пункти, позначених одним чи кількома
квадратами. Кожний пункт складається з показників, що мають
цифрові визначення.
   Основний принцип заповнення полягає в тому, що у квадраті
кожного пункту обов'язково проставляється цифрове визначення,
включаючи "0". У тих випадках, коли вказані ознаки, перелічені в
пункті, відсутні, ставиться "0". Наприклад, якщо злочин скоїла
особа старше 18 років, квадрати пунктів 9, 10, 11, що стосуються
неповнолітніх,  заповнюються  нулями.  Якщо  злочин  скоїв
військовослужбовець,  то суддями військових місцевих судів у
пунктах 5, 6, 7 проставляється цифрове позначення, відмінне від
нуля, судді ж інших місцевих судів у даних пунктах проставляють
"0".
   Суддя, що головує у судовому засіданні, особисто заповнює
статкартку на:
   - засудженого;
   - виправданого;
   - особу, справа щодо якої закрита;
   - особу, визнану неосудною, до якої застосовано примусові
заходи медичного характеру.
   На кожного підсудного (обвинуваченого) заповнюється окрема
статистична картка.
        II. Порядок заповнення статкартки
   Заповнення статкартки починається із заповнення прізвища,
ім'я, по батькові підсудного (обвинуваченого), номера кримінальної
справи, кодових позначень Автономної Республіки Крим, області,
міст Києва та Севастополя, суду, судді.
   Коди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя заповнюються згідно із кодифікатором областей, що
знаходиться в записі програми обробки статкартки.
   Коди судів та суддів визначаються відповідним управлінням
юстиції, військовим апеляційним судом регіону, Військово-Морських
Сил України, виходячи з порядкових номерів переліку найменувань
судів області, регіону.
   Наприклад, у суді, що є на 7-му місці в списку місцевих
судів, працює 5 суддів, код суду буде 07, а суддів - відповідно
від 01 до 05.
   Розділ I "Відомості про підсудного (обвинуваченого) на
           момент вчинення злочину"
   Заповнюючи п.2, потрібно мати на увазі, що вік ураховується
за числом виповнених повних років. Особа вважається такою, яка
досягла певного віку, не в день народження, а починаючи з
наступної доби.
   Неповнолітньою вважається особа, яка не досягла 18 років.
   Якщо особа притягується до відповідальності за  декілька
злочинів, один із яких учинено в неповнолітньому віці, а інші
злочини - після досягнення повноліття, особу  слід  вважати
неповнолітньою лише тоді, коли в неповнолітньому віці був вчинений
злочин, за який передбачено більш суворе покарання.
   Заповнюючи п.3 "Заняття" слід зараховувати:
   - до робітників - осіб, які на момент вчинення злочину
безпосередньо були зайняті в процесі виробництва матеріальних
цінностей, а також осіб, які були зайняті переміщенням вантажів,
перевезенням пасажирів, наданням комунальних послуг, працівників
торгівлі,  громадського  харчування,  молодший  обслуговуючий
персонал, а також телеграфістів; операторів зв'язку; поштарів;
радіооператорів;  фотооператорів;  операторів  обчислювальних,
копіювальних та розмножувальних машин; членів екіпажів морських
суден виробничого флоту; продавців; офіціантів;  контролерів;
склографістів (ротаторників); склопротиральників; дезінфекторів;
машиністів;  водіїв;  комірників;  садівників;   ліфтерів;
гардеробників;  швейцарів;  кубівників;  кур'єрів;  кастелянш;
сатураторників; опалювачів; маркувальників;  вагарів;  возіїв;
конюхів; кучерів; двірників; прибиральників територій і приміщень
тощо;
   - до службовців - осіб, які на момент вчинення злочину
займали адміністративно-господарські посади, державних службовців,
інженерно-технічних працівників, а також депутатів усіх рівнів
(народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, депутати сільських, селищних, міських, районних,
обласних рад); сільських, селищних, міських голів та  голів
районних і обласних рад; осіб рядового і начальницького складу
органів внутрішніх справ, які проходять державну  службу  в
підрозділах міліції, яким відповідно до чинного законодавства
присвоєно спеціальні звання міліції (підрозділи: кримінальної
міліції,  міліції  громадської безпеки, транспортної міліції,
державної автомобільної інспекції, міліції охорони, спеціальної
міліції); прокурорів усіх рівнів, їх заступників, помічників,
слідчих прокуратури, інших працівників прокуратури, яким присвоєно
класний чин згідно з Положенням про класні чини працівників
прокуратури ( 1795-12 ); суддів, посадових осіб системи органів
державної  податкової  служби,  митної  служби,  державної
контрольно-ревізійної служби, рибоохорони,  державної  лісової
охорони,  інших  органів,  що здійснюють правозастосовні або
правоохоронні  функції;  виконробів;  майстрів;  завідувачів
канцелярій;  секретарів;  друкарок;  діловодів; товарознавців;
експедиторів; рахівників; креслярів;  нарядників;  обліковців;
табельників; копіювальників; інкасаторів; комірників тощо;
   - до військовослужбовців - осіб, які на момент вчинення
злочину проходили військову службу (кадрову, строкову, надстрокову
чи за контрактом, курсантів військових навчальних закладів);
   - до  приватних  підприємців  - осіб, які зареєстровані
суб'єктами підприємницької діяльності без створення юридичної
особи;
   - до працівників господарських товариств  -  працівників
акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю,
товариств з додатковою  відповідальністю,  повних  товариств,
командитних товариств;
   - до осіб, які навчаються, - вихованців; учнів; студентів;
слухачів;  стажистів;  клінічних  ординаторів;  аспірантів;
докторантів;
   - до осіб, які займаються іншими заняттями, - усіх інших
осіб, заняття яких не зазначені вище;
   - до пенсіонерів - осіб, яким призначено пенсії - трудові; за
віком; за інвалідністю; за вислугу років. Якщо злочин скоїв
пенсіонер, який працює, то потрібно вказати фактичне його заняття.
   Якщо особа вчинила злочин, перебуваючи в місцях позбавлення
волі, то в п.3 ставиться "0".
   Пункти 5, 6, 7 заповнюються тільки у військових місцевих
(апеляційних) судах, використовуючи цифрові визначення, наведені в
додатку 1.
   Освіта підсудного (обвинуваченого) визначається відповідно до
Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ).
   Особа вважається такою, що здобула освіту
   повну вищу - якщо вона закінчила вищий навчальний заклад
третього  або  четвертого  рівнів  акредитації  (інститут,
консерваторія,   академія,    університет)    і    має
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст" чи "магістр";
   базову вищу - якщо вона закінчила вищий навчальний заклад
першого або другого рівнів акредитації (технікум, училище, коледж,
інші прирівняні до  них  вищі  навчальні  заклади)  і  має
освітньо-кваліфікаційний  рівень  "молодший  спеціаліст"  чи
"бакалавр";
   професійно-технічну -    якщо    вона    закінчила
професійно-технічний  навчальний  заклад  (професійно-технічне
училище, професійно-художнє училище, професійне училище соціальної
реабілітації, училище-агрофірма, училище-завод, вище професійне
училище,  навчально-виробничий  центр,  центр  підготовки  і
перепідготовки робітничих кадрів, навчально-курсовий комбінат,
інші типи закладів, що надають робітничу професію) і їм присвоєно
кваліфікацію  "кваліфікований  робітник"  (випускникам  вищих
професійних училищ і "молодший спеціаліст");
   повну загальну середню - якщо  вона  закінчила  середню
загальноосвітню школу третього ступеня (старшу школу);
   базову загальну середню - якщо вона  закінчила  середню
загальноосвітню школу другого ступеня (основну школу);
   початкову загальну  -  якщо  вона  закінчила  середню
загальноосвітню школу першого ступеня (початкову школу).
   Пункт 12 заповнюється, використовуючи розділ XIII Загальної
частини Кримінального  кодексу  України  (  2341-14 ). Особа
визнається такою, що має судимість, з дня набрання законної сили
обвинувальним вироком і до погашення або зняття судимості.
   У разі закриття провадження в справі в зв'язку із звільненням
особи від кримінальної відповідальності з різних підстав - у
зв'язку з дійовим каяттям; з примиренням винного з потерпілим; з
передачею особи на поруки; із зміною обстановки; із закінченням
строків давності, а також на підставі закону України про амністію
чи акта помилування - у пункті 12 ставиться 2
   У пункті 12 ставиться 3, якщо особа за попереднім вироком
суду звільнена від покарання, чи відбула покарання за діяння,
злочинність і караність якого  усунута  законом,  або  була
реабілітована.
   При наявності  в  підсудного  (обвинуваченого)  декількох
незнятих і непогашених судимостей, у п.13 зазначається судимість
за злочин, що передбачає більш сувору міру покарання.
   Пункт 14 про умови звільнення від покарання заповнюється за
даними про останнє місце відбуття покарання.  Показник  про
умовно-дострокове звільнення від покарання заповнюється у разі
звільнення від усіх видів покарання.
   Якщо особа була засуджена до позбавлення волі, але на момент
вчинення нового злочину з різних причин не перебуває в місцях
позбавлення волі, у т.ч. і в разі ухилення засудженого від
відбування покарання, п.14 "дорівнює 5".
         Розділ II "Відомості про злочин"
   У даному розділі стисло викладається суть  обвинувачення
згідно з обвинувальним висновком чи постановою судді про порушення
кримінальної справи в справах приватного обвинувачення. Пункти
15-22 заповнюються згідно з вироком (постановою, ухвалою) суду.
Наприклад, у п.15 група відображається як організована тільки у
випадку визнання її організованою судом.
   У разі обвинувачення особи у вчиненні кількох злочинів у
пунктах 15-22 проставляються цифрові визначення, що відповідають
злочинам, за які передбачена більш сувора міра покарання.
   Злочин вчинено групою дорослих осіб, якщо в ньому брали
участь або вчинили його спільно декілька (двоє або більше) осіб,
які досягли повноліття - 18 років.
   Злочин учинено групою неповнолітніх осіб, якщо в ньому брали
участь або вчинили його спільно декілька (двоє або більше) осіб,
які не досягли повноліття - 18 років.
   Злочин вчинено змішаною групою осіб, якщо в ньому брали
участь доросла особа з неповнолітнім.
   Якщо злочин вчинений організованою групою або злочинною
організацією,  в яких брали участь дорослі з неповнолітніми
(змішана група), то  в статкартці відображається організована
група чи злочинна організація.
   При вчиненні злочину громадянином іншої держави в п.18
зазначається ця держава.
   Заповнюючи п.19,   необхідно   користуватися  Загальним
класифікатором "Галузі   народного   господарства   України"
( v0021202-94 ).
   Галузі господарства слід розподіляти таким чином:
   промисловість - електроенергетика (теплові, атомні, гідро- та
інші електростанції; самостійні електричні та теплові мережі
(лінії електропередач і електропідстанцій районних енергосистем і
інші  електромережі, що перебувають на самостійному балансі;
тепломережі районних енергосистем та  інші  тепломережі,  що
перебувають на самостійному балансі; районні та інші котельні, що
перебувають  на  самостійному  балансі);  чорна  металургія;
машинобудування  і  металообробка;  паливна,  нафтодобувна,
нафтопереробна,  газова,  вугільна,  атомна,  коксохімічна,
алюмінієва,  мідна,  нікель-кобальтова,  олов'яна,  хімічна,
нафтохімічна,  електротехнічна,  кабельна,   електролампова,
авіаційна,   деревообробна,   целюлозно-паперова,   легка,
мікробіологічна; меблева, скляна і фарфоро-фаянсова,  швейна,
шкіряна, хутрова, взуттєва, медична, поліграфічна промисловості;
промисловість дорогоцінних металів та алмазів;  промисловість
будівельних матеріалів; виробництво художніх виробів; харчова
промисловість (цукрова, хлібопекарна, кондитерська, макаронна,
масло-жирова, спиртова, виноробна, лікеро-горілчана, пивоварна,
дріжджова, м'ясна, молочна, рибна) тощо;
   сільське господарство  -  сільськогосподарське виробництво
(рослинництво, вирощування зернових, плодів, ягід, винограду,
картоплі, буряків, овочевих, баштанних, олійних чи інших культур);
тваринництво  (м'ясне  та  молочне  скотарство,  конярство,
птахівництво, свинарство, вівчарство, козівництво); обслуговування
сільського   виробництва;   ветеринарне   обслуговування;
сільськогосподарські послуги; господарське управління сільським
господарством; автомобільне, шосейне господарство тощо;
   лісове господарство  -  виробничі  підприємства  лісового
господарства; лісівництво; лісозаготівля;  збирання  диких  і
недеревинних лісопродуктів; полювання, відлов і розведення диких
тварин і птахів, включаючи пов'язані з цим послуги; змішане лісове
господарство; обслуговування лісового господарства тощо;
   рибне господарство  -  виробничі  підприємства  рибного
господарства;  рибництво,  рибальство,  обслуговування рибного
господарства (аерориборозвідка, рибоохорона та рибнагляд; контроль
якості рибної продукції) тощо;
   транспорт -   сухопутний   (залізничний,   трамвайний,
тролейбусний, метрополітенний, шосейний), трубопровідний, водний
(морський,  лісоплав)  авіаційний  транспорт;  обслуговування
транспорту тощо;
   зв'язок - поштовий, кур'єрський зв'язок; електрозв'язок та
радіозв'язок тощо;
   будівництво - виконання будівельних, монтажних та інших робіт
підрядним  і  господарським способом; господарське управління
будівництвом; роботи за нульовим циклом;  земельні,  бурові,
вибухові,   опоряджувальні,   монтажні,  санітарно-технічні,
гідротехнічні роботи; будівництво шахт, метрополітенів, тунелів,
інших підземних споруд; домобудівництво; експлуатаційне буріння;
капітальний ремонт; реставрація будов і споруд виробничого та
невиробничого  призначення;  ремонт  і  будівництво житла на
замовлення населення тощо;
   торгівля і громадське харчування - внутрішня і зовнішня
торгівля; зовнішня торгівля недержавних організацій; оптова і
роздрібна торгівля, в т.ч. державна; аптечні заклади; громадське
харчування  державної  та  споживчої  кооперації;  громадське
харчування недержавних організацій; посередницькі послуги при
купівлі-продажу товарів народного споживання тощо;
   матеріально-технічне постачання і збут - постачання; збут
(бази і склади, салони-магазини, контори та відділення з чисто
збутовими або переважно збутовими функціями, енергозбут тощо);
господарське  управління  матеріально-технічним  постачанням;
господарське управління збутом тощо;
   виробничі та невиробничі види  побутового  обслуговування
населення - ремонт і технічне обслуговування легкових автомобілів
та  інших  транспортних  засобів  на  замовлення  населення;
виготовлення і ремонт меблів на замовлення населення; виготовлення
і ремонт трикотажних виробів на замовлення населення; пошиття та
ремонт  взуття  на  замовлення  населення; хімічна чистка і
фарбування; транспортно-експлуатаційні послуги  на  замовлення
населення; прокат предметів культурно-побутового призначення й
господарського вжитку тощо;
   житлово-комунальне господарство  -  житлове  господарство;
експлуатація житлового фонду та гуртожитків навчальних закладів;
комунальне  господарство; благоустрій; комунальне та побутове
водопостачання;  газопостачання;  теплопостачання;  готельне
господарство; пожежна охорона; господарське управління комунальним
господарством тощо;
   охорона здоров'я, фізична культура та соціальне забезпечення
- охорона здоров'я, лікувальні профілактичні установи; лікарняні
заклади; диспансери; швидка і невідкладна медична допомога і
переливання крові; охорона материнства і дитинства; курортні,
епідеміологічні  та  профілактичні заклади; санітарна освіта;
відпочинок і туризм; оздоровчі заклади і заклади відпочинку;
туризм; фізична культура і спорт;
   фінанси, кредит,  страхування,  пенсійне  забезпечення  -
центральні банки; комерційні банки; ощадні банки; діяльність інших
фінансово-кредитних установ; страхування; страхування державне та
недержавне;  пенсійне  забезпечення  державне  та недержавне;
допоміжна  фінансово-посередницька  діяльність;   недержавне
управління  фінансовим  ринком; біржові операції з фондовими
цінностями тощо;
   управління -  управління  державного  рівня,  Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, районів і
міст, сіл, селищ (апарати відповідних рад народних депутатів і їх
виконавчі комітети); судові та юридичні установи (суди, колегії та
юридичні консультації адвокатів, нотаріальні контори, прокуратури
ін.), охорона громадського порядку і безпеки; митниці; міжгалузеві
органи управління тощо.
   до інших галузей зараховувати  такі  галузі:  заготівля;
інформаційно-обчислювальне обслуговування; операції з нерухомим
майном;  загальна  комерційна  діяльність  щодо  забезпечення
функціонування ринку; геологія і розвідка надр, геодезична і
гідрометеорологічна служби; освіта; культура і мистецтво; наука і
наукове обслуговування; об'єднання громадян (посередницькі послуги
при купівлі-продажу продукції виробничо-технічного призначення;
заготівля; заготівельні організації; господарське управління з
заготівель; інформаційно-обчислювальне обслуговування; розробка і
постачання програмного забезпечення; інформаційно-обчислювальна
діяльність, пов'язана з базами даних та іншими інформаційними
структурами; операції з нерухомим майном; продаж і здавання в
найом (оренду) нерухомого майна; реклама  та  представницькі
послуги;  аудиторська  діяльність;  маркетингові  дослідження,
консультації з питань  комерційної  діяльності,  фінансів  і
управління;  геологія  та  розвідування  надр, геодезична та
гідрометеорологічна   служби;   господарське   управління
геологорозвідувальними,  геодезичними  і  гідрометеорологічними
організаціями; освіта; підготовка і  підвищення  кваліфікації
робітників та інших працівників; школи; дошкільне виховання;
виховання дітей, позбавлених батьківського піклування; редакції та
видавництва;  зберігання  металобрухту  та утилю; позавідомча
охорона; політичні організації; профспілки; релігійні організації
тощо).
   При визначенні об'єкта злочинних посягань слід пам'ятати, що
об'єктами власності є:
   державної - майно, що забезпечує діяльність Верховної Ради
України та утворюваних нею державних органів;
   - майно Збройних Сил, органів державної безпеки, прикордонних
і внутрішніх військ;
   - оборонні об'єкти;
   - єдина енергетична система;
   - системи транспорту загального користування, зв'язку та
інформації, що мають загальнодержавне значення;
   - кошти державного бюджету;
   - Національний банк та його установи і створювані ними
кредитні ресурси;
   - державні резервні, страхові та інші фонди;
   - майно  вищих  професійно-технічних  і  загальноосвітніх
навчальних закладів;
   - майно державних підприємств;
   - об'єкти соціально-культурної сфери або інше майно, що
становить матеріальну основу суверенітету України і забезпечує її
економічний та соціальний розвиток. У державній власності може
перебувати інше майно, а також майно, передане у власність України
іншими державами, юридичними особами і громадянами;
   комунальної - майно, що забезпечує діяльність відповідних Рад
і утворюваних ними органів;
   - кошти місцевих бюджетів,  об'єкти  житлово-комунального
господарства;
   - майно навчальних закладів та закладів культури, охорони
здоров'я, торгівлі, побутового обслуговування;
   - майно підприємств комунальної власності;
   - місцеві енергетичні системи, транспорт, системи зв'язку та
інформації, а також інше майно, необхідне для  забезпечення
економічного і соціального розвитку відповідної території. У
комунальній власності перебуває також майно, передане у власність
області, району чи іншій адміністративно-територіальній одиниці
іншими суб'єктами права власності;
   приватної - майно, що належить громадянам, у тому числі
громадянам, які  займаються  підприємницькою  діяльністю  без
створення юридичної особи, а саме: житлові будинки, квартири,
предмети особистого користування, дачі, садові будинки, предмети
домашнього господарства, продуктивна і робоча худоба, земельні
ділянки, насадження на земельній ділянці, засоби виробництва,
вироблена продукція, транспортні засоби, грошові кошти, інші цінні
папери, а також майно споживчого і виробничого призначення; твори
науки, літератури, мистецтва, відкриття, винаходи, промислові
зразки та інші результати інтелектуальної праці.
   Суб'єктами права  колективної  власності  є:  орендні
підприємства;  організації  орендарів;  товариства  покупців;
кооперативи; колективні підприємства і, в тому числі, колективні
сільськогосподарські підприємства; споживчі товариства та їхні
спілки; господарські товариства; спільні підприємства; об'єднання
недержавних підприємств  (асоціації,  корпорації,  консорціуми,
концерни та інші об'єднання); політичні партії, інші об'єднання
громадян, релігійні організації та спілки цих структур. У п.22
проставляється загальна сума матеріальних і моральних збитків,
визнана судом за вироками, постановами,  ухвалами  суду,  у
національній валюті - гривнях, без урахування копійок.
   У разі солідарної матеріальної відповідальності засуджених
статкартку на підсудного (обвинуваченого) можна заповняти двома
способами:
   - у статкартці на підсудного (обвинуваченого), який іде
першим за вироком суду, вказується загальна сума матеріальних і
моральних збитків, у картках інших боржників ставиться "1";
   - загальна  сума  матеріальних  і  моральних  збитків
розподіляється між особами порівну.
 
 
    Розділ III "Відомості про вирок (ухвалу, постанову)
               суду"
   Цей розділ заповнюється  на  підставі  рішень  місцевих,
апеляційних та касаційного судів (касаційного - тільки у разі
перевірки вироку, ухвали чи постанови апеляційного суду, винесених
ним як судом першої інстанції, або перевірки вироку чи постанови
апеляційного суду, винесених ним в апеляційному порядку), для чого
введені додаткові квадрати, заповнюючи які потрібно керуватися
такими правилами:
   - підсудний вважається виправданим тільки при повному його
виправданні за всіма статтями пред'явленого обвинувачення;
   - особа вважається такою, що справа стосовно неї закрита
тільки при закритті кримінальної справи за  всіма  статтями
пред'явленого обвинувачення;
   - у випадку засудження особи за декількома статтями, в п.24
"в" вона обліковується за тією статтею КК України ( 2341-14 ),
санкція якої передбачає більш сувору міру покарання;
   - у п.24 "в-1" відображаються всі інші статті КК України
( 2341-14 ), за якими особа засуджена (у випадку закриття справи,
виправдання особи чи застосування до неосудного заходів медичного
характеру - всі статті, за якими було пред'явлено обвинувачення);
   - у разі засудження особи за ч.2  ст.115  КК  України
( 2341-14 ) в п.24 "в-2" вказуються всі пункти, за якими особа
засуджена;
   - у  п.25  відображається міра покарання із врахуванням
призначеного покарання за сукупністю злочинів (ст.70 КК України
( 2341-14 ), сукупністю вироків (ст.71 КК України) та призначеного
більш м'якого покарання, ніж передбачено законом (ст.69  КК
України). Застосування чи незастосування ст.70, 71 КК України
відображається в п. 27;
   - при складанні покарань у вигляді позбавлення волі загальний
строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю вироків не
повинен перевищувати 15 років, а у випадку, якщо хоча б один із
злочинів є особливо тяжким, загальний строк позбавлення волі може
бути більше 15 років, але не повинен перевищувати 25 років. При
засудженні до реального позбавлення волі строком до 25 років
включно у квадратах п.25 проставляється двома цифрами строк
позбавлення волі заокруглений до найближчого цілого більшого числа
(якщо число одна цифра, то в першому квадраті додається "0").
   У разі застосування до засудженого кількох додаткових мір
покарання, в п.26 заповнюється відповідна кількість квадратів, в
інших - проставляється "0".
   Розділ IV "Відомості про результати розгляду апеляції"
    Розділ V "Відомості про результати розгляду справи в
           касаційній інстанції"
   Ці розділи заповнюються у разі надходження апеляції  чи
касаційної скарги або касаційного подання.
   Якщо справа  розглядалась  в  апеляційній  (касаційній)
інстанції, то суддя апеляційного (касаційного) суду - доповідач у
справі обов'язково повинен заповнити всі показники, що стосуються
апеляційної (касаційної) інстанції та заповнити квадрати III
розділу, закресливши дані першої та апеляційної інстанцій.
   Розділ V  "Відомості  про  результати розгляду справи в
касаційній інстанції" заповнюється тільки у  разі  перевірки
касаційною інстанцією вироку, ухвали чи постанови апеляційного
суду, винесених ним як судом першої інстанції, або перевірки
вироку  чи  постанови  апеляційного  суду,  винесених ним в
апеляційному порядку.
   Заповнюючи IV,  V  розділи, потрібно дотримуватися таких
правил:
   - у  разі скасування вироку (ухвали, постанови) суду з
направленням справи на новий судовий розгляд, повернення справи на
додаткове розслідування, закриття провадження в справі, а також
зміни вироку з перекваліфікацією обвинувачення - обов'язково
заповнюються п.23-34;
   - якщо судом апеляційної (касаційної) інстанції  закрито
провадження справи за однією із статей КК України ( 2341-14 ), за
якою особу було засуджено, то п.23-34 заповнюються відповідно за
статтями КК України, за якими особа залишилася засудженою;
   - якщо знижена  міра  покарання,  обов'язково  вносяться
відповідні зміни до п.25.
   Статкартки на підсудного підписує (чітко пише своє прізвище)
головуючий у суді першої інстанції та суддя - доповідач у справі в
суді апеляційної (касаційної) інстанції.
  III. Порядок оформлення та направлення статистичних карток
         на підсудного місцевими судами
   Місцеві суди  щомісяця  до  10-го  числа направляють до
управління юстиції  (військові  місцеві  суди  -  військовим
апеляційним судам регіонів, Військово-Морських Сил) для обробки
статкартки на підсудних (обвинувачених), вироки щодо яких набрали
законної  сили.  За  останній місяць перед звітним періодом
статкартки надходять двічі - перший раз - до 20-го числа, другий -
разом із звітом про розгляд місцевими судами кримінальних справ.
   Одночасно із статкартками до управління юстиції направляються
і контрольні талони від статкарток на осіб, кримінальні справи
щодо яких знаходяться в апеляційній інстанції.
   Місцеві суди, де вводяться на комп'ютері статистичні картки
на підсудного (обвинуваченого), крім статкарток та контрольних
талонів подають у зазначені вище терміни до управління юстиції
(військових апеляційних судів регіонів, Військово-Морських Сил)
отриману в результаті обробки інформацію на електронних носіях
(дискетах).
   Якщо на  вирок  (постанову,  ухвалу)  суду  апеляція не
подавалася, працівник суду, який направляє статкартки в управління
юстиції, заповнює розділ IV, ставлячи "0" у п.29.
   При надходженні на вирок (постанову, ухвалу) суду апеляції
секретарем  суду  заповнюється  контрольний талон відповідної
статкартки на підсудного (обвинуваченого), що направляється до
управління юстиції, а заповнена головуючим у справі статкартка -
до апеляційного суду.
   Кількість статкарток,  направлених в апеляційну інстанцію
разом із справою, обов'язково вказується в супровідному листі до
справи.
   У справах на декількох засуджених (виправданих, осіб, справи
щодо яких закрито чи стосовно яких застосовано заходи медичного
характеру) в апеляційну інстанцію направляються статистичні картки
на всіх осіб, у тому числі і стосовно тих, на вироки (постанови,
ухвали) щодо яких не подавалися апеляції.
   Якщо суд поновив пропущений строк на подання апеляції, а
статистичні картки вже надіслані управлінню юстиції, то на осіб
виписуються нові статистичні картки з поміткою "дублікат", які
разом із справою надсилаються в апеляційну інстанцію, а контрольні
талони від статкарток-дублікатів негайно подаються управлінню
юстиції. Попередні статкартки з надходженням контрольних талонів
від дублікатів в управління юстиції вилучаються з обробки.
   Про поновлення військовим місцевим судом пропущеного строку
на подання апеляції негайно повідомляється відповідний військовий
апеляційний суд регіону, Військово-Морських Сил для вилучення
статкартки з обробки і приєднання до кримінальної справи. Після
розгляду кримінальної справи за апеляцією заповнені головуючим у
справі статкартки обробляються спеціалістами із судової статистики
військових апеляційних судів регіонів, Військово-Морських Сил.
   В обліково-статистичних  картках  відповідних кримінальних
справ зазначається дата направлення  контрольних  талонів  і
статкарток  на підсудних до апеляційного суду чи управління
юстиції.
   Місцеві суди надсилають статкартки і контрольні талони на
підсудних  (обвинувачених)  управлінню  юстиції,  військовим
апеляційним судам регіонів, Військово-Морських Сил із супровідним
листом за формою, наведеною у додатку 1.
    IV. Порядок оформлення та направлення статистичних
           карток апеляційним судом
   Після надходження справи з місцевого суду секретар судової
палати звіряє  кількість  наявних  статкарток  на  підсудних
(обвинувачених) з кількістю статкарток, указаною в супровідному
листі. У разі відсутності статкарток - інформує доповідача в
справі для вжиття відповідних заходів.
   Якщо при справі відсутні статистичні картки на підсудних
(обвинувачених), то доповідач у справі вимагає від головуючого в
суді першої інстанції (не повертаючи справи) заповнення карток або
заповнює їх сам.
   Після розгляду справи  апеляційною  інстанцією  доповідач
заповнює  III  та  IV  розділи  статкартки  на  підсудного
(обвинуваченого).
   Консультант із судової статистики апеляційного суду перевіряє
правильність заповнення статкарток та обробляє їх на комп'ютері.
   У разі повернення кримінальної справи до суду, що виніс вирок
(ухвалу, постанову), у зв'язку з відкликанням апеляційної скарги
чи подання (ст.355 КПК України ( 1003-05 ) статистичні картки на
підсудних обробляються консультантом  із  судової  статистики
апеляційного суду.
   Апеляційний суд, крім військового апеляційного,  щомісяця
статкартки  на  підсудних (обвинувачених), вироки (постанови,
ухвали) стосовно яких залишено без змін чи змінені, до 10-го числа
надсилає до управління юстиції разом із записами на електронному
носії (дискеті) та супровідним листом за формою, що додається
(додаток 2). Статистичні картки на підсудних (обвинувачених),
вироки (постанови, ухвали) стосовно яких скасовано, подаються
управлінню юстиції до 10-го числа із супровідним листом за формою,
що додається (додаток 3).
   Статкартки на  підсудних  (обвинувачених)  у  справах,
розглянутих апеляційними, крім військових, судами  в  першій
інстанції, рішення суду стосовно яких набрали законної сили,
подаються в обласне управління юстиції разом із записами на
електронному носії (дискеті) із супровідним листом, за формою,
наведеною у додатку 1.
   Копії супровідних листів зберігаються в канцелярії судової
палати та служать додатковою формою контролю за достовірністю
статистичних звітів.
 
 V. Обробка статистичних карток в управлінні юстиції, військовому
    апеляційному суді регіону, Військово-Морських Сил
   У Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній   Республіці  Крим,  обласних,  Київському  і
Севастопольському  міських  управліннях  юстиції,  військових
апеляційних  судах  регіонів,  Військово-Морських  Сил  після
реєстрації в журналі обліку надходження статкарток і талонів
(додаток 4) статкартки обробляються на комп'ютері спеціалістом із
судової статистики, а контрольні талони зберігаються в окремих
конвертах відповідно до кількості судів.
   При поверненні статкарток після розгляду апеляції контрольні
талони знищуються.
   Кількість статистичних  карток  і  контрольних  талонів,
надісланих місцевим судом у звітному періоді, повинна відповідати
кількості засуджених, виправданих, осіб, справи щодо яких закрито,
осіб, до яких застосовані заходи медичного характеру.
   Спеціалістом із судової статистики на підставі обробленої
інформації  із статистичних карток виготовляються статистичні
звіти, що надсилаються до Міністерства юстиції України  для
зведення  інформації  по  Україні у терміни та порядку, що
визначається Міністерством юстиції України. Разом із статистичними
звітами каналами зв'язку надсилається база даних статкарток за
звітний період.
   Статистичні картки зберігаються протягом трьох календарних
років, після чого знищуються у встановленому порядку.
   Електронні носії, на яких записана інформація із статкарток
за рік, та річні статистичні звіти, що виготовлені на підставі
статкарток, зберігаються постійно.
 
 Директор департаменту
 адміністрування судів
 Міністерства юстиції України             В.В.Юрченко
                   Додаток 1
                   до Інструкції щодо заповнення
                   статистичної картки на
                   підсудного обвинуваченого
 
 Штамп суду
 дата та вихідний номер
                   _____________________________
                   (найменування управління
                   юстиції, військового
                   апеляційного суду регіону,
                   Військово-Морських Сил
                   України)
     Направляються статистичні картки на підсудного
     (обвинуваченого) та контрольні талони на осіб,
     стосовно яких  вироки  (постанови, ухвали)
     набрали законної сили в ___________ 200_ році.
                  (місяць)
 
----------------------------------------------------------------------------
|           | Статистичні картки та контрольні талони стосовно |
|           |---------------------------------------------------|
|           |засудже- |виправ- |осіб,  |неосуд- |усіх | у  |
|           | них  | даних |справи  |них, до |   | т.ч. |
|           |     |    |щодо яких|яких  |   | непов-|
|           |     |    |закрито |засто- |   | ноліт-|
|           |     |    |     |совано |   | ніх |
|           |     |    |     |приму- |   |    |
|           |     |    |     |совні  |   |    |
|           |     |    |     |заходи |   |    |
|           |     |    |     |медич- |   |    |
|           |     |    |     |ного  |   |    |
|           |     |    |     |харак- |   |    |
|           |     |    |     |теру  |   |    |
|----------------------+---------+--------+---------+--------+-----+-------|
|           | 1    |  2  |  3   | 4   | 5 |  6  |
|----------------------+---------+--------+---------+--------+-----+-------|
|Кількість |карток | 1 |     |    |     |    |   |    |
|направле- |-------+---+---------+--------+---------+--------+-----+-------|
|них за  |талонів| 2 |     |    |     |    |   |    |
|даний   |    |  |     |    |     |    |   |    |
|місяць  |    |  |     |    |     |    |   |    |
|----------+-------+---+---------+--------+---------+--------+-----+-------|
|Номери  |картках| 3 |     |    |     |    |   |    |
|справ,  |-------+---+---------+--------+---------+--------+-----+-------|
|зазна-  |талонах| 4 |     |    |     |    |   |    |
|чені у  |    |  |     |    |     |    |   |    |
|направ-  |    |  |     |    |     |    |   |    |
|лених   |    |  |     |    |     |    |   |    |
|за    |    |  |     |    |     |    |   |    |
|даний   |    |  |     |    |     |    |   |    |
|місяць  |    |  |     |    |     |    |   |    |
|----------+-------+---+---------+--------+---------+--------+-----+-------|
|Усього з |карток | 5 |     |    |     |    |   |    |
|початку  |-------+---+---------+--------+---------+--------+-----+-------|
|року   |талонів| 6 |     |    |     |    |   |    |
|надіслано |    |  |     |    |     |    |   |    |
----------------------------------------------------------------------------
  Одночасно повідомляються номери справ, що в даному місяці:
   - направлені на додаткове розслідування, прокурору __________
   - направлені за підсудністю _________________________________
   - повернуті прокурору згідно зі ст. 232 КПК України _________
   - відмовлено в порушенні кримінальної справи ________________
 
 Виконавець _____________ Голова суду ____________ _____________
       (прізвище,          (підпис)   (прізвище)
       телефон)
   У графах 1-6 рядків 1, 2, 5, 6 зазначається кількість
статкарток і талонів, а в графах 1-6 рядків 3, 4 - перелічуються
номери справ.
                   Додаток 2
                   до Інструкції щодо заповнення
                   статистичної картки на
                   підсудного обвинуваченого)
 
 Штамп суду
 дата та вихідний номер
                 _________________________________
                 (найменування управління юстиції)
   Направляються статистичні    картки   на   підсудних
(обвинувачених), стосовно  яких  вироки  (постанови,  ухвали)
перевірені апеляційним судом у ____________________ 200__ р. та
залишені без змін чи змінені.     (місяць)
 
-------------------------------------------------------------------------
|Найменування|Кількість |      Кількість статкарток        |
|або код суду|статкарток|-----------------------------------------------|
|      |та номери |  на  |  на  |осіб, |неосудних,|Усього |
|      | справ  |засуджених|виправда-|справи |до яких  |    |
|      |     |     |  них  |щодо  |застосова-|    |
|      |     |     |     |яких  |ні заходи |    |
|      |     |     |     |закрито|медичного |    |
|      |     |     |     |    |характеру |    |
|------------+----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |кількість |     |     |    |     |    |
|      |----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |номери  |     |     |    |     | Х  |
|      |справ   |     |     |    |     |    |
|------------+----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |кількість |     |     |    |     |    |
|      |----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |номери  |     |     |    |     | Х  |
|      |справ   |     |     |    |     |    |
|------------+----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |кількість |     |     |    |     |    |
|      |----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |номери  |     |     |    |     | Х  |
|      |справ   |     |     |    |     |    |
|------------+----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |кількість |     |     |    |     |    |
|      |----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |номери  |     |     |    |     | Х  |
|      |справ   |     |     |    |     |    |
|------------+----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |кількість |     |     |    |     |    |
|      |----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |номери  |     |     |    |     | Х  |
|      |справ   |     |     |    |     |    |
|------------+----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |кількість |     |     |    |     |    |
|      |----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |номери  |     |     |    |     | Х  |
|      |справ   |     |     |    |     |    |
|------------+----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |кількість |     |     |    |     |    |
|      |----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |номери  |     |     |    |     | Х  |
|      |справ   |     |     |    |     |    |
|------------+----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |кількість |     |     |    |     |    |
|      |----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |номери  |     |     |    |     | Х  |
|      |справ   |     |     |    |     |    |
|------------+----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |кількість |     |     |    |     |    |
|      |----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |номери  |     |     |    |     | Х  |
|      |справ   |     |     |    |     |    |
|------------+----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |кількість |     |     |    |     |    |
|      |----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |номери  |     |     |    |     | Х  |
|      |справ   |     |     |    |     |    |
-------------------------------------------------------------------------
 Виконавець ______________ Голова суду _____________ ____________
        (прізвище,         (підпис)   (прізвище)
        телефон)
                   Додаток 3
                   до Інструкції щодо заповнення
                   статистичної картки на
                   підсудного обвинуваченого)
 
 Штамп суду
 дата та вихідний номер
                   _____________________________
                    (найменування управління
                        юстиції)
   Направляються статистичні   картки   на    підсудних
(обвинувачених),  стосовно  яких  вироки  (постанови, ухвали)
переглянуті апеляційним судом у ___________________ 200_ р. та
скасовані.                (місяць)
 
-------------------------------------------------------------------------
|Найменування|Кількість |      Кількість статкарток        |
|або код суду|статкарток|-----------------------------------------------|
|      |та номери |  на  |  на  |осіб, |неосудних,|Усього |
|      | справ  |засуджених|виправда-|справи |до яких  |    |
|      |     |     |  них  |щодо  |застосова-|    |
|      |     |     |     |яких  |ні заходи |    |
|      |     |     |     |закрито|медичного |    |
|      |     |     |     |    |характеру |    |
|------------+----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |кількість |     |     |    |     |    |
|      |----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |номери  |     |     |    |     | Х  |
|      |справ   |     |     |    |     |    |
|------------+----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |кількість |     |     |    |     |    |
|      |----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |номери  |     |     |    |     | Х  |
|      |справ   |     |     |    |     |    |
|------------+----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |кількість |     |     |    |     |    |
|      |----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |номери  |     |     |    |     | Х  |
|      |справ   |     |     |    |     |    |
|------------+----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |кількість |     |     |    |     |    |
|      |----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |номери  |     |     |    |     | Х  |
|      |справ   |     |     |    |     |    |
|------------+----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |кількість |     |     |    |     |    |
|      |----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |номери  |     |     |    |     | Х  |
|      |справ   |     |     |    |     |    |
|------------+----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |кількість |     |     |    |     |    |
|      |----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |номери  |     |     |    |     | Х  |
|      |справ   |     |     |    |     |    |
|------------+----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |кількість |     |     |    |     |    |
|      |----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |номери  |     |     |    |     | Х  |
|      |справ   |     |     |    |     |    |
|------------+----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |кількість |     |     |    |     |    |
|      |----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |номери  |     |     |    |     | Х  |
|      |справ   |     |     |    |     |    |
|------------+----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |кількість |     |     |    |     |    |
|      |----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |номери  |     |     |    |     | Х  |
|      |справ   |     |     |    |     |    |
|------------+----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |кількість |     |     |    |     |    |
|      |----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|      |номери  |     |     |    |     | Х  |
|      |справ   |     |     |    |     |    |
-------------------------------------------------------------------------
 
 Виконавець _____________ Голова суду ____________ _____________
       (прізвище,         (підпис)   (прізвище)
        телефон)
                      Додаток 4
                      до Інструкції щодо
                      заповнення статистичної
                      картки на підсудного
                      (обвинуваченого)
     Журнал обліку надходження статкарток і талонів
                    ___________________________
                      (найменування суду)
 
----------------------------------------------------------------------------------
| Періоди      |     Кількість статкарток і талонів на осіб     |
|           |----------------------------------------------------------|
|           |засудже- |виправда- |справи |неосудних, |Усього|у т.ч.  |
|           | них  |  них  |стосовно|до яких  |   |неповно- |
|           |     |     |яких  |застосова- |   |літніх  |
|           |     |     |закрито |ні заходи |   |     |
|           |     |     |    |медичного |   |     |
|           |     |     |    |характеру |   |     |
|---------------------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|Січень    |картки|     |     |    |      |   |     |
|       |------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|       |талони|     |     |    |      |   |     |
|--------------+------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|Лютий     |картки|     |     |    |      |   |     |
|       |------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|       |талони|     |     |    |      |   |     |
|--------------+------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|До 20     |картки|     |     |    |      |   |     |
|       |------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|березня    |талони|     |     |    |      |   |     |
|--------------+------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|Зі звітом   |картки|     |     |    |      |   |     |
|(після 20   |------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|березня)   |талони|     |     |    |      |   |     |
|--------------+------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|За I квартал |картки|     |     |    |      |   |     |
|       |------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|       |талони|     |     |    |      |   |     |
|--------------+------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|--------------+------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|Квітень    |картки|     |     |    |      |   |     |
|       |------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|       |талони|     |     |    |      |   |     |
|--------------+------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|Травень    |картки|     |     |    |      |   |     |
|       |------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|       |талони|     |     |    |      |   |     |
|--------------+------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|До 20 червня |картки|     |     |    |      |   |     |
|       |------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|       |талони|     |     |    |      |   |     |
|--------------+------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|Зі звітом   |картки|     |     |    |      |   |     |
|(після 20   |------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|червня)    |талони|     |     |    |      |   |     |
|--------------+------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|За II квартали|картки|     |     |    |      |   |     |
|       |------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|       |талони|     |     |    |      |   |     |
|--------------+------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|--------------+------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|Липень    |картки|     |     |    |      |   |     |
|       |------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|       |талони|     |     |    |      |   |     |
|--------------+------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|Серпень    |картки|     |     |    |      |   |     |
|       |------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|       |талони|     |     |    |      |   |     |
|--------------+------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|До 20 вересня |картки|     |     |    |      |   |     |
|       |------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|       |талони|     |     |    |      |   |     |
|--------------+------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|Зі звітом   |картки|     |     |    |      |   |     |
|(після 20   |------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|вересня)   |талони|     |     |    |      |   |     |
|--------------+------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|За III    |картки|     |     |    |      |   |     |
|квартали   |------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|       |талони|     |     |    |      |   |     |
|--------------+------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|--------------+------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|Жовтень    |картки|     |     |    |      |   |     |
|       |------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|       |талони|     |     |    |      |   |     |
|--------------+------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|Листопад   |картки|     |     |    |      |   |     |
|       |------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|       |талони|     |     |    |      |   |     |
|--------------+------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|До 20 грудня |картки|     |     |    |      |   |     |
|       |------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|       |талони|     |     |    |      |   |     |
|--------------+------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|Зі звітом   |картки|     |     |    |      |   |     |
|(після 20   |------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|грудня)    |талони|     |     |    |      |   |     |
|--------------+------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|Усього за рік |картки|     |     |    |      |   |     |
|       |------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
|       |талони|     |     |    |      |   |     |
|--------------+------+---------+----------+--------+-----------+------+---------|
----------------------------------------------------------------------------------
 
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка