Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку виявлення та ведення обліку неповнолітніх службами у справах неповнолітніх

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ,
           СПОРТУ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 2818 від 24.09.2001        Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   22 січня 2002 р.
                   за N 51/6339
 
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
         Міністерства України у справах сім'ї, 
                    дітей та молоді
       N 15 ( z0583-04 ) від 14.04.2004 )
 
        Про затвердження Порядку виявлення
         та ведення обліку неповнолітніх
         службами у справах неповнолітніх
 
 
   Відповідно до Закону України від 24 січня 1995 року N 20
( 20/95-ВР ) "Про органи і служби у справах неповнолітніх та
спеціальні  установи  для  неповнолітніх"  (зі  змінами  та
доповненнями)  та  постанови  Кабінету Міністрів України від
25 листопада 1999 року N 2136 ( 2136-99-п ) "Про затвердження
типових положень про службу у справах неповнолітніх" та з метою
забезпечення  та  упорядкування  профілактичної  роботи  щодо
соціального  захисту  дітей  і запобігання правопорушенням і
бездоглядності серед неповнолітніх Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Порядок  виявлення  та  ведення  обліку
неповнолітніх службами у справах неповнолітніх (додається).
 
   2. Республіканському комітету у справах сім'ї та молоді
Автономної  Республіки Крим, службам у справах неповнолітніх
обласних, Київської  та  Севастопольської  міських  державних
адміністрацій направити для обов'язкового використання в роботі
начальникам і працівникам районних, міських служб у справах
неповнолітніх наказ про затвердження Порядку виявлення та ведення
обліку неповнолітніх службами у справах неповнолітніх.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
директора Державного департаменту молодіжної та сімейної політики
Глущенко В.М.
 
 Голова Комітету                      В.Цибух
 
                  ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Наказ Держкоммолодьспорттуризму
                  України
                  від 24.09.2001 N 2818
 
                  Зареєстровано в Міністерстві
                  юстиції України
                  22 січня 2002 р.
                  за N 51/6339
 
               ПОРЯДОК
      виявлення та ведення обліку неповнолітніх
         службами у справах неповнолітніх
 
   1. Загальні положення
 
   Цей Порядок розроблено з урахуванням положень Конвенції ООН
про права дитини ( 995_021 ), відповідно до Закону України "Про
органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для
неповнолітніх" ( 20/95-ВР ) (зі змінами та доповненнями), Закону
України "Про охорону дитинства" ( 2402-14 ) з метою забезпечення
та упорядкування профілактичної роботи щодо соціального захисту
дітей  і  запобігання правопорушенням і бездоглядності серед
неповнолітніх, а також для систематизації обліку в службах у
справах неповнолітніх.
 
   2. Перелік неповнолітніх, які підлягають обліку в службі у
справах неповнолітніх:
 
   2.1. Неповнолітні, які залишились без батьківської опіки:
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
 
   2.2. Неповнолітні, які виховуються у сім'ях, в опікунів чи
піклувальників, які не забезпечують необхідних умов для їх життя,
навчання, виховання та розвитку.
 
   2.3. Неповнолітні,  які  систематично  залишають  сім'ю,
навчально-виховні  заклади  чи  потребують  допомоги   в
працевлаштуванні.
 
   2.4. Неповнолітні,  які  вчинили  правопорушення, за які
застосовано заходи громадського впливу або  адміністративного
стягнення за адміністративні правопорушення.
 
   2.5. Неповнолітні, які повернулись із загальноосвітніх шкіл
соціальної  реабілітації,  професійних  училищ  соціальної
реабілітації і центрів медико-соціальної реабілітації.
 
   2.6. Неповнолітні, які систематично вживають спиртні напої
або наркотичні речовини з немедичною метою.
 
   2.7. Неповнолітні,   звільнені   від    кримінальної
відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного
характеру за скоєння суспільно небезпечних діянь.
 
   2.8. Неповнолітні, засуджені до покарання, не пов'язаного з
позбавленням волі: засуджені до громадських та виправних робіт,
звільнені від відбування покарання з випробовуванням.
 
   2.9. Неповнолітні, які повернулись з виховно-трудових колоній
(ураховуються також неповнолітні, які звільнені умовно-достроково
або звільнені за актом амністії чи помилування).
 
   3. Методи виявлення неповнолітніх
 
   Виявлення осіб, які підлягають обліку в службах у справах
неповнолітніх, може проводитися за двома методами:
 
   3.1. Пасивний - служба у справах неповнолітніх не вживає
заходів щодо виявлення неповнолітніх, які потребують контролю з її
боку, а лише обмежується поставленням на облік тих осіб, яких було
виявлено та представлено для обліку органами освіти, внутрішніх
справ  та  місцевими  органами виконавчої влади, установами,
громадськими організаціями, фізичними особами.
 
   3.2. Активний - служба у справах  неповнолітніх  вживає
необхідних заходів щодо виявлення неповнолітніх, які потребують
контролю з її боку:
 
   3.2.1. Робить запити до відповідних установ (закладів освіти,
органів внутрішніх справ, виконання покарань, відділів охорони
здоров'я тощо), підприємств та організацій.
 
   3.2.2. Проводить опитування серед неповнолітніх та їхніх
батьків, в навчальних закладах, за місцем проживання, через пресу,
радіо, телебачення.
 
   3.2.3. Ініціює діяльність громадських організацій і фізичних
осіб  з виявлення неповнолітніх, які потребують контролю та
допомоги з боку служби у справах неповнолітніх.
   Обов'язковим у роботі  служби у справах неповнолітніх є
пріоритетність активного методу виявлення над пасивним.
 
   4. Джерела інформації
 
   Інформація про осіб, які підлягають обліку, може надходити до
служби у справах неповнолітніх з таких джерел:
 
   4.1. Органи внутрішніх справ.
 
   4.2. Органи виконання покарань.
 
   4.3. Органи освіти.
 
   4.4. Органи охорони здоров'я.
 
   4.5. Судові органи.
 
   4.6. Органи у справах сім'ї та молоді.
 
   4.7. Органи опіки і піклування.
 
   4.8. Житлово-комунальні служби.
 
   4.9. Підприємства.
 
   4.10. Громадські організації.
 
   4.11. Громадяни.
 
   5. Захист джерел інформації та їх перевірка
 
   5.1. Якщо  інформація  надійшла  до  служби  у  справах
неповнолітніх від фізичних осіб і стосується питань поставлення на
облік  неповнолітніх правопорушників або виявлення осіб, які
втягують неповнолітніх у протиправну діяльність, служба повинна
вжити заходів щодо захисту відповідного джерела інформації від
можливих посягань на його особу. Якщо інформація, яка надійшла,
первинна, то служба у справах неповнолітніх надсилає повідомлення
до кримінальної міліції у справах неповнолітніх про осіб, що
втягують неповнолітніх у протиправну діяльність.
   Захист інформації  здійснюється  шляхом  деперсоніфікації
джерела інформації.
   Деперсоніфікацією джерела є нерозголошення даних щодо його
особи (прізвища, ім'я та по батькові тощо).
   Інформація про осіб, стосовно яких ведеться облік службами у
справах неповнолітніх, підлягає перевірці представниками служби у
справах неповнолітніх незалежно від джерела, з  якого  вона
надійшла.
   Перевіреною вважається інформація, яка підтвердилася під час
безпосереднього  контакту  представника  служби  у  справах
неповнолітніх з неповнолітнім, його батьками чи особами, які їх
замінюють, або підтвердилася за декількома незалежними одне від
одного джерелами відповідно до розділу 3 цього Порядку.
 
   5.2. Не підлягає перевірці при поставленні на облік або
знятті інформація, яка є остаточною:
 
   5.2.1. Повідомлення органів виконання покарань та внутрішніх
справ про осіб, звільнених з місць позбавлення волі, а також
неповнолітніх,  яких  було  притягнуто  до  адміністративної
відповідальності за пияцтво та наркоманію.
 
   5.2.2. Повідомлення органів охорони здоров'я про осіб, які
перебувають на обліку за пияцтво та наркоманію.
 
   5.2.3. Рішення судових органів.
 
   Поставлення неповнолітніх на облік на підставі неперевіреної
інформації або інформації, яка при перевірці не підтвердилася, не
допускається.
 
   6. Поставлення на облік та зняття з нього
 
   6.1. Підставою для поставлення на облік будь-якої особи є
наявність перевіреної інформації, яка характеризує її як таку, що
належить до однієї чи декількох категорій осіб, які підлягають
обліку в службах у справах неповнолітніх.
   Незалежно від того, хто є ініціатором поставлення або зняття
неповнолітнього з обліку, остаточне рішення про облік приймає
служба у справах неповнолітніх.
   Ініціатором поставлення на облік (зняття з обліку) особи може
виступати як сама служба у справах  неповнолітніх,  так  і
зацікавлені державні установи: кримінальна міліція у справах
неповнолітніх, органи  освіти,  охорони  здоров'я, опіки  та
піклування, виконання покарань, адміністрація підприємства, на
якому працює неповнолітній, тощо.
   Якщо ініціатором зняття з обліку виступає не служба у справах
неповнолітніх, а будь-яка інша установа, служба  у  справах
неповнолітніх має перевірити (як і при поставленні на облік)
наявність підстав, які висуває ініціатор. Зняття особи з обліку на
підставі  неперевіреної  інформації  або інформації, яка при
перевірці не підтвердилась, не допускається.
   Поставлення на облік або зняття з обліку у службах у справах
неповнолітніх будь-якої особи оформлюється наказом відповідної
служби, за формою, наведеною у додатку 1, при наявності підстав та
за поданням кримінальної міліції у справах неповнолітніх, органів
освіти, охорони здоров'я, опіки і піклування, виконання покарань,
адміністрації підприємства, на якому працює неповнолітній, тощо, а
також за рішенням судових органів.
   Підстави для поставлення (зняття з обліку) повинні бути
оформлені письмово. Поставлення на облік (зняття з обліку) на
підставі неоформленої письмово інформації не допускається.
   Після видання наказу про поставлення на облік будь-якої особи
на неї заповнюється облікова картка (форма якої наводиться у
додатку  2), яка зберігається в картотеці служби у справах
неповнолітніх до моменту зняття певної особи з обліку.
   Обліковий номер (або номер облікової картки) складається з
двох останніх цифр року поставлення на облік та власне порядкового
тризначного номера.
   Примітки до ведення картки: всі відомості на лицьовому боці
картки вносяться за станом на момент її заповнення; всі зміни в
облікових даних вносити на  зворот картки,  а  після  його
закінчення - на вкладинку; при заповненні п. 8 картки треба
враховувати те, що особа може одночасно належати до кількох
категорій обліку; при заповненні п. 11 треба вказувати документ,
яким підтверджується, що неповнолітній лишився  батьківського
піклування;  у  примітки  вносити  інформацію  про роботу з
неповнолітнім: дата виконання, що зроблено, прийняте рішення, як
було  прийнято;  відмітки про здійснення контролю за станом
утримання і виховання підопічного та збереженням його майна.
   Після зняття особи з обліку в облікову картку вноситься
відповідний запис і вона передається в архів. Зняття з обліку
також проводиться виданням наказу, форма якого наводиться у
додатку 3.
 
   6.2. Підставами для зняття з обліку службою є:
 
   6.2.1. Відсутність  ознак,  які  дають  змогу  віднести
неповнолітнього  до  однієї  чи кількох категорій осіб, які
підлягають обліку.
 
   6.2.2. Досягнення особою повноліття (18 років).
 
   6.2.3. Смерть.
 
   6.2.4. Зміна місця проживання.
   У разі зміни місця проживання неповнолітнього надсилається
повідомлення до відповідної служби у справах неповнолітніх за
зміненою адресою.
   Служба у справах неповнолітніх аналізує проведену роботу з
підобліковими  категоріями  неповнолітніх та на початку року
здійснює переоблік після звірки з відповідними організаціями та
службами.
 
   7. Допуск до облікової документації
 
   Уся інформація, що міститься в обліковій документації на
певну особу, вважається конфіденційною.
   Допуск до облікової документації мають лише співробітники
даної служби, члени комісії для перевірки з вищих служб у справах
неповнолітніх, органів місцевої виконавчої влади та місцевого
самоврядування, органів прокуратури.
   Розголошення конфіденційної інформації про неповнолітніх, які
перебувають на обліку в службі, не допускається.
 
 Заступник директора
 Державного департаменту
 молодіжної та сімейної
 політики                       В.М.Глущенко
 
                        Додаток 1
                   до п. 5 Порядку виявлення та
                   ведення обліку неповнолітніх
                   службами у справах
                   неповнолітніх
 
 Служба у справах неповнолітніх ___________ райдержадміністрації
                 (район)
 
               НАКАЗ
 
 "___"________ р.                 N _________
 
Про поставлення на облік
неповнолітнього _______________________________
        (прізвище, ім'я та по батькові)
 
На підставі _____________________________________________________
 
Н А К А З У Ю:
 
1. Поставити на облік неповнолітнього __________________________
                      (прізвище, ім'я та
_____________, рік народження _____, місце навчання _____________.
по батькові)
 
2. Присвоїти обліковій картці неповнолітнього ____________________
                        (прізвище, ім'я,
_____________ обліковий N _______.
по батькові)
 
Начальник служби _____________________________________
 
 Заступник директора
 Державного департаменту
 молодіжної та сімейної
 політики                       В.М.Глущенко
 
                        Додаток 2
                   до п. 5 Порядку виявлення та
                   ведення обліку неповнолітніх
                   службами у справах
                   неповнолітніх
 
         Облікова картка неповнолітнього
 
Лицевий бік картки
------------------------------------------------------------------
СЛУЖБА У СПРАВАХ НЕПОВНОЛІТНІХ
_____________________________________ райдержадміністрації
       (район)
 
         ОБЛІКОВА КАРТКА N ___________
_________________
(дата заповнення)
 
1. Прізвище        2. Ім'я         3. По батькові
------------------------------------------------------------------
4. Дата народження
 
5. Домашня адреса (місце проживання)
 
6. Телефон
 
7. Місце роботи (навчання)
 
8. Категорія обліку
 
9. Прізвище, ім'я та по батькові матері
 
9.1. Інші дані про матір: місце роботи, проживання, чи  не
позбавлена материнських прав, інші відомості на розсуд служби у
справах неповнолітніх
 
10. Прізвище, ім'я та по батькові батька
 
10.1. Інші відомості про батька. Див. п. 9.1
 
11. Причини встановлення опіки (піклування)
- відомості про опікуна (піклувальника)
------------------------------------------------------------------
12. Характеристика сім'ї, умови проживання
 
13. Відомості про майно неповнолітнього
 
14. Відомості  про  призначення  пенсії,  державної допомоги,
аліментів, грошові вклади тощо.
 
Взятий на облік на підставі      Знятий з обліку на підставі
наказу від ______ N _______      наказу від ______ N _______
 
Зворотний бік картки
------------------------------------------------------------------
               ПРИМІТКИ
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник директора
 Державного департаменту
 молодіжної та сімейної
 політики                       В.М.Глущенко
 
                        Додаток 3
                   до п. 5 Порядку виявлення та
                   ведення обліку неповнолітніх
                   службами у справах
                   неповнолітніх
 
 Служба у справах неповнолітніх _____________ райдержадміністрації
                  (район)
 
               НАКАЗ
від "___"______ р.                 N _________
 
Про зняття з обліку
неповнолітнього _______________________________
        (прізвище, ім'я та по батькові)
 
На підставі_______________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Н А К А З У Ю:
 
   Зняти з обліку неповнолітнього ______________________________
                     (прізвище, ім'я та
_____________, обліковий N картки _______.
по батькові)
 
Начальник служби _____________________________________
 
 Заступник директора
 Державного департаменту
 молодіжної та сімейної
 політики                       В.М.Глущенко


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка