Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження заходів Міністерства освіти і науки України на виконання Програми профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2001 - 2003 роки

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            25.09.2001 N 655
 
 
      Про затвердження заходів Міністерства освіти
    і науки України на виконання Програми профілактики
       ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2001 - 2003 роки
 
 
   На виконання Указу Президента України від 28 серпня 2001 року
N 741/2001 ( 741/2001 ) "Про додаткові заходи щодо посилення
боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом", постанови Кабінету Міністрів
України від 11 липня 2001 року N 790 ( 790-2001-п ) "Про Програму
профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2001 - 2003 роки" та з метою
запобігання зараженню ВІЛ, зниження впливу негативних наслідків
епідемій ВІЛ-інфекції на суспільство, положень Декларації про
відданість справі боротьби з ВІЛ/СНІДом, прийнятої Генеральною
Асамблеєю ООН на спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН з
проблем ВІЛ/СНІДу, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити заходи Міністерства освіти і науки України на
виконання Указу Президента України від 28 серпня 2001 року
N 741/2001 ( 741/2001 ) "Про додаткові заходи щодо посилення
боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом" та постанови Кабінету Міністрів
України від 11 липня 2001 року N 790 ( 790-2001-п ) "Про Програму
профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2001 - 2003 роки" (додаються).
 
   2. Міністерству  освіти  Автономної  Республіки  Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій розробити і затвердити регіональні
заходи щодо виконання Програми та про хід їх виконання інформувати
Міністерство освіти і науки України щороку до 1 листопада,
починаючи з 2001 року.
 
   3. Структурним  підрозділам  Міністерства освіти і науки
України проводити роботу по виконанню галузевих заходів та про її
наслідки інформувати департамент розвитку загальної середньої,
дошкільної та позашкільної освіти щороку до 1 листопада, починаючи
з 2001 року.
 
   4. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника   Міністра  Яцкова Я.С. та  заступника  Міністра
Огнев'юка В.О., Степка М.Ф.
 
 Державний секретар                   В.О.Зайчук
 
                   Додаток
                   до наказу Міністерства
                   освіти і науки України
                   від 25 вересня 2001 р. N 655
 
 
               ЗАХОДИ
        Міністерства освіти і науки України
       на виконання Указу Президента України
     від 28 серпня 2001 року N 741/2001 ( 741/2001 )
     "Про додаткові заходи щодо посилення боротьби
      з ВІЛ-інфекцією/СНІДом", постанови Кабінету
       Міністрів України від 11 липня 2001 року
       N 790 ( 790-2001-п ) "Про профілактику
       ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2001 - 2003 роки"
 
 
   1. Розробити  і   запровадити   в   загальноосвітніх,
професійно-технічних навчальних закладах, закладах післядипломної
освіти навчальні програми, курси з питань здорового способу життя
з розділом "Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу".
 
                  Науково-методичний центр вищої
                  освіти, Науково-методичний
                  центр середньої освіти,
                  Науково-методичний центр
                  професійно-технічної освіти,
                  департамент розвитку загальної
                  середньої, дошкільної та
                  позашкільної освіти,
                  департамент розвитку
                  професійно-технічної освіти,
                  департамент вищої освіти
 
                  2001 - 2003 роки
 
   2. Для  забезпечення  підготовки  педагогічних  кадрів
запровадити спеціалізацію з курсу "Здоров'я і фізична культура".
 
                  Департамент вищої освіти,
                  Науково-методичний центр
                  вищої освіти
 
                  2003 рік
 
   3. Підготувати і видати навчальні посібники, дидактичні та
відеоматеріали, призначені для педагогічних, медичних, соціальних
працівників, учнів, студентів та їх батьків, з питань формування
здорового способу життя, профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу.
 
                  Науково-методичний центр вищої
                  освіти, Науково-методичний
                  центр середньої освіти,
                  Науково-методичний центр
                  професійно-технічної освіти,
                  Науково-методичний центр
                  організації розробки та
                  виробництва засобів навчання,
                  департамент розвитку загальної
                  середньої, дошкільної та
                  позашкільної освіти,
                  департамент розвитку
                  професійно-технічної освіти,
                  департамент вищої освіти
 
                  2001 - 2003 роки
 
   4. Підготувати,     видати     і     розповсюдити
інформаційно-просвітницькі матеріали (буклети, плакати, пам'ятки)
щодо правил безпечної поведінки для різновікових груп дітей та
молоді.
 
                  Науково-методичний центр вищої
                  освіти, Науково-методичний
                  центр середньої освіти,
                  Науково-методичний центр
                  професійно-технічної освіти,
                  Науково-методичний центр
                  організації розробки та
                  виробництва засобів навчання,
                  Міністерство освіти АР Крим,
                  управління освіти і науки
                  обласних, Київської та
                  Севастопольської міських
                  держадміністрацій
 
                  2002 - 2003 роки
 
   5. Розробити  і  впровадити  соціальну рекламу з питань
профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу в навчальних закладах, фізичної
культури і спорту, місцях масового відпочинку молоді (студентські
табори, дискотеки, клуби тощо).
 
                  Науково-методичний центр
                  організації розробки та
                  виробництва засобів навчання,
                  Міністерство освіти АР Крим,
                  управління освіти і науки
                  обласних, Київської та
                  Севастопольської міських
                  держадміністрацій
 
                  2002 - 2003 роки
 
   6. Розробити і видати для  педагогічних  та  соціальних
працівників  методичні матеріали щодо проведення семінарів з
проблем пропаганди серед дітей та молоді здорового способу життя,
профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та започаткувати проведення таких
семінарів.
 
                  Науково-методичний центр вищої
                  освіти, Науково-методичний
                  центр середньої освіти,
                  Науково-методичний центр
                  професійно-технічної освіти,
                  Науково-методичний центр
                  організації розробки та
                  виробництва засобів навчання,
                  Міністерство освіти АР Крим,
                  управління освіти і науки
                  обласних, Київської та
                  Севастопольської міських
                  держадміністрацій
 
                  2002 - 2003 роки
 
   7. Організувати проведення семінарів для студентів (учнів) -
волонтерів з метою проведення роботи з молоддю за методами
передачі знань "рівний - рівному" (peer - education).
 
                  Департамент розвитку загальної
                  середньої, дошкільної та
                  позашкільної освіти,
                  департамент розвитку
                  професійно-технічної освіти,
                  департамент вищої освіти,
                  Міністерство освіти АР Крим,
                  управління освіти і науки
                  обласних, Київської та
                  Севастопольської міських
                  держадміністрацій
 
                  2002 - 2003 роки
 
   8. Запровадити  систематичне  проведення  семінарів  і
профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та формування навичок безпечної
поведінки для членів збірних спортивних команд України, вихованців
дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої спортивної майстерності,
вищих училищ  фізичного  виховання  і  центрів  олімпійської
підготовки.
 
                  Комітет з фізичного виховання
                  і спорту, Міністерство освіти
                  АР Крим, управління освіти і
                  науки обласних, Київської та
                  Севастопольської міських
                  держадміністрацій
 
                  2002 - 2003 роки
 
   9. Сприяти проведенню спеціалістами центрів соціальних служб
для молоді індивідуальних консультацій, лекцій і семінарських
занять з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії та пропаганди
здорового способу життя серед учнівської, студентської молоді.
 
                  Український науково-методичний
                  центр практичної психології і
                  соціальної роботи,
                  Міністерство освіти АР Крим,
                  управління освіти і науки
                  обласних, Київської та
                  Севастопольської міських
                  держадміністрацій
 
                  2002 - 2003 роки
 
   10. Забезпечити широке інформування дітей, учнівської та
студентської  молоді  про  заклади і установи, що проводять
консультаційну, профілактичну роботу та здійснюють діагностику
ВІЛ-інфекції/СНІДу.
 
                  Департамент розвитку загальної
                  середньої, дошкільної та
                  позашкільної освіти,
                  Міністерство освіти АР Крим,
                  управління освіти і науки
                  обласних, Київської та
                  Севастопольської міських
                  держадміністрацій
 
                  2002 - 2003 роки
 
 
   11. Створити пілотні  регіональні  центри  з  проведення
інформаційно-освітньої роботи  з дітьми, молоддю, батьками і
педагогами з метою формування мотивацій до здорового способу життя
і навичок безпечної поведінки.
 
                  Департамент розвитку загальної
                  середньої, дошкільної та
                  позашкільної освіти,
                  департамент розвитку
                  професійно-технічної освіти,
                  департамент вищої освіти,
                  Міністерство освіти АР Крим,
                  управління освіти і науки
                  обласних, Київської та
                  Севастопольської міських
                  держадміністрацій
 
                  2002 - 2003 роки
 
   12. Взяти  участь  у  Всеукраїнській  науково-практичній
конференції  "Ефективні форми роботи з попередження епідемії
ВІЛ-інфекції/СНІДу серед дітей та молоді".
 
                  Науково-методичний центр вищої
                  освіти, Науково-методичний
                  центр середньої освіти,
                  Науково-методичний центр
                  професійно-технічної освіти
 
                  2002 рік
 
   13. Вивчити і поширити передовий зарубіжний досвід щодо
інформування  населення  про  загрозу  ВІЛ-інфекції/СНІДу  та
формування у дітей та молоді навичок безпечної поведінки за такими
напрямами:
   інформаційно-просвітницька робота в навчальних закладах з
проблеми попередження хвороб, що передаються статевим шляхом, і
ВІЛ-інфекції/СНІДу.
 
                  Департамент міжнародного
                  співробітництва, департамент
                  розвитку професійно-технічної
                  освіти, департамент розвитку
                  загальної середньої,
                  дошкільної та позашкільної
                  освіти, департамент вищої
                  освіти
 
                  2002 рік
 
   14. Брати участь у навчальних семінарах для журналістів (у
тому числі Інтернет-семінарів) з  різних  аспектів  проблеми
ВІЛ-інфекції/СНІДу.
 
                  Департамент розвитку
                  професійно-технічної освіти,
                  департамент розвитку загальної
                  середньої, дошкільної та
                  позашкільної освіти,
                  департамент вищої освіти
 
                  2002 - 2003 роки
 
   15. Брати участь у створенні для журналістів навчальних
посібників та відеоматеріалів з питань здорового способу життя, у
тому числі методик висвітлення проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу.
 
                  Науково-методичний центр вищої
                  освіти, Науково-методичний
                  центр середньої освіти,
                  Науково-методичний центр
                  професійно-технічної освіти
 
                  2002 - 2003 роки
 
   16. Забезпечити систематичну публікацію науково-практичних
статей,   інформаційно-методичних   розробок   з   питань
ВІЛ-інфекції/СНІДу у фахових періодичних виданнях (педагогічних,
психологічних та інших).
 
                  Видавництво "Педагогічна
                  преса"
 
                  2001 - 2003 роки
 
   17. Використовувати  клінічні  бази  центрів  СНІДу  та
лабораторії діагностики СНІДу для навчання студентів закладів
післядипломної освіти.
 
                  Департамент вищої освіти
 
                  2001 - 2003 роки
 
   18. Сприяти організації стажування клініцистів (фахівців з
питань ВІЛ-інфекції/СНІДу) у провідних клініках за кордоном для
вивчення кращого міжнародного досвіду діагностики та лікування
ВІЛ-інфекції/СНІДу.


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка