Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо деяких питань оподаткування технологічних парків, їх учасників, дочірніх та спільних підприємств, що виконують інвестиційні та інноваційні проекти

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 17845/7/15-1117 від 27.12.2001
 
   Щодо деяких питань оподаткування технологічних парків,
     їх учасників, дочірніх та спільних підприємств,
     що виконують інвестиційні та інноваційні проекти
 
   У зв'язку із численними запитами платників податку та з метою
забезпечення єдиного підходу державних податкових органів при
перевірках дотримання податкового законодавства щодо оподаткування
технологічних  парків,  їх  учасників,  дочірніх та спільних
підприємств при виконанні інвестиційних та інноваційних проектів
Державна податкова адміністрація України роз'яснює.
   1. Щодо ведення окремого податкового обліку технологічними
парками, їх учасниками, дочірніми та спільними підприємствами.
   Відповідно до  пункту  4  статті 4 Закону України "Про
спеціальний режим інвестиційної  та  інноваційної  діяльності
технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали,
оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання
імені Є.О. Патона",  "Інститут    монокристалів", "Вуглемаш"
( 991-14 ) (далі - Закон), технологічні парки (далі - технопарки),
їх учасники, дочірні та спільні підприємства повинні вести окремий
бухгалтерський  облік  операцій,  пов'язаних  з  виконанням
інвестиційних та інноваційних проектів. Водночас пунктом 1.4
Порядку  складання  декларації  про  прибуток  підприємства
( z0313-97 ) встановлено, що дані, наведені в декларації, повинні
підтверджуватися первинними документами, даними бухгалтерського
обліку та відповідати податковому обліку (звітності).
   Технопарки, їх учасники, дочірні та спільні підприємства
можуть  здійснювати інші операції з продажу товарів (робіт,
послуг).
   Ураховуючи вищезазначене, а також норми чинного законодавства
з питань оподаткування, технопарки, їх учасники, дочірні та
спільні підприємства зобов'язані вести окремий податковий облік
операцій, пов'язаних з виконанням інвестиційних та інноваційних
проектів, а також операцій, пов'язаних із здійсненням іншої
діяльності на підставі даних окремого бухгалтерського обліку таких
операцій. Ведення окремого податкового (бухгалтерського) обліку
повинне  бути  забезпечене  по  кожному  інвестиційному  та
інноваційному проекту.
   Таким чином, технопарки, їх учасники, дочірні та спільні
підприємства зобов'язані вести:
   - окремий бухгалтерський та податковий  облік  операцій,
пов'язаних з виконанням інвестиційних та інноваційних проектів за
пріоритетними напрямами діяльності технопарків, їх учасників,
дочірніх та спільних підприємств (за кожним проектом окремо), за
якими податок на прибуток перераховується на спеціальні рахунки;
   - окремо облік інших операцій, не пов'язаних з виконанням
інвестиційних та інноваційних проектів за пріоритетними напрямами
діяльності  технопарків,  їх учасників, дочірніх та спільних
підприємств, за якими податок на прибуток розраховується та
сплачується до бюджету в загальновстановленому порядку.
   2. Щодо  порядку  складання  декларації  про  прибуток
підприємства  при  виконанні інвестиційного або інноваційного
проекту за пріоритетними напрямами діяльності технопарків, їх
учасників, дочірніх та спільних підприємств.
   Пунктом  22.5 статті 22 Закону України від 22.05.97 р.
N 283/97-ВР ( 283/97-ВР ) "Про внесення змін до Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств" зазначено, що на період
запровадження спеціального режиму інвестиційної та інноваційної
діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і
матеріали, оптоелектроніка та  сенсорна  техніка",  "Інститут
електрозварювання імені Є.О. Патона",  "Інститут монокристалів",
"Вуглемаш" податок на прибуток платників податку - технологічних
парків,  їх  учасників,  дочірніх  та  спільних  підприємств
справляється з урахуванням особливостей, установлених Законом.
   При цьому окрема декларація про прибуток технопарку, його
учасника, дочірнього та спільного підприємства заповнюється за
даними окремого податкового обліку, пов'язаного з виконанням
інвестиційних та інноваційних проектів за пріоритетними напрямами
діяльності  технопарків,  їх учасників, дочірніх та спільних
підприємств. При складанні податкової декларації у рядку 41.5
додатка "П" декларації про прибуток підприємства ( z0313-97 )
відображається сума нарахованого податку на прибуток, одержана від
виконання зазначених проектів, нарахована в порядку, установленому
Законом України   "Про оподаткування  прибутку  підприємств"
( 334/94-ВР ), при цьому слова "експериментальної економічної зони
"Сиваш" замінити вписуванням слова "Технопарків". У рядку 42.6
додатка "П" податок на прибуток зменшується на суму податку, яка
зарахована на спеціальні рахунки, при цьому текст у вказаному
рядку замінити вписуванням тексту "сума податку, що зарахована
технопарками на спеціальні рахунки".
   Водночас сума податку на  прибуток,  що  зарахована  на
спеціальний рахунок технопарку, його учаснику, дочірньому та
спільному підприємству, повинна відповідати сумі, відображеній у
звіті за формою N 1-ПП "Про суми отриманих пільг по оподаткуванню
в розрізі окремих видів податків і пільг щодо кожного виду
податку", яка затверджена наказом Міністерства статистики України
від 23.12.96 р. N 376 ( z0753-96 ) "Про затвердження форми
статистичної звітності "Про суми отриманих пільг по оподаткуванню
в розрізі окремих видів податків і пільг щодо кожного виду податку
та Інструкції по її заповненню", зареєстрованим у Міністерстві
юстиції  України від 27.12.96 р. за N 753/1778. У звіті за формою
N 1-ПП передбачено код пільги з податку на прибуток технопарків,
їх  учасників, дочірніх та спільних підприємств - 11020150.
Державні податкові інспекції на місцях ведуть  облік  пільг
відповідно до розпорядження Державної податкової адміністрації
України від 25.03.97 р. N 49-р "Про організацію приймання та
зведення звітності щодо отриманих пільг з оподаткування".
   Податкова декларація  про прибуток підприємства за іншою
діяльністю технопарків, їх учасників, дочірніх  та  спільних
підприємств заповнюється за даними бухгалтерського та податкового
обліку господарських операцій, не  пов'язаних  з  виконанням
інвестиційних та інноваційних проектів за пріоритетними напрямами
діяльності  технопарків.  Розрахунки  за  цією  декларацією
здійснюються з бюджетом у загальновстановленому порядку.
   Окрема декларація про прибуток технопарку, його учасника,
дочірнього та спільного підприємства і декларація щодо іншої
діяльності підприємства подаються до органу державної податкової
служби за місцем реєстрації технопарку як платника податку на
прибуток у порядку і в строки, визначені Законом України від
21.12.2000 р. N 2181-XIV ( 2181-14 ) "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами".
 
  3. Щодо оподаткування керівного органу технологічного парку.
   Зараховані на  спеціальні  рахунки  технологічних  парків
(керівного органу) кошти в розмірі 50 відсотків суми податку на
прибуток від виконання інвестиційних та інноваційних проектів
учасників технологічних парків, спільних та дочірніх підприємств,
до складу яких вони входять, відповідно до пункту 3 Порядку
зарахування сум податків на спеціальні рахунки та їх використання
технологічним парком, згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 26.06.2000 р. N 1018 ( 1018-2000-п ), підпадають під
спеціальний режим діяльності технопарків  та  не  підлягають
оподаткуванню. При цьому відповідно до пункту 4 вищезазначеного
Порядку кошти, зараховані на спеціальні рахунки технопарків, їх
учасників, дочірніх та спільних підприємств, використовуються ними
виключно на наукову та науково-технічну діяльність, розвиток
власної науково-технологічної та дослідно-експериментальної бази.
Отже, з метою оподаткування одержання зазначених коштів  не
збільшує  валового  доходу  такого  керівного  органу, а їх
перерахування із спеціальних рахунків учасників у відповідності з
вищезазначеним Порядком не збільшує валові витрати.
   4. Щодо податкового обліку коштів, які зараховуються на
спеціальні рахунки та використовуються зі спеціальних рахунків
технопарків, їх учасників, дочірніх та спільних підприємств.
   Пунктами 4  та  5  Порядку зарахування сум податків на
спеціальні рахунки та їх використання технологічним  парком,
затвердженого  постановою   Кабінету   Міністрів України від
26.06.2000 р. N 1018 ( 1018-2000-п ),  передбачено  цільове
використання коштів, яке визначається кошторисом затверджених
інвестиційних або інноваційних проектів.
   З метою  оподаткування  кошти,  зараховані на спеціальні
рахунки, не включаються до валових доходів.
   Витрати зі спеціальних рахунків не включаються до валових
витрат у разі використання цих коштів відповідно до кошторису
затверджених інвестиційних або інноваційних проектів.
   Основні фонди та нематеріальні активи, придбані за кошти
спеціальних рахунків, після закінчення проектів залишаються в
розпорядженні технопарків, їх учасників, дочірніх та спільних
підприємств  без  включення  вартості  основних  фондів  та
нематеріальних активів до доходу.
   Амортизаційні відрахування на балансову вартість основних
фондів та нематеріальних активів технопарків, їх  учасників,
дочірніх та спільних підприємств, придбаних за кошти спеціальних
рахунків з метою використання цих основних фондів для операцій,
пов'язаних з виконанням інвестиційних та інноваційних проектів за
пріоритетними напрямами діяльності технопарків,  установленими
Законом, не враховуються при розрахунку прибутку, що підлягає
оподаткуванню.
   5. Щодо використання прибутку, отриманого від  виконання
інвестиційних та інноваційних проектів на інвестування будівництва
житла для військовослужбовців та їх сімей.
   Пункт 1 статті 4 Закону передбачає, що технологічні парки, їх
учасники, дочірні та спільні підприємства не перераховують до
бюджету суми податку на прибуток, одержаного від  виконання
вищезазначених  проектів, нараховані у порядку, установленому
Законом   України "Про оподаткування  прибутку  підприємств"
( 334/94-ВР ), а зараховують зазначені суми на спеціальні рахунки
та використовують їх виключно на наукову та науково-технічну
діяльність,   розвиток   власних  науково-технологічних  і
дослідно-експериментальних баз. Оскільки  Законом  передбачено
цільове використання зазначених коштів, здійснювати інвестування
будівництва житла для військовослужбовців та їх сімей за рахунок
таких коштів не дозволяється.
 
 Заступник Голови                    Г.Оперенко
 
 "Баланс",
 N 7, 12 лютого 2002 р.
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка