Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про принципи розміщення конкурентоспроможного виробництва сільськогосподарської продукції по природно-економічних зонах залежно від ринкової кон"юнктури

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 27 грудня 2001 р. N 607-р
                Київ
 
     Про принципи розміщення конкурентоспроможного
     виробництва сільськогосподарської продукції по
       природно-економічних зонах залежно від
            ринкової кон'юнктури
 
   1. Схвалити  принципи  розміщення  конкурентоспроможного
виробництва    сільськогосподарської    продукції    по
природно-економічних зонах залежно від  ринкової  кон'юнктури
(додаються).
   2. Мінагрополітики,  Мінекономіки,  Мінфіну  разом  з
Національною академією наук, Українською академією аграрних наук
розробити та до 1 червня 2002 р. внести Кабінетові Міністрів
України пропозиції щодо механізму реалізації принципів розміщення
конкурентоспроможного виробництва сільськогосподарської продукції
по природно-економічних зонах залежно від ринкової кон'юнктури та
разом з обласними державними адміністраціями визначити регіони для
проведення у 2002-2003 роках  економічного  експерименту  із
впровадження відповідного механізму.
 
   Прем'єр-міністр України               А.КІНАХ
   Інд. 22
                      СХВАЛЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 27 грудня 2001 р. N 607-р
               ПРИНЦИПИ
      розміщення конкурентоспроможного виробництва
   сільськогосподарської продукції по природно-економічних
       зонах залежно від ринкової кон'юнктури
 
   Принципи розміщення   конкурентоспроможного   виробництва
сільськогосподарської  продукції по природно-економічних зонах
залежно від ринкової кон'юнктури (далі - принципи) поділяються на:
   1) пріоритетні;
   2) специфічні.
   До пріоритетних належать такі принципи:
   визначення стратегічно важливих видів продукції для зростання
економіки аграрного сектору, гарантування продовольчої безпеки
держави,  досягнення  соціальної  стабільності  суспільства,
нарощування експортного потенціалу країни;
   визначення природно-економічних   зон  для  виробництва
стратегічно важливих видів продукції з максимальним використанням
їх   біокліматичного   потенціалу,   найменшими  витратами
матеріально-технічних ресурсів, ефективним використанням трудових
ресурсів    та   забезпеченням   екологічної   безпеки
сільськогосподарського виробництва;
   мінімізація коливань та стабілізація обсягів валового збору
основних сільськогосподарських культур з урахуванням поточного та
прогнозного сукупного попиту на продукцію шляхом розроблення
державних цільових програм та впровадження механізму стимулювання
участі товаровиробників у їх виконанні;
   регулювання попиту та пропонування на продовольчому ринку
шляхом інтервенції, застосування економічних важелів (субсидій,
пільгового кредитування тощо);
   формування інфраструктури  аграрного  ринку,  зокрема  на
кооперативних засадах;
   сприяння розвитку системи моніторингу аграрного ринку.
   Специфічними принципами є такі:
   на національному рівні:
   - визначення стратегічно важливих видів продукції та обсягів
її виробництва, що гарантує продовольчу безпеку держави і створює
умови для нарощування її експорту;
   - економічне стимулювання сільськогосподарського виробництва
у найбільш сприятливих зонах шляхом виконання державних цільових
програм з урахуванням нормативних витрат;
   - встановлення заставних цін (цін підтримки), регулювання
попиту і пропонування на продовольчому ринку через відповідні
механізми;
   - проведення постійного моніторингу стану продовольчого ринку
і ціноутворення на світовому, національному і регіональному рівні
з наданням відповідної Інформації товаровиробникам;
   на регіональному рівні:
   - збалансування  рівнів  розвитку сільського господарства
регіону і галузей харчової та переробної промисловості;
   - створення відповідної інфраструктури аграрного ринку;
   - розширення  застосування  високих  та  ресурсоощадних
технологій згідно з відповідними державними цільовими програмами;
   на базовому рівні (рівень товаровиробників):
   - вільний  вибір  сфер  виробничої  діяльності,  напряму
спеціалізації та інтегрування з іншими суб'єктами аграрного ринку;
   - участь у виконанні державних цільових програм на умовах,
визначених відповідними нормативно-правовими актами, у тому числі
щодо використання коштів державного бюджету;
   - участь через міжгалузеві об'єднання (асоціації) в кінцевому
розподілі прибутку, отриманого від реалізації продукції.
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка