Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження плану заходів з розвитку ринку мінеральних добрив та засобів захисту рослин на 2002-2004 роки

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 27 грудня 2001 р. N 597-р
                Київ
 
     Про затвердження плану заходів з розвитку ринку
      мінеральних добрив та засобів захисту рослин
            на 2002-2004 роки
 
   Затвердити план заходів з розвитку ринку мінеральних добрив
та засобів захисту рослин на 2002-2004 роки, що додається.
 
   Прем'єр-міністр України               А.КІНАХ
   Інд. 22
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
            розпорядженням Кабінету Міністрів України
               від 27 грудня 2001 р. N 597-р
                ПЛАН
      заходів з розвитку ринку мінеральних добрив
      та засобів захисту рослин на 2002-2004 роки
 
------------------------------------------------------------------
     Зміст заходу     | Термін-  |   Виконавці
               | виконання |
------------------------------------------------------------------
1.Розробити заходи    щодо  грудень    Мінпромполітики,
 забезпечення          2001 р.    Мінагрополітики,
 сільськогосподарських             Міністерство
 товаровиробників                економіки та з
 конкурентоспроможними             питань європей-
 мінеральними  добривами та          ської інтеграції,
 засобами  захисту  рослин          Мінфін,
 вітчизняного виробництва            МОЗ,
                         Мінекоресурсів
 
2. Сприяти виробництву нових  2002-2004   Мінпромполітики,
  агрохімікатів та пестицидів  роки      Мінагрополітики,
                         Міністерство
                         економіки та з
                         питань європей-
                         ської інтеграції,
                         Національна
                         академія наук
 
3. Внести Кабінетові Міністрів  перше     Мінпромполітики,
  України  пропозиції  щодо  півріччя    Мінагрополітики,
  законодавчого врегулювання  2002 р.    Мінфін,
  питання     пільгового          Міністерство
  кредитування  вітчизняних          економіки та з
  виробників   мінеральних          питань європей-
  добрив та засобів захисту          ської інтеграції
  рослин
 
4. Сприяти    пріоритетній  2002-2004   Міністерство
  закупівлі     імпортної  роки      економіки та з
  сировини для  виробництва          питань європей-
  вітчизняних засобів захисту          ської інтеграції,
  рослин                    Мінпромполітики,
                         Мінагрополітики
 
5. Внести Кабінетові Міністрів  травень    Мінпромполітики,
  України  пропозиції  щодо  2002 р.    Міністерство
  доцільності  використання          економіки та з
  вітчизняних     родовищ          питань европей-
  фосфоровмісних  руд  для          ської інтеграції,
  виробництва  фосфорних та          Мінагрополітики
  складних мінеральних добрив
 
6. Сприяти розвитку ринкової  2002 рік    Мінпромполітики,
  мережі      реалізації          Мінагрополітики
  мінеральних  добрив  та
  засобів  захисту  рослин
  (зокрема із запровадженням
  механізмів
  дистриб'юторизації)
 
7. Розробити та  забезпечити  2002 рік    Мінагрополітики,
  функціонування    схеми          Мінпромполітики,
  взаємопов'язаного розвитку          Міністерство
  ринків                    економіки та з
  сільськогосподарської             питань європей-
  продукції,   мінеральних          ської інтеграції,
  добрив та засобів захисту          Мінфін
  рослин
 
8. Організувати  систематичне  2002-2004   Мінпромполітики,
  висвітлення  в  засобах  роки      Мінагрополітики
  масової інформації стану і
  тенденцій  розвитку ринків
  мінеральних  добрив  та
  засобів захисту  рослин і
  сільськогосподарської
  продукції
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка