Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про регіональні кадастри природних ресурсів

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 28 грудня 2001 р. N 1781
                Київ
         Про затвердження Положення про
       регіональні кадастри природних ресурсів
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Положення про регіональні кадастри природних
ресурсів (додається).
   2. Міністерству екології та природних ресурсів:
   за участю Державного  комітету  по  земельних  ресурсах,
Державного комітету лісового господарства, Державного комітету по
водному господарству, Державного комітету будівництва, архітектури
та житлової політики протягом п'яти місяців розробити й затвердити
за погодженням з Державним комітетом статистики перелік відомостей
і даних, що включаються до кадастрової документації, та форми цієї
документації;
   за погодженням з Державним комітетом по земельних ресурсах,
Державним комітетом лісового господарства, Державним комітетом по
водному господарству, Державним комітетом будівництва, архітектури
та житлової політики розробити і затвердити Інструкцію про порядок
ведення регіональних кадастрів природних ресурсів.
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
   Інд. 33
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 28 грудня 2001 р. N 1781
              ПОЛОЖЕННЯ
      про регіональні кадастри природних ресурсів
   1. Регіональні  кадастри  природних  ресурсів  (далі  -
регіональні кадастри) є систематизованим зведенням відомостей про
кількісні, якісні та інші характеристики усіх природних ресурсів,
виявлених на території Автономної Республіки Крим, областей,
мм. Києва та Севастополя, а також про обсяг, характер і режим їх
використання.
   2. Регіональні кадастри ведуться з метою створення умов для
динамічного,  збалансованого  соціально-економічного  розвитку
України та її регіонів.
   Перелік відомостей і даних, що включаються до кадастрової
документації,  та  форми  цієї  документації  затверджуються
Мінекоресурсів.
   3. Регіональні кадастри ведуться за окремими видами природних
ресурсів: земельні ресурси; водні ресурси; природні рослинні
ресурси; ресурси тваринного світу; природні лікувальні ресурси;
мінерально-сировинні ресурси, корисні копалини родовищ, проявів, а
також корисні копалини техногенних родовищ.
   Розділ "Земельні ресурси" включає відомості та дані про місця
розташування і правовий режим земельних ділянок, їх оцінку,
класифікацію, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед
власників і землекористувачів.
   Розділ "Водні  ресурси"  містить  дані державного обліку
поверхневих  і  підземних  вод,  водокористування,   які
систематизуються за водними об'єктами, їх ділянками, водозбірними
басейнами річок, басейнами підземних вод,  водогосподарськими
ділянками, економічними районами, адміністративно-територіальними
одиницями, а також відомості про водогосподарські об'єкти, що
забезпечують використання води, очищення та скид зворотних вод (з
оцінкою їх ефективності).
   Розділ "Природні рослинні ресурси" включає відомості, що
характеризують кількісний, якісний стан та економічну оцінку
дикорослих та інших несільськогосподарського призначення судинних
рослин,  у  тому числі лісових (розподіл між користувачами,
віднесення до груп, категорій захисності, інші дані), а також дані
про мохоподібні, водорості, лишайники та гриби.
   Розділ "Ресурси тваринного світу" містить дані щодо обліку
тварин, хордових, у тому числі хребетних (ссавці, птахи, плазуни,
земноводні, риби та інші) і безхребетних (членистоногі молюски,
голошкірі та інші) в усьому  їх видовому  і  популяційному
різноманітті та на усіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялечки
тощо), що перебувають у стані природної волі, за окремими видами
(групами видів) тварин, а також відомості про стан тваринного
світу, чисельність і обсяги господарського використання  цих
тварин, їх частин (роги, шкіра тощо) та продукти життєдіяльності
диких тварин (мед, віск тощо).
   Розділ "Природні лікувальні ресурси" включає  дані  щодо
природних лікувальних ресурсів: мінеральні і термальні води,
лікувальні грязі, озокерит, ропа лиманів та озер, морська вода,
природні об'єкти і комплекси з кліматичними умовами, сприятливими
для лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань,
а також щодо їх кількості, якості та інших важливих характеристик
цих ресурсів, можливих обсягів, способів і режиму їх використання.
   Розділ "Мінерально-сировинні  ресурси,  корисні  копалини
родовищ, проявів, а також корисні копалини техногенних родовищ"
містить відомості щодо кожного виду корисних  копалин  усіх
відкритих родовищ регіону незалежно від кількості запасів, стану
їх розвідки, освоєння і відомчої належності та відомості щодо
проявів техногенних родовищ.
   4. Ведення регіональних кадастрів за розділами здійснюють
територіальні органи Держкомзему, Держкомлісгоспу, Держводгоспу та
МОЗ.  Порядок  ведення  кадастрів  визначається  інструкцією,
затвердженою Мінекоресурсів.
   5. Для оперативного задоволення потреб центральних і місцевих
органів  виконавчої  влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій та громадян у наданні відомостей
з регіонального кадастру створюється автоматизована система його
ведення,  яка  базується  на  використанні  геоінформаційних
технологій.
   6. Регіональний кадастр ведеться за рахунок коштів Державного
фонду охорони навколишнього середовища, а також за рахунок коштів
місцевих  фондів охорони навколишнього середовища (за згодою
органів місцевого самоврядування).
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка