Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Програми відновлення ескалаторів та силових кабелів метрополітену

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 2646 від 28.12.2001
 
 
       Про затвердження Програми відновлення
      ескалаторів та силових кабелів метрополітену
 
 
   З метою забезпечення потреб міста у перевезеннях пасажирів
метрополітеном,  організації  безперебійної  та  безпечної
експлуатації  ескалаторів  і  силових  кабелів  Київського
метрополітену та відповідно до Постанови спільного засідання
Київської міської державної адміністрації, Київської міської ради
з питань безпечної життєдіяльності населення, Ради Територіального
управління Держнаглядохоронпраці по Київській області та м. Києву
та Київської міської ради профспілок "Про забезпечення безпечного
перевезення пасажирів та виконання вимог Закону України "Про
охорону праці" на автотранспортних підприємствах  м.  Києва,
підприємствах  наземного  електротранспорту  та  Київському
метрополітені":
 
   1. Погодитись з пропозиціями КП "Київський метрополітен"
(Балацький М.Є.) щодо організації капітально-відновлювальних робіт
і заміни ескалаторів та робіт із приведення силових кабелів
метрополітену у відповідність до діючих вимог пожежної безпеки.
 
   2. Схвалити  Програму відновлення ескалаторів та силових
кабелів метрополітену на період 2002-2010 роки (додаток) та подати
на затвердження Київраді.
 
   3. Взяти до відома, що фінансування Програми відновлення
ескалаторів та силових кабелів метрополітену повинно проводитись
за рахунок власних та бюджетних коштів, що передбачаються при
формуванні щорічних бюджетів м. Києва по галузі "Транспорт".
 
   4. Головному управлінню з питань майна, Головному управлінню
транспорту та комунальному підприємству "Київський метрополітен"
при розробці щорічних фінансових планів підприємстві, відповідно
до розпорядження Київської міської державної адміністрації від
01.11.2001 N 2323 ( ra2323017-01 )  передбачати  кошти  на
фінансування робіт, передбачених Програмою.
 
   5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступників голови Київської міської державної  адміністрації
згідно з розподілом обов'язків.
 
 Голова                        О.Омельченко
 
 
                   Додаток
                   до розпорядження Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 28.12.2001 N 2546
 
               ПРОГРАМА
      відновлення ескалаторів та силових кабелів
       метрополітену на період 2002-2010 років
 
            Загальні положення
 
   На 40 станціях КП "Київський метрополітен" експлуатуються
107 ескалаторів, загальна довжина східцевого полотна яких складає
18,7 км.
 
   Загальна довжина магістральних кабельних ліній  становить
5720 км.
 
   В результаті значного терміну експлуатації (більше 40 років)
згадане обладнання зносилось і потребує великих обсягів ремонту та
заміни.
 
   Ескалатори Святошино-Броварської лінії, які експлуатуються
30 і більше років, вимагають майже повної заміни східців, тягових
ланцюгів,  елементів  балюстради,  основних деталей приводних
станцій, електрообладнання. Робота в умовах підвищеної вологості і
дії  агресивного середовища призвела до значного корозійного
пошкодження несучих конструкцій ескалаторів, закладних деталей
фундаментів.
 
   Більшість деталей ескалаторів морально застаріла, знята з
виробництва, що ускладнює виконання технічного обслуговування та
капітальних ремонтів.
 
   Кабельні лінії метрополітену експлуатуються вже понад 40
років і мають ділянки, які необхідно замінити з причини фізичного
старіння  ізоляції,  прогресуючої корозії металевих оболонок,
осушення ізоляції кабелів в шахтних стволах, руйнування свинцевої
оболонки на відкритих ділянках. Крім цього, аварійні відключення
енергопостачання в мережах  "Київенерго"  вимагають  задіяння
поздовжніх  схем  електропостачання  ліній  метрополітену, що
призводить до перевантаження мережі 10 кВ.
 
   Значний термін експлуатації призвів до збільшення кількості
кабельних муфт, частина з яких пожежонебезпечна.
 
   Розроблена Програма  відновлення  ескалаторів  та силових
кабелів метрополітену на період 2002-2010 років (в подальшому -
Програма) спрямована на відновлення технічного стану ескалаторів
та кабельних мереж.
 
   Програма складається з двох розділів:
 
   Розділ I - Приведення силових кабелів  метрополітену  у
відповідність до діючих норм пожежної безпеки.
 
   В цьому розділі подано мінімально необхідні обсяги замін
кабельних ліній в залежності від їх стану на даний час.
 
   Передбачається виконати роботи з посилення кабельних ліній
зовнішнього електропостачання, що дозволить зменшити навантаження
на внутрішню мережу і підвищити надійність енергопостачання.
 
   Передбачається виконати ряд технічних заходів з підвищення
протипожежного стану діючих ліній.
 
   Розділ II - Виконання капітально-відновлювальних ремонтів та
заміни ескалаторів метрополітену.
 
   В цьому    розділі    передбачається     виконати
капітально-відновлювальні ремонти 41 ескалатора і провести заміну
2-х ескалаторів. В першу чергу, планується оздоровити ескалатори
першого  пускового  комплексу.  Обсяги замін та модернізацій
визначені на підставі оцінки фактичного стану ескалаторів та
динаміки їх зносу.
 
   Заміну двох  ескалаторів  планується виконати на станції
"Берестейська", так як подібних ескалаторів вироблено обмежену
кількість,  відсутність запасних частин і комплектуючих, при
недопрацьованій самій конструкції не дозволяють забезпечити їх
надійну і безпечну експлуатацію.
 
   В обсягах робіт враховано виробничі можливості метрополітену
та вітчизняних підприємств-суміжників.
 
   Фінансування Програми передбачається як з міського бюджету,
так і за рахунок власних коштів КП "Київський метрополітен".
Всього до 2010 року планується спрямувати 94 млн. 705 тис. гривень
на ремонт ескалаторів та кабельних мереж. В складі цих витрат не
враховані кошти, які метрополітен витратить на виконання планових
капітальних ремонтів цього обладнання.
 
   В результаті виконання Програми будуть відновлені ескалатори
і кабельні лінії, що дозволить в подальшому експлуатувати їх не
менш як 15 років, виконуючи планові технічні обслуговування та
капітальні ремонти.
 
               Розділ I
 
       Приведення силових кабелів метрополітену
     у відповідність до діючих вимог пожежної безпеки
 
--------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування робіт |Одиниця |Загальний|     Обсяг робіт/Вартість робіт     |
|          | виміру | обсяг |--------------------------------------------|
|          |    | Загальна| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006- |
|          |    | вартість|    |    |    |    | 2010 |
|          |    | робіт |    |    |    |    |    |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     1     |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Загальна вартість  |тис.грн.| 2681  | 2698 | 3601 | 3679 | 3238 | 12865 |
|робіт        |    |     |    |    |    |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|      1. Цільве фінансування з бюджету м. Києва                |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1. Заміна силових |  км  |  71,5 | 17,2 | 5,79 | 2,34 |  5,9 |  40,3 |
|кабелів з паперовою |тис.грн.|  7899 | 1980 |  513 |  281 |  645 |  4480 |
|та полівішлхлорилною|    |     |    |    |    |    |    |
|ізоляцією на кабелі,|    |     |    |    |    |    |    |
|які відповідають  |    |     |    |    |    |    |    |
|ТУ 16.К71-090-90 з |    |     |    |    |    |    |    |
|ізоляцією, яка не  |    |     |    |    |    |    |    |
|розповсюджує    |    |     |    |    |    |    |    |
|горіння, в тому   |    |     |    |    |    |    |    |
|числі:       |    |     |    |    |    |    |    |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|кабелі 10 кВ    |  км  |  28,3 | 7,35 |  2,1 | 1,54 |  1,8 |  15,5 |
|          |тис.грн.|  4243 | 1102 |  315 |  231 |  270 |  2325 |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|кабелі 3 кВ     |  км  |  29,8 |  7,7 | 0,27 |  0,2 |  3,4 |  18,3 |
|          |тис.грн.|  2987 |  770 |  27 |  20 |  340 |  1830 |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Кабелі 1 кВ     |  км  |  13,4 | 2,15 | 3,42 |  0,6 |  0,7 |  6,5 |
|          |тис.грн.|  669 |  108 |  171 |  30 |  35 |  325 |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|1.2. Посилення   |  км  |  60,4 |  -  |  12 |  12 |  10 |  26,4 |
|кабельних ліній   |тис.грн.| 12600 |  240 | 2520 | 2720 | 1960 |  5160 |
|зовнішнього     |    |     |    |    |    |    |    |
|електропостачання  |    |     |    |    |    |    |    |
|метрополітену    |    |     |    |    |    |    |    |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|1.3. Покриття    | кв.м | 14400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  8000 |
|кабелів       |тис.грн.|  2520 |  280 |  280 |  280 |  280 |  1400 |
|вогнезахисними   |    |     |    |    |    |    |    |
|матеріалами     |    |     |    |    |    |    |    |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Всього       |тис.грн.| 23019 | 2500 | 3313 | 3281 | 2885 | 11040 |
|по підрозділу 1   |    |     |    |    |    |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|     2. Власні кошти КП "Київський метрополітен"                |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1. Заміна     | шт.  |  135 |  15 |  15 |  15 |  15 |   75 |
|свинцевих      |тис.грн.|  162 |  18 |  18 |  18 |  18 |   90 |
|з'єднувальних муфт |    |     |    |    |    |    |    |
|на муфти на основі |    |     |    |    |    |    |    |
|термоусаджувальних |    |     |    |    |    |    |    |
|матеріалів     |    |     |    |    |    |    |    |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|2.2. Зменшення   |перегін |   15 |    |   3 |   3 |   3 |   3 |
|пожежного      |тис.грн.|   75 |    |  15 |  15 |  15 |   30 |
|навантаження шляхом |    |     |    |    |    |    |    |
|демонтажу недіючих |    |     |    |    |    |    |    |
|кабелів СЦБ на   |    |     |    |    |    |    |    |
|Святошинсько-    |    |     |    |    |    |    |    |
|Броварський ліній  |    |     |    |    |    |    |    |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|2.3. Впровадження  | шт.  |   20 |   4 |   4 |   4 |   4 |   4 |
|пірометрів для   |тис.грн.|   50 |  10 |  10 |  10 |  10 |   10 |
|діагностики стану  |    |     |    |    |    |    |    |
|контактних з'єднань |    |     |    |    |    |    |    |
|та кабельних муфт  |    |     |    |    |    |    |    |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|2.4. Обладнання   |тис.грн.|  2775 |  170 |  245 |  355 |  310 |  1695 |
|пожежною      |    |     |    |    |    |    |    |
|сигналізацією    |    |     |    |    |    |    |    |
|кабельних колекторів|    |     |    |    |    |    |    |
|та приміщень станцій|    |     |    |    |    |    |    |
|метрополітену, де  |    |     |    |    |    |    |    |
|проходять кабелі  |    |     |    |    |    |    |    |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Всього       |тис.грн.|  3062 |  198 |  288 |  398 |  353 |  1825 |
|по підрозділу 2   |    |     |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------------
 
              Розділ II
 
     Виконання капітально-відновлювальних ремонтів
        та заміни ескалаторів метрополітену
 
--------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування робіт |Одиниця |Загальний|     в тому числі по роках:      |
|          | виміру | обсяг |--------------------------------------------|
|          |    | Загальна| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006- |
|          |    | вартість|    |    |    |    | 2010 |
|          |    | робіт |    |    |    |    |    |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     1     |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Капітально-     |ескала- |  43  |  5  |  3  |  7  |  6  |  20  |
|відновлювальний   |тор   |     |    |    |    |    |    |
|ремонт есклаторів  |    |     |    |    |    |    |    |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Заміна есклаторів  | -"-  |   3  |  -  |  -  |  -  |  -  |  2  |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|В тому числі по   | -"-  |  45  |Хрещатик|Контрак-|Арсе-  |Шуляв- |Арсе-  |
|станціях      |    |     |I - 1  |това  |нальна |ська  |нальна |
|          |    |     |    |площа - |н/н - 3 |в/н - 3 |в/н - 3 |
|          |    |     |Політех-|2    |    |    |    |
|          |    |     |нічний |    |Майдан |Вокзаль-|Хрещатик|
|          |    |     |інсти- |Шуляв- |Незалеж-|на - 3 |II н/н -|
|          |    |     |тут - 1 |ська  |ності - |    |3    |
|          |    |     |    |н/н - 3 |4    |    |Хрещатик|
|          |    |     |Універ- |    |    |    |II в/н -|
|          |    |     |ситет  |    |    |    |3    |
|          |    |     |н/н - 3 |    |    |    |    |
|          |    |     |    |    |    |    |Майдан |
|          |    |     |    |    |    |    |Незалеж-|
|          |    |     |    |    |    |    |ності - |
|          |    |     |    |    |    |    |4    |
|          |    |     |    |    |    |    |    |
|          |    |     |    |    |    |    |Берес- |
|          |    |     |    |    |    |    |тей-  |
|          |    |     |    |    |    |    |ська - 2|
|          |    |     |    |    |    |    |    |
|          |    |     |    |    |    |    |Універ- |
|          |    |     |    |    |    |    |ситет  |
|          |    |     |    |    |    |    |в/н - 3 |
|          |    |     |    |    |    |    |    |
|          |    |     |    |    |    |    |Хрещатик|
|          |    |     |    |    |    |    |I - 2  |
|          |    |     |    |    |    |    |    |
|          |    |     |    |    |    |    |Політех-|
|          |    |     |    |    |    |    |нічний |
|          |    |     |    |    |    |    |інсти- |
|          |    |     |    |    |    |    |тут - 1 |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Загальна вартість  |тис.грн.| 68624 | 10564 | 8126 | 13457 | 10033 | 26444 |
|робіт        |    |     |    |    |    |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|      1. Цільве фінансування з бюджету м. Києва                |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1. Заміна східців |  -"- | 12612 | 2607 | 1804 | 394  | 1273 | 3834 |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|1.2. Заміна тягових | -"-  | 14743 | 2662 | 1880 | 3889 | 1793 | 4519 |
|ланцюгів      |    |     |    |    |    |    |    |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|1.3. Відновлення  | -"-  | 11472 | 1602 | 1200 | 1200 | 2400 | 5070 |
|головних валів   |    |     |    |    |    |    |    |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|1.4. Відновлення  | -"-  |  7212 |  904 |  900 |  900 | 1350 | 3158 |
|редукторів     |    |     |    |    |    |    |    |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|1.5. Заміна головних| -"-  |  2140 |  120 |  80 |  380 |  560 | 1000 |
|електродвигунів   |    |     |    |    |    |    |    |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|1.6. Заміна шаф   | -"-  |  6035 |  335 |  840 | 1180 | 1000 | 2680 |
|управління та    |    |     |    |    |    |    |    |
|кабелів       |    |     |    |    |    |    |    |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|1.7. Встановлення  | -"-  |  1050 |  225 |  150 |  150 |  150 |  375 |
|шаф автоматичного  |    |     |    |    |    |    |    |
|вмикання резерву  |    |     |    |    |    |    |    |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|1.8. Заміна     | -"-  |  1484 |   - |   - |   - |   - | 1484 |
|ескалаторів     |    |     |    |    |    |    |    |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Всього       | -"-  | 56748 | 8455 | 6854 | 10793 | 8526 | 22120 |
|по підрозділу 1   |    |     |    |    |    |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|     2. Власні кошти КП "Київський метрополітен"                |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1. Заміна зірочок | -"-  |   51 |   7 |   6 |  11 |  10 |  17 |
|приводу поручня   |    |     |    |    |    |    |    |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|2.2. Заміна поручня | -"-  |  1456 |  255 |  183 |  364 |  173 |  481 |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|2.3. Заміна зубчатих| -"-  |  1269 |  159 |   1 |  231 |  264 |  614 |
|муфт        |    |     |    |    |    |    |    |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|2.4. Модернізація  | -"-  |  1371 |  170 |  100 |  235 |  200 |  666 |
|робочого гальма   |    |     |    |    |    |    |    |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|2.5. Заміна ланцюгів| -"-  |   15 |   3 |   1 |   3 |   2 |   6 |
|приводу поручня   |    |     |    |    |    |    |    |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|2.6. Заміна латунних| -"-  |  570 |  63 |  75 |  151 |  74 |  207 |
|напрямних      |    |     |    |    |    |    |    |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|2.7. Заміна фартухів| -"-  |  1425 |  166 |  183 |  383 |  178 |  515 |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|2.8. Заміна     | -"-  |  1588 |  445 |  192 |  308 |  173 |  470 |
|балюстради     |    |     |    |    |    |    |    |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|2.9. Заміна основних| -"-  |  1774 |  393 |  226 |  418 |  185 |  552 |
|бігунків      |    |     |    |    |    |    |    |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|2.10. Заміна    | -"-  |  1527 |  295 |  203 |  373 |  163 |  493 |
|допоміжних бігунків |    |     |    |    |    |    |    |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|2.11. Ремонт півосей| -"-  |  364 |  66 |  45 |  91 |  43 |  119 |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|2.12. Заміна мастила| -"-  |  129 |  24 |  12 |  19 |  11 |  63 |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|2.13. Заміна    | -"-  |  191 |  37 |  25 |  45 |  16 |  68 |
|каліброваної стрічки|    |     |    |    |    |    |    |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|2.14. Заміна реборди| -"-  |  104 |  17 |  15 |  27 |   9 |  36 |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|2.15. Ремонт    | -"-  |   42 |   9 |   5 |   3 |   6 |  17 |
|метало-конструкіцій |    |     |    |    |    |    |    |
|зони А       |    |     |    |    |    |    |    |
|--------------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Всього       | -"-  | 11876 | 2109 | 1272 | 2664 | 1507 | 4324 |
|по підрозділу 2   |    |     |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------------
 
   Вартіть робіт визначена в цінах, які діяли  станом  на
01.10.2001.
 
 Заступник голови                    Т.Меліхова

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка