Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про обласну комісію у справах увічнення пам"яті жертв війни та політичних репресій

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.12.2001 р. N 734

Про обласну комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 р. N 1867 "Про затвердження Комплексної програми пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій", згідно з наказом Держбуду України від 26 квітня 2001 р. N 108 "Про затвердження Типового положення про регіональну комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій":

1. Затвердити обласну комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про обласну комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій (додається).

3. Визнати такими, що втратили чинність, п. п. 1, 2 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09.12.96 р. N 749 "Про комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій".

 

Голова обласної
державної адміністрації 

 
М. П. Бутко 

 

Додаток
до розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
від 28 грудня 2001 р. N 734 

СКЛАД
обласної комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій

Заступник голови облдержадміністрації з гуманітарних питань, голова комісії

Начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, заступник голови комісії

Заступник начальника Управління МВС України в області, заступник голови комісії

Провідний спеціаліст управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, відповідальний секретар комісії

Члени комісії:

Заступник начальника управління культури облдержадміністрації

Заступник начальника Головного фінансового управління облдержадміністрації

Спеціаліст Головного управління економіки облдержадміністрації

Заступник обласного військового комісара

Заступник начальника управління Служби безпеки України в області

Заступник голови обласного комітету Товариства Червоного Хреста

Заступник начальника управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

Директор обласного державного архіву

Завідуючий відділом у справах національностей та міграції облдержадміністрації

Керівник редакційно-видавничої групи тому книги "Реабілітовані історією"

Старший науковий редактор робочої групи по підготовці обласної Книги Пам'яті

Начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівського міськвиконкому

Заступник начальника управління юстиції в області.

 

Заступник голови, керівник апарату
обласної державної адміністрації 

 
О. М. Карцан 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Чернігівської обласної державної адміністрації
від 28 грудня 2001 р. N 734 

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій

1. Обласна комісія у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій (далі - Комісія) утворюється обласною державною адміністрацією для координації роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на відповідній території області, спрямованої на увічнення пам'яті полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій.

Усі члени Комісії працюють на громадських засадах.

2. Комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також рішеннями Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій (далі - Державна комісія), спрямованими на вирішення питань увічнення пам'яті полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, Комплексною програмою пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 р. N 1867 (далі - Комплексна програма), а також цим Положенням.

3. Комісія:

3.1. Здійснює контроль за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів і міжнародних договорів України з боку місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств і громадян під час виконання заходів, спрямованих на увічнення пам'яті полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, у тому числі заходів Комплексної програми.

3.2. Розглядає, узагальнює та передає до обласної державної адміністрації звернення та пропозиції місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств та громадян України щодо увічнення пам'яті полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій.

3.3. Організовує на території області роботу, пов'язану з виконанням рішень Державної комісії, спрямованих на виконання Комплексної програми та міжнародних договорів України з питань увічнення пам'яті полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій.

3.4. Подає до Державної комісії узагальнені пропозиції щодо напрямів та обсягів використання цільових видатків Державного бюджету України в області в порядку, установленому Комплексною програмою.

3.5. Інформує населення через засоби масової інформації про здійснення заходів з увічнення пам'яті полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій.

4. Комісія має право:

4.1. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій та підприємств про стан роботи на відповідній території щодо увічнення пам'яті полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, у тому числі виконання заходів Комплексної програми.

4.2. Отримувати від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств та громадян України документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Комісію завдань.

4.3. Залучати в установленому порядку спеціалістів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на відповідній території до участі у вирішенні питань увічнення пам'яті полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, у тому числі до участі в заходах Комплексної програми.

5. Комісію очолює голова - заступник голови обласної державної адміністрації з питань гуманітарної сфери. Заступниками голови Комісії можуть бути керівники управлінь житлово-комунального господарства і архітектури та містобудування облдержадміністрації, Управління МВС України в області. Голова комісії та його заступник затверджуються головою обласної державної адміністрації.

До складу Комісії можуть входити керівники (їх заступники) управлінь СБУ, економіки, фінансового та культури, військового комісаріату, організації Національного товариства Червоного Хреста, редколегій "Книги Пам'яті України" та серії книг "Реабілітовані історією", а також інші посадові особи за ініціативою голови Комісії.

Персональний склад Комісії затверджується головою обласної державної адміністрації.

6. Комісія приймає рішення на своїх засіданнях, які скликаються головою Комісії не рідше ніж один раз на півріччя.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

Рішення Комісії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість членів Комісії, присутніх на засіданні.

Протокол засідання Комісії підписується головою Комісії або його заступником, який веде засідання, та секретарем Комісії.

7. У разі відсутності голови Комісії його функції здійснює заступник голови Комісії або секретар Комісії.

8. Секретар Комісії затверджується на цю посаду головою обласної державної адміністрації за погодженням з головою Державної комісії.

9. Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, є підставою для прийняття відповідних рішень обласною державною адміністрацією.

____________

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка