Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про утворення Миколаївської обласної студентської ради

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.12.2001 р. N 777-р

Про утворення Миколаївської обласної студентської ради

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Миколаївської обласної державної адміністрації
 від 8 жовтня 2004 року N 458-р

Відповідно до статей 22 та 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", згідно з Указом Президента України від 22 листопада 2001 р. N 1128/2001 "Про Всеукраїнську студентську раду":

1. Утворити Миколаївську обласну студентську раду як консультативно-дорадчий орган при Миколаївській облдержадміністрації на громадських засадах.

2. Затвердити Положення про Миколаївську обласну студентську раду (додається).

3. Затвердити персональний склад Миколаївської обласної студентської ради (додається).

4. Призначити Рихальського Михайла Анатолійовича - заступника голови облдержадміністрації - головою Миколаївської обласної студентської ради.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження та координацію роботи Миколаївської обласної студентської ради покласти на заступника голови облдержадміністрації Рихальського Михайла Анатолійовича.

 

Голова облдержадміністрації 

О. М. Гаркуша 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Миколаївської обласної державної адміністрації
від 29 грудня 2001 р. N 777-р 

ПОЛОЖЕННЯ
про Миколаївську обласну студентську раду

1. Миколаївська обласна студентська рада (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом при голові Миколаївської обласної державної адміністрації, утвореним з метою більш повного врахування позицій студентської молоді при виробленні та реалізації державної політики у сферах освіти, праці, соціального становлення та розвитку молоді, налагодження конструктивної взаємодії між органами державної влади і студентськими організаціями, органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

- забезпечення постійного зв'язку та взаємодії між органами державної влади і студентськими організаціями, органами студентського самоврядування цих навчальних закладів під час розроблення концептуальних засад державної політики у сферах освіти, праці, соціального становлення та розвитку молоді;

- аналіз практики застосування законодавства і прогнозування суспільних процесів у сферах освіти, праці, соціального становлення та розвитку студентської молоді, молодих спеціалістів і громадян, які вступають до вищих навчальних закладів, розроблення та внесення за результатами такого аналізу відповідних пропозицій голові облдержадміністрації;

- участь у підготовці проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів рішень обласної ради, програм соціально-економічного розвитку області, правового і соціального захисту студентської молоді, молодих спеціалістів і громадян, які вступають до вищих навчальних закладів;

- участь у підготовці та реалізації заходів, спрямованих на розв'язання соціально-економічних, правових, культурних та інших проблем студентської молоді, молодих спеціалістів і громадян, які вступають до вищих навчальних закладів;

- сприяння розширенню міжнародного співробітництва у сфері освіти.

4. Рада для виконання покладених на неї завдань має право:

- одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій необхідні матеріали та інформацію;

- утворювати в разі потреби тимчасові комісії, експертні та робочі групи, залучати в установленому порядку до роботи в них посадових осіб органів виконавчої влади, працівників підприємств, установ і організацій, учених, фахівців, представників об'єднань громадян;

- проводити наукові конференції, семінари, наради з питань, що належать до її компетенції.

5. Рада утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Ради.

Раду очолює голова, якого призначає на посаду і звільняє з посади голова облдержадміністрації.

6. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутня більшість її членів.

Головує на засіданнях Ради її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

7. Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Рішення Ради оформляються протоколом, який підписує її голова.

Окрема думка члена Ради, який голосував проти прийнятого рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення Ради.

8. Рішення Ради мають рекомендаційний характер.

Рішення Ради в разі потреби надсилаються органам державної влади та органам місцевого самоврядування.


9. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється управлінням у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації та управлінням освіти і науки облдержадміністрації.

(пункт 9 в редакції розпорядження Миколаївської
 обласної державної адміністрації від 08.10.2004 р. N 458-р)

 

Додаток
до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
від 29 грудня 2001 р. N 777-р
(в редакції розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
від 8 жовтня 2004 р. N 458-р) 

Склад
Миколаївської обласної студентської ради

Голова ради 

Мельніченко
Валерій Володимирович  

начальник управління освіти і науки облдержадміністрації 

Перший заступник голови ради 

Димитров
Михайло Федорович 

начальник управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації 

Заступник голови ради 

Верба
Андрій Петрович 

голова студентської спілки м. Миколаєва (за узгодженням) 

Секретар ради 

Ященко
Наталя Олександрівна 

голова студентської ради гуртожитку N 1 Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова (за узгодженням) 

Члени ради: 

Колбаса
Руслан Сергійович 

голова студентського профкому Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова (за узгодженням) 

Бідніченко
Артем Григорович 

студент Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова (за узгодженням) 

Завініченко
Наталя Борисівна 

голова студентського профкому Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського (за узгодженням) 

Шевченко
Наталія Володимирівна 

голова студентської ради гуртожитку N 2 Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського (за узгодженням) 

Бутвіловська
Оксана Юріївна 

голова студентської ради гуртожитку N 1 Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського (за узгодженням) 

Біліченко
Олександр Степанович 

голова студентського профкому Миколаївського державного аграрного університету (за узгодженням) 

Талпа
Михайло Володимирович 

студент Миколаївського державного аграрного університету (за узгодженням) 

Токарєв
Микола Олександрович 

голова студентського профкому Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили (за узгодженням) 

Процюк
Аліна Олегівна 

студентка Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили (за узгодженням) 

Дуплякова
Марія Юріївна 

голова студентського парламенту Миколаївського філіалу Київського національного університету культури і мистецтв (за узгодженням) 

Худяков
Микита Володимирович 

студент Південнослов'янського інституту Київського славістичного університету (за узгодженням)  

Голубович
Олексій Федорович 

студент Південнослов'янського інституту Київського славістичного університету (за узгодженням) 

Корень
Микола Андрійович 

голова студентського парламенту Миколаївського навчально-наукового інституту Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (за узгодженням) 

Курак
Тетяна Вікторівна 

студентка Миколаївського навчально-наукового інституту Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (за узгодженням) 

Ковиньова
Ольга Юріївна 

голова студентського парламенту навчального центру Миколаївського комплексу Одеської національної юридичної академії (за узгодженням) 

Переходько
Дмитро Олександрович 

студент навчального центру Миколаївського комплексу Одеської національної юридичної академії (за узгодженням) 

Пак
Наталя Микитівна 

голова студентського профкому Відокремленого підрозділу Європейського університету (за узгодженням) 

Мілєва
Надія Іванівна 

голова студентського парламенту Миколаївської філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" (за узгодженням) 

Капінус
Андрій Анатолійович 

голова студентського профкому Миколаївської філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна (за узгодженням) 

Филоненко
Марина Борисівна 

голова студентської ради Миколаївського політехнічного технікуму (за узгодженням) 

Дергаченко
Євгенія Вікторівна 

голова студентського парламенту Миколаївського державного комерційного технікуму (за узгодженням) 

Щербина
Людмила Володимирівна 

голова студентської ради Миколаївського торгово-економічного кооперативного технікуму (за узгодженням) 

Гопало
Лілія Володимирівна 

голова студентського парламенту Миколаївського державного вищого училища культури (за узгодженням) 

Шот
Юлія Валеріївна 

голова студентської ради Миколаївського вищого училища фізичної культури (за узгодженням). 

(склад в редакції розпорядження Миколаївської
 обласної державної адміністрації від 08.10.2004 р. N 458-р)

____________

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка