Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками охорони здоров'я України та Кабінетом Міністрів України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

     НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 250-р від 29.12.2001
 
 
  Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими
    працівниками охорони здоров'я України та Кабінетом
            Міністрів України
 
  { Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної
                служби посередництва і примирення 
   N 427-р ( v427p299-02 ) від 07.10.2002 }
 
  { Додатково див. Рішення Національної служби посередництва
                         і примирення
   N 01-01/03 ( v1_03299-03 ) від 03.01.2003 }
 
 { Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної
               служби посередництва і примирення 
  N 341-р ( v341p299-03 ) від 10.12.2003
  N 344-р ( v344p299-06 ) від 26.12.2006 }
 
 
 
   Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про
порядок вирішення  колективних  трудових  спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР )
 
   1. Зареєструвати колективний трудовий спір між найманими
працівниками охорони здоров'я України та Кабінетом Міністрів
України з 25 грудня 2001 року і присвоїти йому реєстраційний номер
130-01/00-Г.  {  Пункт  1  із  змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної служби посередництва і примирення
N 344-р ( v344p299-06 ) від 26.12.2006 }
 
   2. Зареєструвати такі висунуті найманими працівниками вимоги:
   2.1. ( Вимогу знято з реєстрації на підставі Розпорядження
Національної  служби  посередництва  і  примирення  N  427-р
( v427p299-02 ) від 07.10.2002 ) підвищити з 1 вересня 2001 року
на  15  відсотків посадові оклади (ставки заробітної плати)
працівників установ і закладів охорони здоров'я, передбачені
постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 року N 134
( 134-2001-п ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";
   2.2. змінити  існуючі  соціально-економічні  умови  праці
працівників закладів охорони здоров'я України шляхом підвищення
заробітної плати медичним працівникам відповідно до пункту "ж"
статті 77  Основ  законодавства України про охорону здоров'я
( 2801-12 ) та указу Президента України "Про додаткові заходи щодо
поліпшення медичної допомоги населенню України" ( 963/2000 )
(тобто до рівня середньої по промисловості) і  врегулювання
міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;
   2.3. ( Вимогу знято з реєстрації на підставі Розпорядження
Національної  служби  посередництва  і  примирення  N 341-р
( v341p299-03 ) від 10.12.2003 ) забезпечити неухильне виконання
вимог  законодавства про працю в частині своєчасної виплати
заробітної плати;
   2.4. ( Вимогу знято з реєстрації на підставі Розпорядження
Національної  служби  посередництва  і  примирення N 341-р
(  v341p299-03 ) від 10.12.2003 ) встановити всім медичним
працівникам установ охорони здоров'я надбавку за вислугу років в
державних закладах охорони здоров'я у розмірах:
   при стажі роботи понад
   3 роки - 10 відсотків;
   10 років - 20 відсотків;
   20 років - 30 відсотків;
   2.5. ( Вимогу знято з реєстрації на підставі Розпорядження
Національної  служби  посередництва  і  примирення N 341-р
( v341p299-03 ) від 10.12.2003 ) встановити щорічну грошову
винагороду  медичним  працівникам  закладів  охорони здоров'я
державної та комунальної форм власності у розмірі середньомісячної
заробітної плати за сумлінну працю і зразкове виконання службових
обов'язків;
   2.6. ( Вимогу знято з реєстрації на підставі Розпорядження
Національної  служби  посередництва  і  примирення N 341-р
( v341p299-03 ) від 10.12.2003 ) встановити виплати медичним
працівникам закладів охорони здоров'я державної та комунальної
форм власності на оздоровлення у розмірі місячного посадового
окладу (ставки) заробітної плати при наданні щорічної відпустки;
   2.7. ( Вимогу знято з реєстрації на підставі Розпорядження
Національної  служби  посередництва  і примирення N 341-р
( v341p299-03 ) від 10.12.2003 ) поновити інші соціальні гарантії
за особливий характер праці в охороні здоров'я відповідно до
статті 77 Основ законодавства  України  про охорону здоров'я
( 2801-12 ), враховуючи їх при обчисленні фонду оплати праці: за
шкідливі умови праці; за роботу в нічний час та святкові дні;
здійснення страхування від професійного ризику - на випадок
зараження  ВІЛ-інфекцією  та  СНІДом,  вірусним  гепатитом,
туберкульозом при виконанні професійних обов'язків;
   2.8. надавати пільги з комунальних послуг  медичним  та
фармацевтичним працівникам згідно норм, передбачених постановою
Кабінету Міністрів  України  від  01.08.1996  року  N  879
( 879-96-п ) "Про норм користування житлово-комунальними послугами
громадян, які мають пільги щодо їх оплати;
   2.9. ( Вимогу знято з реєстрації на підставі Розпорядження
Національної  служби  посередництва  і  примирення N 341-р
( v341p299-03 ) від 10.12.2003 ) забезпечити безумовне виконання
норм Галузевої Угоди між Міністерством охорони здоров'я України та
ЦК  профспілки  працівників  охорони  здоров'я  України щодо
забезпечення  правового,  соціального  і професійного захисту
працівників охорони здоров'я (п.п. 3.1.1., 3.1.2.).
 
   3. Відділу  правового  забезпечення  Національної  служби
посередництва і  примирення  забезпечити  сприяння  вирішенню
колективного трудового спору між найманими працівниками охорони
здоров'я  України  та  Кабінетом  Міністрів України в межах
повноважень, визначених Законом України "Про порядок вирішення
колективних  трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ) та
Положенням про Національну службу посередництва і примирення,
затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року
N 1258/98 ( 1258/98 ), зі змінами, внесеними Указом Президента
України від 30 грудня 2000 року N 1393/2000 ( 1393/2000 ). { Пункт
3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної
служби посередництва і примирення N 344-р ( v344p299-06 ) від
26.12.2006 }
 
   4. Дане  розпорядження  надіслати  Центральному  комітету
профспілки працівників охорони здоров'я України, уповноваженому
представляти інтереси найманих працівників  охорони  здоров'я
України, Міністерству охорони здоров'я України, Кабінету Міністрів
України.
 
 Голова Національної служби
 посередництва і примирення              В.М.Руденко

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.71387
EUR30.24277
RUB0.41406
PLN7.06673
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка