Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо звітності учасників ринку цінних паперів

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 
 N 13516/17 від 29.12.2001
 
 
 
   Відповідно до п.10 ст.7 Закону  України  "Про  державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) Державна
Комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює порядок
складання звітності учасників ринку цінних паперів відповідно до
чинного законодавства.
   Згідно з  цим  Законом розроблено Положення про надання
регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та
підприємствами-емітентами  облігацій, яке затверджено рішенням
Комісії від 17.01.2000 р. N 3 ( z0063-00 ) та зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 03.02.2000 р. N 63/4284.
   Пунктом 1.7 цього Положення передбачена публікація в одному
із офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
інформації  про фінансово-господарську діяльність емітента та
пояснень до неї.
   Ця публікація  містить  частину  показників  фінансової
звітності, оприлюднення яких передбачено Законом України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ).
   Відповідно до п.З ст.14 Закону "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) відкриті акціонерні
товариства, підприємства-емітенти  облігацій,  банки,  довірчі
товариства, валютні та фондові біржі, інвестиційні компанії,
кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та
інші фінансові установи зобов'язані не пізніше 1 червня наступного
за звітним року оприлюднювати річну фінансову звітність  та
консолідовану звітність шляхом публікації у періодичних виданнях
або розповсюдження її як окремі друковані видання.
   Згідно з ст.24 Закону України "Про цінні папери і фондову
біржу" ( 1201-12 ) емітент зобов'язаний не менше одного разу на
рік інформувати громадськість про своє господарсько-фінансове
становище і результати діяльності (річний звіт). Річний звіт
публікується не пізніше дев'яти місяців року, наступного за
звітним, і надсилається тримачам іменних акцій та реєструвальному
органу.
   З метою реалізації ст.24 цього Закону ( 1201-12 ) Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку розробляються вимоги
щодо подання річного звіту акціонерними товариствами.
 
 Начальник управління Звітності
 учасників ринку цінних паперів             О.Величко
 
 "Урядовий кур'єр", N 25, 07.02.2002 р.
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка