Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про складання проекту обласного бюджету на 2002 рік

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.12.2001 р. N 555

Про складання проекту обласного бюджету на 2002 рік

Постановою Верховної Ради України від 21 червня 2001 року N 2543-III "Про Основні напрями бюджетної політики на 2002 рік (Бюджетна резолюція)" визначено основні напрями бюджетної політики в державі на 2002 рік, основними з яких є:

- політика у сфері державних фінансів має бути основою розвитку економічних реформ, створення соціально-орієнтованої ринкової економіки, закріплення досягнутих темпів економічного зростання, підвищення життєвого рівня та добробуту населення;

- складання, розгляд, затвердження та виконання бюджетів усіх рівнів, що складають бюджетну систему України, мають здійснюватись на конституційних засадах, єдиних принципах та підходах і базуватися на прогнозних макропоказниках соціально-економічного розвитку України на 2002 рік;

- започаткування стратегії формування місцевих бюджетів на стабільній для кожного бюджету доходній основі; трансфертна політика має бути побудована із застосуванням об'єктивних критеріїв вирівнювання та чітких механізмів, які б гарантували надходження цих трансфертів до кожного місцевого бюджету;

- забезпечення протягом 2002 року переходу на повне казначейське обслуговування бюджетів усіх рівнів; при цьому мають бути визначені права та обов'язки, система взаємодії та відповідальності між органами самоврядування як власниками бюджетних коштів та Державним казначейством України і його територіальними відділеннями як органами, що здійснюють касове виконання місцевих бюджетів;

постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2001 р. N 1195 затверджена Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами. Міністерством фінансів України визначені розрахункові показники трансфертів між державним та місцевими бюджетами (лист від 15.09.2001 р. N 022-03/11).

З метою забезпечення подальшої розробки показників проектів місцевих бюджетів області на 2002 рік і здійснення управліннями облдержадміністрації, райдержадміністраціями і виконкомами міських рад міст обласного значення та підвідомчими їм установами і організаціями відповідних організаційних заходів з формування бюджету:

1. Взяти до уваги, що у Державному бюджеті України на 2002 рік затверджено обсяги дотації вирівнювання окремо для кожного обласного бюджету, бюджетів міст обласного значення та районних бюджетів, а субвенції - обласним бюджетам.

2. Взяти до відома, що головні управління та управління облдержадміністрації: праці і соціального захисту населення, охорони здоров'я, у справах сім'ї та молоді, житлово-комунального господарства, культури, з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, з питань фізичної культури, спорту та туризму, а також Державне управління екології та природних ресурсів у Вінницькій області подали Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації необхідні розрахунки про потребу в коштах для включення до проекту бюджету області на 2002 рік, які Головне фінансове управління облдержадміністрації узагальнило та направило Міністерству фінансів України вказані пропозиції щодо показників проекту бюджету області на 2002 рік.

3. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації:

3.1. Після отримання відповідних показників від Кабінету Міністрів України, схвалених законом про Державний бюджет України в другому читанні, повідомити головним розпорядникам коштів обласного бюджету:

- обсяги видатків по відповідних функціях;

- форми, за якими готуються матеріали;

- термін подання матеріалів.

3.2. На підставі інформації, отриманої від головних управлінь та управлінь облдержадміністрації, упродовж двох тижнів підготувати проект рішення про обласний бюджет та подати обласній державній адміністрації для розгляду і прийняття відповідного рішення.

3.3. З урахуванням підсумків розгляду в облдержадміністрації підготувати проект рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2002 рік" і подати їй у визначений нею термін.

До проекту рішення про обласний бюджет додаються такі матеріали:

- пояснювальна записка;

- інформація про хід виконання обласного бюджету в поточному році;

- пояснення головних розпорядників коштів до проекту обласного бюджету на 2002 рік.

4. Крім того, до проекту рішення про обласний бюджет Головним управлінням економіки облдержадміністрації додаються такі матеріали:

- інформація про соціально-економічний стан області і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період;

- перелік інвестиційних програм на наступний бюджетний період.

5. Головним управлінням, управлінням облдержадміністрації, райдержадміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення та підвідомчим їм установам і організаціям при формуванні проектів рішень виходити із наступних вимог:

5.1. Забезпечення формування місцевих бюджетів на положеннях Бюджетного кодексу України.

5.2. З реальності показників наповнення доходами бюджету, необхідності фінансування пріоритетних напрямів згідно з функціями органів виконавчої влади, подальшого посилення соціальної спрямованості бюджету.

5.3. Необхідності відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України:

- вжиття заходів щодо жорсткого обмеження бюджетних асигнувань для бюджетів усіх рівнів;

- забезпечення збалансованості (бездефіцитності) місцевих бюджетів;

- посилення контролю за виконанням видаткової частини бюджету і цільовим використанням коштів;

- визначення в бюджеті переліку захищених статей.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації Коровія В. В. та Ковтуна О. С.

 

Голова
обласної державної адміністрації 

 
Ю. Іванов 

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.85397
EUR30.21072
RUB0.41985
PLN7.06089
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка