Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про посилення відповідальності органів виконавчої влади області за організацію виконання вимог Указу Президента України від 07.05.2001 р. N 292/2001 "Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.12.2001 р. N 546

Про посилення відповідальності органів виконавчої влади області за організацію виконання вимог Указу Президента України від 07.05.2001 р. N 292/2001 "Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Вінницької обласної державної адміністрації
 від 12 червня 2002 року N 178

У результаті вжитих заходів органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, господарюючими суб'єктами заборгованість із заробітної плати у галузях економіки області порівняно з початком року зменшено на 60,3 млн. грн. (37,3 %), у травні - листопаді за час дії Указу Президента України від 07.05.2001 р. N 292 - на 56,8 млн. грн. (35,9 %).

Проте, незважаючи на окремі позитивні тенденції, в цілому середньомісячні їх темпи за вказаний період є вкрай низькими - 3,4 %, в тому числі у листопаді - 6 %, а в одинадцяти районах і в п'яти містах обласного значення і того менші.

Станом на 10 грудня залишок загального обсягу боргу складає 101,6 млн. грн., з якого дві п'ятих припадає на 2000 та попередні роки. Досить повільно скорочується заборгованість у сільському господарстві. Частка цієї галузі у загальній сумі боргу є найбільшою - 58,8 %.

Своєчасно не отримали заробітну плату 172,5 тисячі працівників (кожен третій зайнятий у галузях економіки), яким не виплачено в середньому 589 грн.

На виконання вимог вищезазначеного Указу Президента України, п. 2 рішення Урядової комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат від 11 грудня 2001 року (протокол N 13) "Про стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах Вінницької області, у тому числі працівникам сільського господарства", розпоряджень голови облдержадміністрації з цього питання:

1. Роботу державних адміністрацій Барського, Немирівського, Хмільницького, Чечельницького районів щодо забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати визнати незадовільною.

Доручити заступнику голови облдержадміністрації Цопі І. О. підготувати подання Президенту України про притягнення голів районних державних адміністрацій: Барської - Масного В. Ф., Немирівської - Матієнка М. С., Хмільницької - Метя М. І., Чечельницької - Решетника І. Ф. до дисциплінарної відповідальності.

2. Визнати недостатньою роботу органів виконавчої влади Вінницького, Жмеринського, Літинського, Мурованокуриловецького, Піщанського районів щодо забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати.

Голів райдержадміністрацій: Вінницької - Яремчука О. С., Жмеринської - Хитрика М. О., Літинської - Вітюка І. Г., Мурованокуриловецької - Кагляка І. М., Піщанської - Плахотного І. Д. попередити, що у разі невиправлення становища з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах відповідних територій їх буде притягнуто до більш суворої відповідальності.

3. Головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення у десятиденний термін вжити заходів щодо притягнення до відповідальності керівників підприємств, які не забезпечують виконання Указу Президента України від 07.05.2001 р. N 292.

4. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації (Давиденко В. В.) посилити контроль за реалізацією роботодавцями державної політики у сфері соціально-трудових відносин та оплати праці найманих працівників, рішуче ініціювати жорсткі заходи впливу до керівників підприємств за невиконання зобов'язань по колективних договорах.

5. Роботу Головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації в частині погашення боргів із заробітної плати працівникам сільського господарства визнати незадовільною.

Доручити начальнику Головного управління сільського господарства і продовольства Чернію В. В. вжити вичерпних заходів щодо забезпечення виконання рішення Урядової комісії від 11 грудня 2001 року (протокол N 13) з цього питання.

6. Пункт 6 втратив чинність

(згідно з розпорядженням Вінницької
 обласної державної адміністрації від 12.06.2002 р. N 178)

7. Рекомендувати:

- регіональному відділенню Фонду державного майна України у Вінницькій області (Вовк М. М.) провести співбесіди з кожним уповноваженим з управління державними корпоративними правами і вжити в установленому порядку заходів щодо дотримання законодавства про оплату праці стосовно працівників господарських товариств;

- органам місцевого самоврядування вжити невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати в організаціях, що фінансуються з місцевих бюджетів, а також на комунальних підприємствах.

8. Просити Федерацію профспілок області посилити громадський контроль за захистом трудових прав працівників, зокрема, з питань оплати праці та погашення заборгованості з неї, передбачити при укладанні колективних договорів зобов'язання та відповідальність власників, керівників підприємств і організацій за своєчасну виплату заробітної плати.

9. Територіальній державній інспекції праці (Вергелес А. В.) забезпечити оперативний контроль за реалізацією графіків погашення заборгованості із виплати заробітної плати суб'єктами господарювання, посилити відповідальність державних інспекторів праці в частині більш повного застосування повноважень щодо притягнення до відповідальності керівників підприємств-боржників, які не виконують зобов'язання з виплати заробітної плати та ліквідації заборгованості.

10. Районним державним адміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення:

10.1. Разом з роботодавцями у місячний термін проаналізувати стан виконання основних положень Концепції дальшого реформування оплати праці в Україні, схваленої Указом Президента України від 25 грудня 2000 року N 1375, зокрема, звернути увагу на:

- фінансове оздоровлення збиткових підприємств незалежно від форм власності, зниження витрат і підвищення ефективності виробництва, цільове використання вивільнених коштів на підвищення заробітної плати, відповідальність керівників за забезпечення повноти виконання розроблених бізнес-планів;

- ліквідацію бартерних операцій, переведення підприємств на прямі розрахунки між виробниками та постачальниками;

- подолання прихованого безробіття і створення передумов запобігання масовому безробіттю;

- відновлення нормування праці;

- відповідність системи організації оплати праці в сільськогосподарському виробництві з новими умовами господарювання;

- збільшення частки оплати праці в собівартості продукції;

- конкретизацію змісту колективних договорів підприємств у частині умов і розмірів виплати заробітної плати, посилення відповідальності сторін за виконання зобов'язань, забезпечення захисту інтересів найманих працівників.

10.2. Створити у райдержадміністраціях, виконкомах міських рад міст обласного значення дієздатні підрозділи з питань оплати та умов праці.

10.3. Забезпечити щомісячний моніторинг у сфері оплати праці, ефективності виробництва та продуктивності праці.

11. Начальникам головних управлінь та управлінь облдержадміністрації, керівникам обласних установ і організацій:

11.1. Проаналізувати та розглянути до 20 січня 2002 року на засіданнях колегій стан виплати заробітної плати на підприємствах-боржниках, що входять до сфери їх управління.

11.2. Разом з роботодавцями розробити та затвердити дієві заходи щодо погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечити їх виконання та реалізацію положень, норм і гарантій, передбачених чинним законодавством, галузевими угодами у сфері соціально-трудових відносин.

11.3. Поліпшити інформаційне забезпечення суб'єктів господарювання з цих питань.


12. Пункт 12 втратив чинність

(згідно з розпорядженням Вінницької
 обласної державної адміністрації від 12.06.2002 р. N 178)

13. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Коровія В. В.

 

Голова обласної
державної адміністрації 

 
Ю. Іванов 

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка