Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження заходів щодо державної підтримки розвитку науково-просвітницької діяльності громадських організацій на період до 2004 року

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14.01.2002 р. N 15/1-р

Про затвердження заходів щодо державної підтримки розвитку науково-просвітницької діяльності громадських організацій на період до 2004 року

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 року N 564-р "Про затвердження заходів щодо державної підтримки розвитку науково-просвітницької діяльності громадських організацій на період до 2004 року":

1. Затвердити план заходів щодо державної підтримки розвитку науково-просвітницької діяльності громадських організацій на період до 2004 року в області згідно з додатком.

2. Зобов'язати заступників голови облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій, керівників управлінь та відділів облдержадміністрації, рекомендувати міським головам спрямувати зусилля на виконання заходів щодо державної підтримки розвитку науково-просвітницької діяльності громадських організацій на період 2004 року в області.

3. Зобов'язати керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам щороку до 25 липня та 25 січня надавати управлінню з питань внутрішньої політики облдержадміністрації інформацію про хід виконання заходів щодо державної підтримки розвитку науково-просвітницької діяльності громадських організацій на період до 2004 року в області.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації (Суліма), контроль - на першого заступника голови облдержадміністрації Кравченка П. С.

Про виконання цього розпорядження інформувати голову облдержадміністрації до 25 лютого 2005 року.

 

Голова облдержадміністрації 

М. А. Швець 

 

Додаток
до розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
від 14 січня 2002 р. N 15/1-р 

ПЛАН
заходів щодо державної підтримки розвитку науково-просвітницької діяльності громадських організацій на період до 2004 року в області

1. Сприяти створенню первинних осередків громадських організацій, які проводять науково-просвітницьку діяльність, у вищих навчальних закладах і наукових установах.

Відповідальний: Долгополий В. Г.

Термін: вересень 2002 року.

2. Розробити план заходів щодо активізації науково-просвітницької діяльності у бібліотеках та музеях.

Відповідальна: Мізюк Т. В.

Термін: лютий 2002 року.

3. Передбачити в обласному бюджеті на 2003 і 2004 роки кошти для фінансування науково-просвітницької діяльності громадських організацій, зокрема на проведення конференцій, семінарів і читання лекцій.

Відповідальна: Дєєва Н. М.

Термін: 2003 - 2004 роки.

4. Започаткувати в обласних та місцевих засобах масової інформації окремі рубрики та телерадіопередачі щодо висвітлення діяльності науково-просвітницьких організацій.

Відповідальний: Івченко Ю. Ф.

Термін: березень 2002 року.

5. Продовжити співпрацю з обласною організацією товариства "Знання" щодо організації проведення семінарів, конференцій, читання лекцій тощо.

Відповідальний: Суліма Є. М.

Термін: 2002 - 2004 роки.

6. Відновити мережу товариства "Знання" на місцях із залученням на посаду голови керівників виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Відповідальні: райдержадміністрації, міськ(рай)виконкоми (за згодою).

Термін: лютий - квітень 2002 року.

7. Провести обласний семінар для керівників науково-просвітницьких організацій.

Відповідальний: Суліма Є. М.

Термін: квітень 2002 року.

8. Створити первинні осередки дитячо-юнацьких та молодіжних громадських організацій, які провадять науково-просвітницьку діяльність у середніх загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, бібліотеках, музеях і наукових установах.

Відповідальні: Долгополий В. Г., Мізюк Т. В., керівники зацікавлених громадських організацій.

Термін: 2002 - 2003 роки.

9. Створити бази даних актуальних фундаментальних та прикладних досліджень, проведених учнями - членами Дніпропетровського відділення МАН України, студентами та аспірантами вузів.

Відповідальні: Долгополий В. Г., Поляков М. В.

Термін: 2002 рік.

10. Залучити до колегіальних органів управління освітою представників обласних громадських організацій, які провадять науково-просвітницьку діяльність.

Відповідальний: Долгополий В. Г.

Термін: 2002 - 2004 роки.

11. Започаткувати на обласному телебаченні телепрограму науково-просвітницького напряму із залученням учених, юних науковців та діячів культури.

Відповідальні: Долгополий В. Г., Поляков М. В., Мізюк Т. В., керівники зацікавлених громадських організацій.

Термін: 2002 рік.

12. Розробити програми популяризації здобутків вітчизняної та світової науки і культури, утвердження української мови. Заснувати серію теле- та радіопрограм, що висвітлюють творчість класиків української літератури.

Відповідальні: Долгополий В. Г., Мізюк Т. В., Повод С. І.

Термін: 2002 рік.

13. Започаткувати цикл постійно діючих публічних читань "Трибуна вченого" з актуальних проблем і досягнень науки.

Відповідальні: Долгополий В. Г., Поляков М. В., Довченко В. К., керівники зацікавлених громадських організацій.

Термін: 2002 рік.

14. Започаткувати видання науково-просвітницької літератури для популяризації досягнень вітчизняної та світової науки на базі видавництв вищих навчальних закладів.

Відповідальні: Долгополий В. Г., керівники зацікавлених громадських організацій.

Термін: 2002 - 2004 роки.

15. Підготувати пропозиції щодо заснування щорічного фестивалю навчальних і науково-просвітницьких фільмів, теле- і радіопередач, виставки науково-просвітницьких періодичних видань.

Відповідальні: Долгополий В. Г., Повод С. І., керівники громадських організацій.

Термін: 2002 рік.

16. Підготувати пропозиції щодо утворення в мережі Інтернет навчальних курсів з української мови; університету сучасних знань із застосуванням сучасних інформаційних технологій.

Відповідальний: Долгополий В. Г.

Термін: 2002 - 2003 роки.

17. Надати організаційну та методичну підтримку реалізації проектів "Малі міста України", "Звичаї та обряди українського народу".

Відповідальні: Долгополий В. Г., Мізюк Т. В, голови райдержадміністрацій.

Термін: 2002 - 2004 роки.

18. Підготувати пропозиції щодо заснування національного свята - Дня книги.

Відповідальні: Долгополий В. Г., керівники зацікавлених організацій.

Термін: 2002 рік.

19. Започаткувати видання науково-просвітницької літератури з метою популяризації досягнень вітчизняної та світової науки.

Відповідальний: Івченко Ю. Ф.

Термін: 2002 - 2004 роки.

20. Брати участь у виставках науково-просвітницьких періодичних видань.

Відповідальний: Івченко Ю. Ф.

Термін: постійно.

21. Створити на базі громадської приймальні обласного управління юстиції інформаційно-методичний банк даних, який накопичує інформацію про:

законодавчу базу стосовно діяльності громадських об'єднань;

зареєстровані громадські об'єднання Дніпропетровської області.

Відповідальний: Шаніна Є. Г.

Термін: лютий 2002 року.

22. Провести форум з представниками держструктур, зацікавлених громадських об'єднань, бізнесу з метою об'єднання їх зусиль для реалізації соціальних програм за професійними напрямами.

Відповідальні: Антонов В. В., Суліма Є. М., Шаніна Є. Г.

Термін: березень 2002 року.

23. На базі громадської приймальні обласного управління юстиції влаштувати постійно діючі громадські слухання з питань внесення пропозицій щодо змін у законодавчій базі, про діяльність установ і організацій, які не мають на меті одержання прибутку, із залученням провідних юристів Дніпропетровської області.

Відповідальні: Долгополий В. Г., Дєєва Н. М., Антонов В. В., Суліма Є. М., Шаніна Є. Г., зацікавлені громадські об'єднання.

Термін: постійно.

24. Через обласну міжвідомчу координаційно-методичну раду з питань правової освіти населення при Дніпропетровській облдержадміністрації створити та затвердити розпорядженням голови облдержадміністрації комісію з питань відзначення найбільш активних учасників у реалізації соціальних програм регіону. Доручити комісії розробити Положення про відкритий конкурс та участь у ньому.

Відповідальні: Суліма Є. М., Бородін Є. І., Мізюк Т. В., Шаніна Є. Г.

Термін: 2002 рік.

25. При облдержадміністрації створити комісію з підготовки та проведення щорічного конкурсу на надання гарантів для здійснення громадськими організаціями області науково-просвітницьких заходів у Дніпропетровській області.

Відповідальні: Антонов В. В., Суліма Є. М., Бородін Є. І., Мізюк Т. В., Долгополий В. Г., Шаніна Є. Г.

Термін: 2002 рік.

26. З метою роз'яснення внутрішньої і зовнішньої політики держави започаткувати цикл постійно діючих публічних читань "Політична трибуна" із залученням до цього процесу керівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Відповідальні: Суліма Є. М., Бородін Є. І., Дєєва Н. М., Мізюк Т. В., Долгополий В. Г., зацікавлені громадські об'єднання, Шаніна Є. Г. - методичне забезпечення.

Термін: постійно.

27. Започаткувати створення музею історії науки та сучасних технологій Дніпропетровської області на базі Центру аерокосмічних досліджень.

Відповідальні: Антонов В. В., Дєєва Н. М., Мізюк Т. В., Долгополий В. Г., Центр аерокосмічних досліджень, Рада ректорів вищих навчальних закладів, зацікавлені громадські об'єднання.

Термін: 2002 рік.

28. З метою реалізації у Дніпропетровській області просвітницької програми "Знання проти бідності" започаткувати постійно діючі семінари-тренінги.

Відповідальні: Антонов В. В., Гречина М. С., Суліма Є. М., Дєєва Н. М., Алєксєєва Г. Г., Бородін Є. І., Шаніна Є. Г. - методичне забезпечення, зацікавлені громадські об'єднання.

Термін: постійно.

29. Сприяти участі громадських організацій у діяльності ради ректорів вищих навчальних закладів щодо створення умов запобігання порушенням авторського права та інших прав інтелектуальної власності в організаціях і наукових установах області.

Відповідальні: Долгополий В. Г., зацікавлені громадські організації.

Термін: 2002 - 2004 роки.

30. Запровадити у вищих навчальних закладах області курс з основ інтелектуальної власності.

Відповідальні: Долгополий В. Г., зацікавлені громадські організації.

Термін: 2002 - 2004 роки.

31. Відновити діяльність рад молодих вчених у вищих навчальних закладах і наукових установах області за участю представників громадських організацій.

Відповідальні: Долгополий В. Г., зацікавлені громадські організації.

Термін: 2002 - 2004 роки.

32. За участю ради ректорів та представників громадських організацій розробити план заходів щодо залучення молодих вчених до виконання фундаментальних та прикладних наукових робіт, спрямованих на вирішення економічних та соціальних напрямів розвитку регіону.

Відповідальні: Антонов В. В., Долгополий В. Г.

Термін: 2002 рік.

33. За участю представників громадських організацій розробити та запровадити дієвий механізм відбору і заохочення молодих виконавців кращих наукових робіт для своєчасної їх підтримки та впровадження в господарський комплекс регіону.

Відповідальні: Антонов В. В.

Термін: 2002 рік.

34. Сприяти створенню за участю представників громадських організацій первинних осередків Товариства інтелектуальної власності у вищих навчальних закладах і наукових установах.

Відповідальні: Долгополий В. Г., зацікавлені громадські організації.

Термін: 2002 - 2004 роки.

35. Відновити діяльність координаційної ради з питань науково-технічної політики та сталого розвитку регіону при голові облдержадміністрації із залученням до участі у її роботі представників громадських організацій.

Відповідальні: Антонов В. В., Долгополий В. Г., зацікавлені громадські організації.

Термін: 2002 - 2004 роки.

36. Взяти участь у створенні філії державної патентної бібліотеки у м. Дніпропетровську.

Відповідальні: Антонов В. В., Долгополий В. Г., зацікавлені громадські організації.

Термін: 2002 - 2004 роки.

37. Сприяти підтримці просвітницької діяльності Товариства інтелектуальної власності в розвитку питань захисту прав інтелектуальної власності.

Відповідальні: Антонов В. В., Долгополий В. Г., зацікавлені громадські організації.

Термін: 2002 - 2004 роки.

38. Організовувати та проводити щорічні конференції, семінари, школи тощо з питань інноваційної діяльності та створення об'єктів інтелектуальної власності, їх охорони, захисту і комерційного використання.

Відповідальні: Антонов В. В., Долгополий В. Г., зацікавлені громадські організації.

Термін: 2002 - 2004 роки.

39. Залучати провідних фахівців науково-просвітницьких громадських організацій до участі у розробці та впровадженні дієвих механізмів інноваційного напряму розвитку регіону.

Відповідальні: Антонов В. В., Долгополий В. Г., зацікавлені громадські організації.

Термін: 2002 - 2004 роки.

40. Сприяти розробці та випробовуванню регіональної системи управління інтелектуальною власністю.

Відповідальні: Антонов В. В., Долгополий В. Г., зацікавлені громадські організації.

Термін: 2002 - 2004 роки.

41. Сприяти створенню регіональної біржі інтелектуальної власності.

Відповідальні: Антонов В. В., Долгополий В. Г., зацікавлені громадські організації.

Термін: 2002 - 2004 роки.

42. Сприяти підтримці діяльності Дніпропетровської школи теорії рішення винахідницьких задач (ТРВЗ).

Відповідальні: Антонов В. В., Долгополий В. Г., зацікавлені громадські організації.

Термін: 2002 - 2004 роки.

43. Сприяти створенню обласної фотогалереї "Заслужений винахідник України" та "Заслужений раціоналізатор України".

Відповідальні: Антонов В. В., Долгополий В. Г., зацікавлені громадські організації.

Термін: 2002 - 2003 роки.

44. Головним розпорядникам при складанні кошторису включити в бюджет фінансування видатків на проведення заходів щодо підтримки на регіональному рівні науково-просвітницької діяльності громадських організацій.

Відповідальні: Дєєва Н. М., голови райдержадміністрацій, міськ(рай)виконкомів.

Термін: грудень 2002 року.

 

Заступник голови, керівник
апарату облдержадміністрації 

 
Г. І. Булавка 

Начальник управління
з питань внутрішньої політики облдержадміністрації  

 
 
Є. М. Суліма 

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка