Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про форми списку виборців виборчої дільниці по виборах народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів і витягу зі списку виборців виборчої дільниці

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 43 від 15.01.2002
   м. Київ
      Про форми списку виборців виборчої дільниці
       по виборах народних депутатів України,
        депутатів місцевих рад та сільських,
        селищних, міських голів і витягу зі
        списку виборців виборчої дільниці
 
   З метою забезпечення підготовки та проведення голосування
виборців на виборах народних депутатів України, депутатів місцевих
рад та сільських, селищних, міських голів 31 березня 2002 року,
відповідно до частини другої статті 30, частини третьої статті 67,
частини четвертої статті 68 Закону України "Про вибори народних
депутатів України" ( 2766-14 ), частини першої статті 25, частини
четвертої статті 43 Закону України "Про вибори депутатів місцевих
рад та сільських, селищних, міських голів" ( 14/98-ВР ), статей
11, 12, пункту 15 статті 14, статті 17 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ) Центральна виборча
комісія п о с т а н о в л я є:
   1. Встановити форми списку виборців виборчої дільниці по
виборах народних депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів і витягу зі списку виборців
виборчої дільниці (додатки 1, 2).
   2. Цю  постанову   надіслати   обласним,   Київській,
Севастопольській міським радам та окружним виборчим комісіям.
 
 
 Голова Центральної виборчої комісії           М.РЯБЕЦЬ
 
                     Додаток 1
             до постанови Центральної виборчої комісії
                 від 15 січня 2002 р. N 43
        ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ,
  ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ
            31 березня 2002 року
 
             СПИСОК ВИБОРЦІВ
         виборчої дільниці N _________
 
__________________________________________________________________
    (місце знаходження виборчої дільниці - село, селище,
 
__________________________________________________________________
       район у місті, район, місто, область)
 
по виборах  народних  депутатів  України  в  багатомандатному
загальнодержавному виборчому окрузі та одномандатному виборчому
окрузі N ___________________
 
по виборах депутатів _____________________ ради в багатомандатному
             (обласної)
виборчому окрузі N __________________
 
по виборах депутатів _____________________ ради в багатомандатному
             (районної)
виборчому окрузі N __________________
 
по виборах депутатів ______________________________________ ради в
            (сільської, селищної, міської)
одномандатному виборчому окрузі N __________________
 
по виборах депутатів ______________________________________ ради в
               (районної у місті)
одномандатному виборчому окрузі N ___________________
    по виборах _________________________________ голови
         (сільського, селищного, міського)
 
-----------------------------------------------------------------------------
N |Прізвище,|Рік     |Адреса|Підпис   |Підпис   |Підпис  |Примітка
п/п|ім'я, по |народження |місця |громадянина|громадянина|громадяни |
  |батькові |(для осіб, |прожи |про    |про    |на про  |
  |     |яким на   |вання |одержання |одержання |одержання |
  |     |день    |   |виборчих  |виборчих  |виборчих |
  |     |виборів   |   |бюлетенів |бюлетенів |бюлетенів |
  |     |виповнилося |   |по виборах |при    |по виборах|
  |     |або     |   |народних  |повторному |депутатів |
  |     |виповнюється|   |депутатів |голосуванні|місцевих |
  |     |вісімнадцять|   |України  |      |рад та  |
  |     |років, -  |   |      |      |сільських,|
  |     |також число |   |      |      |селищних, |
  |     |та місяць  |   |      |      |міських  |
  |     |народження) |   |      |      |голів   |
  |     |      |   |      |      |     |
---+---------+------------+------+-----------+-----------+----------+--------
---+---------+------------+------+-----------+-----------+----------+--------
---+---------+------------+------+-----------+-----------+----------+--------
---+---------+------------+------+-----------+-----------+----------+--------
---+---------+------------+------+-----------+-----------+----------+--------
---+---------+------------+------+-----------+-----------+----------+--------
                . . .
-----------------------------------------------------------------------------
 
Список виборців складено та уточнено.
 
____________________________   ________ ______________________
  (назва посади особи,      (підпис) (прізвище та ініціали)
____________________________
відповідальної за складання
___________________________
    списку)
 
"___" __________ 2002 року  М. П.
 
 
-----------------------------------------------------------------------------
N |Прізвище,|Рік     |Адреса|Підпис   |Підпис   |Підпис  |Примітка
п/п|ім'я, по |народження |місця |громадянина|громадянина|громадяни |
  |батькові |(для осіб, |прожи |про    |про    |на про  |
  |     |яким на   |вання |одержання |одержання |одержання |
  |     |день    |   |виборчих  |виборчих  |виборчих |
  |     |виборів   |   |бюлетенів |бюлетенів |бюлетенів |
  |     |виповнилося |   |по виборах |при    |по виборах|
  |     |або     |   |народних  |повторному |депутатів |
  |     |виповнюється|   |депутатів |голосуванні|місцевих |
  |     |вісімнадцять|   |України  |      |рад та  |
  |     |років, -  |   |      |      |сільських,|
  |     |також число |   |      |      |селищних, |
  |     |та місяць  |   |      |      |міських  |
  |     |народження) |   |      |      |голів   |
  |     |      |   |      |      |     |
---+---------+------------+------+-----------+-----------+----------+--------
---+---------+------------+------+-----------+-----------+----------+--------
---+---------+------------+------+-----------+-----------+----------+--------
---+---------+------------+------+-----------+-----------+----------+--------
---+---------+------------+------+-----------+-----------+----------+--------
---+---------+------------+------+-----------+-----------+----------+--------
                . . .
-----------------------------------------------------------------------------
 
Список уточнено.
 
Голова дільничної виборчої
комісії              ________ ______________________
                  (підпис) (прізвище та ініціали)
 
Секретар дільничної виборчої
комісії              ________ ______________________
                  (підпис) (прізвище та ініціали)
 
"___" ___________ 2002 року М. П.
 
 
-----------------------------------------------------------------------------
N |Прізвище,|Рік     |Адреса|Підпис   |Підпис   |Підпис  |Примітка
п/п|ім'я, по |народження |місця |громадянина|громадянина|громадяни |
  |батькові |(для осіб, |прожи |про    |про    |на про  |
  |     |яким на   |вання |одержання |одержання |одержання |
  |     |день    |   |виборчих  |виборчих  |виборчих |
  |     |виборів   |   |бюлетенів |бюлетенів |бюлетенів |
  |     |виповнилося |   |по виборах |при    |по виборах|
  |     |або     |   |народних  |повторному |депутатів |
  |     |виповнюється|   |депутатів |голосуванні|місцевих |
  |     |вісімнадцять|   |України  |      |рад та  |
  |     |років, -  |   |      |      |сільських,|
  |     |також число |   |      |      |селищних, |
  |     |та місяць  |   |      |      |міських  |
  |     |народження) |   |      |      |голів   |
  |     |      |   |      |      |     |
---+---------+------------+------+-----------+-----------+----------+--------
---+---------+------------+------+-----------+-----------+----------+--------
---+---------+------------+------+-----------+-----------+----------+--------
---+---------+------------+------+-----------+-----------+----------+--------
---+---------+------------+------+-----------+-----------+----------+--------
---+---------+------------+------+-----------+-----------+----------+--------
                . . .
-----------------------------------------------------------------------------
 
Список виборців доповнено
і уточнено під час голосування.
 
До нього включено ___________ осіб.
 
Голова дільничної виборчої     ________ ______________________
комісії              (підпис) (прізвище та ініціали)
 
Секретар дільничної виборчої
комісії              ________ ______________________
                  (підпис) (прізвище та ініціали)
"___" __________ 2002 року  М. П.
 
 
 Секретар Центральної виборчої комісії         Я.ДАВИДОВИЧ
 
                     Додаток 2
             до постанови Центральної виборчої комісії
                 від 15 січня 2002 р. N 43
        ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ,
  ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ
            31 березня 2002 року
 
           ВИТЯГ ЗІ СПИСКУ ВИБОРЦІВ
          виборчої дільниці N_________
 
 ______________________________________________________________
    (місце знаходження виборчої дільниці - село, селище,
 
 ______________________________________________________________
       район у місті, район, місто, область)
   по виборах народних депутатів України в багатомандатному
загальнодержавному виборчому окрузі та одномандатному виборчому
окрузі N _______
 
по виборах депутатів _____________________ ради в багатомандатному
             (обласної)
виборчому окрузі N _______________
 
по виборах депутатів _____________________ ради в багатомандатному
             (районної)
виборчому окрузі N _______________
 
по виборах депутатів ______________________________________ ради в
             (сільської, селищної, міської)
одномандатному виборчому окрузі N _________________
 
по виборах депутатів ______________________________________ ради в
               (районної у місті)
одномандатному виборчому окрузі N _________________
    по виборах _________________________________ голови
         (сільського, селищного, міського)
 
-----------------------------------------------------------------------------
N |Прізвище,|Рік     |Адреса|Підпис   |Підпис   |Підпис  |Примітка
п/п|ім'я, по |народження |місця |громадянина|громадянина|громадяни |
  |батькові |(для осіб, |прожи |про    |про    |на про  |
  |     |яким на   |вання |одержання |одержання |одержання |
  |     |день    |   |виборчих  |виборчих  |виборчих |
  |     |виборів   |   |бюлетенів |бюлетенів |бюлетенів |
  |     |виповнилося |   |по виборах |при    |по виборах|
  |     |або     |   |народних  |повторному |депутатів |
  |     |виповнюється|   |депутатів |голосуванні|місцевих |
  |     |вісімнадцять|   |України  |      |рад та  |
  |     |років, -  |   |      |      |сільських,|
  |     |також число |   |      |      |селищних, |
  |     |та місяць  |   |      |      |міських  |
  |     |народження) |   |      |      |голів   |
  |     |      |   |      |      |     |
---+---------+------------+------+-----------+-----------+----------+--------
---+---------+------------+------+-----------+-----------+----------+--------
---+---------+------------+------+-----------+-----------+----------+--------
---+---------+------------+------+-----------+-----------+----------+--------
---+---------+------------+------+-----------+-----------+----------+--------
---+---------+------------+------+-----------+-----------+----------+--------
                . . .
-----------------------------------------------------------------------------
 
Голова дільничної виборчої     ________ ______________________
комісії              (підпис) (прізвище та ініціали)
 
Секретар дільничної виборчої
комісії              ________ ______________________
                  (підпис) (прізвище та ініціали)
"___" __________ 2002 року  М. П.
 
 
 Секретар Центральної виборчої комісії         Я.ДАВИДОВИЧ
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка