Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія про співробітництво в галузі енергетичного машинобудування

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


               Угода
        між Кабінетом Міністрів України та
      Урядом Федеративної Республіки Бразилія про
   співробітництво в галузі енергетичного машинобудування
      ( Угоду затверджено Постановою КМ
       N 1354 ( 1354-2002-п ) від 12.09.2002 )
 
   Кабінет Міністрів України та Уряд Федеративної Республіки
Бразилія (далі - "Сторони"),
   надаючи важливого  значення  подальшому  розширенню  та
поглибленню співробітництва між двома державами,
   грунтуючись на  значному  взаємодоповнюючому  характері
промислових  та енергетичних галузей України та Федеративної
Республіки Бразилія,
   беручи до уваги те, що налагодження співробітництва в галузі
енергетичного машинобудування та пов'язаних  з  ним  галузей
сприятиме стабільному забезпеченню потреб України та Федеративної
Республіки Бразилія в енергоносіях та  електричній  енергії,
підвищенню конкурентоспроможності економік обох держав,
   враховуючи обопільне  прагнення  Сторін  до  розширення
міжнародних  ринків  для  збуту  продукції їх машинобудівних
комплексів та поширення новітніх технологій,
   беручи до уваги досягнутий високий рівень взаєморозуміння,
довіри та співробітництва між Сторонами,
   виходячи із взаємної заінтересованості Сторін в ефективному
використанні сировинної бази, організації спільних підприємств в
енергетичній  сфері, використанні взаємодоповнюючого характеру
своїх відповідних промислових галузей та у створенні умов для
співробітництва між господарюючими суб'єктами двох держав,
   домовилися про таке:
               Стаття 1
   Сторони, з метою сприяння зміцненню своїх  економік  на
принципах взаємної вигоди, розвиватимуть широке співробітництво в
галузі енергетичного машинобудування, маючи на меті, окрім інших
аспектів, взаємне використання технологій та доступ на ринки
держав Сторін.
               Стаття 2
   Таке співробітництво керуватиметься з української сторони -
Міністерством промислової політики, а з бразильської сторони
Міністерством гірничодобувної промисловості та енергетики. З цією
метою Сторони створять Змішану виконавчу комісію, яку очолять
керівники  вищезазначених  міністерств  або  призначені  ними
заступники. Засідання Змішаної виконавчої комісії проводитимуться
щонайменше раз на рік, почергово в Києві та Бразиліа. Сторони
вживуть заходів для того, щоб перше засідання Змішаної виконавчої
комісії було проведене в м. Бразиліа у найскоріший термін після
завершення процедур ратифікації цієї Угоди.
               Стаття 3
   Змішана виконавча  комісія  буде  створена шляхом обміну
дипломатичними нотами.
               Стаття 4
   До компетенції Змішаної виконавчої комісії будуть відноситися
наступні питання:
   a) визначення пріоритетних напрямків співробітництва;
   b) затвердження конкретних програм співробітництва;
   c) визначення графіка виконання програм співробітництва, а
також, в разі необхідності, призначення спеціальних експертних
груп  для  опрацювання  специфічних  аспектів  цих  програм
співробітництва;
   d) вжиття необхідних заходів для координації роботи різних
державних органів та інших установ, залучених до реалізації кожної
з програм співробітництва, з метою забезпечення їх ефективного
виконання;
   e) розгляд  пропозицій  стосовно  створення  спільних
підприємств, особливо в галузі енергетичного машинобудування,
відповідно до чинного законодавства держав Сторін;
   f) розгляд  пропозицій  будь-якої  із  Сторін  стосовно
співробітництва у реалізації енергетичних проектів і програм на
території держави іншої Сторони.
               Стаття 5
   Кожна програма співробітництва оформлюватиметься додатковим
протоколом до цієї Угоди. Додатковий протокол визначатиме цілі
діяльності, в тому числі технологічні та комерційні, графік
виконання робіт, необхідні заходи та ресурси по її виконанню.
               Стаття 6
   Сторони вживатимуть необхідних заходів для спрощення режиму
в'їзду/виїзду осіб, ввезенню/вивезенню обладнання та матеріалів,
пов'язаних з виконанням затверджених програм, з метою прискорення
їх реалізації.
               Стаття 7
   Сторони враховуватимуть   особливі  вимоги  відповідних
національних законодавств  стосовно  збереження  навколишнього
середовища в місцях реалізації кожної з програм співробітництва.
               Стаття 8
   Сторони зобов'язуються обмінюватися інформацією та проводити
консультації щодо всіх питань, що стосуються науково-технічного
співробітництва, з метою подальшого поглиблення двосторонньої
співпраці при розробці національних програм у сфері виробництва
електроенергії та в галузі енергетичного машинобудування з метою
створення умов для взаємної участі у цих програмах господарюючих
суб'єктів.
               Стаття 9
   Сторони обмінюватимуться інформацією енергетичного характеру
з  питань  удосконалення  технологічних  процесів,  обміну
науково-технічною  інформацією, підготовки професійних кадрів,
проведенні маркетингових та лізингових досліджень,  а  також
стосовно організації тематичних виставок, семінарів та надання
рекламних послуг, які можуть представляти інтерес.
              Стаття 10
   Сторони проводитимуть взаємні консультації у випадках, якщо
будь-яка третя країна висловить бажання взяти участь в одній або
декількох програмах співробітництва,  які  розглядаються  або
здійснюються Сторонами.
              Стаття 11
   Сторони зобов'язуються не передавати без письмової згоди
іншої Сторони науково-технічну документацію, передану або отриману
в ході виконання програм співробітництва або в результаті процесу
спільних досліджень і розробок.
              Стаття 12
   В разі необхідності, до цієї Угоди, за взаємною згодою
Сторін,  можуть  бути  внесені  зміни  та  доповнення, які
оформлюватимуться у письмовій формі та становитимуть невід'ємну
частину цієї Угоди.
              Стаття 13
   Ця Угода укладається терміном на п'ять років і її дія буде
автоматично продовжена на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна
із Сторін не повідомить у письмовій формі іншу Сторону про своє
бажання припинити її дію за шість місяців до закінчення строку дії
Угоди.
   Ця Угода набуває чинності з дати останнього повідомлення про
виконання Сторонами всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних
для набуття цією Угодою чинності.
   Вчинено в м. Києві 16 січня 2002 року в двох примірниках
кожний українською, португальською та англійською мовами, при
цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей
переважну силу матиме текст англійською мовою.
 
 За Кабінет Міністрів             За Уряд Федеративної
 України                   Республіки Бразилія
 
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка