Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про зони митного контролю регіону діяльності Вінницької митниці

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Про затвердження Положення про зони митного контролю регіону діяльності Вінницької митниці

Наказ Вінницької митниці
від 16 січня 2002 року N 13

Зареєстровано у Вінницькому обласному управлінні юстиції
17 січня 2002 р. за N 4/450
Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Вінницької митниці
 від 24 листопада 2003 року N 544)

У відповідності до статті 23 Митного кодексу України та з метою чіткої організації митного контролю на територіях та в приміщеннях підприємств, що зберігають товари та інші предмети під митним контролем, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про зони митного контролю регіону діяльності Вінницької митниці (додається).

2. Начальникам: вантажного відділу (Марунько В. В.), митних постів "Гайсин" (Кобринюк В. П.), "Козятин" (Шевченко О. М.) визначити зони митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, де митницею здійснюється митний контроль. Схеми цих зон надавати начальнику митниці на затвердження по мірі необхідності.

3. Юридичному сектору митниці (А. В. Гребінський) подати Положення на державну реєстрацію до управління юстиції Вінницької області.

4. Канцелярії митниці (Кущ Л. М.) копії положень про зони митного контролю направити іншим контролюючим державним органам (санітарним, ветеринарним, фітосанітарним, карантинним, екологічним службам).

5. Канцелярії митниці (Кущ Л. М.) довести даний наказ до підрозділів митниці згідно з розсилкою.

6. Наказ набуває чинності в 10-денний термін після державної реєстрації.

7. Наказ від 29.12.2001 року N 470 "Про затвердження Положення про зони митного контролю" скасувати.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

В. о. начальника митниці 

О. С. Демченюк 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Вінницької митниці
від 16 січня 2002 р. N 13

Зареєстровано
у Вінницькому обласному управлінні юстиції
17 січня 2002 р. за N 4/450 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОНИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ
регіону діяльності Вінницької митниці

1. ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ ПОЛОЖЕННЯ

Цим Положенням згідно із Законом України "Про митну справу в Україні", Митним кодексом України, наказом Держмитслужби України від 06.05.95 р. N 198 "Про затвердження Положення про зону митного контролю", зареєстрованим в Мінюсті України 23.05.95 р. за N 152/668, та іншими законодавчими актами визначається порядок створення зон митного контролю регіону діяльності Вінницької митниці, межі зон, режим переміщення товарів та інших предметів на територію зон або за межі цих територій, режим доступу осіб в зону, а також права і обов'язки службових осіб митних органів по створенню і забезпеченню режиму в зонах митного контролю.

У цьому Положенні розуміється:

1.1. Під "зоною митного контролю" - територія, в межах якої митниця здійснює митний контроль.

1.2. Під "режимом зони митного контролю" - порядок доступу та перебування в таких зонах, включаючи службових осіб, які безпосередньо забезпечують процес митного контролю, та громадян, які проходять митний контроль або уповноважені пред'явити такому контролю товари та інші предмети, а також порядок переміщення товарів та інших предметів за межі зони митного контролю.

2. ВСТАНОВЛЕННЯ ЗОН МИТНОГО КОНТРОЛЮ

2.1. Зони митного контролю створюються з метою запобігання спробам з боку юридичних та фізичних осіб переміщення через митний кордон товарів та інших предметів з порушенням законодавства України.

В зонах митного контролю розміщуються тільки споруди та об'єкти митних органів, які необхідні для технологічного процесу. Об'єкти інших державних контрольних органів розміщуються за межами зон митного контролю.

2.2. На територіях та в приміщеннях підприємств, що зберігають товари та інші предмети під митним контролем, митниця визначає території зон митного контролю за умови виконання підприємством вимог, що забезпечують здійснення митного контролю в повному обсязі.

2.3. При здійсненні контролю на об'єктах можуть встановлюватися тимчасові зони митного контролю. Такі зони встановлюються на термін, необхідний для проведення митного контролю у повному обсязі. Режим тимчасових зон митного контролю доводиться до осіб, які безпосередньо присутні під час проведення контролю.

2.4. Митний контроль здійснюється службовими особами митниці шляхом перевірки документів, необхідних для такого контролю, митного огляду (огляду транспортних засобів, товарів та інших предметів, особистого огляду), переогляду, обліку предметів, які переміщуються через митний кордон України, а також в інших формах, що не суперечать законам України (ст. 22 Митного кодексу України).

2.5. У відповідності до ст. 28 Митного кодексу України у разі необхідності для участі у здійсненні митного контролю можуть бути залучені спеціалісти та експерти.

2.6. Для здійснення митного контролю можуть використовуватися технічні та спеціальні засоби, безпечні для життя та здоров'я людини, тварин і рослин, та такі, що не завдають шкоди підприємствам і громадянам.

3. РЕЖИМ ЗОН МИТНОГО КОНТРОЛЮ

3.1. Режим в зонах митного контролю встановлюється з метою заборони доступу осіб, не причетних до здійснення митного контролю, створення умов для роботи та захисту особового складу та майна митних органів.

3.2. Доступ у зони митного контролю дозволяється тільки службовим особам, які безпосередньо беруть участь у технології контролю, а також, при погодженні з начальником митниці або його заступником, співробітникам спеціальних підрозділів органів МВС та СБ України за письмовим розпорядженням керівників цих підрозділів при здійсненні заходів по боротьбі зі злочинністю.

Представники організацій, підприємств та установ, що отримують чи відправляють товари та інші предмети, допускаються до зон митного контролю на підставі транспортних та інших документів на отримання/відправку товарів чи інших предметів. При цьому в зону митного контролю можуть допускатись:

• представники підприємств, що пред'являють вантаж до митного контролю;

• особи, які проводять вантажно-розвантажувальні роботи;

• особи, які згідно з штатним розкладом являються матеріально відповідальними за вантажі, митний огляд яких проводиться;

• представники транспортних організацій, що надають послуги по перевезенню вантажів;

• представники інших державних контролюючих органів, у відповідності до ст. 18 Митного кодексу України.

3.3. Службові особи, що мають доступ у зони митного контролю, можуть пересуватися в них тільки в межах, необхідних для виконання своїх прямих службових обов'язків. Такі службові особи не повинні мати при собі цінностей та предметів, вивезення або ввезення яких на митну територію України заборонено чи обмежено митними правилами.

3.4. Доступ у зони митного контролю у випадках, не передбачених вище, може бути дозволений начальником митниці або його заступниками.

3.5. Товари та інші предмети знаходяться під митним контролем в зоні митного контролю з моменту їх ввезення на територію цієї зони і до моменту їх пропуску за межі зони митного контролю.

Переміщення товарів та інших предметів на територію зони митного контролю чи за межі такої території можливе тільки з дозволу митниці.

3.6. З метою забезпечення належного режиму митні органи здійснюють інженерно-технічні заходи по облаштуванню зон митного контролю.

3.7. Постійною зоною митного контролю вважається територія ЗАТ "Укртранс-Вінниця", розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Черняхівського, 6а. Решта зон митного контролю вважаються тимчасовими та встановлюються тільки на час, необхідний для здійснення митного контролю та оформлення.

3.8. Вантаж та транспортні засоби для проведення огляду (переогляду) інспекторами митниці в зоні митного контролю пред'являється керівником підприємства; особою, відповідальною за митне оформлення товарів та інших предметів, або за дорученням підприємства - декларантом.

3.9. У виключних випадках (поломка транспортного засобу на шляху прямування в митницю призначення, проведення оперативних заходів тощо) за рішенням начальника митниці або його заступника вантаж може бути пред'явлений для огляду, проведення упакування, перепакування, перевантаження також і перевізником.

3.10. Інспектор митниці може відмовити в проведенні огляду вантажу, якщо особа, що пред'являє вантаж до митного контролю, не забезпечує належних умов, необхідних для:

• визначення кількості вантажу;

• безпечної роботи осіб, які працюють в зоні митного контролю;

• проведення навантажувально-розвантажувальних робіт.

4. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА МИТНИХ ОРГАНІВ ПО ПІДТРИМАННЮ РЕЖИМУ В ЗОНАХ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

4.1. Основними обов'язками митних органів є:

- забезпечення пропускного режиму до зон митного контролю;

- вжиття заходів по локалізації та нейтралізації негативних проявів у місцях проведення митного контролю в необхідних випадках - у взаємодії з службовими особами органів внутрішніх справ;

4.2. Митні органи мають право:

- встановлювати додаткові режимні правила в зонах митного контролю;

- перевіряти документи на право доступу до зон митного контролю;

- перевіряти речі, предмети, валюту та цінності, що переміщуються через межі таких зон;

- вимагати від організацій, підприємств, установ, громадян та службових осіб суміжних служб додержання вимог режиму зон митного контролю.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ РЕЖИМУ У ЗОНАХ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

Особи, винні в порушенні режиму в зонах митного контролю, в незаконному переміщенні через зони митного контролю вантажів, товарів та інших предметів, несуть кримінальну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України.

____________


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка