Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським установам

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 19 від 17.01.2002         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   8 лютого 2002 р.
                   за N 119/6407
 
    Про внесення змін до Положення про порядок видачі
    ліцензії на здійснення окремих банківських операцій
           небанківським установам
 
   У зв'язку з набранням чинності Законом України "Про фінансові
послуги та державне  регулювання  ринків  фінансових  послуг"
( 2664-14 ) та керуючись його основними вимогами, Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Затвердити зміни до Положення про порядок видачі ліцензії
на  здійснення  окремих  банківських  операцій  небанківським
установам, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 16.08.2001 N 344 ( z0778-01 ) і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 03.09.2001 за N 778/5969 (додаються).
   2. Генеральному   департаменту   банківського   нагляду
(О.І.Кірєєв) довести зміст цієї постанови до відома територіальних
управлінь Національного банку України для керівництва в роботі.
   3. Ця постанова набирає чинності через 10  днів  після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
   4. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
заступника Голови В.Л.Кротюка.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   17.01.2002 N 19
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   8 лютого 2002 р.
                   за N 119/6407
     Зміни до Положення про порядок видачі ліцензії
      на здійснення окремих банківських операцій
           небанківським установам
              ( z0778-01 )
   1. Пункт 1.4 глави 1 доповнити абзацом такого змісту:
   "Небанківські установи зобов'язані забезпечити формування та
подання операційної та фінансової звітності в розрізі проведення
окремих банківських операцій в порядку, установленому Національним
банком".
   2. Главу 3 викласти в такій редакції:
    "3. Умови, дотримання яких надає право небанківській
     установі отримати ліцензію на здійснення окремих
            банківських операцій
   Національний банк видає небанківській установі ліцензію на
здійснення окремих банківських операцій у разі дотримання нею
таких обов'язкових умов:
   включення небанківської установи  до  державного  реєстру
фінансових установ;
   отримання небанківською установою ліцензії  уповноваженого
органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових
послуг на провадження діяльності з надання фінансових послуг;
   наявність статутного капіталу в сумі, еквівалентній не менше
ніж 1 млн. євро;
   строк діяльності небанківської установи не менше ніж один
рік;
   наявність прибутку за даними річного фінансового звіту про
фінансові результати, підтвердженого аудитом;
   наявність системи  бухгалтерського  обліку, що відповідає
вимогам чинного законодавства;
   відсутність заборгованості за зобов'язаннями перед бюджетами
всіх рівнів;
   наявність кваліфікованих кадрів для проведення відповідних
банківських операцій;
   наявність технічних та інших умов, потрібних для здійснення
відповідних банківських операцій, та забезпечення їх належного
обліку  відповідно  до  вимог  чинних  законодавчих актів і
нормативно-правових актів Національного банку (у т.ч. відповідне
приміщення  і  програмне  забезпечення,  спеціальне профільне
обладнання, комп'ютерна техніка, комунікаційні засоби тощо)".
   3. Пункт 4.1 глави 4 викласти в такій редакції:
   "4.1. Небанківська  установа  для  отримання ліцензії на
здійснення окремих банківських операцій подає до Генерального
департаменту  банківського  нагляду  Національного банку такі
документи:
   письмове клопотання про видачу ліцензії (додаток 1);
   документ, що підтверджує включення небанківської установи до
державного реєстру фінансових установ;
   копію ліцензії уповноваженого органу виконавчої влади у сфері
регулювання ринків фінансових послуг на провадження діяльності з
надання фінансових послуг;
   копію статуту небанківської установи;
   балансовий звіт за попередній фінансовий рік (звіт  про
фінансові результати), підтверджений аудитом;
   дані про  управлінську  та  організаційну   структуру
небанківської установи;
   наявність внутрішніх  нормативних  актів,  які  регулюють
здійснення окремих банківських операцій;
   відомості про  забезпеченість  відповідним  приміщенням,
обладнанням,  технікою,  засобами  зв'язку  та  програмним
забезпеченням, що відповідають вимогам Національного банку".
   4. Додаток 4 викласти в такій редакції:
                      "Додаток 4
                до Положення про порядок видачі
                ліцензії на здійснення окремих
                банківських операцій небанківським
                установам
           (МАЛИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ)
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
           Ліцензія N __________
 
   Видана ______________________________________________________
          (повна назва небанківської установи)
_________________________________________________________________,
зареєстрованій уповноваженим органом виконавчої влади у сфері
регулювання ринків фінансових послуг
   "___"_________ 200__ р.        за номером __________,
 
про те, що (небанківська установа) має право здійснювати операції,
перелічені в додатку до ліцензії.
   Заступник Голови
   Національного банку України
   "___"_____________ 200__ р.
   Ліцензія не дійсна без додатка".
 
 Директор Генерального
 департаменту банківського нагляду           О.І.Кірєєв
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка