Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про видачу, переоформлення та анулювання ліцензій

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 39 від 17.01.2002
   м. Київ
 
    Про видачу, переоформлення та анулювання ліцензій
 
   Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), постанов Кабінету Міністрів
України від 14 листопада 2000 року N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про
затвердження переліку органів ліцензування" та від  4  липня
2001 року  N 756 ( 756-2001-п ) "Про затвердження переліку
документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для
окремого  виду  господарської  діяльності",  спільного наказу
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва і Міністерства фінансів України від 26 грудня
2000 року N 82/350 ( z0024-01 ), зареєстрованого у Міністерстві
юстиції 16 січня 2001 року за N 24/5215, Н А К А З У Ю:
   1. На підставі поданих суб'єктами господарювання документів
видати ліцензії (згідно з переліком, наведеним у Додатку 1 до
цього наказу).
   2. На підставі поданих суб'єктами господарювання документів
переоформити ліцензії (згідно з переліком, наведеним у Додатку 2
до цього наказу). Визнати недійсними ліцензії, що підлягають
переоформленню, відповідно до цього пункту.
   3. На підставі поданих  суб'єктами  господарювання  заяв
анулювати ліцензії (згідно з переліком, наведеним у Додатку 3 до
цього наказу).
   4. Управлінню контролю за обігом дорогоцінних металів і
дорогоцінного  каміння  (Видолоб  В.В.)  забезпечити внесення
відомостей, зазначених у пунктах 1, 2 і З цього наказу, до
ліцензійного реєстру.
   5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Заступник Державного секретаря         С.М. Макацарія
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства
                   фінансів України
                   від 17.01.2002 N 39
               Перелік
    суб'єктів господарювання, яким видаються ліцензії
 
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування |Місцезнаходження|  Вид підприємницької  |
|з/п|юридичної особи|юридичної особи |  діяльності, на який  |
|  | або прізвище, |  або місце  |   видається ліцензія  |
|  |   ім'я,   |  проживання  |              |
|  | по батькові |фізичної особи -|              |
|  | фізичної особи|  суб'єкта  |              |
|  |  - суб'єкта |підприємницької |              |
|  |підприємницької|  діяльності  |              |
|  |  діяльності |        |              |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
| 1 |   2    |    3    |       4       |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|1. |Повне     |Автономна    |Виготовлення виробів з   |
|  |товариство   |республіка   |дорогоцінних металів і   |
|  |"Рарітет-   |Крим, м. Ялта, |дорогоцінного каміння,   |
|  |Південь"    |Південно-    |дорогоцінного каміння   |
|  |        |Бережне шосе,  |органогенного утворення,  |
|  |        |32       |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(торгівля прийнятими під  |
|  |        |        |заставу ювелірними та   |
|  |        |        |побутовими виробами з   |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння)   |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|2. |Закрите    |м.       |Збирання, первинна обробка |
|  |акціонерне   |Дніпропетровськ,|відходів і брухту     |
|  |товариство   |вул.      |дорогоцінних металів та  |
|  |Центр     |Ленінградська, |дорогоцінного каміння,   |
|  |вхідного    |68       |дорогоцінного каміння   |
|  |контролю    |        |органогенного утворення,  |
|  |"Весна"    |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(збирання, первинна обробка|
|  |        |        |брухту і відходів     |
|  |        |        |дорогоцінних металів від  |
|  |        |        |списаної електронної    |
|  |        |        |техніки, виведеного з   |
|  |        |        |експлуатації обладнання,  |
|  |        |        |приладів, комплектувальних |
|  |        |        |виробів, деталей тощо)   |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|3. |Національного |м. Київ,    |Виготовлення виробів з   |
|  |Києво-     |вул. Січневого |дорогоцінних металів і   |
|  |Печерського  |повстання, 21  |дорогоцінного каміння,   |
|  |історико-   |        |дорогоцінного каміння   |
|  |культурного  |        |органогенного утворення,  |
|  |заповідника  |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(виготовлення ювелірних та |
|  |        |        |побутових виробів з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння;   |
|  |        |        |оптова, роздрібна торгівля,|
|  |        |        |комісійна торгівля     |
|  |        |        |ювелірними та побутовими  |
|  |        |        |виробами з дорогоцінних  |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|4. |Коваленко   |м. Чернігів,  |Виготовлення виробів з   |
|  |Артем     |вул.      |дорогоцінних металів і   |
|  |Васильович   |Рокосовського, |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |18а, кв. 71   |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(виготовлення ювелірних та |
|  |        |        |побутових виробів з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння)   |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|5. |Орендне    |м. Севастополь, |Виготовлення виробів з   |
|  |підприємство  |вул. Одеська,  |дорогоцінних металів і   |
|  |непромислових |27       |дорогоцінного каміння,   |
|  |видів     |        |дорогоцінного каміння   |
|  |побутових   |        |органогенного утворення,  |
|  |послуг     |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |"Побутекспрес" |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(виготовлення ювелірних та |
|  |        |        |побутових виробів з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння;   |
|  |        |        |виготовлення        |
|  |        |        |напівфабрикатів та     |
|  |        |        |елементів ювелірних та   |
|  |        |        |побутових виробів при   |
|  |        |        |здійсненні ремонту     |
|  |        |        |ювелірних та побутових   |
|  |        |        |виробів з дорогоцінних   |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|6. |Рядок     |м. Чернігів,  |Виготовлення виробів з   |
|  |Світлана    |вул.      |дорогоцінних металів і   |
|  |Михайлівна   |Космонавтів,  |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |3, кв. 1    |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(роздрібна торгівля    |
|  |        |        |ювелірними та побутовими  |
|  |        |        |виробами з дорогоцінних  |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|7. |Карпець    |Кіровоградська |Виготовлення виробів з   |
|  |Валерій    |обл.,      |дорогоцінних металів і   |
|  |Іванович    |м. Олександрія, |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |вул. Сидоренка, |дорогоцінного каміння   |
|  |        |6/75      |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(виготовлення ювелірних та |
|  |        |        |побутових виробів з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння;   |
|  |        |        |виготовлення        |
|  |        |        |напівфабрикатів та     |
|  |        |        |елементів ювелірних та   |
|  |        |        |побутових виробів при   |
|  |        |        |здійсненні ремонту     |
|  |        |        |ювелірних та побутових   |
|  |        |        |виробів з дорогоцінних   |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння; оптова, роздрібна |
|  |        |        |торгівля, комісійна    |
|  |        |        |торгівля ювелірними та   |
|  |        |        |побутовими виробами з   |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння)   |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|8. |Відкрите    |м. Запоріжжя,  |Виготовлення виробів з   |
|  |акціонерне   |вул. Залізнична,|дорогоцінних металів і   |
|  |товариство   |2        |дорогоцінного каміння,   |
|  |"Запорізький  |        |дорогоцінного каміння   |
|  |електровозо-  |        |органогенного утворення,  |
|  |ремонтний   |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |завод"     |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(виготовлення виробів, що |
|  |        |        |містять у собі дорогоцінні |
|  |        |        |метали)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|9. |Товариство   |м. Житомир,   |Виготовлення виробів з   |
|  |з       |вул. Київська, |дорогоцінних металів і   |
|  |обмеженою   |77       |дорогоцінного каміння,   |
|  |відповідаль-  |        |дорогоцінного каміння   |
|  |ністю     |        |органогенного утворення,  |
|  |"ОНВІ"     |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(збирання, первинна обробка|
|  |        |        |брухту і відходів     |
|  |        |        |дорогоцінних металів від  |
|  |        |        |списаної електронної    |
|  |        |        |техніки, виведеного з   |
|  |        |        |експлуатації обладнання,  |
|  |        |        |приладів, комплектувальних |
|  |        |        |виробів, деталей тощо)   |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|10.|Гамезин    |м. Донецьк,   |Виготовлення виробів з   |
|  |Володимир   |пр. Київський, |дорогоцінних металів і   |
|  |Михайлович   |83/29      |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(виготовлення ювелірних та |
|  |        |        |побутових виробів з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння;   |
|  |        |        |виготовлення        |
|  |        |        |напівфабрикатів та     |
|  |        |        |елементів ювелірних та   |
|  |        |        |побутових виробів при   |
|  |        |        |здійсненні ремонту     |
|  |        |        |ювелірних та побутових   |
|  |        |        |виробів з дорогоцінних   |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|11.|Дочірнє    |м. Вінниця,   |Виготовлення виробів з   |
|  |підприємство  |вул. 600-річчя, |дорогоцінних металів і   |
|  |"Державне   |21       |дорогоцінного каміння,   |
|  |підприємство  |        |дорогоцінного каміння   |
|  |Вінницький   |        |органогенного утворення,  |
|  |завод     |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |"Кристал"   |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(виготовлення ювелірних та |
|  |        |        |побутових виробів з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння;   |
|  |        |        |виготовлення інструменту та|
|  |        |        |інших виробів технічного  |
|  |        |        |призначення із       |
|  |        |        |застосуванням природних і |
|  |        |        |технічних алмазів; оптова, |
|  |        |        |роздрібна торгівля     |
|  |        |        |обробленим та необробленим |
|  |        |        |дорогоцінним камінням)   |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|12.|Дочірнє    |м. Вінниця,   |Виробництво дорогоцінних  |
|  |підприємство  |вул. 600-річчя, |металів і дорогоцінного  |
|  |"Державне   |21       |каміння, дорогоцінного   |
|  |підприємство  |        |каміння органогенного   |
|  |Вінницький   |        |утворення,         |
|  |завод     |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |"Кристал"   |        |(обробка дорогоцінного   |
|  |        |        |каміння, у тому числі   |
|  |        |        |огранування алмазів у   |
|  |        |        |діаманти)         |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|13.|Максименко   |Одеська обл.,  |Виготовлення виробів з   |
|  |Євгеній    |м. Білгород-  |дорогоцінних металів і   |
|  |Євгенович   |Дністровський, |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |вул. Південна, |дорогоцінного каміння   |
|  |        |23, кв. 32   |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(виготовлення ювелірних та |
|  |        |        |побутових виробів з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння;   |
|  |        |        |виготовлення        |
|  |        |        |напівфабрикатів та     |
|  |        |        |елементів ювелірних та   |
|  |        |        |побутових виробів при   |
|  |        |        |здійсненні ремонту     |
|  |        |        |ювелірних та побутових   |
|  |        |        |виробів з дорогоцінних   |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|14.|Відкрите    |Хмельницька   |Виготовлення виробів з   |
|  |акціонерне   |обл.,      |дорогоцінних металів і   |
|  |товариство   |м. Кам'янець-  |дорогоцінного каміння,   |
|  |"Кам'янець-  |Подільський,  |дорогоцінного каміння   |
|  |Подільський  |Хмельницьке   |органогенного утворення,  |
|  |електроме-   |шосе, 32    |напівдорогоцінного каміння,|
|  |ханічний    |        |торгівля виробами з    |
|  |завод"     |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(виготовлення виробів, що |
|  |        |        |містять у собі дорогоцінні |
|  |        |        |метали (у тому числі при  |
|  |        |        |проведенні         |
|  |        |        |науково-дослідних робіт)  |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|15.|Товариство   |м. Донецьк,   |Виготовлення виробів з   |
|  |з       |пр. Театральний,|дорогоцінних металів і   |
|  |обмеженою   |21       |дорогоцінного каміння,   |
|  |відповідаль-  |        |дорогоцінного каміння   |
|  |ністю     |        |органогенного утворення,  |
|  |"Єврозолото"  |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(виготовлення ювелірних та |
|  |        |        |побутових виробів з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння;   |
|  |        |        |виготовлення        |
|  |        |        |напівфабрикатів та     |
|  |        |        |елементів ювелірних та   |
|  |        |        |побутових виробів при   |
|  |        |        |здійсненні ремонту     |
|  |        |        |ювелірних та побутових   |
|  |        |        |виробів з дорогоцінних   |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння; оптова, роздрібна |
|  |        |        |торгівля ювелірними та   |
|  |        |        |побутовими виробами з   |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння)   |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|16.|Горобченко   |м. Суми,    |Виготовлення виробів з   |
|  |Олександр   |вул. Кутузова, |дорогоцінних металів і   |
|  |Михайлович   |63       |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(виготовлення ювелірних та |
|  |        |        |побутових виробів з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння;   |
|  |        |        |виготовлення        |
|  |        |        |напівфабрикатів та     |
|  |        |        |елементів ювелірних та   |
|  |        |        |побутових виробів при   |
|  |        |        |здійсненні ремонту     |
|  |        |        |ювелірних та побутових   |
|  |        |        |виробів з дорогоцінних   |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|17.|Бєляковський  |м. Київ,    |Виготовлення виробів з   |
|  |Олексій    |пр. Оболонський,|дорогоцінних металів і   |
|  |Володимирович |16, кв. 189   |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(виготовлення ювелірних та |
|  |        |        |побутових виробів з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння;   |
|  |        |        |виготовлення        |
|  |        |        |напівфабрикатів та     |
|  |        |        |елементів ювелірних та   |
|  |        |        |побутових виробів при   |
|  |        |        |здійсненні ремонту     |
|  |        |        |ювелірних та побутових   |
|  |        |        |виробів з дорогоцінних   |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|18.|Короленко   |м. Київ,    |Виготовлення виробів з   |
|  |Олександр   |вул. Олійника, |дорогоцінних металів і   |
|  |Михайлович   |15/46      |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(виготовлення ювелірних та |
|  |        |        |побутових виробів з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння;   |
|  |        |        |виготовлення        |
|  |        |        |напівфабрикатів та     |
|  |        |        |елементів ювелірних та   |
|  |        |        |побутових виробів при   |
|  |        |        |здійсненні ремонту     |
|  |        |        |ювелірних та побутових   |
|  |        |        |виробів з дорогоцінних   |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|19.|Товариство з  |м. Донецьк,   |Виготовлення виробів з   |
|  |обмеженою   |пр. Театральний,|дорогоцінних металів і   |
|  |відповідаль-  |21       |дорогоцінного каміння,   |
|  |ністю     |        |дорогоцінного каміння   |
|  |"Єврозолото"  |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(виготовлення ювелірних та |
|  |        |        |побутових виробів з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння;   |
|  |        |        |виготовлення        |
|  |        |        |напівфабрикатів та     |
|  |        |        |елементів ювелірних та   |
|  |        |        |побутових виробів при   |
|  |        |        |здійсненні ремонту     |
|  |        |        |ювелірних та побутових   |
|  |        |        |виробів з дорогоцінних   |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння; оптова, роздрібна |
|  |        |        |торгівля ювелірними та   |
|  |        |        |побутовими виробами з   |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння)   |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|20.|Прищенко    |Донецька обл., |Виготовлення виробів з   |
|  |Володимир   |м. Горлівка,  |дорогоцінних металів і   |
|  |Анатолійович  |вул. Корчагіна, |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |42/4      |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(виготовлення ювелірних та |
|  |        |        |побутових виробів з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння;   |
|  |        |        |виготовлення        |
|  |        |        |напівфабрикатів та     |
|  |        |        |елементів ювелірних та   |
|  |        |        |побутових виробів при   |
|  |        |        |здійсненні ремонту     |
|  |        |        |ювелірних та побутових   |
|  |        |        |виробів з дорогоцінних   |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння; оптова, роздрібна |
|  |        |        |торгівля, комісійна    |
|  |        |        |торгівля ювелірними та   |
|  |        |        |побутовими виробами з   |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння)   |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|21.|Вакуленко   |Херсонська   |Виготовлення виробів з   |
|  |Тамара     |обл.,      |дорогоцінних металів і   |
|  |Сергіївна   |смт       |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |Новотроїцьке,  |дорогоцінного каміння   |
|  |        |вул. 60 років  |органогенного утворення,  |
|  |        |СРСР N 2    |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(роздрібна торгівля    |
|  |        |        |ювелірними та побутовими  |
|  |        |        |виробами з дорогоцінних  |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|22.|Тарасенко   |м. Харків,   |Виготовлення виробів з   |
|  |Володимир   |вул. Червоно-  |дорогоцінних металів і   |
|  |Володимирович |шкільна наб. 22,|дорогоцінного каміння,   |
|  |        |кв. 107     |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(оптова, роздрібна     |
|  |        |        |торгівля, комісійна    |
|  |        |        |торгівля ювелірними та   |
|  |        |        |побутовими виробами з   |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння)   |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|23.|Тарасов    |м. Полтава,   |Виготовлення виробів з   |
|  |Анатолій    |вул. Старий   |дорогоцінних металів і   |
|  |Євгенійович  |Поділ, 3,    |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |кв. 63     |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(виготовлення ювелірних та |
|  |        |        |побутових виробів з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння;   |
|  |        |        |виготовлення        |
|  |        |        |напівфабрикатів та     |
|  |        |        |елементів ювелірних та   |
|  |        |        |побутових виробів при   |
|  |        |        |здійсненні ремонту     |
|  |        |        |ювелірних та побутових   |
|  |        |        |виробів з дорогоцінних   |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння; оптова, роздрібна |
|  |        |        |торгівля, комісійна    |
|  |        |        |торгівля ювелірними та   |
|  |        |        |побутовими виробами з   |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння)   |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|24.|Відкрите    |м. Тернопіль,  |Виготовлення виробів з   |
|  |акціонерне   |вул.      |дорогоцінних металів і   |
|  |товариство   |Микулинецька, 46|дорогоцінного каміння,   |
|  |"Ватра"    |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(виготовлення виробів, що |
|  |        |        |містять у собі дорогоцінні |
|  |        |        |метали)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|25.|Цинн Олена   |м. Кіровоград, |Виготовлення виробів з   |
|  |Володимирівна |вул. Авіаційна, |дорогоцінних металів і   |
|  |        |29       |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(оптова, роздрібна     |
|  |        |        |торгівля, комісійна    |
|  |        |        |торгівля ювелірними та   |
|  |        |        |побутовими виробами з   |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння)   |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|26.|Бакішев    |м. Київ,    |Виготовлення виробів з   |
|  |Павло     |вул. Драйзера, |дорогоцінних металів і   |
|  |Абдушаріпович |21       |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(оптова, роздрібна     |
|  |        |        |торгівля, комісійна    |
|  |        |        |торгівля ювелірними та   |
|  |        |        |побутовими виробами з   |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння)   |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|27.|Приватне    |м. Київ,    |Виготовлення виробів з   |
|  |підприємство  |вул. Малишка, 3 |дорогоцінних металів і   |
|  |"Моріон"    |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(оптова, роздрібна     |
|  |        |        |торгівля, комісійна    |
|  |        |        |торгівля ювелірними та   |
|  |        |        |побутовими виробами з   |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння)   |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|28.|Коновалов   |м. Харків,   |Виготовлення виробів з   |
|  |Олександр   |вул. Сумська,  |дорогоцінних металів і   |
|  |Васильович   |77/79, кв. 97  |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(виготовлення       |
|  |        |        |напівфабрикатів та     |
|  |        |        |елементів ювелірних та   |
|  |        |        |побутових виробів при   |
|  |        |        |здійсненні ремонту     |
|  |        |        |ювелірних та побутових   |
|  |        |        |виробів з дорогоцінних   |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння; роздрібна     |
|  |        |        |торгівля, комісійна    |
|  |        |        |торгівля ювелірними та   |
|  |        |        |побутовими виробами з   |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння)   |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|29.|Колективне   |м. Хмельницький,|Виготовлення виробів з   |
|  |підприємство  |вул. І. Франка, |дорогоцінних металів і   |
|  |"Рубін"    |6        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(оптова, роздрібна     |
|  |        |        |торгівля, комісійна    |
|  |        |        |торгівля, торгівля     |
|  |        |        |скупленими в населення   |
|  |        |        |ювелірними та побутовими  |
|  |        |        |виробами з дорогоцінних  |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|30.|Товариство з  |м. Львів,    |Виготовлення виробів з   |
|  |обмеженою   |вул. Городоцька,|дорогоцінних металів і   |
|  |відповідаль-  |82       |дорогоцінного каміння,   |
|  |ністю "В'язь" |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(оптова, роздрібна     |
|  |        |        |торгівля, комісійна    |
|  |        |        |торгівля ювелірними та   |
|  |        |        |побутовими виробами з   |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння)   |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|31.|Повне     |м. Харків,   |Виготовлення виробів з   |
|  |товариство   |вул.      |дорогоцінних металів і   |
|  |"КІБ-СЕРВІС  |Новгородська, 11|дорогоцінного каміння,   |
|  |I К"      |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння,|
|  |        |        |торгівля виробами з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(оптова, роздрібна     |
|  |        |        |торгівля, комісійна    |
|  |        |        |торгівля, торгівля     |
|  |        |        |скупленими в населення та |
|  |        |        |прийнятими під заставу   |
|  |        |        |ювелірними та побутовими  |
|  |        |        |виробами з дорогоцінних  |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|32.|Повне     |м. Київ,    |Виготовлення виробів з   |
|  |товариство   |пр.       |дорогоцінних металів і   |
|  |"Ломбард-   |Маяковського,  |дорогоцінного каміння,   |
|  |Сапфір"    |Зб, кв. 131   |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного     |
|  |        |        |каміння, торгівля виробами |
|  |        |        |з дорогоцінних металів і  |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(оптова, роздрібна     |
|  |        |        |торгівля, комісійна    |
|  |        |        |торгівля, торгівля     |
|  |        |        |скупленими в населення та |
|  |        |        |прийнятими під заставу   |
|  |        |        |ювелірними та побутовими  |
|  |        |        |виробами з дорогоцінних  |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|33.|Товариство з  |м. Київ,    |Виготовлення виробів з   |
|  |обмеженою   |вул.      |дорогоцінних металів і   |
|  |відповідаль-  |Вербицького, 30а|дорогоцінного каміння,   |
|  |ністю "СКАЕР" |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного     |
|  |        |        |каміння, торгівля виробами |
|  |        |        |з дорогоцінних металів і  |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(оптова, роздрібна     |
|  |        |        |торгівля, комісійна    |
|  |        |        |торгівля ювелірними та   |
|  |        |        |побутовими виробами з   |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння;   |
|  |        |        |оптова, роздрібна торгівля |
|  |        |        |обробленим та необробленим |
|  |        |        |дорогоцінним камінням;   |
|  |        |        |оптова, роздрібна торгівля |
|  |        |        |промисловими виробами з  |
|  |        |        |дорогоцінних металів)   |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|34.|Приватне    |м. Запоріжжя,  |Виготовлення виробів з   |
|  |Підприємство  |б-р       |дорогоцінних металів і   |
|  |"КАРМЕН"    |Центральний,  |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |9, кв. 43    |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного     |
|  |        |        |каміння, торгівля виробами |
|  |        |        |з дорогоцінних металів і  |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(роздрібна торгівля    |
|  |        |        |ювелірними та побутовими  |
|  |        |        |виробами з дорогоцінних  |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|35.|Агранова    |Автономна    |Виготовлення виробів з   |
|  |Анжеліка    |Республіка   |дорогоцінних металів і   |
|  |Вячеславівна  |Крим,      |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |м. Сімферополь, |дорогоцінного каміння   |
|  |        |вул. С.Разіна, |органогенного утворення,  |
|  |        |10, кв. 7    |напівдорогоцінного     |
|  |        |        |каміння, торгівля виробами |
|  |        |        |з дорогоцінних металів і  |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(роздрібна торгівля,    |
|  |        |        |комісійна торгівля     |
|  |        |        |ювелірними та побутовими  |
|  |        |        |виробами з дорогоцінних  |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|36.|Комерційний  |м. Київ,    |Виготовлення виробів з   |
|  |банк      |вул. Артема, 60 |дорогоцінних металів і   |
|  |"Фінанси та  |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |Кредит"    |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного     |
|  |        |        |каміння, торгівля виробами |
|  |        |        |з дорогоцінних металів і  |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(комісійна торгівля,    |
|  |        |        |торгівля скупленими в   |
|  |        |        |населення та прийнятими  |
|  |        |        |під заставу ювелірними та |
|  |        |        |побутовими виробами з   |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння;   |
|  |        |        |оптова, роздрібна торгівля |
|  |        |        |промисловими виробами з  |
|  |        |        |дорогоцінних металів)   |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|37.|Назаренко   |м. Одеса,    |Виготовлення виробів з   |
|  |Ігор      |вул.      |дорогоцінних металів і   |
|  |Олександрович |Тираспольська, |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |25, кв. 25   |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного     |
|  |        |        |каміння, торгівля виробами |
|  |        |        |з дорогоцінних металів і  |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(виготовлення ювелірних та |
|  |        |        |побутових виробів з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння;   |
|  |        |        |виготовлення        |
|  |        |        |напівфабрикатів та     |
|  |        |        |елементів ювелірних та   |
|  |        |        |побутових виробів при   |
|  |        |        |здійсненні ремонту     |
|  |        |        |ювелірних та побутових   |
|  |        |        |виробів з дорогоцінних   |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння; оптова, роздрібна |
|  |        |        |торгівля ювелірними та   |
|  |        |        |побутовими виробами з   |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння)   |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|38.|Закрите    |м. Київ,    |Виготовлення виробів з   |
|  |акціонерне   |вул.      |дорогоцінних металів і   |
|  |товариство   |Інститутська, 25|дорогоцінного каміння,   |
|  |"ФАЕТОН    |        |дорогоцінного каміння   |
|  |ПЛЮС"     |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного     |
|  |        |        |каміння, торгівля виробами |
|  |        |        |з дорогоцінних металів і  |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(виготовлення ювелірних та |
|  |        |        |побутових виробів з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння;   |
|  |        |        |виготовлення        |
|  |        |        |напівфабрикатів та     |
|  |        |        |елементів ювелірних та   |
|  |        |        |побутових виробів при   |
|  |        |        |здійсненні ремонту     |
|  |        |        |ювелірних та побутових   |
|  |        |        |виробів з дорогоцінних   |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння; оптова, роздрібна |
|  |        |        |торгівля, комісійна    |
|  |        |        |торгівля, торгівля     |
|  |        |        |скупленими в населення   |
|  |        |        |ювелірними та побутовими  |
|  |        |        |виробами з дорогоцінних  |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|39.|Товариство   |м. Запоріжжя,  |Виготовлення виробів з   |
|  |з       |Дніпропетровське|дорогоцінних металів і   |
|  |обмеженою   |шосе, 9     |дорогоцінного каміння,   |
|  |відповідаль-  |        |дорогоцінного каміння   |
|  |ністю     |        |органогенного утворення,  |
|  |"Елемент-   |        |напівдорогоцінного     |
|  |Перетворювач" |        |каміння, торгівля виробами |
|  |        |        |з дорогоцінних металів і  |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(виготовлення виробів, що |
|  |        |        |містять у собі дорогоцінні |
|  |        |        |метали (у тому числі при  |
|  |        |        |проведенні         |
|  |        |        |науково-дослідних робіт)  |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|40.|Перевалов   |Київська обл., |Виготовлення виробів з   |
|  |Вадим     |Бориспільський |дорогоцінних металів і   |
|  |Едуардович   |р-н,      |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |с. В.Стариця,  |дорогоцінного каміння   |
|  |        |вул. Стасюка,  |органогенного утворення,  |
|  |        |60       |напівдорогоцінного     |
|  |        |        |каміння, торгівля виробами |
|  |        |        |з дорогоцінних металів і  |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(виготовлення ювелірних та |
|  |        |        |побутових виробів з    |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння;   |
|  |        |        |виготовлення        |
|  |        |        |напівфабрикатів та     |
|  |        |        |елементів ювелірних та   |
|  |        |        |побутових виробів при   |
|  |        |        |здійсненні ремонту     |
|  |        |        |ювелірних та побутових   |
|  |        |        |виробів з дорогоцінних   |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння; оптова, роздрібна |
|  |        |        |торгівля, комісійна    |
|  |        |        |торгівля ювелірними та   |
|  |        |        |побутовими виробами з   |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння)   |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|41.|Дунець Юрій  |Полтавська   |Виготовлення виробів з   |
|  |Васильович   |обл.,      |дорогоцінних металів і   |
|  |        |м. Комсомольськ,|дорогоцінного каміння,   |
|  |        |вул.      |дорогоцінного каміння   |
|  |        |Добровольського,|органогенного утворення,  |
|  |        |91, кв. 88   |напівдорогоцінного     |
|  |        |        |каміння, торгівля виробами |
|  |        |        |з дорогоцінних металів і  |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(оптова, роздрібна     |
|  |        |        |торгівля, комісійна    |
|  |        |        |торгівля ювелірними та   |
|  |        |        |побутовими виробами з   |
|  |        |        |дорогоцінних металів і   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння)   |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|42.|Повне     |м. Полтава,   |Виготовлення виробів з   |
|  |товариство   |вул. Жовтнева, |дорогоцінних металів і   |
|  |"Тарасов,   |46, кв. 206   |дорогоцінного каміння,   |
|  |Тарасова -   |        |дорогоцінного каміння   |
|  |"Фірма     |        |органогенного утворення,  |
|  |"Мідас"    |        |напівдорогоцінного     |
|  |        |        |каміння, торгівля виробами |
|  |        |        |з дорогоцінних металів і  |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(оптова, роздрібна     |
|  |        |        |торгівля, комісійна    |
|  |        |        |торгівля, торгівля     |
|  |        |        |скупленими в населення та |
|  |        |        |прийнятими під заставу   |
|  |        |        |ювелірними та побутовими  |
|  |        |        |виробами з дорогоцінних  |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|43.|Закрите    |м. Луганськ,  |Виготовлення виробів з   |
|  |акціонерне   |вул. Тітова, 17 |дорогоцінних металів і   |
|  |товариство   |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |"Ізумруд"   |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення,  |
|  |        |        |напівдорогоцінного     |
|  |        |        |каміння, торгівля виробами |
|  |        |        |з дорогоцінних металів і  |
|  |        |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |        |        |дорогоцінного каміння   |
|  |        |        |органогенного утворення та |
|  |        |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |        |        |(оптова, роздрібна     |
|  |        |        |торгівля, комісійна    |
|  |        |        |торгівля, торгівля     |
|  |        |        |скупленими в населення   |
|  |        |        |ювелірними та побутовими  |
|  |        |        |виробами з дорогоцінних  |
|  |        |        |металів і дорогоцінного  |
|  |        |        |каміння)          |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|44.|Товариство   |м. Суми,    |Виробництво дорогоцінних  |
|  |з       |вул. Металургів,|металів і дорогоцінного  |
|  |обмеженою   |38       |каміння, дорогоцінного   |
|  |відповідаль-  |        |каміння органогенного   |
|  |ністю     |        |утворення,         |
|  |виробничо-   |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |комерційна   |        |(переробка брухту і,    |
|  |фірма     |        |відходів дорогоцінних   |
|  |"Сілмет"    |        |металів і сплавів;     |
|  |        |        |переробка твердих і рідких |
|  |        |        |срібловмісних відходів)  |
|---+---------------+----------------+---------------------------|
|45.|Товариство   |м. Суми,    |Збирання, первинна обробка |
|  |з       |вул. Металургів,|відходів і брухту     |
|  |обмеженою   |38       |дорогоцінних металів та  |
|  |відповідаль-  |        |дорогоцінного каміння,   |
|  |ністю     |        |дорогоцінного каміння   |
|  |виробничо-   |        |органогенного утворення,  |
|  |комерційна   |        |напівдорогоцінного каміння |
|  |фірма     |        |(збирання, первинна    |
|  |"Сілмет"    |        |обробка твердих і рідких  |
|  |        |        |срібловмісних відходів;  |
|  |        |        |збирання, первинна обробка |
|  |        |        |брухту і відходів     |
|  |        |        |дорогоцінних металів від  |
|  |        |        |списаної електронної    |
|  |        |        |техніки, виведеного з   |
|  |        |        |експлуатації обладнання,  |
|  |        |        |приладів, комплектувальних |
|  |        |        |виробів, деталей тощо)   |
------------------------------------------------------------------
                   Додаток 2
                   до наказу Міністерства
                   фінансів України
                   від 17.01.2002 N 39
               Перелік
   суб'єктів господарювання, яким переоформлюються ліцензії
 
-----------------------------------------------------------------------
| N |Найменування | Місцезна- |    Підстава для    | Серія та |
|з/п| юридичної  | ходження  |переоформлення ліцензії та|   N  |
|  | особи або  | юридичної |  вид підприємницької  | ліцензії,|
|  | прізвище,  | особи або |  діяльності, на який  |  що  |
|  | ім'я, по  |  місце  | переоформлюється ліцензія|переоформ-|
|  | батькові  |проживання |             | люється |
|  | фізичної  | фізичної  |             |     |
|  |  особи   |  особи  |             |     |
|  | - суб'єкта  |- суб'єкта |             |     |
|  | підприєм-  | підприєм- |             |     |
|  |  ницької  | ницької  |             |     |
|  | діяльності  |діяльності |             |     |
|---+--------------+------------+--------------------------+----------|
| 1 |   2    |   3   |      4       |   5  |
|---+--------------+------------+--------------------------+----------|
|1. |Рябченко   |Харківська |Зміни, пов'язані з    |Серія АА |
|  |Роман     |обл.,    |провадженням господарської|N 009108 |
|  |Іванович   |м. Ізюм,  |діяльності; виготовлення |28.02.2001|
|  |       |вул. Фрунзе,|виробів з дорогоцінних  |     |
|  |       |18, кв. 14 |металів і дорогоцінного  |     |
|  |       |      |каміння, дорогоцінного  |     |
|  |       |      |каміння органогенного   |     |
|  |       |      |утворення,        |     |
|  |       |      |напівдорогоцінного    |     |
|  |       |      |каміння, торгівля виробами|     |
|  |       |      |з дорогоцінних металів і |     |
|  |       |      |дорогоцінного каміння,  |     |
|  |       |      |дорогоцінного каміння   |     |
|  |       |      |органогенного утворення та|     |
|  |       |      |напівдорогоцінного каміння|     |
|  |       |      |(виготовлення ювелірних та|     |
|  |       |      |побутових виробів з    |     |
|  |       |      |дорогоцінних металів і  |     |
|  |       |      |дорогоцінного каміння;  |     |
|  |       |      |виготовлення       |     |
|  |       |      |напівфабрикатів та    |     |
|  |       |      |елементів ювелірних та  |     |
|  |       |      |побутових виробів при   |     |
|  |       |      |здійсненні ремонту    |     |
|  |       |      |ювелірних та побутових  |     |
|  |       |      |виробів з дорогоцінних  |     |
|  |       |      |металів і дорогоцінного  |     |
|  |       |      |каміння; роздрібна    |     |
|  |       |      |торгівля, комісійна    |     |
|  |       |      |торгівля ювелірними та  |     |
|  |       |      |побутовими виробами з   |     |
|  |       |      |дорогоцінних металів і  |     |
|  |       |      |дорогоцінного каміння)  |     |
|---+--------------+------------+--------------------------+----------|
|2. |Бабій     |м. Хмель-  |Зміна місця проживання  |N 3765  |
|  |Олександр   |ницький,  |фізичної особи;      |23.03.2000|
|  |Володимирович |вул.    |виготовлення виробів з  |     |
|  |       |Подільська, |дорогоцінних металів і  |     |
|  |       |73     |дорогоцінного каміння,  |     |
|  |       |      |дорогоцінного каміння   |     |
|  |       |      |органогенного утворення, |     |
|  |       |      |напівдорогоцінного    |     |
|  |       |      |каміння, торгівля виробами|     |
|  |       |      |з дорогоцінних металів і |     |
|  |       |      |дорогоцінного каміння,  |     |
|  |       |      |дорогоцінного каміння   |     |
|  |       |      |органогенного утворення та|     |
|  |       |      |напівдорогоцінного каміння|     |
|  |       |      |(виготовлення ювелірних та|     |
|  |       |      |побутових виробів з    |     |
|  |       |      |дорогоцінних металів і  |     |
|  |       |      |дорогоцінного каміння;  |     |
|  |       |      |виготовлення       |     |
|  |       |      |напівфабрикатів та    |     |
|  |       |      |елементів ювелірних та  |     |
|  |       |      |побутових виробів при   |     |
|  |       |      |здійсненні ремонту    |     |
|  |       |      |ювелірних та побутових  |     |
|  |       |      |виробів з дорогоцінних  |     |
|  |       |      |металів і дорогоцінного  |     |
|  |       |      |каміння)         |     |
|---+--------------+------------+--------------------------+----------|
|3. |Товариство з |м. Одеса,  |Зміни, пов'язані з    |Серія АА |
|  |обмеженою   |пр. Добро- |провадженням господарської|N 097505 |
|  |відповідаль- |вольського, |діяльності; виготовлення |14.06.2001|
|  |ністю     |147/1    |виробів з дорогоцінних  |     |
|  |"МРІЯ-97"   |      |металів і дорогоцінного  |     |
|  |       |      |каміння, дорогоцінного  |     |
|  |       |      |каміння органогенного   |     |
|  |       |      |утворення,        |     |
|  |       |      |напівдорогоцінного    |     |
|  |       |      |каміння, торгівля виробами|     |
|  |       |      |з дорогоцінних металів і |     |
|  |       |      |дорогоцінного каміння,  |     |
|  |       |      |дорогоцінного каміння   |     |
|  |       |      |органогенного утворення та|     |
|  |       |      |напівдорогоцінного каміння|     |
|  |       |      |(виготовлення       |     |
|  |       |      |напівфабрикатів та    |     |
|  |       |      |елементів ювелірних та  |     |
|  |       |      |побутових виробів при   |     |
|  |       |      |здійсненні ремонту    |     |
|  |       |      |ювелірних та побутових  |     |
|  |       |      |виробів з дорогоцінних  |     |
|  |       |      |металів і дорогоцінного  |     |
|  |       |      |каміння; роздрібна    |     |
|  |       |      |торгівля, комісійна    |     |
|  |       |      |торгівля ювелірними та  |     |
|  |       |      |побутовими виробами з   |     |
|  |       |      |дорогоцінних металів і  |     |
|  |       |      |дорогоцінного каміння)  |     |
|---+--------------+------------+--------------------------+----------|
|4. |Виговська   |м. Донецьк, |Зміни, пов'язані з    |N 3104  |
|  |Тетяна    |вул.    |провадженням господарської|15.07.1999|
|  |Леонідівна  |Куйбишева, |діяльності; виготовлення |     |
|  |       |56     |виробів з дорогоцінних  |     |
|  |       |      |металів і дорогоцінного  |     |
|  |       |      |каміння, дорогоцінного  |     |
|  |       |      |каміння органогенного   |     |
|  |       |      |утворення,        |     |
|  |       |      |напівдорогоцінного    |     |
|  |       |      |каміння, торгівля виробами|     |
|  |       |      |з дорогоцінних металів і |     |
|  |       |      |дорогоцінного каміння,  |     |
|  |       |      |дорогоцінного каміння   |     |
|  |       |      |органогенного утворення та|     |
|  |       |      |напівдорогоцінного каміння|     |
|  |       |      |(роздрібна торгівля,   |     |
|  |       |      |комісійна торгівля    |     |
|  |       |      |ювелірними та побутовими |     |
|  |       |      |виробами з дорогоцінних  |     |
|  |       |      |металів і дорогоцінного  |     |
|  |       |      |каміння)         |     |
|---+--------------+------------+--------------------------+----------|
|5. |Приватне   |м. Черкаси, |Зміна найменування    |Серія АА |
|  |підприємство |бул.    |юридичної особи;     |N 111816 |
|  |"ЗАРІНА"   |Шевченка,  |виготовлення виробів з  |09.12.1999|
|  |       |468     |дорогоцінних металів і  |     |
|  |       |      |дорогоцінного каміння,  |     |
|  |       |      |дорогоцінного каміння   |     |
|  |       |      |органогенного утворення, |     |
|  |       |      |напівдорогоцінного    |     |
|  |       |      |каміння, торгівля виробами|     |
|  |       |      |з дорогоцінних металів і |     |
|  |       |      |дорогоцінного каміння,  |     |
|  |       |      |дорогоцінного каміння   |     |
|  |       |      |органогенного утворення та|     |
|  |       |      |напівдорогоцінного каміння|     |
|  |       |      |(виготовлення ювелірних та|     |
|  |       |      |побутових виробів з    |     |
|  |       |      |дорогоцінних металів і  |     |
|  |       |      |дорогоцінного каміння;  |     |
|  |       |      |виготовлення       |     |
|  |       |      |напівфабрикатів та    |     |
|  |       |      |елементів ювелірних та  |     |
|  |       |      |побутових виробів при   |     |
|  |       |      |здійсненні ремонту    |     |
|  |       |      |ювелірних та побутових  |     |
|  |       |      |виробів з дорогоцінних  |     |
|  |       |      |металів і дорогоцінного  |     |
|  |       |      |каміння; оптова, роздрібна|     |
|  |       |      |торгівля, комісійна    |     |
|  |       |      |торгівля, торгівля    |     |
|  |       |      |скупленими в населення  |     |
|  |       |      |ювелірними та побутовими |     |
|  |       |      |виробами з дорогоцінних  |     |
|  |       |      |металів і дорогоцінного  |     |
|  |       |      |каміння)         |     |
|---+--------------+------------+--------------------------+----------|
|6. |Підприємство |м. Черкаси, |Зміни, пов'язані з    |Серія АА |
|  |з іноземними |вул.    |провадженням господарської|N 109997 |
|  |інвестиціями |Чигиринська,|діяльності; виготовлення |26.07.2001|
|  |"Ювелірна   |66     |виробів з дорогоцінних  |     |
|  |фірма     |      |металів і дорогоцінного  |     |
|  |"Венеція"   |      |каміння, дорогоцінного  |     |
|  |       |      |каміння органогенного   |     |
|  |       |      |утворення,        |     |
|  |       |      |напівдорогоцінного    |     |
|  |       |      |каміння, торгівля виробами|     |
|  |       |      |з дорогоцінних металів і |     |
|  |       |      |дорогоцінного каміння,  |     |
|  |       |      |дорогоцінного каміння   |     |
|  |       |      |органогенного утворення та|     |
|  |       |      |напівдорогоцінного каміння|     |
|  |       |      |(виготовлення ювелірних та|     |
|  |       |      |побутових виробів з    |     |
|  |       |      |дорогоцінних металів і  |     |
|  |       |      |дорогоцінного каміння;  |     |
|  |       |      |виготовлення       |     |
|  |       |      |напівфабрикатів та    |     |
|  |       |      |елементів ювелірних та  |     |
|  |       |      |побутових виробів при   |     |
|  |       |      |здійсненні ремонту    |     |
|  |       |      |ювелірних та побутових  |     |
|  |       |      |виробів з дорогоцінних  |     |
|  |       |      |металів і дорогоцінного  |     |
|  |       |      |каміння; оптова, роздрібна|     |
|  |       |      |торгівля, комісійна    |     |
|  |       |      |торгівля, торгівля    |     |
|  |       |      |скупленими в населення  |     |
|  |       |      |ювелірними та побутовими |     |
|  |       |      |виробами з дорогоцінних  |     |
|  |       |      |металів і дорогоцінного  |     |
|  |       |      |каміння)         |     |
-----------------------------------------------------------------------
                   Додаток 3
                   до наказу Міністерства
                   фінансів України
                   від 17.01.2002 N 39
               Перелік
 суб'єктів господарювання діяльності, яким анулюються ліцензії
 
------------------------------------------------------------------
| N |   Найменування  |  Місцезнаходження | Серія та N  |
|п\п | юридичної особи або | юридичної особи або | ліцензії, що |
|  | прізвище, ім'я, по |  місце проживання | анулюється  |
|  | батькові фізичної |  фізичної особи - |        |
|  |  особи - суб'єкта |    суб'єкта   |        |
|  |  підприємницької  |  підприємницької  |        |
|  |   діяльності   |   діяльності   |        |
|----+---------------------+---------------------+---------------|
| 1 |     2      |     3      |    4    |
|----+---------------------+---------------------+---------------|
|1. |Товариство з     |м. Вінниця,     |Серія АА    |
|  |обмеженою      |пл. Перемоги, 50   |N 190291    |
|  |відповідальністю   |           |07.11.2001   |
|  |- підприємство    |           |        |
|  |побутового      |           |        |
|  |обслуговування    |           |        |
|  |"Ремточмеханіка"   |           |        |
------------------------------------------------------------------
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка