Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо порушення права суб"єктів підприємницької діяльності проводити прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


         ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
             Р І Ш Е Н Н Я
              17.01.2002
 
   За позовом 1) НВК ТОВ "Тект Приват"; 2) ТДВ "Март" до
Міністерства юстиції України; при третій особі СДП "Укрспец'юст"
про визнання недійсним наказу та окремих положень інструкції.
             Обставини справи
   Позивач звернувся з позовом про визнання недійсним другого
речення абзацу 1, другого речення абзацу 10 п. 5.11, другого
речення абзацу 1 та другого речення абзацу 2 пп. 5.12.3 п. 5.12
Інструкції про проведення виконавчих дій, затвердженої наказом
Міністерства юстиції України N 74/5 ( z0865-99 ) від 15.12.99
(далі  - інструкція), визнання недійсним наказу Міністерства
юстиції України N 68/5 ( z0745-99 ) від 27.10.99 "Про затвердження
Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з
реалізації арештованого нерухомого майна" (далі - наказ) та просив
зобов'язати   Міністерство  юстиції  України  опублікувати
(оприлюднити) резолютивну частину рішення Господарського  суду
м. Києва у цій справі в офіційних виданнях, у яких були офіційно
оприлюднені інструкція і наказ.
   Позовні вимоги мотивовані тим, що, обмеживши у зазначених
нормах інструкції ( z0865-99 ) коло спеціалізованих організацій,
які мають право організовувати та проводити прилюдні торги з
реалізації арештованого нерухомого майна, Міністерство юстиції
надало виключне право на організацію та проведення таких прилюдних
торгів лише СДП "Укрспец'юст" (далі - СДП). Відповідно до абзацу 1
пп. 5.12.3 п. 5.12 інструкції ( z0865-99 ) статус спеціалізованої
організації,  а отже, і право на організацію та проведення
прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна до
прийняття закону, яким буде визначено статус спеціалізованих
організацій та умови здійснення операцій з нерухомим майном,
закріплюється виключно за СДП.
   Тобто до  прийняття  закону, яким буде визначено статус
спеціалізованих організацій та умови здійснення  операцій  з
нерухомим майном, інші суб'єкти підприємницької діяльності згідно
з інструкцією не мають права організовувати та проводити прилюдні
торги з реалізації арештованого нерухомого майна.
   Зміст другого речення абзацу 1 п. 5.11 та другого речення
абзацу 1 пп. 5.12.3 п. 5.12 інструкції ( z0865-99 ) не відповідає
статтям 61 та 66 Закону "Про виконавче провадження" ( 606-14 )
(далі - Закон). Згідно з ч. 2 ст. 61 Закону продаж нерухомого
майна  боржника  здійснюється  шляхом  проведення  торгів
спеціалізованими організаціями, які мають  право  здійснювати
операції з нерухомістю у порядку, передбаченому законодавством
України. У ч. 1 ст. 66 Закону ( 606-14 ) вказано, що прилюдні
торги з реалізації нерухомого майна організовують і проводять
спеціалізовані організації, що мають право здійснювати операції з
нерухомістю, і з якими Державною виконавчою службою укладено
відповідний договір.
   Таким чином, у ч. 2 ст. 61 та в ч. 1 ст. 66 Закону ( 606-14 )
встановлено,  що  прилюдні  торги  з реалізації арештованого
нерухомого  майна  боржника  проводять  та  організовують
спеціалізовані організації. При цьому їх кількість не обмежується
і не встановлюється виключне право СДП на  організацію  та
проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого
майна. У другому реченні абзацу 1 пп. 5.12.3 п. 5.12 інструкції
( z0865-99 ) зазначається, що до прийняття закону, яким буде
визначено статус таких (тобто спеціалізованих) організацій та
умови здійснення операцій з нерухомим майном, Кабінетом Міністрів
відповідно до постанови від 14.07.99 N 1270 ( 1270-99-п ) такою
спеціалізованою організацією визначено СДП. Проте в цій постанові
не встановлене виключне право СДП на організацію та проведення
прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна.
   До того  ж,  Кабінет  Міністрів  не  міг визначити СДП
спеціалізованою організацією, ще до прийняття закону, яким будуть
визначені статус таких організацій та умови здійснення операцій з
нерухомим майном, як про це стверджується у другому реченні абзацу
1 пп.  5.12.3  п.  5.12  інструкції  (  z0865-99 ). Статус
спеціалізованої організації СДП може набути лише після його
державної реєстрації в установленому законом порядку, оскільки
лише після такої реєстрації та за умови, якщо  статут  це
передбачає, СДП може здійснювати операції з нерухомістю, що
відповідно до статей 61 та 66 Закону ( 606-14 ) є єдиним на
сьогодні критерієм, за яким організація належить до категорії
спеціалізованих організацій.
   У п. 2 наказу ( z0745-99 ) Мін'юст покладає реалізацію такого
майна на СДП і визначає основними завданнями його діяльності
забезпечення  належного  зберігання  вилученого  державними
виконавцями майна, організацію і проведення його реалізації шляхом
продажу на прилюдних торгах, аукціонах на комісійних та інших
договірних засадах.
   Зазначене положення суперечить ч. 3 ст. 5 та ч. 1 ст. 61
Закону ( 606-14 ), відповідно до яких реалізація арештованого
майна, за винятком виключеного за законом з обігу, здійснюється
державним виконавцем шляхом його продажу  через  торговельні
організації,  відповідні  структури Міністерства фінансів, на
прилюдних торгах, аукціонах, якщо інше не передбачено законом, у
двомісячний строк з дня накладення арешту. У названих положеннях
Закону ( 606-14 ) визначено, що реалізація арештованого нерухомого
майна належить до повноважень державного виконавця, тоді як
спеціалізовані організації лише  організовують  та  проводять
прилюдні торги з реалізації такого майна за договором з Державною
виконавчою службою. Тому покладення згідно з п. 2 наказу Мін'юсту
( z0745-99 ) функції реалізації арештованого нерухомого майна на
СДП є незаконним делегуванням функцій  державних  виконавців
суб'єкту підприємницької діяльності. Такими діями Міністерство
юстиції перевищило свої повноваження. Крім того, п. 2 наказу
( z0745-99 ) суперечить статтям 61 та 66 Закону ( 606-14 ),
оскільки в ньому  встановлено,  що  реалізація  арештованого
нерухомого майна здійснюється СДП та не зазначено, що таке право
мають й інші, крім СДП, спеціалізовані організації. Пряма вказівка
в п. 2 наказу, а також в абзаці 1 п. 5.11, абзаці 1 пп. 5.12.3
п. 5.12 інструкції ( z0865-99 ) на конкретну спеціалізовану
організацію, СДП, є наданням зазначеному підприємству пільги, яка
ставить його у привілейоване становище в порівнянні з іншими
суб'єктами господарювання.
   Доведені до  відома  державних  виконавців  інструкція
( z0865-99 ) та наказ ( z0745-99 ) містять інформацію лише про
одну  спеціалізовану  організацію, яка може організовувати і
проводити прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого
майна, та не містять чіткої вказівки на те, що ними можуть бути й
інші організації. Це, своєю чергою, створює передумови  для
укладання Державною виконавчою службою договорів про організацію
та проведення прилюдних торгів лише з СДП.
   Такі дії Міністерства юстиції відповідно до ст. 8 Закону "Про
захист від недобросовісної конкуренції" ( 236/96-вр ) від 07.06.96
є одним із видів недобросовісної  конкуренції,  а  саме  -
дискредитації  господарюючого  суб'єкта (інших спеціалізованих
організацій, які до впровадження оспорюваних актів здійснювали
посередницькі  операції  з  арештованим  нерухомим майном за
договорами), тобто поширення у будь-якій формі  неправдивих,
неточних  або  неповних  відомостей, пов'язаних з особою чи
діяльністю господарюючого суб'єкта, які завдали або могли завдати
шкоди діловій репутації такого суб'єкта. Це також є дискримінацією
суб'єктів господарювання, у тому числі позивачів, оскільки згідно
з абзацом 6 п. 1 ст. 6 Закону "Про обмеження монополізму та
недопущення недобросовісної конкуренції" (чинного на час звернення
позивачів  до  суду)  дискримінацією суб'єктів господарювання
органами державної влади органами місцевого самоврядування та
органами адміністративно-господарського управління та контролю
визнається надання окремим суб'єктам господарювання податкових та
інших пільг, які ставлять їх у привілейоване становище щодо інших
суб'єктів господарювання, що призвело або може призвести до
монополізації ринку. Встановлення у другому реченні абзацу 1 пп.
5.12.3 п. 5.12 інструкції ( z0865-99 ) неможливості для інших
спеціалізованих організацій, крім СДП, до прийняття закону, яким
буде визначено статус таких організацій та умови здійснення
операцій з нерухомим майном, організовувати та проводити прилюдні
торги з реалізації арештованого нерухомого майна є дискримінацією
суб'єктів господарювання. Зазначена вимога інструкції встановлює
також обмеження на здійснення  посередницької  діяльності  з
реалізації арештованого нерухомого майна. Відповідно до абзацу 2
п. 1 ст. 6 Закону "Про обмеження монополізму та недопущення
недобросовісної конкуренції" ( 2132-12 ) встановлення обмежень на
здійснення окремих видів діяльності, що призвели або можуть
призвести до обмеження конкуренції, визнається дискримінацією
суб'єктів господарювання органом державної влади (у даному випадку
- Міністерством юстиції України). Тобто абзац 1 пп. 5.12.3 п. 5.12
інструкції ( z0865-99 ) суперечить абзацу 2 п. 1 ст. 6 Закону "Про
обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції".
   Відповідач проти позову заперечує, посилаючись на те, що
згідно з ч. 2 ст. 61 Закону "Про виконавче провадження" ( 606-14 )
продаж майна боржника, за винятком нерухомого майна, здійснюється
спеціалізованою організацією на комісійних та інших договірних
засадах, передбачених законом. Продаж нерухомого майна боржника
здійснюється  шляхом  проведення  торгів  спеціалізованими
організаціями, які мають право здійснювати операції з нерухомістю
у  порядку,  передбаченому  законодавством  України.  Порядок
реалізації майна,  зазначеного  у ч. 5 ст. 55 цього Закону
( 606-14 ), визначається Національним банком, а іншого майна -
Міністерством юстиції. Законодавством України не визначено статус
спеціалізованих організацій, які мають право здійснювати операції
з нерухомістю. Згідно з п. 2 Прикінцевих положень Закону "Про
виконавче провадження" ( 606-14 ) Кабінету Міністрів запропоновано
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для
реалізації цього Закону. Відповідно до ч. 1 ст. 117 Конституції
( 254к/96-вр ) цей орган у межах своєї компетенції видає постанови
і розпорядження, які є обов'язковими до виконання. Постановою
Кабінету Міністрів від 14.07.99 N 1270 ( 1270-99-п ) "Про
створення спеціалізованого державного підприємства "Укрспец'юст"
створено СДП Міністерства юстиції. Крім того, відповідно до ст. 5
Закону "Про державну виконавчу службу" ( 202/98-п ) Мін'юст через
департамент державної виконавчої служби здійснює фінансове і
матеріально-технічне забезпечення органів цієї служби, підбір
кадрів,  методичне керівництво, підвищення професійного рівня
державних виконавців, розглядає скарги на їх дії. Методичне
керівництво діяльністю державної виконавчої служби полягає у
видачі нормативних актів, які регулюють питання діяльності органів
державної виконавчої служби, що не врегульовані законами та
підзаконними актами Президента та Кабінету Міністрів України.
   Таким чином, на виконання статей 61 та 66 Закону "Про
виконавче провадження" ( 606-14 ) та до прийняття законів "Про
порядок проведення прилюдних торгів", "Про здійснення операцій з
нерухомим майном", якими буде встановлено порядок проведення
прилюдних торгів, визначено статус спеціалізованих організацій, на
які покладаються реалізація нерухомого майна та умови здійснення
операцій з таким майном, а також відповідно до постанови Кабінету
Міністрів  України від 14.07.99 N 1270 ( 1270-99-п ) було
затверджено наказ ( z0745-99 ) та інструкцію ( z0865-99 ). Згідно
з п. 2 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого
Указом Президента від 30.12.97 N 1396/97 ( 1396/97 ), Мін'юст у
своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-вр ), актами
Президента і Кабінету Міністрів, а також вказаним Положенням.
Відповідно до покладених на Міністерство юстиції завдань пп. 18
п. 4 названого  Положення  Мін'юст  організовує  в  порядку,
встановленому  законодавством  України,  своєчасне,  повне  і
неупереджене примусове виконання рішень судів та інших органів
(посадових  осіб),  виконання  яких  покладено  на державних
виконавців. Відповідно до п. 8 Положення Мін'юст у межах своїх
повноважень на основі та на виконання актів законодавства України
видає накази, організовує і контролює їх виконання. Пунктом 6
цього Положення визначено, що Мін'юст здійснює свої повноваження
безпосередньо та через утворені у встановленому порядку Головне
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські
управління юстиції, районні, районні у містах (міст обласного
підпорядкування) управління юстиції, підприємства, установи та
організації, що належать до сфери його управління. Одним із таких
підприємств, через яке Мін'юст здійснює свої повноваження, є СДП,
створене у встановленому законодавством порядку. В його статуті
чітко визначено, що СДП є спеціалізованою організацією і предметом
його діяльності є діяльність, пов'язана саме з нерухомим майном,
яке вилучене державним виконавцем, тобто арештованим нерухомим
майном.
   Тлумачний словник дає визначення терміну "спеціалізація" як
зосередження діяльності на певному занятті, спеціальності. Що
стосується позивачів, у жодному з їхніх статутів насамперед не
зазначено, що вони є спеціалізованим підприємством з приводу
реалізації арештованого майна, окрім того, предметом діяльності
кожного з них є безліч інших видів діяльності.  Реалізація
арештованого майна - це звичайний продаж нерухомого майна з єдиною
відмінністю - на майно накладено арешт. Тому покладення реалізації
такого  майна тільки на вищевказане підприємство не порушує
антимонопольного законодавства і не має антиконкурентного ефекту,
оскільки реалізація арештованого нерухомого майна СДП не впливає
на загальні умови реалізації майна на ринку в цілому і не обмежує
конкуренцію  на цьому ринку. Крім того, обов'язковою умовою
визнання акта недійсним є також порушення у зв'язку з прийняттям
відповідного  акта  прав  та  охоронюваних законом інтересів
підприємства чи організації - позивача у  справі.  Оскільки
статутними  документами позивачів не передбачено, що вони є
спеціалізованими підприємствами з приводу реалізації арештованого
майна, відповідач вважає, що оскаржувані положення інструкції не
порушують їхні права та охоронювані законом інтереси.  Щодо
оскаржуваного наказу ( z0745-99 ), відповідач вважає, що він не
суперечить чинному законодавству і виданий у межах компетенції
Мін'юсту, а також не порушує права та інтереси позивачів.
   Третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача
(СДП) підтримує позицію відповідача та проти позову заперечує.
   Дослідивши матеріали   справи,   заслухавши   пояснення
представників сторін, посадових осіб Міністерства юстиції України,
суд встановив:
   У преамбулі інструкції ( z0865-99 ) зазначено, що її видано
на виконання Закону "Про виконавче провадження" ( 606-14 ). Пункт
5.11 інструкції регулює питання підготовки державним виконавцем та
проведення прилюдних торгів з реалізації нерухомого майна. Абзацом
2 цього пункту передбачено, що "прилюдні торги з реалізації
нерухомого  майна  організовують  і  проводять спеціалізовані
організації, що мають право здійснювати операції з нерухомістю і з
якими укладено відповідний договір державною виконавчою службою.
Такою спеціалізованою організацією є спеціалізоване  державне
підприємство  "Укрспец'юст" Міністерства юстиції України, яке
створено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14
липня 1999 року N 1270 ( 1270-99-п )".
   Статтею 61 Закону "Про виконавче провадження" ( 606-14 )
передбачено, що "реалізація арештованого майна, за винятком майна,
виключеного за законом з обігу, здійснюється державним виконавцем
шляхом його продажу через торговельні організації, відповідні
структури Міністерства фінансів, на прилюдних торгах, аукціонах,
якщо інше не передбачено законом, у двомісячний строк з дня
накладення арешту (ч. 1). Продаж майна боржника, за винятком
нерухомого майна, здійснюється спеціалізованою організацією на
комісійних та інших договірних засадах, передбачених законом.
Продаж нерухомого майна боржника здійснюється шляхом проведення
торгів спеціалізованими організаціями, які мають право здійснювати
операції з нерухомістю в порядку, передбаченому законодавством
України. Порядок реалізації майна, зазначеного в ч. 5 ст. 55 цього
Закону ( 606-14 ), визначається Національним банком України, а
іншого майна - Міністерством юстиції України (ч. 2)".
   У Законі ( 606-14 ) стосовно спеціалізованих організацій, які
мають право здійснювати операції з нерухомістю та проводити торги
з реалізації нерухомого майна боржника, застосовується множина.
Так само формується і перше речення абзацу 2 п. 5.11 інструкції
( z0865-99 ). Зазначене дозволяє суду зробити висновок, що таких
організацій може бути більше, ніж одна. Друге речення абзацу 2
п. 5.11 інструкції згадує тільки одну спеціалізовану організацію -
СДП. Суд вважає, що зазначене друге речення абзацу 2 п. 5.11
інструкції  звужує зміст норми Закону, оскільки не допускає
існування інших спеціалізованих організацій, крім СДП.
   Відповідно до ст. 116 Конституції України ( 254к/96-вр ) до
компетенції органів виконавчої влади відноситься забезпечення
виконання Основного Закону і законів України. Обмеження щодо
кількості та кола організацій, які можуть проводити торги з
реалізації нерухомого майна, не є належним виконанням названого
Закону ( 606-14 ), а тому суд вважає обгрунтованим твердження
позивача про невідповідність у цій частині інструкції ( z0865-99 )
його вимогам. Абзацом 10 п. 5.11 інструкції передбачено, що
"порядок проведення прилюдних торгів визначається законом. До
прийняття такого закону діє Тимчасове положення про порядок
проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого
майна, затверджене наказом Міністерства юстиції України 27 жовтня
1999 року N 68/5 ( z0745-99 ), зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 2 листопада 1999 року за N 745/4038".
   У Законі "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) ст. 66
визначає порядок підготовки державним виконавцем та проведення
прилюдних торгів з реалізації нерухомого майна. Частиною 6 цієї
статті передбачено, що порядок проведення  прилюдних  торгів
визначається законом. Відповідно до ст. 85 п. 3 Конституції
України ( 254к/96-вр )  прийняття  законів  відноситься  до
компетенції Верховної Ради. Статтею 6 Конституції передбачено, що
державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на
законодавчу, виконавчу та судову. Відповідні органи здійснюють
свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах  і
відповідно до законів України. Зазначення в Законі ( 606-14 ), що
порядок проведення прилюдних торгів регулюється законом, виключає
можливість регулювання цього питання іншими нормативними актами,
ніж законом. Нормативне урегулювання порядку проведення прилюдних
торгів підзаконними актами є перевищенням повноважень органом
виконавчої влади, а тому прийнятий таким органом акт не відповідає
вимогам закону і визнається недійсним.
   У преамбулі наказу ( z0745-99 ) зазначено, що він прийнятий
на виконання статей 61, 66 Закону "Про виконавче провадження"
( 606-14 ) та до прийняття законів "Про порядок проведення
прилюдних торгів", "Про здійснення операцій з нерухомим майном",
якими  буде встановлено порядок проведення прилюдних торгів,
визначено статус спеціалізованих організацій, на які покладаються
реалізація  нерухомого майна та умови здійснення операцій з
нерухомим майном. Пунктом 1 наказу ( z0745-99 ) затверджено
Тимчасове положення про порядок проведення прилюдних торгів з
реалізації арештованого нерухомого майна, яке є додатком до
наказу. Пунктом 2 наказу реалізацію такого майна покладено на СДП
Міністерства юстиції, яке створено відповідно  до  постанови
Кабінету Міністрів від 14.07.99 N 1270 ( 1270-99-п ), основними
завданнями діяльності якого є забезпечення належного зберігання
вилученого державними виконавцями майна, організація і проведення
його реалізації шляхом продажу на прилюдних торгах, аукціонах на
комісійних та інших договірних началах. Пункти 3 та 4 наказу
( z0745-99 ) передбачають виконання дій із забезпечення виконання
наказу та контроль за його виконанням.
   Отже, наказ ( z0745-99 ) спрямований на регулювання порядку
проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого
майна.
   Оскільки визначення  порядку  проведення прилюдних торгів
віднесено до компетенції Верховної Ради (ч. 6 ст. 66 Закону "Про
виконавче провадження" ( 606-14 ), Міністерство юстиції України не
мало право визначати такий порядок навіть тимчасово і лише до
частини майна - арештованого нерухомого майна.
   За таких обставин наказ ( z0745-99 ), а також друге речення
абзацу 10 п. 5.11 інструкції ( z0865-99 ) підлягають визнанню
недійсними.
   Пункт 5.12  інструкції  (  z0865-99  ) визначає порядок
реалізації арештованого майна. У підпункті 5.12.3 інструкції
зазначено наступне: "Продаж нерухомого майна здійснюється шляхом
проведення торгів спеціалізованими організаціями, які мають право
здійснювати  операції з нерухомістю в порядку, передбаченому
законодавством України. До прийняття закону, яким буде визначено
статус таких організацій та умови здійснення операцій з нерухомим
майном, Кабінетом  Міністрів  України  такою  спеціалізованою
організацією  визначено  Спеціалізоване  державне підприємство
"Укрспец'юст"  Міністерства  юстиції  України,  яке  створено
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня
1999 року N 1270 ( 1270-99-п ). Порядок проведення прилюдних
торгів визначається законом. До прийняття такого  закону діє
Тимчасове положення про порядок проведення прилюдних торгів з
реалізації арештованого нерухомого майна, затверджене наказом
Міністерства юстиції України 27 жовтня  1999  року  N  68/5
( z0745-99 ) і зареєстроване в Міністерстві юстиції України
2 листопада 1999 року за N 745/4038".
   Оскільки суд дійшов висновку, що Міністерство юстиції не мало
право затверджувати Тимчасове положення про порядок проведення
прилюдних торгів з реалізації арештованого  нерухомого  майна
( z0745-99 ), речення друге абзацу 2 пп. 5.12.3 не відповідає
вимогам Закону "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) (ч. 6
ст. 66),  а  тому  позовні вимоги в цій частині підлягають
задоволенню.
   Крім того, суд вважає, що друге речення абзацу 2 п. 5.11
оспорюваної інструкції ( z0865-99 ) звужує зміст норми Закону
( 606-14 ), оскільки не допускає існування інших спеціалізованих
організацій, крім СДП, а тому не відповідає положенням Закону "Про
виконавче провадження" ( 606-14 ), і в цій частині визнається
недійсним.
   Суд не погоджується із запереченнями відповідача, наведеними
у відзиві на позов, доповненні до нього, із запереченнями третьої
особи, які викладені в письмових поясненнях, а також наданими
представником відповідача та представниками третьої особи  в
судовому засіданні, виходячи з наступного.
   Незважаючи на прагнення Міністерства юстиції нормалізувати
діяльність  державної  виконавчої  служби  щодо  реалізації
арештованого нерухомого  майна,  зволікання  Верховної Ради у
прийнятті відповідних законів для реалізації Закону "Про виконавче
провадження" ( 606-14 ), відповідач не може брати на себе функції,
які відповідно до Закону належать органу законодавчої влади,
оскільки відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції ( 254к/96-вр )
державні органи та їх посадові особи діють на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України.
   Доводи відповідача та третьої особи про те, що з прийняттям
оспорюваних нормативних актів права позивачів не порушені, суд не
приймає. Оскільки з доданих до справи  позивачем  документів
вбачається, що позивачі здійснювали дії щодо продажу арештованого
нерухомого майна на підставі договорів з державною виконавчою
службою, і втратили таку можливість після набрання чинності
оспореними актами. Щодо ознак спеціалізованості підприємств, які
можуть здійснювати операції з нерухомістю, то відповідно до Закону
"Про виконавче провадження" ( 606-14 ) (ст. 61) вони повинні
визначатися відповідно "до законодавства".
   Конституцією ( 254к/96-вр ) (ч. 1 ст. 19) передбачено, що
ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено
законодавством. Відповідно до ст. 3 Закону "Про підприємництво"
( 698-12 ) свобода підприємницької діяльності полягає у тому, що
підприємці мають право без обмежень приймати рішення і здійснювати
самостійно будь-яку діяльність,  що  не  суперечить  чинному
законодавству.   Особливості   регулювання  окремих  видів
підприємництва встановлюються законодавством України.  Перелік
видів діяльності, підприємництво в яких не застосовується у
зв'язку з підвищеними вимогами до безпеки робіт та необхідністю
централізації функцій управління, встановлюється Верховною Радою.
   Виходячи з наведеного, суд вважає, що обмеження для суб'єктів
підприємницької діяльності, у тому числі і позивачів, у здійсненні
операцій з нерухомістю можуть встановлюватися тільки законами
України. Посилання відповідача та третьої особи на те, що СДП
здійснює  специфічну діяльність, яку може здійснювати тільки
державне підприємство, безпідставне і судом не  приймається,
оскільки відповідно до ст. 13 Конституції ( 254к/96-вр ) всі
суб'єкти права власності рівні перед законом, а обмежень у цьому
виді діяльності ст. 4 Закону "Про підприємництво" ( 698-12 ) та
іншими законами не встановлено.
   Зазначення у назві СДП слова "спеціалізоване"  не  несе
особливого смислового навантаження, принаймні не створює переваг
для цього підприємства перед іншими суб'єктами підприємницької
діяльності. Це також не виключає можливість СДП займатися іншими
видами підприємницької діяльності, передбаченими статутом. На
підтвердження сказаного свідчать зміни та доповнення N 1 до
статуту СДП, яким п. 2.2 доповнено широким колом видів діяльності.
У  зв'язку  з  наведеним,  створення  Кабінетом  Міністрів
спеціалізованого підприємства СДП не перешкоджає іншим суб'єктам
підприємництва  здійснювати  такі  ж види діяльності, що не
суперечать законодавству.
   За таких обставин позовні вимоги обгрунтовані та підлягають
задоволенню. Із змісту ст. 57 Конституції ( 254к/96-вр ) випливає,
що закони та інші нормативно-правові акти підлягають оприлюдненню.
Оскільки акти, що є предметом спору, є нормативно-правовими,
стосуються прав та обов'язків невизначеного кола фізичних та
юридичних осіб, державних органів тощо, рішення про визнання
недійсними цих актів також підлягає оприлюдненню. Відповідно до
ст. 49 ГПК України ( 1798-12 ) судові витрати покладаються на
відповідача.
   Керуючись статтями 33, 49, 82-85 ГПК України ( 1798-12 ), суд
В И Р І Ш И В:
   Позов задовольнити.
 
 "Юридичний вісник України", N 39, 28 вересня - 4 жовтня 2002 р.,
 N 40, 5 - 11 жовтня 2002 р.
 

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка