Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження структури державної електронної інформаційної бази даних "Нафта і нафтопродукти" та здійснення першочергових заходів щодо її створення та функціонування

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 60 від 27.02.2002
 
     Про затвердження структури державної електронної
    інформаційної бази даних "Нафта і нафтопродукти" та
   здійснення першочергових заходів щодо її створення та
             функціонування
 
   На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28
грудня 2001  р.  N  619  ( 619-2001-р ) "Про створення та
функціонування державної електронної інформаційної бази даних
"Нафта і нафтопродукти", відповідно до Указу Президента України
від 7 квітня 2000 року N 565/2000 ( 565/2000 ) "Про державну
електронну інформаційну базу даних  "Нафта і  нафтопродукти"
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити структуру державної електронної інформаційної
бази даних "Нафта і нафтопродукти" (далі - база даних "Нафта і
нафтопродукти"), що додається.
   2. Управлінню  фінансування,  бухгалтерського  обліку  та
звітності у разі перегляду обсягів бюджетних видатків на 2002 рік
та при підготовці бюджетних запитів до проектів Державного бюджету
України на 2003 рік і наступні роки  передбачати  бюджетні
асигнування на створення та функціонування бази даних "Нафта і
нафтопродукти".
   3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу
зовнішніх  товарних  ринків  "Держзовнішінформ" (далі - ДІАЦ
"Держзовнішінформ") у тримісячний термін розробити форми подання
даних до бази даних "Нафта і нафтопродукти" за погодженням з
Мінагрополітики, Міністерством економіки та з питань європейської
інтеграції,  Мінтрансом,  Мінпаливенерго, МВС, Держмитслужбою,
Держкомстатом, НКРЕ і НАК "Нафтогаз України" та довести їх до
відома та виконання органам виконавчої влади, підприємствам,
установам та організаціям, визначеним у додатку до вищезазначеного
розпорядження    Кабінету    Міністрів   України,   та
торговельно-економічним  місіям  у  складі   дипломатичних
представництв України за кордоном.
   4. Управлінню зовнішньоекономічної політики в тижневий термін
після державної реєстрації цього наказу довести його до відома
Мінпаливенерго, Мінтрансу, Мінагрополітики, Держмитслужби, СБУ,
Держкомстату, Держнафтогазпрому, НАК "Нафтогаз України", НКРЕ,
МВС, ДІАЦ "Держзовнішінформ", Державної інспекції з контролю за
цінами, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
торговельно-економічних місій у складі дипломатичних представництв
України за кордоном, а також забезпечити його опублікування в
офіційних засобах масової інформації.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Стеценка В.О.
 
 Міністр економіки та з питань
 європейської інтеграції України             О.Шлапак
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Міністерства
                   економіки та з питань
                   європейської інтеграції
                   України
                   від 27 лютого 2002 р. N 60
 
              Структура
     державної електронної інформаційної бази даних
           "Нафта і нафтопродукти"
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     | Найменування       |     Хто надає     |  Періодичність  |** Термін надання
     | інформації        |    інформацію     | надання інформації |інформації (якщо
     |              |              |          |не зазначено інше)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      I. ЦІНОВА ІНФОРМАЦІЯ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЦІН УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А.1.   |Ціни на нафту        | НАК "Нафтогаз       | За погодженням   |  1
     |нафтовидобувних       | України"          | з НАК "Нафтогаз  |
     |підприємств (за       |              | України" (але   |
     |підприємствами,       |              | не менше чим    |
     |на дату подання)      |              | 1 раз/місяць)   |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
А.2.   |Ціни нафтопереробних    | Держнафтогазпром;     |          |
     |та газопереробних      | НАК "Нафтогаз       |          |
     |підприємств (за       | України"          |          |
     |підприємствами,       |              |          |
     |на дату подання,      |              |          |
     |за марками):        |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
А.2.1.  |На бензини моторні     |Держнафтогазпром      |1 раз/15 днів*   |  1
     |та газойль (дизельне    |              |          |
     |пальне)           |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
А.2.2.  |На паливо рідке       |Держнафтогазпром      |1 раз/15 днів    |  1
     |(мазут) та паливо      |              |          |
     |(бензинове) реактивне    |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
А.2.3.  |На базові та моторні    |Держнафтогазпром;      | 1 раз/15 днів   |  1
     |мастила           |НАК "Нафтогаз        |          |
     |              |України"          |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
А.2.4.  |На індустріальні      |Держнафтогазпром;      | 1 раз/15 днів   |  1
     |мастила           |НАК "Нафтогаз        |          |
     |              |України"          |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
А.2.5.  |На трансмісійні,      |Держнафтогазпром;      | 1 раз/15 днів   |  1
     |авіаційні, гідравлічні,   |НАК "Нафтогаз        |          |
     |трансформаторні,      |України"          |          |
     |турбінні, компресорні,   |              |          |
     |холодильні мастила     |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
А.2.6.  |На нафтові бітуми      |Держнафтогазпром      | 1 раз/15 днів   |  1
     |              |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
А.2.7.  |На скраплений газ      |Держнафтогазпром;      | 1 раз/15 днів   |  1
     |              |НАК "Нафтогаз        |          |
     |              |України"          |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
А.3.   |Розрахункові ціни на    | Державний         | 1 раз/15 днів*   |  1
     |нафту нафтовидобувних    | інформаційно-       |          |
     |підприємств та бензини   | аналітичний центр     |          |
     |моторні, газойль      | моніторингу зовнішніх   |          |
     |(дизельне пальне) і     | товарних ринків      |          |
     |паливо рідке (мазут)    | "Держзовнішінформ"     |          |
     |нафтопереробних та     | (ДІАЦ           |          |
     |газопереробних       | "Держзовнішінформ")    |          |
     |підприємств (відповідно   |              |          |
     |до базисних умов      |              |          |
     |поставлення франко-склад  |              |          |
     |- ExW, без податків)    |              |          |
     |(за марками)        |              |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОПТОВИХ ТА ДРІБНООПТОВИХ ЦІН УКРАЇНСЬКОГО
                      РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А.4.   |Ціни на нафтопродукти на  |Державна інспекція з    |1 раз/5 днів*    | 1
     |внутрішньому ринку     |контролю за цінами;     |          |
     |України за пропозиціями   |Рада міністрів       |          |
     |на постачання (за      |Автономної республіки    |          |
     |марками; середня ціна)   |Крим, обласні,       |          |
     |за однією територією***   |Київська і         |          |
     |усього           |Севастопольська       |          |
     |              |міські           |          |
     |              |держадміністрації;     |          |
     |              |ДІАЦ            |          |
     |              |"Держзовнішінформ"     |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
А.4.1.  |На бензини моторні та    |Державна інспекція з    |1 раз/5 днів*    | 1
     |газойль (дизельне      |контролю за цінами;     |          |
     |пальне)           |Рада міністрів       |          |
     |              |Автономної республіки    |          |
     |              |Крим, обласні,       |          |
     |              |Київська і         |          |
     |              |Севастопольська       |          |
     |              |міські           |          |
     |              |держадміністрації;     |          |
     |              |ДІАЦ            |          |
     |              |"Держзовнішінформ"     |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
А.4.2.  |На паливо рідке (мазут)   |Державна інспекція з    | 1 раз/15 днів*   | 1
     |та паливо (бензинове)    |контролю за цінами;     |          |
     |реактивне          |Рада міністрів       |          |
     |              |Автономної республіки    |          |
     |              |Крим, обласні,       |          |
     |              |Київська і         |          |
     |              |Севастопольська       |          |
     |              |міські           |          |
     |              |держадміністрації;     |          |
     |              |ДІАЦ            |          |
     |              |"Держзовнішінформ"     |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
А.5.   |На мастила та нафтові    |Державна інспекція з    | 1 раз/місяць    | 1
     |бітуми (за марками)     |контролю за цінами;     |          |
     |              |Рада міністрів       |          |
     |              |Автономної республіки    |          |
     |              |Крим, обласні,       |          |
     |              |Київська і         |          |
     |              |Севастопольська       |          |
     |              |міські           |          |
     |              |держадміністрації;     |          |
     |              |ДІАЦ            |          |
     |              |"Держзовнішінформ"     |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
А.6.   |Розрахункові ціни на    |ДІАЦ            | 1 раз/5 днів*   | 1
     |бензини моторні, газойль  |"Держзовнішінформ"     |          |
     |(дизельне пальне) і     |              |          |
     |паливо рідке (мазут) за   |              |          |
     |пропозиціями на ринку    |              |          |
     |України (відповідно до   |              |          |
     |базисних умов        |              |          |
     |поставлення франко-склад  |              |          |
     |- ExW, без податків,    |              |          |
     |зборів, обов'язкових    |              |          |
     |платежів) (за марками)   |              |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РОЗДРІБНИХ ЦІН НА РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А.7.   |Ціни на автозаправочних   |Державна інспекція з    |Щоденно,      |
     |станціях на бензини     |контролю за цінами;     |але не       |
     |моторні та газойль     |Рада міністрів       |менше чим      |
     |(дизельне пальне) в     |Автономної республіки    |2 - 3 рази     |
     |містах України з      |Крим, обласні,       |на тиждень*     |
     |населенням від 200 тис.   |Київська і         |          |
     |чоловік (на дату подання,  |Севастопольська       |          |
     |середня за період, зміни  |міські           |          |
     |до попереднього періоду)  |держадміністрації      |          |
     |(за марками)        |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
А.8.   |Ціни на автозаправочних   |Міністерство        |2 рази на      | 1
     |станціях на бензини     |економіки та з питань    |тиждень       |
     |моторні та газойль     |європейської інтеграції,  |          |
     |(дизельне пальне) в     |у тому числі торговельно-  |          |
     |містах перебування     |економічні місії у     |          |
     |торговельно-економічних   |складі дипломатичних    |          |
     |місій у складі       |представництв України    |          |
     |дипломатичних        |за кордоном         |          |
     |представництв України за  |              |          |
     |кордоном (на дату      |              |          |
     |подання, за марками)    |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
А.9.   |Комерційні пропозиції    |Вільний доступ       |Постійно      |Дошка оголошень
     |щодо продажу та купівлі   |              |          |
     |нафтопродуктів (дошка    |              |          |
     |оголошень)         |              |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            ЦІНИ НАФТОДОБУВНИХ ТА НАФТОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ КРАЇН СНД
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Б.1.   |Ціни нафтовидобувних та   |Міністерство економіки   | 1 раз/15 днів   | 5
     |нафтопереробних       |та з питань         |          |
     |підприємств країн СНД    |європейської        |          |
     |(Російська Федерація -   |інтеграції, у тому числі  |          |
     |європейська частина,    |ДІАЦ            |          |
     |Республіка Білорусь,    |"Держзовнішінформ"     |          |
     |Литовська Республіка,    |              |          |
     |Азербайджанська       |              |          |
     |Республіка, Республіка   |              |          |
     |Казахстан) (за марками)   |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Б.1.1.  |Ціни на нафту        |Міністерство економіки   | 1 раз/15 днів   | 5
     |нафтодобувних        |та з питань         |          |
     |підприємств         |європейської        |          |
     |              |інтеграції, у тому числі  |          |
     |              |ДІАЦ            |          |
     |              |"Держзовнішінформ"     |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Б.1.2.  |Ціни пропозицій на     |Міністерство економіки   | 1 раз/15 днів   | 5
     |поставлення російської   |та з питань         |          |
     |нафти в Україну та     |європейської        |          |
     |Республіку Білорусь     |інтеграції, у тому числі  |          |
     |              |ДІАЦ            |          |
     |              |"Держзовнішінформ",     |          |
     |              |Держнафтогазпром      |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Б.2.   |Ціни нафтопереробних    |Міністерство економіки   | 1 раз/15 днів   | 5
     |підприємств (за       |та з питань         |          |
     |марками):          |європейської        |          |
     |              |інтеграції, у тому числі  |          |
     |              |ДІАЦ            |          |
     |              |"Держзовнішінформ"     |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Б.2.1.  |На бензини моторні та    |Міністерство економіки   | 1 раз/15 днів   | 5
     |паливо (бензинове)     |та з питань         |          |
     |реактивне          |європейської        |          |
     |              |інтеграції, у тому числі  |          |
     |              |ДІАЦ            |          |
     |              |"Держзовнішінформ"     |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Б.2.2.  |На легкі дистиляти для   |Міністерство        | 1 раз/15 днів   | 5
     |специфічних процесів    |економіки та з питань    |          |
     |переробки (прямогонний   |європейської        |          |
     |бензин), газойль      |інтеграції, у тому     |          |
     |(дизельне пальне) та    |числі ДІАЦ         |          |
     |паливо рідке (мазут)    |"Держзовнішінформ"     |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Б.2.3.  |На базові та моторні    |Міністерство        | 1 раз/15 днів   | 5
     |мастила           |економіки та з питань    |          |
     |              |європейської        |          |
     |              |інтеграції, у тому     |          |
     |              |числі ДІАЦ         |          |
     |              |"Держзовнішінформ"     |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Б.2.4.  |На індустріальні мастила  |Міністерство економіки   | 1 раз/15 днів   | 5
     |              |та з питань         |          |
     |              |європейської        |          |
     |              |інтеграції, у тому числі  |          |
     |              |ДІАЦ            |          |
     |              |"Держзовнішінформ"     |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Б.2.5.  |На трансмісійні, авіаційні, |Міністерство        | 1 раз/15 днів   | 5
     |гідравлічні,        |економіки та з питань    |          |
     |трансформаторні,      |європейської        |          |
     |турбінні, компресорні,   |інтеграції, у тому     |          |
     |холодильні мастила     |числі ДІАЦ         |          |
     |              |"Держзовнішінформ"     |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Б.2.6.  |На нафтові бітуми      |Міністерство        | 1 раз/15 днів   | 5
     |              |економіки та з питань    |          |
     |              |європейської        |          |
     |              |інтеграції, у тому     |          |
     |              |числі ДІАЦ         |          |
     |              |"Держзовнішінформ"     |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Б.2.7.  |На скраплений газ      |Міністерство        | 1 раз/15 днів   | 5
     |              |економіки та з питань    |          |
     |              |європейської        |          |
     |              |інтеграції, у тому     |          |
     |              |числі ДІАЦ         |          |
     |              |"Держзовнішінформ"     |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Б.3.   |Ціни пропозицій та попиту  |Міністерство        | 1 раз/15 днів   | 5
     |на внутрішньому ринку    |економіки та з питань    |          |
     |Російської Федерації (за  |європейської        |          |
     |марками):          |інтеграції, у тому     |          |
     |              |числі ДІАЦ         |          |
     |              |"Держзовнішінформ"     |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Б.3.1.  |На бензини моторні,     |Міністерство        | 1 раз/15 днів   | 5
     |газойль (дизельне      |економіки та з питань    |          |
     |пальне), паливо       |європейської        |          |
     |(бензинове) реактивне,   |інтеграції, у тому     |          |
     |паливо рідке (мазут)    |числі ДІАЦ         |          |
     |              |"Держзовнішінформ"     |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Б.3.3.  |На мастила та нафтові    |Міністерство        | 1 раз/15 днів   | 5
     |бітуми           |економіки та з питань    |          |
     |              |європейської        |          |
     |              |інтеграції, у тому     |          |
     |              |числі ДІАЦ         |          |
     |              |"Держзовнішінформ"     |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЦІН НА СВІТОВОМУ РИНКУ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ, ЗА
             ДАНИМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВИДАНЬ PLATT'S, BLUMBERG, ІНТЕРФАКС
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В.1.   |Ціни на нафту,       |Міністерство        |1 раз/3 дні     | 1
     |нафтопродукти,       |економіки та з питань    |          |
     |транспортування (один    |європейської        |          |
     |раз у три дні, середня за  |інтеграції, у тому     |          |
     |тиждень, середня за     |числі ДІАЦ         |          |
     |місяць, зміни до      |"Держзовнішінформ"     |          |
     |попереднього періоду):   |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
В.1.1.  |На нафту марки "Ural",   |Міністерство        |1 раз/3 дні     | 1
     |"Brent"           |економіки та з питань    |          |
     |              |європейської        |          |
     |              |інтеграції, у тому     |          |
     |              |числі ДІАЦ         |          |
     |              |"Держзовнішінформ"     |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
В.1.2.  |На нафтопродукти, за    |Міністерство        |1 раз/3 дні     | 1
     |марками (бензини      |економіки та з питань    |          |
     |моторні, паливо       |європейської        |          |
     |(бензинове) реактивне,   |інтеграції, у тому     |          |
     |легкі дистиляти для     |числі ДІАЦ         |          |
     |специфічних процесів    |"Держзовнішінформ"     |          |
     |переробки (прямогонний   |              |          |
     |бензин), газойль      |              |          |
     |(дизельне пальне) та    |              |          |
     |паливо рідке (мазут)    |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
В.1.3.  |На транспортування     |Міністерство        |1 раз/15 днів    | 2
     |морським транспортом    |економіки та з питань    |          |
     |нафти та нафтопродуктів   |європейської        |          |
     |              |інтеграції, у тому     |          |
     |              |числі ДІАЦ         |          |
     |              |"Держзовнішінформ"     |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РІВНЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЦІН ПРИ ПОСТАВЛЕННІ НАФТИ ТА
           НАФТОПРОДУКТІВ В УКРАЇНУ ЗА ДАНИМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВИДАНЬ PLATT'S,
                      BLUMBERG, ІНТЕРФАКС
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     |              |              |          |
Г.1.   |Ціни на нафту "Ural"    |ДІАЦ            |1 раз/3 дні     | 1
     |відповідно до базисних   |"Держзовнішінформ"     |          |
     |умов поставлення      |              |          |
     |франко-кордон України -   |              |          |
     |DAF             |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Г.2.   |Ціни на нафтопродукти -   |              |          |
     |бензини моторні, паливо   |ДІАЦ            |1 раз/3 дні     | 1
     |(бензинове) реактивне,   |"Держзовнішінформ"     |          |
     |газойль (дизельне      |              |          |
     |пальне) та паливо рідке   |              |          |
     |(мазут), відповідно до   |              |          |
     |базисних умов        |              |          |
     |поставлення франко-     |              |          |
     |кордон України - DAF та   |              |          |
     |франко-порт         |              |          |
     |Чорноморського       |              |          |
     |узбережжя України - CIF   |              |          |
     |(за марками)        |              |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РІВНЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЦІН ПРИ ПОСТАВЛЕННІ НАФТИ ТА
                     НАФТОПРОДУКТІВ 3 УКРАЇНИ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Г.3.   |Ціни на нафту, бензини   |              |          |
     |моторні, газойль      |ДІАЦ            |1 раз/3 дні     | 1
     |(дизельне пальне) та    |"Держзовнішінформ"     |          |
     |паливо рідке (мазут),    |              |          |
     |відповідно до базисних   |              |          |
     |умов поставлення      |              |          |
     |франко-кордон України -   |              |          |
     |DAF та франко-порт     |              |          |
     |Чорноморського       |              |          |
     |узбережжя України - FOB   |              |          |
     |(за марками)        |              |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          РОЗРАХУНКОВИЙ РІВЕНЬ ЦІН НА НАФТОПРОДУКТИ НА РИНКУ УКРАЇНИ В ОПТОВІЙ
          ТА РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ 3 УРАХУВАННЯМ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА
                      СВІТОВОЇ КОН'ЮНКТУРИ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Г.4.1.  |Ціни на бензини моторні,  |              |          |
     |газойль (дизельне      |ДІАЦ            |1 раз/5 днів*    | 1
     |пальне) та паливо рідке   |"Держзовнішінформ"     |          |
     |(мазут) в оптовій торгівлі |              |          |
     |(за марками)        |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Г.4.2.  |Ціни на бензини моторні,  |              |          |
     |газойль (дизельне      |ДІАЦ            |1 раз/5 днів*    | 1
     |пальне) в роздрібній    |"Держзовнішінформ"     |          |
     |торгівлі (за марками)    |              |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          МОДЕЛЬ, РОЗРАХУНКОВИЙ РІВЕНЬ ЦІН НА НАФТОПРОДУКТИ НА РИНКУ УКРАЇНИ В
            ОПТОВІЙ ТА РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ З УРАХУВАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ТА
                      СВІТОВОЇ КОН'ЮНКТУРИ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Г.5.1.  |Ціни на бензини моторні,  |ДІАЦ            |Постійно      |
     |газойль (дизельне      |"Держзовнішінформ"     |          |
     |пальне) та паливо рідке   |              |          |
     |(мазут) в оптовій торгівлі |              |          |
     |(за марками)        |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Г.5.2.  |Ціни на бензини моторні,  |ДІАЦ            |Постійно      |
     |газойль (дизельне      |"Держзовнішінформ"     |          |
     |пальне) в роздрібній    |              |          |
     |торгівлі (за марками)    |              |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 II. ОПЕРАТИВНА ТА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
            ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИЦТВО, ПОСТАВЛЕННЯ, СПОЖИВАННЯ ТА ЗАПАСИ
                   НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Д.1.1.1. |Імпорт нафти (обсяги,    |Держмитслужба;       | 1 раз/10 днів*   | 15; 25; 15 і 25
     |базис поставлення, вид   |              |          | числа за
     |зовнішньоекономічної    |              |          | звітним місяцем
     |операції (бартерна,     |              |          |
     |давальницька, договір    |Держкомстат         | 1 раз/місяць    | на 50 день за
     |купівлі-продажу), митна   |              |          | звітним
     |та фактурна вартість,    |              |          | періодом
     |ціна, вид транспорту на   |              |          |
     |кордоні, митниця      |              |          |
     |оформлення, географічна   |              |          |
     |структура, у тому числі   |              |          |
     |країна походження,     |              |          |
     |країна, що торгує, країна  |              |          |
     |відправлення, суми мита,  |              |          |
     |акцизу, ПДВ, митного    |              |          |
     |збору (нараховані,     |              |          |
     |сплачені у грошовій     |              |          |
     |формі).           |              |          |
     |Усього імпорт нафти     |              |          |
     |(країна походження,     |              |          |
     |обсяги поставлення в    |              |          |
     |кількісному та вартісному  |              |          |
     |вираженні)         |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.1.1.2. |Поставлення нафти      |Держнафтогазпром;      | 1 раз/місяць    | 15 числа за
     |(обсяги) трубопровідним   |НАК "Нафтогаз        |          | звітним
     |транспортом (ВАТ      |України"          |          | місяцем
     |"Укртранснафта", ЗАТ    |              |          |
     |"Укрнафтотерм", АТ     |              |          |
     |"Ексімнафтопродукт"     |              |          |
     |тощо)            |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.1.1.3. |Імпорт нафти (обсяги    |Держмитслужба        |1 раз/місяць    | до 25 числа за
     |поставлення, ціна)     |              |          | звітним
     |трубопровідним       |              |          | місяцем
     |транспортом         |              |          |
     |імпорт нафти морським    |              |          |
     |та залізничним       |              |          |
     |транспортом         |              |          |
     |усього імпорт нафти     |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.1.1.4. |Імпорт газового       |Держмитслужба;       |1 раз/10 днів*   | 15; 25; 15 і 25
     |конденсату (обсяги, базис  |              |          | числа за
     |поставлення, вид      |              |          | звітним
     |зовнішньоекономічної    |              |          | місяцем
     |операції (бартерна,     |              |          |
     |давальницька, договір    |              |          |
     |купівлі-продажу), митна   |              |          |
     |та фактурна вартість,    |              |          |
     |ціна, вид транспорту на   |              |          |
     |кордоні, митниця      |              |          |
     |оформлення, географічна   |              |          |
     |структура, у тому числі   |              |          |
     |країна походження,     |              |          |
     |країна, що торгує, країна  |              |          |
     |відправлення, суми мита,  |              |          |
     |акцизу, ПДВ, митного    |              |          |
     |збору (нараховані,     |              |          |
     |сплачені у грошовій     |              |          |
     |формі).           |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
     |Усього імпорт газового   |Держкомстат         |1 раз/місяць    |на 50 день за
     |конденсату (країна     |              |          |звітним
     |походження, обсяги     |              |          |періодом
     |поставлення в кількісному  |              |          |
     |та вартісному вираженні)  |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.1.2.  |Транзит нафти (обсяги    |Держнафтогазпром;      |1 раз/місяць    |15 числа за
     |поставлення)        |НАК "Нафтогаз        |          |звітним
     |трубопровідним       |України";          |          |місяцем
     |транспортом (ВАТ      |              |          |
     |"Укртранснафта", ЗАТ    |              |          |
     |"Укрнафтотерм", АТ     |              |          |
     |"Ексімнафтопродукт"     |              |          |
     |тощо)            |              |          |
     |транзит нафти        |              |          |
     |залізничним транспортом   |              |          |
     |через Феодосійське ПЗНП   |              |          |
     |----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
     |транзит нафти        |Держкомстат;        |          |15 числа за
     |трубопровідним       |              |          |звітним
     |транспортом (ВАТ      |              |          |місяцем
     |"Укртранснафта")      |              |          |
     |----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
     |транзит нафти        |Держмитслужба        |          |до 25 числа за
     |залізничним транспортом   |              |          |звітним
     |усього транзит нафти    |              |          |місяцем
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.1.3.  |Експорт нафти (обсяги,   |Держмитслужба;       |1 раз/10      |15; 25; 15 і 25
     |базис поставлення, вид   |              |днів*        |числа за
     |зовнішньоекономічної    |              |          |звітним
     |операції (бартерна,     |              |          |місяцем
     |давальницька, договір    |              |          |
     |купівлі-продажу), митна   |              |          |
     |та фактурна вартість,    |              |          |
     |ціна, вид транспорту на   |              |          |
     |кордоні, митниця      |              |          |
     |оформлення, географічна   |              |          |
     |структура, у тому числі   |              |          |
     |країна походження,     |              |          |
     |країна, що торгує, країна  |              |          |
     |призначення, суми мита,   |              |          |
     |митного збору        |              |          |
     |(нараховані, сплачені у   |              |          |
     |грошовій формі).      |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
     |Усього експорт нафти    |Держкомстат         |1 раз/місяць    |на 50 день за
     |(країна призначення,    |              |          |звітним
     |обсяги поставлення в    |              |          |періодом
     |кількісному та вартісному  |              |          |
     |вираженні)         |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.1.3.1. |Експорт газового      |Держмитслужба;       |1 раз/10      |15; 25; 15 і 25
     |конденсату (обсяги, базис  |              |днів*        |числа за
     |поставлення, вид      |              |          |звітним
     |зовнішньоекономічної    |              |          |місяцем
     |операції (бартерна,     |              |          |
     |давальницька, договір    |              |          |
     |купівлі-продажу), митна   |              |          |
     |та фактурна вартість,    |              |          |
     |ціна, вид транспорту на   |              |          |
     |кордоні, митниця      |              |          |
     |оформлення, географічна   |              |          |
     |структура, у тому числі   |              |          |
     |країна походження,     |              |          |
     |країна, що торгує, країна  |              |          |
     |призначення, суми мита,   |              |          |
     |митного збору        |              |          |
     |(нараховані, сплачені у   |              |          |
     |грошовій формі).      |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
     |Усього експорт газового   |Держкомстат         |1 раз/місяць    |на 50 день за
     |конденсату (країна     |              |          |звітним
     |призначення, обсяги     |              |          |періодом
     |поставлення в кількісному  |              |          |
     |та вартісному вираженні)  |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.2.1.  |Видобуток нафти,      |НАК "Нафтогаз        |1 раз/місяць    |5 числа за
     |газового конденсату     |України";          |          |звітним
     |підприємствами НАК     |Держнафтогазпром      |          |місяцем
     |"Нафтогаз України", КГУ   |              |          |
     |та іншими (за        |              |          |
     |підприємствами, обсяги)   |              |          |
     |              |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.2.2.  |Видобуток нафти,      |НАК "Нафтогаз        |1 раз/місяць    |5 числа за
     |газового конденсату     |України";          |          |звітним
     |(обсяги)          |Держнафтогазпром;      |          |місяцем
     |за територіями***      |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
     |усього           |Держкомстат         |          |15 числа за
     |              |              |          |звітним
     |              |              |          |місяцем
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.31.1  |Поставлення нафти,     |Держнафтогазпром;      |1 раз/10 днів*   |12; 24; 5 і 15
     |газового конденсату на   |НАК "Нафтогаз        |          |числа за
     |нафто- та газопереробні   |України"          |          |звітним
     |підприємства (за      |              |          |місяцем
     |підприємствами, обсяги)   |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.3.1.2. |Поставлення нафти,     |Держнафтогазпром;      |1 раз/місяць    |5 числа за
     |газового конденсату, на   |НАК "Нафтогаз        |          |звітним
     |нафто- та газопереробні   |України"          |          |місяцем
     |підприємства (за      |              |          |
     |підприємствами, обсяги)   |              |          |
     |за власні кошти (джерела  |              |          |
     |поставки: Україна,     |              |          |
     |Російська Федерація,    |              |          |
     |Казахстан, інші)      |              |          |
     |за операціями з       |              |          |
     |давальницькою        |              |          |
     |сировиною (джерела     |              |          |
     |поставлення: Україна,    |              |          |
     |Російська Федерація,    |              |          |
     |Казахстан, інші)      |              |          |
     |інше, усього        |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.3.2.  |Перероблення нафти,     |НАК "Нафтогаз        |1 раз/10 днів*   |12; 24; 5 і 15
     |газового конденсату     |України";          |          |числа за
     |на одному          |Держнафтогазпром;      |          |звітним
     |нафтопереробному,      |              |          |місяцем
     |газопереробному       |              |          |
     |підприємстві        |              |          |
     |на всіх нафтопереробних,  |              |          |
     |газопереробних       |              |          |
     |підприємствах        |              |          |
     |----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
     |за територіями***      |Держкомстат         |1 раз/місяць    |15 числа за
     |усього           |              |          | звітним
     |              |              |          |місяцем
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.3.3.  |Залишок нафти, газового   |НАК "Нафтогаз        |1 раз/10 днів*   |12; 24; 5 і 15
     |конденсату; (обсяги)    |України";          |          |числа за
     |на одному          |Держнафтогазпром;      |          |звітним
     |нафтопереробному      |              |          |місяцем
     |підприємстві        |              |          |
     |на всіх нафтопереробних   |              |          |
     |підприємствах        |              |          |
     |на одному          |              |          |
     |газопереробному       |              |          |
     |підприємстві        |              |          |
     |на всіх газопереробних   |              |          |
     |підприємствах        |              |          |
     |----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
     |за територіями***      |Держкомстат         |1 раз/місяць    |15 числа за
     |галузями, усього      |              |          |звітним
     |              |              |          |місяцем
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.4.   |Виробництво         |Держнафтогазпром;      |1 раз/10 днів*;   |12; 24; 5 і 15
     |нафтопродуктів на      |НАК Нафтогаз        |          |числа за
     |нафтопереробних,      |України";          |          |звітним
     |газопереробних та інших   |              |          |місяцем
     |підприємствах України    |Держкомстат         |1 раз/місяць    |15 числа за
     |              |              |          |звітним
     |              |              |          |місяцем
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.4.1.  |Виробництво на нафто-    |Держнафтогазпром;      |1 раз/10 днів*   |12; 24; 5 і 15
     |та газопереробних      |НАК "Нафтогаз        |          |числа за
     |підприємствах України    |України";          |          |звітним
     |(дані за кожною маркою,   |              |          |місяцем
     |обсяги) на одному      |              |          |
     |нафтопереробному      |              |          |
     |підприємстві        |              |          |
     |на всіх нафтопереробних   |              |          |
     |підприємствах        |              |          |
     |на одному          |              |          |
     |газопереробному       |              |          |
     |підприємстві        |              |          |
     |на всіх газопереробних   |              |          |
     |підприємствах        |              |          |
     |на інших підприємствах   |              |          |
     |----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
     |за територіями***,     |              |          |15 числа за
     |усього           |Держкомстат         |1 раз/місяць    |звітним
     |              |              |          |місяцем
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.4.2.  |Виробництво мастил.     |Держнафтогазпром;      |1 раз/місяць    |5 числа за
     |Дані за основними      |НАК "Нафтогаз        |          |звітним
     |групами (щомісяця, з    |України";          |          |місяцем
     |початку року) за      |              |          |
     |територіями***       |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
     |усього, у тому числі за   |              |          |15 числа за
     |групами           |Держкомстат         |          |звітним
     |              |              |          |місяцем
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.4.3.  |Виробництво скрапленого   |Держнафтогазпром;      |1 раз/місяць    |5 числа за
     |газу. Дані за основними   |НАК "Нафтогаз        |          |звітним
     |групами (щомісяця, з    |України";          |          |місяцем
     |початку року)        |              |          |
     |за територіями***,     |              |          |
     |усього           |              |          |
     |----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
     |у тому числі пропан     |Держкомстат         |          |5 числа за
     |пропан-пропіленова     |              |          |вітним
     |фракція           |              |          |ісяцем
     |нормальний бутан      |              |          |
     |ізобутан          |              |          |
     |пропан-бутанова фракція,  |              |          |
     |інші зріджені гази     |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.4.4.  |Виробництво бітумів. Дані  |Держнафтогазпром;      |1 раз/місяць    |5 числа за
     |за основними групами    |              |          |звітним
     |(щомісяця, з початку року) |              |          |місяцем
     |за територіями***,     |              |          |
     |усього,           |              |          |
     |----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
     |у тому числі будівельний  |              |          |
     |покрівельний дорожній    |Держкомстат         |          |15 числа за
     |              |              |          |звітним
     |              |              |          |місяцем
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.5.   |Технологічні та інші    |Держнафтогазпром;      |1 раз/місяць    |15 числа за
     |втрати сировини та     |НАК "Нафтогаз        |          |звітним
     |готової продукції на    |України"          |          |місяцем
     |нафтопереробних та     |              |          |
     |нафтогазових        |              |          |
     |підприємствах України    |              |          |
     |(одному, усіх, в      |              |          |
     |абсолютних та відносних   |              |          |
     |/до обсягів переробленої  |              |          |
     |сировини та випущеної    |              |          |
     |продукції/ одиницях)    |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.6.   |Поставлення         |ДІАЦ            |1 раз/10 днів*   |2; 24; і 5 і 15
     |нафтопродуктів       |"Держзовнішінформ",     |          |исла за звітним
     |з нафтопереробних,     |Рада міністрів       |          |місяцем
     |газопереробних та інших   |Автономної республіки    |          |
     |підприємств за       |Крим, обласні, Київська   |          |
     |територіями України     |і Севастопольська      |          |
     |(за підприємствами, обсяги |міські держадміністрації  |          |
     |за марками, середня ціна)  |за погодженням з      |          |
     |дані за одним        |підприємствами       |          |
     |нафтопереробним       |              |          |
     |підприємством дані за    |              |          |
     |одним газопереробним    |              |          |
     |підприємством дані за    |              |          |
     |іншими підприємствами    |              |          |
     |за територіями***      |              |          |
     |усього           |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.7.1.  |Імпорт нафтопродуктів    |Держмитслужба, у      |1 раз/10 днів*   |15; 25; і 15
     |(опис товару, обсяги,    |тому числі ДІАЦ       |          |числа за
     |базис поставлення, вид   |"Держзовнішінформ"     |          |звітним
     |зовнішньоекономічної    |              |          |місяцем
     |операції (бартерна,     |              |          |
     |давальницька, договір    |              |          |
     |купівлі-продажу), митна   |              |          |
     |та фактурна вартість,    |              |          |
     |ціна, вид транспорту на   |              |          |
     |кордоні, митниця      |              |          |
     |оформлення, географічна   |              |          |
     |структура, у тому числі   |              |          |
     |країна походження,     |              |          |
     |країна, що торгує, країна  |              |          |
     |відправлення, суми мита,  |              |          |
     |акцизу, ПДВ, митного    |              |          |
     |збору (нараховані,     |              |          |
     |сплачені у грошовій     |              |          |
     |формі) (за марками)     |              |          |
     |товарні позиції, що     |              |          |
     |входять до підгрупи     |              |          |
     |бензини моторні       |              |          |
     |відповідно до Української  |              |          |
     |класифікації товарів    |              |          |
     |зовнішньоекономічної    |              |          |
     |діяльності (УКТЗЕД     |              |          |
     |( 2371а-14 ) товарні    |              |          |
     |позиції, що входять до   |              |          |
     |підгрупи газойлі відповідно |              |          |
     |до УКТЗЕД ( 2371а-14 )   |              |          |
     |товарні позиції, що входять |              |          |
     |до підгрупи паливо рідке  |              |          |
     |(мазут) відповідно до    |              |          |
     |УКТ ЗЕД ( 2371а-14 )    |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.7.2.  |Імпорт нафтопродуктів    |Держмитслужба, у      |1 раз/місяць    |25 числа за
     |(опис товару, обсяги,    |тому числі ДІАЦ       |          |звітним
     |базис поставлення, вид   |"Держзовнішінформ";     |          |місяцем
     |зовнішньоекономічної    |              |          |
     |операції (бартерна,     |              |          |
     |давальницька, договір    |              |          |
     |купівлі-продажу), митна   |              |          |
     |та фактурна вартість,    |              |          |
     |ціна, вид транспорту на   |              |          |
     |кордоні, митниця      |              |          |
     |оформлення, географічна   |              |          |
     |структура, у тому числі   |              |          |
     |країна походження,     |              |          |
     |країна, що торгує, країна  |              |          |
     |відправлення, суми мита,  |              |          |
     |акцизу, ПДВ, митного    |              |          |
     |збору (нараховані,     |              |          |
     |сплачені у грошовій     |              |          |
     |формі) (за марками)     |              |          |
     |товарні позиції, що     |              |          |
     |входять до груп 271000,   |              |          |
     |2711 (за винятком - у    |              |          |
     |газоподібному стані), 2712, |              |          |
     |2713, 2714 (за винятком   |              |          |
     |електроенергія) відповідно |              |          |
     |до УКТ ЗЕД ( 2371а-14 )   |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
     |Усього імпорт        |Держкомстат         |          |на 50 день за
     |нафтопродуктів (країна   |              |          |звітним
     |походження, обсяги     |              |          |періодом
     |поставлення в кількісному  |              |          |
     |та вартісному вираженні)  |              |          |
     |товарні позиції, що     |              |          |
     |входять до груп 271000,   |              |          |
     |2711 (за винятком - у    |              |          |
     |газоподібному стані), 2712, |              |          |
     |2713, 2714 (за винятком   |              |          |
     |електроенергія) відповідно |              |          |
     |до УКТ ЗЕД ( 2371а-14 )   |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.8.   |Загальні обсяги       |Програмно          |1 раз/місяць    |20 числа за
     |поставлення         |              |          |звітним
     |нафтопродуктів, за     |              |          |місяцем
     |марками (обсяги       |              |          |
     |поставлення, середня    |              |          |
     |ціна)            |              |          |
     |за територіями***,     |              |          |
     |усього           |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.9.1.  |Експорт нафтопродуктів   |Держмитслужба, у      |1 раз/10 днів*   |15; 25; і 15
     |(опис товару, обсяги,    |тому числі ДІАЦ       |          |числа за
     |базис поставлення, вид   |"Держзовнішінформ"     |          |звітним
     |зовнішньоекономічної    |              |          |місяцем
     |операції (бартерна,     |              |          |
     |давальницька, договір    |              |          |
     |купівлі-продажу), митна   |              |          |
     |та фактурна вартість,    |              |          |
     |ціна, вид транспорту на   |              |          |
     |кордоні, митниця      |              |          |
     |оформлення, географічна   |              |          |
     |структура, у тому числі   |              |          |
     |країна походження,     |              |          |
     |країна, що торгує, країна  |              |          |
     |призначення, суми мита,   |              |          |
     |митного збору        |              |          |
     |(нараховані, сплачені у   |              |          |
     |грошовій формі) (за     |              |          |
     |марками)          |              |          |
     |товарні позиції, що     |              |          |
     |входять до підгрупи     |              |          |
     |бензини моторні       |              |          |
     |відповідно до УКТ ЗЕД    |              |          |
     |товарні позиції, що     |              |          |
     |входять до підгрупи     |              |          |
     |газойлі відповідно до УКТЗЕД|              |          |
     |( 2371а-14 ) товарні    |              |          |
     |позиції, що входять до   |              |          |
     |підгрупи паливо рідке    |              |          |
     |(мазут) відповідно до    |              |          |
     |УКТЗЕД ( 2371а-14 )     |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.9.2.  |Експорт нафтопродуктів   |Держмитслужба, у      |1 раз/місяць    |5 числа за
     |(опис товару, обсяги,    |тому числі ДІАЦ       |          |вітним
     |базис поставлення, вид   |"Держзовнішінформ";     |          |ісяцем
     |зовнішньоекономічної    |              |          |
     |операції (бартерна,     |              |          |
     |давальницька, договір    |              |          |
     |купівлі-продажу), митна   |              |          |
     |та фактурна вартість,    |              |          |
     |ціна, вид транспорту на   |              |          |
     |кордоні, митниця      |              |          |
     |оформлення, географічна   |              |          |
     |структура, у тому числі   |              |          |
     |країна походження,     |              |          |
     |країна, що торгує, країна  |              |          |
     |призначення, суми мита,   |              |          |
     |митного збору        |              |          |
     |(нараховані, сплачені у   |              |          |
     |грошовій формі) (за     |              |          |
     |марками)          |              |          |
     |товарні позиції, що     |              |          |
     |входять до груп 271000, 2711|              |          |
     |(за винятком - у газоподіб- |              |          |
     |ному стані), 2712, 2713,  |              |          |
     |2714 (за винятком      |              |          |
     |електроенергія) відповідно |              |          |
     |до УКТЗЕД ( 2371а-14 ).   |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
     |Усього експорт       |Держкомстат         |          |на 50 день за
     |нафтопродуктів (країна   |              |          |звітним
     |призначення, обсяги     |              |          |періодом
     |поставлення в кількісному  |              |          |
     |та вартісному вираженні)  |              |          |
     |товарні позиції, що     |              |          |
     |входять до груп 271000,   |              |          |
     |2711 (за винятком - у    |              |          |
     |газоподібному стані),    |              |          |
     |2712, 2713, 2714 (за    |              |          |
     |винятком електроенергія)  |              |          |
     |відповідно до УКТЗЕД    |              |          |
     |( 2371а-14 )        |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.10.  |Транзит нафтопродуктів   |Держмитслужба        |1 раз/місяць    |до 5 і до 25
     |(обсяги поставлення,    |              |          |числа за
     |географічна структура)   |              |          |звітним
     |бензини моторні       |              |          |місяцем
     |газойль (дизельне      |              |          |
     |пальне)           |              |          |
     |паливо рідке (мазут)    |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.11.  |Обсяги нафтопродуктів    |Держнафтогазпром;      |1 раз/10 днів*   |1; і 15 числа
     |(бензини моторні, газойль  |НАК "Нафтогаз        |          |за звітним
     |(дизельне пальне) та    |України";          |          |місяцем
     |паливо рідке (мазут) на  |              |          |
     |нафтопереробних,      |              |          |
     |газопереробних та інших   |              |          |
     |підприємствах України (на  |              |          |
     |одному/усіх, за марками)  |              |          |
     |на початок періоду     |              |          |
     |на кінець періоду      |              |          |
     |вироблені за період     |              |          |
     |відвантажені за період   |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.12.  |Залишки нафтопродуктів   |Держнафтогазпром;      |1 раз/місяць    |5; і 15 числа
     |(бензини моторні, газойль  |НАК "Нафтогаз        |          |за звітним
     |(дизельне пальне),     |України";          |          |місяцем
     |паливо рідке (мазут, за   |              |          |
     |марками) та мастила (за   |              |          |
     |основними групами) на   |              |          |
     |кінець місяця за нафто-,  |              |          |
     |газопереробними та     |              |          |
     |іншими підприємствами    |              |          |
     |за усіма територіями***,  |              |          |
     |без урахування       |              |          |
     |нафтопереробних       |              |          |
     |підприємств         |              |          |
     |----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
     |за територіями***,     |Держкомстат         |          |1 раз/квартал
     |галузями та в цілому по   |              |          |
     |Україні           |              |          |15 числа за
     |              |              |          |звітним
     |              |              |          |місяцем
     |              |              |          |на 45 день за
     |              |              |          |звітним
     |              |              |          |періодом
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.13.  |Споживання нафтопродуктів  |              |          |
     |(за марками, бензини    |              |          |
     |моторні, газойлі      |              |          |
     |(дизельне пальне),     |              |          |
     |паливо рідке (мазут) та   |              |          |
     |мастила (за основними    |              |          |
     |групами) щомісяця,     |              |          |
     |історія)          |              |          |
     |----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
     |за територіями***,     |Держкомстат         |1 раз/місяць    |15 числа за
     |галузями та в цілому по   |              |          |звітним
     |Україні           |              |          |місяцем
     |за напрямами        |              |1 раз/квартал    |на 45 день за
     |споживання: на       |              |          |звітним
     |перетворення в інші види  |              |          |періодом
     |палива та енергії      |              |          |
     |для неенергетичних цілей  |              |          |
     |кінцеве споживання     |              |          |
     |втрати при розподілі та   |              |          |
     |транспортуванні       |              |          |
     |              |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.14.1. |Кількість автозаправочних  |Держкомстат         |1 раз/рік      |квітень
     |станцій, підпорядкованих  |              |          |
     |підприємствам        |              |          |
     |(юридичним особам)     |              |          |
     |за територіями***,     |              |          |
     |усього           |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.14.2. |Продаж нафтопродуктів у   |Держкомстат         |1 раз/квартал    |а 70 день
     |оптовій і роздрібній    |              |          |а звітним
     |торгівлі          |              |          |еріодом
     |за територіями***,     |              |          |
     |усього           |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.15.1. |Інформація про суб'єкти   |ДІАЦ            |1 раз/квартал    |на 50 день
     |роздрібної та оптової    |"Держзовнішінформ"     |          |за звітним
     |торгівлі нафтою,      |за погодженням з      |          |періодом
     |нафтопродуктами,      |Держкомстатом        |          |
     |скрапленим газом -     |              |          |
     |рейтинговий перелік (за   |              |          |
     |товарообігом) (історія)   |              |          |
     |за територіями***      |              |          |
     |усього           |              |          |
     |              |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.15.2. |Інформація про суб'єкти   |ДІАЦ            |1 раз/квартал    |на 50 день
     |зовнішньоекономічної    |"Держзовнішінформ"     |          |за звітним
     |діяльності при торгівлі   |              |          |періодом
     |нафтою, нафтопродуктами,  |              |          |
     |скрапленим газом -     |              |          |
     |рейтинговий перелік (за   |              |          |
     |обсягами експорту,     |              |          |
     |імпорту) значних      |              |          |
     |постачальників       |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.16.  |Загальний баланс щодо    |Програмно          |1 раз/місяць    |20 числа за
     |нафти, газового       |              |          |звітним
     |конденсату (імпорт,     |              |          |місяцем
     |видобуток, експорт,     |              |          |
     |транзит, поставлення на   |              |          |
     |перероблення, залишок)   |              |          |
     |за територіями***      |              |          |
     |усього           |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.17.  |Загальний баланс      |Програмно          |1 раз/місяць    |20 числа за
     |(імпорт, виробництво,    |              |          |звітним
     |експорт, споживання,    |              |          |місяцем
     |залишок) за         |              |          |
     |нафтопродуктами за     |              |          |
     |марками (бензини      |              |          |
     |моторні, газойль      |              |          |
     |(дизельне пальне) та    |              |          |
     |паливо рідке (мазут))    |              |          |
     |за територіями***      |              |          |
     |усього           |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.18.  |Загальний баланс щодо    |Програмно          |1 раз/місяць    |20 числа за
     |мастил за марками або за  |              |          |звітним
     |групами мастил (імпорт,   |              |          |місяцем
     |виробництво, експорт,    |              |          |
     |споживання, залишок)    |              |          |
     |за територіями***      |              |          |
     |усього           |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.19.  |Загальний баланс щодо    |Програмно          |1 раз/місяць    |15 числа за
     |скрапленого газу за     |              |          |звітним
     |марками (імпорт,      |              |          |місяцем
     |виробництво, експорт,    |              |          |
     |споживання, залишок)    |              |          |
     |за територіями***      |              |          |
     |усього           |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.20.  |Загальний баланс з     |Програмно          |1 раз/10 днів*   |14; 26; 7 і 20
     |експорту/імпорту,      |              |          |числа за
     |виробництва         |              |          |звітним
     |нафтопродуктів - бензини  |              |          |місяцем
     |моторні, газойль      |              |          |
     |(дизельне пальне) та    |              |          |
     |паливо рідке (мазут), за  |              |          |
     |марками           |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.21.  |Загальний баланс з     |Програмно          |1 раз/10 днів*   |14; 26; 7 і 20
     |експорту/імпорту нафти   |              |          |числа за
     |              |              |          |звітним
     |              |              |          |місяцем
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.22.  |Загальний баланс з     |Програмно          |1 раз/місяць    |20 числа за
     |експорту/імпорту      |              |          |звітним
     |скрапленого газу      |              |          |місяцем
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Д.23.  |Споживання         |Держкомстат         |1 раз/квартал    |на 45 день
     |(автомобільний бензин,   |              |          |за звітним
     |газойль (дизельне      |              |          |періодом
     |пальне), мазут топковий)  |              |          |
     |на транспорті, у тому    |              |          |
     |числі:           |              |          |
     |----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
     |залізничний транспорт    |              |          |
     |шосейний транспорт     |              |          |
     |трубопровідний транспорт  |              |          |
     |загального користування   |              |          |
     |водний транспорт (з     |              |          |
     |нього: морський;      |              |          |
     |внутрішній водний)     |              |          |
     |авіаційній         |              |          |
     |інші види транспорту    |              |          |
     |за територіями***      |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.24.  |Кількість зареєстрованих  |Головне управління     |1 раз/квартал    |15 числа за
     |в Україні засобів      |Державної          |          |звітним
     |легкового транспорту,    |автомобільної інспекції   |          |періодом
     |який знаходиться у     |МВС             |          |
     |власності юридичних та   |              |          |
     |фізичних осіб        |              |          |
     |за територіями***,     |              |          |
     |усього           |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.25.  |Кількість зареєстрованих  |Головне управління     |1 раз/квартал    |15 числа за
     |в Україні засобів      |Державної          |          |звітним
     |вантажного транспорту,   |автомобільної інспекції   |          |періодом
     |який знаходиться у     |МВС             |          |
     |власності юридичних та   |              |          |
     |фізичних осіб        |              |          |
     |за територіями***,     |              |          |
     |усього           |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.26.  |Кількість зареєстрованих  |Головне управління     |1 раз/квартал    |15 числа за
     |в Україні засобів      |Державної          |          |звітним
     |автобусного транспорту,   |автомобільної інспекції   |          |періодом
     |який знаходиться у     |МВС             |          |
     |власності юридичних та   |              |          |
     |фізичних осіб        |              |          |
     |за територіями***,     |              |          |
     |усього           |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.27.1. |Кількість одиниць      |Держкомстат         |1 раз/квартал    |15 числа за
     |мобільної          |              |          |звітним
     |сільськогосподарської    |              |          |періодом
     |техніки (у тому числі    |              |          |
     |тракторів, комбайнів    |              |          |
     |тощо), які є в наявності в |              |          |
     |сільськогосподарських    |              |          |
     |підприємств, без      |              |          |
     |урахування техніки, що   |              |          |
     |використовується в     |              |          |
     |приватних та підсобних   |              |          |
     |господарствах        |              |          |
     |за територіями***,     |              |          |
     |усього           |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.27.2. |Кількість вантажних     |Держкомстат         |1 раз/квартал    |15 числа за
     |автомобілів, які є в    |              |          |звітним
     |наявності в         |              |          |періодом
     |сільськогосподарських    |              |          |
     |підприємств, без      |              |          |
     |урахування техніки, що   |              |          |
     |використовується у     |              |          |
     |приватних та підсобних   |              |          |
     |господарствах        |              |          |
     |за територіями***,     |              |          |
     |усього           |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.27.3. |Надходження         |Держкомстат         |1 раз/квартал    |15 числа за
     |нафтопродуктів до      |              |          |звітним
     |сільськогосподарських    |              |          |періодом
     |підприємств, без      |              |          |
     |урахування приватних та   |              |          |
     |підсобних господарств (за  |              |          |
     |період): бензини моторні,  |              |          |
     |газойль (дизельне пальне)  |              |          |
     |за територіями***,     |              |          |
     |усього           |              |          |
     |              |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.27.4. |Наявність нафтопродуктів  |Держкомстат         |1 раз/квартал    |15 числа за
     |у сільськогосподарських   |              |          |звітним
     |підприємств, без      |              |          |періодом
     |урахування приватних та   |              |          |
     |підсобних господарств:   |              |          |
     |бензини моторні, газойль  |              |          |
     |(дизельне пальне)      |              |          |
     |за територіями***,     |              |          |
     |усього           |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.27.5. |Обсяги споживання      |Мінагрополітики       |1 раз/квартал    |15 числа за
     |сільськогосподарською    |              |          |звітним
     |технікою та         |              |          |періодом
     |сільськогосподарськими   |              |          |
     |вантажними         |              |          |
     |автомобілями разом     |              |          |
     |газойлю (дизельного     |              |          |
     |пального)          |              |          |
     |за територіями***,     |              |          |
     |усього           |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.27.6. |Обсяги споживання      |Мінагрополітики       |1 раз/квартал    |15 числа за
     |сільськогосподарськими   |              |          |звітним
     |автомобілями бензину    |              |          |періодом
     |моторного за        |              |          |
     |територіями***,       |              |          |
     |усього           |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.28.  |Залізничний транспорт -   |Мінтранс          |1 раз/рік      |квітень
     |кількість одиниць техніки  |              |          |
     |за залізницями, усього   |              |          |
     |              |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.29.  |Морський та річковий    |Держкомстат         |1 раз/рік      |квітень
     |транспорт - кількість    |              |          |
     |одиниць техніки       |              |          |
     |за територіями***,     |              |          |
     |усього           |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.30.  |Авіатранспорт - кількість  |Мінтранс          |1 раз/рік      |квітень
     |одиниць техніки       |              |          |
     |за територіями***,     |              |          |
     |усього           |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Д.31.  |Історія (за 4 роки)     |Держкомстат; Головне    |разово       |
     |за територіями***,     |управління Державної    |          |
     |усього           |автомобільної інспекції   |          |
     |              |МВС; Мінагрополітики;    |          |
     |              |   Мінтранс        |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  III. ДОВІДКОВО АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ж.1.   |Техніко-економічний     |Держнафтогазпром;      |1 раз/6 місяців   |45
     |паспорт нафто- та      |НАК "Нафтогаз        |          |
     |газопереробного       |України"          |          |
     |підприємства (юридична   |              |          |
     |адреса, номер телефону,   |              |          |
     |факсу, електронна      |              |          |
     |адреса, адреса сайту,    |              |          |
     |прізвище, ім'я, по батькові |              |          |
     |керівника підприємства та  |              |          |
     |його заступників, форма   |              |          |
     |власності, участь у     |              |          |
     |холдингових об'єднаннях,  |              |          |
     |перелік основної товарної  |              |          |
     |продукції, продуктивність  |              |          |
     |основних технологічних   |              |          |
     |процесів, резервуарний   |              |          |
     |парк для зберігання     |              |          |
     |нафти та нафтопродуктів   |              |          |
     |тощо)            |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Ж.2.   |Нафтодобувні        |Міністерство економіки   |1 раз/6 місяців   |45
     |підприємства країн СНД   |та з питань         |          |
     |(адреса, номери       |європейської        |          |
     |телефонів і факсів,     |інтеграції, у тому числі  |          |
     |персоналії)         |ДІАЦ            |          |
     |              |"Держзовнішінформ"     |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Ж.3.   |Нафтопереробні       |Міністерство економіки   |1 раз/6 місяців   |45
     |підприємства країн СНД   |та з питань         |          |
     |та Литовської Республіки  |європейської        |          |
     |(адреса, номери       |інтеграції, у тому числі  |          |
     |телефонів і факсів,     |ДІАЦ            |          |
     |персоналії)         |"Держзовнішінформ"     |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Ж.4.   |Підприємства        |Вільний доступ       |постійно      |вільний
     |нафтопродуктозабезпечення  |              |          |доступ
     |(адреса, номери телефонів  |              |          |
     |і факсів, персоналії)    |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Ж.5.   |Нафтобази (тип,       |Вільний доступ       |постійно      |вільний
     |резервуарний об'єм,     |              |          |доступ
     |адреса, контактні      |              |          |
     |телефони, наявність     |              |          |
     |бензовозів, вартість    |              |          |
     |зберігання,         |              |          |
     |транспортування тощо)    |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Ж.6.   |Діюча номенклатура     |Держнафтогазпром;      |1 раз/місяць    |15 числа за
     |продукції українських    |НАК "Нафтогаз        |          |звітним
     |нафто- та газопереробних  |України"          |          |періодом
     |заводів           |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Ж.7.   |Мастила українського    |Держнафтогазпром;      |1 раз/місяць    |15 числа за
     |виробництва. Виробники,   |НАК "Нафтогаз        |          |звітним
     |номенклатура        |України"          |          |періодом
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Ж.8.   |Перероблення        |Держнафтогазпром;      |1 раз/місяць    |15 числа за
     |давальницької сировини   |НАК "Нафтогаз        |          |звітним
     |на нафто- та        |України"          |          |періодом
     |газопереробних заводах   |              |          |
     |України. Вихід       |              |          |
     |нафтопродуктів - бензини  |              |          |
     |моторні, газойль      |              |          |
     |(дизельне пальне) та    |              |          |
     |паливо рідке (мазут).    |              |          |
     |Завантаження        |              |          |
     |підприємств         |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Ж.9.   |Перероблення нафти і    |Міністерство економіки   |1 раз/місяць    |15 - 30
     |ринок нафтопродуктів -   |та з питань європейської  |          |
     |бензини моторні, газойль  |інтеграції, у тому     |          |
     |(дизельне пальне) та    |числі ДІАЦ         |          |
     |паливо рідке (мазут) в   |"Держзовнішінформ"     |          |
     |Україні           |              |          |
     |щорічний довідник      |              |          |
     |піврічний довідник     |              |          |
     |щоквартальний довідник   |              |          |
     |щомісячний довідник     |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Ж.10.  |Поточний стан світових і  |Міністерство економіки   |1 раз/місяць    |15 - 30
     |регіональних ринків     |та з питань європейської  |          |
     |нафти та нафтопродуктів   |інтеграції, у тому     |          |
     |- бензини моторні,     |числі ДІАЦ         |          |
     |газойль (дизельне пальне)  |"Держзовнішінформ"     |          |
     |та паливо рідке (мазут)   |              |          |
     |щорічний довідник      |              |          |
     |піврічний довідник     |              |          |
     |щоквартальний довідник   |              |          |
     |щомісячний довідник     |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Ж.11.  |Вартість послуг то умови  |Держнафтогазпром;      |1 раз/місяць    |2 (разово та
     |перероблення        |НАК "Нафтогаз        |          |при зміні)
     |давальницької сировини   |України"          |          |
     |на нафто- та        |              |          |
     |газопереробних       |              |          |
     |підприємствах України.   |              |          |
     |Вихід нафтопродуктів -   |              |          |
     |бензини моторні, газойль  |              |          |
     |(дизельне пальне) та    |              |          |
     |паливо рідке (мазут)    |              |          |
     |за одним підприємством   |              |          |
     |за всіма підприємствами   |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Ж.12.  |Вартість послуг з      |НАК "Нафтогаз        |1 раз/квартал    |20 числа за
     |транспортування нафти    |України";          |          |звітним
     |трубопровідним       |Мінтранс          |1 раз/рік      |10 (разово та
     |транспортом (по Україні,  |              |          |при зміні
     |транзит)          |              |          |рівня тарифу)
     |залізничним транспортом   |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Ж.13.  |Вартість послуг з      |НАК "Нафтогаз        |1 раз/квартал    |20 числа за
     |транспортування       |України";          |          |звітним
     |нафтопродуктів - бензинів  |              |          |періодом
     |моторних, дизельного    |              |          |
     |пального, палива рідкого  |Мінтранс          |1 раз/рік      |10 (разово та
     |(мазуту) та скрапленого   |              |          |при зміні
     |газу            |              |          |рівня тарифу)
     |трубопровідним       |              |          |
     |транспортом (по Україні,  |              |          |
     |транзит)          |              |          |
     |залізничним транспортом   |              |          |
     |(по Україні, транзит,    |              |          |
     |експорт, імпорт)      |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Ж.14.  |Вартість послуг з      |НАК "Нафтогаз        |1 раз/квартал    |20 числа за
     |наливання, зберігання,   |України";          |          |звітним
     |перевалці нафти та     |Держнафтогазпром;      |          |періодом
     |нафтопродуктів - бензини  |              |          |
     |моторні, газойль      |              |          |
     |(дизельне пальне) та    |              |          |
     |паливо рідке (мазут)    |              |          |
     |----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
     |за одним підприємством   |Мінтранс          |1 раз/рік      |10 (разово та
     |за усіма підприємствами   |              |          |при зміні
     |              |              |          |рівня тарифу)
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
Ж.15.  |Тарифи на          |НКРЕ            |1 раз/рік      |20 числа за
     |транспортування       |              |          |звітним
     |магістральними       |              |          |періодом та
     |трубопроводами нафти та   |              |          |при зміні
     |нафтопродуктів для     |              |          |тарифу
     |споживачів України     |              |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ЩОДО ЕКСПОРТУ, ІМПОРТУ, ПЕРЕРОБЛЕННЯ НАФТИ ТА
          НАФТОПРОДУКТІВ (БЕНЗИНИ МОТОРНІ, ГАЗОЙЛЬ (ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛЬНЕ) ТА ПАЛИВО
                        РІДКЕ (МАЗУТ)
               (уключаючи ввізне/вивізне мито, акциз, ПДВ тощо)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
З.1.   |України           |Міністерство економіки   |постійно      |7 - 14
     |              |та з питань європейської  |          |
     |              |інтеграції, у тому     |          |
     |              |числі ДІАЦ         |          |
     |              |"Держзовнішінформ"     |          |
     |              |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
З.2.   |Російської Федерації    |Міністерство економіки   |постійно      |7 - 14
     |              |та з питань європейської  |          |
     |              |інтеграції, у тому     |          |
     |              |числі ДІАЦ         |          |
     |              |"Держзовнішінформ"     |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
З.3.   |Республіки Білорусь,    |Міністерство економіки   |постійно      |30
     |Азербайджанської      |та з питань європейської  |          |
     |Республіки, Республіки   |інтеграції, у тому     |          |
     |Казахстан, Литовської    |числі ДІАЦ         |          |
     |Республіки         |"Держзовнішінформ"     |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
З.4.   |Інформація щодо       |Міністерство економіки   |постійно      |5
     |законопроектів з питань   |та з питань європейської  |          |
     |експорту, імпорту,     |інтеграції         |          |
     |перероблення нафти і    |              |          |
     |нафтопродуктів,       |              |          |
     |оподаткування тощо     |              |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       ТЕНДЕРИ, АУКЦІОНИ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К.1.   |Міністерства України    |Вільний доступ       |постійно      |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
К.2.   |Інші            |Вільний доступ       |постійно      |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
     |КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ    |Вільний доступ       |постійно      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       АРХІВНА ІНФОРМАЦІЯ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
М.1.   |За всіма розділами (за   |Програмно          |постійно      |
     |місяцями з початку     |              |          |
     |роботи бази даних)     |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
М.2.   |За розділом II (експорт,  |Держмитслужба;       |разово       |
     |імпорт, виробництво,    |Держнафтогазпром;      |          |
     |споживання, транзит (за   |НАК "Нафтогаз        |          |
     |місяцями за період з 1996  |України"; Мінтранс;     |          |
     |року - початок роботи    |ДІАЦ            |          |
     |бази), у частині      |"Держзовнішінформ";     |          |
     |інформації Мінтрансу    |              |          |
     |України з 1997 року     |              |          |
     |----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
     |За розділом II (експорт,  |Держкомстат         |          |
     |імпорт (з 1996 року),    |              |          |
     |виробництво, споживання,  |              |          |
     |транзит (з 1995 року);   |              |          |
     |за місяцями надають з    |              |          |
     |2001 року          |              |          |
---------+----------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
М.3.   |Ціни на нафту та      |ДІАЦ            |разово       |
     |нафтопродукти - бензини   |"Держзовнішінформ"     |          |
     |моторні, газойль      |              |          |
     |(дизельне пальне) та    |              |          |
     |паливо рідке (мазут) на   |              |          |
     |європейському ринку за   |              |          |
     |1996 - 2001 роки      |              |          |
--------------------------------------+----------------------------+--------------------+-------------------
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО            |ДІАЦ            |постійно      |
ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНИХ         |"Держзовнішінформ"     |          |
ПОДІЙ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА        |              |          |
ЗМІНУ РІВНЯ СВІТОВИХ,         |              |          |
РЕГІОНАЛЬНИХ ЦІН НА НАФТУ       |              |          |
І НАФТОПРОДУКТИ            |              |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   * - Інформацію надають щодня  за  окремими  зверненнями
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції.
   ** - Форма надання інформації - в електронному вигляді за
адресами, які будуть визначені на першому етапі створення бази
даних.  інформацію  надсилають  до  бази  даних  (ДІАЦ
"Держзовнішінформ") протягом "N" днів за звітним періодом. У разі
коли термін надання інформації припадає на вихідні та святкові
дні, - інформацію надають протягом наступних двох робочих днів.
Дату подання інформації визначають за погодженням з Державним
інформаційно-аналітичним центром моніторингу зовнішніх товарних
ринків "Держзовнішінформ".
   12; 24; 5 - дати подання оперативної інформації. Зведену
інформацію подають 15 числа за звітним місяцем.
   *** - Дані за "територіями та усього" передбачають надання
інформації по Автономній Республіці Крим, областях, м.Києву та
м.Севастополю.
 
 Керівник департаменту
 державної політики у сфері
 зовнішньої торгівлі                 С.Москаленко
 
 Начальник управління
 зовнішньоекономічної політики             В.Сидяченко
 
 Директор ДІАЦ
 "Держзовнішінформ"                  Т.Кліточенко
 
 Начальник відділу
 промислових ресурсів ДІАЦ
 "Держзовнішінформ"                   О.Мельник
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка