Законы Украины

Новости Партнеров
 

Стосовно реєстру власників іменних цінних паперів

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
               Л И С Т
           21.10.2002 N 10100/18
                   Державному Комітету з питань
                   регуляторної політики
                   та підприємництва
 
   На ваш лист <...> повідомляємо.
   Згідно із  Законом  України "Про Національну депозитарну
систему та особливості електронного обігу цінних паперів  в
Україні" ( 710/97-ВР ) існує дві форми випуску - документарна та
бездокументарна.
   В залежності від форми випуску є дві облікові системи.
   Реєстр власників іменних  цінних  паперів  ведеться  при
документарній формі випуску.
   Відповідно до Закону України "Про Національну депозитарну
систему  та особливості електронного обігу цінних паперів в
Україні" ( 710/97-ВР ) реєстр власників іменних цінних паперів -
складений реєстратором на певну дату список власників іменних
цінних паперів та номінальних утримувачів. Для ведення реєстру
власників відкриваються особові рахунки, на яких облікуються цінні
папери.
   За аналогією з Законом України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ) банки відкривають рахунки клієнтам.
Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала
відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з
ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої
може  завдати  матеріальної  чи  моральної шкоди клієнту, є
банківською таємницею.
   Тобто надання реєстру власників іменних цінних паперів, якщо
необхідно перевірити рахунок конкретної юридичної або фізичної
особи, рівноцінно представленню переліку усіх клієнтів банку з
зазначенням суми.
   Статтею 14 Закону України "Про  Національну  депозитарну
систему  та особливості електронного обігу цінних паперів в
Україні" (  710/97-ВР  ) зазначено, що учасники Національної
депозитарної системи гарантують конфіденційність інформації щодо
рахунків у цінних паперах та обігу цінних паперів. До прямих
учасників Національної  депозитарної  системи  відносяться  і
реєстратори власників іменних цінних паперів.
   Вимоги щодо конфіденційності інформації про обіг  цінних
паперів зазначені також у вищевказаному Положенні про порядок
ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженому
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
26.05.98 р. N 60 ( vr060312-98 ) (зі змінами та доповненнями).
   Так,  відповідно  до  пункту  12.1  цього  Положення
( vr060312-98 ) доступ до системи реєстру обмежується колом осіб,
які мають право отримати цю інформацію. Такими особами є емітент,
зареєстровані особи, державні органи  в  межах  наданих  їм
повноважень, передбачених чинним законодавством.
   Пунктом 12.4  зазначеного  Положення  (  vr060312-98  )
встановлено, що доступ державних органів до системи реєстру
здійснюється відповідно до чинного законодавства на підставі
письмового запиту, у якому необхідно вказати мету зазначеного
запиту, підписаного керівником або особою, якій це право надано
чинним законодавством, та засвідченого печаткою цього органу.
Відповідальні посадові особи державних органів мають право на
одержання інформації із системи реєстру в межах їх повноважень,
визначених чинним законодавством. Інформація системи реєстру на
запити державних органів повинна видаватись лише в письмовій
формі,   засвідченою   підписом  та  печаткою  керівника
реєстроутримувачем і здійсненням на  першому  аркуші  напису
"конфіденційно".
 
 Член Комісії - заступник голови             А.Головко
 
 "Бухгалтер", N 17, травень, 2003 р.
 
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.85397
EUR30.21072
RUB0.41985
PLN7.06089
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка