Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про утворення Робочої групи з питань стратегії розвитку ринків збуту продукції гірничо-металургійного комплексу

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
      МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
           23.10.2002 N 295/470
 
        Про утворення Робочої групи з питань
      стратегії розвитку ринків збуту продукції
         гірничо-металургійного комплексу
 
   На виконання доручення Кабінету  Міністрів  України  від
14.06.02 до N 5023/97 Н А К А З У Є М О:
   1. Утворити Робочу групу з питань стратегії розвитку ринків
збуту продукції гірничо-металургійного комплексу у складі згідно з
додатком.
   2. Надати  право  голові Робочої групи при необхідності
залучати  до  роботи  спеціалістів  структурних  підрозділів
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції та
Міністерства промислової політики та вносити зміни до її складу.
   3. Затвердити Положення про Робочу групу з питань стратегії
розвитку ринків збуту продукції гірничо-металургійного комплексу,
що додається.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного  секретаря  Міністерства  економіки  та  з питань
європейської інтеграції Стеценка В.О. та заступника Державного
секретаря Міністерства промислової політики Грищенка С.Г.
 
 Міністр економіки та з питань
 європейської інтеграції                 О.Шлапак
 
 Міністр промислової політики              А.М'ялиця
 
                   Додаток
                   до наказу Міністерства
                   економіки та з питань
                   європейської інтеграції,
                   Міністерства промислової
                   політики
                   23.10.2002 N 295/470
 
 
               СКЛАД
      Робочої групи з питань, стратегії розвитку
     ринків збуту продукції гірничо-металургійного
              комплексу
 
    СТЕЦЕНКО       - заступник Державного секретаря
 Володимир Олексійович     Міністерства економіки та з питань
                європейської інтеграції, голова
                Робочої групи
   ГРИЩЕНКО        - заступник Державного секретаря
 Сергій Георгійович      Міністерства промислової політики,
                заступник голови Робочої групи
    ВЛАСЮК        - директор ДП
 Володимир Степанович     "Укрпромзовнішекспертиза",
                відповідальний секретар Робочої
                групи
    ГРАНОВСЬКИЙ      - директор Департаменту
 Володимир Костянтинович    металургійної промисловості
                Мінпромполітики України
   ДЕРКАЧ         - заступник Директора Департаменту
 Юрій Васильович        зовнішньоекономічних зв'язків
                Мінпромполітики України
  КОНОНЕНКО        - начальник управління економічного
 Андрій Петрович        та науково-технічного
                співробітництва Міністерства
                закордонних справ
    КОПОСОВ        - начальник управління митної
 Сергій Анатолійович      статистики Державної митної служби
  КСАВЕРЧУК        - генеральний директор об'єднання
 Леонід Петрович        "Укртрубопром"
   МОСКАЛЕНКО       - керівник департаменту державної
 Сергій Михайлович       політики у сфері зовнішньої
                торгівлі Міністерства економіки
                та з питань європейської інтеграції
   ПАНТЕЛЕЄНКО       - радник Прем'єр-міністра України
 Віктор Михайлович
   ПАРХОМЮК        - виконавчий директор Української
 Валерій Васильович      асоціації металоторговців
   ПІКОВСЬКИЙ       - заступник директора Державного
 Володимир Семенович      інформаційно-аналітичного центру
                моніторингу зовнішніх товарних
                ринків "Держзовнішінформ"
   ТЕРЕЩЕНКО       - виконавчий директор Української
 Володимир Петрович      асоціації підприємств чорної
                металургії
   ХАРАХУЛАХ        - генеральний директор об'єднання
 Василь Сергійович       "Металургпром"
 
 Начальник управління
 зовнішньоекономічної політики             В.Сидяченко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України,
                   Міністерства промислової
                   політики України
                   23.10.2002 N 295/470
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Робочу групу з питань стратегії розвитку
   ринків збуту продукції гірничо-металургійного комплексу
           1. Загальні положення
   Цим Положенням визначається порядок роботи та коло питань, що
входять до компетенції Робочої групи з питань стратегії розвитку
ринків збуту продукції гірничо-металургійного комплексу (далі
Робоча група).
   1.1. Робоча група утворюється з метою підвищення ефективності
дій держави щодо захисту українських виробників та розвитку
внутрішнього  та  зовнішніх   ринків   збуту   продукції
гірничо-металургійного комплексу  (ГМК) в умовах конкурентного
тиску на  світовому ринку сталі та посилення протекціонізму в
країнах, що є основними споживачами продукції українського ГМК.
   1.2. Метою діяльності Робочої групи є вироблення рекомендацій
та координація спільних дій державних органів та заінтересованих
підприємств щодо розвитку продажу продукції ГМК в конкретних
країнах (регіонах) на основі моніторингу цих ринків.
           2. Склад Робочої групи
   2.1. Робоча група складається з представників Мінекономіки,
Мінпромполітики,   Держмитслужби,   МЗС,   Укрметалургпрому,
Укртрубопрому,  Асоціації  підприємств  чорної  металургії,
Української     Асоціації     Металоторговців,     ДП
"Укрпромзовнішекспертиза", Державного  інформаційно-аналітичного
центру моніторингу зовнішніх товарних ринків "Держзовнішінформ".
На засідання робочої групи запрошуються зацікавлені вищі керівні
особи  та  власники  найбільших  пакетів акцій металургійних
підприємств.
   2.2. Робоча група очолюється заступником Державного секретаря
Мінекономіки.
   2.3. Персональний склад Робочої групи затверджується наказом
Мінекономіки та Мінпромполітики.
   2.4. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності
Робочої групи здійснюється секретаріатом, роботу якого забезпечує
Державне підприємство "Укрпромзовнішекспертиза".
       3. Функціональні обов'язки Робочої групи
   До функціональних обов'язків Робочої групи належить:
   3.1. Розроблення та ведення балансу розміщення продукції ГМК
на зовнішніх та внутрішньому ринках у розрізі окремих країн та
видів продукції.
   3.2. Ведення моніторингу з питань попередження виникнення
антидемпінгових санкцій проти України, а також передумов їх
виникнення та попередження (антидемпінговий аудит).
   3.3. Проведення та узагальнення  результатів  аналітичних
досліджень на предмет виявлення зростаючих ринків, перспективних
для вітчизняного експорту.
   3.4. Виявлення критичних напрямів (країн), на яких необхідно
сконцентрувати зусилля для збереження загального балансу ринків
вітчизняної продукції ГМК.
   3.5. Координація дій державних органів та заінтересованих
підприємств та відомств з метою захисту та розширення зовнішніх
ринків збуту продукції гірничо-металургійного комплексу.
   3.6. Розроблення рекомендацій для своєчасних скоординованих
дій державних органів та заінтересованих підприємств у конкретних
країнах із захисту та розвитку продажу продукції ГМК.
   3.7. Підготовка пропозицій щодо розвитку ринків продукції ГМК
для розгляду питань під час зустрічей на міжурядовому рівні.
         4. Повноваження Робочої групи
   Рішення Робочої групи носять рекомендаційний характер.
   4.1. Робоча група уповноважена одержувати від відповідних
міністерств та відомств оперативну інформацію щодо виробництва,
споживання  та експортно-імпортних операцій з продукцією ГМК
України.
   4.2. У разі потреби Робоча  група  залучає  до  роботи
працівників галузевих міністерств та державних комітетів (за
погодженням з їх керівництвом).
         5. Порядок роботи Робочої групи
   5.1. Засідання Робочої групи скликається за ініціативою її
голови у разі потреби, але не менше одного разу у квартал.
   5.2. Постійно діючим робочим органом Робочої групи, який
забезпечує її функціонування відповідно до розділу 3  цього
Положення, є секретаріат.
   5.3. Секретаріат  співпрацює  з  аналітичними  службами
зацікавлених підприємств через спеціально визначених уповноважених
працівників та здійснює таким шляхом оперативно-планову роботу з
моніторингу розвитку ситуації на важливих для України ринках
збуту.
   5.4. Секретаріат готує план засідань, відповідні аналітичні
матеріали, пропозиції та проекти рішень засідань Робочої групи та
надає їх голові Робочої групи.
   5.5. Рішення Робочої групи розсилаються всім заінтересованим
установам і організаціям та підприємствам.
   5.6. Засідання Робочої групи вважаються правомочними, якщо на
ньому присутні не менше 2/3 складу Робочої групи.
 
 Начальник управління
 зовнішньоекономічної політики             В.Сидяченко
 

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка