Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про оголошення заказниками та пам'ятками природи місцевого значення природних об'єктів у м. Києві

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

            КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
           III сесія XXIV скликання
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 96/256 від 24.10.2002
 
 
       Про оголошення заказниками та пам'ятками
        природи місцевого значення природних
            об'єктів у м. Києві
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
    N 22/1231  ( ra0022023-04 ) від 12.02.2004
    N 1061/2471 ( ra1061023-04 ) від 28.12.2004
 
   ( Щодо змін додатково див. Рішення Київміськради
    N 35/3499  ( ra_035023-05 ) від 06.10.2005 )
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради
    N 255/3716 ( ra_255023-05 ) від 27.10.2005 )
 
 
 
   Відповідно до пункту "і" статті 15 Закону України "Про
охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), статей
25 - 28, 51 - 53 Закону України "Про природно-заповідний фонд
України" ( 2456-12 ), розглянувши клопотання Державного управління
екології та природних ресурсів в м. Києві (лист від 03.10.2002 N
10-10-02/572) щодо оголошення об'єктів природно-заповідного фонду
на території м. Києва, які мають природоохоронну, історичну,
наукову, естетичну цінність, і погодження з  власниками  та
первинними користувачами природних ресурсів у межах територій,
рекомендованих    для   заповідання, Київська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Оголосити заказниками та пам'ятками природи місцевого
значення природні об'єкти у м. Києві згідно з додатком.
   2. Державному управлінню екології та природних ресурсів в м.
Києві  забезпечити охорону зазначених в додатку об'єктів їх
власниками та користувачами з оформленням охоронних зобов'язань.
   Взяти до відома, що відповідно до статей 25, 27 Закону
України "Про  природно-заповідний  фонд України" ( 2456-12 )
оголошення заказників та пам'яток природи місцевого значення
проводиться без вилучення земельних ділянок у їх власників або
користувачів.
   3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію Київради з питань екологічної політики.
 
 Київський міський голова               О.Омельченко
 
                          Додаток
                       до рішення Київської
                       міської ради
                       від 24 жовтня 2002 р.
                       N 96/256
 
               Перелік
     природних об'єктів, які оголошуються заказниками
         та пам'ятками природи місцевого
               значення
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
|   Назва об'єкта   |Місце розташування |Площа|  Власники або  |  Коротка   |
|             |   об'єкта   | (га)|  користувачі  |характеристика |
|             |          |   |природних об'єктів|  об'єкта   |
|             |          |   |  (погодження)  |        |
|-------------------------+-------------------+-----+------------------+----------------|
|      1      |     2     | 3 |     4    |    5    |
|-------------------------+-------------------+-----+------------------+----------------|
|1. Ландшафтний заказник |Кв. кв. 2 - 6, 8 - | 563 |Святошинське   |Природний    |
|місцевого значення "Пуща-|11, 14 - 16, 23 - |   |лісопаркове    |осередок, у   |
|Водиця"         |25, 32, 33, 45, 58,|   |господарство КО  |якому збереглися|
|             |59 Київського   |   |"Київзеленбуд"  |цінні сосново- |
|             |лісництва     |   |(лист-згода від  |дубові ліси   |
|             |Святошинського   |   |12.11.2001 р. N  |віком 180 - 200 |
|             |лісопаркового   |   |360)       |років      |
|             |господарства    |   |         |        |
|-------------------------+-------------------+-----+------------------+----------------|
|2. Загальнозоологічний  |Кв. кв. 2 - 4, 7 - | 163 |Святошинське   |Антропогенно не |
|заказник місцевого    |9 Святошинського  |   |лісопаркове    |навантажена   |
|значення "Річка Любка"  |лісництва     |   |господарство КО  |територія, на  |
|             |Святошинського   |   |"Київзеленбуд"  |якій збереглися |
|             |лісопаркового   |   |(лист-згода від  |типові для   |
|             |господарства    |   |28.11.2001 р. N  |Полісся     |
|             |          |   |390)       |представники  |
|             |          |   |         |тваринного   |
|             |          |   |         |світу      |
|-------------------------+-------------------+-----+------------------+----------------|
|3. Ландшафтний заказник |Кв. кв. 59 - 64  | 217 |Дарницьке     |Територія з   |
|місцевого значення    |Дніпровського   |   |лісопаркове    |цілим комплексом|
|"Муромець-Лопуховате"  |лісництва     |   |господарство КО  |ландшафтних,  |
|             |Дарницького    |   |"Київзеленбуд"  |рослинних та  |
|             |лісопаркового   |   |(лист-згода від  |оздоровчих   |
|             |господарства    |   |28.12.2001 р. N  |цінностей    |
|             |          |   |271)       |        |
|-------------------------+-------------------+-----+------------------+----------------|
|4. Пам'ятка природи   |м. Київ, проспект | 1,8 |КП по утриманню  |Залишки     |
|місцевого значення    |Перемоги, 86    |   |зелених насаджень |корінного    |
|"Дубовий гай з природною |(станція метро   |   |Шевченківського  |деревостану,  |
|водоймою"        |"Нивки")      |   |району та середня |представленого |
|             |          |   |школа N 73 (лист- |високобонітетним|
|             |          |   |згода від     |дубово-грабовим |
|             |          |   |19.03.2002 р. N  |насадженням   |
|             |          |   |83)        |        |
|-------------------------+-------------------+-----+------------------+----------------|
|5. Пам'ятка природи   |м. Київ, узвіз   | 1,1 |Інститут     |Група вікових  |
|місцевого значення    |Протасів Яр, 4   |   |епідеміології та |дерев дуба   |
|"Байкова гора"      |          |   |інфекційних хвороб|звичайного, вік |
|             |          |   |ім. Л.      |яких досягає 220|
|             |          |   |Громашевського та |- 320 років.  |
|             |          |   |Інститут     |Залишок обширних|
|             |          |   |"Біофарма" (лист- |у минулому   |
|             |          |   |згода від     |листяних дібров |
|             |          |   |10.10.2001 р. N  |        |
|             |          |   |503)       |        |
|-------------------------+-------------------+-----+------------------+----------------|
|6. Ландшафтний заказник |Кв. кв. 20 (літ.  |100,0|Дарницьке     |Природний    |
|місцевого значення    |25 - 41), кв. 21  |   |лісопаркове    |комплекс    |
|"Пляхова"        |(літ. 13 - 22),  |   |господарство КО  |заплавних лісів |
|             |кв. 22 (літ. 10  |   |"Київзеленбуд"  |у поєднанні з  |
|             |- 26), кв. 23   |   |(лист-згода    |низинними    |
|             |(літ. 10 - 18),  |   |від 09.07.2003  |болотами та   |
|             |кв. 24 (літ. 22,  |   |N 219)      |озерами.    |
|             |25 - 27), кв. 25  |   |         |Багатий     |
|             |(літ. 52 - 55),  |   |         |тваринний    |
|             |кв. 28 (літ. 4,  |   |         |світ комплексу |
|             |7 - 9, 24)     |   |         |        |
|             |Дніпровського   |   |         |        |
|             |лісництва     |   |         |        |
|             |Дарницького    |   |         |        |
|             |лісопаркового   |   |         |        |
|             |господарства    |   |         |        |
|-------------------------+-------------------+-----+------------------+----------------|
|7. Пам'ятка природи   |м. Київ, селище  | 0,1 |Музей народної  |Залишки дубових |
|місцевого значення "Алея |Пирогів, вул.   |   |архітектури та  |пралісів віком |
|вікових дубів"      |Червонопрапорна,  |   |побуту України  |300 - 400 років |
|             |територія Музею  |   |(лист-згода від  |        |
|             |народної      |   |22.07.2003 N 325) |        |
|             |архітектури та   |   |         |        |
|             |побуту України   |   |         |        |
|-------------------------+-------------------+-----+------------------+----------------|
|8. Пам'ятка природи   |м. Київ,      | - |Дочірнє      |Віковий     |
|місцевого значення    |Святошинський   |   |підприємство   |величавий дуб  |
|"Величавий дуб"     |район, вул.    |   |"Комунальник"   |віком 300    |
|             |Червонозаводська, |   |ВАТ "Веркон"   |років, який має |
|             |7, територія    |   |(лист-згода    |історичну,   |
|             |Дочірнього     |   |від        |естетичну та  |
|             |підприємства    |   |14.10.2003)    |екологічну   |
|             |"Комунальник"   |   |         |цінність    |
|             |ВАТ "Веркон"    |   |         |        |
|-------------------------+-------------------+-----+------------------+----------------|
|9. Комплексна пам'ятка  |м. Київ, вул.   | 0,3 |Історико-культурна|Єдиний у    |
|природи місцевого    |Саперно-Слобідська |   |пам'ятка-музей  |м. Києві    |
|значення "Природне русло |(від колектора до |   |"Київська фортеця"|фрагмент    |
|р. Либідь"        |Наддніпрянського  |   |(рішення     |природного русла|
|             |шосе)       |   |науково-методичної|р. Либідь    |
|             |          |   |ради, лист від  |        |
|             |          |   |17.06.2004 N 61) |        |
|-------------------------+-------------------+-----+------------------+----------------|
|10. Ботанічна пам'ятка  |м. Київ, вул. Чер- | 0,01|Комунальне    |Вікове дерево  |
|природи місцевого    |вонопартизанська, |   |підприємство по  |дуба звичайного |
|значення "Партизанський |21         |   |утриманню     |(приблизний вік |
|дуб"           |          |   |житлового     |360 років). Має |
|             |          |   |господарства   |значну наукову, |
|             |          |   |Солом'янського  |історико-    |
|             |          |   |району (лист від |культурну та  |
|             |          |   |13.08.2004    |естетичну    |
|             |          |   |N 4756/38     |цінність    |
|-------------------------+-------------------+-----+------------------+----------------|
|11. Ботанічна пам'ятка  |м. Київ, провулок | - |Київська міська  |Віковий     |
|природи місцевого    |Лабораторний, 18  |   |клінічна лікарня |величавий ясен |
|значення "Віковий ясен у |          |   |N 17 (лист від  |віком 150 років,|
|провулку Лабораторному" |          |   |02.03.2004 N 135) |один з     |
|             |          |   |         |найстаріших   |
|             |          |   |         |екземплярів у  |
|             |          |   |         |м. Києві    |
|-------------------------+-------------------+-----+------------------+----------------|
|12. Лісовий заказник   |Комунальне     |1987 |Комунальне    |Цілісний лісовий|
|місцевого значення    |підприємство    |   |підприємство   |масив, у якому |
|"Межигірсько-      |"Святошинське   |   |"Святошинське   |переважають   |
|Пуща-Водицький"     |лісопаркове    |   |лісопаркове    |цінні      |
|             |господарство"   |   |господарство"   |високобонітетні |
|             |Межигірське    |   |(лист-згода від  |сосново-дубові |
|             |лісництво     |   |26.07.2005 N 368) |насадження   |
|             |кв. 7 - 10, 11   |   |         |природного та  |
|             |(крім ділянки   |   |         |штучного    |
|             |площею 0,47 га у  |   |         |походження   |
|             |виділах 7, 8), 12 |   |         |        |
|             |(крім ділянок   |   |         |        |
|             |заг. площею 0,23 га|   |         |        |
|             |у виділі 1, площею |   |         |        |
|             |0,13 га у виділі 5,|   |         |        |
|             |площею 0,63 га у  |   |         |        |
|             |виділах 3, 4), 13, |   |         |        |
|             |19 - 22, 23 (крім |   |         |        |
|             |ділянок площею   |   |         |        |
|             |0,40 га у виділах |   |         |        |
|             |5, 17, площею   |   |         |        |
|             |0,30 га у виділі  |   |         |        |
|             |19), 24, 30 - 37, |   |         |        |
|             |51 - 58, 70 - 76, |   |         |        |
|             |88 - 91, 99 - 101, |   |         |        |
|             |107 (крім ділянки |   |         |        |
|             |площею 0,1 га у  |   |         |        |
|             |виділі 29), 112  |   |         |        |
|             |(крім ділянки   |   |         |        |
|             |площею 0,05 га у  |   |         |        |
|             |виділі 8), 113,  |   |         |        |
|             |114, 115 (крім   |   |         |        |
|             |ділянки площею   |   |         |        |
|             |5,2 га у виділах 2,|   |         |        |
|             |8, 7, 9), 116   |   |         |        |
|             |(виділи 1, 2, 8,  |   |         |        |
|             |22, 23), 117    |   |         |        |
|             |(виділи 1 - 3,   |   |         |        |
|             |10 - 15), 118   |   |         |        |
|             |(виділи 4, 5, крім |   |         |        |
|             |ділянки площею   |   |         |        |
|             |0,02 га у виділі 5)|   |         |        |
|             |Пуща-Водицьке   |   |         |        |
|             |лісництво кв. 2, 3,|   |         |        |
|             |9 - 12, 20 - 26,  |   |         |        |
|             |38 - 44, 56 - 62, |   |         |        |
|             |73 - 76, 78, 90  |   |         |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
N  22/1231  (  ra0022023-04  ) від 12.02.2004, N 1061/2471
( ra1061023-04 ) від 28.12.2004, N 255/3716 ( ra_255023-05 ) від
27.10.2005 )
 
 Заступник міського голови -
 секретар Київради                    В.Яловий

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка