Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2002 року N 518-р

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26.12.2002 р. N 947/А-2002

Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2002 року N 518-р

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2002 року N 518-р "Про затвердження заходів, спрямованих на реалізацію у 2003 році Основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року", відповідно до Указу Президента України від 24 травня 2000 року N 717/2000 "Про Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року":

1. Затвердити заходи щодо забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2002 року N 518-р "Про затвердження заходів, спрямованих на реалізацію у 2003 році Основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року" (додаються).

2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам:

2.1. Забезпечити виконання затверджених заходів.

2.2. Інформацію про хід виконання заходів надавати Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації щоквартально до 5 числа наступного за кварталом місяця.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації П. А. Смаглія.

 

Голова
обласної державної адміністрації 

 
С. Р. Гриневецький 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Одеської обласної державної адміністрації
від 26 грудня 2002 р. N 947/А-2002 

ЗАХОДИ
щодо забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2002 року N 518-р "Про затвердження заходів, спрямованих на реалізацію у 2003 році Основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року"

N
п/п 

Найменування заходу 

Термін виконання 

Виконавці 

Джерело фінансування 

I. Забезпечення розвитку народонаселення

Демографічна політика   

1.1. 

Опрацювати дані Всеукраїнського перепису населення 2001 року 

2002 - 2003 роки 

Одеське обласне управління статистики 

У межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті 

1.2. 

Сприяти створенню та розвитку при центрах соціальної служби для молоді служб соціальної підтримки сімей "Родинний дім", психологічної допомоги "Телефон довіри", кризового центру соціально-психологічної допомоги, центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, вторинної зайнятості молоді, мобільних консультаційних пунктів соціальної роботи в сільській місцевості, консультаційних пунктів для ін'єкційних споживачів наркотиків "Довіра", служби соціального супроводження молоді у військкоматах, виїзних консультаційних груп у військових частинах, груп з питань роботи з молоддю, яка перебуває у місцях позбавлення волі чи повернулася з місць позбавлення волі, та інших 

Протягом 2003 року 

Управління облдержадміністрації:
у справах сім'ї та молоді, охорони здоров'я, освіти і науки, служба у справах неповнолітніх, Південне оперативне командування Збройних Сил України, управління МВС України в Одеській області, управління Державного департаменту з питань виконання покарань в Одеській області, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

У межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах на діяльність центрів соціальних служб для молоді 

1.3. 

Забезпечити впровадження державних соціальних стандартів для здійснення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім'ями.
Забезпечити розвиток мережі притулків для неповнолітніх, центрів соціально-психологічної реабілітації та зміцнення їх матеріально-технічній бази 

Протягом 2003 року 

Управління облдержадміністрації:
у справах сім'ї та молоді, освіти і науки, служба у справах неповнолітніх, Головне фінансове управління облдержадміністрації, Одеське обласне управління статистики, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

У межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах на діяльність центрів соціальних служб для молоді 

1.4. 

Сприяти створенню належних умов для функціонування та розвитку мережі дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей 

Протягом 2003 року 

Управління у справах сім'ї та молоді, служба у справах неповнолітніх облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

У межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах 

1.5. 

Проводити просвітницьку роботу серед населення з питань утвердження гендерної рівності в українському суспільстві, забезпечити випуск і розповсюдження відповідних інформаційних матеріалів 

Протягом 2003 року 

Управління у справах сім'ї та молоді, служба у справах неповнолітніх облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

У межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах 

1.6. 

Сприяти поліпшенню роботи та розширенню мережі центрів ресоціалізації наркозалежної молоді, створенню належних умов для їх функціонування 

Протягом 2003 року 

Управління у справах сім'ї та молоді, служба у справах неповнолітніх облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

У межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах 

1.7. 

Проводити роботу щодо розширення мережі ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою 

Протягом 2003 року 

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Південне оперативне командування Збройних Сил України, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

У межах асигнувань, передбачених у місцевих бюджетах 

1.8. 

Переглянути норми виділення коштів на утримання дітей-сиріт, які навчаються у комунальному загальноосвітньому закладі "Одеський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою" 

Протягом 2003 року 

Одеський міськвиконком 

У межах асигнувань, передбачених у місцевому бюджеті 

1.9. 

Сприяти розвиткові індивідуального житлового будівництва у сільських населених пунктах, що здійснюється за обласною програмою "Власний дім" 

Протягом 2003 року 

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, комунальне підприємство "Одеський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі", райдержадміністрації 

У межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах 

1.10. 

Провести аналіз стану незавершеного житлового будівництва, що здійснюється підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, вжити заходів для прискорення введення в експлуатацію об'єктів. У разі потреби сприяти (за згодою замовників) передачі права на завершення припинених будівництвом об'єктів житла місцевим органам виконавчої влади з визначенням частки житла, що належить підприємствам, установам та організаціям, які передають ці будинки 

Протягом 2003 року 

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, комунальне підприємство "Одеський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі" 

  

1.11. 

Забезпечити здійснення контролю за дотриманням вимог нормативної та проектної документації щодо утеплення під'їздів житлових будинків 

Протягом 2003 року 

Територіальне управління Державної інспекції з енергозбереження по Одеській області, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

  

1.12. 

Сприяти переходу до масового застосування приладів обліку споживання енергоресурсів 

2003 - 2004 роки 

Територіальне управління Державної інспекції з енергозбереження по Одеській області, управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного забезпечення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

  

1.13. 

Забезпечити виконання робіт з будівництва та реконструкції об'єктів централізованого водопостачання та водовідведення у сільських населених пунктах, які користуються привізною та неякісною водою 

Протягом 2003 року 

Одеське обласне виробниче управління по водному господарству, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

У межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті 

1.14. 

Забезпечити переселення осіб, які втратили зв'язок із Збройними силами та залишилися проживати у закритих (відокремлених від населених пунктів) військових містечках 

Протягом 2003 року 

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, Південне оперативне командування Збройних Сил України 

У межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах 

ІІ. Удосконалення трудових відносин

Розвиток ринку праці та зайнятість населення   

2.1. 

Надати пропозиції Мінпраці України до проекту Плану дій на 2004 рік щодо виконання Державної програми зайнятості населення на 2001 - 2004 роки 

Після одержання завдання Мінпраці України 

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Одеський обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

  

2.2. 

Організувати семінарські заняття працівників кадрових служб підприємств з питань професійного навчання кадрів на виробництві 

Протягом 2003 року 

Управління облдержадміністрації:
Головне управління праці та соціального захисту населення, управління освіти і науки, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

  

2.3. 

Збільшити обсяг надання соціальних послуг незайнятому населенню та безробітним громадянам, розширити базу даних щодо вільних та новостворюваних робочих місць, вакантних посад 

Протягом 2003 року 

Одеський обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

  

2.4. 

Забезпечити здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних для задоволення потреб роботодавців з використанням інноваційних технологій відповідно до вимог ринку праці, а також для зайняття підприємницькою діяльністю 

Протягом 2003 року 

Одеський обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, міськвиконкоми  

За рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 

2.5. 

Розширити обсяг надання інформаційних послуг населенню шляхом створення профінформаційних секторів та секторів активної підтримки безробітних і забезпечення їх відповідною кількістю методичних, інформаційних матеріалів  

Протягом 2003 року 

Одеський обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

За рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 

2.6. 

Забезпечити контроль за діяльністю суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном 

Протягом 2003 року 

Одеський обласний центр зайнятості 

За рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 

2.7. 

Підвищити ефективність використання заброньованих робочих місць 

Протягом 2003 року 

Одеський обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

  

2.8. 

Сприяти діяльності молодіжних центрів праці 

Протягом 2003 року 

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

У межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах 

2.9. 

Взяти участь у проведенні в 2003 році Всеукраїнської акції "Молодіжні трудові загони" 

II - III квартали 2003 року 

Управління облдержадміністрації:
освіти і науки, у справах сім'ї та молоді, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

У межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах 

Охорона праці та безпечна життєдіяльність 

2.10. 

Взяти участь у виконанні заходів, спрямованих на реалізацію Концепції управління охороною праці 

Протягом 2003 року 

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

  

III. Реформування системи соціального забезпечення

Реформування системи соціальної допомоги, удосконалення системи надання адресної допомоги   

3.1. 

Сприяти впровадженню пілотних проектів, що стосуються заміни адресною грошовою допомогою пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку, проїзду на транспорті загального користування 

Протягом 2003 року 

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

У межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті 

3.2. 

Здійснювати у повному обсязі фінансування допомоги, призначеної відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" та "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" 

Протягом 2003 року 

Головні управління облдержадміністрації:
фінансове, праці та соціального захисту населення, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

За рахунок субвенцій з державного бюджету до місцевих бюджетів 

Реформування системи соціального обслуговування 

3.3. 

Удосконалити роботу територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян з організації комплексного надання якісних соціальних послуг громадянам похилого віку та інвалідам, які того потребують, за місцем проживання. Залучити до співробітництва з державними установами громадські організації, фонди,
волонтерів для надання допомоги малозабезпеченим верствам населення 

Протягом 2003 року 

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

У межах асигнувань, передбачених у місцевих бюджетах 

3.4. 

Продовжити впровадження системи надання платних соціальних послуг населенню інтернатними установами та територіальними центрами соціального обслуговування пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян 

Протягом 2003 року 

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

У межах асигнувань, передбачених у місцевих бюджетах 

Удосконалення системи соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці 

3.5. 

Надати пропозиції Міністерству охорони здоров'я України до комплексних заходів з профілактики та зниження рівня інвалідності серед працюючого населення 

Після одержання завдання Міністерства охорони здоров'я України 

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

  

3.6. 

Підготувати та впровадити у практику роботи медико-соціальних експертних комісій науково-методичні розробки щодо надання трудових рекомендацій інвалідам працездатного віку залежно від стану здоров'я, групи, причини інвалідності, умов та характеру праці на підприємствах різних форм власності загального та спеціалізованого типу 

IV квартал 2003 року 

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

  

3.7. 

Створити банк даних з проблем інвалідності 

2003 - 2005 роки 

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

У межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті 

Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

3.8. 

Створити банк даних всіх категорій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, для забезпечення адресності пільг і компенсацій особам, які належать до таких категорій, та підвищення рівня контролю за використанням коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, спрямування їх у райони 

  

Головні управління облдержадміністрації:
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, фінансове, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

У межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті 

3.9. 

Забезпечити надання спеціалізованої медичної допомоги громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, передусім інвалідам і хворим 

Протягом 2003 року 

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

У межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті 

3.10. 

Забезпечити житлом сім'ї, у складі яких є діти-інваліди внаслідок Чорнобильської катастрофи; сім'ї громадян, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія I), які проживають у гуртожитках, непристосованих приміщеннях або взагалі не мають житла та які перебувають на черзі на отримання житла більше ніж 5 років 

Протягом 2003 року 

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

У межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті 

IV. Захист громадян як споживачів 

  

Забезпечити державний контроль і нагляд за додержанням стандартів, норм і правил на всіх етапах проходження продукції (товарів) від виробника, постачальника, продавця до споживача. Вживати дієвих заходів до вилучення з обігу продукції (товарів), що не відповідають зазначеним вимогам 

Протягом 2003 року 

Одеський державний центр стандартизації та метрології, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Одеське обласне управління у справах захисту прав споживачів, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

У межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті 

V. Гуманітарна сфера

Освіта   

5.1. 

Зберегти і привести мережу загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів у відповідність до потреб населення та держави 

Протягом 2003 року 

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

У межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах 

5.2. 

Досягти збалансованості мережі сільських загальноосвітніх навчальних закладів, налагодження безоплатного підвезення дітей до шкіл у сільській місцевості, що розташовані за межами пішохідної доступності 

Протягом 2003 року 

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

У межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах 

5.3. 

Забезпечити формування державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників у 2003 - 2004 навчальному році з урахуванням пропозицій місцевих органів виконавчої влади 

I квартал 2003 року 

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

У межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті 

5.4. 

Завершити перехід до підготовки фахівців за ступеневою системою вищої освіти згідно з переліком напрямів та спеціальностей 

Протягом 2003 року 

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

У межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті 

Наука 

5.5. 

Забезпечити наукове супроводження виконання національних, державних, міжгалузевих та галузевих програм 

Протягом 2003 року 

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації 

У межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті 

Охорона здоров'я 

5.6. 

Розвивати мережу закладів охорони здоров'я, які надають первинну медико-санітарну допомогу на засадах сімейної медицини, з необхідним матеріально-технічним забезпеченням 

Протягом 2003 року 

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

У межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах 

5.7. 

Продовжити реформування первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, насамперед у сільській місцевості; реорганізувати в лікарські амбулаторії не менше ніж третину фельдшерсько-акушерських пунктів у селах з кількістю жителів 1000 і більше чоловік 

Протягом 2003 року 

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації 

У межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах 

5.8. 

Впровадити системи мобільного та супутникового зв'язку між закладами державної служби медицини катастроф 

Протягом 2003 року 

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

У межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах 

5.9. 

Створити банк даних про надзвичайні ситуації та їх наслідки на території області і за її межами 

IV квартал 2003 року 

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

У межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах 

5.10. 

Забезпечити виконання Національної програми боротьби з туберкульозом в Україні на 2002 - 2005 роки з метою стабілізації епідемічної ситуації 

Протягом 2003 року 

Управління облдержадміністрації:
охорони здоров'я, освіти і науки, управління МВС України в Одеській області, управління Служби безпеки України в Одеській області, управління Державного департаменту з питань виконання покарань в Одеській області, Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

У межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті 

Культура 

5.11. 

Удосконалювати взаємодію органів виконавчої влади з національними творчими спілками 

Протягом 2003 року 

Управління культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

У межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті 

5.12. 

Вжити заходів до зміцнення матеріально-технічної бази музеїв, заповідників, бібліотек і архівів, забезпечити виконання комплексних програм збереження пам'яток історії та культури 

Протягом 2003 року 

Управління культури облдержадміністрації, Державний архів області, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

У межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах 

5.13. 

Взяти участь у виданні збірника архівних документів і матеріалів про голодомор 1921 - 1923 та 1932 - 1933 років; організувати в обласному центрі виставку архівних документів про голодомор 

Друге півріччя 2003 року 

Державний архів області, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

У межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті 

Фізична культура і спорт, відпочинок і туризм 

5.14. 

Забезпечити збереження та підвищення ефективності діяльності спортивних шкіл усіх типів, училищ, ліцеїв фізичної культури та олімпійського резерву, регіональних, відомчих та міжвідомчих центрів олімпійської підготовки, зміцнення їх матеріально-технічної бази 

Протягом 2003 року 

Управління облдержадміністрації:
освіти і науки, з питань фізичної культури та спорту, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

У межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах 

5.15. 

Організувати роботу щодо проведення всеукраїнських спортивно-масових заходів серед дітей та молоді, комплексних спортивних заходів за програмою шкільних спартакіад, зокрема на селі, універсіад, юнацьких спортивних ігор 

Протягом 2003 року 

Управління облдержадміністрації:
з питань фізичної культури та спорту, освіти і науки, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

У межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах 

5.16. 

Утворити на діючих спортивних спорудах реабілітаційно-відновні центри, тренажерні зали, консультаційні пункти, кімнати психологічного розвантаження для залучення населення до занять фізичною культурою і спортом та надання платних послуг 

Протягом 2003 року 

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

У межах асигнувань, передбачених у місцевих бюджетах, та позабюджетних коштів 

5.17. 

Внести пропозиції Держтурадміністрації України до Програми розвитку сільського зеленого туризму 

Протягом 2003 року 

Головні управління облдержадміністрації: зовнішніх економічних зв'язків, торгівлі та туризму, сільського господарства і продовольства, економіки, Державне управління екології та природних ресурсів в Одеській області, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

У межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах 

Релігія та релігійні організації 

5.18. 

Забезпечити повернення в установленому порядку релігійним організаціям колишніх культових будівель та споруд, які не використовуються або використовуються не за призначенням 

Протягом 2003 року 

Відділ у справах релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

За рахунок коштів користувачів, релігійних організацій (за їх згодою) та місцевих бюджетів 

5.19. 

Надавати всебічну підтримку та сприяти релігійним організаціям у їх доброчинній діяльності, зокрема участі у щорічній Всеукраїнській благодійній акції "Милосердя", оздоровленні дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, реалізації інших доброчинних милосердних проектів і програм, зміцненні зв'язків з міжнародними благодійними організаціями 

Протягом 2003 року 

Відділ у справах релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

  

VI. Регіональна соціальна політика 

6.1. 

Збільшити обсяги мовлення та розширити тематику теле- і радіопрограм, присвячених висвітленню соціально-економічних проблем населення 

Протягом 2003 року 

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

У межах державного замовлення на підготовку програм соціально-політичного та економічного спрямування 

6.2. 

Утворити трудові архіви для збереження архівних документів суб'єктів господарювання різних форм власності з метою забезпечення прав та законних інтересів громадян 

Протягом 2003 року 

Державний архів області, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

У межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах 

6.3. 

Провести роботу з реконструкції та облаштування під архівосховища приміщень, наданих для Державного архіву області в м. Одеса 

Протягом 2003 року 

Державний архів області, Одеський міськвиконком 

У межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах 

6.4. 

Передбачити у регіональних програмах будівництва житла заходи щодо створення умов для розширення такого будівництва за рахунок коштів населення і пільгового кредитування 

Протягом 2003 року 

Управління капітального будівництва облдержадміністрації, Одеський міськвиконком 

  

6.5. 

Забезпечити подальший розвиток та модернізацію телефонних мереж загального користування з використанням сучасного обладнання для розвитку соціальної інфраструктури регіону і задоволення потреб населення 

Протягом 2003 року 

Управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, Одеська дирекція ВАТ "Укртелеком", райдержадміністрації, міськвиконкоми 

Власні та залучені кошти підприємств та операторів телекомунікацій 

6.6. 

Встановити пільги на оплату основними спортивними спорудами комунальних послуг у районах відповідно до частини четвертої статті 32 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" 

Протягом 2003 року 

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

У межах асигнувань, передбачених у місцевих бюджетах 

____________

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка