Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Статут територіальної громади міста Чернівців

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Сьома сесія XXIV скликання

РІШЕННЯ

від 26.12.2002 р. N 115

Про Статут територіальної громади міста Чернівців

Керуючись ст. 19, п. 48 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:

1. Затвердити Статут територіальної громади міста Чернівців (додається).

2. Секретарю міської ради Єремічуку Т. М. подати Статут територіальної громади міста Чернівців на державну реєстрацію до органів Міністерства юстиції України.

3. Опублікувати Статут територіальної громади м. Чернівців в газеті "Чернівці" після його реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Федорука М. Т.

 

Міський голова  

М. Федорук 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Чернівецької міської ради
від 26 грудня 2002 р. N 115 

СТАТУТ
територіальної громади міста Чернівців

Чернівецька міська рада з метою урахування історичних національно-культурних, соціально-економічних, інших особливостей місцевого самоврядування в м. Чернівцях та усвідомлюючи свою відповідальність за долю міста, збереження і примноження його досягнень і традицій, спираючись на славетну історію міста, враховуючи досвід управління міським господарством, а також передовий досвід міського розвитку, прямуючи до досягнення найвищих світових стандартів у життєдіяльності міста, дбаючи про забезпечення промислового, екологічного, наукового, культурного розвитку міста, підвищення рівня життя та створення умов для задоволення потреб жителів міста у соціально-культурних та економічних потребах, розуміючи, що місцеве самоврядування є найбільш ефективною формою управління територіальною громадою, що забезпечує підвищення добробуту її членів, вільний розвиток особистості, зростання економічної, політичної, наукової і моральної ролі міста в суверенній Україні, керуючись Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", а також іншими законами України, приймає Статут територіальної громади м. Чернівців.

Статут територіальної громади м. Чернівців (далі - Статут) визначає основи життєдіяльності територіальної громади м. Чернівців, засади, форми та порядок здійснення нею місцевого самоврядування.

Розділ I. Загальні положення

Глава 1.1. Характеристика міста, його територія

Стаття 1.1.1

Чернівці є самоврядною територіальною одиницею - містом, в межах території якого територіальна громада здійснює місцеве самоврядування, має свою комунальну власність, бюджет міста та органи місцевого самоврядування.

Місто Чернівці належить до провідних економічних, науково-освітніх і культурних центрів західного регіону України. Його площа становить 153 кв. км, а населення нараховує 239,9 тис. жителів.

Розташоване на берегах ріки Прут, на межі Буковинського Прикарпаття і Прутсько-Дністровського межиріччя.

Чернівці виникли у XII столітті у складі Галицького князівства, із середини XIV століття перебували під владою Молдавського князівства, з 1775 року - Австрії, 1919 року - Румунії, 1940 року - СРСР у складі Української РСР.

Перша документальна згадка про Чернівці датується 8 жовтня 1408 року. Ця дата умовно прийнята як офіційний день заснування міста.

З 1457 року Чернівці були адміністративним центром Чернівецької волості (староства), у 1775 - 1786 роках - військового управління Буковини, 1786 - 1849 роках - Буковинського округу, у 1849 - 1918 роках - крайовою столицею герцогства Буковини, у 1919 - 1938 роках - центром Чернівецького повіту, у 1938 - 1940 роках - Сучавської області. Після утворення 7 серпня 1940 року Чернівецької області у складі Української РСР Чернівці отримали статус обласного центру.

Внаслідок перебування поблизу етнічної межі східних слов'ян та східних романців у складі різних держав місто набуло характеру багатонаціонального, багатокультурного і багатоконфесійного центру, в якому мирно співіснують і взаємодіють численні національні групи, мови, культури і віросповідування.

Стаття 1.1.2

Територію, в межах якої здійснюється місцеве самоврядування, визначають адміністративні кордони міста.

Адміністративними кордонами міста є міська межа, визначена Указом Президії Верховної Ради УРСР N 3305-VIII від 12 грудня 1974 року.

Зміна міської межі здійснюється відповідно до законів України за поданням міської ради з обов'язковим врахуванням думки територіальної громади міста.

Будь-які зміни міської межі, здійсненні згідно з законом, відображаються в Генеральному плані міста.

Стаття 1.1.3

Територія міста є невід'ємною складовою частиною території України. Місто Чернівці має статус міста обласного підпорядкування і згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до Чернівецької області, є її обласним центром.

Територія міста є основою життя і діяльності територіальної громади.

Розпорядження землею в межах адміністративних кордонів міста здійснює міська рада при дотриманні прав власників землі та інших землекористувачів.

Віднесення земель міста до будь-яких категорій здійснюється міською радою відповідно до Генерального плану забудови і плану земельно-господарського устрою міста згідно з чинним законодавством.

Порядок і правила використання земель міста встановлюються міською радою відповідно до земельного, містобудівного і природоохоронного законодавства.

Міська рада в інтересах жителів міста може згідно з чинним законодавством встановлювати особливості використання міських земель незалежно від форми їхньої власності.

Стаття 1.1.4

Територія міста поділяється на такі адміністративно-територіальні одиниці - райони в місті: Ленінський, Першотравневий, Садгірський.

Розподіл на райони здійснюється з метою організації оптимальної системи місцевого самоврядування, наближення органів самоврядування до жителів міста, розширення можливостей вирішення питань міського значення з урахуванням думки жителів районів у місті.

Зміна адміністративно-територіального устрою міста, меж та назв районів міста здійснюється з ініціативи територіальної громади міста, територіальної громади району в місті, органів місцевого самоврядування в порядку, визначеному Конституцією України і законами України.

Стаття 1.1.5

Місто Чернівці є членом Асоціації міст України та може вступати в інші асоціації, фонди, союзи тощо.

Стаття 1.1.6

Органи місцевого самоврядування міста Чернівців на договірних засадах можуть вступати у відносини з органами місцевого самоврядування міст зарубіжних країн та входити до міжнародних асоціацій (союзів, фондів тощо) органів місцевого самоврядування.

Місто Чернівці є учасником руху міст-побратимів.

Стаття 1.1.7

День міста відзначається щороку у першу неділю жовтня як загальноміське свято.

Щорічно 29 березня відзначається День визволення міста від німецько-фашистських загарбників, 3 листопада - Буковинського народного віча.

Стаття 1.1.8

Рішенням виконкому міської ради напередодні Дня міста (перша неділя жовтня) за поданням міського голови громадянам присвоюється звання "Почесний громадянин міста Чернівців" за особливі заслуги перед територіальною громадою міста, вагомий особистий внесок у розбудову, розвиток економіки, науки, культури і спорту та вирішення інших актуальних питань м. Чернівців.

Пропозиції щодо присвоєння звання "Почесний громадянин міста Чернівців" подаються міському голові державними органами та органами самоврядування і самоорганізації населення міста, громадськими організаціями, трудовими колективами.

Особам, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста Чернівців", вручаються диплом, стрічка і посвідчення.

Члени територіальної громади міста, підприємства, установи та організації, що досягли вагомих результатів в творчій, науковій, господарській та інших видах діяльності, можуть бути відзначені міським головою Грамотою або Подякою міського голови.

Міська рада може засновувати відзнаки, премії, якими нагороджуються жителі міста, інші громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають значні заслуги перед містом та внесли суттєвий вклад у соціально-економічний та культурний розвиток міста.

Перелік відзнак, підстави і порядок нагородження, а також статус осіб нагороджених встановлюється положеннями, які затверджуються рішенням міської ради чи розпорядженням міського голови.

Розділ II. Система місцевого самоврядування

Глава 2.1. Загальні засади формування і функціонування системи місцевого самоврядування

Система місцевого самоврядування встановлюється цим Статутом відповідно до Конституції України та законів України.

Систему місцевого самоврядування м. Чернівців складають:

- територіальна громада міста;

- міська рада;

- міський голова;

- виконавчі органи міської ради;

- районні в місті ради та їх виконавчі органи;

- органи самоорганізації населення.

Розмежування повноважень між елементами системи місцевого самоврядування здійснюється відповідно до законів та положень цього Статуту.

Глава 2.2. Територіальна громада міста

Стаття 2.2.1

Територіальну громаду міста Чернівців (далі - територіальна громада) складають усі жителі міста - фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які постійно проживають на території міста Чернівців.

Фізичні особи вважаються такими, що постійно проживають у місті Чернівці (члени територіальної громади міста), якщо вони мають власну або найману жилу площу в місті (за винятком готелів) і зареєстровані у встановленому законом порядку.

Стаття 2.2.2

Територіальна громада здійснює місцеве самоврядування на наступних принципах, передбачених Конституцією України і Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні":

- народовладдя;

- верховенства права, пріоритету прав та свобод людини і громадянина;

- гласності;

- колегіальності;

- поєднання місцевих і державних інтересів;

- виборності;

- правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в обсягах та межах своїх повноважень;

- підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами органів і посадових осіб місцевого самоврядування;

- державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

- судового захисту прав територіальної громади.

Стаття 2.2.3

Метою територіальної громади є здійснення місцевого самоврядування для загального блага її членів, сприяння створенню умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток кожного члена територіальної громади.

Визнання, дотримання і захист конституційних прав і свобод людини та громадянина - обов'язок територіальної громади і всіх інших суб'єктів місцевого самоврядування.

Завданнями територіальної громади є:

- економічний розвиток міста, зберігання рівноваги між економічним розвитком і екологічним середовищем;

- забезпечення кожній людині безпечного для життя і здоров'я навколишнього середовища;

- зберігання, раціональне та ефективне використання природних ресурсів;

- розвиток у місті ефективних виробничої, соціальної і транспортної систем;

- здійснення обгрунтованої політики розвитку соціальної сфери міста, що користується громадською підтримкою;

- створення умов для працевлаштування жителів міста та їх матеріально-фінансової самостійності;

- забезпечення достатньої пропозиції та вибору доступного за ціною житла;

- забезпечення різноманітного асортименту доступних та якісних послуг і товарів;

- створення умов життя в місті, які сприяють досягненню фізичного, культурного, морального і духовного розвитку особистості;

- розширення пільгових, доступних для різних категорій населення форм користування соціально-культурними, спортивними закладами, спорудами міста;

- надання підтримки у розвитку національно-етнічних, вікових, фахових, культурних, релігійних та інших груп населення, створення умов для їх діяльності і мирного співіснування, участі в них широкого кола жителів міста;

- зберігання і реставрація історичних пам'ятників та споруд, розвиток якісної сучасної архітектури, формування естетичного зовнішнього вигляду міста;

- створення безпечних умов проживання для жителів міста, забезпечення ефективного захисту від злочинності, правопорушень та будь-яких форм насильства;

- організація в місті безпеки руху транспорту та пішоходів.

Стаття 2.2.4

Компетенцією територіальної громади є її правомочність безпосередньо або через створені нею органи розглядати і вирішувати будь-яке питання, віднесене Конституцією України і законами України до відання місцевого самоврядування.

До компетенції територіальної громади, що реалізується шляхом виборів, референдумів або зборів за місцем проживання, відноситься:

- формування міської ради, обрання міського голови й ухвалення рішення про дострокове припинення їх повноважень;

- заслуховування звітів депутатів ради і міського голови;

- здійснення контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування у встановлених законодавством і Статутом формах;

- установлення переліку об'єктів комунальної власності, що не можуть бути визнані банкрутами та відчужені в будь-якій формі;

- ініціювання питання, пов'язаного з перейменуванням територіальної громади;

- об'єднання з іншими територіальними громадами і вихід із таких об'єднань.

Не можуть безпосередньо вирішуватися територіальною громадою питання виконання делегованих місцевому самоврядуванню повноважень органів виконавчої влади.

Стаття 2.2.5

Члени територіальної громади здійснюють своє право на участь у місцевому самоврядуванні як безпосередньо, так і через відповідні органи місцевого самоврядування.

Формами участі членів територіальної громади в місцевому самоврядуванні є:

- місцевий референдум;

- місцеві вибори;

- загальні збори громадян за місцем проживання;

- місцеві ініціативи;

- громадські слухання;

- колективні та індивідуальні звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування;

- участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування;

- участь через діяльність громадських організацій та осередків політичних партій;

- інші форми участі громадян у місцевому самоврядуванні.

Стаття 2.2.6

Вищими формами безпосереднього здійснення територіальною громадою участі у місцевому самоврядуванні є місцеві вибори та місцевий референдум.

Стаття 2.2.7

Жителі міста відповідно до Конституції України мають право збиратися мирно, проводити збори, мітинги, походи, демонстрації й інші масові заходи.

Порядок проведення масових заходів на території міста визначається виконавчим комітетом міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

Стаття 2.2.8

Органи місцевого самоврядування дотримуються у своїй діяльності принципів громадянського миру та злагоди між членами територіальної громади, захисту прав, поваги гідності й інтересів різноманітних соціальних, етнічних і релігійних груп громадян.

При виникненні конфлікту передбачається погоджувальна процедура, порядок проведення якої затверджується виконавчим комітетом міської ради.

У передбачених законодавством випадках конфлікти вирішуються в судовому порядку.

Стаття 2.2.9

Територіальна громада міста Чернівців має власну символіку - герб та прапор міста.

Зміст, опис і порядок офіційного використання символіки територіальної громади міста визначаються окремим Положенням, яке затверджуються рішенням міської ради.

Глава 2.3. Місцевий референдум

Стаття 2.3.1

Місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.

Стаття 2.3.2

Місцевий референдум - це міський або районний у місті референдуми.

Стаття 2.3.3

Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування.

Стаття 2.3.4

На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади.

Стаття 2.3.5

Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються законом про референдум.

Стаття 2.3.6

Рішення, прийняті територіальною громадою на місцевому референдумі в межах, наданих їй Конституцією та законами України прав щодо вирішення питань місцевого значення, є обов'язковими для виконання всіма органами і посадовими особами місцевого самоврядування, громадянами, об'єднаннями громадян, а також підприємствами, установами та організаціями, які розташовані на території міста.

Стаття 2.3.7

Виконання рішень, прийнятих територіальною громадою м. Чернівці на місцевому референдумі, забезпечується міським головою.

Стаття 2.3.8

Порядок фінансування, підготовки і проведення місцевих референдумів визначається міською радою.

Глава 2.4. Місцеві вибори

Стаття 2.4.1

Місцеві вибори - це обрання депутатів обласної від міста, міської та районних в місті рад, міського голови шляхом голосування жителів міста.

Стаття 2.4.2

Місцеві вибори є вільними і відбуваються на основі гарантованого Конституцією та законом загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Ніхто і ні в якій формі не може бути примушений до участі у місцевих виборах.

Стаття 2.4.3

Порядок призначення і проведення виборів депутатів обласної від міста, міської ради і районних в місті рад, міського голови та встановлення результатів голосування визначається законом України.

Глава 2.5. Загальні збори громадян за місцем проживання

Стаття 2.5.1

Загальні збори громадян за місцем проживання (далі - загальні збори громадян) - це збори членів територіальної громади, які проводяться у межах міста або його окремих частин - будинків, вулиць, кварталів, житлових комплексів, мікрорайонів, районів міста або інших внутрішньоміських територіальних утворень.

До компетенції загальних зборів громадян належить:

- розгляд будь-яких питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, в межах Конституції України та законів України, внесення пропозицій відповідним органам і організаціям;

- обговорення проектів рішень міської та районних в місті рад та їх органів з питань життєдіяльності міста;

- внесення пропозицій з питань порядку денного сесій міської і районних в місті рад та їх органів;

- заслуховування інформації міського голови, посадових осіб місцевого самоврядування міста, звітів керівників підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, в разі необхідності порушення перед відповідною радою питання щодо притягнення посадових осіб до відповідальності;

- заслуховування звітів керівництва ради про прийняті радами та їх виконавчими органами рішення, хід виконання законів України, указів Президента України, інших актів органів законодавчої і виконавчої влади з питань, що зачіпають інтереси територіальної громади;

- ініціювання утворення органів самоорганізації населення, затвердження їх положень, внесення змін і доповнень до них, вирішення питань про дострокове припинення повноважень (розпуск) органів самоорганізації населення та відставки окремих їх членів;

- надання згоди на включення до складу комунальної власності об'єктів, які створені в результаті трудової участі громадян або придбані на їх добровільні внески, на продаж або безоплатну передачу цих майнових об'єктів іншим суб'єктам власності;

- внесення пропозицій щодо передачі або продажу в комунальну власність підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, які належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають особливо важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальної громади;

- розгляд питань про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, одиноким громадянам похилого віку, багатодітним сім'ям та іншим категоріям громадян; внесення відповідних пропозицій на розгляд міської ради та її виконавчих органів;

- внесення пропозицій щодо встановлення міською радою місцевих податків і зборів, оголошення місцевих добровільних позик;

- розгляд питань про найменування, перейменування вулиць, провулків, проспектів, площ, скверів, парків; внесення пропозицій з цих питань;

- обговорення питань, пов'язаних із залученням населення до ліквідації наслідків аварій і стихійного лиха, сприяння органам місцевого самоврядування, державним органам у проведенні робіт щодо ліквідації наслідків аварій;

- заслуховування інформації виконавчих органів міської ради про екологічно небезпечні аварії та ситуації і стан навколишнього природного середовища, а також про заходи, що вживаються з метою його поліпшення;

- розгляд питань про висування претендентів на кандидата в Президенти України, кандидатів у народні депутати України і депутати обласної, міської ради та районних у місті рад, міського голову, представників до складу виборчих комісій по виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, з всеукраїнського і місцевих референдумів;

- розгляд питань про відкликання депутатів місцевих рад;

- розгляд питань про внесення на розгляд міської ради пропозицій про проведення місцевого референдуму;

- розгляд питань про утворення ініціативних груп всеукраїнського і місцевих референдумів;

- обговорення інших питань, що зачіпають інтереси територіальної громади.

Стаття 2.5.2

Загальні збори громадян скликаються міським головою, виконавчим комітетом міської ради, головами районних у місті рад, їх виконавчими комітетами або відповідним органом самоорганізації населення.

Загальні збори громадян можуть також скликатися за пропозицією не менш як однієї третини від загальної кількості громадян, які проживають на відповідній території.

Рішення про скликання загальних зборів оприлюднюється не пізніш як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на їх обговорення.

Стаття 2.5.3

У роботі загальних зборів громадян беруть участь члени територіальної громади, у яких є право голосу на місцевих виборах та які проживають на відповідній території (будинок, вулиця, квартал, житловий комплекс, мікрорайон, район в місті). У роботі загальних зборів можуть брати участь міський голова, народні депутати України, депутати обласної, міської ради та відповідних районних у місті рад, посадові особи органів місцевого самоврядування, представники органів державної влади, об'єднань громадян, установ, організацій та підприємств, які мають зацікавленість у вирішенні питань, що розглядаються на зборах.

Стаття 2.5.4

У випадках, коли об'єктивно неможливо провести загальні збори громадян, скликається конференція представників громадян за місцем проживання - будинків, вулиць, мікрорайонів тощо. Представники громадян для участі у конференціях обираються загальними зборами громадян, які проживають на території менших територіальних утворень або визначаються органами самоорганізації населення, якщо вони скликають ці конференції. Норми представництва на конференції представників громадян встановлюються органом, який їх скликає.

Стаття 2.5.5

Загальні збори громадян є правомочними за умови присутності на них не менше половини громадян, які проживають на відповідній території.

Конференція представників громадян є правомочна за умови присутності не менше двох третин обраних представників.

На загальних зборах громадян головує міський голова, голова районної у місті ради, керівник органу самоорганізації населення або особа, визначена органом, який скликав загальні збори громадян.

Для ведення протоколу загальних зборів громадян обирається секретар.

Порядок денний та порядок роботи загальних зборів громадян затверджується загальними зборами громадян за пропозицією органу, який їх скликав.

Міський голова, міська та районні ради, її виконавчі органи, відповідний орган самоорганізації населення сприяють підготовці і проведенню загальних зборів громадян, надають їх учасникам необхідні приміщення, матеріально-технічні засоби, інформаційні та довідкові матеріали.

Стаття 2.5.6

Загальні збори громадян із розглянутих питань приймають рішення. Рішення загальних зборів громадян приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від загальної кількості присутніх на них громадян, які проживають на відповідній території.

Стаття 2.5.7

Рішення загальних зборів громадян є обов'язковими для виконання органами самоорганізації населення і враховуються органами та посадовими особами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ і організацій комунальної власності в їх діяльності.

Рішення зборів, прийняті з питань, що мають важливе значення для територіальної громади, але віднесених до компетенції органів державної влади або органів місцевого самоврядування, мають рекомендаційний характер.

Стаття 2.5.8

Рішення загальних зборів з мотивів їх невідповідності Конституції України, законам України, указам Президента України, постановам Кабінету Міністрів України, актам органів і посадових осіб місцевого самоврядування можуть бути зупинені міським головою, міською радою або її виконавчим комітетом, головами районних у місті рад, їх виконавчими комітетами.

Глава 2.6. Місцеві ініціативи

Стаття 2.6.1

Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд міською, районними у місті радами будь-якого питання, віднесеного Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування.

Стаття 2.6.2

З місцевою ініціативою можуть виступити:

- до міської ради - ініціативні групи, сформовані з членів територіальної громади, чисельністю не менше 500 осіб;

- до районної у місті ради - ініціативні групи, сформовані з членів територіальної громади, які проживають на території відповідного району, чисельністю не менше 150 осіб.

Стаття 2.6.3

Місцева ініціатива вноситься не пізніше ніж через 10 днів після прийняття рішення ініціативною групою до міської, районної у місті ради в письмовому вигляді та оформляється відповідно до Регламенту відповідної ради.

Стаття 2.6.4

Міська рада, районні у місті ради розглядають питання, внесені в порядку місцевої ініціативи на чергових пленарних засіданнях рад з обов'язковою участю повноважних представників ініціативної групи.

Стаття 2.6.5

Рішення, що прийняті міською, районними в місті радами з питань, які внесені в порядку місцевої ініціативи, доводяться до відома територіальної громади не пізніше ніж через 25 днів після їх прийняття.

Глава 2.7. Громадські слухання

Стаття 2.7.1

Громадськими слуханнями є зустрічі членів територіальної громади з міським головою, депутатами міської ради, районних у місті рад, посадовими особами виконавчих органів міської ради, районних у місті рад, під час яких:

- заслуховується інформація про вирішення окремих питань, які зачіпають інтереси всіх членів територіальної громади або її окремих частин;

- порушуються питання та вносяться пропозиції щодо вирішення проблем місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування;

- обговорюються та вносяться пропозиції до проектів рішень міської, районних у місті рад, їх виконавчих комітетів, розпоряджень міського голови.

У громадських слуханнях на добровільних засадах беруть участь члени територіальної громади.

Стаття 2.7.2

Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік у відповідності до Положення, затвердженого міською радою.

Стаття 2.7.3

Громадські слухання проводяться з ініціативи міського голови або за ініціативою міської ради, районних у місті рад, їх постійних комісій, органів самоорганізації населення та з ініціативи жителів міста.

Громадські слухання з ініціативи жителів міста проводяться за наявності колективного звернення з відповідною вимогою, яке має не менш як п'ятсот підписів.

Стаття 2.7.4

На громадські слухання запрошуються посадові особи органів місцевого самоврядування, народні депутати України, депутати обласної ради від міста, депутати міської, районних у місті рад, представники органів самоорганізації населення, міських осередків політичних партій та громадських організацій, в тому числі національно-культурних товариств, керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов'язана з питанням, що обговорюється.

Стаття 2.7.5

Місце та час проведення громадських слухань визначає орган, який їх скликає. Виконавчий комітет міської або районної в місті ради забезпечує організацію громадських слухань та доведення до членів територіальної громади не пізніше ніж за 10 днів інформації про місце та час їх проведення.

Стаття 2.7.6

Пропозиції вважаються внесеними за результатами громадського слухання, якщо за них проголосувало більше половини учасників.

Про результати громадського слухання інформуються жителі міста через засоби масової інформації в десятиденний термін.

Глава 2.8. Колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і посадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 2.8.1

Члени територіальної громади незалежно від їх віку, політичних поглядів, статі та громадянства мають право направляти колективні або індивідуальні звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Члени територіальної громади міста мають право особисто звертатися до органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та до їх посадових і службових осіб з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування.

Стаття 2.8.2

Колективні звернення, за умови наявності не менш як десяти підписів, розглядаються органами і посадовими особами місцевого самоврядування, до яких вони надійшли, у першочерговому порядку.

Колективні звернення з кількістю підписів більше п'ятисот негайно передаються до міської ради (в разі, якщо вони надійшли до інших органів або посадових осіб місцевого самоврядування), підлягають оприлюдненню і невідкладному розгляду з прийняттям необхідного рішення.

Колективні звернення членів територіальної громади можуть мати на меті:

- внесення до міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради конкретних пропозицій з питань соціально-економічного та культурного розвитку міста чи окремих міських територій;

- аналіз роботи міського голови, міської ради, її виконавчих органів у цілому або заслуховування звітів про виконання окремих завдань, пов'язаних із соціально-економічним та культурним розвитком міста чи окремих міських територій, станом довкілля, громадської безпеки, охорони громадського порядку, з інших питань, віднесених чинним законодавством України до відання місцевого самоврядування;

- порушення питання про утворення, реорганізацію або ліквідацію органів самоорганізації населення;

- порушення питання про недовіру посадовій особі органу місцевого самоврядування.

Глава 2.9. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування

Стаття 2.9.1

Члени територіальної громади мають право бути присутніми на відкритих засіданнях міської та районних в місті рад, на яких обговорюються питання загальноміського значення або стосуються їх особисто. Особи, які виявили бажання відвідати сесію міської, районних у місті рад, не пізніш як за три дні до її відкриття повинні подати відповідну заяву на ім'я секретаря міської ради (голови районної в місті ради).

У разі неможливості з організаційних та технічних причин забезпечити відвідування сесії міської ради членами територіальної громади секретар міської ради (голова районної в місті ради) забезпечує трансляцію роботи сесії на вулицю.

Члени територіальної громади міста мають право без будь-яких обмежень бути присутніми і виступати на громадських слуханнях.

Стаття 2.9.2

Члени територіальної громади мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету міської чи районної у місті ради при розгляді питань, пов'язаних із реалізацією їх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання місцевого самоврядування.

Для участі в засіданні подається відповідна заява на ім'я секретаря виконавчого комітету на пізніше ніж за три дні до засідання.

Члени територіальної громади мають право брати участь у засіданнях відповідного органу самоорганізації населення.

Стаття 2.9.3

Членам територіальної громади гарантується право бути обраними на посади в системі місцевого самоврядування, що визначені законом і цим Статутом як виборні, на рівних підставах.

Глава 2.10. Участь через діяльність громадських організацій, осередків політичних партій

Стаття 2.10.1

Члени територіальної громади можуть брати участь у здійсненні місцевого самоврядування через діяльність громадських організацій, в тому числі національно-культурних товариств, осередків політичних партій, які зареєстровані у встановленому законом порядку, як члени цих громадських організацій і партій.

Членство громадян України у громадських організаціях, політичних партіях визначається Законами України "Про політичні партії в Україні", "Про об'єднання громадян", їхніми статутами або іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 2.10.2

Громадські організації та осередки політичних партій:

- беруть участь у висуванні кандидатур на посаду міського голови, депутатів місцевих рад, в організації виборів міського голови, депутатів міської та районних у місті рад, інших виборних органів і посадових осіб місцевого самоврядування, які згідно з законом та цим Статутом обираються територіальною громадою міста або територіальними громадами районів у місті;

- через депутатів міської та районних у місті рад, групи та фракції в цих радах беруть участь у формуванні та здійсненні політики місцевого самоврядування;

- сприяють залученню членів територіальної громади до обговорення важливих питань соціально-економічного, культурного розвитку та інших питань, віднесених чинним законодавством до відання місцевого самоврядування.

Стаття 2.10.3

Будь-які обмеження участі громадських організацій та осередків політичних партій у здійсненні місцевого самоврядування заборонені, якщо інше не передбачено законом.

Глава 2.11. Інші форми участі жителів міста у здійсненні місцевого самоврядування

Стаття 2.11.1

Перелік форм участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють становленню нових форм участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування.

Можуть бути використані такі форми участі жителів міста у здійсненні місцевого самоврядування:

- участь на громадських засадах у роботі комісій, які утворюються при органах місцевого самоврядування, перелік та положення про які визначаються рішенням відповідного органу місцевого самоврядування;

- участь у роботі консультативно-дорадчих рад, які утворюються при органах та посадових особах місцевого самоврядування з метою вивчення і організації забезпечення потреб членів територіальної громади різними формами соціальної допомоги, залучення їх до здійснення місцевого самоврядування. Положення про кожну таку раду розробляється окремо і затверджується відповідним органом місцевого самоврядування;

- участь у проведенні громадських експертиз проектів рішень органів місцевого самоврядування з питань, які мають суттєве значення для членів територіальної громади, визначають напрями соціально-економічного та культурного розвитку міста;

- виконання громадських робіт з благоустрою міста, наданню послуг соціально незахищеним жителям міста;

- надання матеріальної і фінансової допомоги місцевому самоврядуванню у формі добровільних пожертвувань, внесків до фондів, що утворюються органами місцевого самоврядування, внесків до фондів, утворених з метою надання допомоги соціально незахищеним жителям міста або з метою підтримання в належному стані пам'яток історії, культури та архітектури, природних пам'яток.

Розділ III. Органи і посадові особи місцевого самоврядування

Глава 3.1. Міська рада та районні у місті ради

Стаття 3.1.1

Міська рада є представницьким органом місцевого самоврядування, яка представляє інтереси територіальної громади міста та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами.

Стаття 3.1.2

Міська рада формується шляхом вільних виборів, що проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Порядок призначення, організації та проведення виборів депутатів міської ради визначаються Конституцією і законами України.

Стаття 3.1.3

Загальний склад міської ради визначається радою відповідно до закону про вибори.

Крім депутатів, до складу міської ради за посадою входить міський голова.

Стаття 3.1.4

Депутат міської ради є представником інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу, виражає і захищає інтереси територіальної громади міста та її частини - виборців свого округу, виконує їх доручення в межах своїх повноважень, бере активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.

Депутат міської ради є повноважним і рівноправним членом міської ради.

Депутат міської ради наділяється відповідно до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності ради та її виконавчих органів.

Депутат міської ради здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.

Депутат міської ради не може мати іншого представницького мандата.

Повноваження депутатів міської ради починаються з дня відкриття першої сесії міської ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії міської ради нового скликання.

Депутат міської ради приймає присягу такого змісту:

"Приступаючи до виконання обов'язків депутата Чернівецької міської ради, зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо Чернівців та добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободи. Присягаю дотримуватись Конституції України, законів України, Статуту територіальної громади міста Чернівців та виконувати свої обов'язки в інтересах територіальної громади міста".

Присягу зачитує старший за віком депутат. Кожен депутат скріплює присягу своїм підписом.

Повноваження депутата міської ради, обраного замість того депутата, який вибув, або на повторних виборах, починаються з дня заслуховування на черговому після виборів депутата міської ради пленарному засіданні повідомлення територіальної виборчої комісії про підсумки виборів.

Повноваження депутата міської ради припиняються достроково за наявністю підстав, визначених законом.

Стаття 3.1.5

Строк повноважень міської ради становить чотири роки. Міська рада є правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

Повноваження міської ради починаються з моменту офіційного повідомлення міською територіальною виборчою комісією про обрання необхідної кількості депутатів.

Повноваження міської ради припиняються в день офіційного оголошення міською територіальною виборчою комісією про обрання міської ради нового скликання.

Повноваження міської ради припиняються достроково за рішенням Верховної Ради України, самої міської ради (саморозпуск) або територіальної громади (місцевий референдум).

Підстави і порядок дострокового припинення повноважень міської ради визначаються законом.

Стаття 3.1.6

Основною організаційною формою роботи міської ради є її сесія.

Сесія складається з пленарних засідань міської ради та засідань постійних комісій ради.

Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Порядок скликання чергових та позачергових сесій міської ради визначаються законом.

На сесіях міська рада розглядає найважливіші питання, віднесені до відання місцевого самоврядування, за виключенням питань, які відповідно із принципом розподілу влад віднесені до відання міського голови і виконавчих органів міської ради.

Пропозиції до порядку денного сесії міської ради можуть вноситися міським головою, постійними комісіями, депутатами міської ради, виконавчим комітетом міської ради, головою обласної державної адміністрації, головою обласної ради або загальними зборами громадян.

Порядок підготовки і розгляду на сесіях міської ради питань порядку денного, а також графік її пленарних засідань визначаються Регламентом міської ради.

Сесії міської ради проводяться гласно і носять відкритий характер. На сесії мають право бути присутні жителі міста, представники засобів масової інформації, політичних партій і громадських організацій.

Міська рада має право у разі необхідності прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Рішення міської ради приймаються відкритим або таємним голосуванням.

Порядок і процедура прийняття рішень міською радою визначаються її Регламентом.

Прийняті на сесії рішення міської ради підписуються міським головою, а у разі відсутності - секретарем ради, у інших випадках депутатом ради, який головував на засіданні ради.

Рішення міської ради нормативно-правового характеру підлягають офіційному оприлюдненню через засоби масової інформації у десятиденний строк з моменту прийняття і набувають чинності з дня оприлюднення, якщо міською радою не встановлено інший строк введення цих рішень в дію.

Стаття 3.1.7

Районні у місті ради є представницькими органами територіальних громад районів у місті.

Порядок формування районних у місті рад визначається Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Міська рада за узгодженням із районними в місті радами з урахуванням загальноміських інтересів, колективних потреб територіальних громад районів у місті визначає обсяг і межі повноважень районних у місті рад і їх виконавчих органів, які не можуть змінюватись міською радою без згоди відповідної районної в місті ради протягом даного скликання.

Глава 3.2. Постійні комісії міської ради

Стаття 3.2.1

Постійні комісії міської ради є постійно діючими органами, які обираються з числа депутатів ради на строк її повноважень для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, віднесених до відання ради, та для здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчих органів та власних рекомендацій.

До складу постійної комісії входять: її голова, секретар, члени комісії.

Перелік постійних комісій та персональний склад затверджуються новообраною міською радою на її першій сесії.

Постійні комісії за дорученням міської ради або з власної ініціативи попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або узгодження міською радою, готують висновки з цих питань.

Постійні комісії за дорученням міської ради, секретаря ради або з власної ініціативи вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету органів, підприємств, організацій і установ незалежно від форм власності, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, мають право отримувати від керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності необхідні матеріали і документи.

Організація роботи постійних комісій ради покладається на їх голову. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, організаціями, установами, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не менш ніж один раз у квартал і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами і організаціями, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Постійна комісія для вивчення питань може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть з ініціативи комісій, а також за дорученням ради розглядатися комісіями на спільних засіданнях.

Постійні комісії є підзвітними та відповідальними перед міською радою.

Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Регламентом міської ради та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

З метою підготовки і попереднього розгляду окремих питань, які мають важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку міста, міська рада утворює тимчасові комісії, які здійснюють повноваження, передбачені цим Статутом для постійних комісій.

Стаття 3.2.2

Депутати міської ради можуть об'єднуватися у депутатські групи, фракції та інші добровільні депутатські об'єднання, які утворюються на постійній чи тимчасовій основі.

Порядок утворення та реєстрації депутатських об'єднань, їх повноваження визначаються Регламентом міської ради.

Стаття 3.2.3

Посадовою особою міської ради, яка відповідає за організацію її роботи, є секретар ради.

Секретар ради обирається міською радою за пропозицією міського голови з числа її депутатів на строк повноважень ради таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

Секретар ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибутки, якщо інше не передбачено законом.

Глава 3.3. Чернівецький міський голова

Стаття 3.3.1

Посада міського голови має таку назву "Чернівецький міський голова" (далі - міський голова).

Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади і здійснює свої повноваження на постійній основі.

Міський голова за посадою очолює виконавчий комітет міської ради та головує на засіданнях міської ради.

Міський голова обирається членами територіальної громади міста строком на чотири роки шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.

Міським головою може бути обраний будь-який член територіальної громади, який має право голосу.

Порядок обрання міського голови визначається законом.

Стаття 3.3.2

Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні міської ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Новообраний міський голова приймає Присягу такого змісту:

"Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки".

Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково за підставами і у порядку, передбаченими законом.

У разі дострокового припинення повноважень міського голови проводяться позачергові вибори міського голови в порядку, передбаченому законом.

При достроковому припиненні повноважень міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного голови його обов'язки по організації роботи міської ради здійснює секретар ради, а по організації роботи виконавчого комітету ради - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради у відповідності до рішення міської ради.

Стаття 3.3.3

Міський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою.

Стаття 3.3.4

Порядок обрання, діяльність, повноваження міського голови визначається Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", законом про вибори, іншими законами, Статутом територіальної громади.

Стаття 3.3.5

Міський голова має заступників з питань діяльності виконавчих органів міської ради, кількість яких визначається міською радою.

Міський голова вносить на розгляд ради кандидатури на посади заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, а також головного редактора газети "Чернівці".

Розподіл обов'язків між заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради здійснюється міським головою.

Глава 3.4. Виконавчий комітет міської ради

Стаття 3.4.1

Виконавчий комітет міської ради є виконавчим органом міської ради, який утворюється нею на строк її повноважень.

Очолює виконавчий комітет міський голова. У разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов'язків організовує роботу виконавчого комітету секретар міської ради або один із заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, на якого міським головою ці обов'язки буде покладено.

Виконавчий комітет є юридичною особою, має свою печатку та інші реквізити.

Стаття 3.4.2

Кількісний склад виконавчого комітету міської ради визначається міською радою, а персональний склад затверджується радою за пропозицією міського голови.

До його складу обов'язково входять міський голова, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, секретар виконавчого комітету.

До складу виконавчого комітету не можуть бути включені депутати міської ради, крім секретаря ради.

Секретар міської ради входить до складу виконавчого комітету за посадою.

Члени виконавчого комітету виконують свої обов'язки, як правило, на громадських засадах. За розпорядженням міського голови окремі з членів виконавчого комітету можуть працювати на постійній основі.

Стаття 3.4.3

Повноваження виконавчого комітету визначаються законом та цим Статутом.

Стаття 3.4.4

Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Звітує про роботу виконавчого комітету міський голова.

Міська рада з власної ініціативи або з ініціативи членів територіальної громади міста може висловити недовіру виконавчому комітету в повному складі чи його окремим членам. Ініціатива жителів міста про недовіру виконавчому комітету повинна бути підтримана не менш як 500 членами територіальної громади міста.

Висловлення міською радою недовіри тягне за собою відставку всього складу виконавчого комітету або окремих його членів. Відставку приймає міський голова.

Підстави, з яких висловлюється недовіра, підлягають оприлюдненню в місцевих засобах масової інформації.

Стаття 3.4.5

Організаційною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, які правомочні за умови присутності більше половини від встановленого міською радою його загального складу.

Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою або за його дорученням - секретарем міської ради, одним із заступників міського голови, секретарем виконавчого комітету.

Стаття 3.4.6

Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення роботи виконавчого комітету здійснює його секретар, який затверджується сесією міської ради за пропозицією міського голови.

Стаття 3.4.7

Виконавчий комітет міської ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях більшістю голосів від числа присутніх членів виконкому і підписуються міським головою.

Розділ IV. Органи самоорганізації населення

Глава 4.1. Територія, в межах якої діє орган самоорганізації населення

Стаття 4.1.1

Орган самоорганізації населення створюється за територіальною ознакою.

Стаття 4.1.2

Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, визначається рішенням районної у місті ради, що дала дозвіл на створення:

- вуличного, квартального комітету - в межах території кварталу, кількох, однієї або частини вулиці з прилеглими провулками в місцях індивідуальної забудови;

- комітету мікрорайону - в межах території окремого мікрорайону;

- будинкового комітету - в межах будинку (кількох будинків) в державному і громадському житловому фонді та фонді житлово-будівельних кооперативів.

Стаття 4.1.3

З ініціативою про створення органу самоорганізації населення до районної у місті ради можуть звернутися збори (конференція) жителів за місцем проживання за умови, якщо в них брало участь (було представлено) не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу.

На зборах (конференції) обирається ініціативна група, члени якої будуть представляти інтереси жителів - учасників зборів (конференції) в районній у місті раді.

Стаття 4.1.4

Ініціативна група подає до відповідної районної у місті ради заяву про створення органу самоорганізації населення, протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямів діяльності створюваного органу самоорганізації населення, а також список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника зборів (конференції) жителів.

Стаття 4.1.5

Дозвіл на створення органу самоорганізації населення надається районною у місті радою. Це питання розглядається на найближчому засіданні відповідної ради за участю членів ініціативної групи.

У рішенні ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення мають бути обов'язково визначені його назва, основні напрями діяльності, повноваження та умови їх здійснення, територія, в межах якої має діяти орган самоорганізації населення.

Глава 4.2. Порядок обрання органу самоорганізації населення

Стаття 4.2.1

Орган самоорганізації населення обирається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання на основі загального рівного виборчого права шляхом таємного голосування жителів. Загальний склад органу самоорганізації населення визначається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання.

Стаття 4.2.2

Орган самоорганізації населення обирається у складі керівника, заступника (заступників) керівника, секретаря, інших членів.

Стаття 4.2.3

Орган самоорганізації населення обирається терміном на строк повноважень районної у місті ради, якщо інше не передбачено рішенням ради чи положенням про орган самоорганізації населення.

Стаття 4.2.4

Збори (конференція) жителів на підставі рішення районної у місті ради про створення органу самоорганізації населення затверджують Положення про орган самоорганізації населення (далі - Положення).

Глава 4.3. Легалізація органу самоорганізації населення

Стаття 4.3.1

Легалізація органу самоорганізації населення здійснюється шляхом його реєстрації або повідомлення про заснування.

У разі реєстрації орган самоорганізації населення набуває статусу юридичної особи.

Стаття 4.3.2

Реєстрація органу самоорганізації населення здійснюється виконавчим комітетом районної у місті ради.

Глава 4.4. Повноваження органів самоорганізації населення

Стаття 4.4.1

Органу самоорганізації населення під час його створення відповідною районною у місті радою можуть надаватися власні повноваження. Крім того, рада може додатково наділяти орган самоорганізації населення частиною своїх повноважень з одночасною передачею йому відповідних коштів і матеріально-технічного забезпечення.

Районна у місті рада здійснює контроль за виконанням органом самоорганізації населення наданих нею повноважень.

Стаття 4.4.2

Орган самоорганізації населення самостійно використовує фінансові та матеріально-технічні ресурси на цілі та в межах, визначених відповідною районною в місті радою.

Стаття 4.4.3

Виконавчі органи і посадові особи міського самоврядування надають інформаційну, методичну та іншу допомогу органам самоорганізації населення у здійсненні ними своїх повноважень.

____________

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка