Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підсумки розгляду звіту Голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, доповідей Голови Координаційного комітету по боротьбі з організованою злочинністю, Голови Служби безпеки України, Міністра в...

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
      Про підсумки розгляду звіту Голови Комітету
       Верховної Ради України з питань боротьби
       з організованою злочинністю і корупцією,
      доповідей Голови Координаційного комітету
       по боротьбі з організованою злочинністю,
       Голови Служби безпеки України, Міністра
      внутрішніх справ України про стан боротьби
     з організованою злочинністю, а також доповіді
       Генерального прокурора України про стан
       прокурорського нагляду у сфері боротьби
          з організованою злочинністю
 
 
   Верховна Рада України, заслухавши та обговоривши звіт Голови
Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою
злочинністю і корупцією, доповіді Голови Координаційного комітету
по боротьбі з організованою злочинністю, Голови Служби безпеки
України, Міністра внутрішніх справ України про стан боротьби з
організованою злочинністю, а також доповідь Генерального прокурора
України про стан прокурорського нагляду у сфері боротьби з
організованою злочинністю, відзначає, що правоохоронними та іншими
державними  органами,  на  які  Законом  України  "Про
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"
( 3341-12 ) покладені  обов'язки  встановлення  контролю  над
організованою  злочинністю,  її локалізації, нейтралізації та
ліквідації, а також усунення причин і умов існування цього
небезпечного суспільного явища, не забезпечено виконання вимог як
зазначеного Закону, так і положень частини другої статті 3
Конституції України ( 254к/96-ВР ), згідно з якими утвердження та
забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
 
   Організована злочинна діяльність корумповано зрощених із суто
кримінальними елементами вищих посадових осіб за останні роки
набула рівня реальної загрози конституційним основам державного
ладу в Україні, стала негативно впливати на внутрішню і багато в
чому також на зовнішню політику держави та її сприйняття у
цивілізованому світі. Реалізація злочинних корисливих інтересів
певних великих  організованих  злочинних  груп  і  злочинних
організацій,  які  намагаються  контролювати,  зокрема,  і
правоохоронні органи та судову систему, постійно призводить до
величезних соціально-економічних втрат, реально гальмує розвиток
держави, має вкрай негативні політичні наслідки довготривалої дії.
 
   Усвідомлюючи відповідальність  за  майбутнє  Української
держави, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Стан та результати діяльності правоохоронних органів по
боротьбі з організованою злочинністю і корупцією у поточному році
визнати такими, що не повною мірою відповідають вимогам Закону
України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою
злочинністю" ( 3341-12 ).
 
   2. Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з
організованою злочинністю і корупцією за участю  Генеральної
прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби
безпеки України та інших органів державної влади  здійснити
моніторинг законодавства, спрямованого на боротьбу з організованою
злочинністю, підготувати і внести у червні 2003 року на розгляд
Верховної Ради України законопроекти про внесення змін до Закону
України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою
злочинністю" та інших законодавчих актів з цих питань з метою їх
приведення у відповідність із  вимогами  Конституції  України
( 254к/96-ВР ).
 
   3. Доручити Кабінету Міністрів України за участю Генеральної
прокуратури України та Верховного Суду України здійснити аналіз
антикорупційного законодавства розвинутих країн світу з метою
визначення кримінально-правового поля  корупційних  діянь  та
імплементації його норм до чинного законодавства України.
 
   Відповідні пропозиції до 1 листопада 2003 року внести на
розгляд Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з
організованою злочинністю і корупцією.
 
   4. Кабінету Міністрів України:
 
   разом з Генеральною прокуратурою України, Службою безпеки
України розробити пропозиції щодо внесення змін до  чинного
законодавства з метою уникнення дублювання функцій правоохоронними
органами при здійсненні ними оперативно-службової діяльності в
умовах інтеграції України до Європейського Союзу, відповідно до
Послання  Президента  України  до  Верховної  Ради  України
"Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного
та соціального  розвитку  України  на  2002-2011   роки"
( n0001100-02 );
 
   разом з Генеральною прокуратурою України та Національним
банком України прискорити розробку та внесення в установленому
порядку пропозицій щодо змін до чинного законодавства з метою
вдосконалення  законодавчо-нормативних  засад  боротьби  з
організованою  злочинністю,  "відмиванням"  доходів, одержаних
злочинним шляхом (згідно з Сорока рекомендаціями Групи з розробки
фінансових заходів  боротьби  з  відмиванням  грошей  (FATF)
( 1124-2001-п, 835_001 );
 
   разом з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету з
урахуванням реального стану матеріально-технічного забезпечення
спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю опрацювати
питання щодо збільшення видатків на їх утримання у 2003 році в
обсягах, що забезпечують нормативну потребу.
 
   5. Запропонувати Президенту України як самостійно, так і
спільно з новоствореним Кабінетом Міністрів України у стислі
терміни здійснити заходи з організаційного забезпечення ефективної
роботи правоохоронної системи в державі, критично і принципово
оцінивши  попередню  роботу  в  цій  сфері  як  недостатню,
малокваліфіковану  і  формалістичну.  Одночасно  ліквідувати
Координаційний комітет по боротьбі з організованою злочинністю як
орган, що не виконав покладених на нього функцій.
 
   6. Запропонувати Кабінету Міністрів України, Конституційному
Суду України, Верховному Суду України, Генеральній прокуратурі
України, Службі безпеки України спільно з Комітетом Верховної Ради
України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією
та із залученням провідних фахівців інших заінтересованих органів
виконавчої влади утворити постійно діючий Центр законодавчих
пропозицій з питань протидії злочинності з метою попереднього
опрацювання,  узгодження  та  наступного  супроводу  пакета
законопроектів,  спрямованих  на  докорінну  реорганізацію та
удосконалення правоохоронної системи в Україні.
 
   7. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної  Ради  України  з питань боротьби з організованою
злочинністю і корупцією, доручивши йому підготувати черговий
щорічний звіт у порядку, встановленому частиною другою статті 23
Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби  з
організованою злочинністю" ( 3341-12 ), у листопаді 2003 року.
 
 
 Голова Верховної Ради України              В.ЛИТВИН
 
 м. Київ, 26 грудня 2002 року
     N 388-IV

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка