Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підготовку меліоративних систем до роботи у 2003 році

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
              Н А К А З
           26.12.2002 N 364/282
 
          Про підготовку меліоративних
          систем до роботи у 2003 році
 
   З метою  забезпечення  ефективної  та  надійної  роботи
меліоративних систем, насосних станцій, каналів, гідротехнічних
споруд, дощувальних машин у 2003 році, поліпшення використання
меліорованих  земель,  нарощування  виробництва  на  них
сільськогосподарської продукції та на виконання рішення колегії
Міністерства аграрної політики України від 18.10.2002 р. N 7,
Н А К А З У Є М О:
   1. Міністерству  агропромислового  комплексу  (далі  -
Мінагропром)  Автономної Республіки Крим, головним управлінням
сільського господарства і продовольства обласних,  управлінню
сільського господарства і продовольства Севастопольської міської
та управлінням (відділам) сільського господарства і продовольства
районних державних адміністрацій, Республіканському комітету по
водному господарству  Автономної  Республіки  Крим,  обласним
управлінням меліорації та водного господарства і їх виробничим
підрозділам:
   -  організувати  проведення  ремонту  насосних  станцій,
гідротехнічних споруд, каналів, трубопроводів, дощувальної техніки
для забезпечення готовності до роботи:
   - зрошувальних систем на площі 1033,1 тис. га - до 15 квітня
і осушувальних систем на площі 2878,1 тис. га - до 1 червня;
   - спільними рішеннями затвердити основні обсяги робіт з
очищення  каналів,  ремонту  насосно-силового  обладнання,
гідротехнічних споруд, трубопроводів, дощувальної техніки, які
забезпечать  сталу  роботу меліоративних систем і збільшення
виробництва  сільськогосподарської  продукції на зрошуваних і
осушених землях, та довести їх до безпосередніх виконавців;
   - встановити, що організацію і контроль за ходом ремонтних
робіт  на  недержавній (внутрішньогосподарській) меліоративній
мережі, згідно з додатками 1, 2, здійснюють Мінагропром Автономної
Республіки Крим, головні управління сільського господарства і
продовольства обласних, управління сільського господарства  і
продовольства Севастопольської міської та управління (відділи)
сільського господарства і  продовольства  районних  державних
адміністрацій; на міжгосподарській мережі, згідно з додатком 3, -
Рескомводгосп Автономної Республіки Крим, обласні  управління
меліорації  та водного господарства, управління магістральних
каналів та зрошувальних і осушувальних систем. Інформацію про хід
виконання завдань з підготовки подавати Міністерству аграрної
політики та Держводгоспу за станом на (та 15 числа кожного місяця
до завершення підготовчих робіт;
   - до кінця поточного року провести відповідну роботу щодо
складання  із сільгосптоваровиробниками, що мають меліоровані
землі, протоколів-намірів на полив зрошуваних або зволоження
осушених земель у 2003 році відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 28 березня 2001 року N 283 ( 283-2001-п )
"Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від
29 липня  1999  р.  N   1379"   та   про   погашення
сільгосптоваровиробниками   боргів  за  надані  державними
водогосподарськими організаціями послуги з подачі води на полив у
2002 році. Інформацію про хід складання протоколів-намірів та
орієнтовні обсяги коштів, які потрібні водокористувачам для оплати
вказаних послуг,  надати  Мінагрополітики  та Держводгоспу до
1 лютого 2003 року;
   - рішеннями   управління  сільського  господарства  і
продовольства Севастопольської  міської  держадміністрації  та
управлінь  (відділів) сільського господарства і продовольства
райдержадміністрацій і виробничих підрозділів  експлуатаційної
служби Держводгоспу створити комісії у складі представників цих
організацій та власників меліорованих угідь і до початку поливного
сезону провести обстеження готовності меліоративних систем до
приймання води, враховуючи, що у непідготовлену меліоративну
мережу вода подаватись не буде;
   - до початку поливного сезону на підставі актів готовності
меліоративних систем до приймання води, наявності у власників
меліорованих угідь коштів на оплату послуг, пов'язаних з подачею
води з точок водовиділу на полив зрошуваних або зволоження
осушених угідь, та за умови погашення ними боргів за надані
аналогічні послуги у 2002 році, завершити укладання договорів на
проведення  поливів  між  водогосподарськими  організаціями і
сільгосптоваровиробниками.  У договорах відобразити методи та
засоби обліку води і електроенергії, а також форми розрахунків за
послуги  з  подачі води на меліоровані угіддя, передбачивши
обов'язкову попередню оплату вартості електроенергії. Інформувати
Мінагрополітики  та  Держводгосп про хід укладання договорів
щоп'ятниці, починаючи з 15 лютого.
   2. Мінагропрому  Автономної  Республіки  Крим,  головним
управлінням сільського господарства і продовольства обласних,
управлінню   сільського   господарства   і   продовольства
Севастопольської міської та управлінням (відділам) сільського
господарства і продовольства районних державних адміністрацій:
   - надати допомогу сільгосптоваровиробникам в організації
раціонального використання внутрішньогосподарської меліоративної
мережі з урахуванням необхідності збереження її технологічної
цілісності;
   - особливу увагу звернути на ремонт та збереження дощувальних
машин у кількості, що забезпечить полив передбачених цим наказом
площ;
   - у березні 2003 року провести наради-семінари з керівниками
та спеціалістами експлуатаційних водогосподарських організацій та
сільгосппідприємств  усіх форм власності, на яких розглянути
питання готовності до роботи меліоративних систем і дощувальної
техніки, організації поливів та, виходячи з наявного стану озимих
культур, проведення коригування структури посівів на меліорованих
землях;
   - при формуванні місцевих бюджетів внести на розгляд обласних
рад і держадміністрацій пропозиції щодо виділення коштів на оплату
електроенергії для подачі води на полив сільгоспкультур;
   - спільно з водогосподарськими експлуатаційними організаціями
у термін до 1 квітня підготувати розрахунки щодо розмірів кредитів
сільгосптоваровиробникам для оплати витрат за електроенергію, яка
буде  використана  на  подачу води для зрошення, та подати
Міністерству аграрної політики України.
   3. Рескомводгоспу Автономної Республіки Крим, облводгоспам,
управлінням каналів, зрошувальних та осушувальних систем:
   - особливу увагу звернути на ремонт магістральних каналів,
головних насосних станцій та станцій перекачки від роботи яких
залежить функціонування меліоративних систем в цілому, екологічний
стан населених пунктів та сільгоспугідь, що знаходяться під
загрозою затоплення і підтоплення;
   - надавати допомогу сільгосптоваровиробникам у ремонті та
технічному обслуговуванні внутрішньогосподарської меліоративної
мережі на  договірних  засадах.  З урахуванням конструктивних
особливостей  та  технічного  стану  меліоративних  систем,
необхідності впровадження ресурсозберігаючих технологій зрошення,
надати консультації щодо типів і марок дощувальних машин, які
необхідно придбати.
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Мінагрополітики Яковенка В.П. та заступника
Голови Держводгоспу Вельбика А.С.
 
 Міністр аграрної політики України             С.Рижук
 
 Голова Державного комітету України
 по водному господарству                  В.Хорєв
 
                   Додаток 1
                   до наказу Мінагрополітики
                   України та
                   Держводгоспу України
                   26.11.2002 N 364/282
 
               ЗАВДАННЯ
        з підготовки меліоративних систем
           до роботи у 2003 році
 
 
------------------------------------------------------------------
|  Республіка,  | Зрошувальні | Осушувальні |   Разом   |
|   області   |  системи  |  системи  |        |
|------------------+---------------+-------------+---------------|
|Автономна     |   229,5   |       |   229,5   |
|Республіка Крим  |        |       |        |
|------------------+---------------+-------------+---------------|
|Області      |        |       |        |
|------------------+---------------+-------------+---------------|
|Вінницька     |   17,1   |  52,4   |   69,5   |
|------------------+---------------+-------------+---------------|
|Волинська     |        |  346,7  |   346,7   |
|------------------+---------------+-------------+---------------|
|Дніпропетровська |   69,2   |       |   69,2   |
|------------------+---------------+-------------+---------------|
|Донецька     |   42,0   |   4,7   |   46,7   |
|------------------+---------------+-------------+---------------|
|Житомирська    |        |  365,5  |   365,5   |
|------------------+---------------+-------------+---------------|
|Закарпатська   |   0,1   |   130   |   130,1   |
|------------------+---------------+-------------+---------------|
|Запорізька    |   13,9   |       |   73,9   |
|------------------+---------------+-------------+---------------|
|Івано-Франківська |        |   195   |   195   |
|------------------+---------------+-------------+---------------|
|Київська     |   5,7   |  135,3  |   141,0   |
|------------------+---------------+-------------+---------------|
|Кіровоградська  |   25,7   |       |   25,7   |
|------------------+---------------+-------------+---------------|
|Луганська     |   17,5   |   3   |   17,5   |
|------------------+---------------+-------------+---------------|
|Львівська     |        |  500,9  |   500,9   |
|------------------+---------------+-------------+---------------|
|Миколаївська   |   80    |       |   80,0   |
|------------------+---------------+-------------+---------------|
|Одеська      |   139,7   |       |   139,7   |
|------------------+---------------+-------------+---------------|
|Полтавська    |   12    |  34,3   |   46,7   |
|------------------+---------------+-------------+---------------|
|Рівненська    |        |   302   |   302,0   |
|------------------+---------------+-------------+---------------|
|Сумська      |        |  98,2   |   98,2   |
|------------------+---------------+-------------+---------------|
|Тернопільська   |        |  164,9  |   164,9   |
|------------------+---------------+-------------+---------------|
|Харківська    |   30    |   6,9   |   37,2   |
|------------------+---------------+-------------+---------------|
|Херсонська    |   250,0   |       |   250,0   |
|------------------+---------------+-------------+---------------|
|Хмельницька    |   0,8   |  117,5  |   118,3   |
|------------------+---------------+-------------+---------------|
|Черкаська     |   36,7   |  41,9   |   78,6   |
|------------------+---------------+-------------+---------------|
|Чернівецька    |        |   120   |   120   |
|------------------+---------------+-------------+---------------|
|Чернігівська   |        |  258,9  |   258,9   |
|------------------+---------------+-------------+---------------|
|м. Севастополь  |   2,5   |       |   2,5   |
|------------------+---------------+-------------+---------------|
|Усього      |  1033,1   |  2878,1  |  3911,2   |
------------------------------------------------------------------
 
                   Додаток 2
                   до наказу Мінагрополітики
                   України та
                   Держводгоспу України
                   26.11.2002 N 364/282
 
               ЗАВДАННЯ
    з підготовки внутрішньогосподарської меліоративної
          мережі до роботи у 2003 році
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
| Республіка, | Підготовка|   Ремонт  |  Очищення і  |Ремонт  | Підготовка |
|  області  |дощувальної|гідротехнічних | ремонт каналів,|насосно- |трубопроводів|
|       | техніки, |  споруд,   |тис.куб. метрів |силових | зрошувальних|
|       | одиниць  |  одиниць   | зрошувальних |агрегатів|  систем  |
|       |      |        |   систем   |зрошу-  | кілометрів |
|       |      |---------------+----------------|вальних |       |
|       |      |зрошу- |осушу- |зрошу- |осушу- |систем, |       |
|       |      |вальних|вальних|вальних|вальних |одиниць |       |
|       |      |систем |систем |систем |систем |     |       |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+---------+-------------|
|Автономна   | 1159   | 1968 |    |138,8 |    | 10   | 1589,3   |
|Республіка  |      |    |    |    |    |     |       |
|Крим     |      |    |    |    |    |     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|Області                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|Вінницька   | 35    |    |    |    |    |     |       |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+---------+-------------|
|Волинська   |      |    | 2  |    |    |     |       |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+---------+-------------|
|Дніпропет-  | 391   | 14  |    | 0,25 |    | 60   | 237,8   |
|ровська    |      |    |    |    |    |     |       |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+---------+-------------|
|Донецька   | 440   | 620  |    |    |    | 287  | 962,9   |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+---------+-------------|
|Житомирська  |      |    | 73  |    | 20  |     |       |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+---------+-------------|
|Закарпатська |  2    |    | 4  |    | 6   |     |       |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+---------+-------------|
|Запорізька  | 541   | 277  |    |    |    | 12   |       |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+---------+-------------|
|Івано-    |      |    | 9  |    | 9   |     |       |
|Франківська  |      |    |    |    |    |     |       |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+---------+-------------|
|Київська   | 16    |    | 8  |    |    |  2   |  3,5    |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+---------+-------------|
|Кіровоградська| 80    | 15  |    |    |    | 10   | 14,2    |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+---------+-------------|
|Луганська   | 212   | 2  |    |    |    |  9   |  5    |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+---------+-------------|
|Львівська   |      |    | 32  |    | 3   |     |       |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+---------+-------------|
|Миколаївська | 260   | 293  |    | 4,6  |    | 53   | 86,8    |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+---------+-------------|
|Одеська    | 537   | 1118 |    | 88,9 |    | 18   | 199,8   |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+---------+-------------|
|Полтавська  | 37    |    |    |    |    | 28   | 80,4    |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+---------+-------------|
|Рівненська  |      |    | 15  |    | 10,5  |     |       |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+---------+-------------|
|Сумська    |      |    | 12  |    | 2   |     |       |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+---------+-------------|
|Тернопільська |      |    | 18  |    | 20  |     |       |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+---------+-------------|
|Харківська  | 115   | 7  |    |    |    |  3   |  640    |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+---------+-------------|
|Херсонська  | 2271   | 1467 |    |    |123,2  | 115  | 5484    |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+---------+-------------|
|Хмельницька  |  4    |    | 21  |    | 1   |     | 20,5    |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+---------+-------------|
|Черкаська   | 137   |    | 25  |    | 3,2  | 23   | 813,8   |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+---------+-------------|
|Чернівецька  |      |    | 5  |    | 10  |     |       |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+---------+-------------|
|Чернігівська |      |    | 5  |    |    |     |       |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+---------+-------------|
|Усього    | 6237   | 5781 | 229  |355,8 | 84,7  | 630  | 10138   |
-------------------------------------------------------------------------------------
 
                   Додаток 3
                   до наказу Мінагрополітики
                   України та
                   Держводгоспу України
                   26.11.2002 N 364/282
 
               ЗАВДАННЯ
      з підготовки міжгосподарської меліоративної
          мережі до роботи у 2003 році
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Республіка, | Підготовки|   Ремонт  |  Очищення і  |   Ремонт   |  Ремонт   |
|  області  |трубопрово-|гідротехнічних | ремонт каналів,| насосно-силових| гідропостів, |
|       | дів зро- |  споруд,   |тис.куб. метрів |  агрегатів  |  одиниць   |
|       | шувальних |  одиниць   |        |        |        |
|       | систем, |---------------+----------------+----------------+----------------|
|       |кілометрів |зрошу- |осушу- |зрошу- |осушу- |зрошу- |осушу- |зрошу- |осушу- |
|       |      |вальних|вальних|вальних|вальних |вальних|вальних |вальних|вальних |
|       |      |систем |систем |систем |систем |систем |систем |систем |систем |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|Автономна   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Республіка  |  327,1  | 305  |    | 66,2 |    | 995 |    | 178 |    |
|Крим     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Області                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Вінницька   |  51,9  | 7  | 3  |    |  5  | 30  |    |    |    |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|Волинська   |      |    | 155  |    | 12,9 |    | 15  |    |  3  |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|Дніпропет-  |  623,4  | 59  |    | 10,8 |    | 609 |    | 65  |    |
|ровська    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|Донецька   |  204,8  | 32  | 2  |    |    | 61  |    |    |    |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|Житомирська  |      |    | 490  |    |  30  |    |    |    | 56  |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|Закарпатська |      |    | 13  |    |  15  |  3  | 11  |    | 15  |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|Запорізька  |  194,6  | 352  |    | 10,5 |    | 966 |    | 10  |    |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|Ів.-     |      |    | 39  |    |  27  |    |    |    |    |
|Франківська  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|Київська   |  50,1  | 14  | 447  | 0,9 | 17,5 | 47  | 5   |  2  | 15  |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|Кіровоградська|  37,2  | 41  |    | 0,24 |    | 35  |    |  2  |    |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|Луганська   |  183,6  | 57  | 2  | 0,5 |    | 1 14 |    |  5  |    |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|Львівська   |      |    | 207  |    | 27,5 |    | 3   |    |  5  |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|Миколаївська |  135,1  | 169  |    | 18,6 |    | 199 |    | 21  |    |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|Одеська    |  230,7  | 163  |    | 52,3 |    | 543 |    | 98  |    |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|Полтавська  |  32,6  | 12  | 26  | 0,1 |  1,1 | 107 | 4   |  1  |  4  |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|Рівненська  |      |    | 448  |    |  64  |    | 16  |    | 56  |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|Сумська    |      |    | 110  |    |  6  |    | 2   |    |    |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|Тернопільська |      |    | 64  |    |  25  |    |    |    |  2  |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|Харківська  |  202,4  | 114  | 6  |  1  |  0,1 | 63  |    |    |    |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|Херсонська  |  77,9  | 188  |    | 43,6 |    | 1184 |    | 155 |    |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|Хмельницька  |  4,5  |    | 223  |    |  3,2 |  4  |    |    |    |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|Черкаська   |  273,5  | 86  | 207  |    |  13  | 270 |    | 10  | 12  |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|Чернівецька  |      |    | 35  |    | 30,3 |    |    |    |    |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|Чернігівська |      |    | 116  |    |  8  |    | 2   |    | 17  |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|Канали    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|Дніпро-Донбас |      | 4  |    | 1,6 |    | 20  |    |    |    |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|Дніпро-    |      | 2  |    | 0,3 |    | 11  |    |    |    |
|Інгулець   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|Інгулецької  |      | 194  |    | 38  |    | 20  |    | 91  |    |
|зрошувальної |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|системи    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Головний Каховський                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|магістральний |      | 24  |    | 60  |    |  42 |    | 12  |    |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|Північно-   |      | 49  |    | 3,4 |    |  29 |    | 21  |    |
|кримський   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------+-----------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|усього    |2629,4   | 1872 | 2598 | 307,99| 291  | 5352 | 58   | 671  |185   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка