Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження орієнтовного плану засідань науково-технічної ради Держбуду України на перший квартал 2003 року

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
              Н А К А З
            26.12.2002 N 112
 
      Про затвердження орієнтовного плану засідань
       науково-технічної ради Держбуду України
          на перший квартал 2003 року
 
   З метою  організації роботи науково-технічної ради (НТР)
Комітету Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити орієнтовний план засідань науково-технічної
ради Держбуду на перший квартал 2003 року згідно з додатком 1.
   2. Затвердити орієнтовний план засідань науково-методичної
ради Держбуду України з питань реставрації та реконструкції
історичної забудови  на  перший  квартал 2003 року згідно з
додатком 2.
   3. Керівникам структурних підрозділів та членам президії НТР,
визначеним  відповідальними  виконавцями,  забезпечити  вчасну
підготовку матеріалів до розгляду на засіданні НТР.
 
 Голова комітету                      В.Череп
 
                   Додаток 1
                   до наказу Держбуду України
                   26.12.2002 N 112
 
             ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
       засідань президії науково-технічної ради
       Держбуду України на 1 квартал 2003 року
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Питання, що пропонуються до розгляду |     Відповідальні виконавці     | Термін подання |
| пор.|                   |                      |  матеріалів  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         24 січня                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Про робочі креслення серії типових  | Управління архітектурно-конструктивних та |  14 січня  |
|   | конструкцій деталей і вузлів     | інженерних систем будинків і споруд    |        |
|   | "Перегородки системи КНАУФ"     | житлово-цивільного призначення      |        |
|   |                   | (Авдієнко О.П.) УкрНДіпроцивільсільбуд  |        |
|-----+--------------------------------------+-------------------------------------------+----------------|
| 2 | Про проект ДСТУ "Автоматизовані   | Управління науково-технічної політики у  |  14 січня  |
|   | системи технічного діагностування  | будівництві (Григор А.Ф.)         |        |
|   | будівельних конструкцій. Загальні  | Науково-дослідний інститут будівельних  |        |
|   | технічні вимоги" *          | конструкцій                |        |
|-----+--------------------------------------+-------------------------------------------+----------------|
| 3 | Про проект ДСТУ "Добавки       | Управління науково-технічної політики у  |  14 січня  |
|   | енергозберігаючі для керамічних   | будівництві (Григор А.Ф.) Технічний    |        |
|   | будівельних виробів. Загальні    | комітет зі стандартизації         |        |
|   | технічні умови"           | "Будівельні матеріали"          |        |
|-----+--------------------------------------+-------------------------------------------+----------------|
| 4 | Про проект ДСТУ "Суміші       | Управління науково-технічної політики у  |  14 січня  |
|   | асфальтобетонні і асфальтобетон   | будівництві (Григор А.Ф.)         |        |
|   | дорожній та аеродромний. Технічні  | Державна служба автомобільних доріг    |        |
|   | умови"                | України                  |        |
|-----+--------------------------------------+-------------------------------------------+----------------|
| 5 | Розгляд проектів загальнодержавних  | Управління цінової політики, експертизи  |  14 січня  |
|   | ресурсних елементних кошторисних   | та контролю вартості у будівництві    |        |
|   | норм (в робочому порядку)      | (Губень П.І.)               |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        28 лютого                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Про проект постанови Кабінету    | Управління науково-технічної політики у  |  18 лютого  |
|   | Міністрів України "Про правила    | будівництві (Григор А.Ф.)         |        |
|   | підтвердження придатності нових   | Науково-дослідний інститут будівельного  |        |
|   | матеріалів, виробів, конструкцій і  | виробництва (Балицький В.С.)       |        |
|   | будівельних систем для застосування |                      |        |
|   | в будівництві"            |                      |        |
|-----+--------------------------------------+-------------------------------------------+----------------|
| 2 | Про проект Державної програми    | Управління архітектурно-конструктивних та |  18 лютого  |
|   | "Розвиток виробництва        | інженерних систем будинків і споруд    |        |
|   | ніздрюватобетонних виробів та їх   | житлово-цивільного призначення      |        |
|   | використання в масовому будівництві | (Авдієнко О.П.)              |        |
|   | України на 2003-2011 роки"      | Корпорація "Укрбудматеріали"       |        |
|-----+--------------------------------------+-------------------------------------------+----------------|
| 3 | Про правила забудови м. Києва.   | Управління містобудівної політики     |  18 лютого  |
|   | Частина 1. Порядок надання дозволів | (Економов А.О.)              |        |
|   | на будівництво об'єктів       | Державна архітектурно-будівельна     |        |
|   | містобудування, виконання будівельних| інспекція (Папка В.В.)          |        |
|   | робіт та прийняття цих об'єктів в  | ГоловКиївархітектура           |        |
|   | експлуатацію             |                      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        28 березня                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Про проект ДБН А.2.2--2002      | Державна архітектурно-будівельна     |  18 березня  |
|   | "Положення про авторський нагляд за | інспекція (Папка В.В.)          |        |
|   | будівництвом будівель і споруд"   |                      |        |
|-----+--------------------------------------+-------------------------------------------+----------------|
| 2 | Про проект ДБН "Проектування     | Управління архітектурно-конструктивних та |  18 березня  |
|   | електрообладнання житлових та    | інженерних систем будинків і споруд    |        |
|   | громадських будинків і споруд"    | житлово-цивільного призначення      |        |
|   |                   | (Авдієнко О.П.) Київпромелектропроект   |        |
|-----+--------------------------------------+-------------------------------------------+----------------|
| 3 | Про практику застосування "Правил  | Управління цінової політики, експертизи  |  18 березня  |
|   | визначення вартості будівництва"   | та контролю вартості у будівництві    |        |
|   | ( v0174241-00 ) (ДБН Д.1.1-1-2000) та| (Губень П.І.)               |        |
|   | їх удосконалення на підставі     |                      |        |
|   | пропозицій учасників будівельного  |                      |        |
|   | комплексу              |                      |        |
|-----+--------------------------------------+-------------------------------------------+----------------|
| 4 | Про проект зміни до ДБН А.2.2-1-95  | Управління промислової забудови, проблем | 18 березня  |
|   | "Склад і зміст матеріалів оцінки   | будівництва у складних          |        |
|   | впливів на навколишнє середовище   | інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС   |        |
|   | (ОВНС) при проектуванні і будівництві| (Іськов В.Л.)               |        |
|   | підприємств, будинків і споруд.   | УкрНДІТВ (Абрамов І.Б.)          |        |
|   | Основні положення проектування"   |                      |        |
|   | (в робочому порядку)         |                      |        |
|-----+--------------------------------------+-------------------------------------------+----------------|
| 5 | Про нову редакцію "Положення про   | Управління економіки та стратегії     |  18 березня  |
|   | порядок консервації та        | розвитку будівельного комплексу      |        |
|   | розконсервації об'єктів будівництва" | (Шарапова Т.О.)              |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      По мірі надходження                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Про надання організаціям статусу   | Управління науково-технічної політики у  |        |
|   | базових з науково-технічної     | будівництві (Григор А.Ф.)         |        |
|   | діяльності у будівництві       |                      |        |
|-----+--------------------------------------+-------------------------------------------+----------------|
| 2 | Про погодження проектів розпоряджень | Управління цінової політики, експертизи  |        |
|   | Кабінету Міністрів України про    | та контролю вартості у будівництві    |        |
|   | затвердження інвестиційних програм  | (Губень П.І.)               |        |
|   | та проектів будівництва       |                      |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                   Додаток 2
                   до наказу Держбуду України
                   26.12.2002 N 112
 
             ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
    засідань науково-методичної ради Держбуду України
       з питань реставрації та реконструкції
      історичної забудови на I квартал 2003 року
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
| N | Питання, що пропонуються до розгляду | Відповідальні виконавці | Термін подання |
| пор.|                   |             |  матеріалів  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    16 січня                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Про технологію розшарування живопису | Управління реставрації |        |
|   | та розробку проекту перенесення   | та реконструкції    |        |
|   | живопису XIX ст. на нову основу в  | історичної забудови   |        |
|   | Михайлівському соборі Видубецького  | (Романченко О.Д.)    |        |
|   | монастиря              |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   11 лютого                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Про проект ДБН "Склад, зміст, порядок| Управління реставрації |        |
|   | розроблення, погодження та      | та реконструкції    |        |
|   | затвердження історико-архітектурних | історичної забудови   |        |
|   | опорних планів, спеціальної     | (Романченко О.Д.)    |        |
|   | науково-проектної документації для  |             |        |
|   | визначення історичних ареалів    |             |        |
|   | населених місць України"       |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   11 березня                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Про концептуальні підходи щодо    | Управління реставрації |        |
|   | розробки Порядку проектування,    | та реконструкції    |        |
|   | фінансування і здійснення      | історичної забудови   |        |
|   | комплексної реконструкції районів  | (Романченко О.Д.)    |        |
|   | історичної забудови         |             |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
 "Інформаційний бюлетень Держбуду",
 N 12, грудень, 2002 р.
 
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка