Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про довідку Державного департаменту з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності, наявність у нього нормативно-правових докумен...

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            27.12.2002 N 496
 
    ( Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства
                     охорони здоров'я 
     N 313 ( z0968-03 ) від 09.07.2003 )
 
     Про довідку Державного департаменту з контролю
     за якістю, безпекою та виробництвом лікарських
      засобів і виробів медичного призначення про
       стан матеріально-технічної бази суб'єкта
      господарської діяльності, наявність у нього
      нормативно-правових документів, у тому числі
      нормативних документів із стандартизації,
      необхідних для провадження відповідного виду
      господарської діяльності, а також про рівень
         кваліфікації його працівників
 
 
   З метою упорядкування оформлення Державним департаментом з
контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і
виробів   медичного   призначення   довідки   про   стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської  діяльності,
наявність у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативних  документів  із  стандартизації,  необхідних  для
провадження відповідного виду господарської, а також про рівень
кваліфікації його працівників, що визначена постановою Кабінету
Міністрів України від 04 липня 2001 року N 756 ( 756-2001-п ) "Про
затвердження переліку документів, які додаються до заяви про
видачу ліцензії  для  окремого виду господарської діяльності"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
 
   1.1. Форму довідки про  стан  матеріально-технічної  бази
суб'єкта  господарської  діяльності,  наявність  у  нього
нормативно-правових  документів,  у  тому  числі  нормативних
документів  із  стандартизації,  необхідних  для  провадження
господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами,
а також про рівень кваліфікації його працівників (додаток 1).
 
   1.2. Форму  довідки  про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта  господарської  діяльності,  наявність  у  нього
нормативно-правових  документів,  у  тому  числі  нормативних
документів  із  стандартизації,  необхідних  для  провадження
господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (в
умовах аптеки) та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, а
також про рівень кваліфікації його працівників (додаток 2).
 
   1.3. Форму  довідки  про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта  господарської  діяльності,  наявність  у  нього
нормативно-правових  документів,  у  тому  числі  нормативних
документів  із  стандартизації,  необхідних  для  провадження
господарської  діяльності  з  роздрібної торгівлі лікарськими
засобами (через відокремлені структурні підрозділи аптеки, а також
про рівень кваліфікації його працівників (додаток 3).
 
   2. Державному департаменту з контролю за якістю, безпекою та
виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення:
 
   2.1. Забезпечити на підставі заяв суб'єктів господарювання
обстеження та видачу довідок Державного департаменту з контролю за
якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів
медичного призначення про стан матеріально-технічної бази суб`єкта
господарської діяльності, наявність у нього нормативно-правових
документів,  у тому числі із стандартизації, необхідних для
провадження  господарської  діяльності  з  відповідного  виду
господарської діяльності, а також про рівень кваліфікації його
працівників відповідно до форм довідок, затверджених у п. 1 цього
наказу.
 
   3. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства
охорони здоров'я України від 28.09.2001 р. N 389 ( v0389282-01 )
"Про  довідку Державного департаменту з контролю за якістю,
безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного
призначення  або  уповноваженої  ним  установи  про  стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської  діяльності,
наявність у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативних  документів  із  стандартизації,  необхідних  для
провадження відповідного виду господарської діяльності, а також
про рівень кваліфікації його працівників", в частині затвердження
форм, що зазначені у підпунктах 1.2; 1.3; 1.4 наказу.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову
Державного департаменту з контролю за якістю,  безпекою  та
виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення
Лапушенко О.В.
 
 Міністр                        А.В.Підаєв
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу МОЗ України
                   27.12.2002 N 496
 
 
       Міністерство охорони здоров'я України
      Державний департамент з контролю за якістю,
   безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів
           медичного призначення
 
   01042, м. Київ-042, вулиця Чигоріна, 18, тел. 294-81-60,
      телефакс 295-65-89, телетайп 131883 Біолог
------------------------------------------------------------------
 
 
             Довідка N _____
      про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
      господарської діяльності, наявність у нього
      нормативно-правових документів, у тому числі
      нормативних документів із стандартизації,
       необхідних для провадження господарської
      діяльності з оптової торгівлі лікарськими
      засобами, а також про рівень кваліфікації
             його працівників
 
 
   "_____" ________ 200 р.
 
   1. Загальні відомості про суб'єкта господарювання:
 
------------------------------------------------------------------
|Найменування (повна  |                    |
|назва) юридичної особи |                    |
|або прізвище, ім'я та |                    |
|по батькові - для   |                    |
|фізичної особи -    |                    |
|суб'єкта        |                    |
|підприємницької    |                    |
|діяльності       |                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Ідентифікаційний код  |                    |
|юридичної особи або  |                    |
|ідентифікаційний номер |                    |
|фізичної особи -    |                    |
|платника податків,   |                    |
|інших обов'язкових   |                    |
|платежів        |                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Місцезнаходження    |                    |
|юридичної особи або  |                    |
|місце проживання    |                    |
|фізичної особи -    |                    |
|суб'єкта        |                    |
|підприємницької    |                    |
|діяльності       |                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Керівник суб'єкта   |                    |
|(посада, прізвище,   |                    |
|ініціали)       |                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Телефон, факс     |                    |
------------------------------------------------------------------
 
   Найменування аптечної бази (складу) та адреса провадження
діяльності:
 
------------------------------------------------------------------
| Найменування |Адреса місця провадження|    Телефон    |
|        |    діяльності    |            |
|---------------+------------------------+-----------------------|
|        |            |            |
------------------------------------------------------------------
 
   2. Стан матеріально-технічної бази.
 
   2.1. Приміщення аптечної бази (складу):
 
__________________________________________________________________
  (зазначити - ізольовані/не ізольовані, з окремим входом чи
 
__________________________________________________________________
         ні, в капітальній споруді чи ні,
 
__________________________________________________________________
    споруда - цегляна, дерев'яна, шлако/бетонно/блочне)
 
__________________________________________________________________
  (приміщення аптечної бази (складу) окреме, сумісне, орендне
 
__________________________________________________________________
            (зазначити у кого)
 
__________________________________________________________________
    (спеціально побудоване під аптечну базу (складу),
 
__________________________________________________________________
          пристосоване, знаходиться на
 
__________________________________________________________________
       підвальному/цокольному/першому поверсі
 
__________________________________________________________________
   житлового/нежитлового будинку, тощо - вказати конкретно)
 
   Підстава користування приміщенням ___________________________
                   (вказати реквізити документу,
 
__________________________________________________________________
         що посвідчує право користування
 
__________________________________________________________________
   приміщенням/договору оренди, свідоцтва про власність,
 
__________________________________________________________________
         розпорядження про виділ тощо)
 
   Опалення ____________________________________________________
 
__________________________________________________________________
     (центральне, автономна система опалення, інше,
 
__________________________________________________________________
     допускається/не допускається опалення приміщень
 
__________________________________________________________________
            газовими приладами
 
__________________________________________________________________
     з відкритим полум'ям або електронагрівальними
 
__________________________________________________________________
            приладами - вказати)
 
__________________________________________________________________
 
 
   Освітлення __________________________________________________
            (електричне, природне - вказати)
 
   Вентиляція __________________________________________________
          (припливно-витяжна з механічним спонуканням,
__________________________________________________________________
    кондиціонери, фрамуги, кватирки та інше - вказати)
 
 
   Аптечна база (склад) має/не має _____________________________
                      (газ, водопровід,
 
__________________________________________________________________
         каналізацію, туалет - вказати)
 
__________________________________________________________________
 
   Розташування аптечної бази  (складу)  щодо  ізольованості
приміщень,  наявності окремого входу, розміщення в житловому
будинку, спортивній  споруді,  школі,  учбовому  і  дитячому
дошкільному  закладі,  закладі  культури,  спорту, освіти та
соціального забезпечення,  лікувально-профілактичній  установі,
магазині _________________________________________________________
                (вказати)
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 
   2.2. Склад та площа приміщень:
 
   Загальна площа приміщення аптечної бази (складу) ______ кв.м
 
------------------------------------------------------------------
|      Приміщення      |  Площа  |  Примітки  |
|                 | (кв. м.) |        |
|----------------------------------+------------+----------------|
|        1         |   2   |    3    |
|----------------------------------+------------+----------------|
|1. Виробничі приміщення      |      |        |
|----------------------------------+------------+----------------|
|- приміщення для приймання    |      |        |
|лікарських засобів        |      |        |
|----------------------------------+------------+----------------|
|приміщення для зберігання     |      |    -    |
|лікарських засобів у тому числі  |      |        |
|(вказати):            |      |        |
|----------------------------------+------------+----------------|
|                 |      |        |
|----------------------------------+------------+----------------|
|                 |      |        |
|----------------------------------+------------+----------------|
|                 |      |        |
|----------------------------------+------------+----------------|
|                 |      |        |
|----------------------------------+------------+----------------|
|                 |      |        |
|----------------------------------+------------+----------------|
|2. Службово-побутові приміщення  |      |        |
|----------------------------------+------------+----------------|
|в тому числі (вказати)      |      |        |
|----------------------------------+------------+----------------|
|                 |      |        |
|----------------------------------+------------+----------------|
|                 |      |        |
------------------------------------------------------------------
 
   2.3. Стан  забезпечення приміщень аптечної бази (складу)
обладнанням, засобами вимірювання та транспортування необхідними
для здійснення діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами:
   2.3.1. Приміщення для приймання, зберігання, контролю якості
лікарських засобів обладнані/не обладнані необхідною кількістю
сейфів, стелажів, піддонів, підтоварників,  матеріальних  шаф
(дерев'яні, металеві), холодильного та іншого устаткування для
забезпечення умов зберігання отруйних, наркотичних, сильнодіючих,
вибухо- і вогненебезпечних, термолабільних та інших лікарських
засобів, лікарської рослинної сировини ___________________________
__________________________________________________________________
              (зазначити)
 
__________________________________________________________________
 
 
   2.3.2. Для контролю за температурою і вологістю повітря
приміщення для зберігання лікарських засобів:
 
   застосовуються/не застосовуються термометри і гігрометри
__________________________________________________________________
       (вказати із зазначенням типів (марок),
 
__________________________________________________________________
 
   кількості, їх розміщення (висота від підлоги, відстань від
дверей та систем опалення), стану метрологічної повірки).
 
   2.3.3. На аптечній базі (складі) використовуються наступі
засоби вимірювання: ______________________________________________
__________________________________________________________________
     (зазначити перелік та N дата договору з органами
           метрологічної служби)
 
   3. Склад працівників та стан їх кваліфікації:
 
   3.1. За штатним розписом передбачено наявність фахівців _____
__________________________________________________________________
  (вказати кількість, посаду спеціальність кожного фахівця)
 
   Штат укомплектований _____________________ фахівцями, а саме:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
      (вказати найменування посад, які заміщені)
 
   3.2. Завідуючий аптечною базою (складом) ____________________
                          (прізвище)
 
   призначений на посаду наказом від __________________ N _____,
 
має ______________________________________________________________
   (вказати освіту вища, середня фармацевтична інша та заклад,
 
__________________________________________________________________
             який закінчив)
 
   працює ______________________________________________________
 
__________________________________________________________________
    (вказати - на постійній основі чи за сумісництвом)
 
   3.3. Особи, які безпосередньо займаються оптовою торгівлею
лікарськими  засобами  мають/не  мають  спеціальну  освіту і
відповідають/не відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
          (зазначити фактичний стан)
 
   4. Наявність нормативно-правових документів, у тому числі
нормативних документів із стандартизації:
 
   4.1. Аптечна  база  (склад)  забезпечена/не  забезпечена
Державною    Фармакопеєю,    нормативно-технічними    та
нормативно-правовими документами з питань державної реєстрації
лікарських засобів, прийому, зберігання, контролю якості, торгівлі
лікарськими засобами _____________________________________________
                    (вказати)
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Начальник відділу
 ліцензування Управління
 акредитації та ліцензування  __________________ (прізвище, ім'я,
                          по батькові)
 
   Довідка складена в 2-х примірниках:
 
   "____" ______________р.
 
 Голова Державного департаменту
 з контролю за якістю, безпекою та
 виробництвом лікарських засобів
 та виробів медичного призначення          Лапушенко О.В.
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу МОЗ України
                   27.12.2002 N 496
 
 
       Міністерство охорони здоров'я України
      Державний департамент з контролю за якістю,
   безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів
           медичного призначення
 
   01042, м. Київ-042, вулиця Чигоріна, 18, тел. 294-81-60,
      телефакс 295-65-89, телетайп 131883 Біолог
------------------------------------------------------------------
 
 
             Довідка N _____
      про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
      господарської діяльності, наявність у нього
      нормативно-правових документів, у тому числі
      нормативних документів із стандартизації,
       необхідних для провадження господарської
      діяльності з виробництва лікарських засобів
       (в умовах аптеки) та роздрібної торгівлі
       лікарськими засобами, а також про рівень
         кваліфікації його працівників
 
 
   "_____" ________ 200 р.
 
   1. Загальні відомості про суб'єкта господарювання:
 
------------------------------------------------------------------
|Найменування (повна  |                    |
|назва) юридичної особи |                    |
|або прізвище, ім'я та |                    |
|по батькові - для   |                    |
|фізичної особи -    |                    |
|суб'єкта        |                    |
|підприємницької    |                    |
|діяльності       |                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Ідентифікаційний код  |                    |
|юридичної особи або  |                    |
|ідентифікаційний номер |                    |
|фізичної особи -    |                    |
|платника податків,   |                    |
|інших обов'язкових   |                    |
|платежів        |                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Місцезнаходження    |                    |
|юридичної особи або  |                    |
|місце проживання    |                    |
|фізичної особи -    |                    |
|суб'єкта        |                    |
|підприємницької    |                    |
|діяльності       |                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Керівник суб'єкта   |                    |
|(посада, прізвище,   |                    |
|ініціали)       |                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Телефон, факс     |                    |
------------------------------------------------------------------
 
   2. Найменування аптеки та адреса провадження діяльності:
 
------------------------------------------------------------------
| Найменування |Адреса місця провадження|            |
|        |    діяльності    |            |
|---------------+------------------------+-----------------------|
|        |            |            |
------------------------------------------------------------------
 
   3. Наявність відокремлених структурних підрозділів аптеки
(аптечний пункт, аптечний кіоск)
 
------------------------------------------------------------------
| Назва підрозділу |  Адреса підрозділу  |           |
|------------------+-----------------------+---------------------|
|         |            |           |
|------------------+-----------------------+---------------------|
|         |            |           |
|------------------+-----------------------+---------------------|
|         |            |           |
------------------------------------------------------------------
 
   4. Стан матеріально-технічної бази
 
   4.1. Приміщення аптеки:
 
__________________________________________________________________
  (зазначити - ізольовані/не ізольовані, з окремим входом чи
 
__________________________________________________________________
         ні, в капітальній споруді чи ні,
 
__________________________________________________________________
    споруда - цегляна, дерев'яна, шлако/бетонно/блочне)
 
__________________________________________________________________
      (приміщення аптеки окреме, сумісне, орендне
 
__________________________________________________________________
            (зазначити у кого)
 
__________________________________________________________________
    (спеціально побудоване під аптечну базу (складу),
 
__________________________________________________________________
          пристосоване, знаходиться на
 
__________________________________________________________________
       підвальному/цокольному/першому поверсі
 
__________________________________________________________________
   житлового/нежитлового будинку, тощо - вказати конкретно)
 
 
   Підстава користування приміщенням ___________________________
                   (вказати реквізити документу,
 
__________________________________________________________________
         що посвідчує право користування
 
__________________________________________________________________
   приміщенням/договору оренди, свідоцтва про власність,
 
__________________________________________________________________
         розпорядження про виділ тощо)
 
 
   Опалення ____________________________________________________
 
__________________________________________________________________
     (центральне, парове, водяне та інше - вказати)
 
   Освітлення __________________________________________________
            (електричне, природне - вказати)
 
   Вентиляція __________________________________________________
          (припливно-витяжна з механічним спонуканням,
 
__________________________________________________________________
    кондиціонери, фрамуги, кватирки та інше - вказати)
 
   Аптека має/не має ___________________________________________
                   (газ, водопровід,
 
__________________________________________________________________
         каналізацію, туалет - вказати)
 
__________________________________________________________________
 
 
   4.2. Склад та площа виробничих і допоміжних приміщень:
 
------------------------------------------------------------------
|      Приміщення      |Площа (кв. м.) | Примітки  |
|----------------------------------+---------------+-------------|
|1. Зал обслуговування населення  |        |       |
|----------------------------------+---------------+-------------|
|I.Виробничі приміщення:      |        |       |
|----------------------------------+---------------+-------------|
|- в тому числі (вказати)     |        |       |
|----------------------------------+---------------+-------------|
|                 |        |       |
|----------------------------------+---------------+-------------|
|                 |        |       |
|----------------------------------+---------------+-------------|
|                 |        |       |
|----------------------------------+---------------+-------------|
|                 |        |       |
|----------------------------------+---------------+-------------|
|                 |        |       |
|----------------------------------+---------------+-------------|
|2. Службово-побутові приміщення  |        |       |
|----------------------------------+---------------+-------------|
|- в тому числі (вказати)     |        |       |
|----------------------------------+---------------+-------------|
|                 |        |       |
|----------------------------------+---------------+-------------|
|                 |        |       |
|----------------------------------+---------------+-------------|
|                 |        |       |
------------------------------------------------------------------
 
   В аптеці суміщені приміщення: _______________________________
                       (вказати)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   4.3. Стан забезпечення приміщень аптеки спеціальними меблями,
устаткуванням, приладами і апаратурою , необхідними для здійснення
діяльності з виробництва лікарських засобів, роздрібної торгівлі
лікарськими засобами:
   4.3.1. Зал  обслуговування  населення,  приміщення  для
виготовлення, контролю якості, зберігання, відпуску, лікарських
засобів обладнані/не обладнані  необхідною  кількістю  вітрин,
сейфів,  стелажів, матеріальних шаф, холодильників та іншого
устаткування  для  забезпечення  умов  зберігання  отруйних,
наркотичних,  сильнодіючих,  вибухо-  і  вогненебезпечних,
термолабільних та інших лікарських засобів, лікарської рослинної
сировини:
__________________________________________________________________
               (зазначити)
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   4.3.2. Для контролю за температурою і вологістю повітря в
приміщеннях для зберігання лікарських засобів:
   використовуються/не використовуються термометри і гігрометри
__________________________________________________________________
       (вказати із зазначенням типів (марок),
 
__________________________________________________________________
          стан метрологічної повірки)
 
   4.3.3. На аптечній базі (складі) використовуються наступні
засоби вимірювання: ______________________________________________
         (зазначити перелік та N дата договору з органами
 
__________________________________________________________________
           метрологічної служби)
 
   5. Склад працівників та стан їх кваліфікації:
 
   5.1. За штатним розписом передбачено наявність фахівців _____
 
__________________________________________________________________
  (вказати кількість, посаду спеціальність кожного фахівця)
 
   Штат укомплектований _____________________ фахівцями, а саме:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
      (вказати найменування посад, які заміщені)
 
   5.2. Завідуючий аптекою _____________________________________
                     (прізвище)
 
   призначений на посаду наказом від __________________ N _____,
має ______________________________________________________________
__________________________________________________________________
  (вказати освіту вища, середня фармацевтична інша та заклад,
             який закінчив)
 
   працює ______________________________________________________
__________________________________________________________________
    (вказати - на постійній основі чи за сумісництвом)
 
   5.3. Особи, які безпосередньо займаються оптовою торгівлею
лікарськими засобами мають/не мають спеціальну освіту ____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
          (зазначити фактичний стан)
 
   6. Наявність нормативно-правових документів, у тому числі
нормативних документів із стандартизації:
 
   6.1. Аптека забезпечена/не забезпечена Державною Фармакопеєю,
нормативно-технічними та нормативно-правовими документами з питань
державної реєстрації лікарських засобів, прийому, зберігання,
контролю якості, торгівлі лікарськими засобами __________________
                          (вказати)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   "____" ______________ р.
 
 Начальник відділу
 ліцензування Управління
 акредитації та ліцензування  __________________ (прізвище, ім'я,
                  (підпис)    по батькові)
 
   Довідка складена в 2-х примірниках:
 
   "____" ______________ р.
 
 Голова Державного департаменту
 з контролю за якістю, безпекою та
 виробництвом лікарських засобів
 та виробів медичного призначення          Лапушенко О.В.
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу МОЗ України
                   27.12.2002 N 496
 
 
       Міністерство охорони здоров'я України
      Державний департамент з контролю за якістю,
   безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів
           медичного призначення
 
   01042, м. Київ-042, вулиця Чигоріна, 18, тел. 294-81-60,
      телефакс 295-65-89, телетайп 131883 Біолог
------------------------------------------------------------------
 
 
             Довідка N _____
      про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
      господарської діяльності, наявність у нього
      нормативно-правових документів, у тому числі
      нормативних документів із стандартизації,
       необхідних для провадження господарської
      діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими
    засобами через відокремлені структурні підрозділи
     аптеки - аптечний пункт, аптечний кіоск, а також
       про рівень кваліфікації його працівників
 
 
   "_____" ________ 200 р.
 
   1. Загальні відомості про суб'єкта господарювання:
 
------------------------------------------------------------------
|Найменування (повна  |                    |
|назва) юридичної особи |                    |
|або прізвище, ім'я та |                    |
|по батькові - для   |                    |
|фізичної особи -    |                    |
|суб'єкта        |                    |
|підприємницької    |                    |
|діяльності       |                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Ідентифікаційний код  |                    |
|юридичної особи або  |                    |
|ідентифікаційний номер |                    |
|фізичної особи -    |                    |
|платника податків,   |                    |
|інших обов'язкових   |                    |
|платежів        |                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Місцезнаходження    |                    |
|юридичної особи або  |                    |
|місце проживання    |                    |
|фізичної особи -    |                    |
|суб'єкта        |                    |
|підприємницької    |                    |
|діяльності       |                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Керівник суб'єкта   |                    |
|(посада, прізвище,   |                    |
|ініціали)       |                    |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Телефон, факс     |                    |
------------------------------------------------------------------
 
   2. Найменування відокремленого структурного підрозділу аптеки
(аптечний пункт, аптечний кіоск) Адреса провадження діяльності
 
------------------------------------------------------------------
|   Найменування   |  Адреса місця  |    Телефон    |
|   структурного   |  провадження  |           |
|  підрозділу із   |  діяльності   |           |
|зазначенням аптеки, до|          |           |
|  складу якої він  |          |           |
|    належить    |          |           |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|           |          |           |
------------------------------------------------------------------
 
   3. Стан   матеріально-технічної   бази   відокремленого
структурного підрозділу аптеки.
 
   3.1. Аптечний пункт, аптечний кіоск (потрібне підкреслити)
займає: __________________________________________________________
__________________________________________________________________
  (відокремлене/не відокремлене приміщення, у капітальній чи
 
__________________________________________________________________
           некапітальній споруді,
 
__________________________________________________________________
   (споруда (цегляна, шлако/бетонно/блочне, дерев'яне) -
__________________________________________________________________
            вказати конкретно)
 
   Площа аптечного  пункту,  аптечного  кіоску  (потрібне
підкреслити) становить _____________________________________ кв.м.
 
   3.2. Приміщення аптечного пункту, аптечного кіоску (потрібне
підкреслити): ____________________________________________________
__________________________________________________________________
   (окреме, сумісне, орендне (зазначити у кого), спеціально
 
__________________________________________________________________
     побудоване під аптечний пункт, аптечний кіоск,
 
__________________________________________________________________
   пристосоване, знаходиться на підвальному/цокольному/першому
 
__________________________________________________________________
    поверсі _________ житлового/ нежитлового будинку,
 
__________________________________________________________________
   у приміщенні лікувально-профілактичного закладу, тощо -
 
__________________________________________________________________
            вказати конкретно)
 
   Підстава користування приміщенням ___________________________
 
__________________________________________________________________
      (вказати реквізити документу, що посвідчує
 
__________________________________________________________________
       право користування приміщенням/договору
 
__________________________________________________________________
         оренди, свідоцтва про власність,
 
__________________________________________________________________
         розпорядження про виділ тощо)
 
   Опалення ____________________________________________________
          (центральне, парове, водяне - вказати)
 
   Освітлення __________________________________________________
            (електричне, природне - вказати)
 
   Вентиляція __________________________________________________
 
__________________________________________________________________
  (припливно-витяжна з механічним спонуканням, кондиціонери,
 
__________________________________________________________________
        фрамуги, кватирки та інше - вказати)
 
   3.3 Аптечний кіоск розміщений/не розміщений на території
пішохідного  переходу  (надземного,  підземного), транспортної
зупинки,  ринку  (ярмарку),  ринкового  майданчику,  станції
метрополітену, у продовольчому магазині __________________________
__________________________________________________________________
              (вказати)
 
   3.4 Аптечний пункт розміщений/не розміщений у приміщенні
лікувально-профілактичного закладу _______________________________
__________________________________________________________________
              (вказати )
 
   3.5. Приміщення аптечного пункту, аптечного кіоску (потрібне
підкреслити) обладнані/не обладнані меблями та устаткуванням
__________________________________________________________________
    (конкретно вказати найменування меблів, обладнання
 
__________________________________________________________________
     (рецептурна стійка чи стіл, стелажі, вітринні чи
__________________________________________________________________
   матеріальні шафи, холодильник, сейф, рукомийник та інше)
 
   3.6. Для контролю за температурою і  вологістю  повітря
приміщення  аптечного  пункту,  аптечного  кіоску  (потрібне
підкреслити):
   використовуються/не використовуються термометри і гігрометри
__________________________________________________________________
       (вказати із зазначенням типів (марок)
 
   4. Склад працівників та стан їх кваліфікації:
 
   4.1. За штатним розписом передбачено наявність фахівців
__________________________________________________________________
  (вказати кількість, посаду спеціальність кожного фахівця)
 
   Штат укомплектований _____________________ фахівцями, а саме:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
      (вказати найменування посад, які заміщені)
 
   4.2. Завідувач відокремленим структурним підрозділом аптеки
__________________________________________________________________
              (прізвище)
 
   призначений на посаду наказом від __________________ N _____,
має ______________________________________________________________
  (вказати освіту вища, середня фармацевтична інша та заклад,
 
__________________________________________________________________
             який закінчив)
 
   працює ______________________________________________________
__________________________________________________________________
    (вказати - на постійній основі чи за сумісництвом)
 
   5. Наявність нормативно-правових документів
   Аптечний пункт,  аптечний  кіоск  (потрібне  підкреслити)
забезпечено (не забезпечено) нормативними документами ____________
__________________________________________________________________
              (вказати)
 
 Начальник відділу
 ліцензування Управління
 акредитації та ліцензування  __________________ (прізвище, ім'я,
                  (підпис)    по батькові)
 
   Довідка складена в 2-х примірниках:
 
   "____" ______________ р.
 
 Голова Державного департаменту
 з контролю за якістю, безпекою та
 виробництвом лікарських засобів
 та виробів медичного призначення          Лапушенко О.В.


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка