Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань створення, розвитку та функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 27 грудня 2002 р. N 2036
                Київ
 
     Про утворення Міжвідомчої координаційної ради
     з питань створення, розвитку та функціонування
      Національної системи конфіденційного зв'язку
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003
      N 147 ( 147-2006-п ) від 15.02.2006
      N 1700 ( 1700-2006-п ) від 08.12.2006 }
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Утворити Міжвідомчу координаційну раду з питань створення,
розвитку та функціонування Національної системи конфіденційного
зв'язку у складі згідно з додатком.
 
   Надати голові  Координаційної ради право вносити у разі
потреби зміни до її складу.
 
   2. Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну раду з
питань створення, розвитку та функціонування Національної системи
конфіденційного зв'язку, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 29
 
 
                      Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 27 грудня 2002 р. N 2036
 
               СКЛАД
    Міжвідомчої координаційної ради з питань створення,
     розвитку та функціонування Національної системи
           конфіденційного зв'язку
 
 
Заступник Голови СБУ    - голова Координаційної ради
 
   ЯЦУБА         - Державний Секретар Кабінету
Володимир Григорович     Міністрів України, заступник голови
               Координаційної ради
 
   СКРИНИК        - начальник Департаменту спеціальних
Олександр Павлович      телекомунікаційних систем та захисту
               інформації СБУ, заступник голови
               Координаційної ради
 
   БАРЛАБАНОВ       - перший заступник начальника
Валерій Володимирович     Департаменту спеціальних
               телекомунікаційних систем та захисту
               інформації СБУ
 
   ДАВИДЮК        - начальник Головного управління
Володимир Сергійович     захисту податкової інформації та
               режимно-секретної роботи Державної
               податкової адміністрації
 
   ДЕКОНЕНКО       - начальник управління оперативного
Сергій Олександрович     зв'язку Головного штабу МВС
 
   КОЗУБ         - керівник департаменту економіки
Володимир Олександрович    оборони, правоохоронної діяльності
               та державних закупівель Мінекономіки
 
   ЛОБУНОВ        - перший заступник Голови
Михайло Олексійович      Держкомзв'язку
 
   МАРЧЕНКО        - начальник відділу технічного захисту
Олександр Тимофійович     інформації Мінпаливенерго
 
   МІРОШНИЧЕНКО      - заступник начальника Головного
Олег Миколайович       управління регуляторної політики,
               начальник управління аналізу
               регуляторних актів
               Держпідприємництва
 
   ПАЛАГІН        - заступник директора інституту
Олександр Васильович     кібернетики імені В.М. Глушкова
               Національної академії наук
 
   ПИСАРЕВСЬКИЙ      - начальник управління зв'язку та
Володимир Іванович      оповіщення МНС
 
   ПРОЦЕНКО        - заступник начальника управління
Микола Петрович        радіоелектроніки і засобів зв'язку
               Мінпромполітики
 
   СЕМЕРІЧ        - начальник зв'язку Збройних Сил -
Юрій Петрович         заступник начальника Генерального
               штабу Збройних Сил
 
   СІКОРСЬКИЙ       - начальник управління фінансового
Сергій Володимирович     забезпечення правопорядку та безпеки
               департаменту фінансового
               забезпечення оборонно-мобілізаційної
               роботи, громадського порядку та
               безпеки Мінфіну
 
   СОЛОДОВНІК       - начальник комп'ютерного центру ВАТ
Анатолій Іванович       "Укрексімбанк"
 
   ФЕСЕНКО        - заступник начальника Головного
Сергій Олександрович     штабу - начальник управління зв'язку
               та інформатизації Адміністрації
               Держприкордонслужби
 
   ШУЛЯК         - начальник інформаційно-аналітичного
Валентин Петрович       митного управління Держмитслужби
 
   ШУЛЯК         - заступник начальника управління
Василь Володимирович     інноваційно-інвестиційної політики -
               начальник відділу інноваційної
               політики Мінтрансу
 
( Склад із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1402
( 1402-2003-п ) від 04.09.2003, N 147 ( 147-2006-п ) від
15.02.2006 )
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 27 грудня 2002 р. N 2036
 
              ПОЛОЖЕННЯ
   про Міжвідомчу координаційну раду з питань створення,
     розвитку та функціонування Національної системи
           конфіденційного зв'язку
 
 
   1. Міжвідомча  координаційна рада з питань створення та
розвитку Національної системи конфіденційного зв'язку (далі -
Координаційна рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим
органом Кабінету Міністрів України.
 
 2. Координаційна  рада  керується  у  своїй  діяльності
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також
іншими нормативно-правовими актами з питань зв'язку та захисту
інформації.
 
   3. Основними завданнями Координаційної ради є:
 
   підготовка пропозицій щодо визначення концептуальних напрямів
створення та розвитку Національної системи конфіденційного зв'язку
(далі - НСКЗ), у тому числі нормативно-правового забезпечення її
діяльності;
 
   координація діяльності суб'єктів НСКЗ;
 
   розроблення рекомендацій   щодо  залучення  інвестицій,
спрямованих на створення, розвиток та  функціонування  НСКЗ,
розподілу ресурсу спеціальних систем зв'язку, які входять до її
складу, взаємодії НСКЗ з мережами зв'язку загального користування,
відомчими та спеціальними мережами зв'язку;
 
   підготовка пропозицій щодо залучення підприємств, установ та
організацій для створення та розвитку НСКЗ.
 
   4. Координаційна рада має право:
 
   одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій
інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
 
   утворювати експертні та робочі групи, залучати до участі в
них працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій (за згодою їх керівників), провідних учених.
 
   5. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання,
які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на
півріччя.
 
   Засідання Координаційної ради є правоможним, якщо на ньому
присутні не менш як половина її членів.
 
   Позачергові засідання  скликаються  на  вимогу  голови
Координаційної ради або третини її членів.
 
   6. Засідання Координаційної ради проводить голова, а у разі
його відсутності - заступник голови ради.
 
   Для участі у засіданнях Координаційної ради можуть бути
запрошені представники державних органів та органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій, провідні
учені.
 
   7. Рішення Координаційної ради приймаються більшістю голосів
її членів, присутніх на засіданні, і є обов'язковими для розгляду
суб'єктами НСКЗ.
 
   У разі рівного розподілу голосів  вирішальним  є  голос
головуючого на засіданні.
 
   Рішення Координаційної ради оформляються протоколом, який
підписує головуючий на засіданні.
 
   8. Координаційна рада використовує у роботі бланки із своїм
найменуванням.
 
   9. Організаційно-технічне забезпечення роботи Координаційної
ради здійснюється Адміністрацією Держспецзв'язку.
{ Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1700
( 1700-2006-п ) від 08.12.2006 }

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка