Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Технологічної схеми митного контролю і митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації транспортно-вантажного відділу N 2 Чорноморської регіональної митниці

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

ЧОРНОМОРСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

від 27.12.2002 р. N 908

Про затвердження Технологічної схеми митного контролю і митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації транспортно-вантажного відділу N 2 Чорноморської регіональної митниці

З метою впорядкування послідовності дій посадових осіб транспортно-вантажного відділу N 2 Чорноморської регіональної митниці при здійсненні митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням ВМД, в зв'язку з введенням з 01.12.2002 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженому наказом Держмитслужби від 14.10.2002 р. N 561, та з врахуванням наказу Чорноморської регіональної митниці від 19.11.2002 р. N 774 наказую:

1. Затвердити Технологічну схему митного контролю і митного оформлення товарів та транспортних засобів із застосуванням ВМД транспортно-вантажного відділу N 2 Чорноморської регіональної митниці (додається).

2. Встановити, що положення Технологічної схеми є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами транспортно-вантажного відділу N 2, які беруть участь у здійсненні митного оформлення товарів і транспортних засобів.

3. В. о. начальника транспортно-вантажного відділу N 2 організувати ретельне вивчення особовим складом положень Технологічної схеми з прийняттям заліків, відомості щодо здачі яких зберігати в справах відділу.

4. Вважати таким, що втратив чинність, наказ ЧРМ від 01.10.2002 р. N 617.

5. Персональну відповідальність за виконання вимог Технологічної схеми покласти на в. о. начальника транспортно-вантажного відділу N 2 регіональної митниці Попазогло С. М.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника регіональної митниці Соколова Ю. І.

 

Т. в. о. начальника
регіональної митниці 

 
В. І. Королевський 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Чорноморської регіональної митниці
від 27 грудня 2002 р. N 908 

Технологічна схема
митного контролю і митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації транспортно-вантажного відділу N 2 Чорноморської регіональної митниці

Дану Технологічну схему (надалі - ТС) розроблено відповідно до Митного кодексу України, Положення про вантажну митну декларацію, затвердженому постановою КМУ від 09.06.97 N 574 (зі змінами та доповненнями), Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженому наказом Держмитслужби від 14.10.2002 N 561 (надалі - "Порядок..."), інших нормативно-правових актів України та нормативно-правових актів Держмитслужби та Чорноморської регіональної митниці з метою визначення послідовності дій посадових осіб транспортно-вантажного відділу N 2 (надалі - ТВВ N 2) Чорноморської регіональної митниці під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів й транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації (надалі - ВМД).

1. Загальні положення

1.1. При митному контролі і митному оформленні товарів та транспортних засобів, посадові особи ТВВ N 2 керуються Митним кодексом України, іншими законодавчими актами України, постановами Кабінету Міністрів України з питань митної справи, нормативно-правовими актами Держмитслужби та Чорноморської регіональної митниці, даною ТС, відповідно до повноважень, визначених посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку.

1.2. Митний контроль здійснюється посадовими особами ТВВ N 2 у формах, встановлених Митним кодексом України, з метою забезпечення дотримання суб'єктами ЗЕД, державними органами, а також громадянами порядку переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України.

1.3. Посадові особи ТВВ N 2 здійснюють контрольні функції відповідно до етапів, встановлених "Порядком...", відповідно до розподілу зон діяльності, визначеної відповідним наказом для структурних підрозділів регіональної митниці.

1.4. Начальник відділу або особа, яка його заміщує, в межах своєї компетенції та штатного розпису, затвердженого Головою Держмитслужби України, може здійснювати перерозподіл підпорядкованого особового складу по ділянках роботи ТВВ N 2, враховуючи обсяги та характер вантажопотоку, кількість учасників ЗЕД та інші фактори, що впливають на завантаженість посадових осіб відділу.

1.5. Митний огляд товарів та транспортних засобів здійснюється в зонах митного контролю, встановлених відповідно до вимог наказу ДМКУ від 06.05.95 N 198, Положення про зони митного контролю ЧРМ, затвердженому наказом регіональної митниці від 30.07.2001 N 365, зареєстрованому в управлінні юстиції Одеської області 08.08.2001 за N 28/413, в місцях та на термін, необхідний для митного оформлення в повному обсязі.

1.6. У митному контролі та митному оформленні товарів, митне оформлення яких здійснюється в зоні діяльності ТВВ N 2 із застосуванням ВМД, приймають участь посадові особи наступних оперативних підрозділів ЧРМ:

ТВВ N 2 - сектор митного оформлення, сектор митного контролю та догляду МЛС, сектор митного контролю та догляду вантажів;

- відділу митних платежів (надалі - ВМП);

- відділу тарифів та митної вартості (надалі - ВТ та МВ);

- відділу інформаційно-аналітичної роботи та митної статистики (надалі - ІАР та МС);

- відділу контролю за доставкою вантажів (надалі - ВКДВ);

- відділення по БК та ПМП (надалі - ВБК).

1.7. Всі посадові особи оперативних підрозділів регіональної митниці, направлені їх керівниками для здійснення митного контролю й митного оформлення товарів та транспортних засобів із застосуванням ВМД в зону діяльності ТВВ N 2, в організаційному порядку підпорядковуються начальнику ТВВ N 2 або особі, яка його заміщує, а в частині своїх функціональних обов'язків та з методичних питань - своїм безпосереднім керівникам.

1.8. Посадові особи ВБК регіональної митниці мають право на будь-якому етапі митного контролю брати участь у здійсненні митного контролю товарів і транспортних засобів та надавати рекомендації щодо суб'єктів ЗЕД, що вчинили порушення, приймаючи участь у митному контролі відповідно до Механізму участі посадових осіб ВБК регіональної митниці в здійсненні митного контролю товарів та транспортних засобів, митне оформлення яких проводиться із застосуванням ВМД, затвердженому наказом по ЧРМ.

1.9. На етапах митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів контрольні функції здійснюються посадовими особами регіональної митниці згідно повноважень та функцій, визначених посадовими інструкціями та відповідно до технологічних схем структурних підрозділів, затверджених наказами по ЧРМ.

1.10. В даній ТС застосовуються терміни, встановлені Порядком здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженим наказом Держмитслужби від 14.10.2002 року N 561, та іншими нормативно-правовими актами, на підставі яких розроблено цю ТС.

2. Етапи здійснення митного контролю й митного оформлення
товарів і транспортних засобів

Посадовими особами оперативних підрозділів зазначених в п. 1.6 даної ТС, уповноваженим згідно посадових інструкцій на здійснення контрольних функцій відповідно до етапів, встановлених "Порядком...", контролюється проходження попередніх етапів митного контролю і оформлення ВМД згідно відміток, проставлених на аркуші контролю та ВМД.

2.1. На 1 етапі "Прийняття ВМД до оформлення та контролю відповідності даних електронної копії ВМД даним, зазначеним у ВМД на паперовому носії" контрольні функції здійснюються відповідно до "Порядку...":

- посадовими особами сектору митного оформлення на стадії 1;

- посадовими особами ІАР та МС на стадії 2.

Начальник або інша посадова особа ТВВ N 2, що має право згідно посадових інструкцій приймати таке рішення, визначає посадову особу сектору митного оформлення для здійснення контрольних функцій на 1 стадії 1 етапу шляхом вчинення на вільному полі в лівому нижньому куті уніфікованого бланку МД-2 запису, а саме: номеру штампу ПМК призначеної особи, засвідченого особистим підписом.

Після прийняття ВМД до оформлення декларант на вимогу вповноваженої посадової особи митного органу може додатково подати потрібні документи, відомості про які повинні бути внесенні до реєстру документів уповноваженою посадовою особою, що здійснила прийняття ВМД і документів до неї на стадії 1 етапу 1.

За рішенням начальника ТВВ N 2 або особи, що його заміщує (стосовно експортних та транзитних перевезень вантажів), на 1 етапі по завершенню 2 стадії, здійснюються контрольні функції посадовими особами ВКДВ регіональної митниці з учиненням відповідного запису в лівому куті аркуша контролю відповідно до Механізму, затвердженому наказом ЧРМ від 04.12.2002 N 827.

В цих випадках подальший контроль та оформлення ВМД здійснюється уповноваженими посадовими особами регіональної митниці з врахуванням підсумків контролю стосовно заборгованості щодо доставки вантажів до митниць призначення, проведеного посадовою особою ВКДВ.

2.2. На 2 етапі "Контроль за виконанням вимог товарної номенклатури митного тарифу України при класифікації товарів для цілей митного оформлення" контрольні функції здійснюються в випадках, установлених Держмитслужбою та ЧРМ:

- посадовими особами ВТ та МВ в обсягах, встановлених "Порядком...", та згідно Технологічної схеми роботи цього відділу, затвердженої наказом по ЧРМ від 29.11.2002 N 813;

- за потреби з'ясування правильності класифікації товарів згідно з УКТЗЕД при поверненні документів та акта про проведення митного огляду з 2 стадії 6 етапу, що здійснюється посадовою особою, направленою начальником ТВВ N 2 (або особою, що має право згідно посадових інструкцій приймати таке рішення) для виконання відповідних контрольних функцій;

- у випадках прийняття посадовою особою ТВВ N 2 на 2 стадії 7 етапу рішення з урахуванням результатів митного огляду та в межах повноважень про доцільність проведення повторного контролю на цьому етапі.

У разі повернення документів з 5 або 6 етапів контролю та оформлення товарів і транспортних засобів, митне оформлення яких здійснюється із застосуванням ВМД, перевірка правильності класифікації та кодування товарів здійснюється в першочерговому порядку.

2.3. На 3 етапі "Контроль за правильністю визначення митної вартості" контрольні функції здійснюються посадовими особами ВМП та ВТ та МВ в обсягах, встановлених "Порядком...", для цього етапу та згідно повноважень, визначених нормативно-правовими актами для цих відділів, а також:

- обов'язкове здійснення контрольних функцій посадовими особами ВТ та МВ відносно товарів, перелік яких встановлюється Держмитслужбою та ЧРМ;

- у випадках прийняття посадовою особою ТВВ N 2 на 2 стадії 7 етапу рішення з урахуванням результатів митного огляду та в межах повноважень про доцільність проведення повторного контролю на цьому етапі.

2.4. На 4 етапі "Контроль за надходженням і нарахуванням мита, податку на додану вартість, акцизного та митного зборів; верифікація сертифікатів" контрольні функції здійснюються посадовими особами ВМП та ВТ та МВ в обсягах, встановлених "Порядком..." для цього етапу, та згідно повноважень, визначених нормативно-правовими актами для цих відділів.

Рішення про визначення країни походження товару, прийняте ВТ та МВ, оформлюється за встановленою Держмитслужбою формою, доводиться до оперативного підрозділу і є обов'язковим для виконання при митному оформленні товару.

Якщо у результаті перевірки, здійсненої через Держмитслужбу, установлено факт фальсифікації преференційного сертифіката, то відділ тарифів та митної вартості інформує оперативний підрозділ, який направив запит, та ВБК про факт фальсифікації документа, складає протокол про порушення митних правил та вживає заходи згідно наказу Держмитслужби від 24.04.2000 р. N 228.

2.5. На 5 етапі "Логічний контроль та контроль правильності застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності" контрольні функції здійснюються посадовою особою сектору митного оформлення ТВВ N 2, який приймав ВМД до оформлення на 1 стадії 1 етапу, в обсягах, встановлених "Порядком..." для 5 етапу.

У випадках потреби призначення іншої посадової особи сектору митного оформлення начальник або інша посадова особа ТВВ N 2, що має таке право згідно посадових інструкцій, учиняє запис прізвища цієї особи у відповідному полі аркуша контролю.

2.6. По завершенню здійснення контрольних функцій 5 етапу документи передаються начальнику або іншій посадовій особі ТВВ N 2, що має право, згідно посадових інструкцій, приймати рішення на 1 стадії 6 етапу.

2.7. На 1 стадії 6 етапу начальником ТВВ N 2 або іншою посадовою особою, яка має на це право, згідно посадових інструкцій здійснюється прийняття відповідного рішення:

- щодо призначення митного огляду товарів у разі проведення декларантом ідентифікаційного огляду товарів, за наявності достатніх підстав уважати, що такі товари переміщуються з порушенням чинного законодавства України;

- про потребу проведення митного огляду, якщо на жодному з 2 - 6 етапів уповноваженими посадовими особами не ініціювалося питання проведення митного огляду, про що вчиняє відповідний запис у графі 2 розділу "Завдання для проведення митного огляду або здійснення інших видів контролю" аркуша контролю.

Запис щодо призначеної посадової особи (групи осіб) ТВВ N 2 для виконання контрольних функцій на 2 стадії 6 етапу учиняється у відповідному полі аркуша контролю згідно "Порядку...".

Цією посадовою особою ТВВ N 2 виконуються також контрольні функції згідно 2 та 3 стадій 7 етапу в обсягах, встановлених "Порядком...".

У випадках потреби призначення іншої посадової особи ТВВ N 2 для здійснення контрольних функцій на 2 та 3 стадії 7 етапу, начальник або інша посадова особа ТВВ N 2, що має таке право згідно посадових інструкцій, учиняє запис прізвища цієї особи у відповідному полі аркуша контролю.

У разі прийняття рішення про недоцільність проведення митного огляду начальник, його заступник або інша посадова особа ТВВ N 2, що має право приймати таке рішення згідно посадових інструкцій, учиняє відповідний запис у гр. 2 розділу "Завдання для проведення митного огляду або здійснення інших видів контролю" аркуша контролю, проставляє дату й особистий підпис у рядку "Стадія 1" 6 етапу.

За підсумками щодо прийнятого рішення ця посадова особа на ряду з учиненням відповідного запису проставляє в аркуші контролю час початку й час закінчення виконання контрольних функцій, прізвище, ініціали, особистий підпис і дату.

У разі потреби до митного огляду можуть залучатися посадові особи інших державних органів контролю за їх згодою на підставі відповідних штампів, печаток. Порядок взаємодії митних органів з органами державного контролю здійснюється згідно порядку та в межах завдань і функцій, встановлених законодавством України з цих питань.

2.8. На 2 стадії 6 етапу "Проведення митного огляду" контрольні функції здійснюються посадовими особами ТВВ N 2 в обсягах, встановлених "Порядком...", та з дотриманням наступних вимог:

2.8.1. Посадова особа (особи) ТВВ N 2, призначена на проведення митного огляду, відповідає за перевірку відомостей граф ВМД в обсязі, встановленому "Порядком..." для 2 стадії 6 етапу.

У разі виникнення обгрунтованих сумнівів або спірних питань щодо правильності заявленої митної вартості, коду товару або країни походження, посадовою особою, що проводила митний огляд, ініціюється запит:

- до відділу тарифів та митної вартості у Порядку, визначеному наказом Держмитслужби від 02.12.99 N 782 (зі змінами та доповненнями), та відповідних наказів ЧРМ;

- до митної лабораторії, в разі потреби проведення обов'язкових лабораторних досліджень (перевірки товарів групи ризику згідно переліку, встановленого Держмитслужбою та відповідними наказами ЧРМ тощо), про що вчиняється відповідний запис у графі "Примітки" аркуша контролю.

Запити, підписані начальником або іншою посадовою особою ТВВ N 2, що має на це право згідно посадових інструкцій, зберігаються разом з комплектом документів та першим основним аркушем ВМД в справах відділу.

Посадова особа ТВВ N 2, призначена відповідальною за проведення митного огляду вантажу з врахуванням митного режиму, заявленому у ВМД, здійснює також наступні дії:

- у місцезнаходженні вантажу і транспортного засобу встановлює тимчасову зону митного контролю (за потреби);

- проводить зовнішній огляд транспортного засобу, перевіряє цілісність вантажного відсіку та пристосувань для накладення митного забезпечення, при цьому звертає особливу увагу на виявлення слідів пошкоджень митних забезпечень;

- перевіряє реєстраційні номерні знаки транспортного засобу (у разі потреби);

- перевіряє документи на придатність транспортного засобу до міжнародних перевезень (у разі потреби);

- знімає накладені митні забезпечення (за наявності);

- проводить перевірку наявності сторонніх вкладень;

- у разі відсутності ознак ПМП або КБ та відсутності зауважень накладає митне забезпечення згідно встановленого порядку (за потреби).

2.8.2. За результатами огляду посадовою особою ТВВ N 2, призначеною для його здійснення, з'ясовується відповідність (невідповідність) товару та транспортного засобу даним, зазначеним у ВМД, наявність фактів контрабанди або порушень митних правил зі складанням акта про проведення митного огляду згідно форми, встановленої "Порядком..." з присвоєнням номера, що відповідає номеру ВМД. У разі проведення комісійного огляду акт про проведення митного огляду підписують усі члени комісії.

Відповідно до "Порядку...", встановленого Держмитслужбою, акт про проведення митного огляду обов'язково складається в разі:

- вирішення спірних питань класифікації та кодування товарів;

- вирішення спірних та складних питань визначення митної вартості товарів;

- вирішення спірних питань визначення країни походження товарів;

- вирішення питань контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності;

- при виявленні порушень митних правил або контрабанди;

- при виявленні невідповідності заявлених відомостей про товари пред'явленим до митного огляду товарам;

- якщо митний орган має інформацію (орієнтування) про незаконне переміщення товарів або якщо при перевірці документів чи вибірковому митному огляді виявлено ознаки, що вказують на можливість переміщення цим транспортним засобом товарів з порушеннями законодавства України (у таких випадках до проведення митного огляду можуть залучатися посадові особи підрозділів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил);

- при проведенні комісійного митного огляду;

- на прохання декларанта;

- за рішенням (незалежно від наявності завдань в аркуші контролю) начальника ТВВ N 2, його заступника або особи, ними призначеної, що має право приймати рішення про необхідність проведення митного огляду.

За наявності достатніх підстав вважати, що товари переміщуються через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності, подальше митне оформлення цих товарів погоджується з посадовою особою регіональної митниці сектору захисту прав інтелектуальної власності, яка здійснює контроль за товарами, які містять об'єкти інтелектуальної власності згідно посадових інструкцій відповідно до наказу по ЧРМ.

Якщо посадовою особою сектору захисту прав інтелектуальної власності регіональної митниці, уповноваженою на здійснення контрольних функцій за переміщенням товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, прийнято рішення про потребу здійснення огляду товарів з виїздом на місце оформлення, митний огляд здійснюється за участю цієї посадової особи. За результатами митного огляду ця посадова особа визначає наявність підстав для зупинення митного оформлення товару відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством та контрольних функцій, передбачених наказом ЧРМ від 06.12.2002 N 835.

У разі відповідності заявленого товару даним про цей товар, внесеним до програмно-інформаційного комплексу "Реєстрація та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності" Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби, посадова особа ЧРМ, яка здійснює контроль за переміщенням товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, робить запис на звороті 1-го примірника ВМД: "Товар відповідає даним про нього, внесеним до реєстру Держмитслужби України".

Товари, митне оформлення яких зупинено митними органами з метою встановлення чи дотримано права інтелектуальної власності, підлягають переданню митниці для зберігання у порядку, встановленому Митним кодексом України.

За підсумками проведеного контролю при зупинені митного оформлення на 2 стадії 6 етапу посадова особа сектору захисту прав інтелектуальної власності регіональної митниці в графі "Примітки" аркуша контролю вчиняє відповідний запис.

2.8.3. У випадках, якщо ідентифікаційний огляд проводився декларантом, то посадова особа, що здійснює митний огляд, обов'язково звіряє його результати з даними результатів ідентифікаційного огляду, зазначеними в примірнику акта про проведення ідентифікаційного огляду, зазначеного декларантом в гр. 44 ВМД. У разі виявлення після ідентифікаційного огляду під час проведення повторного митного огляду порушень чинного законодавства України відповідальність винних у цьому осіб настає згідно з чинним законодавством України.

2.8.4. Після завершення митного огляду посадова особа ТВВ N 2, що здійснила митний огляд, вчиняє запис в рядку "Митний огляд" аркуша контролю, що свідчить про проведення митного огляду зі складанням (або без складання) акта про проведення митного огляду, а також про відповідність (невідповідність) пред'явлених товарів даним, зазначеним у ВМД, проставляє відбиток штампа ПМК, час початку й закінчення виконання контрольних функцій, свої прізвище, ініціали та підпис, що свідчать про завершення контролю на цьому етапі.

2.8.5. У випадках виявлення порушень митних правил посадова особа ТВВ N 2, що склала протокол про порушення митних правил, передає ВМД та інші документи справи до відділу дізнання ВБК та ПМП відповідно до порядку, встановленого Держмитслужбою та відповідними наказами ЧРМ.

2.9. На 7 етапі "Завершення митного оформлення" контрольні функції здійснюються таким чином:

2.9.1. На 1 стадії 7 етапу, у разі потреби проведення контрольних функцій, на стадії 1 "Нарахування та стягнення збору за митне оформлення товарів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари, чи поза робочим часом, установленим для митниці", ВМД та документи подаються посадовій особі відділу митних платежів регіональної митниці, яка здійснювала контрольні функції на етапі 4.

За підсумками контролю на цій стадії та за відсутності зауважень уповноважена посадова особа відділу митних платежів здійснює процедури митного оформлення ВМД та аркуша контролю відповідно до "Порядку...", що свідчить про завершення контролю на цій стадії.

2.9.2. На 2 стадії 7 етапу посадова особа ТВВ N 2 здійснює перевірку відомостей граф в обсягах, встановлених на цій стадії "Порядком...", та заповнює графи ВМД, завершуючи митне оформлення відповідно до митного режиму.

При цьому посадовою особою ТВВ N 2 здійснюється:

- перевірка наявності відміток про здійснення контролю на попередніх етапах;

- перевірка відомостей, наведених в графах 31, 33 ВМД (якщо на жодному із етапів 2 - 5 не ініціювалось питання проведення митного огляду);

- прийняття рішення з врахуванням результатів митного огляду щодо доцільності проведення повторного контролю на етапах 2 - 3.

У разі здійснення повторного контролю на 2 - 3 етапах подальші контрольні функції здійснюються посадовою особою ТВВ N 2 з врахуванням його підсумків.

За підсумками проведеного контролю та за відсутності зауважень уповноважена посадова особа ТВВ N 2, що здійснила контроль на цій стадії, оформлює ВМД та аркуш контролю відповідно до "Порядку...".

Оформлена ВМД свідчить про надання суб'єкту ЗЕД права на розміщення товарів у заявленому митному режимі й підтверджує права та обов'язки зазначених у ВМД осіб щодо здійснення ними відповідних правових, фінансових, господарських та інших дій і є підставою для випуску зазначених у ВМД товарів з зони митного контролю.

2.9.3. На 3 стадії 7 етапу "Видача оформлених документів декларанту" посадова особа ТВВ N 2, що завершила оформлення ВМД, на 2 стадії 7 етапу здійснює:

- розподіл примірників ВМД у порядку, установленому постановою КМУ від 09.06.97 N 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію";

- видачу декларанту 4-го та 5-го (у разі оформлення 6-го) примірників ВМД і документів (крім реєстру документів, аркуша контролю та інших, що повинні зберігатися в митному органі).

За підсумками проведеної роботи ця посадова особа оформлює аркуш контролю в обсягах, встановлених "Порядком...".

2.9.4. Перший примірник ВМД зберігається разом з реєстром документів, аркушем контролю та іншими документами (або їх завіреними копіями), що були використані в процесі митного контролю й митного оформлення в архіві ТВВ N 2, куди передається посадовою особою ТВВ N 2, що завершила митне оформлення ВМД. При цьому в Журналі обліку ВМД проставляється в графі "Примітки" запис про прийняття-передання з зазначенням номеру ОНП посадової особи, яка завершила митне оформлення.

2.9.5. Посадова особа ТВВ N 2 по завершенню контрольних функцій на 3 стадії 7 етапу передає 2-й примірник ВМД, оформлений в повному обсязі, та аркуш контролю на 4 стадію 7 етапу посадовій особі ІАР та МС, 3-й примірник ВМД, оформлений в повному обсязі - посадовій особі відділу ВМП. Передача здійснюється згідно реєстрів, складених по формі, встановленої наказом ЧРМ від 30.11.2002 N 815.

2.9.6. На 4 стадії 7 етапу "Статистичний контроль" контрольні функції здійснюються посадовими особами відділу ІАР та МС з оформленням аркуша контролю відповідно до "Порядку...", по завершенню яких аркуш контролю отримує посадова особа ТВВ N 2, що передала 2 примірник ВМД.

2.10. Присутність декларанта на етапах митного контролю та оформлення товарів та транспортних засобів, митне оформлення яких здійснюється з застосуванням ВМД, є обов'язковою на стадіях етапів відповідно до "Порядку...", а також на вимогу начальника або іншої посадової особи ТВВ N 2, що має право на прийняття такого рішення згідно посадових інструкцій, інших випадках, не заборонених для присутності, за бажанням та згідно повноважень декларанта.

2.11. Передача документів та ВМД з етапу на етап митного контролю та оформлення ВМД забезпечується з врахуванням п. 1.3 "Порядку..." з метою оптимізації процесу проведення процедури митного контролю та оформлення може здійснюватись декларантом, окрім випадків виникнення сумнівів або додаткових питань для прийняття остаточного рішення щодо митного контролю та оформлення, коли передача ВМД і документів здійснюється посадовою особою, уповноваженою на проведення контрольних функцій згідно стадій та етапів, встановлених "Порядком...".

2.12. Тривалість митного оформлення вантажів залежить від характеру товару, обсягу товарної партії, від того чи підлягає той або інший товар перевірці інших державних контролюючих служб.

3. Відмова в митному оформленні

3.1. У разі прийняття ВМД до оформлення, але за наявності достатніх підстав на кожному з етапів, уповноваженою посадовою особою може бути відмовлено в митному оформленні в порядку, встановленому Держмитслужбою України з обов'язковим оформленням картки відмови в митному оформленні, номер якої повинен відповідати номеру ВМД. При цьому реєстраційний номер ВМД, за якою відмовлено в митному оформленні, підлягає анулюванню і не може бути присвоєний іншій ВМД.

3.2. У разі прийняття рішення про неможливість продовження митного оформлення і відмову посадовою особою ТВВ N 2, що прийняла таке рішення у лівому верхньому куті аркуша контролю вчиняється запис "Оформленню не підлягає. Реєстраційний номер ВМД _____/_/_____ анульовано. Картка відмови в митному оформленні N ___" і зазначаються посада, прізвище, ініціали, дата та засвідчується особистим підписом.

Після оформлення картки відмови в митному оформленні заповнений відривний талон відокремлюється та передається підприємству, перевізникові чи особі, уповноваженій на декларування. Документи видаються декларантові під підпис із відповідною відміткою в Журналі обліку відмов у пропуску на митну територію України чи митному оформленні, порядок ведення якого встановлено Порядком заповнення й використання картки відмови, затвердженим наказом Держмитслужби України від 24.04.99 N 239.

При цьому посадова особа ТВВ N 2, що вчинила відмову, повідомляє про це вповноваженій посадовій особі сектору митного оформлення, що здійснює контрольні функції на етапі 1, для внесення цією особою відповідної інформації в Журнал обліку ВМД, а саме запис у графі "Примітки" за змістом "Реєстраційний номер анульовано".

3.3. У разі прийняття рішення про відмову у пропуску на митну територію України товару, який підлягає експортному контролю, картку відмови підписує посадова особа на рівні заступника начальника митниці й інформація про відмову у ввезенні такого товару терміново надсилається засобами електронного зв'язку до Відділу експортного контролю Державної митної служби згідно порядку, встановленого нормативно-правовими актами щодо цієї категорії товарів.

4. Внесення виправлень

4.1. Якщо вповноваженою посадовою особою після прийняття ВМД до оформлення виявлено на будь-якому етапі здійснення митного контролю й митного оформлення факт помилкового внесення декларантом відомостей до ВМД, то виправлення в цій ВМД можуть бути зроблені шляхом перекреслення декларантом помилкових і внесення правильних відомостей. Кожне виправлення засвідчується печаткою декларанта.

Не допускається більш як три виправлення у ВМД. Не допускаються виправлення у графах 12, 22, 37, 42, 45, 46, 47 ВМД. У разі порушення цих вимог уповноважена посадова особа оформлює картку відмови в митному оформленні.

Уповноважені посадові особи не мають права з власної ініціативи, за дорученням або проханням декларанта заповнювати ВМД, змінювати чи доповнювати відомості, зазначені в ній, за винятком тих граф, заповнення яких належить до компетенції митних органів.

4.2. Виправлення до ВМД уносяться за рішенням начальника ТВВ N 2 на підставі пропозиції вповноваженої посадової особи, що виявила помилку при здійсненні контрольних функцій відповідно до етапів, встановлених "Порядком...", після погодження питання внесення виправлень з усіма вповноваженими посадовими особами, які брали участь в оформленні цієї ВМД на попередніх етапах. Уповноважена посадова особа складає аркуш погодження внесення виправлень до ВМД згідно форми, встановленої "Порядком...", у якому зазначає зміст цих виправлень.

У разі складання посадовою особою ТВВ N 2 аркуша погодження внесення виправлень до ВМД аркуш погодження надається декларанту для ознайомлення і підтвердження намірів здійснити виправлення у ВМД, що засвідчується в аркуші погодження особистим підписом декларанта до погодження питання внесення виправлень з усіма вповноваженими посадовими особами, що брали участь в оформленні цієї ВМД на попередніх етапах.

4.3. Коли митне оформлення вантажу за ВМД затримується більше встановленого законодавством терміну з провини власника вантажу, який проводить декларування, нараховуються митні збори за находження вантажу під митним контролем за кожний прострочений день заключного строку митного оформлення згідно постанови КМУ від 27.01.97 N 65 (зі змінами та доповненнями).

4.4. У випадку відмови від оформлення партії вантажу (експорт) або зміни митного режиму власник вантажу, який проводить декларування, повинен анулювати раніше заявлену ВМД на цю партію вантажу в порядку та терміни, встановлені законодавством України.

5. Заключні положення

У разі видання законодавчих або інших нормативно-правових актів, що змінюють або відміняють положення правових норм, відповідно до яких розроблено дану Технологічну схему, посадові особи ТВВ N 2 керуються цією Технологічною схемою в частині, що не суперечить законодавству України, чинному на момент здійснення контрольних функцій.

 

В. о. начальника ТВВ N 2
Чорноморської регіональної
 митниці 

 
 
С. М. Попазогло 

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка