Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про посилення контролю за дотриманням бюджетного законодавства та запобігання фінансовим порушенням у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.12.2002 р. N 702-р

Про посилення контролю за дотриманням бюджетного законодавства та запобігання фінансовим порушенням у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування

Розпорядження знято з контролю
(згідно з розпорядженням Миколаївської обласної державної адміністрації
 від 6 серпня 2003 року N 435-р)

Здійснені контрольно-ревізійним управлінням у Миколаївській області за 11 місяців 2002 року перевірки і комплексні ревізії та вжиті заходи показали, що окремі керівники місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, управлінь, відділів інших структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій допускають бюджетні правопорушення і навіть фінансові порушення з ознаками корупційних діянь.

За 11 місяців 2002 року перевірено 619 бюджетних установ, у 420 з яких (або 68 відсотках)   виявлено фінансових порушень на суму 4600,2 тис. грн., в тому числі недоотримано фінансових ресурсів в сумі 639,5 тис. грн., виявлено незаконних та нецільових витрат, недостач грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей на суму 396,0 тис. грн. Крім того, встановлено інші порушення фінансової дисципліни, а саме: заниження в обліку вартості активів, необгрунтоване зарахування коштів, що належать бюджету одного рівня, до іншого, завищення боргових зобов'язань, лишків при інвентаризаціях тощо, всього на суму 23676,8 тис. грн.

Рівень відшкодування завданих збитків знизився порівняно з минулим роком майже вдвічі.

Протягом 2002 року виявлено 6 випадків причетності державних службовців до встановлених порушень фінансової дисципліни з ознаками корупційних діянь.

Такі порушення встановлені в сільрадах: Григорівській Братського району, Скобелевській Казанківського району, Великосербулівській Єланецького району, відділі культури Баштанської райдержадміністрації, відділі освіти Вознесенської райдержадміністрації.

Бюджетні правопорушення виявлені в установах, підвідомчих управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації, фінансових управліннях Березанської та Казанківської райдержадміністрації, ряді інших установ, де керівниками є державні службовці.

Вжитими контрольно-ревізійним управлінням у Миколаївській області заходами притягнуто до адміністративної відповідальності 103 посадові особи - державні службовці, в т. ч. на 4 посадових осіб складено протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до ст. 16412 Кодексу України про адміністративні правопорушення, з яких 1 притягнуто до адміністративної відповідальності в судовому порядку. Крім того, наказами керівників установ, які ревізували, та їх вищестоящими органами притягнуто до дисциплінарної відповідальності 150 посадових осіб, з них 2-х звільнено.

Відповідно до статей 2, 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та з метою запобігання бюджетним правопорушенням, причетності державних службовців до виявлених порушень фінансової дисципліни, а також на виконання вимог рішення Координаційного комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю при Президентові України "Про стан виконання законів України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", "Про боротьбу з корупцією" та указів Президента України з цих питань в Миколаївській області" від 27.09.2002 р. N 3-2002-рк:

1. Доручити головам райдержадміністрацій та рекомендувати міським (міст обласного значення) головам, начальникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації розглянути матеріали комплексних ревізій та перевірок підвідомчих установ (додаток), вжити заходів для повного відшкодування збитків та притягнення винних посадових осіб до відповідальності та неухильно дотримуватись надалі положень Бюджетного кодексу України. Направити узагальнену інформацію про вжиті заходи контрольно-ревізійному управлінню в Миколаївській області в термін до 15 січня 2003 року.

2. Начальникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації посилити рівень внутрівідомчого контролю за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів та вжити заходів по координації спільної роботи з контрольно-ревізійним управлінням у Миколаївській області.

3. Запропонувати контрольно-ревізійному управлінню в Миколаївській області продовжити практику систематичного інформування облдержадміністрації про порушення фінансово-бюджетної дисципліни у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова облдержадміністрації 

О. М. Гаркуша 

 

Додаток
до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
від 28 грудня 2002 р. N 702-р 

Довідка
контрольно-ревізійного управління в Миколаївській області про результати перевірок в органах влади та місцевого самоврядування та їх територіальних відділах і управліннях за 11 місяців 2002 року

За 11 місяців 2002 року контрольно-ревізійним управлінням в Миколаївській області перевірено 619 бюджетних установ і організацій, з яких у 420 (68 % від перевірених) виявлено фінансові порушення на загальну суму 28277,0 тис. грн.

Зокрема:

- недоотримано фінансових ресурсів - 639,4 тис. грн.;

- незаконних та нецільових витрат, недостач - 3960,7 тис. грн.;

- інших порушень фінансової дисципліни - 23676,8 тис. грн.

Це заниження в обліку активів - 20057,1 тис. грн.; зарахування коштів, належних бюджету одного рівня, до бюджету іншого рівня - 1046,2 тис. грн.; завищення заборгованості по розрахунках - 650,6 тис. грн., лишки - 660 тис. грн.

Вжитими заходами забезпечено надходження фінансових ресурсів до бюджету та в дохід бюджетних установ і організацій на суму 190,6 тис. грн., або 30 %, відшкодовано і поновлено фінансових і матеріальних ресурсів у сумі 1514,1 тис. грн., або 38 %, усунено інших порушень - 23647,0 тис. грн., або 99,9 %.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року відсоток відшкодування незаконних витрат, нестач знизився майже вдвічі.

У звітному періоді за фактами порушень, виявлених контрольними діями Служби, до адміністративної відповідальності притягнуто 103 особи - державних службовців, в т. ч. на 4 складено протоколи про адмінпорушення за ст. 16412 КУпАП за порушення бюджетного законодавства, 150 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності, в т. ч. 2 - звільнено.

Протягом 2002 року КРУ виявлено 6 випадків причетності державних службовців до встановлених порушень фінансової дисципліни з ознаками корупційних діянь.

Так, в ході перевірки ефективності використання державних земель на території Григор'ївської сільради Братського району (голова Фішков М. П.) встановлено, що з причини непроведення індексації грошової оцінки 1 га ріллі та заниження в зв'язку з цим розміру орендної плати сільським бюджетом втрачено доходів у сумі 13,8 тис. грн. За наслідками ревізії вказану суму донараховано до бюджету, прийнято рішення виконкому сільської ради про підвищення орендної плати орендарям, розроблені доповнення до договорів оренди.

Про результати перевірки інформовано райдержадміністрацію, райраду та прокуратуру Братського району, УСБУ в Миколаївській області, складено протоколи про корупцію на сільського голову Фішкова М. П. та фахівця по регулюванню земельних відносин Портечина М. Б. Справу розглянуто в районному суді. Рішенням суду вищевказані посадові особи попереджено.

Перевіркою в Скоблевській сільській раді Казанківського району, яка проведена за зверненням Снігурівського МРВ УСБУ в Миколаївській області, встановлено, що колишнім сільським головою Жердєвим О. Г. та секретарем сільради Рудєвою М. В. шляхом фальсифікації проведення сесії Скоблевської сільської ради 23 скликання N 27 від 08.12.2001 та її рішень надано незаконну пільгу за оренду земельної ділянки фізичній особі - орендарю Єфремовій Л. Ю. у сумі 5,8 тис. грн., тобто сесія сільради у грудні 2001 року не скликалась і питання про надання пільги вказаному орендарю не розглядалось.

Фальсифікація рішень сесії сільської ради колишніми державними службовцями Жердєвим О. Г. та Рудєвою М. В. здійснена з метою привласнення грошових коштів у сумі 5,8 тис. грн.

Матеріали перевірки направлено прокуратурі Казанківського району, порушено кримінальну справу, яка на теперішній час розглядається в суді. Про результати перевірки проінформовано Казанківську районну раду.

В II кварталі поточного року по матеріалах перевірки Великосербулівської сільської ради Єланецького району (голова Сербул М. А.) з питань дотримання діючого законодавства при укладенні договорів оренди на використання земель державного запасу та резерву в 2001 році Єланецькою районною прокуратурою складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 5 ч. 2 п. "г" Закону України "Про боротьбу з корупцією" на голову сільської ради Сербул М. А.

Єланецький місцевий суд 17.05.2002 виніс постанову: "Притягнути до адміністративної відповідальності за скоєне адміністративне правопорушення, передбачене ст. 5 ч. 2 п. "г" Закону України "Про боротьбу з корупцією" і накласти на сільського голову Великосербулівської сільської Ради Сербула М. А. штраф у сумі 255 грн.

За дорученням Снігурівського МРВ УСБУ в Миколаївській області від 05.03.2002 N 302 проведено перевірку окремих питань у відділі культури баштанської райдержадміністрації (завідувач Вінницький І. С.), в ході якої встановлено, що в порушення ст. 26 Кодексу законів про працю та ст. 12 Закону України "Про державну службу" на посаду керівника Інгульської народної агітбригади зараховано Вінницького О. І., який підпорядковується безпосередньо завідувачу відділу культури Вінницькому І. С., тобто батькові.

Крім того, в порушення п. 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом МФ України від 24.05.95 N 88, керівником Інгульської агітбригади Вінницьким О. І. складались та підписувались недостовірні табелі обліку робочого часу та затверджувались начальником відділу культури Баштанської райдержадміністрації Вінницьким І. С., що призвело, в свою чергу, до незаконного нарахування та виплати заробітної плати в сумі 3,3 тис. грн. за невідпрацьований час.

Матеріали перевірки передані Снігурівському МРВ УСБУ (супровідний лист від 18.04.2002 N 03-17/107).

До прокуратури Баштанського району передано матеріали ревізії фінансово-господарської діяльності управління праці та соціального захисту населення Баштанської райдержадміністрації (начальник Цикало В. П., головний бухгалтер Домашова Т. М.), в ході якої встановлено неоприбуткування готівки в касу в сумі 1,1 тис. грн., що сталося через відсутність контролю заступника начальника управління Старостенко О. Т., яка є державним службовцем.

Ревізіями та перевірками, проведеними апаратом КРУ в Миколаївській області, встановлюються непоодинокі факти, коли дії державних службовців: начальників відділів райдержадміністрацій та й самих голів райдержадміністрацій, та голів районних рад межують на грані зловживань та корупційних діянь.

Так, колишньою завідуючою відділом комунального майна Южноукраїнського міськвиконкому Шмідько Т. Д. при наданні в оренду приміщень комерційним структурам самочинно встановлювались як занижені ставки орендної плати, так і понижуючі коефіцієнти, тоді як орендатор здавав ці площі в суборенду за значно вищу плату, отримуючи при цьому прибутки. В результаті за 2000 - 2001 рр. бюджет втратив понад 142 тис. грн. орендної плати.

Також керівництвом комунального майна недостатньо проводилась претензійно-позовна робота щодо своєчасності сплати орендної плати, в зв'язку з чим заборгованість орендарів станом на 01.01.2002 р. перевищила 103 тис. грн.

В той же час в порушення чинного законодавства відділом комунального майна перераховувались кошти орендарям на реконструкцію їх офісів (ТОВ "Інтрейд" - 24,5 тис. грн.).

В ході ревізії кошторису видатків на утримання Очаківського міськвиконкому (колишній міський голова Іщенко Ю. М.) встановлені чисельні порушення у використанні комунального майна. В зв'язку з заниженням орендної ставки втрачено доходів від оренди у сумі 21,9 тис. грн.

Крім того, за 2000 - 2002 рр. міськвиконкомом сплачено за орендаря (АППБ "Аваль") комунальних послуг (опалення приміщень) на суму 16,8 тис. грн.

В порушення ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", якою визначено, що витрати на утримання районної ради та її виконавчого апарату вирішується виключно на пленарних засіданнях, Очаківською районною радою отримано від ВАТ "Племзавод ім. Шмідта" кошти на придбання автомобіля "Волга" ГАЗ-2410 в грудні 2001 року (1,5 тис. грн.). При цьому ВАТ "Племзавод ім. Шмідта" не сплатило відділу освіти за оренду 40 га землі, отриманої від Рівненської загальноосвітньої школи, в сумі 2,3 тис. грн.

Ревізією відділу освіти Вознесенської райдержадміністрації встановлено, що начальником відділу Гусаком І. В. за період з 01.01.99 по 01.03.2002 використовувалось відокремлене приміщення, яке перебуває на балансі відділу освіти, без відповідних угод на проживання. При цьому оплата за спожиті комунальні послуги (електроенергія та теплопостачання) на суму понад 5 тис. грн. Гусаком І. В. не проведена, а сплачено надавачам послуг відділом освіти бюджетними коштами.

По факту безоплатного користування приміщенням матеріали передано УСБУ в області та складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 5 ч. 2 п. "г" Закону України "Про боротьбу з корупцією" на начальника районного відділу освіти Гусака І. В.

Перевіркою в управлінні праці та соціального захисту населення Вознесенської райдержадміністрації (начальник Романюк І. В.) встановлено, що управління при реалізації житлових будинків підопічних, які залишились в спадок від померлих громадян, що проживали в стаціонарних відділеннях, обстеження та оцінка будинків на момент реалізації не проводилась, порядок реалізації також не затверджено.

Вищевказане дало змогу керівництву УПСЗН самочинно визначати вартість будинків і в результаті житлові будинки підопічних продано: 11.12.2000 за 506 грн., при вартості за оцінкою БТІ - 3360 грн.; 9.10.2001 р. за 1000 грн., при вартості за оцінкою БТІ - 7560 грн. (при цьому на спецрахунок УПСЗН надійшло лише 700 грн., а 300 грн. внесено в ході ревізії, тобто майже через рік і після втручання ревізорів КРУ); 17.07.2002 року - лише за 27 грн., при вартості за оцінкою БТІ - 5763 грн.

Ревізією в Братській районній лікарні встановлено, що 18.10.2001 р. колишнім головним лікарем Гриджуком Д. І. було продано автомобіль ВАЗ-2121 "Нива" 1995 року випуску, який належав лікарні, за 561 грн. своїй дружині. При цьому, як встановлено ревізорами, за рахунок бюджетних коштів, передбачених кошторисом на утримання автотранспорту Братської ЦРЛ, в листопаді 2001 року у приватного підприємця "Стецюк В. М." проведено капітальний ремонт вищевказаного автомобіля ВАЗ-2121 "Нива" на суму 3,1 тис. грн. і бухгалтерією лікарні видатки на ремонт цього автомобіля приховано в обліку шляхом віднесення витрат на ремонт інших автомобілів лікарні (швидких допомог).

Останні комплексні ревізії показали, що деякі керівники продовжують практику порушення бюджетного законодавства в частині перевищення взяття зобов'язань понад кошторисні призначення та ліміти, нецільового використання коштів по одному коду за рахунок іншого коду економічної класифікації видатків, без коригування кошторису, вважаючи все це незначним. Однак з прийняттям Бюджетного кодексу України всі ці порушення набувають ознак дій, які підпадають в деяких випадках під адміністративну та кримінальну відповідальність.

Ревізія в Братському районі показала, що більша кількість із загальної суми порушень, або 70 %, складають порушення бюджетного законодавства в самому апараті райдержадміністрації.

Так, ревізією використання бюджетних коштів на утримання апарату Братської райдержадміністрації встановлені факти порушення статей 7, 51 Бюджетного кодексу України та вимог наказу Мінфіну України від 03.12.97 N 265 "Про запровадження нової бюджетної класифікації України" в частині цільового використання бюджетних коштів.

В 2001 році послуги по прибиранню приміщень в сумі 7,7 тис. грн. оплачені за рахунок бюджетних коштів, передбачених кошторисом на оплату транспортних послуг та послуг по охороні приміщення. За 9 місяців 2002 року оплачені транспортні послуги та послуги по охороні приміщення в сумі 5,6 тис. грн. за рахунок інших комунальних послуг. При цьому зміни до кошторисів не вносились.

Так, в порушення ст. 51 п. 5 Бюджетного кодексу України Братською райдержадміністрацією взято до сплати бюджетних зобов'язань, що вже за 9 місяців 2002 року перевищують бюджетні призначення, встановлені кошторисом на рік, по оплаті транспортних послуг, інших послуг та видатків на відрядження в загальній сумі 12,5 тис. грн., що сприяло утворенню кредиторської заборгованості.

На сьогодні з введенням Бюджетного кодексу України суворо забороняється витрачання коштів місцевих бюджетів на утримання установ, що фінансуються з державного бюджету. Керівники деяких управлінь облдержадміністрації ще не зрозуміли, що положення Бюджетного кодексу України обов'язкові і для них.

Так, в ході ревізії в обласній лікарні (головний лікар Горбенко Ю. В., головний бухгалтер Немодрук О. І.) встановлено, що за рахунок асигнувань, виділених з обласного бюджету на утримання лікарні, за 9 місяців 2002 року здійснені видатки на оплату послуг зв'язку управління охорони здоров'я облдержадміністрації у сумі 7,2 тис. грн., за електроенергію - 5,7 тис. грн. та на утримання автомашин, що знаходяться на балансі лікарні, але обслуговують спеціалістів ОУЗ ОДА, - у сумі 17,6 тис. грн., а всього - 38,9 тис. грн.

Аналогічне встановлено у госпіталі інвалідів війни (начальник Крейтор О. А., головний бухгалтер Морозова Н. В.), за рахунок коштів якого утримувалась автомашина, яка фактично обслуговувала заступника начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації. За 10 місяців п. р. витрати на утримання цієї автомашини склали 7,5 тис. грн., з них списано бензину та запчастин на суму 4,5 тис. грн., на оплату праці та відрядження водія - 3,0 тис. грн., тобто це завуальоване утримання управління.

 

Заступник голови
облдержадміністрації 

 
Г. Б. Ніколенко 

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка