Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про посилення контролю за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів на заходи з позашкільної роботи

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.12.2002 р. N 701-р

Про посилення контролю за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів на заходи з позашкільної роботи

Перевірками цільового та ефективного використання бюджетних коштів, виділених на здійснення заходів з позашкільної роботи з дітьми у позашкільних закладах освіти за 2000 - 2001 роки та 9 місяців 2002 року, проведеними контрольно-ревізійним управлінням у Миколаївській області, встановлено, що управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації та відділи освіти райдержадміністрацій не забезпечують належного управління бюджетними коштами, які виділяються як з державного, так і з місцевого бюджетів на утримання позашкільних закладів і проведення позашкільної роботи та здійснення заходів.

Недостатній контроль з боку розпорядників бюджетних коштів призводить до незаконного та нецільового їх використання.

Так, перевіркою цільового та ефективного використання бюджетних коштів, виділених на утримання позашкільних закладів, у 25 закладах виявлено порушення, які спричинили незаконне, неефективне та не за цільовим призначенням використання 61,9 тис. грн., з них 26,8 тис. грн. - кошти державного бюджету та 22,8 тис. грн. - кошти місцевих бюджетів.

Встановлено інших порушень фінансової дисципліни на 72,4 тис. грн., з яких 46,5 тис. грн. - кошти державного бюджету і 25,9 тис. грн. - кошти місцевих бюджетів.

Крім того, проведеними перевірками використання бюджетних коштів на оздоровлення та відпочинок дітей в Миколаївській області з'ясовано, що відсутність чітко розробленої програми оздоровлення дітей в ревізійному періоді та невизначення єдиного органу щодо її впровадження сприяло незаконному витрачанню цільових коштів на суму 35,8 тис. грн., з яких 16,8 тис. грн. - кошти держбюджету та 19,0 тис. грн. - кошти місцевого бюджету, та допущенню інших порушень фінансової дисципліни на суму 43,6 тис. грн. Крім того, відсутність єдиної державної програми не сприяє зменшенню злочинності серед неповнолітніх.

За результатами перевірок відшкодовано незаконних видатків та усунуто інших порушень фінансової дисципліни на суму 75,2 тис. грн.; передано до правоохоронних органів дві справи на суму 77,4 тис. грн., на 5 посадових осіб складено протоколи про адміністративні правопорушення.

Відповідно до статей 2, 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою вжиття заходів для усунення фінансових порушень щодо використання бюджетних коштів на позашкільні заходи та запобігання неефективному їх використанню в рамках Програми розвитку позашкільних навчальних закладів в Миколаївській області в 2002 - 2008 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 08.11.2002 р. N 5:

1. Доручити головам райдержадміністрацій та рекомендувати міським (міст обласного значення) головам, начальникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації забезпечити виконання вимог контрольно-ревізійного управління та вжити заходів для повного відшкодування незаконних видатків та усунення інших порушень, викладених в аналітичній довідці (додаток). Притягнути до матеріальної, дисциплінарної відповідальності винних посадових осіб підвідомчих об'єктів, що перевірялися.

2. Доручити управлінню освіти і науки облдержадміністрації (Мельниченку) сформувати аналітичну звітність для визначення реальної потреби у фінансуванні оздоровлення пільгової категорії дітей шкільного віку, яке здійснюється позашкільними закладами, в термін до 1 лютого 2003 року.

3. Головам райдержадміністрацій посилити контроль за використанням бюджетних коштів на позашкільні заходи в рамках Програми розвитку позашкільних навчальних закладів у Миколаївській області в 2002 - 2008 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 08.11.2002 р. N 5.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Рихальського М. А.

 

Голова облдержадміністрації 

О. М. Гаркуша 

 

Додаток
до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
від 28 грудня 2002 р. N 701-р 

Аналітична довідка
контрольно-ревізійного управління в Миколаївській області про результати перевірки цільового та ефективного використання бюджетних коштів, виділених на здійснення заходів з позашкільної роботи з дітьми у позашкільних закладах освіти Миколаївської області

Контрольно-ревізійним управлінням в Миколаївській області відповідно до плану роботи на II півріччя 2002 року проведені перевірки цільового та ефективного використання бюджетних коштів, виділених на здійснення заходів з позашкільної роботи з дітьми у позашкільних закладах освіти за 2000 - 2001 роки та 9 місяців 2002 року.

I. Характеристика позашкільних закладів

До мережі позашкільних закладів в Миколаївській області входить два заклади освіти, утримання яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а саме Миколаївський обласний будинок художньої творчості учнів та Миколаївське обласне управління з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.

З місцевих бюджетів утримуються 53 позашкільних заклади.

Перевірками охоплені два заклади, які фінансуються з державного бюджету, та 49 позашкільних закладів, які фінансуються з місцевих бюджетів.

Крім того, в 2002 році за зверненням громадян проведено ревізію палацу спорту Миколаївського обласного управління фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки.

Перевіркою стану ліцензування закладів позашкільної освіти встановлено, що у всіх позашкільних закладах станом на 01.10.2002 р. термін дії ліцензій, виданих Миколаївською обласною регіональною експертною радою з ліцензування та атестації управління освіти і науки облдержадміністрації, закінчився.

Але доповненням, внесеним Законом України від 17.01.2002 N 2984-III до частини другої статті 2 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" визначено, що проведення ліцензування у сфері освіти здійснюється згідно з законом, що регулює відносини у цій сфері.

Враховуючи, що Законом України "Про позашкільну освіту" ліцензування закладів не передбачено, видача нових ліцензій призупинена.

За період, що перевірявся, перепрофілювання закладів не проводилося, закриття та ліквідації позашкільних закладів не було, але у Веселинівському районі з причини недостатнього фінансування було проведено об'єднання будинку художньої творчості та станції юних техніків.

Приміщення закладів позашкільної освіти в основному використовуються за призначенням. Однак, з метою поповнення спеціального фонду бюджетних установ для забезпечення їх діяльності по 7 позашкільних закладах частка приміщень загальною площею 732,2 кв. м надана в оренду стороннім організаціям.

Графіками фактичної роботи робочий час позашкільних закладів в області не обмежено.

В Миколаївській області станом на 01.10.2002 р. позашкільну освіту дістають 30736 вихованців, або 18,1 % від кількості учнів загальноосвітніх шкіл (168864 учні).

Педагогічних працівників з достатнім професійним рівнем у позашкільних закладах працює 1036 осіб.

Так, з загальної кількості педагогічних працівників не мають педагогічної (фахової) освіти лише 148 працівників, або 14 % та не атестовані або не пройшли перепідготовку 123 педпрацівники (12 %). Але слід зазначити, що 50 % педпрацівників працюють за сумісництвом.

II. Аналіз забезпеченості позашкільних закладів асигнуваннями

Аналіз кошторисів доходів і видатків свідчить, що по всіх перевірених установах кошториси на 2000 - 2002 затверджені відповідно до вимог Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2000 N 17, а з 28.02.2002 N 228.

Формування кошторисів здійснюється на підставі затверджених лімітних довідок, планів-асигнувань, штатних розписів.

Аналіз забезпеченості позашкільних закладів асигнуваннями як з державного, так і з місцевих бюджетів свідчить, що при плануванні кошторисів доходів і видатків реальна потреба в основному не розраховується, потреба визначається під виділені бюджетні асигнування.

При цьому мають місце випадки, коли фактичні бюджетні асигнування в усіх перевірених закладах менші від затверджених кошторисних призначень.

Так, по закладах, які фінансуються з державного бюджету, встановлено, що Миколаївське обласне управління фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України в 2000 році отримало фінансування на позашкільні заходи лише в розмірі 78,6 % (отримано 22,0 тис. грн. при потребі та затверджених видатках - 28,0 тис. грн.), а за 9 місяців 2002 року при потребі 30,8 тис. грн. кошти зовсім не надходили.

По Миколаївському обласному будинку художньої творчості фінансування з державного бюджету здійснюється лише на оплату праці 17 працівникам закладу, або 28 % від їх штатної чисельності.

З метою розвитку позашкільної роботи в області управлінням освіти і науки облдержадміністрації на проведення решти видатків з утримання будинку творчості виділяються асигнування з обласного бюджету.

При цьому фактично надані асигнування за 9 місяців 2002 року менше кошторисних призначень на 19 % і становлять 137,8 тис. грн. при затверджених 170,7 тис. грн.

Як видно з таблиці N 4, з місцевих бюджетів фінансуванням позашкільні заклади протягом перевіряємого періоду забезпечені від 88,4 % до 98,6 % затверджених кошторисних призначень та від 76,6 % до 89,9 % від потреби.

В розрізі кодів економічної класифікації видатків в основному найбільші недофінансування мають місце по видатках на придбання предметів постачання і матеріалів на оплату послуг та інших видатків (КЕКВ 1130), на здійснення позашкільних заходів і державних програм (КЕКВ 1170), на оплату комунальних послуг (КЕКВ 1160) та на капітальні видатки (КЕКВ 2110).

Так, потреба в асигнуваннях по видатках на придбання предметів постачання і матеріалів забезпечена асигнуваннями лише від 9,7 % до 49,1 %, потреба в видатках на оплату комунальних послуг забезпечена від 28,0 до 66,4 %.

Потреба по капітальних видатках по 11 закладах забезпечена асигнуваннями лише на 27,8 %.

Питома вага отриманих коштів від потреби на проведення позашкільних заходів в середньому по 14 позашкільних закладах складає від 27,8 до 41,3 %, тобто майже половину.

Аналіз підсумкових результатів по проведених окремих запланованих заходах в позашкільних закладах свідчить про те, що в області при недостатку фінансування з бюджету залучаються інші надходження (спонсорська та благодійна допомога) і проводяться конкурси, олімпіади, фестивалі, виставки, тому збільшення фінансування на такі заходи сприятиме зменшенню дитячої злочинності, наркоманії.

III. Результати перевірок використання бюджетних коштів

Перевіркою використання бюджетних коштів на утримання позашкільних закладів встановлено порушень фінансової дисципліни на загальну суму 134,3 тис. грн., в тому числі з коштів державного бюджету - 73,3 тис. грн.

Так, недоотримано фінансових ресурсів 20,1 тис. грн., фінансові порушення, що призвели до збитків, склали 41,8 тис. грн., в т. ч. коштів держбюджету - 26,8 тис. грн., виявлено інших порушень фінансової дисципліни - 72,4 тис. грн., в т. ч., кошти держбюджету - 46,5 тис. грн.

За результатами перевірок закладів, які фінансуються з держбюджету, встановлено фінансових порушень на загальну суму 73,3 тис. грн.

Найбільша сума порушень виявлена під час перевірки палацу спорту Миколаївського обласного управління фізичного виховання і спорту (директор Ларин В. В., головний бухгалтер Гладун Л. Б.) в загальний сумі 71,6 тис. грн., з них незаконні витрати - 25,1 тис. грн., та інші порушення - 46,5 тис. грн.

Так, перевіркою повноти надходження від тренерів до каси коштів, отриманих від надання платних послуг (плавання, ритмічна гімнастика, греко-римська боротьба), встановлена недостача грошових коштів внаслідок неоприбуткування готівки в касу палацу спорту за період 2000 р. - 5 місяців 2002 року на суму 10,6 тис. грн.

Незаконні видатки по оплаті праці допущені на суму 12,3 тис. грн., з яких переплачено премій, надбавок, матеріальної допомоги на суму 8,0 тис. грн., безпідставно виплачено заробітної плати за невідпрацьований час - 4,1 тис. грн. та переплачено по завищених посадових окладах - 0,2 тис. грн.

Крім того, внаслідок безпідставного списання господарських товарів, пального незаконні видатки склали 2,2 тис. грн.

Інші порушення фінансової дисципліни, допущені внаслідок завищення в обліку суми заборгованості по розрахунках за водопостачання, в розмірі 2,7 тис. грн., заниження в обліку суми кредиторської заборгованості по розрахунках за спожиту теплоенергію - 42,8 тис. грн., та інвентаризацією виявлено лишки товарно-матеріальних цінностей на 1,0 тис. грн.

Матеріали ревізії передані УДС БЕЗ УМВС України в Миколаївський області і на цей час знаходяться на розгляді.

Ревізією використання коштів на відшкодування витрат на відрядження по Миколаївському обласному управлінню з питань фізичного виховання і спорту (начальник Кулішов О. Ю., в. о. головного бухгалтера Гінкул Т. М.) з причини недостовірності первинних документів щодо оплати проживання спортсменів під час їх участі у спортивних змаганнях встановлено незаконні витрати підзвітних сум в розмірі 0,7 тис. грн.

При перевірці Миколаївського обласного будинку художньої творчості (директор Ворощук М. В., головний бухгалтер Іванова Л. І.) встановлені незаконні витрати коштів державного бюджету на оплату праці 3 працівникам за невідпрацьований час в сумі 1,0 тис. грн.

На цей час перевірка будинку художньої творчості триває.

За результатами перевірок позашкільних закладів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, встановлено порушень фінансової дисципліни в 22 закладах на загальну суму 61,0 тис. грн., з яких недоотримано фінансових ресурсів в сумі 20,1 тис. грн., фінансові порушення, що призвели до збитків, складають 15,0 тис. грн. та інші порушення - 25,9 тис. грн.

Так, перевіркою ефективного використання приміщень в Миколаївському обласному будинку художньої творчості встановлено факт недоотримання орендної плати від орендаря ТОВ "Денсар" в сумі 16,1 тис. грн.

Це сталося з причини застосування заниженої орендної ставки (4 % замість законодавчо визначеної 12 %), невиконання умов договору оренди щодо нарахування пені та невідображення по обліку суми заборгованості за орендарем.

По двох позашкільних закладах м. Миколаєва (СДЮШОР N 1 з спортивної акробатики та N 3 з художньої гімнастики), які знаходяться на обслуговуванні централізованої бухгалтерії N 5 управління освіти міськвиконкому (начальник Вдовиченко Р. П., головний бухгалтер Стецька Л. М. ), з причини невключення до калькуляції вартості оплати платних послуг, видатків на оплату комунальних послуг, спожитих платними групами, недоотримано фінансових ресурсів по спецфонду на суму 4,0 тис. грн., в той час як оплата комунальних послуг здійснена за рахунок коштів загального фонду.

Із загальної суми фінансових порушень, що призвели до збитків в сумі 15,0 тис. грн., перевіркою обгрунтованості та правильності нарахування і виплати заробітної плати виявлено незаконних видатків по 4 позашкільних закладах на суму 2,1 тис. грн.

Так, працівникам обласного будинку художньої творчості з причини нарахування зарплати за невідпрацьований час працівникам, які утримуються з місцевого бюджету, безпідставно нараховано і виплачено заробітної плати на суму 1,8 тис. грн.

З причини безпідставного нарахування доплат за вищу категорію лікарю СДЮШОР N 1 м. Миколаєва переплачено 0,2 тис. грн.

По центру дитячої творчості та станції юних техніків Первомайського району внаслідок завищення годин педагогічного навантаження керівникам гуртків та невірно визначеного педагогічного стажу переплачено 0,1 тис. грн.

Незаконні видатки з покриття витрат орендарів допущені в 6 закладах на суму 8,1 тис. грн. А саме по 4 закладах м. Миколаєва, які обслуговуються ЦБ N 5, отримані від орендарів кошти в сумі 7,9 тис. грн. в оплату за спожиті комунальні послуги не направлялися на поновлення видатків по оплаті комунальних послуг, проведених за рахунок загального фонду, а залишалися на спеціальному рахунку.

Будинком дитячої творчості відділу освіти Веселинівської РДА (директор Солодаєва І. М.) проведена оплата за рахунок коштів загального фонду за комунальні послуги, спожиті орендарями, в сумі 0,2 тис. грн., які останніми не відшкодовані.

Перевіркою цільового та раціонального витрачання благодійних коштів, наданих на проведення капремонту покрівлі спортивної школи "Надія", м. Миколаїв (ЦБ N 5), встановлені незаконні витрати на суму 1,3 тис. грн. з причини включення до акта виконаних робіт завищеної вартості будівельних матеріалів.

По трьох позашкільних закладах Снігурівського та Казанківського районів проведені незаконні видатки в сумі 0,1 тис. грн. та 0,4 тис. грн. відповідно на оплату власних міжміських телефонних розмов, які в ході перевірки відшкодовані за рахунок винних осіб.

Нецільове витрачання бюджетних коштів в сумі 1,6 тис. грн. встановлено по управлінню освіти Первомайського міськвиконкому (начальник Рябченко М. В., головний бухгалтер Левченко Н. В.), яким для ДЮСШ проведені видатки по КЕКВ 1170 "Дослідження і розробки, державні програми" щодо придбання запчастин для веломашин, які не передбачалися кошторисом з проведення позашкільних заходів, при наявності кошторисних призначень по коду 1131 "Придбання предметів постачання, матеріалів, обладнання та інвентарю".

Проведеними вибірковими інвентаризаціями виявлено нестачі велосипеду, радіотелефону, вугілля, обладнання бджоловодства та інші ТМЦ по 3 позашкільних закладах (відділів освіти Врадіївської, Первомайської РДА на суму 1,2 тис. грн., які в ході перевірок відшкодовані в повному обсязі).

Сума заниження в обліку вартості активів склала 1,0 тис. грн. та це заниження сталося з причини неоприбуткування по обліку в СДЮШОР Снігурівського району кольорового телевізору, отриманого як благодійна допомога на суму 0,9 тис. грн., та в СДЮШОР N 2 м. Миколаєва неоприбутковано зброї на суму 0,1 тис. грн.

Заниження в обліку сум боргових зобов'язань по розрахунках за спожиті комунальні послуги в 2001 році встановлено в управлінні освіти Южноукраїнського міськвиконкому (завідуючий Захарченко В. А., головний бухгалтер Пластамак О. О.), яким на час перевірки не проведені по обліку рахунки на оплату за спожиті позашкільними закладами комунальні послуги на суму 4,0 тис. грн. Під час перевірки облік поновлено в межах кошторисних призначень.

Перевіркою станції юних натуралістів у відділі освіти Первомайського міськвиконкому (директор Михайлик Г. Є.) встановлено зайве отримання бюджетних коштів в сумі 1,1 тис. грн. внаслідок утримання понаднормативної одиниці прибиральниці.

Крім того, по вищезазначеному закладу допущене неефективне використання бюджетних коштів в сумі 1,8 тис. грн. на утримання водія трактора та трьох кочегарів в той час, як трактор в 2000 - 2001 роках знаходився у розібраному стані і не працював і котельня з січня по березень 2000 року не працювала в зв'язку з проведенням ремонтних робіт.

Взяття до сплати зобов'язань, що перевищують кошторисні призначення, допущені по СДЮШОР N 1 та N 3 м. Миколаєва (ЦБ N 5) на суму 3,2 тис. грн. Так, в грудні 2001 року за рахунок коштів загального фонду придбані теплолічильники на суму 13,2 тис. грн. при затверджених кошторисних призначеннях в розмірі 10,0 тис. грн. Кредиторська заборгованість, яка виникла внаслідок перевищення кошторисних призначень, враховується по спецфонду установ по теперішній час. При цьому по спецфонду кошторисні призначення на 2002 рік для покриття кредиторської заборгованості по відповідному коду економічної класифікації видатків не передбачені.

Проведеними інвентаризаціями виявлені лишки будівлі та інші ТМЦ по 6 позашкільних закладах відділів освіти Арбузинської, Баштанської, Веселинівської, Казанківської та Первомайської райдержадміністрацій на суму 16,4 тис. грн., які під час перевірок оприбутковані в повному обсязі.

За наслідками перевірок вжитими заходами відшкодовано і поновлено фінансових порушень на загальну суму 22,8 тис. грн.

IV. Перевірка використання коштів, виділених на оздоровлення та відпочинок дітей

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.97 N 323 "Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні" та щорічних розпоряджень Президента України щодо організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей головою облдержадміністрації з метою забезпечення організаційного проведення оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків області щорічно приймаються відповідні розпорядження, якими визначається забезпечення першочергового фінансування видатків на зазначену мету виходячи з сум, передбачених у місцевих бюджетах по галузі "Освіта" та, крім того, за рахунок інших джерел надходжень.

Згідно з доданими до розпоряджень розрахунками коштів, необхідних для оздоровлення дітей і підлітків області пільгової категорії, визначена загальна кількість дітей та розрахункова потреба коштів.

Зазначений розрахунок передбачає проведення оздоровлення дітей лише за 2 формами, а саме: пришкільні табори з денним перебуванням та одноразовим харчуванням (термін оздоровлення - 20 днів) та районні табори 24-денним перебуванням.

Так, на 2000 рік передбачено оздоровити 30295 дітей, сума необхідних коштів визначена в сумі 1419,2 тис. грн., на 2001 рік передбачено оздоровити 37974 дитини, визначена необхідна сума коштів - 2447,2 тис. грн., на 2002 рік передбачено оздоровлення 40644 дітей, визначена необхідна сума 3625,8 тис. грн.

Але слід зазначити, щодо облікової кількості дітей, на яку проведено розрахунок потреби, включені діти, батьки яких працюють у бюджетних організаціях, які відповідно до вищезазначеної постанови Кабінету Міністрів України не відносяться до пільгової категорії дітей.

Порядок організації оздоровлення дітей пільгової категорії за рахунок коштів державного бюджету

Відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 04.07.2000 N 278-р, від 16.05.2001 N 193-р та від 05.06.2002 N 305-р з державного бюджету на відпочинок та оздоровлення дітей Миколаївської області виділено бюджетних коштів в 2000 році - 145,0 тис. грн., в 2001 році - 157,0 тис. грн. та в 2002 році - 247,0 тис. грн.

Угода про взаємне зобов'язання на проведення оздоровчих заходів одержувачем коштів держбюджету (Миколаївською облдержадміністрацією) з Міністерством освіти і науки України укладена лише в 2002 році.

На виконання вищезазначених розпоряджень Кабінету Міністрів України щорічно розпорядженнями голови облдержадміністрації в періоді, що перевірявся, виділені кошти державного бюджету розподілені в основному між райдержадміністраціями, в веденні яких знаходяться дитячі оздоровчі табори, управліннями облдержадміністрації (управлінням охорони здоров'я і управлінням освіти і науки) та іншими установами і закладами з позашкільної освіти.

Так, в 2000 році кошти держбюджету надані 19 райдержадміністраціям та п'ятьом міськвиконкомам на загальну суму 99,0 тис. грн., трьом управлінням облдержадміністрації на суму 39,0 тис. грн., з яких - 29 тис. грн. - оздоровчому табору "Орлятко" для дітей сиріт, 5,0 тис. грн. - на оздоровлення дітей, хворих на цукровий діабет, та 5,0 тис. грн. - на оздоровлення дітей-інвалідів Степівського будинку-інтернату. Крім того, для здійснення оздоровчих заходів - Миколаївському обласному центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді і Миколаївському обласному спортивному клубу "Гарт" (на теперішній час Миколаївське обласне управління з питань фізичного виховання і спорту) виділено відповідно 4,0 тис. грн. і 3,0 тис. грн.

В 2001 році з виділених коштів держбюджету в сумі 157,0 тис. грн. 12 районам було надано 82,0 тис. грн., управлінню освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації для оздоровчого табору "Орлятко" - 18,0 тис. грн., для Очаківської школи-інтернату - 50,0 тис. грн. та управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації - 7,0 тис. грн.

В 2002 році на здійснення заходів з оздоровлення дітей отримані кошти державного бюджету в сумі 247,0 тис. грн. надані 11 районам на суму 110,0 тис. грн., Очаківській загальноосвітній школі-інтернату в сумі 87,0 тис. грн., оздоровчому табору "Орлятко" в сумі 40,0 тис. грн. та управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації на суму 10,0 тис. грн.

Перевіркою наявності кошторисів доходів і видатків та розрахунків до них встановлено, що розрахунки до кошторисів доходів і видатків по коштах держбюджету не складалися, кошториси затверджені отримувачами коштів на суми фактично наданих асигнувань.

Оскільки єдиної форми щодо статистичного обліку кількості пільгової категорії дітей шкільного віку не існує та законодавчо не визначений орган, який здійснює загальний облік всіх пільгових категорій дітей, облікова кількість цих дітей зазначена в таблиці N 2 виходячи з фактичних даних, отриманих в ході проведених перевірок учасників оздоровлення дітей області.

Враховуючи, що п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.97 N 323 "Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні" визначено проведення оздоровлення дітей за рахунок коштів місцевих бюджетів і державне фінансування є додатковим фінансуванням на оздоровлення дітей, облікова кількість дітей пільгової категорії у таблиці N 2 зазначена у графі "кошти місцевого бюджету" і складає в 2000 р. - 25847 осіб, в 2001 р. - 29387 осіб, в 2002 р. - 29270 осіб.

За рахунок отриманих коштів з держбюджету оздоровлено в 2000 р. - 472 дітей, в 2001 р. - 531 та в 2002 р. - 800 дітей, що у відсотковому виразі від облікової кількості становить від 1,8 % до 2,7 %.

На виконання розпоряджень голови облдержадміністрації отримувачами коштів з держбюджету на оздоровлення та відпочинок дітей освіти облдержадміністрації щорічно надавалися звіти та інформації про їх використання з доданням затверджених списків оздоровлених дітей пільгової категорії.

З метою підтвердження пільгового статусу оздоровлених дітей, які зазначені у списках, перевірено 411 справ. Фактів включення до списків дітей не пільгової категорії не встановлено.

Суцільною перевіркою всіх отримувачів коштів державного бюджету встановлено, що в 2000 році із загальної суми отриманих коштів держбюджету у розмірі 145,0 тис. грн. шляхом безготівкової оплати придбано 123 путівки на суму 26,6 тис. грн., оздоровчим районним таборам та оздоровчому табору "Орлятко" для дітей-сиріт спрямовано коштів як додаткове фінансування в сумі 114,6 тис. грн., невикористана сума асигнувань в розмірі 3,8 тис. грн. повернута до бюджету.

Перевіркою використання коштів встановлено, що фактично за отримані кошти оздоровлено 472 дитини на суму 130,2 тис. грн., а трьома отримувачами кошти держбюджету на суму 11,0 тис. грн. використані не за цільовим призначенням. А саме на суму 8,0 тис. грн. відділами освіти Баштанської (начальник Шевченко С. Д., головний бухгалтер Завгороня О. І.) та Веселинівської (начальник Крушельницький О. Д., головний бухгалтер Залиян М. В.) райдержадміністрації отримані кошти замість оздоровлення дітей направлені на погашення заборгованості по заробітній платі за 1998 - 1999 роки працівникам оздоровчих таборів.

Відділом освіти Кривоозерської райдержадміністрації (начальник Жарук В. С., головний бухгалтер Картавцев Н. М.) отримані кошти в сумі 3,0 тис. грн. перераховані сільгосптоваровиробникам, які їх використали на харчування дітей не пільгової категорії в пришкільних таборах. За результатами попередньої перевірки працівників КРУ кошти відшкодовані до державного бюджету товаровиробниками в повному обсязі.

Витрачання коштів не за цільовим призначенням сприяли тому, що 100 дітей-сиріт, на оздоровлення яких були виділені бюджетні кошти, залишилися не оздоровленими.

В 2001 - 2002 роках отримані кошти з держбюджету використані на оздоровлення дітей пільгової категорії в повному обсязі. Придбано 465 путівок (в 2001 році - 213, в 2002 році - 252) на суму 194,6 тис. грн. (в 2001 році - 79,0 тис. грн., в 2002 році - 115,6 тис. грн.) та направлено як додаткове фінансування в районних оздоровчих таборах 209,4 тис. грн. (в 2000 році - 78,0 тис. грн.), в 2002 році - 131,4 тис. грн.

За рахунок отриманих коштів оздоровлено дітей більше, ніж передбачалося в 2001 році, на 25 дітей (при затвердженій кількості 506 оздоровлено 531 дитина), в 2002 році - на 16 дітей (при затвердженій кількості 794 оздоровлено 800 дітей). Оздоровлення додаткової кількості дітей проведено в основному за рахунок скорочення терміну прибування дитини на оздоровленні.

Перевіркою дотримання вимог Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 28.06.97 N 694 "Про організацію та проведення торгів (тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг)", Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" від 22.02.2000 N 1490-III встановлено, що придбання путівок на суму 26,6 тис. грн. в 2000 році здійснено шляхом укладання прямих угод з оздоровчими закладами без проведення тендерних процедур.

Вибірковою перевіркою проведення тендерів при закупівлі путівок в 2001 - 2002 роках порушень не встановлено.

Проведеною в 2001 році перевіркою використання коштів державного бюджету в сумі 50,0 тис. грн., які отримані Очаківською загальноосвітньою школою-інтернатом для оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (директор Слабоденко Л. Г., головний бухгалтер Кузнецова В. В.), виявлено незаконне їх використання на суму 5,8 тис. грн.

Так, отримані кошти Очаківською загальноосвітньою школою-інтернатом були перераховані переможцю проведеного тендеру дитячому госпрозрахунковому табору ім. П. П. Шмідта (начальник Горуленко В. Ф., головний бухгалтер Суворова М. Г.) за 170 путівок.

Зустрічною перевіркою табору встановлено, що внаслідок безпідставного включення видатків з харчування 42 працівників табору завищена вартість путівок на суму 2,9 тис. грн. Крім того, фактично надано харчування на 2,9 тис. грн. менше, ніж передбачено при складанні кошторису вартості путівок.

За наслідками перевірки в 2001 році незаконні видатки в загальній сумі 5,8 тис. грн. повернуті до школи-інтернату і в подальшому використані на придбання соків, овочів та фруктів для дітей-сиріт.

Начальник та головний бухгалтер табору притягнуті до адміністративної відповідальності та на них накладено штрафів в сумі 0,3 тис. грн., 4 посадові особи табору (директор, головний бухгалтер, комірник, старший кухар) міжрайонною прокуратурою притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Перевіркою обліку надходження і видачі путівок, придбаних для оздоровлення дітей, встановлено, що одержувачами бюджетних коштів облік отриманих путівок належним чином не здійснювався. Факт отримання путівок підтверджено накладними власників оздоровчих закладів, а використання - корінцями путівок або путівками з зазначенням прізвищ оздоровлених дітей.

По коштах, отриманих з державного бюджету, в 2002 році порушень не виявлено.

Крім того, за рахунок коштів державного бюджету в області проведено оздоровлення дітей пільгової категорії управлінням у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації.

Так, в 2002 році Державним комітетом молодіжної політики, спорту і туризму України з державного бюджету на виконання централізованих заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї управлінню у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації виділено 52,4 тис. грн. на оздоровлення 104 дітей пільгового контингенту.

Перевіркою встановлено. що отримані кошти використані за цільовим призначенням, діти оздоровлені в дитячому оздоровчому центрі м. Миколаєва "Партизанська Іскра" ТОВ "Чорноморсоцсфера", який був визначений переможцем проведеного тендеру.

Також управлінням у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації по централізовано отриманих путівках щорічно оздоровлюється пільговий контингент дітей в міжнародному дитячому центрі "Артек". В 2000 році оздоровлено таких дітей 298, в 2001 році - 228, в 2002 році - 209.

Перевіркою підтверджуючих документів на право отримання пільгових путівок МОЦ "Артек" 174 дітей пільгового контингенту фактів безпідставної видачі путівок не встановлено.

Облік путівок здійснюється за встановленим порядком.

Порядок організації оздоровлення та відпочинку дітей пільгової категорії в Миколаївській області за рахунок коштів місцевих бюджетів

В Миколаївській області в основному реалізація програми по оздоровленню та відпочинку пільгового контингенту дітей в літній період здійснюється на базі районних оздоровчих дитячих таборів в пришкільних таборах, оздоровчому таборі "Орлятко" для дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків, інтернатних закладів області за рахунок коштів місцевого бюджету.

Виділення коштів з місцевих бюджетів на оздоровлення та відпочинок дітей пільгової категорії місцевими органами самоврядування здійснюється в межах загальних асигнувань по галузі "Освіта" по КЕКВ 1170.

Так, надійшло коштів з місцевих бюджетів в 2000 році - 674,0 тис. грн., в 2001 році - 1133,0 тис. грн., в 2002 році - 1014,6 тис. грн.

Перевірками встановлено, що отримані кошти використані майже в повному обсязі на оздоровлення дітей, суму невикористаних коштів в сумі 1,6 тис. грн. повернуто до бюджету, невикористану суму на 0,6 тис. грн. поновлено під час перевірок на заборгованість.

Всього в області за рахунок коштів місцевого бюджету в зазначених закладах оздоровлено:

- в 2000 році - 4387 дітей на суму 673,2 тис. грн.;

- в 2001 році - 6770 дітей на суму 1132,9 тис. грн.;

- в 2002 році - 7778 дітей на суму 1013,0 тис. грн.

При цьому слід зазначити, що надійшло асигнувань на оздоровлення менше, ніж передбачалося кошторисами доходів і видатків, фактично забезпечено асигнуваннями від 95 до 99 %.

Слід зазначити, що потреба обсягів фінансування в районах області визначена в основному під виділені асигнування, реальна потреба не розраховувалася.

В ході перевірок, виходячи з облікової кількості дітей пільгового контингенту та середньої вартості оздоровлення однієї дитини, розрахунково визначена потреба, яка склала в 2000 році 3362,4 тис. грн., в 2001 році - 4281,1 тис. грн., в 2002 році - 4053,2 тис. грн.

Таким чином, фактично виділені асигнування забезпечили потребу лише від 20,0 % до 25,4 %. Внаслідок цього на низькому рівні залишається і кількість оздоровлених дітей пільгової категорії, а саме в 2000 році оздоровленням охоплено 17 % таких дітей від облікової кількості, в 2001 році - 23 %, в 2002 році - 26 %.

Перевірки свідчать, що при не забезпеченості потреби в асигнуваннях щорічна перевага надається оздоровленню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Так, наприклад, на базі оздоровчого табору "Орлятко" щорічно оздоровляється протягом всього літнього періоду близько 670 дітей інтернатних закладів області.

Аналогічно 170 дітей Очаківської школи-інтернату для дітей-сиріт оздоровлюються протягом всього літнього періоду.

Інші діти пільгової категорії оздоровлюються, виходячи з виділених асигнувань, в основному через пришкільні табори.

Проведений аналіз калькуляції на оздоровлення та відпочинок дітей в районних оздоровчих таборах свідчить, що місцевими органами самоврядування для оздоровчих таборів за рахунок коштів місцевих бюджетів не встановлюються пільги в оплаті комунально-побутових послуг, не зменшуються рівні торговельних націнок на продукти харчування.

Протягом 2000 - 2002 років перевірками використання коштів місцевих бюджетів на оздоровлення та відпочинок дітей пільгового контингенту охоплено 22 отримувача бюджетних коштів, проведено 15 зустрічних перевірок у надавачів оздоровчих послуг та 239 опитувань.

За результатами перевірок встановлено фінансових порушень на загальну суму 62,6 тис. грн., в тому числі:

- незаконних видатків на суму 18,8 тис. грн.;

- нецільового витрачання бюджетних коштів на суму 0,2 тис. грн.;

- інші порушення на суму 43,6 тис. грн.

Незаконні видатки з причини невідшкодування вартості путівок, отриманих дітьми, що не відносяться до визначеної категорії, встановлено в Снігурівському та Вознесенському районах на загальну суму 8,3 тис. грн.

Так, відділом освіти Снігурівської РДА (начальник Рудчак А. С., головний бухгалтер Белогубова Н. П.) протягом періоду, що перевірявся, отримані кошти з місцевого бюджету направлялися на придбання путівок в галузевому оздоровчому таборі "Примор'є" через Снігурівський райком профспілки працівників АПК.

Проведеною перевіркою встановлено, що за кошти з місцевого бюджету безкоштовно оздоровлено 17 дітей не пільгової категорії на суму 5,0 тис. грн. без відшкодування вартості путівок.

При перевірці оздоровчого табору "Джерельце" відділу освіти Вознесенської РДА (директор табору Абаза З. С.) встановлено, що розпорядженнями райдержадміністрації повноваження щодо розповсюдження путівок покладено на керівника табору, але фактично районним відділом освіти (начальник Гусак І. В., головний бухгалтер Однараз І. В.) путівки для реалізації передані Вознесенському райкомітету профспілки АПК, який частково бере участь у фінансуванні табору. Облік путівок у відділі освіти і таборі відсутній.

На підставі наданих до перевірки документів встановлено факт незаконних видатків по реалізації 45 пільгових путівок на суму 3,3 тис. грн. дітям без документального підтвердження їх пільгового статусу.

За результатами перевірки для поновлення обліку по взаєморозрахунках по реалізації путівок відділу освіти Вознесенської райдержадміністрації дано термін, після чого буде зроблено висновок по остаточній сумі незаконних видатків. Про встановлені порушення матеріали перевірки готуються до передачі Вознесенській міжрайпрокуратурі.

Крім того, по табору "Джерельце" встановлені факти подвійного оздоровлення 21 дитини за один рік на суму 1,6 тис. грн., пільговий статус яких не підтверджено.

Незаконні видатки з інших причин виявлено в оздоровчих закладах чотирьох районів на загальну суму 8,9 тис. грн.

Найбільша сума порушень - 8,8 тис. грн. - встановлена при перевірці обгрунтованості списання продуктів харчування в оздоровчих закладах "Джерельце" Вознесенського району та "Гайдаровець" Врадіївського району.

Так, з причини безоплатного харчування працівників оздоровчих таборів допущено незаконних видатків на суму 4,0 тис. грн. та 2,3 тис. грн. відповідно.

Також внаслідок понаднормативного списання м'яса, м'ясопродуктів, списання продуктів харчування, що не включені до меню, "червоних залишків" незаконні видатки допущені на суму 1,6 тис. грн. по табору "Джерельце" та пришкільних таборах Доманівського району - 0,2 тис. грн.

Списувалися продукти харчування на одних і тих же дітей та відсутніх дітей на суму 0,7 тис. грн. по табору "Джерельце" Вознесенського району.

Крім того, по табору "Гайдаровець" Врадіївського району (директор Берліян Л. В., головний бухгалтер Рублян Н. О.) проведені незаконні видатки за міжміські розмови в особистих цілях на суму 0,1 тис. грн.

Відділом освіти Снігурівської райдержадміністрації при оздоровленні дітей-сиріт сільської місцевості кошти, виділені на харчування в сумі 0,2 тис. грн., використані не за цільовим призначенням. А саме, замість продуктів харчування через Снігурівське районне споживче товариство опікунами дітей-сиріт надавалася постільна білизна, чайні сервізи та інші товарно-матеріальні цінності.

Заниження в обліку сум боргових зобов'язань встановлено в трьох районах на загальну суму 4,4 тис. грн.

Так, відділом освіти Казанківської райдержадміністрації (начальник Янішенко І. А., головний бухгалтер Горбатенко Т. В.) по оздоровчому табору "Орлятко" помилково не враховано і не проведено видатки по оплаті за спожиту за 9 місяців 2002 р. електроенергію на 3,5 тис. грн., що сприяло заниженню суми боргових зобов'язань.

Відділом освіти Веселинівської райдержадміністрації (начальник Крушельницький О. Д., головний бухгалтер Галіян М. В.) по обліку за госпрозрахунковим оздоровчим табором "Чайка" не рахувалася заборгованість за неотримані послуги по оздоровленню дітей на суму 0,6 тис. грн.

По відділу освіти Березанської райдержадміністрації (начальник Кравцова Л. І., головний бухгалтер Лотоцька О. В.) не враховано заборгованість перед Кіровоградським оздоровчим табором "Колос" на суму 0,3 тис. грн.

В ході перевірки взаєморозрахунки по обліку поновлені.

Перевіркою обліку основних засобів у оздоровчому таборі "Гайдаровець" відділу освіти Врадіївської райдержадміністрації встановлено заниження вартості основних засобів на суму непроведеної індексації в розмірі 39,2 тис. грн. Під час перевірки облік поновлено.

За наслідками перевірок з оздоровлення та відпочинку дітей проінформовані голови райдержадміністрацій.

По результатах перевірки Вознесенського оздоровчого табору "Джерельце" матеріали готуються до передачі міжрайонній прокуратурі.

Складено 6 протоколів про адмінвідповідальність, на двох посадових осіб накладено адмінштрафи на 0,3 тис. грн.

До дисциплінарної та матеріальної відповідальності притягнуто 7 посадових осіб.

V. Висновки та пропозиції

Перевірки вищезазначених питань показали важливість програм з позашкільної роботи та оздоровлення пільгової категорії дітей. Однак, бюджетні кошти, що виділяються як державним бюджетом, так і місцевими бюджетами, є недостатніми.

Бюджетним Кодексом України статтею 87 п. 2 "ґ" передбачено фінансування позашкільних навчальних закладів та заходів позашкільної роботи згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

В переліку визначений Миколаївський обласний будинок художньої творчості, якому з державного бюджету виділяються кошти частково лише на заробітну плату (28 %).

Разом з тим, будинок художньої творчості є установою обласної комунальної власності, тому вважали б за доцільне пропонувати Міністерству освіти і науки України визначитися з фінансуванням даного закладу з державного бюджету.

Крім того, з метою визначення реальної потреби на оздоровлення пільгової категорії дітей вважаємо за доцільне запропонувати Міністерству освіти і науки України розробити узагальнену звітність для управлінь освіти в розрізі пільгової категорії дітей шкільного віку.

 

Заступник голови облдержадміністрації 

Г. Б. Ніколенко 

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка