Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про деякі заходи щодо сприяння розвитку підприємництва

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Про деякі заходи щодо сприяння розвитку підприємництва

Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
від 28 грудня 2002 року N 838

Зареєстровано в Луганському обласному управлінні юстиції
9 січня 2003 р. за N 1/646

Згідно із Законом України від 19.10.2000 N 2063 "Про державну підтримку малого підприємництва" та з метою сприяння подальшому розвитку підприємництва в області:

1. Районним держадміністраціям і виконкомам місцевих рад:

1.1. Розглянути на засіданнях колегій і виконкомів хід виконання місцевих програм підтримки малого підприємництва, їх фінансове забезпечення.

1.2. Опрацювати та внести в установленому порядку пропозиції щодо запровадження навчання та підвищення кваліфікації службовців міськвиконкомів і райдержадміністрацій, службові обов'язки яких пов'язані з врегулюванням підприємницької діяльності та питаннями розвитку підприємництва.

1.3. Ввести щоквартальне заслуховування звітів керівників структурних підрозділів райдержадміністрацій та виконкомів місцевих рад з питань реалізації державної регуляторної політики.

1.4. У термін до 10.01.2003 розробити та затвердити в установленому порядку плани підготовки проектів регуляторних актів на 2003 рік і на найближчі 3 роки.

Залучати представників громадських об'єднань і профспілкових організацій підприємців до участі при розробці проектів регуляторних актів, які зачіпають їх інтереси та права, і забезпечити погодження обговорених проектів з представництвом Держпідприємництва України в Луганській області з подальшим опублікуванням їх у засобах масової інформації.

1.5. З метою сприяння розвитку конкуренції, здійснення заходів з демонополізації економіки та створення рівних конкурентних умов для суб'єктів малого та середнього бізнесу переглянути та привести власні регуляторні акти у відповідність до вимог Закону України від 11.01.2001 N 2210-III "Про захист економічної конкуренції".

1.6. З метою стимулювання зростання виробництва товарів народного споживання визначити наявні можливості щодо виготовлення товарів, які користуються підвищеним попитом у населення і на цій основі створювати умови для розвитку підприємництва. Активно сприяти підвищенню іміджу та підтримувати діяльність Асоціації місцевих товаровиробників Луганщини.

1.7. Переглянути ставки єдиного і фіксованого податків, спеціального торгового патенту, ринкового збору, орендної плати для суб'єктів підприємницької діяльності з урахуванням одержуваних прибутків, місця розташування та соціальної значимості тощо. Надавати всебічну допомогу та підтримку підприємцям-початківцям і підприємцям, що працюють за пріоритетними напрямами.

1.8. Проаналізувати стан виконання місцевих програм вдосконалення функціонування ринків (розпорядження голови облдержадміністрації від 10.01.2002 N 6) та при необхідності доповнити конкретними заходами. Забезпечити інформування суб'єктів торгівлі про умови здійснення торгової діяльності та надання послуг на територіях ринків.

1.9. Не допускати перешкоди у розвитку підприємницької діяльності, примушування суб'єктів підприємництва до перераховування коштів на будь-які, у тому числі благодійні цілі.

1.10. Посилити контроль за своєчасним і якісним розглядом заяв і скарг суб'єктів підприємницької діяльності, вирішенням проблем, з якими вони звертаються.

Забезпечити систематичний аналіз та узагальнення звернень підприємців для виявлення причин, що їх породжують, а також оприлюднювати через засоби масової інформації результати їх розгляду.

1.11. До 15.01.2003 проаналізувати ефективність роботи координаційних рад з питань розвитку підприємницької діяльності та внести пропозиції облдержадміністрації щодо поліпшення ефективності їх роботи.

1.12. Постійно сприяти розвитку громадських організацій підприємців, підвищувати їх роль у розробці та реалізації заходів, спрямованих на розвиток підприємницької діяльності.

Розглянути необхідність створення територіальних центрів розвитку підприємництва, основними завданнями яких було б проведення моніторингу стану та тенденцій розвитку малого бізнесу, потреб територій, надання комплексних інформаційних послуг, фінансово-майнової підтримки, включаючи лізингові та маркетингові послуги, моніторинг цін тощо. Внести пропозиції на розгляд сесій міських і районних рад щодо передачі в користування цим структурам приміщень та об'єктів комунальної власності.

2. Запропонувати районним держадміністраціям і виконкомам міських рад (міст обласного значення), територіальним органам міністерств і інших центральних органів державної виконавчої влади, які здійснюють реєстраційні та дозвільні процедури, у взаємодії та в межах чинного законодавства до 1 березня 2003 року:

- здійснити заходи, спрямовані на спрощення процесу реєстрації суб'єктів господарювання та отримання ними дозволів на підприємницьку діяльність;

- запровадити на базі органів державної реєстрації райдержадміністрацій і виконкомів міських рад практику "єдиного офісу", яка б дозволяла суб'єктам підприємницької діяльності проходити реєстраційні процедури та отримувати відповідні дозволи на підприємницьку діяльність в одному приміщенні.

3. Головному управлінню економіки (Косарев С. В.) облдержадміністрації у березні 2003 року узагальнити позитивний досвід, набутий у районах і містах області, щодо спрощення порядку реєстрації суб'єктів підприємництва та видачі дозволів на підприємницьку діяльність і підготувати відповідні пропозиції.

4. Луганському обласному центру зайнятості (Котляр О. І.), Головному управлінню освіти та науки (Омельченко О. П.) облдержадміністрації спільно з райдержадміністраціями та виконкомами місцевих рад:

- до 01.04.2003 визначити перелік підприємств та їх потребу в робочих кадрах і спеціалістах у сфері підприємництва;

- протягом 2003 року удосконалити та обновити навчально-матеріальну базу учбових закладів, які проводять підготовку робочих кадрів і спеціалістів для сфери підприємництва.

5. Запропонувати Луганському державному центру стандартизації, метрології та сертифікації (Шахов В. М.) спільно з органами місцевого самоврядування та райдержадміністраціями організувати проведення регіонального конкурсу "Кращий товар Луганщини - 2003" з широким залученням до участі в ньому суб'єктів малого підприємництва.

6. Запропонувати Державній податковій адміністрації в Луганській області (Антіпов О. М.) спільно з Управлінням МВС України в Луганській області (Крижановський С. В.) вжити заходів щодо проведення перевірок законності та повноти надходження ринкового збору.

7. Запропонувати Луганському обласному управлінню статистики (Акулова О. І.) спільно з Державною податковою адміністрацією в Луганській області, райдержадміністраціями та виконкомами міських рад опрацювати питання узгодженого ведення реєстрів суб'єктів підприємництва та забезпечення своєчасного подання звітів.

8. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям та виконкомам місцевих рад, територіальним органам міністерств і інших центральних органів державної виконавчої влади, які відповідають за виконання заходів, передбачених цим розпорядженням, щопівріччя інформувати про хід виконання розпорядження Головне управління економіки облдержадміністрації.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Пілієва С. Г.

 

 Голова обласної держадміністрації 

О. С. Єфремов 

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка