Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження технологічних схем

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

ЧОРНОМОРСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

від 28.12.2002 р. N 910

Про затвердження технологічних схем

З метою упорядкування послідовності дій посадових осіб відділу ІАРтаМС Чорноморської регіональної митниці при здійсненні митного контролю і оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням ВМД, в зв'язку з введенням з 01.12.2002 р. Порядку..., затвердженого наказом Держмитслужби від 14.10.2002 р. N 561, та відповідно до наказу Чорноморської регіональної митниці від 19.11.2002 р. N 774 наказую:

1. Затвердити:

1.1. Технологічну схему митного оформлення товарів та транспортних засобів із застосуванням ВМД відділом ІАРтаМС Чорноморської регіональної митниці (додаток 1).

1.2. Технологічну схему роботи відділу ІАРтаМС Чорноморської регіональної митниці (додаток 2).

2. Начальнику відділу ІАРтаМС довести вимоги вказаних в п. 1 наказу технологічних схем до особового складу під особистий підпис та забезпечити їх неухильне виконання.

3. Персональну відповідальність за виконання вимог технологічних схем покласти на начальника відділу ІАРтаМС регіональної митниці Бондаренка М. М.

4. Уважати таким, що втратив чинність, наказ ЧРМ від 09.10.2002 р. N 644.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на т. в. о. заступника начальника Чорноморської регіональної митниці Ягубян Н. А.

 

Т. в. о. начальника Чорноморської
регіональної митниці 

 
В. І. Королевський 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Чорноморської регіональної митниці
від 28 грудня 2002 р. N 910 

Технологічна схема
роботи відділу ІАРтаМС Чорноморської регіональної митниці

Ця Технологічна схема розроблена на основі Положення про відділ інформаційно-аналітичної роботи та митної статистики Чорноморської регіональної митниці, затвердженого згідно встановленого порядку, інших нормативно-правових актів, що регламентують питання митних процедур із застосуванням засобів електронних комунікацій.

1. Участь у проведенні процедур митного оформлення товарів та транспортних засобів із використанням ВМД.

Співробітники відділу ІАРтаМС, закріплені до оперативних підрозділів регіональної митниці, приймають участь у проведенні процедур митного контролю і оформлення товарів та транспортних засобів із використанням ВМД згідно технологічних схем відповідних підрозділів, відділу ІАРтаМС і даної ТС.

2. Робота по формуванню та веденню баз учасників ЗЕД.

Акредитація учасників ЗЕД здійснюється у відділі ІАРтаМС відповідно до порядку, затвердженому по ЧРМ. Посадова особа відділу ІАРтаМС, відповідальна за проведення акредитації учасників ЗЕД, здійснює контрольні функції у наступній послідовності:

- занесення інформації згідно картки обліку суб'єктів ЗЕД до ЄАІС Держмитслужби;

- занесення інформації згідно картки обліку суб'єктів ЗЕД до бази даних ПЗ "Інспектор";

- інші дії відповідно до Порядку ведення обліку суб'єктів ЗЕД в ЧРМ, затвердженого наказом по регіональній митниці.

3. Робота по веденню реєстрів учасників ЗЕД, до яких застосовано санкції згідно статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", здійснюється уповноваженою особою ІАРтаМС, а саме:

- щоденний збір інформації по наказах Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України щодо санкцій як в електронному вигляді, так і у твердих копіях;

- щоденне введення інформації, що надійшла, до бази даних по санкціях як резидентів, так і нерезидентів;

- реєстрація введених санкцій у журналі.

4. Робота по веденню електронних баз ВМД проводиться з виконанням посадовими особами ІАРтаМС наступних операцій:

- щодобовий збір інформації з постів та митниць регіону;

- злиття інформації через ПЗ "Інспектор";

- щоденне введення інформації до СУБД "Oracle";

- щомісячне звірення електронної бази ЧРМ та регіону з електронними базами підрозділів, підпорядкованих митниць та ІАМУ Держмитслужби;

- оперативне корегування електронної бази ЧРМ на предмет анулювання декларацій по відповідних документах;

- архівація електронних баз ВМД ЧРМ та регіону.

5. Інформаційна робота у відділі ІАРтаМС проводиться відповідно до вимог нормативно-правових актів чинного законодавства з цих питань.

5.1. Робота із запитами:

- запит приймається до опрацювання при наявності візи начальника чи заст. начальника ЧРМ;

- опрацювання запиту відбувається згідно змісту резолюції.

5.2. Передача інформації до уповноважених банків:

- щотижневе виведення інформації по оформлених деклараціях у вигляді реєстрів на паперовому носії;

- формування дублюючої електронної інформації та розсилка її по банках засобами банківської електронної пошти.

5.3. Інформаційна взаємодія з податковими органами:

- щомісячне (2 робочий день після 20-го числа) формування електронної інформації, із використанням програми підготовки інформації для податкових органів;

- пересилка інформації засобами модемного зв'язку до податкової адміністрації.

6. Адміністрування локально-обчислювальних мереж (ЛОМ) відділом ІАРтаМС регіональної митниці.

6.1. Адміністрування ЛОМ здійснюється адміністраторами, які призначаються наказом начальника регіональної митниці. Адміністратор організує роботу ЛОМ у відповідності з наказом ЧРМ від 24.09.2002 р. N 597.

Адміністрування ЛОМ передбачає:

- ведення протоколів роботи серверів;

- постійний контроль роботи користувачів ЛОМ по доступу до ресурсів серверів, перегляд облікових записів користувачів;

- ведення реєстру TCP/IP адрес робочих станцій;

- щомісячну зміну паролів користувачів;

- проведення антивірусних заходів;

- відкриття віддаленого доступу до серверів тільки після погодження з начальником митниці або з його заступником, що курирує роботу відділу ІАРтаМС.

7. Адміністрування поштових відділень (ПВ) та поштових скриньок (п/с) електронної пошти здійснюється посадовими особами ІАРтаМС згідно повноважень, визначених посадовими інструкціями.

7.1. Адміністрування ПВ здійснюється адміністраторами ПВ, які призначаються відповідальними наказом по регіональній митниці. Адміністратор організує роботу ПВ відповідно до Порядку функціонування електронної пошти Держмитслужби України, затвердженого наказом Держмитслужби від 06.10.2000 р. N 550, наказів та інших керівних документів Держмитслужби України і ІАМУ, регіональної митниці, адміністратора Головного ПВ Держмитслужби.

7.1.1. Адміністрування ПВ передбачає:

- підтримку у робочому стані програмного забезпечення ПВ, своєчасно, в залежності від інтенсивності обміну інформацією, але не рідше одного разу на місяць, проведення аналізу, копіювання та реорганізації бази ПВ;

- контроль роботи п/с локальних та своїх віддалених користувачів, своєчасне знімання ними інформації з ПВ;

- щомісячну зміну паролів на ПВ, організацію та контроль зміни паролів відповідальними за п/с;

- ведення протоколу роботи ПВ, його архівація та зберігання;

- перехід на роботу електронної пошти з використанням комутованих каналів зв'язку тільки після погодження з оперативним черговим ІАМУ;

- контроль п/с, які розгорнуті у підрозділах митниці на предмет правильної конфігурації, програмного забезпечення, у відповідності до вказівок ІАМУ та його справного функціонування.

7.1.2. Відповідальні за п/с в структурних підрозділах регіональної митниці, призначені відповідальними відповідним наказом по регіональній митниці:

- не менше трьох разів на день проводять знімання інформації з ПВ, її обробку, зберігання, архівацію;

- виконують щомісячно зміну паролів, отриманих згідно встановленого порядку від адміністратора ПВ;

- ведуть протокол роботи п/с;

- виконують антивірусні заходи при прийомі та відправці повідомлень.

 

Начальник відділу ІАРтаМС
регіональної митниці 

 
М. М. Бондаренко  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Чорноморської регіональної митниці
від 28 грудня 2002 р. N 910 

Технологічна схема
митного оформлення товарів та транспортних засобів із застосуванням ВМД відділом ІАРтаМС Чорноморської регіональної митниці

Дана Технологічна схема (надалі - ТС) розроблена відповідно до Митного кодексу України, Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою КМУ від 09.06.97 N 574 (зі змінами та доповненнями), з урахуванням Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 14.10.2002 N 561, інших законодавчих та нормативно-правових актів Держмитслужби й Чорноморської регіональної митниці з метою визначення послідовності дій посадових осіб відділу ІАРтаМС регіональної митниці під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів й транспортних засобів з застосуванням ВМД.

1. Загальні положення

1.1. При митному контролі і митному оформленні товарів та транспортних засобів суб'єктів ЗЕД, інших предметів громадян, що переміщуються через митний кордон України, посадові особи відділу ІАРтаМС керуються Митним кодексом України, іншими законодавчими актами, постановами Кабінету Міністрів України з питань митної справи, нормативними актами Державної митної служби та регіональної митниці, даною ТС в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями співробітників відділу, затвердженими згідно встановленого порядку.

1.2. Митне оформлення здійснюється посадовими особами відділу ІАРтаМС регіональної митниці (надалі - ІАРтаМС) з метою забезпечення митного контролю та застосування засобів державного регулювання при ввезенні на митну територію, вивезенні за її межі і транзиту через територію України товарів та транспортних засобів.

1.3. Митний контроль здійснюється посадовими особами відділу ІАРтаМС у формах, встановлених Митним кодексом України, з метою забезпечення дотримання суб'єктами ЗЕД, державними органами, а також громадянами порядку переміщення через митний кордон України товарів та транспортних засобів.

1.4. В даній ТС застосовуються терміни, встановлені Порядком здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженим наказом Держмитслужби від 14.10.2002 р N 561 (надалі - Порядок...), та іншими нормативно-правовими актами, на підставі яких розроблено цю ТС.

1.5. На посадових осіб відділу ІАРтаМС відповідно до наказу регіональної митниці покладена відповідальність по забезпеченню виконання контрольних функцій на 2 стадії 1 етапу та 4 стадії 7 етапу, встановлених Порядком...

2. Порядок дій при здійсненні митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів

2.1. На 1 етапі "Прийняття ВМД до оформлення та контроль відповідності даних електронної копії ВМД даним, зазначеним у ВМД на паперовому носії" посадовими особами ІАРтаМС здійснюються функції відповідно до Порядку... на стадії 2 по контролю відповідності даних електронної копії ВМД даним, зазначеним у ВМД на паперовому носії, з виконанням дій в наступній послідовності.

2.1.1. Перевірка у ЄАІС Держмитслужби:

- наявності суб'єкта ЗЕД;

- наявності фактів застосування до суб'єкта ЗЕД санкцій Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність". Якщо в результаті перевірки встановлено, що до суб'єкта ЗЕД застосована санкція, посадовою особою відділу ІАРтаМС оформлюється картка відмови в митному оформленні згідно Порядку...;

- порушення суб'єктом ЗЕД митних правил. Якщо в результаті здійснення контрольних функцій на даному етапі виявлено порушення митних правил, посадова особа відділу ІАРтаМС вчинює запис "Наявність ПМП" в графі 6 "Примітки" Аркуша контролю та інформує начальника або іншу особу відповідного ОП, яка має право приймати рішення відносно участі посадових осіб ВБК згідно Механізму участі посадових осів ВБК в здійсненні митного контролю товарів та транспортних засобів, митне оформлення яких здійснюється з застосуванням ВМД, затвердженому наказом ЧРМ від 04.12.2002 р. N 827.

2.1.2. Посадовою особою відділу ІАРтаМС здійснюється також перевірка:

- правильності застосування валютного курсу;

- магнітного носія у частині відсутності на ньому вірусів;

- відповідності відомостей всіх граф електронної копії ВМД відомостям, що унесено в графи ВМД на паперовому носії;

- правильності заповнення декларантом ВМД відповідно до вимог Інструкції про порядок заповнення граф ВМД та класифікаторів, інших нормативно-правових актів Держмитслужби за допомогою встановленого в митних органах програмного забезпечення;

- наявності задекларованого товару в реєстрі товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності. Якщо в результаті такої перевірки виявлено, що код товару і його найменування є в реєстрі, який надається посадовою особою сектору захисту прав інтелектуальної власності регіональної митниці для контролю, посадова особа відділу ІАРтаМС в графі 6 "Примітки" Аркуша контролю вчиняє запис "Інтелектуальна власність" та інформує посадову особу сектору захисту прав інтелектуальної власності регіональної митниці для прийняття рішення відповідно до Порядку передачі інформації та участі посадових осіб сектору захисту прав інтелектуальної власності регіональної митниці у митному огляді товарів, затвердженому наказом ЧРМ від 06.12.2002 р. N 835.

2.1.3. За підсумками контрольних функцій та за відсутності зауважень посадова особа ІАРтаМС:

- присвоює електронній копії ВМД її реєстраційний номер з внесенням номеру та дати штампа "Під митним контролем";

- вносить електронну копію ВМД до бази відповідного ОП;

- здійснює оформлення першого примірника ВМД згідно Порядку... та Аркуша контролю і додатково, з метою обліку по справах відділу, проставляє штамп "Перевірено" (додаток N 1) на звороті другого примірника ВМД (МД-2, МД-3).

2.1.4. Якщо на наступних етапах здійснення митного контролю й митного оформлення виявлено факт помилкового внесення декларантом відомостей до ВМД, до відділу ІАРтаМС обов'язково надається для погодження Аркуш погодження внесення виправлень до ВМД відповідно до Порядку...

2.2. На 4 стадії 7 етапу "Завершення митного оформлення" посадовими особами відділу ІАРтаМС здійснюються функції статистичного контролю відповідно до Порядку... шляхом перевірки відповідності даних електронної копії ВМД даним, зазначеним у ВМД на паперовому носії, з виконанням дій у наступній послідовності.

2.2.1. При наданні другого примірника ВМД, оформленого уповноваженою посадовою особою відповідного ОП на 2 стадії 7 етапу в повному обсязі, що надається відповідальною особою ОП згідно реєстру по формі, встановленій наказом регіональної митниці від 30.11.2002 р. N 815. Наряду з 2 примірником ВМД в реєстрі зазначаються та передаються посадовій особі ІАРтаМС:

- Аркуш контролю проведення митного оформлення;

- Аркуш погодження внесення виправлень до ВМД (у випадку внесення виправлень).

Посадовою особою відповідного ОП забезпечується передача 2 примірника ВМД і документів до відділу ІАРтаМС на протязі двох годин після завершення контрольних функцій на 2 та 3 стадіях 7 етапу.

За потреби, реєстр передачі другого примірника ставиться на контроль відповідно до Порядку передання другого та третього примірників ВМД і будь-яких документів для контролю до інших підрозділів регіональної митниці, затвердженому наказом ЧРМ від 30.11.2002 N 815.

На підставі наданих посадовій особі ІАРтаМС згідно реєстру документів здійснюється перевірка відповідності даних, що містяться у ВМД, з даними у електронній копії ВМД, доповнюються чи корегуються за потреби дані електронної копії відповідно паперового примірника ВМД та Аркуша погодження внесення виправлень до ВМД та інші дії по оформленню Аркуша контролю з проставленням відміток згідно Порядку... і відбитку штампа "Статистичний контроль проведено" (додаток 1).

2.2.2. По завершенню контрольних функцій і відсутності зауважень посадова особа відділу ІАРтаМС повертає Аркуш контролю митного оформлення до відповідного ОП згідно Порядку, встановленому наказом по ЧРМ, що є підставою для зняття реєстру передачі з контролю.

2.2.3. Передання електронних копій ВМД з бази відповідного ОП до бази даних регіональної митниці і до ЄАІС Держмитслужби забезпечується посадовою особою відділу ІАРтаМС у терміни, встановлені нормативно-правовими актами Держмитслужби та Чорноморської регіональної митниці, цих питань.

3. Анулювання електронної копії ВМД

3.1. У випадку, коли на будь-якому з етапів оформлюється картка відмови в митному оформленні, посадова особа ОП, що вчинила відмову (або уповноважена посадова особа ОП, що здійснювала контрольні функції на 1 стадії 1 етапу та вносить цю інформацію в Журнал обліку ВМД згідно Порядку...), передає копію картки відмови та копію першого примірника ВМД посадовій особі ІАРтаМС для анулювання реєстраційного номеру електронної копії ВМД.

3.2. Посадова особа ІАРтаМС здійснює переведення в базу даних анульованих ВМД по результатах звірки даних, зазначених в першому паперовому примірнику ВМД, та електронної копії цієї ВМД із складанням картки анулювання для обліку справ відділу щодо проведення процедури анулювання.

3.3. За потреби анулювання ВМД в інших випадках, що здійснюється за листом-зверненням декларанта у порядку, визначеному листом Чорноморської регіональної митниці від 19.08.99 за N 402/02-ЕП, яким до вирішення питання Держмитслужбою встановлено єдиний порядок анулювання електронних копій ВМД, та з врахуванням листа Чорноморської регіональної митниці від 19.09.2002 за N 2006/15-23, посадовій особі відділу ІАРтаМС надається лист-звернення, що обов'язково містить погодження уповноваженої посадової особи організаційно-аналітичного відділу ВБК та ПМП.

3.4. Анульований реєстраційний номер ВМД не може бути присвоєний іншій ВМД.

3.5. У разі видання законодавчих, нормативно-правових актів Держмитслужби, регіональної митниці, що змінюють чи відміняють положення та норми, на підставі яких розроблено дану ТС, посадові особи ІАРтаМС регіональної митниці керуються цією ТС в частині, що не суперечить чинному законодавству на час здійснення контрольних функцій.

 

Начальник відділу ІАРтаМС
регіональної митниці 

 
М. М. Бондаренко 

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка