Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок здійснення прогнозування колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння своєчасному їх вирішенню, затвердженої наказом Національної служби посередництва і примирення від 03.07.2000 року N ...

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


     НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
              Н А К А З
            28.12.2002 N 435
 
     Про внесення змін і доповнень до Інструкції про
   порядок здійснення прогнозування колективних трудових
     спорів (конфліктів) та сприяння своєчасному їх
    вирішенню, затвердженої наказом Національної служби
    посередництва і примирення від 03.07.2000 року N 55,
    із змінами і доповненнями, внесеними наказами НСПП
    від 26.01.2001 року N 48 та від 23.01.2002 року N 38


 
   Відповідно до положень статті 15 Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-вр ),
пункту 3 Положення про Національну службу  посередництва  і
примирення,  затвердженого  Указом Президента України від 17
листопада 1998 року N 1258/98 ( 1258/98 ), із змінами, внесеними
Указом Президента України від 30 грудня 2000 року N 1393/2000
( 1393/2000 ), з метою подальшого  удосконалення  роботи  з
прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)
та сприяння своєчасному їх вирішенню, а також приведення у
відповідність до чинної нормативно-правової бази Н А К А З У Ю:
   1. Внести до Інструкції про порядок здійснення прогнозування
колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння своєчасному
їх  вирішенню  (далі  -  Інструкція),  затвердженою  наказом
Національної служби посередництва і примирення від 03.07.2000 року
N 55 ( v0055299-00 ), із змінами і доповненнями, внесеними
наказами НСПП від 26.01.2001 року N 48 ( v0048299-01 ) та від
23.01.2002 року N 38 ( v0038299-02 ), такі зміни і доповнення:
   1.1. В розділі 1. "Загальні питання":
   1.1.1. Доповнити частину другу пункту 1.1. словами "(далі -
Методика)".
   1.1.2. Пункт 1.4. Інструкції ( v0055299-00 ) викласти в такій
редакції: "1.4. Мета прогнозування колективних трудових спорів
(конфліктів) - моделювання за наявних об'єктивних і суб'єктивних
причин  можливого  ускладнення  соціально-трудових  відносин,
вірогідності виникнення за певних умов колективних трудових спорів
(конфліктів), що є підставою для вжиття заходів, спрямованих на
врегулювання  розбіжностей  між  сторонами  соціально-трудових
відносин,  запобігання виникненню колективних трудових спорів
(конфліктів), попередження страйків, інших акцій  соціального
протесту; вироблення відповідних висновків та рекомендацій НСПП
для зацікавлених органів, установ, організацій з метою поліпшення
соціально-трудових  відносин, своєчасного усунення причин, що
можуть привести до виникнення  колективних  трудових  спорів
(конфліктів)".
   1.1.3. Пункт 1.5. Інструкції ( v0055299-00 ) викласти в такій
редакції: "1.5. Предмет прогнозування - вірогідність виникнення
колективного  трудового  спору  (конфлікту),   ускладнення
соціально-трудових  відносин  за  даних соціально-економічних,
соціально-трудових умов на об'єкті конкретного виду економічної
діяльності (галузі), на підприємстві, в установі, організації;
вірогідність впливу та дій на соціально-трудові відносини інших
факторів".
   1.2. В розділі 2.  "Суб'єкти  прогнозування  колективних
трудових   спорів   (конфліктів),   їх  повноваження  та
відповідальність":
   1.2.1. Частину першу розділу 2 викласти в наступній редакції:
"Суб'єктами прогнозування виникнення колективних трудових спорів
(конфліктів) є:
   - відділ прогнозування і статистики НСПП;
   - відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях;
   - представництво НСПП в місті Севастополі;
   - відділ НСПП по роботі в містах Києві та Севастополі".
   1.2.2. В абзаці першому пункту 2.1. слова "Центральний апарат
НСПП" замінити словами: "Відділ прогнозування і статистики НСПП".
   1.2.3. В пункті 2.1. після другого абзацу додати новий абзац:
"- розробляє,  переглядає,  вдосконалює  методику  здійснення
прогнозування колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння
своєчасному їх вирішенню;", відповідно абзаци третій, четвертий,
п'ятий, шостий вважати абзацами четвертим, п'ятим, шостим, сьомим.
   1.2.4. Доповнити пункт 2.1. абзацом восьмим такого змісту "-
оцінює ступінь підтвердження  прогнозних висновків, зроблених
суб'єктами прогнозування.".
   1.2.5. Абзац перший пункту 2.2. викласти в такій редакції:
"Відділ  НСПП по  роботі  в містах  Києві та  Севастополі,
представництво НСПП в місті  Севастополі, відділення НСПП в
Автономній Республіці Крим та областях:".
   1.2.6. Доповнити пункт 2.2. абзацом такого  змісту:  "-
коригують  власну діяльність щодо здійснення прогнозування з
урахуванням оцінок  ступеня  підтвердження  своїх  прогнозних
висновків, а також оновлення методик прогнозування."
   1.3. В розділі 3. "Прогнозування колективних трудових спорів
(конфліктів) на виробничому рівні":
   1.3.1. В пункті 3.1. після слів "на виробничому рівні"
записати слова "відповідно до Методики" і далі по тексту, слова "і
у відповідності до вище названої Методики" вилучити, після слів
"зміни  впливу  цих  факторів"  дописати  слова  "на  стан
соціально-трудових відносин".
   1.3.2. В частині першій пункту 3.2. після третього абзацу
додати новий абзац: "- встановлення об'єктивних і суб'єктивних
причин конфліктогенного характеру, тривале неусунення яких дає
підстави прогнозувати можливе  ускладнення  соціально-трудових
відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів);",
відповідно абзаци четвертий, п'ятий, шостий, сьомий  вважати
абзацами п'ятим, шостим, сьомим, восьмим.
   1.3.3. В частині другій пункту 3.2. слова "у вище названій
Методиці" замінити словами "у Методиці".
   1.4. В розділі 4. "Прогнозування колективних трудових спорів
(конфліктів) на територіальному рівні":
   1.4.1. В пункті 4.1. після слів "на територіальному рівні"
записати слова "відповідно до Методики" і далі по тексту, слова "і
у відповідності до вище названої Методики" вилучити, після слів
"зміни  впливу  цих  факторів"  дописати  слова  "на  стан
соціально-трудових відносин".
   1.4.2. В частині першій пункту 4.2. після другого абзацу
додати новий абзац такого змісту: "- особливості економічного
розвитку, соціальної сфери в даному регіоні;", відповідно абзац
третій вважати абзацом четвертим.
   1.4.3. В частині першій пункту 4.2. після четвертого абзацу
додати новий абзац такого змісту: "- встановлення об'єктивних і
суб'єктивних причин конфліктогенного характеру, тривале неусунення
яких  дає  підстави   прогнозувати  можливе  ускладнення
соціально-трудових  відносин, виникнення колективних  трудових
спорів (конфліктів);", відповідно абзаци  четвертий і п'ятий
вважати абзацами шостим і сьомим.
   1.4.4. В частині другій пункту 4.2. слова "у вище названій
Методиці" замінити словами "у Методиці".
   1.5. В розділі 5. "Прогнозування колективних трудових спорів
(конфліктів) на галузевому рівні":
   1.5.1. В  пункті 5.1. після слів "на галузевому рівні"
записати слова "відповідно до Методики" і далі по тексту, слова "і
у відповідності до вище названої Методики" вилучити, після слів
"зміни  впливу  цих  факторів"  дописати  слова  "на  стан
соціально-трудових відносин".
   1.5.2. В частині першій пункту 5.2. після третього абзацу
додати новий абзац такого змісту: "встановлення об'єктивних і
суб'єктивних причин конфліктогенного характеру, тривале неусунення
яких   дає  підстави  прогнозувати  можливе  ускладнення
соціально-трудових відносин, виникнення  колективних  трудових
спорів (конфліктів);", відповідно абзаци четвертий, п'ятий, шостий
вважати абзацами п'ятим, шостим, сьомим.
   1.5.3. В частині другій пункту 5.2. слова "у вище названій
Методиці" замінити словами "у Методиці".
   1.6. В розділі 6. "Прогнозування колективних трудових спорів
(конфліктів) на національному рівні":
   1.6.1. В пункті 6.1. після слів "на національному рівні"
записати слова "відповідно до Методики" і далі по тексту, слова "і
у відповідності до вище названої Методики" вилучити, після слів
"зміни  впливу  цих  факторів"  дописати  слова  "на  стан
соціально-трудових відносин".
   1.6.2. Доповнити пункт 6.2. словами "в цілому".
   1.6.3. В частині першій пункту 6.3. абзац третій "оцінка
впливу можливих заходів на стан соціально-трудових відносин;"
замінити абзацом такого змісту: "- встановлення об'єктивних і
суб'єктивних причин конфліктогенного характеру, тривале неусунення
яких  дає  підстави  прогнозувати  можливе   ускладнення
соціально-трудових  відносин,  виникнення колективних трудових
спорів (конфліктів);".
   1.6.4. В частині другій пункту 6.3. слова "у вище названій
Методиці" замінити словами "у Методиці".
   1.7. В розділі 7. "Дії НСПП за результатами прогнозування
колективних трудових спорів (конфліктів)":
   1.7.1. В пункті 7.2. слово "господарювання" вилучити.
   1.7.2. Доповнити розділ пунктом 7.3. в такій редакції: "7.3.
Організація, координація заходів комплексного характеру, що мають
бути здійснені НСПП у взаємодії з центральними і місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
професійними спілками, їх об'єднаннями, об'єднаннями роботодавців,
сторонами соціально-трудових відносин - ймовірними учасниками
розбіжностей, з метою своєчасного розв'язання таких розбіжностей і
запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)."
   1.7.3. Пункт 7.3. вважати пунктом 7.4. і викласти в такій
редакції:  "7.4.  Контроль  виконання  заходів  стосовно
соціально-трудових відносин на прогнозованих об'єктах."
   1.8. В розділі 8. "Строки підготовки та подання прогнозів
виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)":
   1.8.1. Пункт 8.1. викласти в такій редакції: "8.1. Відділ
НСПП по роботі в містах Києві та Севастополі, представництво НСПП
в місті Севастополі, відділення НСПП в Автономній Республіці Крим
та областях подають результати прогнозування на ім'я голови НСПП
до 20 числа другого місяця кварталу, який передує півріччю, що
прогнозується.
   1.8.2. Пункт 8.2. викласти в такій редакції: "8.2. Відділ
прогнозування і статистики НСПП готує на основі  прогнозних
матеріалів   структурних  підрозділів  НСПП  та  власних
прогнозно-аналітичних матеріалів проект прогнозу НСПП про можливі
зміни соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових
спорів (конфліктів) на наступне півріччя до 1 числа третього
місяця кварталу, який передує півріччю, що прогнозується."
   1.9. Доповнити Інструкцію ( v0055299-00 ) пунктом 12 в такій
редакції: "12. Відділ прогнозування і статистики НСПП систематично
здійснює аналіз ступеня підтвердження (непідтвердження) піврічних
прогнозів НСПП про можливі зміни соціально-трудових відносин,
виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) і за його
результатами подає пропозиції щодо внесення коректив у методику та
організацію прогнозування в системі НСПП".
   2. Структурним підрозділам Національної служби посередництва
і примирення забезпечити реалізацію внесених пунктом 1 цього
наказу змін і доповнень до Інструкції ( v0055299-00 ) в практичній
роботі  по  здійсненню   прогнозування   можливих   змін
соціально-трудових  відносин,  виникнення колективних трудових
спорів (конфліктів).
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Національної служби посередництва і примирення Климова В.В.
 
 Голова Національної служби
 посередництва і примирення              В.М.Руденко


 
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка