Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та доповнень до Інструкції про порядок підготовки структурними підрозділами Національної служби посередництва і примирення звітів про результати діяльності, затвердженої наказом НСПП від 29.01.2001 року N 56

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


     НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
              Н А К А З
            28.12.2002 N 436
 
      Про внесення змін та доповнень до Інструкції
     про порядок підготовки структурними підрозділами
     Національної служби посередництва і примирення
     звітів про результати діяльності, затвердженої
       наказом НСПП від 29.01.2001 року N 56
 
 


   Відповідно до положень статей 15, 16 Закону України "Про
порядок вирішення  колективних  трудових  спорів (конфліктів)"
( 137/98-вр ), пунктів 3, 4, 7 Положення про Національну службу
посередництва  і  примирення, затвердженого Указом Президента
України від 17 листопада 1998 року N 1258/98 ( 1258/98 ), із
змінами, внесеними Указом Президента України від 30 грудня 2000
року N 1393/2000 ( 1393/2000 ), з метою подальшого удосконалення
роботи щодо підготовки структурними підрозділами НСПП звітів про
результати їх діяльності, з врахуванням положень Інструкції про
порядок   здійснення   аналітично-інформаційної   діяльності
Національної служби посередництва і примирення,  затвердженої
наказом НСПП від 03.05.1999 року N 35 ( v0035299-99 ), із
наступними змінами і доповненнями, а також з метою приведення
положень  Інструкції  про  порядок  підготовки  структурними
підрозділами Національної служби посередництва і примирення звітів
про результати діяльності ( v0056299-01 ) у відповідність до
чинної нормативно-правової бази НСПП, Н А К А З У Ю:
   1. Пункт 2 наказу  НСПП  від  29.01.2001  року  N  56
( v0056299-01  )  "Про  затвердження  Інструкції про порядок
підготовки  структурними  підрозділами  Національної  служби
посередництва і примирення звітів про результати діяльності"
викласти в такій редакції:
   "2. Заступнику голови НСПП Климову В.В., начальникам відділу
аналітично-інформаційної роботи НСПП, відділу прогнозування  і
статистики  НСПП, юридичного відділу НСПП, відділу правового
забезпечення примирних процедур НСПП, відділу НСПП по роботі в
містах Києві та Севастополі, відділу фінансів, бухгалтерського
обліку і звітності та матеріально-технічного забезпечення НСПП,
завідувачу загальним сектором НСПП, відділень НСПП в Автономній
Республіці Крим та областях забезпечити неухильне дотримання
порядку,  визначеного  затвердженою  пунктом  1 цього наказу
Інструкцією, якісної і своєчасної підготовки та представлення до
НСПП звітів про результати діяльності структурних підрозділів
НСПП".
   2. Внести до Інструкції про порядок підготовки структурними
підрозділами Національної служби посередництва і примирення звітів
про результати діяльності,  затвердженої  наказом  НСПП  від
29.01.2001 року N 56 ( v0056299-01 ), такі зміни і доповнення:
   2.1. В розділі 1. "Загальні положення":
   2.1.1. Пункт  1.1. викласти в такій редакції:
   "1.1. Ця інструкція (далі - Інструкція) визначає суб'єкти,
види, порядок і строки підготовки звітів про результати діяльності
відділів НСПП: відділу аналітично-інформаційної роботи  НСПП,
відділу прогнозування і статистики НСПП, юридичного відділу НСПП,
відділу правового забезпечення примирних процедур НСПП, відділу
НСПП по роботі в містах Києві та Севастополі, представництва НСПП
в місті Севастополі, відділу фінансів, бухгалтерського обліку і
звітності та матеріально-технічного забезпечення НСПП, загального
сектора НСПП, відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та
областях (далі - структурні підрозділи НСПП)".
   2.1.2. В частині другій пункту 1.2. слова "із змінами та
доповненнями, внесеними  наказами НСПП від 06.08.99 р. N 75
( v0075299-99 ), від 03.07.2000 р. N 54 ( v0054299-00 ) та від 25
січня 2001  р. N 47 ( v0047299-01 )" замінити словами "із
наступними змінами та доповненнями".
   2.2. В розділі 2 "Суб'єкти підготовки звітів про результати
діяльності" абзац другий викласти в такій редакції:
   "- відділ аналітично-інформаційної  роботи  НСПП,  відділ
прогнозування і статистики НСПП, юридичний відділ НСПП, відділ
правового забезпечення примирних процедур НСПП, відділ НСПП по
роботі в містах Києві та Севастополі, представництво НСПП в місті
Севастополі, відділ фінансів, бухгалтерського обліку і звітності
та матеріально-технічного забезпечення НСПП, загальний сектор
НСПП, відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях;".
   2.3. В розділі 4 "Порядок підготовки звітів про результати
діяльності" в пункті 4.1. слова "пунктів 5.2.2., 5.2.3. Інструкції
про  порядок  здійснення  аналітично-інформаційної  діяльності
Національної служби посередництва і примирення із змінами та
доповненнями, внесеними наказом НСПП від 25 січня 2001 року N 47
( v0047299-01  )"  замінити  словами "Інструкції про порядок
здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби
посередництва  і  примирення,  затвердженої наказом НСПП від
03.05.1999 року N 35 ( v0035299-99 ), із наступними змінами і
доповненнями,".
   2.4. В розділі 5 "Строки підготовки звітів про результати
діяльності":
   2.4.1. Пункт 5.1. викласти в такій редакції:
   "5.1. Структурні підрозділи НСПП представляють звіти про
результати своєї діяльності за перший квартал, за перше півріччя,
за 9 місяців, за рік голові НСПП до 5 числа місяця наступного за
звітним періодом".
   2.4.2. Пункт 5.2. викласти в такій редакції:
   "5.2. Відділ аналітично-інформаційної роботи НСПП на основі
узагальнення звітів структурних підрозділів НСПП представляє на
розгляд і затвердження голові НСПП проекти звітів про діяльність
НСПП за перший квартал, за перше півріччя, за 9 місяців, за рік
голові НСПП до 15 числа місяця наступного за звітним періодом".
   2.5. У пункті 6 слова "затвердженої у новій редакції наказом
НСПП від 25 січня 2001 року N 47 ( v0047299-01 )" замінити словами
"від 03.05.1999 року N 35 ( v0035299-99 ), із наступними змінами і
доповненнями".
   3. Заступнику  голови  НСПП  Климову  В.В.,  начальникам
структурних  підрозділів  НСПП  забезпечити  належний  рівень
підготовки звітів про результати діяльності відповідно до чинних
нормативно-правових актів НСПП та вимог Інструкції про порядок
підготовки  структурними  підрозділами  Національної  служби
посередництва і примирення звітів про результати діяльності.
 
 Голова Національної служби
 посередництва і примирення              В.М.Руденко


 
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка