Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про алгоритм перерахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
            29.12.2002 N 1489
 
      Про алгоритм перерахування коштів на поточні
      рахунки із спеціальним режимом використання
 
 


   Відповідно до  Закону  України  "Про  електроенергетику"
( 575/97-вр ), Указу Президента України від 21 квітня 1998 року
N 335  ( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України", на  виконання  спільних  постанов
Кабінету Міністрів України і Національного банку України від
19 липня 2000 року N 1136 ( 1136-2000-п ) "Про врегулювання
відносин на оптовому ринку електричної енергії України" і від
29 листопада 2001 року N 1592 ( 1592-2001-п ) "Про визначення
уповноваженого банку" та відповідно до положень постанови НКРЕ від
29.10.2001 N 1086 ( v1086227-01 ) "Про порядок перерахування
коштів" і Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки
постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на
поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового
постачальника електричної енергії (із змінами та доповненнями),
затвердженого постановою   НКРЕ  від  18.08.2000  N  861
( v0861227-00 ), Національна комісія регулювання електроенергетики
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Затвердити на січень 2003 року алгоритм перерахування
коштів,  згідно  з  яким кошти, що надійшли від споживачів
електричної енергії на поточні рахунки із спеціальним режимом
використання структурних підрозділів ліцензіатів з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом (за винятком цільової
надбавки (екологічної складової тарифів) на електричну енергію,
яка діяла до 1 січня 2002 року), установи банків перераховують у
повному  обсязі  на  поточні рахунки із спеціальним режимом
використання ліцензіатів з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом.
   Кошти, що надходять від споживачів електричної енергії як
оплата  цільової надбавки (екологічної складової тарифів) на
електричну енергію, яка діяла до 1 січня 2002 року, установи банку
перераховують за умови надання споживачем електричної енергії
окремого платіжного доручення, в якому в графі "Призначення
платежу"  зазначено - "Оплата цільової надбавки (екологічної
складової)..."), у такому порядку:
   цільову надбавку (екологічну складову) без ПДВ відповідно з
Харківської, Полтавської, Сумської областей - на спеціальний
рахунок "Екологічна реконструкція Зміївської ТЕС" N 26043400 в
СУЕБ "Мегабанк" м. Харків, МФО 351629, ЗКПО 05471247; з Луганської
області - на спеціальний рахунок N 26048310101 в Луганській філії
АК "Енергобанк", МФО 304803, ЗКПО 00131073; з Донецької області -
на  рахунок N 26000302636342 у відділенні Промінвестбанку в
м. Єнакієве Донецької області, МФО 334215, ЗКПО 05470978;
   ПДВ на цільову надбавку (екологічну складову), що зазначена в
призначенні платежу, - на поточні рахунки ліцензіатів з постачання
електричної  енергії  за  регульованим  тарифом  Харківської,
Полтавської,  Сумської,  Луганської  та  Донецької  областей
відповідно.
   2. Затвердити   розрахунок   утримання   коштів   у
енергопостачальних компаній з урахуванням прийнятих НКРЕ рішень
(додаток 1) та розрахунок нормативів відрахувань коштів на поточні
рахунки енергопостачальних компаній (додаток 2) і враховувати їх в
алгоритмі відрахування коштів на поточні рахунки ліцензіатів з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом та на
поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового
постачальника електричної енергії.
   Для ВАТ "Луганське енергетичне об'єднання" коригування за
розрахунок не в повному обсязі здійснювати протягом 3-х місяців,
починаючи з лютого 2003 року.
   3. Затвердити на січень 2003 року алгоритм, згідно з яким
кошти, що надійшли на поточні рахунки із спеціальним режимом
використання ліцензіатів з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом, установи уповноваженого банку розподіляють і
перераховують  на  поточні  рахунки ліцензіатів з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок
із  спеціальним  режимом  використання оптового постачальника
електричної енергії (додаток 3).
   Встановити, що залишок коштів, який утворився на початок
першого  дня нового розрахункового місяця, розподіляється за
алгоритмом розподілу коштів минулого розрахункового місяця.
 
 Голова Комісії                      Ю.Продан
 
 


                   ДОДАТОК 1
                   до постанови НКРЕ
                   29.12.2002 N 1489
 
              РОЗРАХУНОК
     утримання коштів у енергопостачальних компаній
        відповідно до прийнятих НКРЕ рішень
            на січень 2003 року
 
 
------------------------------------------------------------------
|N з/п| Енергопостачальні | Утримання коштів у  | Разом, грн. |
|   |   компанії   | Відповідальних осіб, |       |
|   |          |які спричинили введення|       |
|   |          |Надзвичайних ситуацій в|       |
|   |          |   ОРЕ протягом   |       |
|   |          |  2000-2001 років,  |       |
|   |          |     грн.     |       |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 1. |ВАТ "АК       |   - 75000,00    | - 75000,00 |
|   |"Вінницяобленерго" |            |       |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 2. |ВАТ "Одесаобленерго"|   - 200000,00   | - 200000,00 |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління енергоринку           С.Вишинський
 
 


                   ДОДАТОК 2
                   до постанови НКРЕ
                   29.12.2002 N 1489
 
              РОЗРАХУНОК
    нормативів відрахувань коштів на поточний рахунок
      ліцензіатів з постачання електричної енергії
     за регульованим тарифом з урахуванням понижуючих
   коефіцієнтів відповідно до Порядку відрахувань коштів
    на поточні рахунки енергопостачальників електричної
   енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок
      із спеціальним режимом використання оптового
     постачальника електричної енергії (із змінами),
      затвердженого постановою НКРЕ від 18.08.2000
      N 861 ( v0861227-00 ) на січень 2003 року
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Енергопостачальні  | Норматив, | Величина | Величина | Величина | Величина | Норматив, |
|з/п|    компанії    |розрахований|коригування|коригування|коригування|коригування|  який  |
|  |            |за плановими| нормативу |   за  |   за  |за коефі- |враховується|
|  |            | обсягами |   за  | розрахунок|перевищення| цієнтом |в алгоритмі |
|  |            | споживання | фактичними|  не в  | граничного| зменшення | розподілу |
|  |            | електро- | обсягами | повному |  рівня  |нормативу, | коштів,  |
|  |            | енергії  | споживання| обсязі за | споживання|  %   |   %   |
|  |            |   на   | електро- | електро- |електричної|      |      |
|  |            | січень  | енергії у | енергію, | енергії у |      |      |
|  |            | 2003 року, | листопаді | куплену з | листопаді |      |      |
|  |            |   %   |2002 року, |  ОРЕ у  | 2002 року,|      |      |
|  |            |      |  %   | листопада |   %   |      |      |
|  |            |      |      | 2002 року,|      |      |      |
|  |            |      |      |   %   |      |      |      |
|  |            |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|1 |      2     |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|1. |ВАТ "АК        |  36,11  |  2,75  |  -1,04  |  0,00  |  -3,78  |  34,04  |
|  |"Вінницяобленерго"   |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|2. |ВАТ          |  29,87  |  2,27  |  -3,16  |  0,00  |  -2,90  |  26,08  |
|  |"Тернопільобленерго"  |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|3. |ВАТ "ЕК        |  38,27  |  1,90  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  40,17  |
|  |"Хмельницькобленерго" |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|4. |ВАТ "ЕК        |  37,97  |  1,79  |  -3,88  |  -3,27  |  -3,26  |  29,35  |
|  |"Чернівціобленерго"  |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|5. |ВАТ          |  8,19   |  0,13  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  8,32  |
|  |"Запоріжжяобленерго"  |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|6. |ВАТ "ЕК        |  11,46  |  0,25  |  -1,70  |  -0,45  |  -1,43  |  8,13  |
|  |"Дніпрообленерго"   |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|7. |ВАТ          | 100,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  100,00 |
|  |"Кіровоградобленерго" *|      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|8. |ВАТ "Донецькобленерго" |  15,19  |  -0,90  |  -3,46  |  -1,00  |  -1,97  |  7,86  |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|9. |ВАТ          |  40,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  40,00  |
|  |"Луганськобленерго" ** |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|10.|ТОВ "Луганське     |  17,73  |  0,40  |  -2,05  |  -1,13  |  -2,39  |  12,56  |
|  |енергетичне об'єднання"|      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|11.|ВАТ "А.Е.С.      |  36,60  |  1,49  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  38,09  |
|  |Київобленерго"     |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|12.|ВАТ          | 100,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  100,00 |
|  |"Житомиробленерго" *  |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|13.|ВАТ "Черкасиобленерго" |  29,13  |  0,72  |  -0,76  |  0,00  |  -2,91  |  26,18  |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|14.|ВАТ "ЕК        |  32,07  |  0,91  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  32,98  |
|  |"Чернігівобленерго"  |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|15.|ВАТ "Крименерго"    |  38,44  |  1,88  |  -5,63  |  0,00  |  -5,20  |  29,49  |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|16.|ВАТ "ЕК        |  28,94  |  0,25  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  29,19  |
|  |"Севастопольенерго"  |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|17.|ВАТ "Львівобленерго"  |  25,76  |  2,92  |  -0,80  |  0,00  |  -2,79  |  25,09  |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|18.|ВАТ "ЕК        |  34,49  |  1,69  |  -3,43  |  -2,59  |  -3,02  |  27,14  |
|  |"Закарпаттяобленерго" |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|19.|ВАТ          |  41,60  |  0,00  |  -2,54  |  0,00  |  -3,91  |  35,15  |
|  |"Прикарпаттяобленерго" |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|20.|ВАТ "Ей-І-Ес      |  30,26  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  30,26  |
|  |Рівнеенерго"      |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|21.|ВАТ "Одесаобленерго"  |  29,06  |  0,00  |  -1,47  |  -0,33  |  -2,73  |  24,53  |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|22.|ВАТ "ЕК        |  29,01  |  2,02  |  -8,63  |  -0,22  |  -4,44  |  17,74  |
|  |"Миколаївобленерго"  |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|23.|ВАТ "ЕК        |  42,16  |  5,70  |  -8,97  |  0,00  |  -5,83  |  33,06  |
|  |"Херсонобленерго"   |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|24.|АК "Харківобленерго"  |  26,19  |  0,15  |  -5,60  |  -0,25  |  -4,10  |  16,39  |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|25.|ВАТ "Полтаваобленерго" |  47,44  |  -2,19  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  45,25  |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|26.|ВАТ "Сумиобленерго"  |  41,34  |  -5,15  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  36,19  |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|27.|ВАТ "Волиньобленерго" |  28,03  |  1,65  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  29,68  |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|28.|ВАТ "ПЕМ -       |  10,41  |  0,17  |  -3,09  |  -0,75  |  -1,35  |  5,39  |
|  |Енерговугілля"     |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|29.|ДП СЕМ ВО       |  18,11  |  0,43  |  -1,72  |  -1,48  |  -1,53  |  13,81  |
|  |"Донецьквугілля"    |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|30.|ДПЕМ АТ "Атомсервіс"  |  14,51  |  -1,71  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  12,80  |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|31.|ДП МО України "102 ПЕМ"|  0,00   |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|32.|ЗАТ "Східно-Кримська  |  31,68  |  0,69  | -18,28  |  0,00  |  -2,82  |  11,27  |
|  |енергетична компанія" |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|33.|МДКП "Розділтеплокомун-|  27,14  |  1,36  |  -4,90  |  0,00  |  -3,54  |  20,06  |
|  |енерго"        |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|34.|Новояворівське КП "МЕМ"|  36,62  |  1,45  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  38,07  |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|35.|ДТГО "Південно-західна |  17,52  |  -1,18  |  -0,10  |  0,00  |  -1,62  |  14,62  |
|  |залізниця"       |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|36.|ТОВ "Сервіс-Інвест"  | 100,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  100,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
--------------
   * встановлено  100-відсоткове  перерахування  на поточний
рахунок ВАТ "Житомиробленерго", ВАТ "Кіровоградобленерго" та ТОВ
"Сервіс-Інвест", відповідно  до  постанов НКРЕ від 28.12.2001
N 1276 ( v1276227-01 ), від 29.07.2002 N 829 ( v0829227-02 ) та
від 27.11.2002 N 1304 ( v1304227-02 ).
   ** встановлено 40-відсоткове  перерахування  на  поточний
рахунок  ВАТ  "Луганськобленерго" за умови виконання графіка
погашення заборгованості за  електричну  енергію  споживачами
області.
 
 Начальник управління енергоринку           С.Вишинський
 
 


                   ДОДАТОК 3
                   до постанови НКРЕ
                   29.12.2002 N 1489
 
              НОРМАТИВИ
    відрахувань коштів на поточний рахунок ліцензіатів
     з постачання електричної енергії за регульованим
   тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом
   використання оптового постачальника електричної енергії
  за куповану на ОРЕ електроенергію з урахуванням понижуючих
   коефіцієнтів відповідно до Порядку відрахувань коштів
    на поточні рахунки енергопостачальників електричної
   енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок
  із спеціальним режимом використання оптового постачальника
     електричної енергії (із змінами), затвердженого
    постановою НКРЕ від 18.08.2000 N 861 ( v0861227-00 )
            на січень 2003 року
 
 
------------------------------------------------------------------------
| N |  Енергопостачальні  | Відсоток  |  Відсоток  | Щодобове  |
|з/п|    компанії    |відрахування | відрахування | додаткове  |
|  |            | коштів на | коштів на  |перерахування|
|  |            |  поточні  |  поточний  |(утримання) |
|  |            |  рахунки  | рахунок із | коштів на  |
|  |            |ліцензіатів з| спеціальним | поточні  |
|  |            | постачання |  режимом  | рахунки  |
|  |            | електричної | використання |енергопоста- |
|  |            | енергії, % |  оптового  | чальних  |
|  |            |       |постачальника | компаній,  |
|  |            |       | електричної |  грн.   |
|  |            |       | енергії, % |       |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
| 1 |     2       |   3   |   4    |   5    |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
|1. |ВАТ "АК        |  34,04  |  65,96   |- 75000,00  |
|  |"Вінницяобленерго"   |       |       |       |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
|2. |ВАТ          |  26,08  |  73,92   |  0,00   |
|  |"Тернопільобленерго"  |       |       |       |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
|3. |ВАТ "ЕК        |  40,17  |  59,83   |  0,00   |
|  |"Хмельницькобленерго" |       |       |       |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
|4. |ВАТ "ЕК        |  29,35  |  70,65   |  0,00   |
|  |"Чернівціобленерго"  |       |       |       |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
|5. |ВАТ          |  8,32   |  91,68   |  0,00   |
|  |"Запоріжжяобленерго"  |       |       |       |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
|6. |ВАТ "ЕК        |  8,13   |  91,87   |  0,00   |
|  |"Дніпрообленерго"   |       |       |       |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
|7. |ВАТ          |  100,00  |   0,00   |  0,00   |
|  |"Кіровоградобленерго" |       |       |       |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
|8. |ВАТ          |  7,86   |  92,14   |  0,00   |
|  |"Донецькобленерго"   |       |       |       |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
|9. |ВАТ          |  40,00  |  60,00   |  0,00   |
|  |"Луганськобленерго"  |       |       |       |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
|10.|ТОВ "Луганське     |  12,56  |  87,44   |  0,00   |
|  |енергетичне об'єднання"|       |       |       |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
|11.|ВАТ "А.Е.С.      |  38,09  |  61,91   |  0,00   |
|  |Київобленерго"     |       |       |       |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
|12.|ВАТ          |  100,00  |   0,00   |  0,00   |
|  |"Житомиробленерго"   |       |       |       |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
|13.|ВАТ "Черкасиобленерго" |  26,18  |  73,82   |  0,00   |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
|14.|ВАТ "ЕК        |  32,98  |  67,02   |  0,00   |
|  |"Чернігівобленерго"  |       |       |       |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
|15.|ВАТ "Крименерго"    |  29,49  |  70,51   |  0,00   |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
|16.|ВАТ "ЕК        |  29,19  |  70,81   |  0,00   |
|  |"Севастопольенерго"  |       |       |       |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
|17.|ВАТ "Львівобленерго"  |  25,09  |  74,91   |  0,00   |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
|18.|ВАТ "ЕК        |  27,14  |  72,86   |  0,00   |
|  |"Закарпаттяобленерго" |       |       |       |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
|19.|ВАТ          |  35,15  |  64,85   |  0,00   |
|  |"Прикарпаттяобленерго" |       |       |       |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
|20.|ВАТ "Ей-І-Ес      |  30,26  |  69,74   |  0,00   |
|  |Рівнеенерго"      |       |       |       |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
|21.|ВАТ "Одесаобленерго"  |  24,53  |  75,47   |- 200000,00 |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
|22.|ВАТ "ЕК        |  17,74  |  82,26   |  0,00   |
|  |"Миколаївобленерго" * |       |       |       |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
|23.|ВАТ "ЕК        |  33,06  |  66,94   |  0,00   |
|  |"Херсонобленерго"   |       |       |       |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
|24.|АК "Харківобленерго"  |  16,39  |  83,61   |  0,00   |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
|25.|ВАТ "Полтаваобленерго" |  45,25  |  54,75   |  0,00   |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
|26.|ВАТ "Сумиобленерго"  |  36,19  |  63,81   |  0,00   |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
|27.|ВАТ "Волиньобленерго" |  29,68  |  70,32   |  0,00   |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
|28.|ВАТ          |  5,39   |  94,61   |  0,00   |
|  |"ПЕМ -Енерговугілля"  |       |       |       |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
|29.|ДП СЕМ ВО       |  13,81  |  86,19   |  0,00   |
|  |"Донецьквугілля"    |       |       |       |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
|30.|ДПЕМ АТ "Атомсервіс"  |  12,80  |  87,20   |  0,00   |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
|31.|ДП МО України "102 ПЕМ"|  0,00   |  100,00  |  0,00   |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
|32.|ЗАТ "Східно-Кримська  |  11,27  |  88,73   |  0,00   |
|  |енергетична компанія" |       |       |       |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
|33.|МДКП "Розділтеплокомун-|  20,06  |  79,94   |  0,00   |
|  |енерго"        |       |       |       |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
|34.|Новояворівське КП "МЕМ"|  38,07  |  61,93   |  0,00   |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
|35.|ДТГО "Південно-західна |  14,62  |  85,38   |  0,00   |
|  |залізниця"       |       |       |       |
|---+-----------------------+-------------+--------------+-------------|
|36.|ТОВ "Сервіс-Інвест"  |  100,00  |   0,00   |  0,00   |
------------------------------------------------------------------------
 
--------------
   *  у  тому  числі  2,25%  на  поточний  рахунок  ВАТ
"Миколаївобленерго" із спеціальним режимом використання, відкритий
на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2001
N 358 ( 358-2001-п ).
 
 Начальник управління енергоринку           С.Вишинський


 
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка