Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 18 січня 2003 р. N 58
                Київ
 
      Про затвердження Порядку здійснення контролю
        за обігом наркотичних (психотропних)
            лікарських засобів
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1146 ( 1146-2003-п ) від 24.07.2003
      N 602 ( 602-2004-п ) від 12.05.2004 )
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  Порядок  здійснення  контролю  за  обігом
наркотичних (психотропних) лікарських засобів (додається).
 
   2. Міністерству охорони здоров'я привести у тримісячний строк
власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд.29
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 18 січня 2003 р. N 58
 
               ПОРЯДОК
      здійснення контролю за обігом наркотичних
        (психотропних) лікарських засобів
 
 
   1. Цей Порядок стосується діяльності підприємств, установ,
організацій незалежно від форми власності, пов'язаної з обігом
наркотичних  (психотропних)  лікарських  засобів,  наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються
для  виробництва,  виготовлення  наркотичних  (психотропних)
лікарських засобів та визначає механізм здійснення контролю за їх
обігом з метою запобігання можливому відпливу відповідних засобів
і  речовин  у  незаконний обіг та спрямування на обмеження
використання цих засобів виключно у медичних та наукових цілях.
 
   2. Контроль за обігом наркотичних (психотропних) лікарських
засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних
(психотропних) лікарських засобів, здійснюється відповідно до
законодавства, на виконання міжнародних конвенцій ООН - Єдиної
конвенції  про  наркотичні  засоби 1961 року  ( 995_177 ) з
поправками, внесеними до неї згідно з Протоколом 1972 року
( 995_881 ), Конвенції  про  психотропні  речовини 1971 року
( 995_176 ), Конвенції  про боротьбу проти незаконного обігу
наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року ( 995_096 ).
 
   3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:
 
   наркотичні (психотропні) лікарські засоби - лікарські засоби,
що містять один чи декілька наркотичних засобів або психотропних
речовин, включених до таблиць II і III та прекурсорів, включених
до  списку  N  1  таблиці IV переліку наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого  постановою
Кабінету  Міністрів  України   від 6 травня  2000 р. N 770
( 770-2000-п ) (далі - перелік);
 
   наркотичні (психотропні) комбіновані лікарські  засоби  -
наркотичні  (психотропні)  лікарські засоби, що містять малу
кількість наркотичних засобів  або  психотропних  речовин  і
прекурсорів, включених до відповідних таблиць переліку, із яких ці
засоби чи речовини не можуть бути видобуті  легкодоступними
способами у кількостях, що дають змогу зловжити ними;
 
   обіг наркотичних  (психотропних)  лікарських  засобів  -
провадження  видів  діяльності,  пов'язаних  з  розробленням,
виробництвом,   виготовленням,   зберіганням,  перевезенням,
придбанням, ввезенням на митну територію України, вивезенням за
межі її митної території, відпуском, використанням, знищенням
наркотичних (психотропних) лікарських засобів.
 
   4. Наркотичні (психотропні) лікарські  засоби  підлягають
такому  самому  порядку  контролю,  що й наркотичні засоби,
психотропні речовини або прекурсори, які в них містяться.
 
   Контроль може  не  застосовуватися   до   наркотичних
(психотропних) лікарських засобів, що містять малу кількість
наркотичних засобів, або психотропних речовин і прекурсорів,
включених до відповідних таблиць переліку, з яких ці засоби не
можуть бути видобуті легкодоступними способами у кількості, що дає
змогу зловживати ними (далі - комбіновані лікарські засоби).
Перелік цих засобів з визначенням, які саме заходи контролю
застосовуються до таких лікарських засобів залежно від наявності
чи відсутності даних про можливість  зловживання  ними  або
видобування з них кустарним способом небезпечних наркотичних
засобів та психотропних речовин, затверджується МОЗ за поданням
Комітету з контролю за наркотиками (далі - Комітет), узгодженим з
МВС та СБУ. ( Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 602 ( 602-2004-п ) від 12.05.2004 )
 
   5. Постійний контроль за обігом наркотичних (психотропних)
лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення
наркотичних  (психотропних)  лікарських засобів, в установах,
підприємствах, організаціях здійснюється Комітетом.
 
   6. Контроль за обігом наркотичних (психотропних) лікарських
засобів включає:
 
   ліцензування діяльності підприємств, установ і організацій,
пов'язаної  з  розробленням,  виробництвом,  виготовленням,
зберіганням, перевезенням, придбанням, відпуском, ввезенням на
митну територію України, вивезенням за межі митної території
України, знищенням наркотичних (психотропних) лікарських засобів;
 
   погодження видачі  ліцензій  підприємствам,  установам  і
організаціям на право провадження діяльності, пов'язаної з обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (в тому
числі з обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів) з
МВС;
 
   розмежування права провадження підприємницької діяльності,
пов'язаної з обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів
для підприємств різних форм власності із закріпленням переважного
права здійснення діяльності у цій сфері за  підприємствами,
установами  і  організаціями  державної та комунальної форми
власності;
 
   проведення щороку розрахунків та визначення потреб України у
наркотичних засобах і психотропних речовинах для медичних та
наукових цілей;
 
   надання відомостей Комітету та Державній службі лікарських
засобів  і  виробів  медичного  призначення  підприємствами,
установами, організаціями про діяльність, пов'язану з обігом
наркотичних  (психотропних)  лікарських  засобів,  кількість
наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що виробляються,
виготовляються, ввозяться на митну територію України чи вивозяться
за  межі  її  митної  території, щокварталу, їх відпуск чи
використання - щороку із зазначенням залишків на кінець року;
( Абзац шостий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1146 ( 1146-2003-п ) від 24.07.2003 )
 
   надання статистичних даних про фактичний обіг наркотичних
(психотропних)  лікарських  засобів,  наркотичних  засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються  для
виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських
засобів, у загальному звіті про обіг в Україні наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів Міжнародному комітету
з контролю за наркотиками ООН;
 
   видачу Комітетом  окремих  дозволів  (сертифікатів)  усім
підприємствам, установам і організаціям, відповідно до яких вони
мають право на ввезення на митну територію України та вивезення за
межі їх митної території наркотичних (психотропних) лікарських
засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів,
що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних
(психотропних) лікарських засобів, для кожного такого випадку
незалежно від того, стосується це одного чи кількох засобів та від
відомчої підпорядкованості;
 
   моніторинг Комітетом і Держмитслужбою у межах їх компетенції
транзиту через митну територію України наркотичних (психотропних)
лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин,
прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення
наркотичних (психотропних) лікарських засобів;
 
   інформування Комітетом компетентних органів країн-імпортерів
про здійснення вивезення за межі митної території України або
транзиту через її митну територію наркотичних (психотропних)
лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин,
прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення
наркотичних (психотропних) лікарських засобів;
 
   відпуск з   аптечної  мережі  громадянам  наркотичних
(психотропних) лікарських засобів за рецептом лікаря, оформленим
на спеціальному рецептурному бланку;
 
   зберігання підприємствами,   установами,   організаціями
наркотичних  (психотропних)  лікарських  засобів,  спеціальних
рецептурних бланків, наркотичних засобів, психотропних речовин,
прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення
наркотичних (психотропних) лікарських засобів, у вогнетривких
замкнених сейфах або в замкнених металевих  шафах,  надійно
прикріплених до підлоги чи стіни, тільки в обладнаних відповідно
до встановлених вимог окремих приміщеннях;
 
   обмеження кількості зберігання наркотичних  (психотропних)
лікарських  засобів  підприємствами, установами, організаціями
нормативами, визначеними наказом МОЗ;
 
   облік наркотичних  (психотропних)  лікарських  засобів  і
спеціальних рецептурних бланків, наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, що використовуються для  виробництва,
виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, та
реєстрація операцій  з  ними  підприємствами,  установами  і
організаціями;
 
   проведення щокварталу   інвентаризації   підприємствами,
установами, організаціями наркотичних (психотропних) лікарських
засобів, спеціальних рецептурних бланків, наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються  для
виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських
засобів, із складанням балансу товарно-матеріальних цінностей;
 
   надання відомостей Комітету підприємствами, установами  і
організаціями  про розбіжності у балансі або невідповідність
показників  балансу  результатам  проведеної  інвентаризації
наркотичних  (психотропних)  лікарських засобів і спеціальних
рецептурних бланків, наркотичних засобів, психотропних речовин,
прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення
наркотичних (психотропних) лікарських засобів;
 
   відповідальність керівників  підприємств,   установ   і
організацій,  які  провадять  діяльність, пов'язану з обігом
наркотичних  (психотропних)  лікарських  засобів,  наркотичних
засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що використовуються
для  виробництва,  виготовлення  наркотичних  (психотропних)
лікарських засобів, за порушення законодавства у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 
   знищення визнаних непридатними до подальшого використання
наркотичних  (психотропних)  лікарських  засобів,  наркотичних
засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що використовуються
для  виробництва,  виготовлення  наркотичних  (психотропних)
лікарських засобів, у встановленому порядку;
 
   перевірку Комітетом діяльності усіх підприємств, установ і
організацій,   пов'язаної  з  розробленням,  виробництвом,
виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією,
відпуском, ввезенням на митну територію України, вивезенням за
межі її митної території, використанням, знищенням наркотичних
(психотропних) лікарських засобів;
 
   заборону рекламування наркотичних (психотропних) лікарських
засобів, за винятком надання наукової інформації у медичних та
фармацевтичних довідниках і виданнях;
 
   встановлення гранично  допустимої  кількості  наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться у
наркотичних  (психотропних)  лікарських  засобах, на підставі
розмірів допустимих добових доз, визначених Міжнародним комітетом
з контролю з наркотиків ООН;
 
   розроблення нових  наркотичних  (психотропних)  лікарських
засобів, нових наркотичних засобів, психотропних речовин лише з
метою застосування у медичній практиці або для науково-дослідної
роботи за державним замовленням.
 
   7. Підприємства, установи і організації провадять діяльність,
пов'язану з обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів
за умови отримання ліцензії на право провадження господарської
діяльності,   пов'язаної   з  розробленням,  виробництвом,
виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, ввезенням на
митну територію України, вивезенням за межі її митної території,
відпуском, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів  (повністю або частково), відповідно до напрямів
діяльності.
 
   8. Ліцензії на право провадження господарської діяльності,
пов'язаної  з  розробленням,  виробництвом,  виготовленням,
зберіганням, перевезенням,  придбанням,  ввезенням  на  митну
територію  України, вивезенням за межі її митної території,
відпуском, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, видаються Державною службою лікарських засобів і
виробів  медичного  призначення,  за  погодженням  з  МВС в
установленому порядку.
 
   Провадження зазначеної  діяльності  без  ліцензії  не
дозволяється.
( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1146
( 1146-2003-п ) від 24.07.2003 )
 
   9. Підприємства  недержавної  форми власності, які мають
ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної
практики та діяльність яких пов'язана з поданням громадянам
хірургічної чи іншої невідкладної медичної допомоги, можуть на
договірній основі отримувати послуги з відпуску та використання
наркотичних (психотропних) лікарських засобів від підприємств
державної чи комунальної форми власності, що мають ліцензію на
право провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з покладанням на них
повної відповідальності.
 
   10. Господарську діяльність,  пов'язану  з  виробництвом,
виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, відпуском,
оптовою реалізацією, ввезенням на митну  територію  України,
вивезенням за межі її митної території, знищенням психотропних
лікарських засобів, які містять психотропні речовини, включені до
списку  N 2  таблиці  III переліку,  дозволяється  провадити
підприємствам-виробникам усіх форм власності за наявності ліцензії
на право провадження діяльності, пов'язаної із зазначеними видами
обігу відповідних психотропних речовин.
 
   11. Господарську діяльність,  пов'язану  з  перевезенням,
зберіганням, придбанням, відпуском, ввезенням на митну територію
України, вивезенням за межі її митної території, визначених
наказом МОЗ наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських
засобів,  дозволяється  провадити  підприємствам,  установам,
організаціям усіх форм власності без наявності ліцензії на право
провадження зазначеної діяльності на підставі ліцензії на право
провадження медичної практики або оптової, роздрібної торгівлі
лікарськими засобами відповідно до напрямів діяльності.
 
   12. Комітетом формуються списки підприємств,  установ  і
організацій,  що  провадять  діяльність,  пов'язану з обігом
наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів, які
щокварталу подаються до СБУ.
 
   13. Господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та
виготовленням наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських
засобів, дозволяється провадити підприємствам-виробникам державної
і комунальної форми власності за наявності ліцензії на право
виробництва,  виготовлення  наркотичних  засобів, психотропних
речовин і прекурсорів.
 
   14. Господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та
виготовленням психотропних комбінованих лікарських засобів, що
містять психотропні речовини, включені до списку N 2 таблиці III
переліку, дозволяється  провадити підприємствам-виробникам усіх
форм власності за наявності ліцензії на право  виробництва,
виготовлення відповідних психотропних речовин.
 
   15. Господарську  діяльність,  пов'язану  з  перевезенням
наркотичних  (психотропних)  лікарських  засобів,  наркотичних
засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що використовуються
для  виробництва,  виготовлення  наркотичних  (психотропних)
лікарських засобів (за винятком психотропних речовин, включених до
списку N 2 таблиці III переліку, психотропних лікарських засобів,
які  їх  містять, та комбінованих наркотичних (психотропних)
лікарських  засобів),  дозволяється  провадити  підприємствам,
установам та організаціям державної і комунальної форм власності,
що провадять діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів,
психотропних  речовин  і прекурсорів на підставі відповідної
ліцензії, та підприємствам, установам і організаціям усіх форм
власності,  діяльність  яких  пов'язана з наданням послуг з
перевезення вантажів транспортними засобами, за наявності у них
ліцензії на право здійснення цих послуг, а також ліцензії на право
перевезення  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  і
прекурсорів.
 
   Перевезення наркотичних (психотропних) лікарських засобів,
наркотичних засобів, психотропних  речовин,  прекурсорів,  що
використовуються  для  виробництва,  виготовлення  наркотичних
(психотропних)  лікарських  засобів  здійснюється  за  умови
забезпечення державної охорони вантажу, що перевозиться, та на
підставі документів суворої звітності встановленого МОЗ зразка.
 
   16. Для розрахунків і  визначення  щорічної  потреби  у
наркотичних засобах і психотропних речовинах для медичних і
наукових  цілей  до  Комітету  підприємствами,  установами,
організаціями, які здійснюють діяльність, пов'язану з обігом
наркотичних (психотропних) лікарських засобів, подаються відомості
про кількість:
 
   вироблених або  виготовлених  в  Україні  наркотичних
(психотропних) лікарських засобів для забезпечення медичних і
наукових цілей - щокварталу та щороку на 31 грудня за формою
додатка 1;
 
   ввезених в Україну та вивезених з  України  наркотичних
(психотропних) лікарських засобів (крім наркотичних (психотропних)
комбінованих лікарських  засобів) - щокварталу та щороку на
31 грудня за формою додатка 2;
 
   ввезених в  Україну  та вивезених з України наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів для виробництва,
виготовлення  наркотичних (психотропних) лікарських засобів -
щокварталу та щороку на 31 грудня за формою додатка 3;
 
   споживання наркотичних (психотропних) лікарських засобів на
підприємствах, в установах, організаціях України для медичних і
наукових цілей, складські запаси і спеціальні складські запаси
(запаси, що перебувають у розпорядженні Кабінету Міністрів України
для застосування  за  спеціальним  призначенням)  наркотичних
(психотропних) лікарських засобів - щороку на 31 грудня за формою
додатка 4;
 
   використання наркотичних засобів, психотропних речовин  і
прекурсорів   для  виробництва,  виготовлення  наркотичних
(психотропних) лікарських засобів, складські запаси і спеціальні
складські запаси наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, а також готових наркотичних (психотропних) лікарських
засобів - щороку на 31 грудня за формою додатка 5.
 
   Щокварталу відомості подаються не пізніше 15 числа місяця, що
настає за звітним періодом, щороку - до 15 січня року, що настає
за звітним.
 
   17. Розрахунки  потреби України у наркотичних засобах і
психотропних речовинах для медичних і наукових цілей оформляються
Комітетом за формою додатка 6 і затверджуються МОЗ.
 
   18. Затверджені розрахунки потреби України у наркотичних
засобах і психотропних речовинах для медичних і наукових цілей
використовуються у разі надання Комітетом статистичних даних про
обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин  і
прекурсорів через МЗС до Міжнародного комітету з контролю за
наркотиками ООН за формою додатка 7, та застосовуються під час
встановлення   Кабінетом   Міністрів   України   (окремим
нормативно-правовим  актом)  щорічних  квот,  у  межах  яких
здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на
митну територію України та вивезення за межі її митної території
наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць
II і III переліку.
 
   19. Наркотичні (психотропні) лікарські засоби, наркотичні
засоби, психотропні речовини, прекурсори, що використовуються для
виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських
засобів, переміщуються через митний кордон України під митним
контролем.
 
   20. Ввезення на митну територію України та вивезення за межі
її митної території наркотичних (психотропних) лікарських засобів,
наркотичних засобів, психотропних  речовин,  прекурсорів,  що
використовуються  для  виробництва,  виготовлення  наркотичних
(психотропних) лікарських засобів, здійснюється підприємствами,
установами, організаціями відповідно до сертифіката (окремого
дозволу), виданого Комітетом за погодженням з СБУ для кожного
окремого випадку незалежно від того, стосується це одного чи
кількох наркотичних (психотропних) лікарських засобів та від
відомчої підпорядкованості, в установленому порядку.
 
   21. Транзит   через   територію  України  наркотичних
(психотропних)  лікарських  засобів,  наркотичних  засобів,
психотропних  речовин,  прекурсорів,  що використовуються для
виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських
засобів, здійснюється за наявності сертифіката (окремого дозволу)
на кожну партію товарів, виданого національним  компетентним
органом країни-експортера. До оригіналу сертифіката додаються дві
його копії, завірені в установленому порядку, одна з  яких
передається митному органу, що знаходиться в пункті пропуску через
державний кордон, під час ввезення вантажу на митну територію
України, друга - надсилається завчасно національним компетентним
органом країни-експортера поштою до Комітету.
 
   Партія товарів перевозиться транспортним засобом разом з
оригіналом  сертифіката,  який  передається  митним  органам
країни-імпортера після відмітки митного органу, що знаходиться в
пункті пропуску через державний кордон, про вивезення цієї партії
вантажу у повному обсязі та в установлений строк за межі митної
території України.
 
   Це не поширюється на випадки перевезення на суднах або
літаках міжнародного сполучення обмеженої кількості наркотичних
(психотропних)  лікарських  засобів,  необхідних  для подання
невідкладної медичної допомоги, а також у разі, коли літак, що
перевозить повітряним шляхом партію наркотичних (психотропних)
лікарських засобів, пролітає над територією країни без посадки.
 
   Партія наркотичних  (психотропних)  лікарських  засобів,
наркотичних  засобів,  психотропних  речовин, прекурсорів, що
використовуються  для  виробництва,  виготовлення  наркотичних
(психотропних) лікарських засобів, що перевозиться транзитом через
територію України, не підлягає розпакуванню і переробці, яка може
змінити природу цих засобів.
 
   22. Вивезення  за  межі митної території України деяких
наркотичних (психотропних)  комбінованих  лікарських  засобів,
спеціально визначених у переліку, затвердженому наказом МОЗ за
поданням Комітету та погодженому з МВС і СБУ, здійснюється за
наявності  сертифіката  тільки  у  разі  запиту до Комітету
національного компетентного органу відповідної країни-імпортера
про необхідність його видачі. В інших випадках для вивезення за
межі митної території України таких лікарських засобів сертифікат
не  видається,  про  що  Комітет  інформує офіційним листом
Держмитслужбу.
 
   23. Ввезення на митну територію України, вивезення за межі її
митної  території  та транзит через митну територію України
наркотичних  (психотропних)  лікарських  засобів,  наркотичних
засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що використовуються
для  виробництва,  виготовлення  наркотичних  (психотропних)
лікарських засобів, здійснюються лише через митниці, встановлені
Держмитслужбою.
 
   24. Інформування  національних   компетентних   органів
країн-імпортерів про вивезення за межі митної території України
або транзит через територію України наркотичних (психотропних)
лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин,
прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення
наркотичних  (психотропних)  лікарських  засобів, здійснюється
Комітетом.
 
   Копія сертифіката, виданого  Комітетом  або  національним
компетентним органом країни-експортера чи отримана Комітетом у
разі транзиту, завірена в установленому порядку, надсилається
національному компетентному органу країни-імпортера.
 
   25. Відпуск громадянам наркотичних (психотропних) лікарських
засобів здійснюється  через  аптечні  заклади  державної  та
комунальної форми власності за рецептом лікаря, який виписується
на спеціальних рецептурних бланках форми N 3 (додаток 8).
 
   Спеціальний рецептурний бланк форми N 3 передбачений для
виписування  наркотичних (психотропних) лікарських засобів за
переліками, визначеними МОЗ за поданням Комітету, лікарями, які
працюють у закладах охорони здоров'я державної і комунальної форми
власності.
 
   Спеціальні рецептурні бланки форми N 3 виготовляються на
папері з відповідними ступенями захисту, друкуються Держзнаком та
є документами суворої звітності.
 
   Територіальні органи охорони здоров'я отримують спеціальні
рецептурні  бланки форми N 3 від постачальників у порядку,
визначеному наказом МОЗ, за замовленням за формою додатка 9.
 
   Лікувально-профілактичні заклади  і  установи  отримують
спеціальні рецептурні бланки форми N 3 з аптечних складів.
 
   Спеціальні рецептурні  бланки форми N 3 приймаються від
постачальників за актом за формою додатка 10.
 
   Зазначені бланки  зберігаються  разом  з  наркотичними
(психотропними) лікарськими засобами у вогнетривких замкнених
сейфах або замкнених металевих шафах, надійно прикріплених до
підлоги чи стіни, в окремих приміщеннях (матеріальних кімнатах).
Наказом головного лікаря закладу чи установи призначається особа,
яка відповідає за зберігання, облік та видачу цих бланків.
 
   Облік спеціальних рецептурних бланків форми N 3 ведеться в
журналі обліку (додаток 11). Сторінки журналу повинні  бути
пронумеровані, а журнал - прошнурований та скріплений підписом
керівника і печаткою закладу чи установи охорони здоров'я.
 
   Спеціальні рецептурні  бланки  форми  N  3  видаються
відповідальною особою медичному працівнику в кількості, що не
перевищує потребу їх на 2 тижні.
 
   Щокварталу постійно діюча інвентаризаційна комісія закладу чи
установи  охорони  здоров'я  перевіряє  наявність спеціальних
рецептурних бланків форми N 3 у відповідальної особи та їх
відповідність кількості, зазначеній у книзі обліку.
 
   На рецептурному бланку форми N 3 дозволяється виписувати
тільки одне найменування наркотичного (психотропного) лікарського
засобу.
 
   Спеціальний рецепт форми N 3 виписується на підставі медичних
показань за встановленими МОЗ правилами, підписується лікарем,
скріплюється його особистою печаткою, підписом керівника закладу
чи установи охорони здоров'я або його заступника з медичної
частини, а також штампом та круглою печаткою закладу чи установи.
 
   У відповідній  медичній  документації  (історії  хвороби,
амбулаторній картці) лікарем робиться обов'язковий запис про
призначення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, їх
перелік та номер виданого спеціального рецепта форми N 3.
 
   Рецепт форми N 3 після відпуску наркотичного (психотропного)
лікарського  засобу  залишається  в  аптечному  закладі,  де
зберігається протягом 5 років.
 
   Після закінчення строку зберігання спеціальні  рецептурні
бланки форми N 3, за якими були відпущені наркотичні (психотропні)
лікарські засоби, знищуються із складанням про це акта за формою
додатка 12. До акта додаються реєстри спеціальних рецептурних
бланків форми N 3,  за  якими  були  відпущені  наркотичні
(психотропні) лікарські засоби, за формою додатка 13.
 
   У аптечні заклади, яким надано право здійснювати відпуск
наркотичних  (психотропних)  лікарських  засобів,  керівники
лікувально-профілактичних закладів і установ систематично (не
рідше одного разу на квартал) подають списки лікарів (із зразками
їх особистих підписів), яким надано дозвіл виписувати такі засоби
на спеціальних рецептурних бланках форми N 3, а також їх номери і
серії, що зберігаються у відповідних закладах чи установах охорони
здоров'я.
 
   Керівники лікувально-профілактичних закладів  чи  установ,
лікарі, керівники аптечних закладів несуть відповідальність за
порушення правил оформлення, зберігання,  обліку  спеціальних
рецептурних  бланків  форми  N  3  та  відпуску наркотичних
(психотропних) лікарських засобів за рецептом, оформленим  з
порушенням правил.
 
   26. Відпуск   громадянам   наркотичних   (психотропних)
комбінованих лікарських засобів здійснюється через аптечні заклади
усіх форм власності без рецепта лікаря, крім засобів, що визнані
небезпечними з точки зору зловживання або кустарного видобування з
них речовин, які дають змогу зловживати ними, визначених наказом
МОЗ за поданням Комітету і за погодженням з МВС і СБУ, та які
відпускаються з аптечних закладів за рецептом лікаря, виписаним на
рецептурних бланках форми N 1, встановленої МОЗ.
 
   27. Наркотичні (психотропні) лікарські засоби, наркотичні
засоби, психотропні речовини, прекурсори, що використовуються для
виробництва наркотичних (психотропних) лікарських засобів, для
лікувальних  або  виробничих  потреб підприємств, установ чи
організацій, виписуються на окремих бланках за формою відповідно
до вимог, встановлених МОЗ, та за наявності штампа, печатки і
підпису керівника підприємства, установи, організації або його
заступника.
 
   Наказом по підприємству, установі або організації створюється
постійно діюча  комісія  з  питань  доцільності  призначення
наркотичних  (психотропних)  лікарських  засобів,  а  також
затверджується порядок доступу, перебування осіб у матеріальних
кімнатах,  де зберігаються наркотичні (психотропні) лікарські
засоби, наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори, що
використовуються  для  виробництва,  виготовлення  наркотичних
(психотропних) лікарських засобів, порядок здачі-приймання ключів
від сейфів і матеріальних кімнат.
 
   28. Наркотичні  (психотропні)  лікарські  засоби  (крім
наркотичних (психотропних) комбінованих  лікарських  засобів),
наркотичні  засоби,  психотропні  речовини,  прекурсори,  що
використовуються  для  виробництва,  виготовлення  наркотичних
(психотропних) лікарських засобів, зберігаються підприємствами,
установами, організаціями у вогнетривких замкнених сейфах або у
замкнених металевих шафах, надійно прикріплених до підлоги чи
стіни, з надійними і справними замками. На внутрішній поверхні
дверцят  сейфа  або  шафи  розміщується  перелік наркотичних
(психотропних) засобів і прекурсорів, що в ньому зберігаються.
 
   29. Наркотичні  (психотропні)  лікарські  засоби  (крім
наркотичних  (психотропних)  комбінованих лікарських засобів),
наркотичні  засоби,  психотропні  речовини,  прекурсори,  що
використовуються  для  виробництва,  виготовлення  наркотичних
(психотропних) лікарських засобів, та спеціальні рецептурні бланки
форми  N 3 зберігаються в окремих приміщеннях (матеріальних
кімнатах), обладнаних відповідно до типових вимог з техніки
укріплення та оснащення засобами охоронно-пожежної сигналізації
приміщень, де зберігаються наркотичні засоби, затвердженими МОЗ та
погодженими з МВС (далі - типові вимоги).
 
   Зберігання наркотичних  (психотропних) лікарських засобів,
наркотичних засобів, психотропних  речовин,  прекурсорів,  що
використовуються  для  виробництва,  виготовлення  наркотичних
(психотропних) лікарських засобів, підприємствами, установами,
організаціями здійснюється за правилами, встановленими МОЗ.
 
   30. Нормативи кількості наркотичних (психотропних) лікарських
засобів для забезпечення потреб підприємств, установ та закладів,
де вони зберігаються, встановлюються наказом МОЗ.
 
   31. Наркотичні  (психотропні)  лікарські  засоби  (крім
наркотичних (психотропних) комбінованих  лікарських  засобів),
наркотичні  засоби,  психотропні  речовини,  прекурсори,  що
використовуються  для  виробництва,  виготовлення  наркотичних
(психотропних) лікарських засобів, приймаються підприємствами,
установами,  організаціями  від  постачальників  у  порядку,
встановленому МОЗ, за актом приймання за формою додатка 14.
 
   32. Отримані  підприємствами,  установами і організаціями
наркотичні (психотропні) лікарські засоби, а також наркотичні
засоби, психотропні речовини і прекурсори, що використовуються для
виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських
засобів,  обліковуються  у  спеціальних  журналах  (книгах)
предметно-кількісного  обліку,  пронумерованих,  прошнурованих,
скріплених печаткою підприємства, установи чи організації та
підписом керівника, за формою додатків 15-18.
 
   Додатково ведуться журнали  (книги)  внутрішнього  обліку
наркотичних  (психотропних)  лікарських  засобів,  наркотичних
засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що використовуються
для  виробництва,  виготовлення  наркотичних  (психотропних)
лікарських засобів, на постах відділень, підрозділів,  цехів
підприємств, установ, організацій за формою додатків 19 і 20.
 
   Всі документи  з  надходження  і  відпуску  наркотичних
(психотропних)  лікарських  засобів,  наркотичних  засобів,
психотропних  речовин і прекурсорів, що використовуються для
виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських
засобів,  зберігаються  у  матеріально-відповідальних  осіб,
уповноважених письмовим наказом керівника підприємства, установи
чи організації в умовах, що гарантують їх повну схоронність
протягом 10 років.
 
   Після закінчення  поточного   місяця   керівник   або
матеріально-відповідальна особа звіряє кожного 1 числа місяця, що
настає за звітним періодом, фактичну  наявність  наркотичних
(психотропних)  лікарських  засобів,  наркотичних  засобів,
психотропних речовин, прекурсорів,  що  використовуються  для
виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських
засобів, із залишками за журналом (книгою) обліку. Залишки повинні
бути зазначені у журналі (книзі) обліку.
 
   33. Щокварталу  установами,  підприємствами, організаціями
проводиться інвентаризація наркотичних (психотропних) лікарських
засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних
(психотропних) лікарських засобів або для проведення досліджень,
експертиз чи у навчальних цілях, що є у їх розпорядженні.
 
   Для проведення  зазначених  інвентаризацій  наказом  по
підприємству, установі або організації створюється постійно діюча
інвентаризаційна  комісія  у  складі  керівників  структурних
підрозділів та головного бухгалтера, яка очолюється керівником
підприємства, установи чи організації або його заступником. У
наказі зазначаються порядок і строки проведення інвентаризації,
оформлення необхідної документації (додаток 21).
 
   До початку     інвентаризації     від     кожної
матеріально-відповідальної особи (або групи осіб) вимагається
розписка (додаток 22).
 
   Під час інвентаризації встановлюються  фактичні  залишки,
складаються  інвентаризаційні  описи  (додаток 23) та баланс
товарно-матеріальних цінностей (додаток 24).
 
   Відомості про підсумковий річний інвентаризаційний опис і
баланс товарно-матеріальних цінностей надсилаються Комітетові та
Державній  службі  лікарських  засобів  і  виробів медичного
призначення до 15 січня року, що настає за звітним періодом.
( Абзац п'ятий пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1146 ( 1146-2003-п ) від 24.07.2003 )
 
   34. У  разі  виявлення  розбіжностей  у  балансі  або
невідповідності  показників  балансу  результатам  проведеної
інвентаризації, керівник установи, підприємства або організації
зобов'язаний терміново у письмовій формі сповістити Комітет.
 
   Відомості про  розбіжності у балансі або невідповідність
показників балансу результатам проведеної інвентаризації подаються
Комітетом:
 
   щодо операцій, проведених у межах України, - територіальним
органам МВС;
 
   щодо експортно-імпортних операцій - територіальним органам
СБУ і МВС.
 
   Про всі випадки втрат наркотичних (психотропних) лікарських
засобів, спеціальних рецептурних бланків форми N 3, наркотичних
засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що використовуються у
виробництві, виготовленні наркотичних (психотропних) лікарських
засобів, підприємства, установи і організації негайно інформують
Комітет та відповідні відділи державної служби охорони органів МВС
та Управління охорони здоров'я терміновими повідомленнями (додаток
25).
 
   35. Після закінчення строку зберігання всі документи  з
надходження  і відпуску наркотичних (психотропних) лікарських
засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів,
що  використовуються  у виробництві, виготовленні наркотичних
(психотропних) лікарських засобів, а також реєстраційно-облікові
журнали  (книги)  знищуються в установленому МОЗ порядку із
складанням відповідного акта.
 
   36. Керівники підприємств, установ  і  організацій,  які
провадять  діяльність,  пов'язану  з  обігом  наркотичних
(психотропних)  лікарських  засобів,  наркотичних  засобів,
психотропних  речовин,  прекурсорів,  що  використовуються  у
виробництві, виготовленні наркотичних (психотропних) лікарських
засобів,  несуть  персональну  відповідальність  за порушення
законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів.
 
   37. На  підприємствах,  в установах та організаціях, де
застосовуються  у  медичних  і  наукових  цілях  наркотичні
(психотропні) лікарські засоби в ампулах, повинні знищуватись
порожні ампули з-під використаних наркотичних  (психотропних)
лікарських засобів у порядку, встановленому МОЗ, із складанням про
це відповідного акта за формою додатка 26.
 
   38. Наркотичні (психотропні) лікарські засоби, наркотичні
засоби, психотропні речовини, прекурсори, що використовуються у
виробництві, виготовленні наркотичних (психотропних) лікарських
засобів, визнані непридатними для подальшого використання, на
підставі заяви (додаток 27), а  також  аналізу  лабораторії
підприємства,  установи,  організації, за участю представника
Державної інспекції контролю за якістю лікарських засобів МОЗ,
знищуються за письмовим дозволом Комітету, про що складається
відповідний акт за формою додатка 28.
 
   39. Комітет не менш як один раз на рік перевіряє всі
установи, підприємства і організації, що провадять діяльність,
пов'язану з обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів,
наркотичних  засобів,  психотропних  речовин, прекурсорів, що
використовуються  у  виробництві,  виготовленні  наркотичних
(психотропних) лікарських засобів.
 
   Перевірки, у межах своєї компетенції, можуть здійснювати
правоохоронні органи - МВС, СБУ та орган ліцензування.
 
   За результатами перевірки Комітетом складається відповідний
акт за формою додатка 29.
 
   У разі виявлення Комітетом недоліків у роботі згідно з актом
перевірки, керівником установи, підприємства  чи  організації
вживаються заходи до усунення цих недоліків, та здійснюється
повторна перевірка через 1 (один) місяць.
 
   У разі виявлення Комітетом повторних порушень або грубих
порушень законодавства, про це негайно письмово сповіщаються
відповідні правоохоронні органи.
 
   40. Рекламування  наркотичних  (психотропних)  лікарських
засобів (крім наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських
засобів) заборонено. Медична та наукова інформація про такі
лікарські засоби може надаватись тільки в галузевих медичних,
наукових та фармацевтичних довідниках і виданнях.
 
   41. Гранично  допустимі  кількості  наркотичних  засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в наркотичних
(психотропних) лікарських засобах, встановлюються на підставі
розмірів допустимих добових доз наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, що використовуються у світовій практиці, за
даними Міжнародного комітету з контролю з наркотиків ООН (додаток
30).
 
   42. Розроблення нових наркотичних (психотропних) лікарських
засобів,  наркотичних  засобів  або  психотропних  речовин,
застосування яких дозволяються лише у медичній практиці або для
науково-дослідної роботи, здійснюється за державним замовленням
згідно із законодавством про лікарські засоби державними науковими
установами за наявності відповідної ліцензії.
 
   Розроблення нових  наркотичних  (психотропних)  лікарських
засобів наркотичних засобів або психотропних речовин, їх клінічні
дослідження  та  державна  реєстрація,  а також виробництво,
виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, ввезення на
митну територію України, вивезення за межі її митної території,
використання, облік, відпуск, знищення незалежно від  строку
включення нових засобів до відповідних списків таблиць переліку
здійснюється з урахуванням вимог цього Порядку.
 
   Інформація про  кожний  випадок  розроблення,  проведення
клінічних досліджень і здійснення державної реєстрації нових
наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів
або  психотропних речовин державними науковими установами на
підставі державного замовлення надається Комітетові і СБУ в
порядку, встановленому МОЗ.
 
 
Зразок
                     Додаток 1
             до Порядку контролю за обігом наркотичних
               (психотропних) лікарських засобів
 
     Звіт про виробництво, виготовлення наркотичних
        (психотропних) лікарських засобів
         за 200__ рік квартальний, річний
 
__________________________________________________________________
    (найменування підприємства, установи, організації)
 
Поштова адреса ___________________________________________________
 
Юридична адреса __________________________________________________
          (телефон, факс, адреса електронної пошти)
 
Ліцензія N ___ від ___ _______ 200__ р. видана __________________
 
__________________________________________________________________
      (найменування органу, який видав ліцензію)
 
Строк дії - до ___ _______ 200__ р.
 
Ліцензія видана на види господарської діяльності: ________________
 
                            (упаковок)
------------------------------------------------------------------
Міжнародна|Лікарська|Вироб-|Реа- |Зни- |Скла-|Спе- |Необ- |Необ-
непатен- |форма та |лено, |лізо-|щено |дські|ці- |хід- |хід-
тована  |форма  |виго- |вано |за  |запа-|альні|но  |но
назва   |випуску |тов- |за  |звіт-|си  |скла-|для  |для
нарко-  |     |лено |звіт-|ний |ста- |дські|попов-|попов-
тичного  |     |за  |ний |пері-|ном |запа-|нення |нення
(психо-  |     |звіт- |пері-|од  |на  |си  |склад-|спе-
тропного) |     |ний  |од  |   |31  |ста- |ських |ціаль-
лікарсько-|     |період|   |   |гру- |ном |запа- |них
го засобу |     |   |   |   |дня |на  |сів на|склад-
     |     |   |   |   |   |31  |нас- |ських
     |     |   |   |   |   |гру- |тупний|запа-
     |     |   |   |   |   |дня |рік  |сів на
     |     |   |   |   |   |   |   |нас-
     |     |   |   |   |   |   |   |тупний
     |     |   |   |   |   |   |   |рік
------------------------------------------------------------------
Наркотичні
лікарські
засоби
 
1. Морфіну 1%-1,0,
гідро-   ампули
хлорид   N 5
 
2.
 
Психо-
тропні
лікарські
засоби
 
1. Діа-   0,01
зепам    таблетки
      N 50
 
2.
 
Інші
наркотичні
(психо-
тропні)
лікарські
засоби
 
1. Пентал- таблетки
гін     N 10
(зазначити (коде-
повний   їну -
склад)   0,01,
      фенобар-
      біталу -
      0,01)
 
2.
 
 
____________________________  __________  ______________________
  (посада керівника)     (підпис)  (ініціали та прізвище)
 
____________________________  __________  ______________________
(найменування посади особи,   (підпис)  (ініціали та прізвище)
____________________________
відповідальної за заповнення
____________________________
      форми)
 
           ____________________  ___ _______ 200__ р.
           (контактний телефон)
 
 
Зразок
                     Додаток 2
             до Порядку контролю за обігом наркотичних
               (психотропних ) лікарських засобів
 
    Звіт про ввезення в Україну та вивезення з України
     наркотичних (психотропних) лікарських засобів
         за 200__ рік квартальний, річний
 
__________________________________________________________________
    (найменування підприємства, установи, організації)
 
Поштова адреса ___________________________________________________
 
Юридична адреса __________________________________________________
          (телефон, факс, адреса електронної пошти)
 
Ліцензія N ___ від ___ _______ 200__ р. видана __________________
 
__________________________________________________________________
      (найменування органу, який видав ліцензію)
 
Строк дії - до ___ _______ 200__ р.
 
Ліцензія видана на види господарської діяльності: ________________
 
                            (упаковок)
------------------------------------------------------------------
Міжнародна   |Лікарська|Ввезено |Сер- |Вивезено |Сер- |Дата
непатентована |форма та |в Укра- |тифі-|з України|тифі- |фактич-
назва     |форма  |їну за |кат N|за звіт- |кат N |ного
наркотичного  |випуску |звітний |   |ний пері-|   |ввезен-
(психотропного)|     |період |   |од часу |   |ня (ви-
лікарського  |     |    |   |     |   |везення)
асобу     |     |    |   |     |   |
------------------------------------------------------------------
Наркотичні
лікарські
засоби
 
1. Морфіну   1%-1,0,
гідрохлорид   ампули
        N 5
 
2.
 
Психотропні
лікарські
засоби
 
1. Діазепам   0,01
        таблетки
        N 50
 
2.
 
 
____________________________  __________  ______________________
  (посада керівника)     (підпис)  (ініціали та прізвище)
 
____________________________  __________  ______________________
(найменування посади особи,   (підпис)  (ініціали та прізвище)
____________________________
відповідальної за заповнення
____________________________
      форми)
 
           ____________________  ___ _______ 200__ р.
           (контактний телефон)
 
 
Зразок
                     Додаток 3
             до Порядку контролю за обігом наркотичних
               (психотропних ) лікарських засобів
 
    Звіт про ввезення в Україну та вивезення з України
   наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
   для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних)
    лікарських засобів за 200__ рік квартальний, річний
 
__________________________________________________________________
    (найменування підприємства, установи, організації)
 
Поштова адреса ___________________________________________________
 
Юридична адреса __________________________________________________
          (телефон, факс, адреса електронної пошти)
 
Ліцензія N ___ від ___ _______ 200__ р. видана __________________
 
__________________________________________________________________
      (найменування органу, який видав ліцензію)
 
Строк дії - до ___ _______ 200__ р.
 
Ліцензія видана на види господарської діяльності: ________________
 
 
------------------------------------------------------------------
Міжнародна  | Оди- |Номер|Ввезено |Сер- |Вивезено |Сер- |Дата
непатентована| ниця |спис-|в Укра- |тифі-|з України|тифі- |фактич-
назва    | ви- |ку та|їну за |кат N|за звіт- |кат N |ного
наркотичного | міру |таб- |звітний |   |ний пері-|   |ввозу
засобу,   | кіль-|лиці |період |   |од    |   |(виво-
психотропної | кості|Пере-|    |   |     |   |зу)
речовини або |   |ліку |    |   |     |   |
прекурсора  |   |   |    |   |     |   |
------------------------------------------------------------------
Наркотичні
лікарські
засоби
 
1. Морфін   грамів спи-
           сок
           N 1
           таб-
           лиці
           II
 
2.
 
Психотропні
лікарські
засоби
 
1. Діазепам  грамів спи-
           сок
           N 2
           таб-
           лиці
           III
 
2.
 
Прекурсори
 
1. Ефедрин  грамів спи-
           сок
           N 1
           таб-
           лиці
           IV
 
2. Ангідрид  літр  спи-
оцтової        сок
кислоти        N 2
           таб-
           лиці
           IV
 
3.
 
 
____________________________  __________  ______________________
  (посада керівника)     (підпис)  (ініціали та прізвище)
 
____________________________  __________  ______________________
(найменування посади особи,   (підпис)  (ініціали та прізвище)
____________________________
відповідальної за заповнення
____________________________
      форми)
 
           ____________________  ___ _______ 200__ р.
           (контактний телефон)
 
 
Зразок
                     Додаток 4
             до Порядку контролю за обігом наркотичних
               (психотропних ) лікарських засобів
 
         Звіт про споживання наркотичних
        (психотропних) лікарських засобів
            за 200__ рік річний
 
__________________________________________________________________
    (найменування підприємства, установи, організації)
 
Поштова адреса ___________________________________________________
 
Юридична адреса __________________________________________________
          (телефон, факс, адреса електронної пошти)
 
Ліцензія N ___ від ___ _______ 200__ р. видана __________________
 
__________________________________________________________________
      (найменування органу, який видав ліцензію)
 
Строк дії - до ___ _______ 20__ р.
 
Ліцензія видана на види господарської діяльності: ________________
 
                            (упаковок)
------------------------------------------------------------------
Міжнародна|Лікарська|Отри- |Спо- |Зни- |Скла-|Спе- |Необ- |Необ-
непатен- |форма та |мано |жито |щено |дські|ці- |хід- |хід-
тована  |форма  |від  |чи  |за  |запа-|альні|но  |но
назва   |випуску |аптеч-|реа- |звіт-|си  |скла-|для  |для
нарко-  |     |них  |лізо-|ний |ста- |дські|попов-|попов-
тичного  |     |закла-|вано |пері-|ном |запа-|нення |нення
(психо-  |     |дів за|за  |од  |на  |си  |склад-|спе-
тропного) |     |звіт- |звіт-|   |31  |ста- |ських |ціаль-
лікарсько-|     |ний  |ний |   |гру- |ном |запа- |них
го засобу |     |період|пері-|   |дня |на  |сів на|склад-
     |     |   |од  |   |   |31  |нас- |ських
     |     |   |   |   |   |гру- |тупний|запа-
     |     |   |   |   |   |дня |рік  |сів на
     |     |   |   |   |   |   |   |нас-
     |     |   |   |   |   |   |   |тупний
     |     |   |   |   |   |   |   |рік
------------------------------------------------------------------
Наркотичні
лікарські
засоби
 
1. Морфіну 1%-1,0,
гідро-   ампули
хлорид   N 5
 
2.
 
Психо-
тропні
лікарські
засоби
 
1. Діазе-  0,01
пам     таблетки
      N 50
 
2.
 
 
____________________________  __________  ______________________
  (посада керівника)     (підпис)  (ініціали та прізвище)
 
____________________________  __________  ______________________
(найменування посади особи,   (підпис)  (ініціали та прізвище)
____________________________
відповідальної за заповнення
____________________________
      форми)
 
           ____________________  ___ _______ 200__ р.
           (контактний телефон)
 
 
Зразок
                     Додаток 5
             до Порядку контролю за обігом наркотичних
               (психотропних ) лікарських засобів
 
      Звіт про використання наркотичних засобів,
    психотропних речовин і прекурсорів для виробництва,
  виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів
            за 200__ рік річний
 
__________________________________________________________________
    (найменування підприємства, установи, організації)
 
Поштова адреса ___________________________________________________
 
Юридична адреса __________________________________________________
          (телефон, факс, адреса електронної пошти)
 
Ліцензія N ___ від ___ _______ 200__ р. видана __________________
 
__________________________________________________________________
      (найменування органу, який видав ліцензію)
 
Строк дії - до ___ _______ 20__ р.
 
Ліцензія видана на види господарської діяльності: ________________
 
                             (грамів)
------------------------------------------------------------------
Міжнародна непатен- |Номер |Вико-|Зни- |Скла-|Спе- |Необ- |Необ-
тована назва нарко- |списку|рис- |щено |дські|ці- |хід- |хід-
тичного засобу,пси- |та  |тано,|за  |запа-|альні|но  |но
хотропної речовини |таб- |реа- |звіт-|си  |скла-|для  |для
або прекурсора, го- |лиці |лізо-|ний |ста- |дські|попов-|попов-
тового лікарського |Пере- |вано |пері-|ном |запа-|нення |нення
засобу       |ліку |за  |од  |на  |си  |склад-|спе-
          |   |звіт-|   |31  |ста- |ських |ціаль-
          |   |ний |   |гру- |ном |запа- |них
          |   |пері-|   |дня |на  |сів на|склад-
          |   |од  |   |   |31  |нас- |ських
          |   |   |   |   |гру- |тупний|запа-
          |   |   |   |   |дня |рік  |сів на
          |   |   |   |   |   |   |нас-
          |   |   |   |   |   |   |тупний
          |   |   |   |   |   |   |рік
------------------------------------------------------------------
Наркотичні засоби
 
1. Морфін      список
           N 1
           таб-
           лиці
           II
 
2.
 
Психотропні
речовини
 
1. Діазепам     список
           N 2
           таб-
           лиці
           III
 
2.
 
Прекурсори
 
1. Ефедрин      список
           N 1
           таб-
           лиці
           IV
 
2.
 
Готові лікарські
засоби
 
1. Морфіну       -
гідрохлорид
 
2. Діазепам       -
 
3. Пенталгін      -
 
4.
 
 
____________________________  __________  ______________________
  (посада керівника)     (підпис)  (ініціали та прізвище)
 
____________________________  __________  ______________________
(найменування посади особи,   (підпис)  (ініціали та прізвище)
____________________________
відповідальної за заповнення
____________________________
      форми)
 
           ____________________  ___ _______ 200__ р.
           (контактний телефон)
 
 
Зразок
                     Додаток 6
             до Порядку контролю за обігом наркотичних
               (психотропних ) лікарських засобів
 
              Розрахунки
      потреби в наркотичних засобах і психотропних
       речовинах для медичних і наукових цілей
             на 200__ рік
                             (грамів)
---------------------------------------------------------------------
Міжнародна |Оди- |Номер|Встановлені|Вве-|Ви-  |Ви- |За- |По- |Роз-
непатенто- |ниця |спис-|державні  |зен-|роб- |ве- |па- |тре- |біж-
вана назва |ви- |ку та|квоти на  |ня в|ниц- |зен-|си  |ба  |нос-
наркотич- |міру |таб- |200__ рік |Ук- |тво, |ня з|(за- |на  |ті
ного засо- |кіль-|лиці |      |раї-|ви-  |Ук- |лиш- |200__|
бу або   |кості|Пере-|      |ну |го-  |раї-|ки  |рік |
психо-   |   |ліку |      |  |тов- |ни |на  |   |
тропної  |   |   |      |  |лен- |  |31  |   |
речовини  |   |   |      |  |ня  |  |груд-|   |
      |   |   |      |  |нар- |  |ня  |   |
      |   |   |      |  |ко-  |  |звіт-|   |
      |   |   |      |  |тич- |  |ного |   |
      |   |   |      |  |них  |  |року)|   |
      |   |   |      |  |(пси- |  |   |   |
      |   |   |      |  |хо-  |  |   |   |
      |   |   |      |  |троп- |  |   |   |
      |   |   |      |  |них) |  |   |   |
      |   |   |      |  |лі-  |  |   |   |
      |   |   |      |  |карсь-|  |   |   |
      |   |   |      |  |ких  |  |   |   |
      |   |   |      |  |засо- |  |   |   |
      |   |   |      |  |бів  |  |   |   |
---------------------------------------------------------------------
Наркотичні
засоби
 
Морфін      спи-   667 788
         сок
         N 1
         таб-
         лиці
         II
 
Фентаніл            524
 
Тримепе-          283 795
ридин
 
Кодеїн          1 506 450
 
Тебаїн            2 209
 
Бупренорфін         16 909
 
Декстропро-          1 408
поксифен
 
Психотропні
речовини
 
Діазепам     спи-  1 032 533
         сок
         N 2
         таб-
         лиці
         III
 
Фенобарбі-        91 914 240
тал
 
Нітразепам         168 586
 
Феназепам          196 350
 
Хлордіазе-         938 667
поксид
 
Клоназепам          15 490
 
Оксазепам          576 565
 
Альпразолам           680
 
Медазепам          275 843
 
 
Зразок
                     Додаток 7
             до Порядку контролю за обігом наркотичних
               (психотропних ) лікарських засобів
 
   * Міжнародний комітет з контролю за наркотиками має право
вимагати іншу інформацію, що стосується обігу, в тому числі
споживання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
 
   Статистичні дані про обіг в Україні наркотичних засобів,
     психотропних речовин і прекурсорів, що надаються
        Міжнародному комітету з контролю за
             наркотиками ООН
 
Країна Україна Дата__________________   Кількість практиків-лікарів в країні
 
Компетентний орган Комітет з контролю   лікарів________ стоматологів________
          за наркотиками 
                     ветеринарів_________________________
 
Підпис ________ Посада _____________   Кількість аптек ____________________
 
Дані належать до ____________________   Кількість лікарень _________________
 
___________________ календарного року   Загальна кількість лікарняних ліжок_
                     ____________________________________
 
 
               Щороку
            Наркотичні засоби
 
  Підстава: Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 року,
   статті 1, 12, 19 з поправками, внесеними відповідно до
         Протоколу від 25 березня 1972 р.
 
------------------------------------------------------------------------------
Наркотичний| 1  |        2        |   3   |    4
засіб   |------+--------------------------------+------------+-------------
      |Кіль- |  Кількість, передбачена для  |Кількість, |Кількість, що
      |кість,|  виробництва, виготовлення  |передбачена |має зберіга-
      |перед-|--------------------------------|для попов- |тись у склад-
      |бачена|інших нар-|препара- |речовин, |нення спе- |ських
      |для  |котичних |тів, вклю-|на які не |ціальних  |запасах ста-
      |спожи-|засобів  |чених до |розповсюд-|складських |ном на
      |вання |     |списку I |жується  |запасів   |31 грудня
      |в кра-|     |таблиці IV|Конвенція |      |року, до
      |їні з |     |Переліку |1961 року |      |якого нале-
      |медич-|     |     |     |      |жать ста-
      |ною та|     |     |     |      |тистичні
      |науко-|     |     |     |      |дані
      |вою  |     |     |     |      |
      |метою |     |     |     |      |
      |------+----------+----------+----------+------------+-------------
      |кг |г | кг | г | кг | г | кг | г | кг | г  | кг |  г
------------------------------------------------------------------------------
 
            Психотропні речовини
 
   Підстава: Конвенція про психотропні речовини 1971 року,
  статті 1, 2, 3, 12, 16, Резолюція I Віденської конференції
 про психотропні речовини, Резолюція Економічної та Соціальної
       Ради Комісії ООН з наркотичних засобів
 
------------------------------------------------------------------------------
Психотропна|Кіль- |Кількість використа- |Запаси  | Імпорт,  | Експорт,
речовина  |кість |ної (спожитої) речо- |виробників| разом   | разом
      |вироб-|вини         |станом на |      |
      |леної,|---------------------|31 грудня |      |
      |виго- |для вироб-|для вироб-|     |      |
      |товле-|ництва  |ництва  |     |      |
      |ної  |непсихо- |препара- |     |      |
      |речо- |тропних  |тів, ви- |     |      |
      |вини |речовин чи|ключених |     |      |
      |   |продуктів |з-під кон-|     |      |
      |   |     |тролю   |     |      |
      |------+----------+----------+----------+------------+-------------
      |кг |г | кг | г | кг | г | кг | г | кг | г  | кг |  г
------------------------------------------------------------------------------
 
              Прекурсори
 
   Підстава: Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного
     обігу наркотичних засобів і психотропних речовин
     1988 року, пункт 12 статті 12, Резолюція 1995/20
      Економічної та Соціальної Ради Комісії ООН
           з наркотичних засобів
 
------------------------------------------------------------------------------
Прекурсор   |   Імпорт     |     Експорт   | Мета  | Приблиз-
       |--------------------+---------------------| викорис-| ний
       |кількість|країна/  |кількість |країна/  | тання  | об'єм
       |     |країни  |     |країни  |     | потреби
       |     |походження|     |походження|     |
       |---------+----------+----------+----------|     |
       |кг |г |л |     | кг |г |л |     |     |
------------------------------------------------------------------------------
 
              Щоквартально
 
       Наркотичні засоби/ Психотропні речовини
 
  Підстава: Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 року,
   статті 1, 2, 13, 20, 25, Протокол від 25 березня 1972 р.
   про поправки до Єдиної конвенції про наркотичні засоби
    1961 року, статті 1, 10 Конвенція про психотропні
      речовини 1971 року, Резолюція I Віденської
       конференції, резолюції Економічної та
         Соціальної Ради Комісії ООН з
            наркотичних засобів
 
------------------------------------------------------------------------------
        |  1   |  2   |  3   |  4   |  5  |  6
        | Нарко-  | Нарко-  |Нарко-  | Нарко-  | Нарко- | Нарко-
        | тичний  | тичний  |тичний  | тичний  | тичний | тичний
        | засіб/  | засіб/  |засіб/  | засіб/  | засіб/ | засіб/
        | психо-  | психо-  |психо-  | психо-  | психо- | психо-
        | тропна  | тропна  |тропна  | тропна  | тропна | тропна
        | речовина | речовина |речовина | речовина | речовина| речовина
        |----------+----------+---------+----------+---------+---------
        | кг | г | кг | г |кг | г | кг | г | кг | г | кг | г
---------------+----+-----+----+-----+---+-----+----+-----+----+----+----+----
I. Разом    |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |
  імпорт ->  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |
---------------+----+-----+----+-----+---+-----+----+-----+----+----+----+----
II. Імпорто-  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |
  вано з   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |
  (країни) | |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |
------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 602
( 602-2004-п ) від 12.05.2004 )
 
 
Зразок
                     Додаток 8
             до Порядку контролю за обігом наркотичних
               (психотропних ) лікарських засобів
 
         Спеціальний рецептурний бланк
       форми N 3 для виписування наркотичних
        та психотропних лікарських засобів
 
 
Ідентифікаційний код згідно ----------- Код згідно з ДКУД _______
з ЄДРПОУ           -----------
___________________________       Медична документація ф-3
   (назва закладу)
 
   (штамп закладу)
 
               РЕЦЕПТ
       на право одержання лікарського засобу,
     що містить наркотичну чи психотропну речовину
          (документ суворої звітності)
 
        Серія ______________ N ___________
 
           ___ ___________ 200__ р.
 
Прізвище та ініціали, вік хворого
__________________________________________________________________
 
Адреса хворого та номер медичної картки
амбулаторного хворого
 
Історія хвороби (амбулаторна картка) N __________
 
Прізвище та ініціали лікаря ______________________________________
 
------------------------------------------------------------------
Rp:        |
------------------------------------------------------------------
Підпис і особиста                 Печатка
печатка лікаря                   лікувального
(розбірливо)                    закладу
 
         Рецепт дійсний протягом 5 днів
          Рецепт залишається в аптеці
 
__________________
   * Бланк форми N 3 виготовляється за розміром: 75 мм х 120 мм,
має відповідні ступені захисту. Серія та номер бланка зазначаються
друкарським способом.
 
 
Зразок
                     Додаток 9
             до Порядку контролю за обігом наркотичних
               (психотропних ) лікарських засобів
 
 
Управління охорони здоров'я _______________________
              (адреса, телефон, факс)
Кількість лікарів _________________________________
 
Кількість аптек ___________________________________
 
Кількість лікарень ________________________________
 
Кількість лікарняних ліжок ________________________
 
 
              ЗАМОВЛЕННЯ
   на одержання спеціальних рецептурних бланків форми N 3
          ____ ____________ 200__ р.
 
   Управління охорони здоров'я _________________________________
держадміністрації повідомляє, що потреба лікувально-профілактичних
закладів  у   спеціальних  рецептурних бланках  форми N 3
на ______________________ становить ________________________ штук.
   (зазначити період)       (зазначити кількість)
 
Начальник управління охорони здоров'я ____________ _______________
                    (підпис)   (ініціали та
                   ____________________________
                       прізвище)
 
МП
 
Начальник    ________________  ______________________________
          (підпис)      (ініціали та прізвище)
 
 
Зразок
                     Додаток 10
             до Порядку контролю за обігом наркотичних
               (психотропних ) лікарських засобів
 
                АКТ
      приймання спеціальних рецептурних бланків
          форми N 3 від постачальників
 
 
Комісія в складі _________________________________________________
             (посада, ініціали та прізвище
__________________________________________________________________
           голови та членів комісії)
__________________________________________________________________
 
провела  приймання  спеціальних рецептурних бланків форми N 3 у
кількості ___ штук, одержаних ____ __________________ 200__ р. від
 
__________________________________________________________________
         (найменування постачальника)
 
згідно з рахунком N _________ від _____ _________________ 200__ р.
 
   Під час проведення суцільної перевірки наявності спеціальних
рецептурних бланків форми N 3 встановлено:
 
------------------------------------------------------------------
Найменування|Одиниця|Кількість|Фактично |   Різниця  |Примітка
      |виміру |у рахунку|одержана |----------------|
      |    |     |кількість| більше | менше |
------------------------------------------------------------------
Спеціальний  штук
рецептурний
бланк
форми N 3
 
   Висновок комісії ____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Голова комісії  ________  ________  ______________________
           (посада)  (підпис)  (ініціали та прізвище)
 
   Члени комісії  ________  ________  ______________________
           (посада)  (підпис)  (ініціали та прізвище)
 
 
Зразок
                     Додаток 11
             до Порядку контролю за обігом наркотичних
               (психотропних ) лікарських засобів
 
             Журнал (книга)
     обліку спеціальних рецептурних бланків форми N 3
 
------------------------------------------------------------------
Рік,  |Зали-|  Надходження     |      Видача
місяць |шок |------------------------+--------------------------
    |на  |звід-|но- |за- |номери |кому |но- |номери |загаль-
    |перше|ки  |мер |галь-|серій |вида-|мер |серій |на
    |число|одер-|і  |на  |блан- |но  |і  |та   |кіль-
    |міся-|жано |дата|кіль-|ків,  |(най-|дата|номери |кість
    |ця  |(най-|до- |кість|кіль- |мену-|до- |блан- |виданих
    |   |мену-|ку- |блан-|кість |вання|ку- |ків  |бланків
    |   |вання|мен-|ків |бланків|орга-|мен-|    |
    |   |пос- |та |   |кожної |ніза-|та |    |
    |   |та- |  |   |серії |ції |  |    |
    |   |чаль-|  |   |    |чи  |  |    |
    |   |ника)|  |   |    |(іні-|  |    |
    |   |   |  |   |    |ціали|  |    |
    |   |   |  |   |    |та  |  |    |
    |   |   |  |   |    |пріз-|  |    |
    |   |   |  |   |    |вище |  |    |
    |   |   |  |   |    |ліка-|  |    |
    |   |   |  |   |    |ря) |  |    |
------------------------------------------------------------------
200__
Січень
Лютий
Березень
__________________
   * Журнали  (книги)  обліку  повинні  бути пронумеровані,
прошнуровані і завірені підписом першого керівника та печаткою
закладу, установи, підприємства чи організації.
 
 
Зразок
                     Додаток 12
             до Порядку контролю за обігом наркотичних
               (психотропних ) лікарських засобів
 
                АКТ
    знищення спеціальних рецептурних бланків форми N 3,
    за якими відпущені наркотичні психотропні) лікарські
       засоби за ___________________________
                (період)
 
   Комісія в складі (не менш як три особи)______________________
                       (посада, ініціали та
__________________________________________________________________
       прізвище голови та членів комісії)
__________________________________________________________________
 
провела _____ ___________________ 200__ р.  знищення   шляхом
спалювання спеціальних рецептурних бланків форми N 3, згідно з
якими відпущені наркотичні і психотропні лікарські засоби за
період з _____ __________ 200__ р. по ____ __________ 200__ р. у
 
кількості ________________________________________________________
                 (словами)
 
штук (упаковок) відповідно до реєстрів, що додаються до акта.
 
   Висновок комісії ____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 
   Голова комісії  ________  ________  ______________________
           (посада)  (підпис)  (ініціали та прізвище)
 
   Члени комісії  ________  ________  ______________________
           (посада)  (підпис)  (ініціали та прізвище)
 
 
   МП закладу, установи, підприємства чи організації
 
 
Зразок
                     Додаток 13
             до Порядку контролю за обігом наркотичних
               (психотропних ) лікарських засобів
 
               РЕЄСТР
    спеціальних рецептурних бланків форми N 3, за якими
   були відпущені наркотичні (психотропні) лікарські засоби
        за _______________________ 200__ р.
 
------------------------------------------------------------------
Найменування    | Серія  | Дата    | Найменування
закладу, установи, | та   | випису-  | наркотичного чи
підприємства чи   | номер  | вання   | психотропного
організації,    | рецепта | рецепта  | лікарського засобу,
лікарями якого   |     |       | відпущеного за
виписаний рецепт  |     |       | спеціальним
          |     |       | рецептурним бланком
          |     |       | форми N 3,
          |     |       | і його кількість
------------------------------------------------------------------
 
 
____________________ ________________ __________________________
(посада керівника)    (підпис)     (ініціали та прізвище)
 
____________________ ________________ __________________________
(найменування       (підпис)     (ініціали та прізвище)
____________________
посади особи,
____________________
відповідальної за
____________________
облік та зберігання)
 
       ____________________  _____ ____________ 200__ р.
       (контактний телефон)
 
    МП закладу, установи,
    чи організації підприємства  _____ ____________ 200__ р.
 
 
Зразок
                     Додаток 14
             до Порядку контролю за обігом наркотичних
               (психотропних ) лікарських засобів
 
                АКТ
  приймання наркотичних (психотропних) лікарських засобів та
   наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
    що використовуються для виробництва, виготовлення
    наркотичних (психотропних) лікарських засобів від
             постачальників
 
 
Комісія в складі _________________________________________________
         (посада, ініціали та прізвище голови та членів
 
__________________________________________________________________
             комісії)
 
__________________________________________________________________
 
провела приймання наркотичних (психотропних) лікарських засобів
(наркотичних  засобів,  психотропних  речовин, прекурсорів) у
кількості _____ штук, одержаних ____ _____________ 200__ р. від __
 
__________________________________________________________________
           (найменування постачальника)
 
згідно з рахунком N ___________ від _____ _______________ 200__ р.
 
   Під час здійснення суцільної перевірки кількості наркотичних
(психотропних) лікарських засобів встановлено:
 
------------------------------------------------------------------
Найменування |Одиниця |Кількість|Фактич-| Різниця   |Примітка
наркотичного |виміру  |у    |но   |---------------|
(психотроп- |(ампули, |рахунку |одержа-|більше |менше |
ного)    |таблетки,|     |на   |-------+-------|
лікарського |упаковки,|     |кіль- |    |    |
засобу    |грами)  |     |кість |    |    |
(наркотич-  |     |     |    |    |    |
ного     |     |     |    |    |    |
засобу,   |     |     |    |    |    |
психотроп-  |     |     |    |    |    |
ної речо-  |     |     |    |    |    |
вини, пре-  |     |     |    |    |    |
курсора)   |     |     |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
Висновок комісії _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 
   Голова комісії  ________  ________  ______________________
           (посада)  (підпис)  (ініціали та прізвище)
 
   Члени комісії  ________  ________  ______________________
           (посада)  (підпис)  (ініціали та прізвище)
 
 
Зразок
                     Додаток 15
             до Порядку контролю за обігом наркотичних
               (психотропних ) лікарських засобів
 
             Журнал (книга)
    обліку на підприємствах, в установах, організаціях
     наркотичних (психотропних) лікарських засобів
 
 
Найменування наркотичного (психотропного) лікарського засобу _____
 
__________________________________________________________________
       (повна назва, доза, процент, одиниця виміру)
 
------------------------------------------------------------------
Рік,  |Зали-|  Надходження     |      Видача
місяць |шок |------------------------+--------------------------
    |на  |звід-|но- |кіль-|всього |кому  |номер|кіль-|за-
    |перше|ки  |мер |кість|одер- |видано |і  |кість|галь-
    |число|одер-|і  |засо-|жано за|(найме-|дата |засо-|на
    |міся-|жано |дата|бу  |місяць |нування|доку-|бу  |кіль-
    |ця  |(най-|до- |   |(зали- |органі-|мента|   |кість
    |   |мену-|ку- |   |шок + |зації |(на- |   |за
    |   |вання|мен-|   |надход-|чи іні-|клад-|   |звіт-
    |   |пос- |та |   |ження |ціали |ної, |   |ний
    |   |та- |  |   |    |та прі-|ре- |   |місяць
    |   |чаль-|  |   |    |звище |цеп- |   |
    |   |ника)|  |   |    |відпо- |та, |   |
    |   |   |  |   |    |відаль-|істо-|   |
    |   |   |  |   |    |ної  |рії |   |
    |   |   |  |   |    |особи |хво- |   |
    |   |   |  |   |    |чи хво-|роби |   |
    |   |   |  |   |    |рого). |чи  |   |
    |   |   |  |   |    |Підпис |амбу-|   |
    |   |   |  |   |    |відпо- |ла- |   |
    |   |   |  |   |    |відаль-|тор- |   |
    |   |   |  |   |    |ної  |ної |   |
    |   |   |  |   |    |особи, |карт-|   |
    |   |   |  |   |    |що   |ки) |   |
    |   |   |  |   |    |одержа-|   |   |
    |   |   |  |   |    |ла, і |   |   |
    |   |   |  |   |    |дата  |   |   |
    |   |   |  |   |    |видачі |   |   |
------------------------------------------------------------------
200__
рік
Січень
Лютий
Березень
__________________
   * Журнали (книги)  обліку  повинні  бути  пронумеровані,
прошнуровані і завірені підписом першого керівника та печаткою
закладу, установи, підприємства чи організації.
 
 
Зразок
                     Додаток 16
             до Порядку контролю за обігом наркотичних
               (психотропних ) лікарських засобів
 
             Журнал (книга)
 обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
    які використовуються підприємствами для виробництва,
       виготовлення наркотичних (психотропних)
            лікарських засобів
 
 
Найменування наркотичного  засобу,  психотропної   речовини,
прекурсора _______________________________________________________
            (повна назва, одиниця виміру)
 
-------------------------------------------------------------------
Рік,|За- | Надходження  |Всьо-|   Видача   |Всьо-|Ви- |За-
мі- |ли- |-----------------|го  |-----------------|го  |тра-|ли-
сяць|шок |від |но- |кіль- |одер-|кому |но- |кіль-|вида-|чено|шок
  |нар-|кого |мер |кість,|жано |від- |мер |кість|но за|за |за
  |пер-|одер-|до- |номер |за  |пу-  |до- |   |мі- |мі- |кни-
  |ше |жано |ку- |серії |мі- |щено |ку- |   |сяць |сяць|гою
  |чис-|   |мен-|   |сяць |(наз- |мен-|   |   |  |
  |ло |   |та і|   |   |ва  |та і|   |   |  |
  |мі- |   |дата|   |   |струк-|дата|   |   |  |
  |ся- |   |  |   |   |турно-|  |   |   |  |
  |ця |   |  |   |   |го  |  |   |   |  |
  |  |   |  |   |   |під- |  |   |   |  |
  |  |   |  |   |   |розді-|  |   |   |  |
  |  |   |  |   |   |лу,  |  |   |   |  |
  |  |   |  |   |   |ініці-|  |   |   |  |
  |  |   |  |   |   |али та|  |   |   |  |
  |  |   |  |   |   |пріз- |  |   |   |  |
  |  |   |  |   |   |вище, |  |   |   |  |
  |  |   |  |   |   |осо- |  |   |   |  |
  |  |   |  |   |   |бистий|  |   |   |  |
  |  |   |  |   |   |підпис|  |   |   |  |
  |  |   |  |   |   |відпо-|  |   |   |  |
  |  |   |  |   |   |ві-  |  |   |   |  |
  |  |   |  |   |   |даль- |  |   |   |  |
  |  |   |  |   |   |ної  |  |   |   |  |
  |  |   |  |   |   |особи)|  |   |   |  |
-------------------------------------------------------------------
 
__________________
   * Журнали (книги)  обліку  повинні  бути  пронумеровані,
прошнуровані і завірені підписом першого керівника та печаткою
закладу, установи, підприємства чи організації.
 
 
Зразок
                     Додаток 17
             до Порядку контролю за обігом наркотичних
               (психотропних ) лікарських засобів
 
             Журнал (книга)
   обліку наркотичних (психотропних) лікарських засобів,
   наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів,
    які надходять в лабораторію для проведення аналізу
           їх якості або експертизи
 
 
Найменування наркотичного (психотропного) лікарського засобу _____
__________________________________________________________________
     (повна назва, доза, процент, одиниця виміру)
 
------------------------------------------------------------------
 Надходження        |    Видача       |Дата
-----------------------------+----------------------------|прове-
дата  |N  |від |но- |кіль-|дата|кіль- |ініці- |киль-  |дення
надход-|п/п |кого |мер |кість|ви- |кість |али та |кість  |аналі-
ження |(він|одер-|се- |одер-|дачі|вида- |пріз- |витра- |зу або
    |же |жано,|рії |жано-|за- |ного |вище, |ченого |екс-
    |но- |дата |(або|го  |собу|для  |особис-|на ана- |перти-
    |мер |і  |про-|засо-|ана-|аналі-|тий  |ліз або |зи,
    |ана-|номер|би) |бу  |лі- |зу або|підпис |експер- |ініці-
    |лі- |до- |  |   |тику|екс- |аналі- |тизу  |али та
    |зу) |ку- |  |   |або |пер- |тика  |засобу, |пріз-
    |  |мента|  |   |екс-|тизи |або  |номер і |вище,
    |  |   |  |   |пер-|засобу|експер-|дата  |особис-
    |  |   |  |   |ту |   |та   |доку-  |тий
    |  |   |  |   |  |   |    |мента  |підпис
    |  |   |  |   |  |   |    |    |аналі-
    |  |   |  |   |  |   |    |    |тика
    |  |   |  |   |  |   |    |    |або
    |  |   |  |   |  |   |    |    |експер-
    |  |   |  |   |  |   |    |    |та
------------------------------------------------------------------
 
__________________
   * Журнали  (книги)  обліку  повинні  бути пронумеровані,
прошнуровані і завірені підписом першого керівника та печаткою
закладу, установи, підприємства чи організації.
 
 
Зразок
                     Додаток 18
             до Порядку контролю за обігом наркотичних
               (психотропних ) лікарських засобів
 
             Журнал (книга)
   обліку наркотичних (психотропних) лікарських засобів,
   наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів
      у навчальних закладах і наукових установах
 
 
Найменування наркотичного (психотропного) лікарського засобу _____
__________________________________________________________________
     (повна назва, доза, процент, одиниця виміру)
 
------------------------------------------------------------------
Рік,|За- | Надходження  |Всьо-|   Видача   |Всього|Залишок
мі- |ли- |-----------------|го  |-----------------|видано|за
сяць|шок |від |но- |кіль- |одер-|кому |но- |кіль-|за  |книгою
  |на |кого |мер |кість |жано |видано|мер |кість|місяць|
  |пер-|одер-|до- |   |за  |   |до- |   |   |
  |ше |жано |ку- |   |мі- |   |ку- |   |   |
  |чис-|   |мен-|   |сяць |   |мен-|   |   |
  |ло |   |та і|   |   |   |та і|   |   |
  |мі- |   |дата|   |   |   |дата|   |   |
  |ся- |   |  |   |   |   |  |   |   |
  |ця |   |  |   |   |   |  |   |   |
------------------------------------------------------------------
 
__________________
   * Журнали (книги)  обліку  повинні  бути  пронумеровані,
прошнуровані і завірені підписом першого керівника та печаткою
закладу, установи, підприємства чи організації.
 
 
Зразок
                     Додаток 19
             до Порядку контролю за обігом наркотичних
               (психотропних ) лікарських засобів
 
             Журнал (книга)
  внутрішнього обліку на постах відділень закладів, установ,
   підприємств чи організацій наркотичних (психотропних)
            лікарських засобів
 
 
Найменування наркотичного (психотропного) лікарського засобу _____
__________________________________________________________________
    (повна назва, доза, процент, одиниця виміру)
 
-------------------------------------------------------------------------
Одержано |     Видано   |Зали-|Підпис від-|   Здано
     |           |шок |повідальної|
     |           |   |особи, іні-|
     |           |   |ціали та  |
     |           |   |прізвище  |
----------+---------------------|   |-----------+----------------------
дата|кіль-|да- |іні- |но- |кіль-|   |здав |прий-|дата|кіль-|під- |під-
ви- |кість|та |ціа- |мер |кість|   |   |няв |ви- |кість|пис, |пис,
роб-|   |ви--|ли  |іс- |   |   |   |   |дачі|   |іні- |іні-
ниц-|   |дачі|та- |то- |   |   |   |   |  |   |ціа- |ціа-
тва,|   |  |прі- |рії |   |   |   |   |  |   |ли  |ли
ви- |   |  |зви- |хво-|   |   |   |   |  |   |та  |та
го- |   |  |ще  |роби|   |   |   |   |  |   |пріз-|пріз-
тов-|   |  |хво- |(ам-|   |   |   |   |  |   |вище |вище
лен-|   |  |ро- |бу- |   |   |   |   |  |   |від- |від-
ня |   |  |го  |ла- |   |   |   |   |  |   |пові-|пові-
  |   |  |   |тор-|   |   |   |   |  |   |даль-|даль-
  |   |  |   |ної |   |   |   |   |  |   |ної |ної
  |   |  |   |кар-|   |   |   |   |  |   |осо- |осо-
  |   |  |   |тки)|   |   |   |   |  |   |би, |би,
  |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |яка |яка
  |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |зда- |прий-
  |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |ла  |няла
  |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   |
-------------------------------------------------------------------------
 
__________________
   * Журнали (книги)  обліку  повинні  бути  пронумеровані,
прошнуровані і завірені підписом першого керівника та печаткою
закладу, установи, підприємства чи організації.
 
 
Зразок
                     Додаток 20
             до Порядку контролю за обігом наркотичних
               (психотропних ) лікарських засобів
 
             Журнал (книга)
  внутрішнього обліку на постах підрозділів, цехів підприємств
  наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які
  використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних
        (психотропних) лікарських засобів
 
 
Найменування наркотичного   засобу,  психотропної  речовини,
прекурсора _______________________________________________________
           (повна назва, одиниця виміру)
 
-------------------------------------------------------------------------
Одержано |     Видано   |Зали-|Підпис від-|   Здано
     |           |шок |повідальної|
     |           |   |особи, іні-|
     |           |   |ціали та  |
     |           |   |прізвище  |
----------+---------------------|   |-----------+----------------------
дата|кіль-|да- |іні- |осо-|кіль-|   |здав |прий-|дата|кіль-|під- |під-
ви- |кість|та |ціа- |бис-|кість|   |   |няв |ви- |кість|пис, |пис,
роб-|   |ви--|ли  |тий |   |   |   |   |дачі|   |іні- |іні-
ниц-|   |дачі|та- |під-|   |   |   |   |  |   |ціа- |ціа-
тва,|   |  |прі- |пис |   |   |   |   |  |   |ли  |ли
ви- |   |  |зви- |від-|   |   |   |   |  |   |та  |та
го- |   |  |ще  |пові|   |   |   |   |  |   |пріз-|пріз-
тов-|   |  |від- |даль|   |   |   |   |  |   |вище |вище
лен-|   |  |по- |ної |   |   |   |   |  |   |від- |від-
ня |   |  |ві- |осо-|   |   |   |   |  |   |пові-|пові-
  |   |  |даль-|би, |   |   |   |   |  |   |даль-|даль-
  |   |  |ної |що |   |   |   |   |  |   |ної |ної
  |   |  |осо- |прий|   |   |   |   |  |   |осо- |осо-
  |   |  |би, |няла|   |   |   |   |  |   |би, |би,
  |   |  |що  |  |   |   |   |   |  |   |яка |яка
  |   |  |прий-|  |   |   |   |   |  |   |зда- |прий-
  |   |  |няла |  |   |   |   |   |  |   |ла  |няла
  |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   |
-------------------------------------------------------------------------
 
__________________
   * Журнали  (книги)  обліку  повинні  бути пронумеровані,
прошнуровані і завірені підписом першого керівника та печаткою
закладу, установи, підприємства чи організації.
 
 
Зразок
                     Додаток 21
             до Порядку контролю за обігом наркотичних
               (психотропних ) лікарських засобів
 
 
Назва установи, підприємства, організації ________________________
 
адреса, телефон, факс ____________________________________________
 
    Наказ про проведення щоквартальної інвентаризації
     наркотичних (психотропних) лікарських засобів і
     спеціальних рецептурних бланків форми N 3 ______
 
 
    Наказ про проведення щоквартальної інвентаризації
   наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
    що використовуються для виробництва, виготовлення
   наркотичних (психотропних) лікарських засобів або для
   проведення досліджень, експертиз та в навчальних цілях
 
 
   ____ ____________ 20__ р.
 
   Згідно із Законом України "Про обіг в Україні наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів", а також
іншими нормативними документами, що регулюють порядок провадження
діяльності, пов'язаної з  обігом  наркотичних  (психотропних)
лікарських  засобів,  з  метою підтвердження правильності та
достовірності відображення даних звітності,
 
НАКАЗУЮ:
 
   1. Проводити  щоквартальну  інвентаризацію  наркотичних
(психотропних)  лікарських  засобів і спеціальних рецептурних
бланків форми N 3 з перевіркою їх фактичної наявності  та
документального  підтвердження  з  обов'язковим  складанням
відповідних інвентаризаційних описів.
 
   2. Призначити постійно діючу інвентаризаційну комісію  у
складі:
 
   Голова комісії - Керівник установи, підприємства, організації
(заступник)
_________________________________________  ______________________
                      (ініціали та прізвище)
 
   Члени комісії:
 
_________________________________________  ______________________
  (Головний бухгалтер)          (ініціали та прізвище)
 
_________________________________________  ______________________
 (Керівник структурного підрозділу)    (ініціали та прізвище)
 
_________________________________________  ______________________
 (Керівник структурного підрозділу)    (ініціали та прізвище)
 
_________________________________________  ______________________
 (Керівник структурного підрозділу)    (ініціали та прізвище)
 
 
   3. Інвентаризацію  проводити  в  присутності  матеріально
відповідальних осіб:
_________________________________________  ______________________
                      (ініціали та прізвище)
 
_________________________________________  ______________________
                      (ініціали та прізвище)
 
 
   4. Зі змістом наказу ознайомити всіх працівників, причетних
до проведення інвентаризації.
 
   5. Контроль за виконанням інвентаризації залишаю за собою.
 
 
Керівник _____________________  _______________________________
         (підпис)       (ініціали та прізвище)
 
МП
 
 
Зразок
                     Додаток 22
             до Порядку контролю за обігом наркотичних
               (психотропних ) лікарських засобів
 
 
___________________________________________
(назва установи, підприємства, організації)
 
___________________________________________
 (відділення, підрозділ, цех, склад тощо)
 
___________________________________________
    (адреса, телефон, факс)
 
Вид товарно-матеріальних цінностей _______________________________
                  (наркотичні (психотропні)
 
                  _______________________________
                  лікарські засоби, наркотичні
 
                  _______________________________
                  засоби, психотропні речовини,
 
                  _______________________________
                  прекурсори)
 
               РОЗПИСКА
       На початок проведення інвентаризації всі
   видаткові та прибуткові документи на товарно-матеріальні
   цінності здані до бухгалтерії і всі товарно-матеріальні
   цінності, що надійшли під мою (нашу) відповідальність,
    оприбутковані, а ті, що вибули, списані у видаток.
 
   Матеріально відповідальна(і) особа(и):
 
_________________   _________________  _______________________
  (посада)        (підпис)     (ініціали та прізвище)
 
_________________   _________________  _______________________
  (посада)        (підпис)     (ініціали та прізвище)
 
_________________   _________________  _______________________
  (посада)        (підпис)     (ініціали та прізвище)
 
 
Зразок
                     Додаток 23
             до Порядку контролю за обігом наркотичних
               (психотропних ) лікарських засобів
 
___________________________________________
(назва установи, підприємства, організації)
 
___________________________________________
 (відділення, підрозділ, цех, склад тощо)
 
___________________________________________
    (адреса, телефон, факс)
 
Вид товарно-матеріальних цінностей _______________________________
                  (наркотичні (психотропні)
 
                  _______________________________
                  лікарські засоби, наркотичні
 
                  _______________________________
                  засоби, психотропні речовини,
 
                  _______________________________
                  прекурсори)
 
 
    Інвентаризаційний опис N _____ на ________ 20__ р.
         товарно-матеріальних цінностей,
    які перебувають ___________________________________
            (відділення, підрозділ, цех, склад)
 
   На підставі наказу від ___ _____________ 20__ р. N ______
проведено  інвентаризацію,  встановлено  фактичну  наявність
товарно-матеріальних цінностей та зняті фактичні їх залишки станом
на ___ _________ 20__ р.
 
Інвентаризацію розпочато ____ __________ 20__ р.
 
        закінчено ____ __________ 20__ р.
 
   Під час інвентаризації встановлено таке:
 
------------------------------------------------------------------
Товарно-  | Одиниця |Ціна |Фактична |За данними   |Розбіжність
матеріальні| виміру |   |наявність |бухгалтерського|
цінності  |     |   |     |обліку     |
-----------+---------+-----+----------+---------------+-----------
Най-|Форма |таб-|гра-|грив-|кіль-|сума|кіль- | сума |кіль-|сума
ме- |випус-|лет-|ми |ні  |кість|  |кість |    |кість|
ну- |ку  |ки, |  |   |   |  |    |    |   |
ван-|   |ам- |  |   |   |  |    |    |   |
ня |   |пу- |  |   |   |  |    |    |   |
  |   |ли, |  |   |   |  |    |    |   |
  |   |упа-|  |   |   |  |    |    |   |
  |   |ков-|  |   |   |  |    |    |   |
  |   |ки, |  |   |   |  |    |    |   |
  |   |інше|  |   |   |  |    |    |   |
------------------------------------------------------------------
 
Загальна кількість одиниць, фактично _____________________________
                        (словами)
 
Всього, фактично за описом, гривень ______________________________
                        (словами)
 
   Голова комісії:
        ____________ ____________ _______________________
         (посада)   (підпис)   (ініціали та прізвище)
 
   Члени комісії:
        ____________ ____________ _______________________
         (посада)   (підпис)   (ініціали та прізвище)
 
        ____________ ____________ _______________________
         (посада)   (підпис)   (ініціали та прізвище)
 
 
   Усі товарно-матеріальні цінності,  перераховані  у  цьому
інвентаризаційному описі з N ________ по N __________, комісією
перевірені в моїй (нашій) присутності і внесені в опис, у зв'язку
з чим претензій до інвентаризаційної комісії не маю (не маємо).
Товарно-матеріальні цінності, перераховані в описі, перебувають на
моєму  (нашому)  відповідальному  зберіганні.  Матеріально
відповідальна особа (особи)
 
        ____________ ____________ _______________________
         (посада)   (підпис)   (ініціали та прізвище)
 
____ ________________ 20__ р.
 
   Зазначені у цьому описі дані та розрахунки перевірив
__________________________________________________________________
 
        ____________ ____________ _______________________
         (посада)   (підпис)   (ініціали та прізвище)
 
____ ________________ 20__ р.
 
 
Зразок
                     Додаток 24
             до Порядку контролю за обігом наркотичних
               (психотропних ) лікарських засобів
 
___________________________________________
(назва установи, підприємства, організації)
 
___________________________________________
 (відділення, підрозділ, цех, склад тощо)
 
___________________________________________
    (адреса, телефон, факс)
 
 
            квартальний, річний
 
               БАЛАНС
 
Вид товарно-матеріальних цінностей _______________________________
                  (наркотичні (психотропні)
 
                  _______________________________
                  лікарські засоби, наркотичні
 
                  _______________________________
                  засоби, психотропні речовини,
 
                  _______________________________
                  прекурсори)
 
 
------------------------------------------------------------------
Найменування|Одиниця|Залишок на  |Прибуток |Видаток|Залишок на
      |виміру |01.0_.20__ р.|     |    |01.0_.20__ р.
------------------------------------------------------------------
 
   Керівник
        ____________ ____________ _______________________
         (посада)   (підпис)   (ініціали та прізвище)
   Бухгалтер
        ____________ ____________ _______________________
         (посада)   (підпис)   (ініціали та прізвище)
 
   Матеріально відповідальна(і) особа(и):
        ____________ ____________ _______________________
         (посада)   (підпис)   (ініціали та прізвище)
 
        ____________ ____________ _______________________
         (посада)   (підпис)   (ініціали та прізвище)
 
        ____________ ____________ _______________________
         (посада)   (підпис)   (ініціали та прізвище)
 
____ ________________ 20__ р.
 
 
Зразок
                     Додаток 25
             до Порядку контролю за обігом наркотичних
               (психотропних ) лікарських засобів
 
           Термінове повідомлення
  про втрату наркотичних (психотропних) лікарських засобів,
   спеціальних рецептурних бланків форми N 3, наркотичних
     засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що
     використовуються для виробництва, виготовлення
     наркотичних (психотропних) лікарських засобів
 
 
   Найменування підприємства,  установи, організації, поштова
адреса, категорія, підпорядкованість ________________
 
   Найменування спеціальних засобів, що забезпечують схоронність
наркотичних  (психотропних)  лікарських  засобів,  спеціальних
рецептурних бланків форми N 3, наркотичних засобів, психотропних
речовин  і прекурсорів, що використовуються для виробництва,
виготовлення  наркотичних  (психотропних)  лікарських  засобів
(вказати  систему охоронної сигналізації, вид охорони чи її
відсутність) _____________________________________________________
 
   Дати характеристику будинку (побудований за типовим проектом,
пристосований,  цегляний, дерев'яний тощо). Спосіб зберігання
зазначених вище засобів (у спеціально обладнаному приміщенні, в
кімнаті з іншими засобами чи товарами, в асистентській кімнаті,
сейфах чи металевих шафах тощо). Наявність металевих грат на
вікнах приміщень, металевих дверей-решіток, кількість замків, їх
надійність і справність. Надійність дверей (оббиті металевим
листом  з обох боків із загинанням країв на торець). Дата
здійснення пограбування чи крадіжки. Період розкрадання, дата
виявлення. Прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за
облік і зберігання, які закривали і здавали під охорону кімнати
(сейфи) напередодні пограбування чи крадіжки. Спосіб проникнення
зловмисників в приміщення. Повний перелік і кількість викрадених
засобів. Дата повідомлення в місцеві правоохоронні органи про
розкрадання, пограбування чи крадіжку ____________________________
 
   Порядок повідомлення: Термінове повідомлення заповнюється в
трьох примірниках: перший - надсилається в Комітет з контролю за
наркотиками, другий - відповідно в Міністерство охорони здоров'я
Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я чи аптечні
управління  (комітети,  відділи)  обласних,  Київської  та
Севастопольської  міських  державних  адміністрацій, третій -
залишається в справах підприємства, установи, організації, де мало
місце  розкрадання,  пограбування  чи  крадіжка  наркотичних
(психотропних) лікарських засобів, спеціальних рецептурних бланків
форми  N  3,  наркотичних  засобів,  психотропних речовин і
прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення
наркотичних (психотропних) лікарських засобів.
 
 
   Керівник         __________  ______________________
                (підпис)  (ініціали та прізвище)
 
   Матеріально
   відповідальна особа(и)  __________  ______________________
                (підпис)  (ініціали та прізвище)
 
( Додаток 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 602
( 602-2004-п ) від 12.05.2004 )
 
 
 
Зразок
                     Додаток 26
             до Порядку контролю за обігом наркотичних
               (психотропних ) лікарських засобів
 
                АКТ
     знищення використаних ампул з-під наркотичних
             (психотропних)
     лікарських засобів за _______________________
                    (період)
 
   Комісія в складі (не менш як три особи) _____________________
 
__________________________________________________________________
   (посада, ініціали та прізвище кожного члена комісії, в
 
__________________________________________________________________
         тому числі голови комісії)
   провела _____ ______________ 200__ р. знищення порожніх ампул
з-під наркотичних (психотропних) лікарських засобів, використаних
за період з ____ ___________ 19__ р. по ____ ____________ 200__ р.
в кількості ___________________________________________ штук та за
            (словами)
найменуваннями:
 
   1.___________________________________________________________
   2.___________________________________________________________
   3.___________________________________________________________
   4.___________________________________________________________
   5.___________________________________________________________
 
   Зазначені наркотичні  і  психотропні  лікарські  засоби
застосовувалися в кількості _________ хворим (інші цілі) _________
 
__________________________________________________________________
(прізвище, номери історій хвороб, амбулаторних карток, інших
__________________________________________________________________
документів, згідно з якими здійснювалося використання)
 
   Ампули знищені  шляхом  роздавлювання  і  захоронення  у
спеціально відведених місцях.
 
 
   Голова комісії:
        ____________ ____________ _______________________
         (посада)   (підпис)   (ініціали та прізвище)
 
   Члени комісії:
        ____________ ____________ _______________________
         (посада)   (підпис)   (ініціали та прізвище)
 
 
МП
__________________
   * Знищення порожніх ампул здійснюється один раз в 10 (десять)
днів,  акт  про  знищення  зберігається закладом, установою,
підприємством чи організацією протягом п'яти років, не враховуючи
поточного року.
 
 
Зразок
                     Додаток 27
             до Порядку контролю за обігом наркотичних
               (психотропних ) лікарських засобів
 
               ЗАЯВА
      на одержання дозволу на знищення наркотичних
     (психотропних) лікарських засобів, наркотичних
      засобів, психотропних речовин, прекурсорів,
        визнаних непридатними до подальшого
              використання
 
__________________________________________________________________
     (найменування органу з контролю за наркотиками)
 
від ______________________________________________________________
    (найменування, адреса, телефон, факс закладу, установи,
 
__________________________________________________________________
        підприємства чи організації)
 
__________________________________________________________________
  (номер ліцензії, якою організацією і коли видана, термін дії
 
__________________________________________________________________
              ліцензії)
 
Прошу надати дозвіл на знищення __________________________________
                   (назва наркотичного
 
__________________________________________________________________
    (психотропного) лікарського засобу, наркотичного
 
__________________________________________________________________
     засобу, психотропної речовини, прекурсора)
 
__________________________________________________________________
(виробник, серія, дата виробництва чи виготовлення, коли і звідки
 
__________________________________________________________________
 надійшов, лікарська форма, кількість в одній упаковці, загальна
 
__________________________________________________________________
               кількість)
 
яке планується провести на _______________________________________
               (найменування та місцезнаходження
 
__________________________________________________________________
             підприємства)
 
__________________________________________________________________
 
 
з __________________________ по __________________________________
     (дата)               (дата)
 
   До заяви додаються:
 
   Протокол аналізу  якості  наркотичного  (психотропного)
лікарського засобу, наркотичного засобу, психотропної речовини,
прекурсора про недоцільність подальшого використання.
 
   Довідка установи, підприємства або організації про наявність
відповідної матеріально-технічної бази, необхідної для знищення
наркотичних  (психотропних)  лікарських  засобів,  наркотичних
засобів, психотропних речовин, прекурсорів своїми силами, або
довідка про залучення до знищення відповідного спеціалізованого
підприємства, що належить до сфери управління Мінекоресурсів.
 
   Копія повідомлення,  надісланого  територіальному  органу
внутрішніх справ,  про  знищення  наркотичних  (психотропних)
лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин,
прекурсорів.
 
 
МП
________________ ____________________ __________________________
 (керівник)      (підпис)      (ініціали та прізвище)
 
____ ______________ 200__ р.
 
 
Зразок
                     Додаток 28
             до Порядку контролю за обігом наркотичних
               (психотропних ) лікарських засобів
 
                АКТ
    про знищення наркотичних (психотропних) лікарських
      засобів, наркотичних засобів, психотропних
      речовин і прекурсорів, визнаних непридатними
          для подальшого використання
 
 
                      ____ _________ 200__ р.
 
   Нами, _______________________________________________________
      (посада, ініціали та прізвище осіб, що здійснюють
 
__________________________________________________________________
               знищення)
 
__________________________________________________________________
 
 
складено цей акт про те, що ______________________________________
                      (дата)
 
проведено знищення _______________________________________________
           (назва наркотичних (психотропних) лікарських
 
__________________________________________________________________
засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів,
 
__________________________________________________________________
    кількість в одній упаковці, загальна кількість)
 
Знищення проведено на ____________________________________________
              (найменування та місцезнаходження
 
__________________________________________________________________
            підприємства)
 
та на підставі документів ________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
Технологія знищення ______________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
Участь у знищенні брали ____________  ______________________
             (підпис)   (ініціали та прізвище)
 
            ____________  ______________________
             (підпис)   (ініціали та прізвище)
 
            ____________  ______________________
             (підпис)   (ініціали та прізвище)
 
МП
Представник _____________________ ________ _______________________
      (найменування органу (підпис) (ініціали та прізвище)
      _____________________
       внутрішніх справ)
 
МП
Керівник  _____________________ ________ _______________________
        (найменування   (підпис) (ініціали та прізвище)
      _____________________
       юридичної особи)
 
МП
Керівник  _____________________ ________ _______________________
        (найменування   (підпис) (ініціали та прізвище)
      _____________________
        спеціального
      _____________________
        підприємства)
 
 
Зразок
                     Додаток 29
             до Порядку контролю за обігом наркотичних
               (психотропних ) лікарських засобів
 
             А К Т
     перевірки стану обігу наркотичних (психотропних)
      лікарських засобів, наркотичних засобів,
       психотропних речовин і прекурсорів, що
        використовуються для виробництва,
       виготовлення наркотичних (психотропних)
            лікарських засобів
 
 
                      ____ _________ 200__ р.
 
   Комісією в  складі представників Комітету з контролю за
наркотиками:
__________________________________________________________________
         (посада, ініціали та прізвище)
 
в присутності ____________________________________________________
       (посада, ініціали та прізвище осіб, відповідальних
 
__________________________________________________________________
     за обіг контрольованих речовин у цій установі)
 
здійснено перевірку  стану  обігу  наркотичних  (психотропних)
лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин та
прекурсорів (далі - контрольованих речовин) в ____________________
                         (назва
 
__________________________________________________________________
  підприємства, установи, організації, її місцезнаходження)
 
   Перевіркою встановлено,  що  це  підприємство,  установа,
організація обслуговує ___________________________________________
             (населення району, заклади охорони
 
__________________________________________________________________
            здоров'я, інші)
 
   Діє на підставі ліцензії N ________ від ___________ 200__ р.,
 
термін дії ліцензії _______________, виданої ___________________ .
                          (органом)
Нормативи зберігання контрольованих речовин ______________________
                          (строк)
затверджені управлінням охорони здоров'я, дотримуються.
 
   Відповідальними за обіг (отримання, приймання, зберігання,
облік, відпуск, знищення) контрольованих речовин в цій установі
призначені _______________________________________________________
            (ініціали та прізвище)
згідно з наказом N _____ від ___ _____________ 200__ р.
 
   В установі створені та затверджені  відповідним  наказом
комісії щодо доцільності призначення наркотичних контрольованих
речовин, приймання,  інвентаризації,  знищення  контрольованих
речовин.
 
   Речовини, що підлягають контролю __ , приймаються постійно
діючою комісією зі складанням відповідного акта.
 
   Контрольовані речовини _____________ зберігаються в окремій
кімнаті, обладнаній згідно з Типовими вимогами, у вогнетривких
сейфах. На внутрішній поверхні дверцят сейфів___ зроблені написи
"наркотичні  засоби",  "психотропні  речовини" із відповідним
переліком препаратів, що зберігаються, та із зазначенням їх вищих
та добових доз.
 
   Інвентаризація контрольованих речовин _______________________
здійснюється   щоквартально   зі   складанням   балансу
товарно-матеріальних цінностей.
 
   На постах відділень, підрозділів, цехів запаси контрольованих
речовин _________________ не перевищують ______________потреби.
                       (строк)
 
   Для отримання контрольованих речовин ________________________
виписуються  окремі  вимоги-замовлення,  де ___  зазначаються
найменування, лікарська форма контрольованих речовин, ініціали та
прізвище відповідальної особи, хворого, номер історії хвороби
(амбулаторної картки).
 
   Книги обліку контрольованих речовин _________________________
ведуться  за  визначеними  формами,  заповнюються ___ вчасно,
закреслень, виправлень ___ допускається.
 
   Призначення (видача) контрольованих речовин ___ оформлюється
в "листку призначення" (вимозі-картці) із відповідним дублюванням
в історії хвороби (виробничій документації).
 
  Знищення пустих ампул ___ здійснюється комісією _______________
_________________________________ із складанням відповідних актів.
     (строк)
 
   Спеціальні рецептурні бланки форми N 3, які ___ приймаються
комісією, постачаються __________________________, запас яких ___
             (назва постачальника)
перевищує потреби в них. Облік спеціальних рецептурних бланків
форми N 3 ___ ведеться в спеціальних журналах.
 
   До аптек __________ подаються списки лікарів із зразками
        (строк)
особистих підписів, які згідно з наказом керівника підприємства,
установи, організації мають право на виписування контрольованих
речовин.
 
   Відпуск контрольованих речовин здійснюється за спеціальними
рецептурними бланками форми N 3, що ___ оформлені в установленому
порядку.
 
   Знищення контрольованих речовин, визнаних непридатними для
подальшого використання, та спеціальних рецептурних бланків форми
N 3 ___ здійснюється комісією зі складанням відповідного акта.
 
   Проведено зняття фактичних залишків та здійснено перевірку
відповідності наявних контрольованих речовин до вказаних у книжках
(додається).
 
   Розбіжностей ___ виявлено.
 
   Виявлені недоліки ___________________________________________
 
   Пропозиції __________________________________________________
 
   Виявлені недоліки слід усунути у місячний строк, про що
інформувати письмово Комітет з контролю за наркотиками.
 
( Додаток 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 602
( 602-2004-п ) від 12.05.2004 )
 
 
 
Зразок
                     Додаток 30
             до Порядку контролю за обігом наркотичних
               (психотропних ) лікарських засобів
 
    Гранично допустимі кількості наркотичних засобів,
    психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в
     наркотичних (психотропних) лікарських засобах
 
------------------------------------------------------------------
Міжнародна непатентована | Одиниця | Номер списку | Гранично
назва наркотичного засобу | виміру | та таблиці  | допустима
або психотропної речовини | кіль-  | Переліку   | кількість
             | кості  |        |
------------------------------------------------------------------
Наркотичні засоби
 
Морфін           грамів   список N 1    0,03
                    таблиці II
 
Фентаніл                         0,00025
 
Тримеперидин                       0,2
 
Кодеїн                          0,1
 
Тебаїн                          0,0001
 
Бупренорфін                       0,0012
 
Декстропропоксифен                    0,2
 
Пентазоцин                        0,35
 
Психотропні речовини
 
Фенобарбітал        - " -   список N 2    0,1
                    таблиці III
 
Діазепам                         0,01
 
Нітразепам                        0,005
 
Феназепам                        0,01
 
Хлордіазепоксид                     0,03
 
Клоназепам                        0,008
 
Оксазепам                        0,05
 
Альпразолам                       0,001
 
Медазепам                        0,02
 
Прекурсори
 
Ефедрин           - " -   список N 1    0,15
                    таблиці IV
 
Ергометрин                        0,0004
 
Ерготамін                        0,004
 
Фенілпропаноламін
(норефедрин)                       0,15
 
Псевдоефедрин                      0,15


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка