Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо змін до розрахунку економічних нормативів, які пов'язані із внесенням змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
      Генеральний департамент банківського нагляду
 
               Л И С Т
 
          29.12.2003 N 42-308/4247
 
                   Департаментам НБУ
                   Головним управлінням
                   Національного банку України
                   в Автономній Республіці Крим
                   та по місту Києву та
                   Київській області
                   Територіальним управлінням
                   Національного банку України
                   Банкам України
                   Асоціації українських банків
 
 
           Щодо змін до розрахунку
       економічних нормативів, які пов'язані
        із внесенням змін до Плану рахунків
       бухгалтерського обліку банків України
 
 
   Згідно зі внесеними Змінами до Плану рахунків бухгалтерського
обліку банків  України,  затвердженого  постановою  Правління
Національного банку України від 21.11.97 N 388 ( va493500-97 )
(зміни затверджені  постановою  НБУ  від  20.08.2003  N  356
( z0795-03, z0796-03 ),  зареєстровані  в Міністерстві юстиції
України 11.09.2003 за N 796/8117), вносяться зміни в програмний
комплекс  щодо  розрахунків  економічних  нормативів, порядок
визначення яких встановлено Інструкцією про порядок регулювання
діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління
Національного банку України від 28.08.2001 N 368 ( z0841-01 ).
 
   I. Для розрахунку нормативів ліквідності при заповненні форми
звітності N 631 ( za353-03 ) слід врахувати наступне:
 
   1) Пункт 3.1 доповнити рахунками:
   (1400 + 1401 + 1402) + (1405А - 1405П) - 1406 + 1407;
   (1415А - 1415П).
 
   2) Пункт 3.3 доповнити рахунками:
   (1435А - 1435П).
 
   3) Пункт 6.1. доповнити рахунками:
   (3010 + 3011 + 3012 + 3013 + 3014) + (3015А - 3015П) - 3016 +
+ 3017;
   (3115А - 3115П).
 
   4) Пункт 13 поділити на два підпункти:
   13.1. (3300 + 3301 + 3305) - 3306 + 3307;
   13.2. (3310 + 3311 + 3315) - 3316 + 3317.
 
   При цьому  файли  А7, 26 з урахуванням зазначених змін
розраховувати за станом на 12.01.2004 та на наступні звітні дати,
файл 42 - за станом на 08.01.2004.
 
   II. При розрахунку економічних нормативів слід врахувати
наступне:
 
   1) Норматив регулятивного капіталу банку (Н1):
   Відвернення (В):
   виключити рахунки 3202, 3203/2, 3205/2;
   доповнити рахунками 3002, 3003/2, 3005/2.
   У виносці 4:
   виключити рахунки 3203/2, 3205/2;
   доповнити рахунками 3003/2, 3005/2.
 
   2) Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2):
   Ар -  активи, зважені на відповідний коефіцієнт ризику:
доповнити рахунками:
   група 140:
   1400 - 0;
   1401 - 0;
   1402 - 20;
   (1405А - 1405П) - 0;
   1406-0;
   розділ 26:
   11407 - 0;
   група 265:
   1408 - 0;
   2650А - 100;
   група 141:
   2655А - 100;
   (1415А - 1415П) - 0;
   2657 - 100;
   1419 - 100;
   розділ 30:
   група 142:
   група 300:
   1429 - 100;
   3003/1** - 100;
   група 143:
   3005/1** - 100;
   (1435А-1435П) - 0;
   (3007А-3007П)(10/1) - "-(+/-)";
   3008 - 100;
 
---------------
   (10/1) Тут  і надалі залишки за рахунками із позначкою
"-(+/-)" не зважуються на ризик та включаються до розрахунку
нормативів з урахуванням або суми дооцінки або уцінки цінних
паперів.
 
   У виносці 11:
   виключити рахунки 3203/1, 3205/1;
   доповнити рахунками 3003/1, 3005/1.
   група 301:
   3010 - 0;
   3011 - 20;
   3012 - 100;
   3013 - 100;
   3014 - 100;
   (3015А - 3015П) - "-(+/-)";
   3016 - "-(-)";
   3017- "-(+)";
   3018 - 100;
   група 310:
   (3107А - 3107П) - "-(+/-)";
   група 311:
   (3115А - 3115П) - "-(+/-)";
   3191 - "-(-)";
   3291 - "-(-)";
   група 359:
   3599 - "-(-)";
   група 369:
   3690/2*** - "-(-)".
 
---------------
   *** Сума  за  рахунком  3690/2 (Резерв під нестандартну
заборгованість за операціями  за  позабалансовими  рахунками)
заповнюється відповідно до файла 42 за даними аналітичного обліку.
виключити рахунки: 3203; 3205; 3208.
 
   3) Норматив адекватності основного капіталу (Н3):
   ЗА - загальні активи доповнити рахунками:
   1400; 1401; 1402; 1407; 1408; 1419; 1429; 2650А; 2655А; 2657;
3002; 3003; 3005; 3008; 3010; 3011; 3012; 3013; 3014; 3017; 3018;
(1405А -  1405П);  (1415А  -  1415П);  (1435А  -  1435П);
(3007А -  3007П);  (3015А  -  3015П);  (3107А  -  3107П);
(3115А - 3115П).
   виключити рахунки: 3202; 3203; 3205; 3208.
   Загальні активи,  що коригуються (зменшуються), доповнити
рахунками: 1406; 1492; 1493; 3016; 3191; 3291.
 
   4) Норматив миттєвої ліквідності (Н4):
   Рп - поточні рахунки: доповнити рахунком: 2655П.
 
   5) Норматив поточної ліквідності (Н5):
   Апв - активи первинної та вторинної ліквідності: доповнити
рахунками: (1400 + 1401 + 1402) + (1405А - 1405П) - 1406 + 1407;
   (1415А - 1415П); (1435А - 1435П);
   (3010 + 3011 + 3012 + 3013 + 3014) + (3015А-3015П) - 3016 +
+ 3017;
   (3115А - 3115П).
   Рп - поточні рахунки: доповнити рахунком: 2655П.
   З - зобов'язання банку:
   доповнити рахунками: (3310 + 3311 + 3315) - 3316 + 3317.
 
   6) Норматив короткострокової ліквідності (Н6):
   Рп - поточні рахунки: доповнити рахунком: 2655П.
 
   7) Нормативи кредитного ризику (Н7, Н8, Н9, Н10): Зс, Зв,
Зін, СЗін:
   доповнити рахунками:
   3003/1*; 3005/1*; (3010 + 3011 + 3012 + 3013 + 3014) +
+ (3015А - 3015П) - 3016 + 3017; 3110; 3210; (3115А - 3115П);
3119;
   виключити рахунки: 3203/1; 3205/1.
 
   8) Нормативи інвестування (Н11, Н12):
   Кін - кошти банку, що інвестуються на придбання акцій:
   доповнити рахунками: 3002; 3003; 3005;
   виключити рахунки: 3202; 3203; 3205.
   Цп - цінні папери в торговому портфелі банку та портфелі
банку на продаж:
   доповнити рахунком: 3002;
   виключити рахунок: 3202.
   Вак - вкладення в капітал (що не консолідуються) асоційованих
та дочірніх установ, а також вкладення в капітал інших установ у
розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу:
   доповнити рахунками: 3003/2; 3005/2;
   виключити рахунки: 3203/2; 3205/2.
 
   9) Норматив ризику загальної відкритої  (довгої/короткої)
валютної позиції (Н13):
   ВПа - балансові та позабалансові активи: доповнити рахунками:
   (1400 + 1401 + 1402) - 1406 + 1407 + 1408; 1419; (-1492);
(-1493); 1429; 2650А; 2655А; 2657; 3002; 3003; 3005; 3008; (3010 +
+ 3011 + 3012 + 3013 + 3014) - 3016 + 3017 + 3018;
   (-3191); (- 3291); (1405А - 1405П); (1415А  -  1415П);
(1435А - 1435П);
   (3007А - 3007П); (3015А -  3015П);  (3107А  -  3107П);
(3115А - 3115П);
   виключити рахунки: 3202; 3203; 3205; 3208.
   ВПз - балансові та позабалансові зобов'язання:
   доповнити рахунками: 2655П; (3310 + 3311 + 3315) - 3316 +
+ 3317 + 3318).
 
 Заступник Голови                    О.В.Шлапак


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка