Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до Положення про майнові сертифікати на право на пай (частки) в майні споживчого товариства, підприємства споживспілки та ведення реєстрів власників майнових сертифікатів

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

   ПРАВЛІННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            29.12.2003 N 363
 
 
   Про внесення змін і доповнень до Положення про майнові
      сертифікати на право на пай (частки) в майні
    споживчого товариства, підприємства споживспілки та
     ведення реєстрів власників майнових сертифікатів
 
 
   Заслухавши доповідь  першого  заступника голови правління
Укоопспілки, голови Комісії Укоопспілки з питань  завершення
розмежування  і закріплення власності в споживчій кооперації
України І.М.Фільо щодо формування електронної бази даних системи
Єдиного  реєстру  власників  майнових сертифікатів, правління
Укоопспілки П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Внести зміни і доповнення до Положення про  майнові
сертифікати  на  право  на пай (частки) в майні споживчого
товариства, підприємства  споживспілки  та  ведення  реєстрів
власників майнових сертифікатів, затвердженого постановою шостих
зборів Ради Укоопспілки сімнадцятого скликання ( n0004626-03 ):
 
   1.1. Пункт 2.1 слова в дужках "додаток 1" замінити на
"додатки 1; 1а".
 
   1.2. Пункт 3.2 слова в дужках "додаток 2" замінити на
"додатки 2; 2а".
 
   1.3. Пункт 3.5 після слів "Заповнені майнові сертифікати"
доповнити словами "завіряються рельєфною печаткою Укоопспілки у
верхньому лівому куті на пай (частку) у  майні  споживчого
товариства, а у верхньому правому куті на пай (частку) у майні
підприємства споживспілки" і далі за текстом.
 
   1.4. Додаток 1 "Майновий сертифікат" викласти  у  новій
редакції  (додаток  1)  та  доповнити додатком 1а "Майновий
сертифікат" (додаток 2).
 
   1.5. Додаток 2 "Реєстр членів споживчих товариств,  які
виявили бажання отримати майнові сертифікати" викласти у новій
редакції (додаток 3) та доповнити додатком 2а "Реєстр членів
споживчих товариств - співвласників підприємства споживспілки, які
виявили бажання отримати майнові сертифікати" (додаток 4).
 
   1.6. Додаток 3 "Книга реєстрації видачі майнових сертифікатів
на  право  на  пай (частки) у майні споживчого товариства,
підприємства споживспілки" в інформації про назву споживчого
товариства,   підприємства   споживспілки  вилучити  слово
"підприємства".
 
   2. Контроль за виконанням постанови покласти на першого
заступника голови правління Укоопспілки І.М.Фільо.
 
 Голова правління                   С.Г.Бабенко
 
 
                   Додаток 1
                   до постанови правління
                   Укоопспілки
                   29.12.2003 N 363
 
 
                   Додаток 1
 
 
                   Зразок
 
 
               Україна
       Центральна спілка споживчих товариств
              Укоопспілка
 
            МАЙНОВИЙ СЕРТИФІКАТ
         на право на пай (частку) у майні
   _____________________________________________________
         (назва споживчого товариства)
   _____________________________________________________
            (назва споживспілки)
 
   Серія АБВ                  N 000000
 
   Майновий сертифікат на право на пай (частку) у майні видано
громадянину України - члену
__________________________________________________________________
    (назва споживчого товариства, його місцезнаходження)
__________________________________________________________________
_________________________ району _________________________ області
_________________________________________________________________,
         (прізвище, ім'я, по батькові)
 
який проживає ____________________________________________________
                (місце проживання)
 
_________________________ району ________________________ області,
на підставі постанови загальних зборів (зборів уповноважених)
членів
__________________________________________________________________
від "___" ____________ 200_ р. N ___ про те, що йому належить
право на пай (частку) у майні без визначення цього паю (частки) в
натурі.
   Вартість (паю) частки у майні споживчого товариства
_____________________________________________________________ грн.
             (літерами)
 
 Голова правління     _____________  ______________________
 споживчого товариства    (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
 Головний бухгалтер    _____________  ______________________
               (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
 "___" ____________ 200_ р.
 М. П.
 
   Майновий сертифікат зареєстровано "___" ____________ 200_ р.
в електронному реєстрі Укоопспілки за N ___ та у споживчому
товаристві у Книзі реєстрації майнових сертифікатів на право на
пай (частку) у майні споживчого товариства за N ___.
   Право на пай (частку) передано ______________________________
                   (прізвище, ім'я, по батькові
                     громадянина або назва
                      юридичної особи)
__________________________________________________________________
       (місце проживання або місцезнаходження)
 
на підставі постанови загальних зборів (зборів уповноважених)
членів споживчого товариства від ____________ N ___
 
 Голова правління     _____________  ______________________
 споживчого товариства    (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
 Головний бухгалтер    _____________  ______________________
               (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
 "___" ____________ 200_ р.
 М. П.
 
       Майновий сертифікат друкується у кольоровому вигляді.
 
 
                   Додаток 2
                   до постанови правління
                   Укоопспілки
                   29.12.2003 N 363
 
 
                   Додаток 1а
 
 
                   Зразок
 
 
               Україна
       Центральна спілка споживчих товариств
              Укоопспілка
 
            МАЙНОВИЙ СЕРТИФІКАТ
         на право на пай (частку) у майні
 
 _____________________________________________________________
        (назва підприємства споживспілки)
 _____________________________________________________________
            (назва споживспілки)
 _____________________________________________________________
        (адреса підприємства споживспілки)
 
 Серія АБВ                      N 000000
 
   Майновий сертифікат на право на пай (частку) у майні видано
громадянину України - члену
__________________________________________________________________
   (назва споживчого товариства та його місцезнаходження)
__________________________________________________________________
_________________________ району _________________________ області
_________________________________________________________________,
         (прізвище, ім'я, по батькові)
 
який проживає ____________________________________________________
               (місце проживання)
 
________________________ району _________________________ області,
на підставі постанови власника підприємства від "___" ____________
200_ р. N ___ про те, що йому належить право на пай (частку) у
майні
__________________________________________________________________
        (назва підприємства споживспілки)
__________________________________________________________________
            (назва споживспілки)
 
без визначення цього паю (частки) в натурі.
   Вартість (паю) частки у майні підприємства споживспілки
_____________________________________________________________ грн.
            (літерами)
 
 Голова правління     _____________  ______________________
 споживчого товариства    (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
 Головний бухгалтер    _____________  ______________________
               (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
 "___" ____________ 200_ р.
 М. П.
 
   Майновий сертифікат зареєстровано "___" ____________ 200_ р.
в електронному реєстрі Укоопспілки за N ___ та у споживспілці у
Книзі реєстрації майнових сертифікатів на право на пай (частку) у
майні підприємства споживспілки за N ___.
   Право на пай (частку) передано ______________________________
                   (прізвище, ім'я, по батькові
                     громадянина або назва
                      юридичної особи)
__________________________________________________________________
       (місце проживання або місцезнаходження)
 
на підставі постанови споживспілки від ____________ N ___
 
 Голова правління     _____________  ______________________
 споживчого товариства    (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
 Головний бухгалтер    _____________  ______________________
               (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
 "___" ____________ 200_ р.
 М. П.
 
       Майновий сертифікат друкується у кольоровому вигляді.
 
 
                   Додаток 3
                   до постанови правління
                   Укоопспілки
                   29.12.2003 N 363
 
 
                   Додаток 2
 
 
               Україна
       Центральна спілка споживчих товариств
              Укоопспілка
 
 
    _______________ Кримспоживспілка, облспоживспілка,
    _______________ райспоживспілка
    _______________ споживче товариство
      (назва)
    __________________________________________________
          (поштова адреса, телефон)
 
 
               РЕЄСТР
     членів споживчих товариств, які виявили бажання
          отримати майнові сертифікати
 
------------------------------------------------------------------
|По- |Прізвище,|Паспорт|Номер|Місце |Постанова загальних |Розмір|
|ряд-|ім'я, по |-------|член-|прожи-|зборів членів спожив-|паю  |
|ко- |батькові |се-|но-|сько-|вання,|чого товариства або |(част-|
|вий |(у да-  |рія|мер|го  |повна |уповноваженого ним  |ки)  |
|но- |вальному |  |  |квит-|адреса|органу        |(грн.)|
|мер |відмінку)|  |  |ка  |   |---------------------|   |
|  |     |  |  |   |   | Дата |  Номер  |   |
|----+---------+---+---+-----+------+--------+------------+------|
| 1 |     |  |  |   |   |Від   |N      |   |
|----+---------+---+---+-----+------+--------+------------+------|
|  |     |  |  |   |   |Від   |N      |   |
|----+---------+---+---+-----+------+--------+------------+------|
|  |     |  |  |   |   |Від   |N      |   |
|----+---------+---+---+-----+------+--------+------------+------|
|  |     |  |  |   |   |    |      |   |
|----+---------+---+---+-----+------+--------+------------+------|
|  |     |  |  |   |   |    |      |   |
|----+---------+---+---+-----+------+--------+------------+------|
|  |Разом по | X | X|  X |  X | X   | X     |   |
|  |сторінці |  |  |   |   |    |      |   |
|----+---------+---+---+-----+------+--------+------------+------|
|  |Всього за| X | X|  X |  X | X   | X     |   |
|  |реєстром |  |  |   |   |    |      |   |
------------------------------------------------------------------
 
   Всього: __________________________________________ грн.
               (літерами)
 
 Голова комісії
 споживчого товариства з
 питань завершення
 розмежування і
 закріплення власності в
 споживчій кооперації  __________ ______________________________
 України         (підпис)  (прізвище, ім'я по батькові)
 
 М. П.
 
 Голова правління    __________ ______________________________
 споживчого товариства  (підпис)  (прізвище, ім'я по батькові)
 
 Головний бухгалтер   __________ ______________________________
 споживчого товариства  (підпис)  (прізвище, ім'я по батькові)
 
 
                   Додаток 4
                   до постанови правління
                   Укоопспілки
                   29.12.2003 N 363
 
 
                   Додаток 2а
 
 
               Україна
       Центральна спілка споживчих товариств
              Укоопспілка
 
 
    _______________ Кримспоживспілка, облспоживспілка,
    _______________ райспоживспілка
    _______________ споживче товариство
      (назва)
    __________________________________________________
          (поштова адреса, телефон)
 
 
               РЕЄСТР
      членів споживчих товариств - співвласників
     підприємства споживспілки, які виявили бажання
          отримати майнові сертифікати
 
 
------------------------------------------------------------------
|По- |Прізви- |Паспорт|Номер|Міс-|Назва спо-|Постанова за-|Розмір|
|ряд-|ще   |-------|член-|це |живчого  |гальних збо- |паю  |
|ко- |ім'я, по|се-|но-|сько-|про-|товариства|рів членів  |(част-|
|вий |батькові|рія|мер|го  |жи- |(в родово-|споживчого  |ки)  |
|но- |(у да- |  |  |квит-|ван-|му від-  |товариства  |(грн.)|
|мер |вальному|  |  |ка  |ня, |мін.),  |або уповнова-|   |
|  |відмін- |  |  |   |пов-|місце роз-|женого ним  |   |
|  |ку)   |  |  |   |на |ташуван- |органу    |   |
|  |    |  |  |   |ад- |ня - повна|-------------|   |
|  |    |  |  |   |реса|адреса  | Дата | Номер|   |
|----+--------+---+---+-----+----+----------+------+------+------|
| 1 |    |  |  |   |  |     |Від  |N   |   |
|----+--------+---+---+-----+----+----------+------+------+------|
|  |    |  |  |   |  |     |Від  |N   |   |
|----+--------+---+---+-----+----+----------+------+------+------|
|  |    |  |  |   |  |     |Від  |N   |   |
|----+--------+---+---+-----+----+----------+------+------+------|
| 2 |    |  |  |   |  |     |Від  |N   |   |
|----+--------+---+---+-----+----+----------+------+------+------|
|  |    |  |  |   |  |     |Від  |N   |   |
|----+--------+---+---+-----+----+----------+------+------+------|
|  |    |  |  |   |  |     |Від  |N   |   |
|----+--------+---+---+-----+----+----------+------+------+------|
|  |Разом по| X | X|  X | X |  X   | X  | X  |   |
|  |сторінці|  |  |   |  |     |   |   |   |
|----+--------+---+---+-----+----+----------+------+------+------|
|  |Всього | X | X|  X | X |  X   | X  | X  |   |
|  |за   |  |  |   |  |     |   |   |   |
|  |реєстром|  |  |   |  |     |   |   |   |
------------------------------------------------------------------
 
   Всього: __________________________________________ грн.
               (літерами)
 
 Голова комісії
 споживчого товариства з
 питань завершення
 розмежування і
 закріплення власності в
 споживчій кооперації  __________ ______________________________
 України         (підпис)  (прізвище, ім'я по батькові)
 
 М. П.
 
 Керівник підприємства  __________ ______________________________
 споживспілки       (підпис)  (прізвище, ім'я по батькові)
 
 Головний бухгалтер
 підприємства      __________ ______________________________
 споживспілки       (підпис)  (прізвище, ім'я по батькові)


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка