Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до постанови НКРЕ від 29.10.01 N 1087

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            29.12.2003 N 1463
 
 
        Про внесення змін до постанови НКРЕ
            від 29.10.01 N 1087
 
 
   Відповідно до  Законів  України "Про природні монополії"
( 1682-14 ), "Про ліцензування  певних  видів  господарської
діяльності" ( 1775-14 ), "Про державну статистику" ( 2614-12 ) та
Указу Президента України від 21.04.98 N 335 ( 335/98 ) "Питання
Національної комісії регулювання електроенергетики України", з
метою впорядкування заповнення та надання ліцензіатами  форм
відомчої статистичної звітності Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Внести до форми відомчої статистичної звітності N 13-НКРЕ
"Звіт про окремі види надходжень на поточні рахунки ліцензіатів з
передачі електричної енергії місцевими (локальними) мережами та з
постачання електроенергії за регульованим тарифом" та Інструкції
щодо її заповнення, затверджених постановою НКРЕ від 29.10.2001
N 1087 ( v1087227-01 ) "Про відомчу статистичну звітність НКРЕ",
такі зміни:
   1) викласти форму звітності в новій редакції, що додається;
   2) до інструкції:
   у пункті 3.1 слова "до 20 числа місяця, що йде після звітного
кварталу" замінити словами "до 25 числа місяця, що йде після
звітного кварталу";
   у пункті 3.4  слова  "fa@nerc.gov.ua"  замінити  словами
"form13@nerc.gov.ua";
   розділ 4 викласти в такій редакції:
   "4. Пояснення щодо заповнення форми відомчої статистичної
звітності N 13-НКРЕ
   4.1. У графі 1 "Період" зазначається період часу, за який
наводяться дані.
   4.2. У графах 2, 3 "Надходження коштів, всього" зазначається
загальна  сума  коштів,  нарахованих  і  сплачених  протягом
відповідного періоду.
   4.3. У графах 4, 5 "За передачу електроенергії незалежних
постачальників" наводиться сума коштів, нарахованих і сплачених
постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом
протягом  відповідного  періоду  за  передачу  електроенергії
енергопостачальником.
   4.4. У  графах  6,  7  "Плата  за  перетоки реактивної
електроенергії" наводиться сума коштів, нарахованих і сплачених
споживачами протягом відповідного періоду за перетоки реактивної
потужності.
   4.5. У графах 8, 9 "За завдані енергопостачальнику збитки"
наводиться сума коштів, отриманих енергопостачальником у рахунок
відшкодування завданих йому збитків.
   4.6. У графах 10, 11 "Сума пені" зазначається сума пені,
нарахованої і сплаченої протягом відповідного періоду.
   4.7. У графах 12, 13 "За виконання  додаткових  робіт,
пов'язаних з ліцензованою діяльністю" наводиться сума коштів,
отриманих енергопостачальником за виконання додаткових робіт,
пов'язаних з ліцензованою діяльністю (за видачу технічних умов на
підключення споживачів до електричних мереж, надання інформаційних
послуг незалежним постачальникам, повторне підключення до мереж
компанії тощо).
   4.8. У графах 14, 15 "Надходження від інших видів діяльності"
наводиться сума коштів, отриманих від інших, окрім ліцензованих,
видів діяльності".
 
   2. Територіальним  представництвам НКРЕ довести зміни до
відома ліцензіатів та  здійснювати  контроль  за  правильним
заповненням та дотриманням термінів надходження до НКРЕ форми
звітності N 13-НКРЕ.
 
   3. Постанова набирає чинності з 01.01.2004 року.
 
 Голова Комісії                      Ю.Продан
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   КОДИ                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| форми |організації- |території|галузі| виду |форми| органі-|міністерства,|  вищої  |прива- | КС|
|докуме-| складача - |  за  | за |еконо-|влас-|заційно-|  іншого  |організації -|тизації|  |
|нта за |ідентифіка- | КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|центрального | ідентифіка- |    |  |
| ДКУД | ційний код |     |   |діяль-| за | форми |  органу  |ційний код за|    |  |
|    | за ЄДРПОУ  |     |   |ності | КФВ |господа-| виконавчої |  ЄДРПОУ  |    |  |
|    |       |     |   | за  |   |рювання | влади за  |       |    |  |
|    |       |     |   |КВЕД |   |  за  |  СПОДУ   |       |    |  |
|    |       |     |   |   |   | КОПФГ |       |       |    |  |
|    |       |     |   |   |   |    |       |       |    |  |
|-------+-------------+---------+------+------+-----+--------+-------------+-------------+-------+---|
|  1  |    2   |  3  | 4  |  5 | 6 |  7  |   8   |   9   | 10  | 11|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                           |
|Кому подається Національна комісія регулювання|  Форма N 13-НКРЕ                  |
|електроенергетики України           |  (подається щоквартально в електронному вигляді та|
|Адреса 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19  |  поштою)                      |
|Організація-складач __________________________|                           |
|Код ліцензіата _______________________________|  Затверджена постановою НКРЕ від 29.10.2001 N 1087 |
|         (присвоюється НКРЕ)     |  (в редакції постанови НКРЕ від 29.12.2003 N 1463) |
|Адреса _______________________________________| Подається до НКРЕ та ТП НКРЕ ліцензіатом, який|
|Форма власності ______________________________| здійснює підприємницьку  діяльність  з  передачі|
|Вид діяльності _______________________________| електричної енергії місцевими (локальними) мережами|
|Організаційно-правова форма господарювання  | та з постачання електричної енергії за регульованим|
|______________________________________________| тарифом до 25 числа місяця, наступного за звітним|
|                       | кварталом,  поштою  та  електронною   поштою|
|                       | (form13@nerc.gov.ua)                |
 
 
                ЗВІТ
  про окремі види надходження на поточні рахунки ліцензіатів
 з передачі електричної енергії місцевими (локальними) мережами
  та постачання електричної енергії за регульованим тарифом
       за ______________________ 200__ року
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Період |                    Надходження коштів                |
|     |------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Всього  |               в тому числі                  |
|     |      |-----------------------------------------------------------------------------|
|     |      |За передачу | Плата за  | За завдані | Сума пені |  За   |Надходження |
|     |      |електроенер-| перетоки  |енергопоста-|      | виконання | від інших |
|     |      |  гії   |реактивної | чальнику  |      |додаткових |  видів  |
|     |      |незалежних |електроенер-| збитки  |      | робіт,  | діяльності |
|     |      |постачальни-|  гії   |      |      |пов'язаних з|      |
|     |      |  ків   |      |      |      |ліцензованою|      |
|     |      |      |      |      |      |діяльністю |      |
|     |------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|     | тис. грн. | тис. грн. | тис. грн. | тис. грн. | тис. грн. | тис. грн. | тис. грн. |
|     |------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|     |нара- |спла-|нара- |спла-|нара- |спла-|нара- |спла-|нара- |спла-|нара- |спла-|нара- |спла-|
|     |ховано|чено |ховано|чено |ховано|чено |ховано|чено |ховано|чено |ховано|чено |ховано|чено |
|---------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----|
|  1  | 2  | 3 | 4  | 5 | 6  | 7 | 8  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----|
|1 місяць |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|2 місяць |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|3 місяць |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----|
|  за  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| квартал |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----|
|Накопичу-|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| вальним |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|підсумком|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|з початку|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| року  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 ________________ 200__ р. Керівник організації __________ ___________________
                          підпис  прізвище, ініціали
 Виконавець _____________  Головний бухгалтер  __________ ___________________
                          підпис  прізвище, ініціали
 тел. ___________________
              М.П.


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка